ISSN 1335-8715

28-12-2001   Michal Šula   Rôzne   verzia pre tlač

Rok 2001, rok konsolidácie

Mladí ľudia na Slovensku sú všeobecne apatickí. Je pre nich priznačný nezáujem o veci, ktoré sa ich priamo netýkajú, o to viac o spoločnosť, v ktorej žijú. Je vraj zbytočné byť aktívnym a snažiť sa, keď aj tak nič nezmenia. Tento postoj je smutný práve v tomto čase, tak dôležitom pri rozhodovaní o našej budúcnosti.

Rok 2001 bol rokom premárnených šancí pre uskutočnenie zásadných reforiem na Slovensku. Dôsledné realizovanie reforiem, najmä školstva a dôchodkového systému, je v záujme predovšetkým mladej generácie. Nesmie nám byť ľahostajné, ako budeme žiť v tejto krajine.

Napriek tomu je obdivuhodné, že na Slovensku existuje skupina mladých ľudí, ktorým nie sú veci ľahostajné, ktorým nie je ľahostajná ich budúcnosť. Títo ľudia i pri častom nepochopení okolia sa snažia aktívne zapojiť do riešenia spoločenských problémov a záležitostí. Myslím na členov Občiansko-demokratickej mládeže, konkrétne na členov bratislavskej ODM.

ODM Bratislava vznikla ako mestský klub v roku 2001. Počas roka prešla istým vývojom, na ktorého konci nastala konsolidácia organizácie. ODM Bratislava má svoj jasný postoj, smerovanie a svoj vlastný názor. Tento názor sa nebojí prezentovať na rôznych fórach ODM a to aj napriek nepriazni z radu protivníkov. Predstavitelia ODM Bratislava dávajú prednosť čestnosti a morálke pri snahe budovať slušnú mládežnícku organizáciu - organizáciu ľudí, ktorí spolupracujú a dodržujú hodnoty a pravidlá. To aj za cenu „ustúpenia z pozícií“ vo vedení ODM. Nie všade nachádza takýto postoj a pohľad na zmysel mládežníckej organizácie odozvu a pochopenie.

Ambíciou novej mestskej organizácie bolo, aby mladí ľudia s podobným zmýšľaním mali možnosť presadzovať svoje názory a hodnoty, možnosť nestať sa voči našej prítomnosti a budúcnosti ľahostajní, ale naopak aktívni s príležitosťou realizovať svoje nápady. To všetko v rámci Občiansko-demokratickej mládeže. ODM v Bratislave nebola inštitucionalizovaná a preto prišiel projekt mestskej organizácie ODM založený na princípe odborných sekcii. Ustanovujúci snem prebehol vo februári a v marci bola ODM Bratislava registrovaná Republikovou radou ODM. Po vytýčení cieľov začala vyvíjať svoju činnosť a aktivitu. Vytvárali sa vlastné projekty, jej členovia sa zúčastňovali práce ODM na celoslovenskej úrovni a v neposlednej rade členovia ODM Bratislava dôstojne reprezentovali svoju organizáciu v zahraničí.

Úspešná bola školská sekcia, ktorá usporiadala niekoľko diskusií, napríklad diskusiu na Gymnáziu Gercenova, alebo pozvanie P.Osuského na diskusiu s ministrom školstva na diskusiu na Gymnáziu Vazovova. Vypracovala stanovisko ku koncepcii novej maturitnej skúšky a k novele vysokoškolského zákona. Významným je vydávanie internetového časopisu Pravé Spektrum, ktoré je ojedinelým počinom a má vysokú kvalitu. Okruh prispievateľov sa stále zväčšuje. Najnovším prispievateľom je aj Roman Joch. Počas roka sa postupne vytvára aj internetová stránka ODM Bratislava, ktorá obsahuje výstupy z našej činnosti. Vytvorený bol databázový systém a komunikačné konferencie. Organizácia sa zaujíma o komunálne problémy v Bratislave a monitoruje ich stav. V marci vyjadrila svoj postoj vyhlásením proti blokáde úspešných bratislavských firiem odborármi. Vyhlásenie bolo publikované v denníku Národná Obroda. Dôležitá bola konferencia o problematike dopravy a jej rozvoja v budúcnosti i mnoho iných aktivít. Členovia ODM-Bratislava pomáhali pri kampaniach pravicových strán, najmä DS. Pravidelne sa zúčastňovali na všetkých akciách ODM, kde razantne presadzovali svoje postoje. Organizácia získala svoju tvár, je čitateľná, má štruktúru a je perspektívou pre mladých v budúcnosti.

V novembri 2001 prebehol prvý snem ODM Bratislava, kde sa ustanovili nové štruktúry a predstavil ambiciózny plán činnosti. Aktivita je rozdelená na tri základné okruhy. Práca na odborných projektoch, ako sú semináre a konferencie. Zahraničná aktivita, kde naši členovia majú možnosť vystúpiť na medzinárodnom fóre. Kultúrne akcie, ktoré smerujú k udržiavaniu spolupatričnosti členov. ODM Bratislava, ako bolo naznačené na Regionálnej rade ODM západ, bude presadzovať spolupatričnosť členov organizácie a snažiť sa o spoluprácu v tomto regióne.

Za najväčší úspech považujem, že vo vnútri organizácie sú výborné vzťahy, ktoré presahujú pracovnú sféru. Som naozaj veľmi rád a pyšný na to, že sme dobrá partia ľudí, ktorí aj v najťažších chvíľach držia spolu. Mal som možnosť byť o tom neraz presvedčený. A to je základ pre činnosť do budúcna. Som vdačný všetkým, ktorí sa na tom podieľali.

Teším sa na rok 2002.

Michal Šula
predseda ODM Bratislava

Diskusia k článku Rok 2001, rok konsolidácie zatiaľ neobsahuje žiadne príspevky.

 

Tiráž

Názov

Kontakt Šéfredaktor Redakcia Editor Vydavateľ Zakladateľ

Ďalšie odkazy

Newsletter

Ak chcete byť informovaný o zaujímavých novinkách na Pravom Spektre, vyplňte Vašu e-mailovú adresu. (frekvencia cca. 1 správa za mesiac)
 

 
Copyright © 2001-2024 Pravé Spektrum, občianske združenie
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group