ISSN 1335-8715

Marek Hrubčo

Quo vadis KDS?

Na pravicovom politickom poli vznikol nový subjekt. Najpolitologickejšia trojica Kusý - Haulík - Mesežnikov sa poponáhľala so svojimi "aktuálnymi" prognózami a zaplnila stránky denníkov. Strana nemá šancu, znie verdikt prekurzorov verejnej mienky. Pravicové spektrum mlčí, "kádeháci" vyčkávajú, čo bude. Alebo lepšie, tvária sa, že sa nič nedeje.
18-03-2008 | Ideológia

Marek Hrubčo

Drobné poznámky k evolučnej stratégií kresťanstva

Bohabojnosť je počiatok múdrosti, píše žalmista (Ž 111,10). To by bola prvá reakcia na článok Lukáša Krivošíka (Kresťanstvo ako evolučná stratégia a uctievači naivného rozumu). K nej prikladám moje poznámky, ktoré nechcú vyvracať ani útočiť na základné tézy článku (napokon, v mnohom, najmä v základnej línii kritiky racionalistických konštruktov mu dávajú zapravdu). Chcú iba doplniť a znovu usporiadať niektoré referencie na pojem náboženstva, špecificky kresťanstva.
12-12-2007 | Kultúrna vojna

Marek Hrubčo

Kríza tvorby

Slovenská publicistika je v kríze. Nie čo do množstva, ale čo do kvality. Táto esej chce zachytiť určité nezdravé publicistické ťahy na pravej strane spektra. Pravej strane preto, lebo na nej autorovi záleží. Chce byť pozitívnym príspevkom – podnetom na diskusiu, môže prispieť k zvýšeniu úrovne, ozdraveniu a ozmysleniu budúcich publicistických počinov.
16-07-2007 | Komentáre

Marek Hrubčo

Za Miltonom Friedmanom (novembrová úvaha o slobode)

Bol azda najvýznamnejším ekonómom 20. storočia, veľkým obhajcom ekonomickej slobody, slobody človeka rozhodovať sa bez štátneho diktátu. Je pozoruhodné, že ako jeden z mála liberálov nepovažoval liberalizmus za etický koncept. Vo svojom diele sa zaoberal slobodným rámcom pre ľudské konanie, podmienkami a predpokladmi fungovania tohto rámca bez ohľadu na jeho obsah – morálnu kvalitu konania. Teoreticky neriešil otázku, čo je správne konať. Nebol to filozof, skôr ekonóm slobody. Prispel nielen k ekonomickej teórii, ale aj k jej popularizácii. Odišiel sedemnásť rokov po páde totality.
26-11-2006 | Slobodný trh

Lukáš Krivošík, Marek Hrubčo

Odchádzať zo Slovenska?

Aké sú dôvody vysťahovalectva Slovákov? Odchádzať alebo neodchádzať? A ak áno, natrvalo? Lukáš Krivošík prednedávnom zverejnil na stránkach časopisu .týždeň článok s názvom Prečo neodchádzať zo Slovenska. Na tento text zareagoval Marek Hrubčo. Oba články vám teraz ponúkame.
28-05-2006 | Slovenská otázka

Marek Hrubčo

Duma bratislavská
Pokus o interpretáciu poézie Egona Gála

Veľmi ma udivil článok Egona Gála „Každý dostal mozog ako nevyvolaný negatív“ (SME Fórum, 7. 8. 2004), najmä potom, čo som si prečítal základné informácie o jeho autorovi. Zarazil ma najmä nejasný odkaz článku, hmlisté pojmy a autorov skrytý relativizmus. Od prednášajúceho na Univerzite Komenského a Inštitúte judaistiky som čakal viac.
17-09-2004 | Ideológia

Marek Hrubčo

Euroskepticizmus ako kontrakultúra

Po hroznej a ničivej druhej svetovej vojne, ktorú naša generácia pozná našťastie iba z kníh, sa západoeurópskym intelektuálom poučeným z neúspešných integračných snáh medzivojnového obdobia konečne podarilo položiť základy trvalého mieru a prosperity. Dnes mladí intelektuáli podliehajú novej móde: euroskepticizmu.
29-06-2004 | EUtópia

Marek Hrubčo

Konzervativizmus ako viera v zázrak?

Liberální institut na svojej stránke uverejnil článok Josefa Šímu s názvom „Konzervativizmus ako viera v zázrak“, v ktorom okrem kritiky konzervatívcov a ich „naivnej viery v schopnosť štátu, politiku záujmových skupín” a „dobro konajúci štát“ možno nájsť aj pokusy hľadať rozdiel medzi libertarianizmom a konzervativizmom.
16-02-2004 | Ideológia

 

Marek Hrubčo

e-mail:
hrubco@pobox.sk

publikovaných článkov:
7

Ing.

Copyright © 2001-2023 Pravé Spektrum, občianske združenie
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group