ISSN 1335-8715

Richard Epstein

Ekonomické a právne základy slobodnej spoločnosti

Akákoľvek snaha o vytvorenie slobodnej spoločnosti vyžaduje vzájomné pôsobenie dvoch dominantných princípov klasického liberálneho myslenia: vládu zákona (rule of law) a inštitúciu súkromného vlastníctva, ktoré nachádza oporu v inštitúciách ľudskej spoločnosti. Ako tieto princípy spolu súvisia?
31-03-2010 | Slobodný trh

 

Richard Epstein

publikovaných článkov:
1

Profesor práva na Univerzite v Chicagu

Copyright © 2001-2023 Pravé Spektrum, občianske združenie
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group