ISSN 1335-8715

15-06-2009   Lukáš Krivošík   Slobodný trh   verzia pre tlač

Prečo je ekonómia nepochopená

Nepochopenie ekonomických zákonitostí politikmi a falošné predstavy voličov o skutočnej povahe trhového mechanizmu predstavujú v každej krajine bariéru pre ekonomický rozvoj. Pritom základný paradox ekonómie, na ktorý treba vždy pamätať, je známy už od čias Adama Smitha.

Lineárna logika na trhu zlyháva

Ide o častý úkaz. Politici prídu s domnelým riešením pálčivého ekonomického problému a voliči freneticky aplaudujú. Len ekonómovia sa chytajú za hlavu a upozorňujú, že nápad vystrelí iným spôsobom, než politici a voliči očakávajú. No skoro nikto ich výhradám nevenuje pozornosť. Politický stroj na preferencie sa už dal do pohybu, aj keby vo svojom súkolí mal rozdrviť národné hospodárstvo. Je to obrázok známy zo Slovenska, ale aj z iných krajín. V čom je problém?

Základný dôvod, prečo ekonómia zostáva tak často nepochopená tkvie v tom, že pojednáva o nelineárnych dejoch, pri ktorých naša lineárna logika často zlyháva. Inak povedané, ekonomika na rôzne politické opatrenia a vládne zásahy reaguje nielen inak, ale často dokonca presne opačne, než očakávame na základe úvah nášho kuchynského rozumu. Všetko je to o vzťahu medzi poznateľnými príčinami a predvídateľnými dôsledkami.

Príkladov sa dá nájsť habadej. Vezmime si zdaňovanie. Lineárna logika nám napovedá: zvýš dane (príčina) a zvýšiš daňové príjmy štátu (následok) alebo zníž dane a znížiš príjmy štátu. Skúsenosť z praxe je však na prvý pohľad paradoxná. Od určitej miery a s odstupom času vedie zníženie daní k nárastu daňových príjmov a zvýšenie daní vedie k zníženiu príjmov štátu. Ide o efekt tzv. Lafferovej krivky. Keď sa znížia dane, zostane v ekonomike viac peňazí. Ľudia môžu viac míňať, investovať do rozširovania prevádzok, či najímania ďalších zamestnancov. Daňovníci tiež ochotnejšie platia nízke dane ako vysoké. A tak nižšie dane dokážu (na prvý pohľad paradoxne) viesť k vyšším štátnym príjmom. Naproti tomu, zvýšenia daní predražujú hospodársku aktivitu, zvádzajú podnikateľov k daňovej optimalizácií a taký štát v konečnom dôsledku nielen vyberie na daniach menej, ale zároveň podrýva svoju ekonomickú základňu do budúcnosti.

Už v 19. storočí francúzsky ekonóm Frédéric Bastiat vo svojich dielach zdôrazňoval, že dobrý ekonóm si všíma nielen viditeľné a predvídateľné dôsledky ekonomických zásahov, ale aj tie na prvý pohľad neviditeľné a nepredvídané. Zlyhávanie lineárnej logiky vidieť na každom kroku. Napríklad, mohlo by sa zdať, že prepúšťaniu zamestnancov najlepšie zabránime ich väčšou zákonnou ochranou. No výsledky medzinárodných porovnaní hovoria jasnou rečou: čím väčšia pracovnoprávna ochrana zamestnancov, tým vyššia nezamestnanosť. Naproti tomu, najlepšie fungujúci trh práce vykazujú krajiny, ktoré kladú dohodám medzi zamestnancami a zamestnávateľmi najmenšie prekážky. Je to preto, lebo nákladné a komplikované prepúšťanie zamestnávateľov odrádza od najímania pracovnej sily. Možno to opäť bude znieť paradoxne, ale najprísnejšiu zákonnú ochranu zamestnancov majú krajiny Afriky a Latinskej Ameriky.

Tyrania dobrých úmyslov

Problém s chápaním nelineárnej podstaty trhovej ekonomiky nemajú len socialisti, ale aj mnohí pravicoví politici. Napríklad europoslankyňa Anna Záborská (KDH), ktorá v mnohých témach zastáva veľmi rozumné postoje, v nedávnom rozhovore pre .týždeň vyslovila názor, že zákon by mal prikázať firmám, aby po materskej dali ženám vyšší plat, než mali predtým. Lineárna logika nám opäť navráva, že by to mohol byť dobrý nápad, lenže ako namietli aj novinári v rozhovore, v skutočnosti by to viedlo k tomu, že zamestnávatelia by prestali zamestnávať mladé ženy pred materskou.

Tento návrh ukazuje na ďalší paradox trhovej ekonomiky. Ušľachtilými ideálmi a cnostnými cieľmi motivované zásahy do trhu vedú k extrémne negatívnym a ničivým dôsledkom. Inými slovami, ľudia často v ekonomike robia dobré veci z nesprávnych dôvodov a naopak zlé veci z tých najušľachtilejších dôvodov. Preto niektorí liberálni ekonómovia nazývajú intervencionizmus aj „tyraniou dobrých úmyslov“. Ani súčasná slovenská vláda nie je nebezpečná preto, lebo by vedome chcela Slovákom škodiť. Ona je nebezpečná preto, lebo chce občanom dobre, lenže neberie pritom v úvahu negatívne dôsledky svojich ušľachtilými cieľmi motivovaných opatrení.

Tento vzťah však platí aj opačne. Morálnym argumentom pre trhovú ekonomiku je fakt, že súkromné neresti premieňa na verejné dobrá. Kapitalizmus ráta s ľudskou prirodzenosťou (ktorá sa vyznačuje sklonom k egoizmu a konaniu zla) a túto podstatu vo veľkej miere neutralizuje tým, že ju zapriaha do služieb spoločnosti. Všimol si to už Adam Smith, zakladateľ ekonómie, ktorý vyhlásil, že mäsiar nepredáva mäso preto, lebo chce zasýtiť rodiny svojich zákazníkov, ale preto, lebo chce zasýtiť svoju vlastnú rodinu. Inak povedané, ak snívate o podnikateľskom úspechu a chcete na trhu zarobiť, musíte dobre uspokojovať potreby svojich blížnych.

Toto samozrejme neplatí o lobistoch a politických podnikateľoch, ktorí bohatnú nie vďaka poskytovaniu kvalitných služieb širokému okruhu zákazníkov, ale vďaka kontaktom na politikov a rôznym štátnym privilégiám, ktoré eliminujú konkurenciu. Neplatí to ani o podnikateľoch, ktorí zneužívajú nedostatočné legislatívne prostredie (nevyhnutný predpoklad fungujúceho trhu), neplniac svoje záväzky. A tu sa dostávame k ďalšiemu dôvodu, prečo ľudia nerozumejú ekonómií a fungovaniu trhu: isté negatívne javy, za ktoré môžu štátne zásahy do podnikania (alebo absencia zdravého podnikateľského prostredia), sa chybne pripisujú trhovému mechanizmu. Inak povedané, mnohé „vady kapitalizmu“ sú v skutočnosti vadami intervencionizmu a nepáčia sa ani ekonomickým liberálom.

Intelektuálna nepoctivosť kritikov kapitalizmu

Problém kritikov kapitalizmu často je, že si ani nedávajú námahu naštudovať, čo vlastne ich odporcovia hlásajú. Kým pravičiari majú základné diela socialistov slušne naštudované (asi pol metra od mojej pravej ruky sa v poličke nachádza Marxov a Engelsov Komunistický manifest), opačne to neplatí. Väčšina ľudí sa trochu obtrie o ekonómiu na vysokoškolských kurzoch, kde sa vyučuje neoklasická teória. A mnohí sa domnievajú, že práve toto je nejaký ideál ekonomických liberálov. Nič nie je vzdialenejšie od pravdy.

Samozrejme, aj na takej rakúskej škole ekonómie (ku ktorej sa veľa zástancov slobodného trhu hlási) je čo kritizovať. No jej veľkosť spočíva v tom, že je vedou o ľudskom konaní, zatiaľ čo neoklasický smer sa zaoberá ekonomickou rovnováhou, teda vlastne „nekonaním“. Keďže socialisti diela z opačného tábora nečítajú, musia si ekonomickí liberáli na seba často vypočuť, že redukujú človeka na čísla a grafy, že veria v dokonalú konkurenciu, v racionalitu „ekonomického človeka“ alebo že všetko rátajú len cez peniaze.

Nič z toho nie je pravda a väčšina zástancov slobodného trhu by podobné tvrdenia považovala prinajmenšom za „neúplné“. Rakúska škola má veľmi rezervovaný postoj k matematizácii ekonómie. Dokonalá konkurencia je neoklasický koncept bez vzťahu k realite a človek je primárne emocionálna bytosť s obmedzenou racionalitou. Pokiaľ ide o prizmu peňazí, rakúska škola vidí úžitok ako čisto subjektívny a tým pádom berie v úvahu aj sebaobetovanie alebo nepeňažné, duchovné ciele...

Aj keď samozrejme, nie každý ekonomický liberál je zástanca rakúskej školy, kritici kapitalizmu by mohli byť intelektuálne poctivejší. A diskusia o zlepšení ekonomického prostredia by potom mala väčší zmysel.

Lukáš Krivošík
(Vyšlo na www.Aktuality.sk, 13. 8. 2008)

  Prečo je nepochopená? Lebo to nejde!
   Alexios I. 15-06-2009 13:00
  RE: Prečo je nepochopená? Lebo to nejde!
   www.mises.org 19-06-2009 23:19
  RE: Prečo je nepochopená? Lebo to nejde!
   jakubjost 21-06-2009 2:19
  RE: Prečo je nepochopená? Lebo to nejde!
   jg 21-06-2009 3:42
  RE: Prečo je nepochopená? Lebo to nejde!
   antidement 22-12-2010 12:04
  Trochu povrchne.
   vlado 15-06-2009 14:24
  RE: Trochu povrchne.
   www.mises.org 19-06-2009 23:59
  RE: Trochu povrchne.
   parla 10-07-2009 15:40
  psychologia spravodlivych cien
   Firstborn 15-06-2009 14:27
  este par dodatkov
   Firstborn 15-06-2009 14:43
  Komunisticky manifest
   Rogue Keeper 15-06-2009 18:05
  RE: Komunisticky manifest
   jg 15-06-2009 18:47
  RE: Komunisticky manifest
   Rogue Keeper 15-06-2009 18:50
  RE: Komunisticky manifest
   jg 15-06-2009 19:39
  RE: Komunisticky manifest
   Rogue Keeper 16-06-2009 8:58
  RE: Komunisticky manifest
   jg 16-06-2009 18:35
  RE: Komunisticky manifest
   Rogue Keeper 17-06-2009 9:38
  RE: Komunisticky manifest
   jg 17-06-2009 18:18
  RE: Komunisticky manifest
   Rogue Keeper 17-06-2009 18:47
  RE: Komunisticky manifest
   Leninova briadka 28-06-2009 0:41
  Ekonomovia?
   jg 15-06-2009 18:44
  Moralny argument ...
   jg 15-06-2009 19:31
  PRIRODZENOST
   Jano 16-06-2009 10:36
  RE: PRIRODZENOST
   vlado 16-06-2009 12:24
  RE: PRIRODZENOST
   Jano 16-06-2009 16:26
  RE: PRIRODZENOST
   vlado 18-06-2009 8:35
  RE: PRIRODZENOST
   Jano 18-06-2009 10:33
  RE: PRIRODZENOST
   vlado 18-06-2009 16:01
  pleas eignore
   vlado 18-06-2009 16:12
  RE: PRIRODZENOST
   jg 18-06-2009 16:52
  RE: PRIRODZENOST
   jg 16-06-2009 18:52
  RE: PRIRODZENOST
   utopeny vodnik 17-06-2009 22:30
  RE: PRIRODZENOST
   vlado 18-06-2009 8:43
  RE: PRIRODZENOST
   jg 18-06-2009 17:11
  Od studenta prava
   PC1 16-06-2009 14:27
  RE: Od studenta prava
   jg 16-06-2009 19:00
  RE: Od studenta prava
   tralos 17-06-2009 9:16
  RE: Od studenta prava
   jg 17-06-2009 18:40
  RE: Od studenta prava
   tralos 17-06-2009 21:37
  RE: Od studenta prava
   utopeny vodnik 17-06-2009 22:31
  RE: Od studenta prava
   tralos 18-06-2009 8:15
  RE: Od studenta prava
   jg 18-06-2009 17:57
  RE: Od studenta prava
   ps 18-06-2009 20:44
  RE: Od studenta prava
   jg 18-06-2009 23:00
  RE: Od studenta prava
   tralos 19-06-2009 11:33
  RE: Od studenta prava
   jg 19-06-2009 19:14
  RE: Od studenta prava
   ps 22-06-2009 20:50
  RE: Od studenta prava
   jg 23-06-2009 3:16
  RE: Od studenta prava
   tralos 23-06-2009 8:12
  RE: Od studenta prava
   jg 23-06-2009 17:57
  RE: Od studenta prava
   jg 23-06-2009 18:03
  RE: Od studenta prava
   tralos 23-06-2009 22:02
  RE: Od studenta prava
   tralos 23-06-2009 22:14
  link to jg
   tralos 23-06-2009 22:15
  RE: link to jg
   jg 23-06-2009 23:55
  RE: link to jg
   jg 24-06-2009 1:02
  RE: link to jg
   tralos 24-06-2009 8:38
  RE: link to jg
   jg 24-06-2009 10:56
  RE: link to jg
   jg 24-06-2009 21:32
  RE: link to jg
   tralos 25-06-2009 9:35
  doplnok k testu
   tralos 25-06-2009 12:33
  RE: doplnok k testu
   jg 25-06-2009 21:51
  RE: doplnok k testu
   jg 25-06-2009 21:52
  RE: doplnok k testu
   tralos 26-06-2009 8:24
  RE: doplnok k testu
   jg 26-06-2009 9:46
  RE: doplnok k testu
   jg 26-06-2009 9:57
  RE: link to jg
   jg 25-06-2009 20:47
  RE: link to jg
   jg 24-06-2009 11:06
  RE: link to jg
   Peter Surda 07-07-2009 17:59
  RE: Od studenta prava
   jg 23-06-2009 23:27
  RE: Od studenta prava
   jakubjost 21-06-2009 1:59
  RE: Od studenta prava
   tralos 23-06-2009 8:44
  RE: Od studenta prava
   tralos 23-06-2009 9:10
  RE: Od studenta prava
   Maros 23-06-2009 22:47
  RE: Od studenta prava
   jg 23-06-2009 23:23
  RE: Od studenta prava
   jg 23-06-2009 18:14
  RE: Od studenta prava
   tralos 23-06-2009 23:08
  RE: Od studenta prava
   jg 24-06-2009 0:20
  RE: Od studenta prava
   Jj 25-06-2009 20:20
  Pre JJ
   tralos 26-06-2009 8:31
  RE: Pre JJ
   jj 26-06-2009 14:10
  RE: Od studenta prava
   jg 26-06-2009 10:01
  RE: Od studenta prava
   jj 26-06-2009 14:09
  RE: Od studenta prava
   tralos 26-06-2009 14:15
  RE: Od studenta prava
   jg 26-06-2009 18:14
  RE: Od studenta prava
   jg 26-06-2009 18:12
  RE: Od studenta prava
   tralos 27-06-2009 12:15
  RE: Od studenta prava
   jg 27-06-2009 18:29
  RE: Od studenta prava
   jakubjost 28-06-2009 2:59
  RE: Od studenta prava
   Rogue Keeper 18-06-2009 10:52
  RE: Od studenta prava
   tralos 18-06-2009 12:31
  RE: Od studenta prava
   Rogue Keeper 18-06-2009 12:53
  RE: Od studenta prava
   tralos 18-06-2009 13:13
  RE: Od studenta prava
   tralos 18-06-2009 13:15
  RE: Od studenta prava
   Rogue Keeper 18-06-2009 13:39
  RE: Od studenta prava
   jg 18-06-2009 18:54
  RE: Od studenta prava
   jg 18-06-2009 18:18
  RE: Od studenta prava
   jg 18-06-2009 17:53
  RE: Od studenta prava
   gofry 18-06-2009 0:51
  RE: Od studenta prava
   jg 18-06-2009 18:26
  Default
   PC1 18-06-2009 0:33
  RE: Default
   jg 18-06-2009 18:06
  RE: Default
   PC1 21-06-2009 1:59
  RE: Default
   jg 21-06-2009 3:33
  trošičku inak
   LIBERTARIAN 19-06-2009 10:35
  verte politikom
   LIBERTARIAN 19-06-2009 10:47
  RE: verte politikom
   LIBERTARIAN 19-06-2009 13:14
  ddd
   biker 19-06-2009 15:16
  RE: ddd
   PC1 21-06-2009 2:07
  RE: ddd
   dfl 23-06-2009 2:21
  RE: ddd
   PC1 26-06-2009 22:27
  Dovod nepochopenia
   www.mises.org 19-06-2009 22:13
  RE: Dovod nepochopenia
   jg 20-06-2009 1:40
  RE: Dovod nepochopenia
   www.mises.org 20-06-2009 9:03
  RE: Dovod nepochopenia
   jg 20-06-2009 10:14
  RE: Dovod nepochopenia
   www.mises.org 20-06-2009 11:46
  RE: Dovod nepochopenia
   jg 20-06-2009 17:53
  RE: Dovod nepochopenia
   PC1 22-06-2009 19:16
  RE: Dovod nepochopenia
   jg 22-06-2009 19:34
  RE: Dovod nepochopenia
   PC1 26-06-2009 22:36
  RE: Dovod nepochopenia
   jg 27-06-2009 18:46
  RE: Dovod nepochopenia
   LIBERTARIAN 23-06-2009 10:01
  RE: Dovod nepochopenia
   tralos 23-06-2009 10:32
  RE: Dovod nepochopenia
   jg 23-06-2009 18:25
  RE: Dovod nepochopenia
   jg 23-06-2009 18:40
  RE: Dovod nepochopenia
   jg 23-06-2009 18:58
  RE: Dovod nepochopenia
   jg 23-06-2009 18:29
  Poucka:)
   jakubjost 21-06-2009 2:08
  RE: Poucka:)
   Rogue Keeper 22-06-2009 14:23
  RE: Poucka:)
   jg 22-06-2009 19:38
  RE: Poucka:)
   Rogue Keeper 23-06-2009 9:14
  RE: Poucka:)
   jg 23-06-2009 10:43
  RE: Poucka:)
   Rogue Keeper 23-06-2009 11:14
  RE: Poucka:)
   jg 23-06-2009 11:39
  RE: Poucka:)
   Rogue Keeper 23-06-2009 11:51
  RE: Poucka:)
   jg 23-06-2009 17:34
  RE: Poucka:)
   Rogue Keeper 24-06-2009 13:11
  RE: Poucka:)
   jg 24-06-2009 20:45
  RE: Poucka:)
   Rogue Keeper 25-06-2009 9:13
  RE: Poucka:)
   jg 25-06-2009 9:32
  RE: Poucka:)
   Rogue Keeper 25-06-2009 10:48
  RE: Poucka:)
   jg 25-06-2009 19:31
  RE: Poucka:)
   Rogue Keeper 26-06-2009 9:16
  RE: Poucka:)
   jg 26-06-2009 10:15
  RE: Poucka:)
   Rogue Keeper 26-06-2009 10:42
  RE: Poucka:)
   jg 26-06-2009 18:18
  RE: Poucka:)
   PC1 27-06-2009 13:01
  RE: Poucka:)
   jg 27-06-2009 18:05
  RE: Poucka:)
   Jj 27-06-2009 19:25
  RE: Poucka:)
   jg 27-06-2009 19:58
  RE: Poucka:)
   Rogue Keeper 29-06-2009 8:56
  RE: Poucka:)
   jakubjost 29-06-2009 20:18
  RE: Poucka:)
   Rogue Keeper 30-06-2009 12:57
  RE: Poucka:)
   Rogue Keeper 29-06-2009 9:15
  RE: Poucka:)
   blizz.boz 30-06-2009 1:35
  RE: Poucka:)
   Rogue Keeper 30-06-2009 12:57
  Ziaden dobry umysel
   palo zlatoidsky 28-06-2009 15:55
  RE: Ziaden dobry umysel
   PC1 29-06-2009 1:20
  RE: Ziaden dobry umysel
   tomas.teicher 30-06-2009 14:50
  O vypalnictve
   PC1 29-06-2009 1:29
  RE: O vypalnictve
   tomas.teicher 30-06-2009 14:40
  RE: O vypalnictve
   PC1 30-06-2009 19:32
  RE: O vypalnictve
   tomas.teicher 01-07-2009 10:01
  RE: O vypalnictve
   tomas.teicher 01-07-2009 11:39
  RE: O vypalnictve
   PC1 01-07-2009 15:26
  RE: O vypalnictve
   tomas.teicher 01-07-2009 16:37
  RE: O vypalnictve
   PC1 01-07-2009 21:14
  RE: O vypalnictve
   tomas.teicher 02-07-2009 9:27
  RE: O vypalnictve
   PC1 02-07-2009 13:13
  RE: O vypalnictve
   tomas.teicher 02-07-2009 13:50
  RE: O vypalnictve
   PC1 03-07-2009 18:37
  RE: O vypalnictve
   tomas.teicher 03-07-2009 20:45
  RE: O vypalnictve
   PC1 03-07-2009 22:50
  RE: O vypalnictve
   tomas.teicher 04-07-2009 7:34
  RE: O vypalnictve
   PC1 04-07-2009 13:16
  RE: O vypalnictve
   tomas.teicher 05-07-2009 6:35
  RE: O vypalnictve
   PC1 06-07-2009 20:19
  RE: O vypalnictve
   tralos 06-07-2009 21:15
  RE: O vypalnictve
   PC1 07-07-2009 14:01
  RE: O vypalnictve
   tralos 07-07-2009 14:34
  RE: O vypalnictve
   LIBERTARIAN 09-07-2009 13:07
  PRE LIBERTARIANA
   tralos 13-07-2009 14:38
  RE: O vypalnictve
   tomas.teicher 07-07-2009 14:41
  RE: O vypalnictve
   PC1 07-07-2009 15:46
  RE: O vypalnictve
   tralos 07-07-2009 18:25
  RE: O vypalnictve
   tomas.teicher 08-07-2009 8:55
  RE: O vypalnictve
   PC1 08-07-2009 22:37
  RE: O vypalnictve
   tomas.teicher 09-07-2009 5:38
  RE: O vypalnictve
   PC1 09-07-2009 19:46
  RE: O vypalnictve
   tomas.teicher 10-07-2009 8:45
  RE: O vypalnictve
   PC1 10-07-2009 19:15
  RE: O vypalnictve
   tomas.teicher 10-07-2009 19:39
  RE: O vypalnictve
   PC1 12-07-2009 20:02
  RE: O vypalnictve
   tomas.teicher 15-07-2009 8:46
  RE: O vypalnictve
   PC1 15-07-2009 16:06
  RE: O vypalnictve
   tomas.teicher 16-07-2009 6:50
  RE: O vypalnictve
   LIBERTARIAN 16-07-2009 9:33
  RE: O vypalnictve
   tomas.teicher 16-07-2009 10:46
  RE: O vypalnictve
   LIBERTARIAN 16-07-2009 15:34
  RE: O vypalnictve
   tomas.teicher 17-07-2009 11:23
  RE: O vypalnictve
   PC1 18-07-2009 2:02
  RE: O vypalnictve
   tomas.teicher 18-07-2009 15:43
  RE: O vypalnictve
   PC1 20-07-2009 16:03
  LK:
   LIBERTARIAN 30-06-2009 7:13
  RE: LK:
   jakubjost 30-06-2009 19:51
  Lukas - pravo a moralka
   jakubjost 04-07-2009 2:10
  RE: Lukas - pravo a moralka
   LIBERTARIAN 07-07-2009 11:06
  RE: Lukas - pravo a moralka
   Lukas Krivosik 08-07-2009 9:19
  RE: Lukas - pravo a moralka
   LIBERTARIAN 09-07-2009 9:15
  RE: Lukas - pravo a moralka
   tralos 09-07-2009 9:56
  RE: Lukas - pravo a moralka
   jakubjost 10-07-2009 18:08
  RE: Lukas - pravo a moralka
   tomas.teicher 09-07-2009 11:51
  RE: Lukas - pravo a moralka
   LIBERTARIAN 09-07-2009 13:01
  RE: Lukas - pravo a moralka
   tomas.teicher 10-07-2009 8:33
  RE: Lukas - pravo a moralka
   LIBERTARIAN 10-07-2009 15:27
  RE: Lukas - pravo a moralka
   tomas.teicher 10-07-2009 19:24
  RE: Lukas - pravo a moralka
   tralos 11-07-2009 0:01
  RE: Lukas - pravo a moralka
   lehu 11-07-2009 9:33
  RE: Lukas - pravo a moralka
   tomas.teicher 11-07-2009 12:50
  RE: Lukas - pravo a moralka
   tralos 11-07-2009 13:38
  RE: Lukas - pravo a moralka
   tomas.teicher 12-07-2009 10:32
  RE: Lukas - pravo a moralka
   LIBERTARIAN 13-07-2009 14:53
  RE: Lukas - pravo a moralka
   tralos 13-07-2009 15:08
  RE: Lukas - pravo a moralka
   LIBERTARIAN 14-07-2009 15:23
  RE: Lukas - pravo a moralka
   LIBERTARIAN 13-07-2009 14:49
  RE: Lukas - pravo a moralka
   tomas.teicher 15-07-2009 8:18
  RE: Lukas - pravo a moralka
   LIBERTARIAN 16-07-2009 8:02
  RE: Lukas - pravo a moralka
   tomas.teicher 16-07-2009 8:33
  RE: Lukas - pravo a moralka
   LIBERTARIAN 16-07-2009 9:46
  RE: Lukas - pravo a moralka
   tomas.teicher 16-07-2009 10:55
  RE: Lukas - pravo a moralka
   LIBERTARIAN 16-07-2009 11:19
  RE: Lukas - pravo a moralka
   LIBERTARIAN 16-07-2009 8:09
  RE: Lukas - pravo a moralka
   tomas.teicher 16-07-2009 8:52
  RE: Lukas - pravo a moralka
   LIBERTARIAN 16-07-2009 9:26
  RE: Lukas - pravo a moralka
   jakubjost 16-07-2009 1:34
  RE: Lukas - pravo a moralka
   LIBERTARIAN 16-07-2009 8:04
  RE: Lukas - pravo a moralka
   Jj 20-07-2009 18:53

   

 

Slobodný trh

Na Slovensku čelíme výzve, ktorá je veľkou prekážkou prosperite. Touto bariérou sú mýty a legendy, častejšie však elementárna neznalosť fungovania trhovej ekonomiky, ktoré sú zakorenené hlboko v nás. Stvoriteľ pritom urobil človeka na svoj obraz, daroval mu svet a moc pretvárať ho podľa svojich potrieb. Je to podnikavosť, ktorá drsný nehostinný svet pretvára na znesiteľné miesto pre život. Bohaté národy sú také, ktoré podnikavosť, túto tvorivú moc, stimulujú. Chudobné národy podnikavosť pochovávajú pod tonou dobre mienených regulácii a zodpovednosť za svoj život hádžu na štát. Sme presvedčení, že Slovensko potrebuje viac zodpovednosti za svoj osud a viac ľudskej podnikavosti. Len na tomto základe môže byť založená prosperita nás všetkých.

Tiráž

Názov

Kontakt Šéfredaktor Redakcia Editor Vydavateľ Zakladateľ

Ďalšie odkazy

Newsletter

Ak chcete byť informovaný o zaujímavých novinkách na Pravom Spektre, vyplňte Vašu e-mailovú adresu. (frekvencia cca. 1 správa za mesiac)
 

 
Copyright © 2001-2023 Pravé Spektrum, občianske združenie
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group