ISSN 1335-8715

Michal Šula

Bratislavský snem ODM

Po tretí krát od vzniku bratislavského klubu ODM sa všetci jeho členovia mohli zísť na každoročnom sneme mestskej organizácie ODM v Bratislave. Delegáti snemu mali znovu možnosť vyjadriť sa k smerovaniu činnosti ODM Bratislava a po prípade to premeniť v personálnej rovine.
16-11-2002 | Rôzne

Michal Šula

Bratislavská ODM na plese v Banskej Štiavnici

V dňoch 23. až 24. februára Banská Štiavnica hostila ples, na ktorom sa zúčastnila početná výprava bratislavského klubu ODM. Ples bol organizovaný Nadáciou F.A.Hayeka, bratislavskou časťou ODM a Mladými Liberálmi.
27-02-2002 | Rôzne

Michal Šula

Rok 2001, rok konsolidácie

Mladí ľudia na Slovensku sú všeobecne apatickí. Je pre nich priznačný nezáujem o veci, ktoré sa ich priamo netýkajú, o to viac o spoločnosť, v ktorej žijú. Je vraj zbytočné byť aktívnym a snažiť sa, keď aj tak nič nezmenia.
28-12-2001 | Rôzne

Michal Šula

Rozhovor s PhDr. Davidom Rýcom

PhDr. David Rýc je predsedom MK, v súčasnosti je interný doktorant na Inštitúte medzinárodných štúdií Fakulty sociálnych vied na Univerzite Karlovej, má 27 rokov.
17-07-2001 | Rozhovory

Michal Šula

Partneri: Mladí konzervativci

“Nebudeme li pilne studovati, budou z nás sociálni demokrati”, to je jedno z najznámejších hesiel českej skupiny mladých ľudí, ktorí si hovoria Mladí konzervativci. MK je partnerskou organizáciou ODM v Českej republike. Vystupuje ako organizácia mladých pravicovo orientovaných ľudí so záujmom o ekonomiku, politiku a kultúru.
16-07-2001 | Rôzne

 

Michal Šula

e-mail:
Michal.Sula@prave-spektrum.sk

publikovaných článkov:
5

zakladatel Praveho Spektra

Copyright © 2001-2023 Pravé Spektrum, občianske združenie
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group