ISSN 1335-8715

16-01-2002   Martin Hanus   EUtópia   verzia pre tlač

Euroskeptici do toho!

Na tomto mieste uverejňujeme programové zhrnutie z pera redaktora Pravého Spektra Martina Hanusa, ktoré by sa malo zároveň stať zahajujúcim príspevkom k zásadnej, netriviálnej diskusii o Európskej únii v našej rubrike Fórum politikum

Pridať nový príspevok

Obmedzen7 euroskepticizmus?
autor: Ladislav
e-mail: lami79@pobox.sk
pridané: 19-01-2002 20:16


Hoci detaily týkajúce sa rozširovania mi nie sú známe, dovolím si tvrdiť, že moje informácii o rozširovacom procese sú minimálne, predsa sa len opovážim pripojiť niekoľko myšlienok. EÚ prechádza kritickými zmenami. Pochopiť to, prečo nie sú jednotlivé členské štáty ochotné komunikovať medzi sebou v oblasti integrácie - myslím tým integrácie v rámci EÚ, do ktorej zapadá aj diskusia o supranacionálnom charaktere európskych inštitúcií, alebo diskusia o Európskej ústave, je zložité, najmä pre človeka, ktorý sa nepohybuje v prostredí EÚ.
Predpokladám, že nastávajúce zmeny týkajúce sa rozširovania EÚ, vyvolajú hneď niekoľko paralelných procesov. Na jednej strane to bude už prebiehajúci proces integrácie a riadenia EÚ, Na druhej strane proces integrovania nových členských štátov, na strane tretej kooperácia všetkých členov EÚ, práve v príprave koncepcie Európskeho práva, ktorá však zostáva nedoriešeným rébusom pre právnych vedcov, nieto pre politikov, či laikov - občanov. Avšak nastanú aj procesy s menej teoretickým pozadím, ako napríklad možné nečakané dôsledky ekonomického, sociálneho charakteru, ktoré dnes ešte nevieme predvídať... Podstatné pre nás je však momentálne - pripájam sa k obci eurooptimistov, avšak len v tomto bode - čoraz najviac sa snažiť o vstup do EÚ a myslieť na kroky, ktoré k tomu vedú. Európska únia je jednoducho faktom a my sa tam musíme priplížiť, aby sme potom mohli zodpovedne diskutovať o "plíživom zjednocovaní" ako plnoprávny člen tejto - neviem či inštitúcie alebo čoho - Európskej únie... Len nedávno som sa rozprával s mladými ľuďmi z Rakúska a z Nemecka, ktorí mi na moju otázku, či schvaľujú rozširovací proces EÚ odpovedali kladne s tým, že aj mnoho ľudí z ich okolia zdieľa podobný názor a tento názor začína, konkrétne v rakúskej verejnosti, napriek štvanici na Temelín, prevládať. Neviem, či išlo o zarytých eurooptimistov, alebo o ľudí zmanipulovaných propagandou, ale ich argumenty o jednoznačnom profite veľkých motorov EÚ ako je nesporne aj Nemecko za zdali byť reálne zdvôvodniteľné.
Neviem do akej miery sa čitatelia PS zaoberajú rozširovaním a integráciou EÚ, určite sú informovanejší ako ja, no prílišné debatovanie o nekalosti praktík a zakalenej skutočnosti EÚ, je zatiaľ, podľa mojho mienenia na mieste na stránkach podobných periodík ako je PS. (možno by nebolo "od veci" vyvolať na stránkach Pravého spektra diskusiu o európskej identite, videnej nielen Európanmi z EÚ, ale aj Európanmi mimo EÚ - možno už takáto diskusia prebehla, alebo prebieha, nie som pravidelným čitateľom PS, takže mi odpusťte ak som akosi pozadu - o veciach ako napr. európske občianstvo a vôbec zmysel európskeho občianstva...)
S pozdravom
LM

Obmedzený???
autor: Martin Hanus
e-mail: mhanus@nextra.sk
pridané: 20-01-2002 12:51


Za prvé: naozaj neviem, či môže existovať nejaký smrteľník, ktorý by sebavedomo mohol prehlásiť - som úplne informovaný o detailoch rozširovania a integračných procesoch. Dnes, keď každým summitom sa prenášajú na rozhodovaciu nadnárodnú úroveň desiatky právomocí, keď nás všetky komisie zaplavujú smernicami, normami sa sotvakto môže vyznať vo všetkych nuansách tohto monumentálneho procesu. A práve to je najnebezpečnejšie - ten proces je taký komplikovaný, zložitý a rýchly, že je mnohé z neho ukryté aj pred verejnosťou, ktorá sa oň ako-tak zaujíma.
Jedna vec je húšť detailov, jednotlivostí a ich odtienkov, z ktorých sa nám niečo môže páčiť, niečo nie, druhou vecou je základny ideový charakter integrácie, jeho základné smerovanie, ktoré sa týka bezprostredne života každého z nás - od našich vyjednávačov z EÚ až po tých "najobyčajnejších" laikov.
EÚ a jej legitimita nemôže byť odvodená od právnikov s ich rébusmi, ale od občanov. Ten spor nie je v žiadnom prípade technický, nie je to spor o to, či tá či oná právomoc prejde z eur. Rady na eur. parlament, či má byť právna koncepcia euroštátu viac horizontálna alebo vertikálna a pod. Podstata sporu je POLITICKÁ. Tak ako nemusím byť superštudovaný ekonóm s harvardským titulom, aby som sa mohol zasadzovať za čo najslobodnejšiu ekonomiku od štátnych zásahov, tak nepotrebujem byť žiadnym absolventom "európskych štúdií" (aj takéto u nás máme), aby som mal čo-to povedať k tomu, či chcem žiť naďalej v suverénnej Slovenskej republike so suverénnou vládou a parlamentom, alebo sa rozplynúť v eurolande s jeho inštitúciami. Spor o tvárnosť EÚ je tým najzásadnejším sporom dnešných Európanov a nevidím dôvod, prečo by sa k tej tvárnosti nemali jasne a vehementne vyjadrovať pred vstupom do nej. Mám podozrenie, že tí, ktorí o tom chcú začať "diskutovať" až po vstupe, tak robia z núdze cnosť - oni diskutovať nechcú, či už z absencie názoru, alebo vlastného pohodlia.

Ten nápad s diskusiou o európskej identite považujem za dobrý (hlavne zdôraznenie toho, že EÚ sa nerovná Európe). ODM BA, ktorej som členom s niečím podobným už začala, hoci v podstatne menšom stredoeurópskom priestore.
Chcem len upozorniť - hľadanie európskej identity pre mňa nie je spojené s hľadaním dôvodov pre to, prečo potrebujeme nadnárodný kolos s názvom EÚ.

RE: Obmedzený???
autor: Ladislav
e-mail: lami79@pobox.sk
pridané: 25-01-2002 0:25


Odpoved ne otázku preco potrebujeme "nadnárodný kolos s menom EÚ" je možné dosiahnuť. Negatívnu aj pozitívnu, ovšem. Otázkou zostáva na akej úrovni. Samozrejme existencia, či absencia diskusných fór, aj takýchto neformálnych ako je napr. toto (čím nechcem znevažovať jeho obsah, či nebodaj prispievateľov) má čo do činenia s rozvojom všeobecného spoločenského vedomia o akejsi Európe.
Navyše, mám pocit že sa tu vyskytujú dve veci, ku ktorým by som chcel v krátkosti niečo poznamenať. Po prvé je to akýsi orwellovsky (prepáčte mi ten sprofanovaný termín) pôsobiaci strach z technokratickej, prepletenej megaštruktúry, ktrorá by nás mohla olúpiť o väčšiu či menšiu časť suverenity. Neviem, nakoľko to vyplýva z konzervatívno - liberálnej (alebo libertariánskej?) orientácie tohoto periodika, no aj v súvislosti s vyjadreniami p. Klausa vysvetlenými p. Šebejom, si dovoím priznať, že aj mňa ovanul istý neblaho pôsobiaci pocit strachu. No viem, že jediné, čo sa dá robiť je sledovať tento vývin, a prípadne ho komentovať. Z týhto konkrétnych pozícií na akých sa napr. Pravé spektrum nachádza....
Druhou vecou je tu zrejmá snaha akosi popieť nevyhnutnosť. Smerujeme do tej bujnejúcej organizácie, preto lebo asi nám nič iné nezostáva - v danej politicko - ekonomickej konštelácii SVE po r. 1989.

RE: Obmedzený???
autor: Martin Hanus
e-mail: mhanus@nextra.sk
pridané: 25-01-2002 15:25


Píšeš o snahe poprieť nevyhnutnosť. Otázkou je, čo považuješ za nevyhnutosť - naše pričlenenie do EÚ, alebo samotný, od nás nezávislý proces integrácie pripomínajúci efekt snehovej gule?
K tomu prvému: neviem či je to nevyhnutosť v zmysle potrebnosti a užitočnosti, som ten posledný, kto bude po začlenení do EÚ výskať od radosti - som však realista a viem, že žiadna iná alternatíva zrejme neexistuje. V tomto zmysle to ako istú nevyhnutnosť vnímam aj ja. Čo je však dôležitejšie - my sme de facto v tej EU už dnes. Ak si uvedomíme, že stovky zákonov a tisíce strán, ktoré u nás masovo každoročne prijímame a schvaľujeme sú opatrené položkou "v súlade s právom EU", ak si uvedomíme, do akej miery do nás zasahujú rôzne pochybné správy Eur. komisie a samotní komisári, je evidentné, že v tej EU už jednaapolnohou sme a znášame predovšetkým jej nevýhody a náklady, spojené s preberaním európskych náročných štandardov do nášho prostredia, ktoré je objektívne na inom stupni vývoja.
Za druhé: práve vzhľadom na uvedené je našim eminentným záujmom ovplyvňovať dianie v EU v tej minimálnej miere, ako môžeme už TERAZ. Na to aby sme ho ovplyvniť vedeli, potrebujeme mať však najsamprv vytvorený názor. Ten môj je jasný - súčasný trend európskej unifikácie považujem za nedemokratický a nebezpečný a prajem si, aby ho za taký považovala čo najväčšia časť obyvateľov nielen na Slovensku. Ovplyvňovanie verejnej mienky prostredníctvom kritickej diskusie považujem za prvý zásadný cieľ odporcov dnešnej a zajtrajšej EU. Len šírením našich názorov sa nám môže podariť zvrátiť súčasný trend. Zrieknuť sa tejto ambície by znamenalo zanevrieť charakter našej spoločnej budúcnosti. Tá dúfam nebude o živote v pevnosti Európa. Orwell to naozaj popísal pekne...

RE: Obmedzený???
autor: lami79
pridané: 05-02-2002 18:52


Naozaj nemozem popriet spravnost Tvojho nazoru v casti, v ktorej sa domnievas, ze je potrebna kriticka diskusia, ktora by nasim obcanom "otvorila oci". Faktom vsak zostava, pridrzim sa opat Orwella, ze ono vyskanie zo vstupu do EU je viac menej povinne. Akakolvek kritika, co i len takehoto druhu , narusa idealne ladenu koncepciu plynuleho prechodu do civilizovanej a uhladenej EU, koncepciu presadzovanu nielen vladnymi kruhmi ale aj vsetkym tym komunikacnym prostredim, ktore tu v tomto state okolo seba mame. Do akej miery bude vediet to vitazne buracanie, ktore sa co nevidiet blizi ako akasi prilivova vlna, prerusit takato kriticka diskusia, to zavisi prave na schopnosti prerazit pokojne temne vody Integracie s takouto diskusiou.....
:)
autor: Wol
e-mail: wolcano@post.sk
webstránka: http://wolcano.host.sk
pridané: 12-02-2002 18:40


Cefte <del>hnupi</del> Vazeni spoluobcania!

Myslim si ze by ste sa mali venovat radsej <del>po</del>riadnej cinnosti a nie kilometrovemu komentovaniu clankov :).

Tak pa milankove..


autor: Jozef
e-mail: prosnan@trend.sk
pridané: 25-07-2002 13:07


S miernym pobavením sledujem vašu diskusiu. Na jednej strane je pozoruhodné, že niečo také na Slovensku existuje (aspoň v súvislosti s EÚ) a na strane druhej ma do rovnovážnej polohy vracia fakt, že je to len dialóg, s prepáčením, kdesi na samom okraji mediálneho priestoru. Spoločnosť však potrebujeme diskusiu priamo vo svojom centre -- v mienkotvornej tlači, televízii, na vládnej a parlamentnej úrovni. Na miesto toho občan čelí uragánú ideologického balastu. Samé slaboduché heslá a kasanie sa, kto pre integráciu urobil viac, kto je ten vyvolený dopraviť (či popraviť?) tento štát do európskeho domu. Máte pravdu, je tu ešte ten výrok Šebeja na podporu totho nešťastníka Klausa. Považujem ho skôr za výstrel pri neopatrnej manipulácii s odistenou zbraňou, než za diagnózu sebazáchovného pudu spoločnosti. Preto sa pýtam --kde je tá intelektuálna elita (Rasťa Piška nevynímajúc), prebúdzajúca sa z mrákot všeobjímajúceho európskeho sna, len keď treba podpísať nejakú pochybnú petíciu? Kruhy na hladine, spôsobené Šebejom sa dávno rozplynuli, a tak sa opäť vraciame k sumáru kapitol prístupového procesu (aké je to jednoduché, veď stačí vedieť rátať, presne tak, ako nedávno počty vyšších územných celkov v rámci "reformy" verejnej správy). Vy diskusiu nevyvoláte. Táto spoločnosť potrebuje dostať diskusiu rozkazom. Najlepšie, by bolo, keby sa velenia ujala Európska komisia. Musela by však z vlastných radov postaviť aj družstvo euroskeptikov. Čo i len trochu ambiciózneho intelektuála na Slovensku (všetci sú veľmi ambiciózni)by takáto rola nadosmrti zmenožila.
Len taká nesmelá reakcia
autor: Simone
pridané: 09-11-2002 23:13


"Diskutovať o Európe, resp. EÚ", pekná myšlienka, a populárna. Ako chcete rozprúdiť diskusiu o veci, o ktorej je tu u nás tak málo informácií. Neustále opakované frázy o nedemokratickosti, nezodpovedajúcich princípoch parlamentarizmu a pod., to má k prebudeniu diskusie stačiť? Mne to teda nestačí. Ale budem aj naďalej fandiť vášmu rozhovoru, mimochodom ak vás zaujímajú utópie skúste Slnečný štát.
Má vôbec zjednotená Európa budúcnosť?
Donedávna som mala dojem, že kým my vstúpime do EÚ (resp. správny termín pristúpime k ES), už dávno existovať nebude. V poslednej dobe pri pohľade na stav tejto organizácie sa mi však zdá, že keď do nej vstúpime prestane existovať.

Pridať nový príspevok

 

Upozornenie

Príspevky v diskusii k článku sú osobnými názormi jednotlivých čitateľov. Redakcia Pravého Spektra za ich obsah nenesie žiadnu zodpovednosť.

Diskusné príspevky, ktoré sú v rozpore so zákonom budú odstránené.

O problematických príspevkoch nám môžete dať vedieť e-mailom na adresu redakcie.

Copyright © 2001-2024 Pravé Spektrum, občianske združenie
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group