ISSN 1335-8715

22-02-2006   Martin Pener   Združenie Pravé Spektrum   verzia pre tlač

Zápisnica z Valného zhromaždenia občianského združenia Pravé Spektrum

Prvé Valné zhromaždenie občianskeho združenia Pravé Spektrum sa konalo dňa:

22. februára 2006 (streda)

v Bratislave na Prievozskej ulici v Bratislave (obchodné centrum Apollo).

Prítomní: Matúš Demko, Ján Dinga, Lukáš Krivošík, Ondrej Jombík, Martin Pener
Neprítomní: Tatiana Bednáriková, Peter Frišo, Martin Hanus

Program:

 1. Schválenie programu
 2. Informácie o združení
 3. Voľba orgánov združenia
 4. Členské príspevky
 5. Financovanie činnosti združenia
 6. Web re-dizajn a internet marketing
 7. Tlačené PS a CD nosič PS
 8. Spolupráca s ďalšími subjektami
 9. Piate výročie PS – stretnutie


AD 1 (Schválenie programu)

Navrhovaný program bol schválený hlasmi všetkých prítomných účastníkov Valného zhromaždenia.

AD 2 (Informácie o združení)

Ondrej Jombík informoval Valné zhromaždenie o adrese združenia, IČO a DIČ a o bankovom účte združenia. Informoval tiež o existencii iným vlastníkom zaregistrovanej doméne, podobného znenia ako má Pravé Spektrum. Dodal že na chod občianskeho združenia a časopisu to v súčasnosti vplyv nemá.

AD 3 (Voľba orgánov združenia)

Valné zhromaždenie menovalo nasledovných redakčných členov (v abecednom poradí):

 • Tatiana Bednáriková
 • Matúš Demko
 • Ján Dinga
 • Peter Frišo
 • Mgr. Martin Hanus
 • Ondrej Jombík
 • Lukáš Krivošík
 • Mgr. Martin Pener

Návrhy na pozície predsedov a štatutárnych zástupcov združenia, tj. pozície šéfredaktora, editora a vydavateľa:

 • šéfredaktor: Lukáš Krivošík
 • editor: Mgr. Martin Hanus
 • vydavateľ: Ondrej Jombík

Navrhovaní boli zvolení hlasmi všetkých prítomných účastníkov Valného zhromaždenia.

Návrhy na členov Dozornej rady združenia:

 • Mgr. Martin Pener

Člen dozornej rady bol zvolený hlasmi všetkých prítomných účastníkov Valného zhromaždenia.

AD 4 (Členské príspevky)

Prítomní členovia Valného zhromaždenia prerokovali stanovy združenia. Po diskusii o výške členského sa Valné zhromaždenie unieslo na výške 100,- SK ročne.

Valné zhromaždenie deklarovalo, že členstvo v občianskom združení Pravé Spektrum je otvorené pre všetkých záujemcov a prijme každého, kto bude pozitívne prezentovať myšlienky konzervativizmu a konať v súlade so stanovami združenia.

AD 5 (Financovanie činnosti združenia)

Šéfredaktor Lukáš Krivošík informoval prítomných o možnostiach finančných príjmov združenia:

 • fund-raising v spolupráci s internetovým kníhkupectvom Martinus;
 • fund-raising ministerstva školstva;
 • poskytnutie dvoch percent z daní za rok 2007 (tento zdroj príjmov je momentálne neaktuálny, pretože na jeho uplatnenie je potrebný minimálne rok fungovania prijímateľskej organizácie);
 • priama podpora.

AD 6 (Web re-dizajn a internet marketing)

Šéfredaktor Lukáš Krivošík navrhol inováciu súčasného dizajnu (re-dizajn) webovskej stránky. Valné zhromaždenie jeho návrh akceptovalo. Z diskusie a návrhov vyplynul pravdepodobný termín spustenia nového dizajnu apríl až máj 2006. Budúce Valné zhromaždenie sa bude venovať konkrétnym návrhom a zadaniam.

Vydavateľ Ondrej Jombík informoval o novinke, ktorou budú hlasovania čitateľov na stránkach Pravého Spektra.

Valné zhromaždenie tiež prijalo návrh tzv. rotujúcich banerov a využívania komerčných banerov. Valné zhromaždenie schválilo umiestnenie baneru Kresťansko-demokratického hnutia počas volebnej kampane (parlamentné voľby 2006).

AD 7 (Tlačené PS a CD nosič PS)

Tento bod ostáva otvorený a bez zápisu.

AD 8 (Spolupráca s ďalšími subjektami)

Ondrej Jombík pridá na webstránku združenia link na stránku Václava Klausa.

Lukáš Krivošík a Martin Hanus oslovia blogerov, ktorí prezentujú Pravé Spektrum ako doporučovaný a obľúbený časopis, s ponukou na spoluprácu.

Pravé Spektrum bude rokovať o prevzatí portálu „EU-nie“.

AD 9 (Piate výročie PS – stretnutie)

Valné zhromaždenie potvrdilo zámer usporiadať pri príležitosti piateho výročia existencie časopisu stretnutie autorov a čitateľov v Kafé Scherz.

Zapísal:
Mgr. Martin Pener

Za správnosť:
Ondrej Jombík

  jeeej
   romco 08-03-2006 18:03
  RE: jeeej
   Ondrej Jombik 27-03-2006 20:18
  RE: jeeej
   Borisko 10-06-2007 10:57
  RE: jeeej
   Fero 10-07-2007 10:08
  Domena www.pravespektrum.sk
   Ondrej Jombik 04-02-2007 11:34

   

 

Krédo Pravého Spektra

Napriek tomu, že socializmus a komunizmus skrachovali, pretože ich prevalcovala realita, ich mäkšie deriváty žijú ďalej: politická korektnosť, pozitívna diskriminácia, ľavicový liberalizmus, feminizmus, environmentalizmus, korporativizmus, antiamerikanizmus, antisemitizmus, neznášanlivý sekularizmus, pacifizmus, humanrightizmus, ekonomický antiglobalizmus, europeizmus a iné cvokizmy.

Kým komunizmus chcel zničiť rodinu, náboženstvo a súkromné vlastníctvo priamo a rýchlo, vyššie uvedené -izmy to robia pomaly a subtílne. Nenápadne, ako potkany, ohlodávajú piliere západnej civilizácie, aby napokon privodili jej pád.

Pravé Spektrum chce útočiť proti výstrelkom mravného relativizmu a povzbudzovať dobré a osvedčené konzervatívne hodnoty. Prosperita Slovenska sa dá vybudovať len na zásadách trhovej ekonomiky bez prívlastkov, občianskeho vlastenectva a s vedomím, že skutočná sloboda je predovšetkým silou charakteru. Len na takom základe si môžeme vyberať, čo je morálne správne.

redakcia

Tiráž

Názov

Kontakt Šéfredaktor Redakcia Editor Vydavateľ Zakladateľ

Ďalšie odkazy

Newsletter

Ak chcete byť informovaný o zaujímavých novinkách na Pravom Spektre, vyplňte Vašu e-mailovú adresu. (frekvencia cca. 1 správa za mesiac)
 

 
Copyright © 2001-2024 Pravé Spektrum, občianske združenie
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group