ISSN 1335-8715

Peter Sklenár

Tradičná latinská omša sa vracia

Hovorí sa, že dejiny sa nezvyknú opakovať, no niekedy dochádza k situáciám, ktoré nám svojím návratom môžu nielen pripomenúť, ale aj naživo lepšie spoznať niečo, čo nepatrí iba do múzeí či spomienok z detstva. Možno aj preto Benedikt XVI. opäť raz upriamil pozornosť na otázky, ktoré mnohí môžu považovať za nepodstatné a zbytočné, no ktoré sa bytostne dotýkajú života katolíkov latinského obradu.
08-07-2007 | Kultúrna vojna

Peter Sklenár

Tridentská omša: mládež objavuje dávnu tradíciu

Minuloročné Svetové dni mládeže v Kolíne boli pre ich účastníkov nezabudnuteľným zážitkom a tiež príležitosťou lepšie si uvedomiť, že Cirkev je univerzálna, no nie uniformná. Kto pozorne listoval v oficiálnom programe, tak si mohol v spleti asi 300 ponúkaných aktivít všimnúť aj pontifikálne vešpery v klasickom rímskom obrade organizované hnutím Juventutem.
01-05-2006 | Kultúrna vojna

 

Peter Sklenár

publikovaných článkov:
2

Študent politológie a európskych štúdií

Copyright © 2001-2024 Pravé Spektrum, občianske združenie
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group