ISSN 1335-8715

Peter Frišo

Eurofeministky na Slovensku

Desiateho októbra 2006 navštívil Slovensko výbor Európskeho parlamentu pre práva žien a rodovú rovnosť pod vedením slovenskej kresťanskej demokratky Anny Záborskej. Výbor, ktorého jedinou zmysluplnou činnosťou môže byť jeho zánik, prezentoval tradičné protiskutočnostné snahy postaviť sa proti stvoriteľskému dielu Boha, a toto naprávať podľa šablón pomýlených feministických teórií.
08-11-2006 | Kultúrna vojna

Peter Frišo, Tomáš Zálešák

Zálešák verzus Frišo: polemika o konzervativizme a demokracii

Na konci minulého roku prebehla na stránkach časopisu .týždeň zaujímavá debata, ktorú vyvolala knižka Tomáša Zálešáka: Diablova práca - Úvahy o totalitarizme. Na zmienenú publikáciu reagoval Peter Frišo a vznikla z toho zaujímavá polemika o podstate demokracie i politickom konzervativizme ako takom.
11-07-2006 | Ideológia

Peter Frišo, Grzegorz Kucharczyk

Cirkev a antisemitizmus

Peter Frišo a Grzegorz Kucharczyk vo svojom texte vyvracajú za pomoci historických argumentov a svedectiev židovských učencov rozšírený ľavicovo-liberálny blud o antisemitizme Katolíckej cirkvi.
23-04-2006 | Kultúrna vojna

Peter Frišo

Je dovolené brániť inkvizíciu?

Téma inkvizície je zväčša spracovávaná z odsudzujúceho hľadiska. Je však oprávnená otázka, ako to skutočne bolo a či nie je dôvod tento pohľad prehodnotiť ako neobjektívny. Aj preto je dobré preto a preto má význam prečítať si malú publikáciu s titulom Je dovoleno bránit inkvizici? od českého historika Radomíra Malého, v ktorej sa autor pokúsil korektne s inkvizíciou vysporiadať a poukázať na to, že odsudzujúci pohľad na inkvizíciu môže byť vcelku veľmi mylnou paradigmou.
19-03-2006 | Kultúrna vojna

Peter Frišo

Návrat kráľa

K tomuto článku ma inšpirovala jedna poznámka Romana Jocha na tradičnom stretnutí organizovanom „Občanským institutem“ v Krkonošiach. Osobne mám Romanovu ironickú rétoriku veľmi rád, vtedy však ma jeho poznámka, ktorú myslel ironicky, veľmi potešila, lebo podľa mňa vyslovil jednu z tých právd, ku ktorým človek prirodzenie prilnieva, ale ktoré sa dnes už pomaly nesmú ani myslieť, nieto ešte vysloviť – príklad sodomitských pseudozväzkov sa mi zdá byť signifikatný. Roman Joch totiž povedal asi toto: „Všetci by sme chceli žiť pod panstvom dobrého kráľa Aragorna“.
12-02-2006 | Ideológia

Peter Frišo

Konzervativizmus – liek proti sekularizácii Európy? (pozvánka)

Institut svatého Josefa, Don Quichotte, Slovenský kruh Leva XIII. si Vás dovoľujú pozvať na konferenciu s názvom Konzervativizmus – liek proti sekularizácii Európy?, ktorá sa uskutoční 3. decembra 2005 od 9,00 do cca 17,00 hod v malej sále Katolíckej jednoty Slovenska v Trnave (1. poschodie).
16-11-2005 | Rôzne

Peter Frišo

O smrti konzervativizmu

Tento článok si nepraje byť ničím viac a ničím menej ako propedeutikou konzervativizmu. Zachytáva pár vstupných myšlienok, ktoré sú dobrým úvodom pre dôsledné vymedzenie konzervativizmu, na ktoré sa podujmem v svojej prednáške 3.decembra 2005 na konferencii Konzervativizmus – liek proti sekularizácii Európy?, ktorá sa uskutoční v Trnave.
12-11-2005 | Ideológia

Peter Frišo

Koniec kresťanskej politiky

Je kresťanská demokracia schopná uhájiť si v dnešnom postmodernom relativistickom svete svoj konzervatívny pohľad? Alebo je nevyhnutná cesta politických kompromisov a ustupovania ľavici, ako to vidíme u západoeurópskych kresťansko-demokratických strán? Na túto otázku odpovedá Peter Frišo.
18-07-2005 | Kultúrna vojna

Peter Frišo

Lepanto 1571: Nezabúdame

Ani dnes, keď sa zdá, že budúcnosť Európy v dôsledku úpadku, spôsobeného ateizmom, zrejme bude patriť islamu, nezabúdame na jej veľkú minulosť a na to, ako bol starý kontinent viackrát zachránený katolíckymi vojskami.
07-07-2005 | Kultúrna vojna

Peter Frišo

La France rejette nettement le traité constitutionnel

Európa 2005, smetisko opustivšie západnú kultúru, rozdelené medzi dve ideologické skupiny. Jedna, nazývaná liberáli, ju vedie k Európe atomizovaných egoistických jedincov. Druhá nazývaná socialisti ju vedie k totalitnému systému všeobecného zaopatrenia. Jedna hlásajúca anarchickú slobodu od všetkého, no predovšetkým od Boha a morálnych príkazov, druhá hlásajúca rovnosť až do štádia absolútnej neexistencie rozdielov.
02-06-2005 | EUtópia

Peter Frišo

Katolícky pohľad na ekonomiku

Americkí katolícki laici prišli v 80.rokoch s inšpiratívnym pohľadom na ekonomiku. Odlišoval sa tak od manicheisticko-gnostických keynesiánskych, či marxistických pohľadov ako aj od toho libertariánskeho.
29-05-2005 | Slobodný trh

Peter Frišo

Blízko k Bohu

Skupinku Tretí deň netreba priaznivcom gospelovej hudby nijak zvlášť predstavovať. Veď ich piesne, ktoré sú vždy oveľa viac modlitbami, ku ktorým – povedané slovami žalmistu – Pán nakláňa svoje ucho, sú často všeobecne známe, znejú v chrámoch, na gospelových festivaloch (ako CampFest, či Lumen), získavajú skalpy v gospelparáde na rádiu Lumen, či v televíznom Poltóne.
05-05-2005 | Kultúrna vojna

Peter Frišo, Branislav Jáger

Don Quichotte – konečne konzervatívne periodikum

Na Slovensku vzniklo nové konzervatívne periodikum Don Quichotte, ktorý vydáva kolektív trnavských konzervatívcov. Časopis nájdete v tlačenej podobe, ale aj na stránke www.donquichotte.sk . Novému partnerskému periodiku prajeme veľa šťastia.
14-04-2005 | Kultúrna vojna

L. Krivošík, M. Demko, P. Frišo

Ďakujeme, Karol Wojtyla!

Pápež Ján Pavol II., svedomie ľudstva, skonal. Už vyše jednu dekádu ho novinári a komentátori pochovávajú. Vyše dekády sa však Svätý otec držal na Petrovom stolci a krížovú cestu svojho úradu si vytrpel dokonca, aj keď ho mnohí vyzývali medzičasom k abdikácii. Trochu sa zdalo, že niektorí chcú mať toho staromódneho starca, čo neochvejne trvá na prekonaných pravdách, už konečne z krku.
02-04-2005 | Kultúrna vojna

Peter Frišo

AD. Ako čeliť kultúrnej revolúcii (.týždeň 2,4/2005)

Kultúrna vojna a konzervativizmus – vďačné témy, no ako dokazujú aj články v .týždni, sú predovšetkým vhodné na po povrchu sa kĺzajúce diskusie. Ak Juraj Brecko píše o tom, že pochod revolúcie (hodnej na obsiahlu analýzu v inom článku) „sa musel začať v Cirkvi“, dostáva sa nechtiac na koreň veci.
15-03-2005 | Kultúrna vojna

Peter Frišo

Šoa v našich dušiach

Šoa sa nedá opísať, našťastie som ho nezažil, ale otriasol mnou. Ukázal neľudskosť, ktorá je vlastná len človeku. Znamenal absolútne opustenie človeka človekom, tak nekonečne vzdialené onému opusteniu človeku Bohom v Getsemani.
03-02-2005 | Kultúrna vojna

Peter Frišo

Odštátnenie školstva III. Pohľad konzervatívca

V diskusii o odštátnení školstva chýba zo strany pravice ešte konzervatívny pohľad. Ten v mnohom súhlasí s liberálnym stanoviskom, v niektorých ohľadoch však považujú konzervatívci liberálny pohľad za mylný.
12-01-2005 | Slobodný trh

Peter Frišo

Obyčajný sen

Sobota večer. Pôvodne som myslel, že si hlavne budem čítať Furetovu Minulosť jednej ilúzie. No predsa som po 21:00 výnimočne zapol televíziu. Na ČT 1 dávali romantickú komédiu Otec rodiny v hlavnej úlohe s Nicholasom Cageom a Teou Léoni (manželka Davida Duchovneho). Nečakal som, že ho budem dlho pozerať, ale film ma zaujal.
05-01-2005 | Kultúrna vojna

Peter Frišo

Osloviť Zacheja

Vo svojom texte sa Peter Frišo venuje vzťahu Krista k bohatstvu a peniazom. V poslednom čase demagóg (a či skôr Magog?) najmä voči KDH vznáša výčitku nesúladu ekonomickej politiky súčasnej garnitúry so sociálnym učením Cirkvi. Bol však Ježiš skutočne proti bohatstvu alebo tu predseda Smeru zase raz čosi prekrúca?
22-12-2004 | Slobodný trh

Peter Frišo

Svet Franza Kafku

Franz Kafka patrí akiste medzi najväčšie skvosty svetovej literatúry. Muž, ktorý bol majstrom alineácie priniesol svojou tvorbou množstvo otázok. Napriek tomu, že akoby nikam nepatril (a možno pre túto antinomičnosť jeho bytia, ktorá je jednou z mála vecí, na ktorej sa zhodujú jeho životopisci i literárni vedci) – a možno práve preto – svojim dielom sa dotkol základných otázok ľudstva.
28-11-2004 | Kultúrna vojna

Peter Frišo

Kniha pre samotu

Recenzia knihy Moniky Kompaníkovej by sa dala napísať mnohými spôsobmi, sám som mnohé svojej hlave „vydeletoval“, vyškrtal, zmenil, zavrhol, nahradil inými, tak že skutočné pocity, ktoré som z knižky mal nielenže nedokážem predať ďalej, ale ani sám si ich už nedokážem zrekonštruovať, hádam okrem ambivalentnosti, ktorú stále v sebe cítim.
27-11-2004 | Kultúrna vojna

Peter Frišo

Konferencia o euro

Tento text je o konferencii, ktorá sa udiala pred niekoľkými mesiacmi. Článok sa nám "zapatrošil" v systéme, téma (ne)prijatia eura je však stále aktuálna. Dúfame, že poteší aj našich liberálnejšie orientovaných čitateľov.
25-11-2004 | EUtópia

Peter Frišo

Gnóza a Eric Voegelin

Fenomén Eric Voegelin je u nás pomerne neznámy, napriek tomu, že ide o jedného z najvýznamnejších konzervatívnych učencov. Vynikajúci text z pera Petra Friša je stručným vstupom do filozofie tohto muža.
11-11-2004 | Ideológia

Peter Frišo

Zopár aktualít

Prinášame vám niekoľko konzervatívnych náhľadov k aktualitám súčasného politického diania z pera nášho kmeňového autora, Petra Friša.
27-10-2004 | Komentáre

Peter Frišo

Ústavné déja vu

Hoci sa často argumentuje tým, že ide o komplikovaný právny text, nie je vôbec zložité návrh zmluvy zakladajúcej ústavu pre Európu odmietnuť. Z množstva dôvodov stačí malé poučenie z dejín.
16-10-2004 | EUtópia

Peter Frišo

John Randolph: Konzervatívne nie Ústave i federalizácii EÚ

Federalizmus ako konzervatívna idea: to je dlhšie postulovaná paradigma platná pre amerických konzervatívcov prinajmenšom od Alexandra Hamiltona. V širokom zábere konzervatívnych mysliteľov sa však nájdu aj takí, ktorí mali voči federalizácii a centralizácii Únie výhrady.
21-09-2004 | EUtópia

Peter Frišo

Priama linka k Bohu

Pred časom „zúrila“ v Trenčíne Pohoda. Veta dosť ďaleko od kontextu recenzie, ale aj v kontraste s ňou. Mohol som totiž rovnako byť na Pohode a predsa by som mal menší pôžitok, než aký mám pri počúvaní nového CD Mareka Novotného.
06-08-2004 | Kultúrna vojna

Peter Frišo

Edmund Burke - prvý medzi konzervatívcami

O Edmundovi Burkeovi zrejme nestačí napísať krátky článok, bolo by treba minimálne monografiu. A predsa, Edmund Burke je otcom konzervatívcov – teda tých, ktorí veria, ...že človek patrí k nejakému dávno už existujúcemu spoločenskému poriadku a že práve táto skutočnosť je zvrchovane dôležitá pri každom jeho rozhodovaní čo a ako robiť.
29-07-2004 | Ideológia

Peter Frišo

Osedlajme Rosinantu

Na rozdiel od svojich priateľov, som nebral minulomesačné schválenie euroústavy nijak dramaticky. Pokojne som si čítal o Sókratovi a čudoval sa nad múdrosťou tých čias. Nakoniec, keď chce mať Európska únia svoju ústavu zbúchanú ľavicovými ideológmi za veľmi krátky čas, nech si ju má.
19-07-2004 | EUtópia

Peter Frišo

Prečo sa Marek Hrubčo mýli

Článok Mareka Hrubča Euroskepticizmus ako kontrakultúra som začal čítať s veľkým očakávaním. Zarazilo ma už samotné označenie „kontrakultúra“, ktoré autor používa svojsky. Čo ňou myslí? A čo je potom oná „oficiálna kultúra“, voči ktorej sme kontra?
06-07-2004 | EUtópia

Peter Frišo

Smutné eurovoľby pre ľavicu

Skončili sa voľby do Európskeho parlamentu. Samozrejme, netreba pripomínať nelegitimitu tohto orgánu, ktorý je podivnou kópiou parlamentov národných štátov. Výsledky volieb to dostatočne potvrdili: nízka účasť, voľba na základe rôznych „národných záujmov“, sympatií, či apatií, voči svojej vláde a neprítomnosť európskych tém.
16-06-2004 | EUtópia

Lukáš Krivošík, Martin Pener, Peter Frišo

Ronald, ďakujeme!

Ronald Reagan. Bol to najväčší americký prezident v 20. storočí. Bol to muž, ktorý by mal mať miesto v srdci každého slovenského vlastenca. Náš život by sa totiž bez neho vyvíjal úplne iným smerom. Jeho odhodlanie, ktoré povzbudzovala guráž Margaret Thatcherovej a podporovala vízia pápeža Jána Pavla II. sú hlavnými dôvodmi, prečo z čaše slobody dnes môžeme piť plnými dúškami.
08-06-2004 | Ideológia

Peter Frišo

Boj o moc a tajná služba

Stalo sa módou, že slovenskí politici píšu knihy. Kniha ministra vnútra Vladimíra Palka je však výnimočným kúskom vybočujúcim mimo rámec iných takých diel. Je to tak z jednoduchého dôvodu, čitateľ od začiatku až do konca cíti jasný postoj, ktorý neuhýba, nezahmlieva, nestráca na zásadovosti a predovšetkým nestiera rozdiely medzi pravdou a lžou, čiernou a bielou, svetlom a tmou, dobrom a zlom.
25-05-2004 | Kultúrna vojna

Peter Frišo

Mýli sa Roman Joch?

Západná kultúra je v kríze, čo dnes vníma každý hlbšie zmýšľajúci človek. Táto kríza sa začala vtedy, keď sa vytratil človek, odcudzil sa a stal sa len inteligentnejším zvieraťom. Najprv napadla možnosť existencie transcendentných noriem, potom i existencie prirodzeného poriadku i samotnej prirodzenosti človeka.
29-04-2004 | Komentáre

Peter Frišo

Prečo Hayek nebol konzervatívcom

Vie o tom možno málokto, ale August Friedrich Hayek patrí medzi mysliteľov, ktorí majú v mnohom blízko ku konzervatívcom. Margaret Thatcherová určite súhlasila s mnohými Hayekovými ekonomickými názormi – korektne však musíme uznať a Hayek to zvlášť prízvukuje, že konzervatívcom nebol, sám sa označil za liberála.
13-04-2004 | Ideológia

Peter Frišo

Radosť až na kosť

Slovensko súčasťou Európskej únie - to nie je výmysel, ale veľmi blízka realita nasledujúcich týždňov. Vstup Slovenska do Európskej únie sa už dá pomaly počítať na dni. Je to však dôvod na radosť celej špičky politického spektra?
02-02-2004 | EUtópia

 

Peter Frišo

e-mail:
Peter.Friso@prave-spektrum.sk

publikovaných článkov:
31

Autor je:

  • predseda Slovenského Kruhu Leva XIII. a konzervatívneho katolíckeho myslenia
  • zástupca šéfredaktora Don Quichotte
Copyright © 2001-2024 Pravé Spektrum, občianske združenie
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group