ISSN 1335-8715

19-11-2008   redakcia   Rôzne   verzia pre tlač

Študentská esej 2008

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika

vyhlasuje tretí ročník súťaže

Študentská esej 2008

na tému

Osudové osmičky v dejinách Československa

(Udalosti rokov 1918, 1938, 1948, 1968 a 1988 z pohľadu študenta v roku 2008)

Esej by sa mala týkať jednej (alebo súčasne i viacerých) z nasledovných udalostí, ktoré sa významne dotkli života ľudí v Československu a pohli osudom krajiny:

* Vznik Československa /1918/

* Mníchovský diktát /1938/

* „Víťazný“ február /1948/

* Pražská jar a invázia “spriatelených” armád /1968/

* Sviečková manifestácia /1988/

Podmienky súťaže

1. Súťaže „Študentská esej 2008“ sa môže zúčastniť študent stredoškolského, vysokoškolského alebo doktorandského štúdia, ktorý má k 31. decembru 2008 menej ako 30 rokov (t. j. je narodený po 31. decembri 1978).

2. Uchádzač doručí nepodpísanú esej e-mailom (ako dokument formátu .doc alebo .rtf alebo .pdf) na adresu esej@institute.sk najneskôr 31. decembra 2008. Uchádzač zároveň doručí základné údaje o sebe (meno a priezvisko, názov školy, ktorú navštevuje, adresu bydliska, e-mail a telefonický kontakt). Základné údaje nesmú byť uvedené v tom istom dokumente formátu .doc (alebo .rtf alebo .pdf) ako esej, ale osobitne.

3. Esej musí byť napísaná v slovenskom alebo českom jazyku, musí sa týkať vyhlásenej témy a jej rozsah nesmie presiahnuť 1 800 slov.

4. Uchádzači, ktorí odošlú prácu na inú ako vyhlásenú tému, nedodržia stanovený rozsah eseje, odošlú nekompletné údaje alebo doručia esej tak, že porota ju nebude mať k dispozícii k stanovenému termínu, nebudú zaradení do hodnotenia.

5. Eseje bude porota hodnotiť bez znalosti informácií o identite autora. Zástupca Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika, ktorý nie je členom poroty, bude prijímať e-mailom eseje a následne každej eseji priradí identifikačné číslo.

6. Zloženie poroty, ktorá bude hodnotiť eseje, je nasledovné:

* Peter ZAJAC, predseda poroty, literárny vedec a prezident Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika; * František ŠEBEJ, zástupca týždenníka .týždeň - mediálneho partnera súťaže; * Lukáš KRIVOŠÍK, zástupca inzinu Pravé spektrum - mediálneho partnera súťaže; * Tomáš FERENČÁK, historik; * Pavol MINÁRIK ml., víťaz Študentskej eseje 2007

7. Porota bude hodnotiť obsahovú úroveň eseje vo vzťahu k vyhlásenej téme. Porota bude zohľadňovať aj zrozumiteľnosť textu a štylistickú stránku eseje. V prípade, že autor eseje pri jej písaní čerpal či citoval v eseji akékoľvek externé zdroje, je povinný ich v práci korektne uviesť. Porota môže vyradiť z hodnotenia prácu, ktorá bude obsahovať prvky plagiátorstva.

8. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo neobsadiť ocenené miesta v prípade, že prihlásené práce nebudú dosahovať požadovanú úroveň a zhodne sa na tom porota.

9. Autori esejí, ktoré sa umiestnia na prvých troch miestach, budú požiadaní, aby predložili porote doklad o štúdiu. Všetci uchádzači zaslaním esejí do súťaže zároveň vyslovujú súhlas s ich publikovaním a uvedením ich mien ako autorov esejí. Na webstránke KI budú zverejnené eseje, ktoré sa umiestnia na prvých troch miestach a v prípade rozhodnutia poroty aj ďalšie vybrané eseje. Víťazná esej bude uverejnená i v týždenníku .týždeň, ktorý je mediálnym partnerom súťaže "Študentská esej 2008".

Ceny pre súťažiacich

1. miesto: notebook, ročné predplatné týždenníka .týždeň

2. miesto: iPod

3. miesto: externý pevný disk

Uvedené vecné ceny poskytuje spoločnosť Gratex International, a. s. a internetový obchod Realshop.

Hlavný partner:

Hlavným partnerom a sponzorom súťaže „Študentská esej 2008“ je spoločnosť Gratex International, a. s. a internetový obchod Realshop.

Partner:

Ďalším partnerom a sponzorom súťaže „Študentská esej 2008“ je Ing. Tibor TAKÁČ a spoločnosť GEOPLÁN–Rožňava, s. r. o.

Mediálni partneri:

.týždeň

Pravé Spektrum

Slávnostné vyhodnotenie a medializácia

Slávnostné vyhodnotenie súťaže a odovzdávanie cien sa uskutoční v roku 2009 v rámci niektorého z podujatí Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika (bude upresnené).

Upozornenie

Ceny z verejných súťaží sú predmetom dane z príjmov (Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov).

Viac informácii tu:

http://www.konzervativizmus.sk/article.php?216...

Diskusia k článku Študentská esej 2008 zatiaľ neobsahuje žiadne príspevky.

 

Tiráž

Názov

Kontakt Šéfredaktor Redakcia Editor Vydavateľ Zakladateľ

Ďalšie odkazy

Newsletter

Ak chcete byť informovaný o zaujímavých novinkách na Pravom Spektre, vyplňte Vašu e-mailovú adresu. (frekvencia cca. 1 správa za mesiac)
 

 
Copyright © 2001-2024 Pravé Spektrum, občianske združenie
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group