ISSN 1335-8715

Marian Šrámek

Zavedenie školného na vysokých školách

Hlavnou témou akademickej obce na Slovensku je v súčasnosti finišujúca príprava nového vysokoškolského zákona. Ako pri každom návrhu zákona, tak aj pri tomto návrhu dochádza k diferencii názorov medzi predkladateľom zákona, ministerstvom školstva a inštitúciami, ktoré budú nový zákon realizovať v praxi, vysokými školami a akademickou obcou.
29-10-2001 | Slobodný trh

 

Marian Šrámek

e-mail:
msramek@nextra.sk

publikovaných článkov:
1

Copyright © 2001-2024 Pravé Spektrum, občianske združenie
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group