ISSN 1335-8715

Andrej Beňo

Komunistické právo v Československu (recenzia)

Približne pred pol rokom vyšla v nakladateľstve Masarykovej univerzity jedna zaujímavá publikácia a nakoľko som na slovenskom webe nezachytil, žiadny výraznejší ohlas v súvislosti s jej vydaním, rád by som vám na tomto mieste ponúkol krátku recenziu.
19-11-2009 | Slovenská otázka

Andrej Beňo

Libertariánska dilema: ako premaľovať červenú planétu na modro?

Ešte pred tým než sa pustíte do čítania tohto článku by som rád poznamenal, že nasledujúci text je len voľnou úvahou. Autor osobne neverí v žiadnu formu historicizmu, dejinnú nevyhnutnosť ani v možnosť kvalifikovanej predikcie budúceho ľudského vývoja. Netvrdím, že prípadné konzekvencie, vyplývajúce z týchto úvah sú plne realizovateľné. Článok si nerobí nárok na vedeckosť. Idey obsiahnuté v tomto článku je samozrejme možné a žiaduce podrobiť kritike.
02-11-2008 | Ideológia

Andrej Beňo

Univerzita ako produkt spontánneho poriadku

K téme systému slovenského vysokého školstva a nevyhnutnosti jeho reformy sa už na Slovensku prelialo hodne atramentu (a na tomto fóre nie menej). Osobne za jediný konzistentný návrh reformy považujem zavedenie trhových prvkov do systém, t.j. keď už nie jeho úplnú privatizáciu, tak aspoň spoplatnenie vysokoškolského štúdia.
27-07-2008 | Slobodný trh

Andrej Beňo

Červená zeleným, zelená rozumu (recenzia)

Obhajca slobodného trhu to na Slovensku, ale ani inde vo svete nemá ľahké. Na jednej strane sa musí vyrovnať s “folk economics”, čo môžeme definovať ako súbor presvedčení siahajúcich podľa toho, koho sa pýtate od čistého marxizmu až po tvrdenia typu “slobodný trh áno, ale”, pričom to „ale“ do značnej miery relativizuje slobodný trh samotný.
02-09-2007 | Slobodný trh

Andrej Beňo

Čo hovorí aralské bahno?

Občas sa v médiách vyskytne správa, ktorú takmer všetci prehliadnu, alebo ju nepovažujú za dôležitú. Ale mysliacim jedincom, ktorí si dokážu spojiť súvislosti, poskytne o stave tohto sveta lepší obraz než siahodlhá analýza rôznych expertov. Jednou z takýchto informácií je aj správa o pôžičke Svetovej banky vláde Kazachstanu.
07-05-2007 | Slobodný trh

Andrej Beňo

Eko-ideológovia z IPCC

Pokiaľ mal niekto nepríjemné pocity z toho, že už dlho nezaznamenal výraznejšiu aktivitu environmentalistov, môže opäť nadobudnúť svoju stratenú duševnú rovnováhu. Zelení si zorganizovali rendez-vous na mieste najpríhodnejšom – v Paríži, aby nám oznámili, že apokalypsa (v podobe globálneho otepľovania) je TENTORAZ UŽ NAOZAJ, za dverami.
05-03-2007 | Slobodný trh

Andrej Beňo

Málo vody na planéte? Veľa vody v mozgu!

Svet smeruje do horúcich pekiel, nakúpte posledné dostupné zásoby a pripravte sa na príchod apokalypsy. S pripojenou, ale nahlas nevyslovenou politickou konotáciou – môže za to neľudský kapitalistický systém a slobodné podnikanie. Naposledy prišiel k podobnému záveru UNICEF a oznámil nám, že vyše jedna miliarda obyvateľov tejto planéty nemá prístup k pitnej vode a ďalších 2,6 miliardy nemá prístup k sanitárnym zariadeniam. Nuž, nalejme si vo veci čistej vody a pokúsme sa zanalyzovať príčinu tohto stavu.
03-11-2006 | Slobodný trh

Andrej Beňo

Skeptický ekológ alebo Kritické myslenie stále žije...

Minimálne od čias renesancie sa v praxi overuje fakt, že jednotlivá ľudská myseľ nie je schopná v sebe obsiahnuť ani elementárne poznatky z každej prírodnej, či spoločenskej vedy. Nevyhnutne sme sa teda stali špecialistami vo svojich jednotlivých oboroch, čo prinieslo značné výhody, ale aj nevýhody... (recenzia knihy Bjorna Lomborga: Skeptický ekológ)
26-07-2006 | Slobodný trh

 

Andrej Beňo

publikovaných článkov:
8

Copyright © 2001-2023 Pravé Spektrum, občianske združenie
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group