ISSN 1335-8715

01-10-2009   redakcia   Rôzne   verzia pre tlač

Študentská esej 2009 - mladí autori, prihláste sa!

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika

vyhlasuje štvrtý ročník súťaže

Študentská esej 2009

na tému

November 1989 a 20 rokov slobody

Stav občianskych, politických a ekonomických slobôd na Slovensku dve desaťročia po páde komunistického režimu

Podmienky súťaže

1. Súťaže „Študentská esej 2009“ sa môže zúčastniť študent stredoškolského, vysokoškolského alebo doktorandského štúdia, ktorý bude mať 17. novembra 2009 menej ako 30 rokov (t. j. je narodený po 17. novembri 1979).

2. Uchádzač doručí nepodpísanú esej e-mailom (ako dokument formátu .doc alebo .rtf alebo .pdf) na adresu esej@institute.sk najneskôr 31. októbra 2009. Uchádzač zároveň doručí základné údaje o sebe (meno a priezvisko, názov školy, ktorú navštevuje, adresu bydliska, e-mail a telefonický kontakt). Základné údaje nesmú byť uvedené v tom istom dokumente ako esej, ale osobitne v samostatnom dokumente (formát .doc alebo .rtf alebo .pdf).

3. Esej musí byť napísaná v slovenskom alebo českom jazyku, musí sa týkať vyhlásenej témy a jej rozsah nesmie presiahnuť 1 800 slov.

4. Uchádzači, ktorí odošlú prácu na inú ako vyhlásenú tému, nedodržia stanovený rozsah eseje, odošlú nekompletné údaje alebo doručia esej tak, že porota ju nebude mať k dispozícii k stanovenému termínu v elektronickej podobe, nebudú zaradení do hodnotenia.

5. Eseje bude porota hodnotiť bez znalosti informácií o identite autora. Zástupca Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika, ktorý nie je členom poroty, bude prijímať e-mailom eseje a následne každej eseji priradí identifikačné číslo.

6. Zloženie poroty, ktorá bude hodnotiť eseje, je nasledovné:

* Peter ZAJAC, predseda poroty, literárny vedec, prezident Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika a spoluzakladateľ Verejnosti proti násiliu;

* František MIKLOŠKO, poslanec NR SR, predseda prvej slobodne zvolenej Slovenskej národnej rady (1990-1992);

* Peter OSUSKÝ, prorektor Univerzity Komenského v Bratislave;

* Tibor TAKÁČ, zástupca donorov súťaže, konateľ firmy GEOPLÁN-Rožňava, s. r. o.;

* Juraj KUŠNIERIK, zástupca mediálnych partnerov súťaže, týždenník .týždeň

7. Porota bude hodnotiť obsahovú úroveň eseje vo vzťahu k vyhlásenej téme. Porota bude zohľadňovať aj zrozumiteľnosť textu a štylistickú stránku eseje. V prípade, že autor eseje pri jej písaní čerpal či citoval v eseji akékoľvek externé zdroje, je povinný ich v práci korektne uviesť. Porota môže vyradiť z hodnotenia prácu, ktorá bude obsahovať prvky plagiátorstva.

8. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo neobsadiť ocenené miesta v prípade, že prihlásené práce nebudú dosahovať požadovanú úroveň a zhodne sa na tom porota.

9. Autori esejí, ktoré sa umiestnia na prvých troch miestach, budú požiadaní, aby predložili porote doklad o štúdiu. Všetci uchádzači zaslaním esejí do súťaže zároveň vyslovujú súhlas s ich publikovaním a uvedením ich mien ako autorov esejí. Na webstránke KI budú zverejnené eseje, ktoré sa umiestnia na prvých troch miestach a v prípade rozhodnutia poroty aj ďalšie vybrané eseje. Víťazná esej bude uverejnená i v týždenníku .týždeň, ktorý je mediálnym partnerom súťaže "Študentská esej 2009".

Ceny pre súťažiacich

1. miesto: notebook, ročné predplatné týždenníka .týždeň

2. miesto: iPod

3. miesto: externý pevný disk

Uvedené vecné ceny poskytuje spoločnosť Gratex International, a. s. a internetový obchod Realshop.

Hlavný partner:

Hlavným partnerom a sponzorom súťaže „Študentská esej 2009“ je spoločnosť Gratex International, a. s. a internetový obchod Realshop.

Partner:

Ďalším partnerom a sponzorom súťaže „Študentská esej 2009“ je Ing. Tibor TAKÁČ a spoločnosť GEOPLÁN–Rožňava, s. r. o.

Slávnostné vyhodnotenie a medializácia

Slávnostné vyhodnotenie súťaže a odovzdávanie cien sa uskutoční v rámci niektorého z podujatí Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika (bude upresnené).

  Autori, autori
   ooo 05-10-2009 21:37
  ....
   LIBERTARIAN 06-10-2009 10:02
  RE: ....
   Dušan Sloboda 07-10-2009 9:31
  RE: ....
   libertarian 07-10-2009 23:09
  RE: ....
   Jj 07-10-2009 22:10
  RE: ....
   tralos 08-10-2009 10:18
  VCERAJSIA PREYZENTACIA LK
   tralos 08-10-2009 10:33
  RE: VCERAJSIA PREYZENTACIA LK
   Lukas Krivosik 08-10-2009 11:21
  RE: VCERAJSIA PREYZENTACIA LK
   tralos 08-10-2009 11:47
  RE: VCERAJSIA PREYZENTACIA LK
   jj 12-10-2009 16:57
  Asi je to neskoro, ale ...
   vlado 16-10-2009 14:50
  RE: Asi je to neskoro, ale ...
   tomas.teicher 17-10-2009 7:21
  RE: Asi je to neskoro, ale ...
   libertarian 18-10-2009 18:30
  RE: Asi je to neskoro, ale ...
   tomas.teicher 19-10-2009 7:48
  RE: Asi je to neskoro, ale ...
   LIBERTARIAN 19-10-2009 13:40
  RE: Asi je to neskoro, ale ...
   tralos 18-10-2009 0:07
  RE: Asi je to neskoro, ale ...
   vlado 20-10-2009 12:06
  RE: Asi je to neskoro, ale ...
   tomas.teicher 20-10-2009 12:23
  RE: Asi je to neskoro, ale ...
   tralos 20-10-2009 12:44
  No ved to.
   vlado 23-10-2009 15:35
  RE: No ved to.
   tralos 23-10-2009 18:49
  rok 89.
   Zalesak, 17-10-2009 0:03
  RE: rok 89.
   tomas.teicher 17-10-2009 7:19
  RE: rok 89.
   Rogue Keeper 19-10-2009 13:43
  RE: rok 89.
   PC1 07-11-2009 1:11
  RE: rok 89.
   tomas.teicher 11-11-2009 9:24
  o.k.
   Zalesak 05-11-2009 14:18

   

 

Tiráž

Názov

Kontakt Šéfredaktor Redakcia Editor Vydavateľ Zakladateľ

Ďalšie odkazy

Newsletter

Ak chcete byť informovaný o zaujímavých novinkách na Pravom Spektre, vyplňte Vašu e-mailovú adresu. (frekvencia cca. 1 správa za mesiac)
 

 
Copyright © 2001-2024 Pravé Spektrum, občianske združenie
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group