ISSN 1335-8715

Vlado Gregor

Akým treba vyhovovať nárokom, ak chceme byť trocha prorokom?

Kresťanské, ba aj židovské náboženstvo je založené na zjavení a na prorokoch. Sám mám pocit a presne viem odkedy, že mám volať a volám, aj keď ma väčšinou nikto nepočúva. Bolo to od jesene 1978, keď som sa dozvedel o 900 náboženských samovraždách v Guayane. Už samotný tento fakt ma rozhorčil, ale ešte viac to, ako to náš vtedajší komunistický režim využil na špinavú protináboženskú propagandu. Už 31 rokov teda niečo tvrdím a môžem sa pochváliť, že za nič z toho, čo som odvtedy napísal, sa nemusím hanbiť, nič som nemusel odvolávať a doteraz si všetko dokážem obhájiť.
08-01-2010 | Kultúrna vojna

Vlado Gregor

Hľadaj s každým dohodu, no nedaj si vziať slobodu

Často sa zamýšľam nad pojmom kresťanská sloboda. Je viac charakterizovaná individualizmom, alebo zmyslom pre kolektív? Nakoľko úzky, či široký má byť ten kolektív a nakoľko sme povinní veriť všetkému, čo sa propaguje v rámci a záujme určitej skupiny?
28-12-2009 | Kultúrna vojna

 

Vlado Gregor

publikovaných článkov:
2

Copyright © 2001-2024 Pravé Spektrum, občianske združenie
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group