ISSN 1335-8715

29-05-2009   Michal Drotován   EUtópia   verzia pre tlač

Eurovoľby, euroagenda a eurokurence

Voľby do Európskeho parlamentu sú za dverami, v tých minulých sme urobili rekord s účasťou 16,96%, prehľad volebných programov kandidujúcich strán napovie, či sa oplatí navštíviť volebnú miestnosť.

PARLAMENTNÉ STRANY

KDH

KDH vsadila na tradičnú agendu podpory rodiny („ako zväzok muža a ženy“), presadzuje subsidiaritu v oblasti rodinného práva a vystupuje proti registrovaným partnerstvám a tiež sa zasadzuje za to, aby v kultúrno-etických otázkach bolo rozhodované „doma“.

V oblasti bezpečnosti je za spoluprácu v NATO a tiež posilnenie spolupráce armád krajín EÚ, odvoláva sa na kresťansko-judaistické korene, podporuje rozšírenie EÚ na Balkán (vyslovene však tiež hovorí, že je proti plnému členstvu Turecka v EÚ, podľa analýzy programu tiež proti vstupu Bosny a Hercegoviny, Kosova a Albánska) a presadzuje zamedzenie ilegálnej ekonomickej migrácie.

KDH je proti ekonomickému protekcionizmu, hovorí, že hospodárska kríza nie je zlyhaním voľného trhu ale morálky, chce podporovať podnikateľov a znižovať daňové a odvodové zaťaženie. V oblasti energetickej bezpečnosti sú za „čo najväčšiu diverzifikáciu energetických zdrojov a k otvoreniu trhu s energiami“, podporujú jadrovú energiu, budovanie plynovodu Nabucco, finančné a daňové stimuly na šetrenie energií pre domácnosť a malé podniky a tiež podporu OZE.

Požadujú tiež zvýšenie financovania školstva a vedy, spravodlivú poľnohospodársku politiku (v tomto bode sa obracajú na agrárnych voličov) a tiež podporu chudobných a postihnutých (ako konkrétne nie je napísané). KDH je tiež proti Lisabonskej zmluve (ako KDS-OKS, SaS a KSS) a je za samostatné rozhodovanie členských štátov v oblasti daní a odvodov, sociálnej, zdravotnej a dôchodkovej politiky.

Po prečítaní programu vidím, že program je veľmi podobný programu KDS-OKS, je však o stupeň lepšie prepracovaný. Podľa môjho odhadu KDH získa dve kreslá v EP a dovolím si tvrdiť, že je možné, že ani na jednom nebude sedieť líder kandidátky Martin Fronc.

SDKÚ-DS

SDKÚ-DS vo svojom volebnom programe presadzuje daňovú suverenitu (akcentuje pritom na dodržiavanie zásad subsidiarity), flexibilný pracovný trh, mobilitu pracovnej sily a znižovanie nákladov práce, vystupuje proti ekonomickému protekcionizmu a zasadzuje sa za odstránenie bariér slobodného trhu (a za radikálnu liberalizáciu služieb). Je za to, aby si každá krajina mohla presadiť vlastný sociálny systém a trh práce, za zvýšenie financovania vedy, vzdelania a výskumu (aký spôsobom však nespomína, je tiež zaujímavé, že sa odvoláva na Lisabonskú stratégiu, ktorá však bola stanovená na rok 2010 a už teraz je jasné, že ani jej revidovaná (v roku 2005) časť nebude naplnená).

SDKÚ-DS ďalej vo svojom programe prízvukuje podporu malých a stredných podnikateľov, znižovanie byrokracie, zjednodušenie prístupu k eurofondom a zvýšenie transparentnosti ich čerpania. V ďalšej časti programu podporuje pokračovanie presúvania peňazí v rámci regionálnej politiky EÚ, v oblasti energetiky je za (podobne ako KDH) projekt Nabucco, diverzifikáciu a podporu obnoviteľných zdrojov (a tiež zatepľovanie budov).

SDKÚ-DS vo svojom programe podporuje vstup Ukrajiny a Chorvátska (iné krajiny nespomína a k Turecku sa nevyjadruje) a tiež je za Lisabonskú zmluvu. V oblasti výsledkov predpokladám pre SDKÚ-DS zisk troch kresiel a možnú zmenu poradia z dôvodu preferenčných hlasov.

ĽS-HZDS

HZDS ponúklo jednoznačne najdlhší (151 bodový!) program do EÚ. Opiera ho o Lisabonskú zmluvu (vtipne vyznieva časť „Podporujeme cieľ členských štátov, aby zmluva vstúpila do platnosti 1. januára 2009“, ktorá hovorí o tom, že niektoré časti programu boli skopírované asi z nejakého staršieho dokumentu), je za to, aby sa EÚ dôsledne dodržiavala subsidiarita, aby EÚ konala iba v medziach, ktoré na ňu preniesli členské štáty, presadzujú reformu rozpočtu EÚ a väčšiu transparentnosť (vo vzťahu k HZDS sú tieto apely skôr tragikomédiou).

Nasledujú neuveriteľné vety ako „budeme sa zasadzovať, aby sa v rámci rozpočtu zaviedol pojem ekonomicky vyčísliteľný efekt výdavkov politickej povahy“ alebo „podporíme kroky, ktoré prispejú k rozvoju a demonštrácii inovatívnych prístupov politiky, nanotechnológií, metód a nástrojov Európskej únie s cieľom napomáhať pri vykonávaní akčného plánu v oblasti environmentálnych technológií.“

Ďalšia pasáž dokazuje, že to celé naozaj bolo robené spôsobom copy-paste: „Naša strana bude pozorne sledovať vývoj po zavedení eura ako platidla na Slovensku od 1.1.2009. Chceme, aby sa doterajšie skúsenosti krajín vstupujúcich do eurozóny využili pozitívne v prospech našich občanov...“

V oblastí daní sú za daňovú suverenitu, sú proti nadmernej byrokracii, sú za liberalizáciu trhu s energiami, diverzifikáciu zdrojov energií a reformovanie poľnohospodárskej politiky (asi sa skutočne chcú dostať do frakcie liberálov v EP). Ďalej sa v programe spomína boj proti AIDS, E-Health, materský príspevok od štátu, ktorý by mal byť rovnaký ako plat, ktorý žena poberala pred ním, podporu nájomných bytov pre zvýšenie mobility pracovnej sily. HZDS je za vstup Macedónska, Chorvátska, Ukrajiny, Srbska do EÚ, pre Turecko navrhujú privilegované partnerstvo.

SNS

Tak v prvom rade, SNS v podstate ani nepotrebuje program, má hlavného imidžmakera Jána Slotu, ktorému výrazne sekunduje Viktor Orbán (jeden výrok o autonómii je pre SNS viac ako stovky bilbordov). Ich program či skôr heslá vytvoril „Odborný kabinet SNS“. Ponúkam zopár „myšlienok“: „Vo voľbách do EP vôbec nejde ani o pravicovosť, ani o ľavicovosť strán. Či je niekto ľavicový alebo pravicový je v EP úplne jedno. Či ľudovci alebo socialisti - "čert ako diabol". Podstata je úplne v inom: Či budú poslanci pronárodní - či budú hájiť záujmy SR, alebo budú "euro-svetoborní" a podriadia sa záujmom nejakých internacionál. (...) Pokiaľ v EÚ a jej záujmy nebudú - tak ako v starom Ríme - presadzovať "probi viri" - teda čestní muži, dovtedy nebude Európa ani bezpečná, ani silná.“

SNS je za zriadenie druhej komory Európskeho parlamentu, kde by mal každý štát rovnaké zastúpenie, je za vstup Chorvátska, Srbska a Čiernej Hory do EÚ a proti vstupu Turecka, je za zníženie byrokracie (proti meraniu veľkostí uhoriek a farby banánov), vystupuje proti registrovaným partnerstvám.

Na záver „najsilnejšia“ myšlienka z ich programu: „Do rozhodujúcich pozícií EÚ aj EP sa musia opäť dostať ako na jej začiatku pragmatici. Preto o chvíľu všetci z médií budú pobehovať okolo kandidátov a zisťovať, koľkými jazykmi hovoria. Ale to nie je podstatné. To by sme tam predsa poslali samých prekladateľov. To podstatné je, aby osobnosť, ktorá zastupuje Slovensko v EP rozumela reči očakávaní a potrieb slovenských voličov, reči potrieb svojej vlasti a jej obyvateľov, reči mladej generácie, ktorá únii dáva nádej. Lebo darmo bude niekto hovoriť aj desiatimi jazykmi, keď mu bude chýbať to najdôležitejšie - reč srdca, hlas domoviny, uši načúvajúce k potrebám vlasti a vlastných. Nie tých cudzích.“

Bez komentára.

Smer-SD

Líder kandidátky Smeru Zala sa vo svojej prezentácii zaskvel viacerými perlami, preto ho budem citovať obšírnejšie. „Chcem teda celkom jednoducho povedať, že to základné politické posolstvo v týchto voľbách je zvíťaziť nad slovenskou pravicou, teda nad dzurindovcami a miklošovcami.“ (…) Pokiaľ ide o konkrétne programové otázky, náš program má štyri základné okruhy, ktorých sa chce dotknúť. Povedal by som to heslovite: tak, ako zápasíme o sociálny štát na Slovensku, tak chceme prispieť k zápasu o sociálnu Európu. Po druhé chceme podstatne výraznejšie obhajovať národno-štátne záujmy Slovenska. Po tretie je to oblasť, na ktorú s a už dlhšie sústreďujeme, a to je energetická bezpečnosť až po diverzifikáciu energetických zdrojov a samozrejme zelený rast. Chceme výrazne prispieť k tomu, aby v Európe ako celku, a teda aj na Slovensku sa predovšetkým hospodársky rast a tvorba nových pracovných miest viazala na to, čo nazývame zeleným rastom. Samozrejme nemôžeme zanedbať rozvoj regiónov.“

Vladimír Maňka, číslo 2 na kandidátke strany: „Boris Zala hovoril, že je treba odlíšiť politiku liberálov a konzervatívcov od politiky sociálnych demokratov. To je pravda. Vy viete sami, ako vznikla finančná a hospodárska kríza a kto ju spôsobil, kto ju vyvolal. Monika Beňová, ktorá so mnou sedela v Európskom parlamente, vedela, že my sme už tri roky upozorňovali na to, že sú všetky indikátory, že bude obrovský problém. Takže Monika Beňová vedela už v roku 2006 o finančnej kríze!!!

Skvelý program našej najpopulárnejšej strany končím vyjadrením hovorkyne Kataríny Kližanovej Rýsovej, ktorá „médiá informovala o detailoch kampane strany pre voľby do Európskeho parlamentu. Ako uviedla, jedna časť kampane je robená priamo centrálou strany. Táto časť kampane pozostáva z billboardov, plagátov, brožúrok, podpiskariet kandidátov a série pätnástich kultúrno-spoločenských podujatí v rôznych mestách na Slovensku, takzvaných „euromajálesov“. Ak sa chystáte navštíviť niektorý z majálesov, heslo je „akcia Paroubek“.

SMK

SMK podporuje Lisabonskú zmluvu (pri známom spore za ňu hlasovala spoločne so súčasnou koalíciou), aj je za pokračovanie procesu, ktorý umožní Súdnemu dvoru Európskych spoločenstiev prehĺbiť svoju jurisdikciu v oblasti základných práv.

Program sa skladá z piatich základných bodov: tvorba pracovných miest (a zrušenie obmedzení na voľnom trhu práce), podpora hospodárskeho a spoločenského prospechu občanov, podpora všetkých foriem cezhraničnej spolupráce, vytvorenie vedomostnej spoločnosti a zvýšenie šancí na sebarealizáciu spoločenstva Maďarov na Slovensku.

Posledný (najkontroverznejší) bod ďalej obšírne vysvetľuje: „Z obyvateľstva členských štátov zhruba 10 % tvoria menšiny. Ich situácia a právne postavenie sú v jednotlivých krajinách odlišné. Vo viac ako polovici členských štátov existuje nejaká forma samosprávnosti, ktorá oproti predošlému stavu znamená väčšiu spoločenskú stabilitu a prosperitu. V nových členských krajinách sa neprijali kvôli chybnej koncepcii socialistického internacionalizmu žiadne uspokojivé riešenia, kvôli čomu je situácia menšín v týchto krajinách nevyriešená a predstavuje stály zdroj napätia.“ Teda SMK vo svojom programe skutočne spomína autonómiu. Ďalej SMK podporuje Nabucco, rozvoj vzdelávania, obnoviteľné zdroje energií, boj proti globálnemu otepľovania atď.

MIMOPARLAMENTNÉ STRANY

KDS-OKS

Jediná koalícia kandidujúca vo voľbách získala podporu od strany Libertas a neformálne sa stala jej reprezentantom na Slovensku, je otázne či tento krok nebude skôr negatívny, nakoľko okolo Libertasu sa v Európe zoskupili rôzne elementy. OKS, z minulosti známa svojim prepracovaným programom, tentoraz v tomto smere sklamala. Predstavila spolu s KDS stručných a heslovitých deväť bodov volebného programu.

Medzi základne priority patrí referendum v prípade prenosu kompetencií na EÚ; dlhodobé odmietanie Lisabonskej zmluvy alebo euroústavy; suverenita Slovenska v EÚ v otázkach ekonomických (priame dane a odvody), sociálnych (pracovné právo), kultúrnoetických (ochrana života a rodiny), v zahraničnopolitických otázkach a v oblasti ľudských práv; obmedzenie a postupne i zrušenie dotačnej politiky EÚ, najmä Spoločnej poľnohospodárskej politiky (CAP) a eurofondov; obmedzovanie byrokracie EÚ a zásadné zníženie počtu regulácií a direktív v EÚ.

KDS-OKS tiež presadzuje prísne dodržiavanie Maastrichtských kritérií, bezpečnostnú orientáciu na NATO, diverzifikáciu energetických zdrojov ako nástroj energetickej bezpečnosti Slovenska (akým spôsobom to neuvádza). KDS-OKS sa hlási k judeokresťanským kultúrnym koreňom Európy a odmieta relativizovanie vlastných hodnôt. Keďže Vladimír Palko za KDS dosadil na kandidátku čelných predstaviteľov strany, voľby povedia veľmi veľa o budúcnosti tejto strany. Doterajšia kampaň však naznačuje, že voľby budú pravdepodobne pre koalíciu KDS-OKS fiasko a Vladimír Palko nezasadne v europarlamente. Bude to však škoda.

SaS

Sulíkova strana ide do volieb na čele s Jánom Oravcom so základným heslom, že presadzuje odborníkov a nie politikov, neprezradila však v čom sú jej kandidáti (s výnimkou Jána Oravca) odborníci v oblasti euroagendy. V rámci volebných tém odmieta Lisabonskú zmluvu, nebráni sa však prijatiu jednoduchšej a zrozumiteľnejšej zmluvy, podporuje rozširovanie Európskej únie (podmieňuje ho splnením prioritne politických a nie ekonomických kritérií) na východ, požadujú zásadnú reformu a zúženie fungovania Spoločnej poľnohospodárskej politiky Európskej únie, redukciu byrokracie a zamedzenie plytvania.

Ďalej SaS presadzuje posilňovanie práva Slovenska a všetkých členských krajín Európskej únie na hľadanie vlastného modelu ekonomického (výrazne vystupuje proti harmonizácií priamych daní), sociálneho a politického rozvoja, zvyšovanie flexibility pracovnoprávnych vzťahov, je proti národnému protekcionizmu a presadzuje väčšiu demokratizáciu EÚ. Ďalším bodom je presadzovanie efektívneho a konkurenčného európskeho trhu s energiami a diverzifikáciu energetických zdrojov.

V oblasti boja proti klimatickým zmenám presadzuje dosiahnutie dohody o ochrane klímy na globálnej úrovni. SaS má veľké ambície, ak sa im však nepodarí získať viac ako 3%, budúcnosť celej formácie bude neistá. Môj osobný typ je, že táto strana sa do europarlamentu nedostane.

Slobodné fórum

Martinákovej strana vsadila na akcentovanie liberálneho aspektu strany. Kandidujú za ňu rôzne osoby, napríklad tanečník Plačko, ktorý sa priznáva, že „Som tanečník telom aj srdcom. O politiku sa nezaujímam. Môj svet je tanečný parket. Tak, ako Vy, aj ja cítim, že melieme z posledného. Potrebujeme pomoc. Viem, že Zuzana Martináková nám fandí, sama tancuje. Je milá, príjemná a šikovná. Klikol som si na jej stránku Slobodného Fóra, navštívte ju aj Vy, stojí to za to!“

Pripomínam, že samotná Martináková (pre mňa prekvapujúco) do EP nekandiduje. V programe píšu, že chcú presadzovať slušnú politiku, obhajovať slobodný trh a spoločne európske, občianske slobody, základnou agendou SF v eurovoľbách sú ešte hospodársky rast a zamestnanosť, zdravé životné prostredie a nezávislá európska energetika.

Zvyšok programu tvoria štyri základne body (či skôr jednoduché predvolebné heslá): slobodne pracovať a vzdelávať sa v celej EU bez obmedzení; slobodný prístup k informáciám, internet pre všetkých, zrušenie poplatkov za roaming; slobodný prístup k liečebnej starostlivosti rovnakej pre všetkých v celej Európe; získať európske peniaze na výučbu angličtiny pre naše deti. SF podľa môjho názoru skončí pred bránami europarlamentu.

Strana zelených

Strana zelených kandiduje s najmladšou líderkou, 23-ročnou Janou Budáčovou, a tiež s profesionálnymi kandidátmi na čele s Oľgou Pietruchovou (ta už kandidovala v minulosti za SF, LDU, bola aktívna v SOP atď.). Program (základné body prijala väčšina strán zelených v Európe pod názvom Green New Deal) má orientovaný „zeleno“ a viacerí jej kandidáti presadzujú federalizáciu EÚ. Program je obsiahly, preto ponúkam iba zopár myšlienok (v prípade záujmu zvyšok je na ich stránke).

SZ je za zmenu celej paradigmy, nakoľko: „neoliberálna väčšina v Európskom parlamente, Rade a Európskej komisii sa dopustila toho, že sa sklonila pred požiadavkami priemyselných lobby a uprednostnila krátkodobé zisky pred všeobecným záujmom.“ Sú (pochopiteľne) za záchranu planéty, zrušenie dotácií na leteckú a automobilovú dopravu (a naopak ich zvýšenie na železničnú dopravu), väčšie využitie verejnej dopravy, cyklistiky a chôdze (táto časť mi je sympatická), prístup k zdravím potravinám za primeranú cenu. („Budúcnosť poľnohospodárstva spočíva v organickom farmárstve a spravodlivom obchode.“), sú proti GMO a „ústredným bodom programu Zelených je dosiahnutie vysokej úrovne ochrany zvierat. “ a tiež sa musia prehodnotiť „vykorisťovateľské zmluvy o rybolove s africkými krajinami“. Ďalej chcú viac regulovať finančný trh, zrušiť daňové raje, masívne investovať do vedy, zvýšiť ochranu zamestnancov, odstraňovať chudobu (a tiež zvýšiť rozvojovú pomoc) a obmedziť volný trh.

SZ ďalej presadzuje celoeurópske kandidátky, európske referendum. Uvádzajú tiež, že vraj „základné právo rovnosti mužov a žien sa musí stať skutočnosťou. Dobrá legislatíva už existuje, v Európe je však roztrúsená. Zelení chcú, aby sa najlepšie národné zákony (podľa čoho sa určí, že sú najlepšie?) použili v celej EÚ, či už vo vzťahu k rovnosti, otázkam pro-choice (pre tento bod aj Pietruchová „zozelenela“), domácemu násiliu, materskej a otcovskej dovolenke alebo politickému zastúpeniu.“ Tiež sú za dôraznú ochranu osobných dát a podporu prisťahovalcom.

Podľa môjho názoru Pietruchová, Chmelár ani Mesík Stranu zelených do Europarlamentu nepotiahnu.

KSS

KSS má jednoznačne najbrutálnejší program. Revolučne pôsobí už oslovenie: „Pracujúci, živnostníci, remeselníci, malí farmári, ženy, mládež. Obraciame sa k Vám pri príležitosti blížiacich sa volieb do Európskeho parlamentu, ktoré sa uskutočnia v júni 2009. Robotníci, poľnohospodári, bojovníci mierového hnutia, ženského, mládežníckeho hnutia, bojovníci za demokratické práva, slobodu národov, za medzinárodnú solidaritu, bojovníci hnutia proti zmluvám EÚ a NATO. Spája nás vízia spoločnosti bez vykorisťovania človeka človekom, bez chudoby, sociálnej nespravodlivosti a imperialistických vojen.“

KSS nie je iba proti Lisabonskej zmluve, ale aj proti zmluve z Nice, Maastrichtskej zmluve, Amsterdamskej zmluve a prakticky proti všetkým zmluvám (pretože „EÚ- to je voľba kapitálu“) "Lisabonská zmluva" posilnila EÚ ako imperialistický, ekonomický, politický a vojenský blok, namierený proti záujmom robotníkov a národov.

Ďalej je KSS mimo iného za mier, za odsun „všetkých amerických-NATO-vských základní“, za rozpustenie NATO, proti "Partnerstvu za mier" a Euroarmáde, proti účasti v imperialistických vojnách a intervenciách; za vyjadrenie solidarity so všetkými bojujúcimi národmi, za spravodlivé riešenie Cyperskej otázky, za nezávislý Palestínsky štát s hlavným mestom vo Východnom Jeruzaleme, za obranu socialistickej Kuby a zrušenie spoločného stanoviska EÚ o Kube; nie EÚ monopolov a imperializmu, boj za Európu blahobytu ľudu, mieru, sociálnej spravodlivosti a demokratických práv, za socialistickú Európu.

MINISTRANIČKY

Misia 21

Ministrana (a jeden z adeptov na posledné miesto) Ivana Šimka ide do volieb s jediným kandidátom, Richardom Schneiderom, ktorý na svojej stránke ponúka stručný program. Presadzuje európske platy „Ak európske ceny, tak potom aj európske platy!“, obmedzovanie voľného trhu a „sociálne istoty ďalším generáciám“, poskytovanie informácií o svojom dianí v europarlamente, ktoré vníma ako osobný dlh Slovensku (ako sa však tento „dlh“ vytvoril, ak pán Schneider nebol dodnes politicky aktívny je záhadou) a posledný bod jeho programu je rozvoj východného Slovenska (kandidát pochádza z Prešova). Zmysel tejto strany a kandidatúry je pre mňa obostretý tajomstvom hmly.

Liga

Liga v podstate nezverejnila žiaden program, môžeme vychádzať iba z príhovorov a vyjadrení lídra Michala Havrana mladšieho (ktorého na Pravom Spektre nemusím predstavovať). Liga je za federalizáciu EÚ, podporuje Lisabonskú zmluvu (je však za prijatie novej zmluvy od federácii do desiatich rokov) a chce riešiť demokratizáciu EÚ. Jednou z priorít je „potvrdiť to, že Európska únia nie je len bankomatom, ale je to civilizačný projekt.“ Liga je tiež za odbúranie neprehľadnej byrokracie. Výsledok tejto strany sa bude určite začínať číslom 0.

RIS, SDĽ, Agrárna strana vidieka, DS

Tieto štyri strany budú „bojovať“ o posledné miesto (spoločne s Misiou 21). Jednoznačný favorit na túto pozíciu nie je. Dve z nich (DS a SDĽ) vznikli na pozostatkoch strán, ktoré formálne zanikli a integrovali sa do SDKÚ resp. Smeru. Demokratická strana neponúkla žiaden program, uviedla len, že jej hlavnou tézou je „Čo najmenej kompetencií pre Brusel a čo najširšie právomoci pre členské štáty EÚ“. Keďže strana mala krátko pred kampaňou mimoriadny snem, kde plánovali vylúčiť jednotku na kandidátke Hochela zo strany (čo sa nepodarilo), táto skutočnosť hovorí asi najviac o celej „znovuobnovenej“ DS.

Jediný kandidát, ktorý sa aspoň na blogu vyjadruje k EÚ je Ivan Barin. SDĽ ponúkla „Čierneho baču“ Ibrahima Maigu, podporujú ich podľa predsedu Halása aj Strana občianskej solidarity, Hnutie za demokraciu, Strana zelených Slovenska (odštiepenec od Strany zelených), Úsvit (odštiepenec od KSS) a Strana regiónov Slovenska. Podľa vyjadrenia Halása ich podporuje aj Schuster, ktorý je „garantom ich programu.“

Rómska iniciatíva Slovenska pre zmenu nemá, ako jediná, ani webovú stránku, kandiduje za ňu Ján Blaščák (ktorý nie je Róm) a ich priorita je európsky zákon o Rómoch a tiež že "nech sa Rómovia nedajú oklamať. Nech od nerómskych strán zoberú všetko, čo im dajú, ale nech volia kandidáta RIS." Za ASV kandiduje Peter Kopecký, bývalý veľvyslanec v Rumunsku, ktorý sa najprv snažil stať súčasťou projektu Libertas (ešte predtým sa snažil vytvoriť stranu Hnutie domova), s klasickým agrárnym programom (predaj biopotravín priamo z dvora, program potravinovej sebestačnosti SR, zvýšenie agrodotácií a obmedzenie byrokracie). Žiadna z týchto strán nemá šancu získať viac ako niekoľko tisíc hlasov (v niektorých prípadoch možno ani tých tisíc). Každopádne vždy existuje skupina ľudí, ktorým k spokojnosti stačí, že môžu voliť seba samého.

Michal Drotován
www.drotovan.webs.com

  poklona autorovi
   peter 29-05-2009 10:39
  divne
   LIBERTARIAN 29-05-2009 11:23
  RE: divne
   Laborec 05-06-2009 15:16
  RE: divne
   blizz.boz 05-06-2009 19:17
  Dobra praca!
   Plepo 29-05-2009 11:41
  Voliť podľa programu?
   Ladislav Kováčik 29-05-2009 22:02
  RE: Voliť podľa programu?
   Miso 30-05-2009 8:55
  RE: Voliť podľa programu?
   Ladislav Kováčik 30-05-2009 11:24
  RE: Voliť podľa programu?
   Lukas Krivosik 30-05-2009 15:54
  RE: Voliť podľa programu?
   Ladislav Kováčik 30-05-2009 16:26
  RE: Voliť podľa programu?
   Lukas Krivosik 30-05-2009 16:41
  RE: Voliť podľa programu?
   Jano 01-06-2009 16:27
  RE: Voliť podľa programu?
   LIBERTARIAN 02-06-2009 7:49
  RE: Voliť podľa programu?
   PC1 09-06-2009 16:00
  Dobry clanok!
   palo zlatoidsky 30-05-2009 18:53
  Piratpartiet
   MuadDib 31-05-2009 19:11
  RE: Piratpartiet
   palo zlatoidsky 01-06-2009 19:06
  Otázka
   Ladislav Kováčik 30-05-2009 20:36
  Dobrá práca
   Košice 31-05-2009 15:56
  RE: Dobrá práca
   Laborec 05-06-2009 15:18
  ad. Eurovolby
   matko stefanovich 31-05-2009 19:50
  RE: ad. Eurovolby
   Miso 03-06-2009 10:07
  krestansky liberal?
   robo 02-06-2009 19:06
  RE: krestansky liberal?
   jg 02-06-2009 20:08
  RE: krestansky liberal?
   Laborec 05-06-2009 15:20
  RE: krestansky liberal?
   jg 05-06-2009 16:12
  RE: krestansky liberal?
   Firstborn 02-06-2009 22:56
  RE: krestansky liberal?
   jj 03-06-2009 13:44
  RE: krestansky liberal?
   Laborec 05-06-2009 15:24
  RE: krestansky liberal?
   jg 05-06-2009 16:15
  Zhrnutie výsledkov
   Miso 08-06-2009 10:31
  RE: Zhrnutie výsledkov
   Maros 08-06-2009 11:22
  RE: Zhrnutie výsledkov
   tralos 08-06-2009 12:48
  RE: Zhrnutie výsledkov
   Miso 08-06-2009 18:23
  RE: Zhrnutie výsledkov
   Miso 08-06-2009 18:32
  RE: Zhrnutie výsledkov
   PC1 09-06-2009 16:07
  škoda, ze si neuviedol aj konkretnu stranu
   LIBERTARIAN 08-06-2009 10:56
  RE: škoda, ze si neuviedol aj konkretnu stranu
   LIBERTARIAN 08-06-2009 11:00
  vcelku
   Osem Konzervativnych Slovakov 15-06-2009 12:01

   

 

EUtópia

Už roky Slovensko pokorne plní všetko, čo si Európska únia zmyslí. Máme však v sebe dosť hrdosti, aby sme aspoň občas reagovali na vztýčený ukazovák Bruselu vztýčeným prostredníkom? Skončili vstupom do EÚ naše dejiny? Naozaj je integrácia prospešná hospodárskemu rastu? Vyrieši teraz Únia všetky problémy Slovenska za nás? Sú európski byrokrati osvietenejší než naši? Sú europolitici múdrejší a poctivejší, než tí naši? Budú si teraz európske národy nezištne pomáhať a obetujú pre európsku myšlienku aj svoje národné záujmy? A bolo by správne, keby tak urobili? My si nemyslíme, že s Európskou úniou je všetko košér...

Tiráž

Názov

Kontakt Šéfredaktor Redakcia Editor Vydavateľ Zakladateľ

Ďalšie odkazy

Newsletter

Ak chcete byť informovaný o zaujímavých novinkách na Pravom Spektre, vyplňte Vašu e-mailovú adresu. (frekvencia cca. 1 správa za mesiac)
 

 
Copyright © 2001-2024 Pravé Spektrum, občianske združenie
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group