ISSN 1335-8715

28-03-2008   Martin Pener   Komentáre   verzia pre tlač

Obnoviť telesné tresty?

Zažil som kedysi na univerzite pár semestrov latinčiny. Z neobvyklého slovosledu a typickej štylistiky mi ostal v pamäti preklad akéhosi pasívneho tvaru: „zdá sa, že otroci sú bičovaní“. Žartovali sme, za akých okolností mohla byť pred tisícročiami táto replika vyslovená. Dvaja Rimania na latifundiu konverzujú, keď tu k nim doľahne „mľaskajúci“ zvuk biča, nasledovaný bolestivými výkrikmi: švác – ááá – švác – ááá. Aha (podotkne jeden), zdá sa, že otroci sú bičovaní.

Dôležité upozornenie – čo je „telesný trest“?

Čo sa nám vybaví pri jeho vyslovení? Spomenuli sme už bičovanie otrokov, ďalej to môže byť inkvizičná tortúra, trestné kliky v armáde, rany korbáčom na britských viktoriánskych školách.

1) Tento článok sa nezaoberá telesnými trestami ako súčasťou praxe polícií a iných represívnych zložiek totalitných štátov. Tie pochopiteľne odsudzujem. Rovnako sa nebudem venovať ani telesnými trestami detí – či už v škole, alebo doma. Bizarné sexuálne praktiky, dejúce sa za súhlasu dospelých zúčastnených, si taktiež nebudeme všímať.

2) Tento článok sa odvíja od iného poňatia telesného trestu: úmyselné spôsobenie bolesti za účelom potrestania vymedzeného trestného činu, nápravy protispoločenského správania a prevencie trestných činov.

Pre a proti

Čo povedia zástancovia vykonávania telesných trestov? Že je to efektívna a rýchla metóda potrestania. Táto rýchlosť zároveň spôsobuje, že sa nenarušia sociálne väzby a návyky – čo sa stáva v prípade „basy“. Efektivita je zas prísľubom zamedzenia recidívy.

A čo druhá strana? Argument proti telesným trestom je, že je to ponižujúce násilie, navyše s prvkami teatrálnosti.

Z právnych štátov, ktoré nemožno zaradiť medzi tretí svet alebo krajiny zmietané genocídami a vnútornými konfliktami, možno spomenúť v Singapure dodnes užívanú metódu caning. Ide o výprask palicou. Ním sú za vymedzené trestné činy (napríklad sexuálne, násilné, vandalstvo) podnes trestaní mužskí páchatelia - pravda do veku 50 rokov, v maximálnej výmere 24 úderov. Doslova na vlastne koži sa o tom v r.1994 presvedčil americký mladík Michael P. Fay – za automobilový vandalizmus.

Zato Európe, takmer jednotnej vo svojom odmietaní trestu smrti, tento „feudálny obyčaj“ iste voňať nebude. Každý jedinec i spoločnosť majú svoje - nimi samými - uzavreté kapitoly, ktorých opätovné otvorenie im pripadá byť tmárstvom či barbarstvom. Čo na tom, že inde na planéte to naďalej funguje, pričom vôbec nemusí ísť o zaostalé štáty tretieho sveta. Vyspelosť samozrejme nemožno hodnotiť iba ekonomickým blahobytom, no predsa: porovnajte Singapur s nejednou európskou metropolou – a ktorý štát vám bude pripadať zaostalejší?

Ostaňme ešte pri pojme „vyspelosť“. Vopred priznávam, že sa uchýlim ku kazateľskej sugestivite. Otázka: je znakom vyspelosti spoločnosti kumulovanie násilia a brutality? Je ním prenikanie týchto negatívnych javov do spoločenských skupín, kde sa doposiaľ vyskytovali iba výnimočne? (Mladiství a deti.) Je znakom vyspelosti, ak sa vytráca spoločenská kontrola v prospech apatie, nevšímavosti, ak sa závažné násilie a brutalita vnímajú ako vlastne bežné javy?

(Pre čitateľov, ktorým by sa zdali tieto úvahy abstraktné, nepodložené či prehnané, v závere článku ponúkam ukážku obzvlášť zavrhnutiahodných prípadov, ktoré sa na Slovensku a v Česku stali v uplynulých rokoch.)

Uvedené tendencie sa dnes presadzujú v západnom kultúrnom okruhu a špirála násilia a brutality bude stále rýchlejšia. Naša civilizácia odstránila telesné tresty v 19. až 20. storočí ako nedôstojné človeka, ale nenahradila ich žiadnou účinnou alternatívou. Odňatie slobody na rôčik – dva za odporné týranie zvieraťa, niekoľko rokov za mučenie dieťaťa (kto má odvahu nech si pozrie sľúbený prehľad) je smiešny trest. A smiešne tresty sú výsmechom do očí obetí.

Vráťme sa ešte do dávnejšej minulosti. Ani v tzv. temnom stredoveku či v novoveku kat nesmel odsúdeného podľa ľubovôle „rezať a rúbať do krve“. Použitie konkrétneho (i telesného) trestu bolo vyhradené pre vymedzené trestné činy. (Mimochodom aj Juraj Jánošík mal na súdnom procese svojho obhajcu!)

Autor knihy Bratislavskí majstri kati Juraj Hradský vysvetľuje, že na telesných trestoch bola postavená stredoveká justícia „...a tresty sa vykonávali verejne. Účelom takéhoto divadla iste nebolo iba zorganizovanie akejsi spoločenskej udalosti pre obyvateľov a návštevníkov mesta. Vykonanie rozsudku na verejnosti malo predovšetkým výchovný a odstrašujúci účinok.“ (s. 19) A to nemusíme myslieť hneď na palicovanie na dereši a naťahovanie na škripec. Najmiernejším trestom bolo zavretie do klady, spravidla na 3 dni - za menšie krádeže, ohováranie, ale napríklad aj pre vinára za pančovanie vína resp. výčapníka za nedolievanie. „Všeobecne platilo, že mučenie nesmie byť natoľko kruté, aby na mučenom zanechalo stopy na celý život. Nesmelo mu spôsobiť trvalú invaliditu“ (s.38-29).

Pri úvahách o znovuzavedení telesných trestov treba pochopiteľne vychádzať z reality dneška. Za krádeže sviečok v kostole pochopiteľne nebudeme zlodeja v 21.storočí palicovať. Alebo ako uvádza Vladimír Segeš v knihe Prešporský pitaval: „v roku 1486 na pranieri vyšľahali istého kopáča, lebo nadával na Boha a svätých“.

Za čo teda udeliť telesné tresty?

Pedofília, drogoví díleri zameriavajúci sa na deti (nie študent s jednou cigaretou „trávy“), násilné trestné činy spáchané na hendikepovaných, nevládnych a na deťoch. Ďalej kruté týranie zvierat, ťažké sexuálne zločiny... Prípadne ďalšie odporné a zavrhnutia obzvlášť hodné trestné činy.

V právnom štáte musí byť samozrejmosťou presné vymedzenie škály a povahy trestných činov a súvisiacej sadzby telesných trestov - tak ako je to pri odňatí slobody, peňažných trestoch a ďalších sankciách.

Ako nato?

Je vecou ďalšej diskusie, či z telesných trestov vylúčiť ženy, ako vymedziť hornú i dolnú vekovú hranicu, akú podobu majú mať. Musí sa samozrejme prihliadať aj na fyzický zdravotný stav odsúdeného a sledovať cieľ trestu a nápravy, nie poškodenie zdravia. Čo však s otázkou, či má byť výkon telesného trestu verejný alebo neverejný? Ako som už spomenul - verejné predstavenie je ponižujúce, že trestaného zosmiešňuje. Nuž ale na to mal odsúdený myslieť prv než veselo okrádal zraneného bezvládneho človeka – miesto aby poskytol pomoc, alebo než na smrť ubíjal bezbranné zviera. Brutálni vrahovia, tyrani, strojcovia mučenia si nezaslúžia ľútosť a ohľady – minimálne nie počas výkonu trestu.

Zavedenie telesného trestu si ale vyžaduje kontrolu. Tú môžu dať práve výkonu trestu prítomní pozorovatelia. Bolo by jednoduché a lákavé, sám si po potrestaní zlomiť ruku a tvrdiť, že sa tak stalo počas výkonu trestu. Veď nájdu sa ľudia, ktorí si zámerne sami spôsobili pracovný úraz, či vyrobili poistnú udalosť na vlastnom tele!

V dnešnej dobe mobilov s kamerami, by podmienkou účasti verejnosti bola aj prísna osobná prehliadka prihliadajúcich, aby sa zamedzilo, že ešte ten deň bude video z trestania kolovať na internete.

Je tu ešte jeden argument: aj v prípade alternatívneho trestu sa potrestaný často dostáva na oči verejnosti, napríklad keď pracuje s verejnou zeleňou, alebo komunálnym odpadom. (Spomínam si na akúsi takto potrestanú americkú modelku, ktorá na verejno-prospešné pouličné práce dostavila v lodičkách).

Netreba sa báť

Telesné tresty (tak ako sme ich v úvode vymedzili) sú v modernej spoločnosti potrebné. Ľudstvo nikdy nebude možné vyliečiť z chorobného sklonu páchať zlo a násilie. Je to prejav hriešnej podstaty človeka a táto forma hriechu sa bude stále objavovať a vracať. Tým skôr, ak sa jej budeme len prizerať a snažiť sa proti nej bojovať bezzubými sankciami.

Martin P. Pener


Príloha k článku

Podobne ako v máji 2007 pri článku o práve bezúhonného občana nosiť zbraň, uvediem prehľad prípadov, ktoré najlepšie dokumentujú ľudský talent pre páchanie zla. Geograficky nebudeme zachádzať ďaleko, vybral som prípady, ktoré sa len nedávno stali za našimi humnami.

Veľa uvedených prípadov je z Česka, priebežne som totiž zhromažďoval správy českých tlačových agentúr a internetových vydaní denníkov. Nechcem samozrejme dokazovať, že situácia v Česku je horšia. Česko je nám tak blízke, že rovnaké udalosti sa dajú očakávať aj na Slovensku.

Možno sa čitateľom bude zdať, že som sa priveľmi venoval zvieratám. Vychádzam však z presvedčenia, že človek nie je pánom tvorstva ani vlastníkom planéty. Z pohľadu veriaceho máme tento svet iba v správe od Boha, z pohľadu ateistu máme planétu požičanú od prírody. A podľa toho by sme sa mali správať i odvíjať naše normy správania...

November 2006: 35-ročný vodič zrazil 15-ročného chlapca. Prípad sa stal v Česku v obci Kunštát. Chlapec bol pri tom veľmi vážne zranený (zlomené nohy, otras mozgu, pomliaždeniny). Vodič podľa posudkov ale nebol vinník nehody. Zranený pri náraze údajne preletel zadným sklom do kufra auta a vodič so spolujazdkyňou ho „objavili“ až doma. Vodič pokladal chlapca za mŕtveho a tak ho odviezol do lesa a bez pomoci nechal tak! Chlapca našiel náhodný chodec.

Marec 2007: v Levoči neznámi páchatelia opakovane napádali a okrádali nevidiacich študentov. Tí pri svojom pohybe rušnými úsekmi mesta, museli využívať miestny podchod, kde k útokom prichádzalo. Problémy prestali až po namontovaní bezpečnostných kamier.

Marec 2007: dvaja teenageri zo Stropkova odchytili túlavú mačku, priviazali ju reťazou k tyči, poliali benzínom a za živa upálili. Svojím činom sa chválili zverejnením videa na internetu. (Prípad uvádzam na ilustráciu čoho sú ľudia schopní, napriek tomu že páchatelia ešte nemali 18 rokov.)

Apríl 2007: polícia na severnej Morave v krátkej dobe riešila dva prípady týrania novorodencov. V ostravskej nemocnici skončilo osemmesačné dievčatko slovenských rodičov s krvácaním do mozgu a popáleninami na tvári. Rodičia boli obvinení z týrania zverenej osoby. V druhom prípade ostravskí lekári prevzali šesťmesačného chlapca – v bezvedomí s poruchami dýchania. Vyšetrenia odhalili krvácanie na očnom pozadí, zranenie stehna atď.

Máj 2007: obyvateľ českej obce Kuřimi si zakúpil monitorovací baby set – kameru na sledovanie dieťaťa. Na obrazovke mu však začal naskakovať obraz cudzej miestnosti, kde bol spútaný neznámy chlapec.

Polícia zistila, že podobnou kamerou, sledovala žena chlapca, ktorého permanentne držala v malej miestnosti bez okien. Tam ho zväzovala, nútila vykonávať potrebu do vedra, dávala mu nedostatočné dávky vody a potravy. Týranie trvalo mnoho mesiacov.

Máj 2007: v českom Novém Jičíně opitý muž prenikol cez plot na pozemok svojej susedy, chytil jej psa za zadné nohy a utĺkol ho o stenu domu. Pes na následky zranení zomrel.

Máj 2007: na Slovensku sa neznámy strelec vyzúril na hniezdach chránených dravých vtákov – brokovnicou rozstrieľal samičku sediacu na vajciach i vajcia samotné, zároveň strieľal i na ďalšie hniezda a vtákov.

Máj 2007: na Spiši zastavila policajná hliadka podozrivé auto. V jeho kufri našli vrecia s ôsmimi živými psami, ďalšieho ako aj štyroch mŕtvych na prívesnom vozíku. Tí však pri naložení ešte žili – zomreli počas prevozu na prehriatie a dehydratáciu. Zadržaní tvrdili kúpili psov na konzumáciu, podľa polície však psov ukradli

Oba pr9pady nie sú v tomto regióne výnimočné. Prešovská chovateľka opísala denníku Korzár (23.5.) skúsenosť, kedy psožrúti kameňmi ubili šesťmesačného psa priamo v koterci pri rodinnom dome, ktorého majiteľom patril.

Máj 2007: na jar našla pani zo Zlatých Moraviec zraneného psa. Mal údajne doslova zodratú kožu. Napriek starostlivosti mnohých ľudí napokon zomrel. Polícia vypátrala, že pes bol ťahaný autom. Podľa rodiny vodiča sa tak stalo neúmyselne – ich malá dcéra si so psom hrala a priviazal ho o auto. Otec rodiny nevediac o tom, sadol do auta a vydal sa nakupovať. A pretože si po čine myslel že pes neprežije, nechal ho v tráve na ulici. Polícia úmysel nedokázala a tak celá vec vlastne nie je trestným činom…

Júl 2007: v českej obci Skašov (Plzeňsko) nechal počas horúceho leta neznámy tyran na slnku priviazanú psiu rodinku – oboch dospelých psov u samostatných stromov, šteniatka sa váľali okolo. Zvieratá trpeli zrejme niekoľko dní. Zvieratá boli našťastie včas zachránené...

September 2007: v Ostrave na hlavnej stanici, neznámy páchateľ ponúkol nevidomému mužovi pomoc. Odviedol ho však do depa, kde ho fyzicky napadol a okradol o doklady a peniaze.

September 2007: 22-ročný vodič kamióna zahynul pri diaľničnej nehode D5 u českého Boru (Tachovsko). Matka i zamestnávateľ však zistili, že po smrti bol okradnutý! Po prevzatí osobných veci nebohého od polície, totiž chýbali tisíce (z toho časť v Eurách), SIM karta a firemná platobná karta.

Júl 2007: gorilám v pražskej ZOO niekto pohodil jablká „prevŕtané“ klincami. Zamestnanci ta to našťastie prišli skôr, než zvieratá jablká zožrali. (Klince by im mohli prepichnúť žalúdok a črevá.)

Október 2007: pred súdom stála žena z obce Babindol, ktorá sa pokúsila zavraždiť svoju sedemročnú dcéru. Vraždu plánovala: podľa obžaloby si nabrúsila nôž (20cm čepeľ), pustila nahlas hudbu a dcére štyri krát porezala hrdlo, ďalej chrbát, ruky a nohy. Podľa posudku psychiatrov netrpela duševnou chorobou. Potom sa pokúsila podrezať aj seba.

November 2007: na internete sa objavilo video muža z Oravy, na ktorom jeho 20-ročný známy na smrť ubil vlčiaka (psa priviazal a udieral kovovou tyčou).

December 2007: pražská policajná hliadka vyslobodila zo zamknutého auta 6-mesačného kojenca. Lekári v nemocnici zistili ohrozenie jeho života podchladením. Jeho matka totiž auto s dieťaťom zaparkovala v garáži obchodného domu, i vydala sa nakupovať. Dieťa oblečené do trička a teplákov, no bez ponožiek a prikrývky nechala pripútané v detskej sedačke. S autu sa vrátila až po troch hodinách! Údajne si totiž nepamätala vlastnú ŠPZ a výzvy interným rozhlasom preto ignorovala.

Január 2008: v Zvolenskom obvode 31-ročný muž zbil 5-mesačnú dcérku svojej družky. Dovtedy sa vo vzťahu k družke i dieťaťu prejavoval ako bezproblémový, v čase bitky bol však opitý. Dieťaťu spôsobil hematómy s opuchom na hlave, zadku, stehnách, rukách, trupe a chrbte, na rúčke lekári našli aj stopy po zahryznutí. („Rodina“ patrí medzi sociálne slabých.)

Február 2008: V Plzni traja muži využili epileptický záchvat 17-ročného dievčaťa, aby ju okradli. V Kopřivnici zas neznámy zlodej okradol vozičkára...

Február 2008: český krajský súd v Táboře odsúdil ženu a jej druha. Prečo? V roku 2006 znásilnili 8-ročnú, mentálne a sluchovo postihnú dcéry tejto ženy. Dievča pripútali k posteli a omámili éterom, pričom sexuálne zneužívanie si nakrúcali na video.

Február 2008: 12-ročný žiak z Trnavy na ulici náhodou vrazil do 18-ročného muža. Ten ho zbil tak, že chlapec skončil na ARE. Podľa TV JOJ (6.2. 08) ho dokonca ležiaceho kopal do hlavy.

Február 2008: traja 17-roční mladíci, vnikli do centra sociálnych služieb v Skalici, kde palicami surovo zbili ubytovaných bezdomovcov.

Zhrnutie pre tých, ktorí článok nečítali, no cítia potrebu vyjadriť sa v diskusii

Tento text sa NEZAOBERAL telesnými trestami vykonanými represívnymi zložkami štátu totalitných režimov (ktoré autor odsudzuje), ani telesnými trestami používanými v rodine a škole.

Článok sa venoval potrebe telesných trestov za ťažké zločiny, ako napríklad kruté sexuálne zneužívanie, brutálne týranie zvierat, či násilné trestné činy spáchané na hendikepovaných, nevládnych a na deťoch.

  Neviem neviem
   Lukas Krivosik 28-03-2008 3:08
  RE: Neviem neviem
   Dušan 28-03-2008 12:13
  RE: Neviem neviem
   nasud 30-03-2008 3:04
  RE: Neviem neviem
   r.kalmár 17-04-2009 8:15
  "Ludia su niečo celkom ine ako zvierata"
   LIBERTARIAN 28-03-2008 8:34
  RE:
   Firstborn 28-03-2008 9:08
  RE:
   Rogue Keeper 28-03-2008 9:48
  RE:
   iko 30-03-2008 20:45
  RE:
   Rogue Keeper 31-03-2008 13:01
  RE:
   7gemini7 28-03-2008 16:36
  RE:
   Rogue Keeper 28-03-2008 17:01
  RE:
   mima 07-04-2008 22:57
  RE:
   Laborec 10-06-2008 14:02
  RE:
   r.kalmár 17-04-2009 8:33
  Clanok
   Mišo 28-03-2008 11:36
  RE: Clanok
   Martin Pener 28-03-2008 12:31
  Co hovorite na kratky film FITNA?
   Mišo 28-03-2008 16:23
  RE: Co hovorite na kratky film FITNA?
   Miso 28-03-2008 21:59
  RE: Co hovorite na kratky film FITNA?
   Dušan 28-03-2008 22:30
  RE: Co hovorite na kratky film FITNA?
   Maros 29-03-2008 0:18
  Prisťahovalci sú už tu.
   Dušan 29-03-2008 6:12
  RE: Co hovorite na kratky film FITNA?
   AS 29-03-2008 9:53
  RE: Co hovorite na kratky film FITNA?
   AS 29-03-2008 11:02
  Sklamanie
   Dušan 29-03-2008 15:59
  RE: Co hovorite na kratky film FITNA?
   Braňo 29-03-2008 12:52
  RE: Co hovorite na kratky film FITNA?
   tom 29-03-2008 15:43
  RE: Co hovorite na kratky film FITNA?
   Dušan 29-03-2008 16:05
  RE: Co hovorite na kratky film FITNA?
   Hybaj 30-03-2008 19:37
  Nesúhlasím
   Danoteles 28-03-2008 18:29
  RE: Nesúhlasím
   AS 29-03-2008 9:56
  RE: Nesúhlasím
   Danoteles 29-03-2008 17:34
  RE: Nesúhlasím
   iko 30-03-2008 20:57
  Zaujimave, ale nedotiahnute
   Tomas Samel 28-03-2008 21:12
  RE: Zaujimave, ale nedotiahnute
   Martin Pener 29-03-2008 17:26
  Zaujimavejsie by boli pribuzne temy
   Maros 29-03-2008 0:11
  jeden príklad za všetky
   aristokrat 29-03-2008 18:33
  nazvime to verejnymi telesnymi trestami
   de-investor 30-03-2008 13:15
  Chytený zlodej je blb
   Dušan 30-03-2008 16:51
  RE: Chytený zlodej je blb
   nasud 30-03-2008 18:07
  RE: Chytený zlodej je blb
   Dušan 30-03-2008 20:51
  ako by to bolo
   otazka 01-04-2008 8:04
  RE: ako by to bolo
   iko 01-04-2008 17:31
  RE: ako by to bolo
   gofry 14-04-2008 20:30
  OKDS
   Maros 01-04-2008 12:44
  0 + 0 = 0
   Dušan 01-04-2008 12:55
  0+ 0 + 0 = 0
   LIBERTARIAN 01-04-2008 15:13
  RE: OKDS
   tom 01-04-2008 14:48
  RE: OKDS
   Dušan 01-04-2008 18:57
  RE: OKDS
   Firstborn 02-04-2008 9:20
  RE: OKDS
   Laborec 10-06-2008 14:05
  1526
   Czechtek 01-04-2008 13:18
  RE: 1526
   LIBERTARIAN 01-04-2008 15:12
  RE: 1526
   LIBERTARIAN 01-04-2008 15:51

   

 

Tiráž

Názov

Kontakt Šéfredaktor Redakcia Editor Vydavateľ Zakladateľ

Ďalšie odkazy

Newsletter

Ak chcete byť informovaný o zaujímavých novinkách na Pravom Spektre, vyplňte Vašu e-mailovú adresu. (frekvencia cca. 1 správa za mesiac)
 

 
Copyright © 2001-2024 Pravé Spektrum, občianske združenie
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group