ISSN 1335-8715

17-03-2002   Ladislav Michálek   Ideológia   verzia pre tlač

Problém identity

Nezvyknem sa vyjadrovať k problematike identity mládežníckych organizácií, a to z objektívnych príčin. Tou najhlavnejšou je moja nezúčastnenosť na aktivitách týchto organizácií. Necítim sa teda veľmi oprávnený diskutovať z pozície zasväteného člena mládežníckeho hnutia. No v posledných týždňoch ma niekoľko podnetov prinútilo zamyslieť sa nad touto otázkou. Preto by som rád vyjadril svoj názor ako čiastočne nestranný pozorovateľ. Napriek tomu, že na stránkach Pravého Spektra v súčasnosti diskusia o tom, čo je to vlastne ODM nie je témou číslo jedna, považujem za potrebné uviesť niekoľko kritických poznámok k nielen ODM.

ODM sa vymedzuje ako liberálno-konzervatívna mládežnícka politická organizácia, netajaca sa svojím blízkym naviazaním na DS. Moje námietky k tejto všeobecne známej definícii ODM sú dve. Možno povedať, že pojem liberálno-konzervatívny je známy zväčša úzkemu kruhu zorientovaných občanov. Nie každý mladý človek musí pochopiť podstatu liberálneho konzervativizmu. Mne však napodiv nejde o kritiku toho (samo)vymedzenia, ako by sa niekomu mohlo zdať. Byť liberálnym konzervatívcom môže a iste znie sofistikovane a ideologicky správne, no v spoločnosti, kde problémy mladých nespočívajú na tom, či som pravičiar, alebo ľavičiar, to znie naozaj neprirodzene. Nepochybujem o tom, že sa niektoré organizácie ODM orientujú na aktuálne lokálne problémy svojich komunít. No byť členom ODM, to väčšinou znamená hovoriť o sebe ako o liberálnom konzervatívcovi, ktorý si s mladým sociálnym demokratom nedokáže ani podať ruku. V žiadnom prípade to neznamená, že jeho mládežnícka organizácia je perspektívnejšia alebo elitnejšia. A už vôbec to nepoukazuje na mieru organizovanej zúčastnenosti na riešení problémov svojho okolia. Mladí ľudia, to sú predovšetkým ľudia od 15 do cca 26 rokov života, ktorí sa nachádzajú vo veľmi podobných situáciách, nehľadiac na to, či sa hrdia titulom liberálny konzervatívec alebo sociálny demokrat. Na Slovensku, necelých 15 rokov po zmene režimu rezonujú iné problémy ako definovanie sa a hranie sa na elitu. Len pre elitu samotnú. Nemyslím si, že budúcnosť ODM bude spočívať na akomsi elitistickom ideologickom vymedzovaním sa. Verím, že v jej radách sa nájde dostatočný počet členov, ktorí dokážu zmeniť jej charakter, pretože na jeho kritike spočíva moja druhá námietka.

Vzhľadom k tomu, že ODM nemieni byť liahňou politických lídrov pre „materskú stranu“ by sa mohla prestať tak úzkoprso vymedzovať ako „politická“. Nevidím dôvod pre to, aby sa namiesto organizovania družobných futbalových zápasov, alebo kandidátky pre komunálne voľby nemohla orientovať na problémy svojho regiónu. Na problémy mladých vo svojom regióne. Nechcem aby ODM neperspektívne poprela svoju ideologickú orientáciu, to zrejme nie je ani možné. Namiesto servírovania nadsadenej politickej debaty, ktorá nie je ničím iným ako slabou kópiou debaty politických strán, by však mohla urobiť krok smerom k svojej cieľovej skupine. Touto skupinou by však nemala byť navýsosť konzervatívne uvedomelá mládež, ktorej percento podielu na celkovej mladej populácii SR odhadujem na minimum.

Tvrdím, že takéto striktné definovanie svojej politickej identity neprospieva k riešeniu aktuálnych otázok mládeže v SR, skôr ho obmedzuje, pretože týmto riešeniam dáva ideologický a politický nádych, ktorý spoločnosť rozdeľuje už na počiatku. Problémom slovenskej mládeže sú zatiaľ omnoho závažnejšie otázky ako to, či je lepšie byť členom mladej SDĽ alebo ODM. Dúfam, že moja reakcia nezapadne prachom v nejakom spodnom priečinku Pravého Spektra, a že sa nájde dostatok kriticky diskutujúcich, nielen členov ODM.

Ladislav Michálek
Autor študuje politológiu na FF UK v Bratislave

  čierno-biela mačka
   Sir Alec Thompson 18-03-2002 11:13
  Sme politickí a politickí musíme zostať
   Martin Hanus 18-03-2002 13:00
  Politickí a ideologickí musíme byť!
   Richard Mateffy 18-03-2002 14:44
  Identita
   Michal Šula 19-03-2002 19:13
  neda sa
   Pavol Toth 19-03-2002 19:21
  RE: neda sa
   Ladislav 23-03-2002 9:20
  Idealizmus verzus pragmatizmus
   Michal Šula 24-03-2002 17:40
  RE: Idealizmus verzus pragmatizmus
   Martin Hanus 24-03-2002 23:27
  Na počiatku bola spoločnosť rozdelená?
   Jakub Pastier 24-03-2002 18:20
  RE: Na počiatku bola spoločnosť rozdelená?
   Ladislav 24-03-2002 22:44
  Priklad
   Pavol Toth 25-03-2002 8:17
  Nie uzkoprsost, ale vyprofilovanost!
   Martin Hanus 25-03-2002 9:22
  Stop pozitivizmu a etatizmu!
   Richard Mateffy 27-03-2002 16:32
  Lacko, Lacko
   Tomáš Rášo 27-03-2002 21:49
  Ekvilibristi
   Ladislav 04-04-2002 21:50
  RE: Ekvilibristi
   Richard Mateffy 09-04-2002 14:24
  a
   sorry musim nieco skusit 08-11-2005 1:25
  RE: a
   sorry musim nieco skusit 08-11-2005 1:47

   

 

Ideológia

Pri slove „ideológia“ mnohým z nás zídu na um časy nedávno minulé a masy, ktoré pochodujú pod jednoduchými heslami. No ideológia je istým súborom vnútorne kompatibilných názorov, bez ktorých sa politika nezaobíde. Pravé Spektrum má ambíciu diskutovať v tejto rubrike o myšlienkovom pozadí politickej pravice. Aký je vzťah klasického liberalizmu a kresťanského konzervativizmu? Koľko Boha, patriotizmu a trhu treba k namiešaniu pravicového kokteilu, príťažlivého pre ľudí? Kto boli myšlienkoví otcovia smeru, ku ktorému sa hlásime? Táto rubrika je však venovaná aj filozofom a intelektuálom všeobecne. Čo zahŕňa prirodzene aj výmenu názorov s teoretikmi protistrany.

Tiráž

Názov

Kontakt Šéfredaktor Redakcia Editor Vydavateľ Zakladateľ

Ďalšie odkazy

Newsletter

Ak chcete byť informovaný o zaujímavých novinkách na Pravom Spektre, vyplňte Vašu e-mailovú adresu. (frekvencia cca. 1 správa za mesiac)
 

 
Copyright © 2001-2024 Pravé Spektrum, občianske združenie
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group