ISSN 1335-8715

04-03-2002   Martin Hanus   Rozhovory   verzia pre tlač

Dve otázky pre Pavla Hamžíka

Aký význam prikladáte Konventu EÚ o budúcnosti európskej integrácie?

Konvent pre nás predstavuje fórum na výmenu názorov na otázky bezprostredne sa dotýkajúce budúcej podoby Európy, jej efektívneho fungovania a vytvorenia podmienok pre politickú integráciu kontinentu tak, aby bol tento proces postupný a pochopiteľný pre občanov dnešných i budúcich členských štátov EÚ. Účasť kandidátskych štátov, vrátane Slovenska, dáva možnosť zúčastniť sa po prvý krát takmer na rovnoprávnej úrovni s členmi únie takejto dôležitej a zásadnej diskusie, ktorá sa nás bezprostredne dotýka.

Akým spôsobom budete ako zástupca národného parlamentu vystupovať na platforme Konventu? Aké myšlienky, návrhy prezentujete?

Na pôde Konventu budem vystupovať v úzkej súčinnosti s ostatnými zástupcami Slovenskej republiky tak, aby sme prezentovali spoločné stanoviská vychádzajúce zo záverov Národného konventu o európskej budúcnosti Slovenska. Vychádzať budeme z toho, že máme záujem pôsobiť v efektívne fungujúcom spoločenstve. Preto je potrebné v prvom rade jasné definovanie oblastí spadajúcich do právomoci európskych inštitúcií a tých, ktoré ostanú v právomoci národných štátov.

„Zbavovať“ sa samostatného rozhodovania pritom máme záujem v tých oblastiach ekonomiky a politiky, kde nie sme schopní efektívne pôsobiť samostatne. Vychádzam z toho, že je odôvodnené zvážiť vypracovanie Európskej ústavnej zmluvy, ktorá by sa stala základom budúceho európskeho a právneho usporiadania. Takýto dokument by mal občanom poskytnúť stručný a jasný nástroj kontroly a ovládania moci v Európe, členským krajinám garancie ich národnej identity a únii prostriedok na efektívne presadzovanie celoeurópskch záujmov. Považujem taktiež za správne, aby prijímanie európskej legislatívy vyžadovalo schválenie nielen v Rade, ale aj v samotnom Európskom parlamente.

Za odpovede ďakuje

Martin Hanus

Diskusia k článku Dve otázky pre Pavla Hamžíka zatiaľ neobsahuje žiadne príspevky.

 

Tiráž

Názov

Kontakt Šéfredaktor Redakcia Editor Vydavateľ Zakladateľ

Ďalšie odkazy

Newsletter

Ak chcete byť informovaný o zaujímavých novinkách na Pravom Spektre, vyplňte Vašu e-mailovú adresu. (frekvencia cca. 1 správa za mesiac)
 

 
Copyright © 2001-2023 Pravé Spektrum, občianske združenie
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group