ISSN 1335-8715

01-01-2008   Lukáš Krivošík   Rozhovory   verzia pre tlač

Ben Novak: „Nesme za seba zodpovednosť!“

V Spojených štátoch vyštudoval právo a vykonával ho tam tridsať rokov. Potom sa vrhol na filozofiu a ako pedagóg sa presťahoval sem na Slovensku. V súčasnosti je srdcom bratislavského klubu fanúšikov Rona Paula, ktorý sa uchádza o republikánsku nomináciu na prezidenta USA. Predstavujeme vám Bena Novaka.

Čo stálo na počiatku stretávania sa vás a ďalších Američanov s mladými Slovákmi k americkým prezidentským voľbám?

Počiatky treba hľadať ešte v starom filozofickom seminári, ktorý som spustil krátko potom, ako som začal učiť na City University v Petržalke. Je to starý zvyk, ktorý som oceňoval na mojich profesoroch, čo chodievali von so študentmi. Takže sme sa začali raz týždenne stretávať po škole niekde v kaviarni alebo v krčme a to v podstate od roku 2001.

O čom ste zvykli debatovať?

Prakticky o všetkom. Zvykli sme sa rozprávať o histórií, filozofii, športe, prípadne dievčatách. Mimochodom, aj tie sa k nám pridávali i keď dnes sú tu s drvivou prevahou zastúpení muži. Takže naše témy neboli nijako obmedzené a vidíte to aj dnes, že tu prebieha mnoho súbežných konverzácií a tak tomu bolo vždy.

Čiže, čo bolo zmyslom týchto stretávok?

Ich zmyslom bolo umožniť študentom, aby spolu hovorili. Vieme ako to chodí. Mnohí študenti prídu na seminár alebo prednášku a potom idú domov, bez toho, aby si naozaj vymieňali názory. Pre mňa je však jedným zo zmyslov univerzitného vzdelávania vzájomná komunikácia a súčinnosť medzi študentmi a nie to, čo sa im rozpráva na prednáškach. Ja sám som mal jedného takého tútora, ktorý vyznával podobnú filozofiu. Bol jedným z najmúdrejších ľudí, akých som kedy stretol. Mal vyše 90 rokov a kedysi predsedal senátu štátu Pennsylvánia. Dal mi ako mladému mužovi lekciu, že len polovica univerzitného vzdelania sa odohráva v triede. Dôležitejšia polovica sa odohráva mimo tried, počas mimoškolských aktivít študentov. Tak to berieme v Amerike a tento zvyk som chcel preniesť aj sem.

Ako sa zameranie vašich posedení zmenilo zo všeobecných filozofických debát na stretávky podporovateľov Rona Paula?

Ako ste videli dnes večer, prebiehalo tu niekoľko debát a nie všetky boli o Ronovi Paulovi. Čiže náš pôvodný zámer pokračuje a Rona Paula sme k nemu pribrali len ako ďalší i keď veľmi dôležitý námet na rozhovory.

Kedy k tomu došlo?

Rozbehlo sa to počas tohto leta, keď som videl televíznu debatu republikánskych kandidátov. Zaujal ma a začal som si o ňom čítať...

...Myslíte asi tú debatu, kde sa dostal do konfliktu s Giulianim?

Myslím, že to bola presne tá. Každopádne, trochu som o Ronovi Paulovi vedel už predtým a dospel som k záveru, že tomuto človeku rozumiem a dôverujem. Hľadal som na internete a dozvedel som sa o stretávkach jeho priaznivcov. Zisťoval som, či sa niečo podobné deje aj v Európe a povedal som si: „Prečo niečo také neurobiť aj v Bratislave?“ Najskôr som si myslel, že to bude iba niečo pre tu žijúcich Američanov a že Európanov to až tak zaujímať nebude. Aj som to nazval „Američania v Európe za Rona Paula“. Ale ako vidíte, ide o hnutie, ktoré nie je obmedzené na Spojené štáty. Ide o hnutie, ktoré má priaznivcov po celom svete. Keď som to kontroloval naposledy, existovali podobné stretávky podporovateľov Rona Paula v 21 krajinách sveta. A mnohé z nich sa netýkajú len hlavných miest.

Kladú si tieto komunity za cieľ získavať hlasy Američanov, žijúcich v zahraničí?

Webstránky fanúšikov Rona Paula sa dajú nájsť v mnohých európskych jazykoch. V litovčine, portugalčine, maďarčine, atď. Nie sú v angličtine a tým pádom sa zrejme nepokúšajú ani tak osloviť amerického voliča ako priniesť posolstvo Rona Paula obyvateľom európskych krajín.

Čím to je, že sa ľudia v iných krajinách, na ktorých by malo zvolenie Rona Paula len nepriamy dopad, potrebujú stretávať k americkým prezidentským voľbám? Čím tento republikánsky prezidentský kandidát priťahuje napríklad Slovákov?

Myslím si, že posolstvo Rona Paula sa dá vnímať na dvoch úrovniach. Na jednej strane ide o jeho postoje voči konkrétnym veciam. Napríklad odchod z Iraku a skoncovanie s politikou „budovania štátov“ v zahraničí. A toto ľudí samozrejme zaujíma, lebo Amerika proste ovplyvňuje celosvetové dianie. Ale to samozrejme nie je všetko, lebo aj Hillary Clintonová má svoje pohľady nato, čo robiť v týchto konkrétnych oblastiach a žiadne spontánne hnutie pre ňu nevzniklo. Podobnú odozvu nevyvolal ani Bush alebo Kerry, dokonca ani Ronald Reagan nie.

Čo je potom druhá úroveň programu Rona Paula?

Jeho posolstvo je veľmi zemité. Hovorí, že sa treba vrátiť k naším základom. V Európe teraz skúšame všetko možné. Novú sexuálnu morálku, nové práva pre homosexuálov a myslíme si, že všetko nové ja automaticky lepšie. No ľudia si začínajú hovoriť: „Počkať, možno existujú nejaké základné hodnoty. Skúsme sa započúvať, čo hovorí starobylá múdrosť!“ Viete, veľké životné pravdy sa nezmenili od čias Platóna a Aristotela. A mnohí sa nazdávajú, že by možno bolo dobré vrátiť sa k tejto skúsenosti a vrátiť sa k naším základom. Dať opäť doporiadku naše životy.

V Amerike znamená posolstvo Rona Paula „návrat k ústave“. V Európe to isté posolstvo znamená vlastne pravý opak. – Neprijímať európsku ústavu a všetky tie pochybné agendy. Proste, neprenášať na Brusel viac moci. Starať sa viac o svoju vlastnú kultúru a o svoje vzájomné vzťahy na miestnej úrovni. Čiže Ron Paul hovorí, že máme budovať sociálne siete medzi sebou navzájom, namiesto budovania nejakých ideologických konštrukcii.

Spýtam sa vás najskôr na tu žijúcich Američanov. Do akej miery sa s Ronom Paulom stotožňujú? Viete odhadnúť, aké percento z nich oslovil?

To je veľmi ťažké odhadnúť. Napríklad vieme, že Ron Paul má mimoriadne nadštandardnú podporu medzi príslušníkmi našich ozbrojených síl. Čo sa týka ostatných Američanov mimo domoviny, mnohí pracujú v zahraničnej službe a dalo by sa očakávať, že nebudú nadšení kandidátom, ktorý chce zredukovať americké angažovanie sa v zámorí. A samozrejme, mnohí si nie sú vedomí tohto hnutia, ktoré vzniká zdola, pretože čítajú akurát noviny a tam im povedia, že neohrozenými favoritmi sú Hillary s Giulianim.

To, po čom volá Ron Paul je úplne nový prístup k vláde, ktorý je dôležitý tak pre Ameriku ako aj Európu alebo Áziu. Aj preto má kluby svojich priaznivcov v Indonézií, rovnako ako v Brazílii alebo Izraeli a vôbec po celom svete. Je to o vzťahu jednotlivcov k ich štátu a to má odozvu na celom svete.

A ako to je so slovenskými účastníkmi vašich stretávok?

Niektorí už o ňom počuli predtým, ďalší sa o ňom dozvedeli tu, naštudovali si o ňom niečo z internetu a zaujal ich. Dostali sme maily z Viedne, Mníchova, Bruselu a ďalších miest. A Slovensko je v istom zmysle lídrom týchto schôdzí. Chceme tieto skupiny zosieťovať, pretože toto hnutie môže v Európe pretrvať roky a desaťročia, bez ohľadu nato, či sa Ron Paul stane prezidentom alebo nie.

Bratislava je teda niečo ako ohnisko celoeurópskeho hnutia priaznivcov Rona Paula?

Áno, dá sa to tak povedať.

A čo naši susedia? Máte tu Johannesa z Viedne. Čo Rakúšania, Česi a ďalší?

Áno máme tu ľudí, ktorí každý týždeň nasadnú vo Viedni na vlak, aby prišli na naše stretnutia. A zajtra sa chystá zopár z nás do Viedne, kde chceme založiť ďalší podobný klub. Dúfame, že v Rakúsku nájdeme viac podobne zmýšľajúcich ľudí.

To by bolo pekné, keďže Viedeň je rodiskom rakúskej školy ekonómie, ku ktorej sa hlási aj Ron Paul.

Presne tak, vždy to spomína a preto by bolo dobré, keby aj Rakúsko bolo zastúpené. Nejaké kontakty sme už nadviazali aj s Prahou a vieme o podobnej skupine v Poľsku. Takže chceme sa stretnúť aj s týmito ľuďmi a rád by som našiel niekoho aj v Budapešti.

Je vaše hnutie silnejšie v strednej alebo západnej Európe?

To sa zatiaľ nedá presne povedať, ale merané počtom webstránok je to zhruba narovnako.

Vie o tomto európskom hnutí Ron Paul? Vie napríklad o vás?

Máme určitý kontakt s jeho volebným štábom. Takže vedia o nás, ale ich hlavnou starosťou sú kampaň a primárky v Spojených štátoch a to ich úplne pohlcuje. Každopádne, dostali sme veľa mailov z Ameriky. Pretože sme na YouTube zavesili video o našich aktivitách a mnohých aktivistov v USA to samozrejme motivuje, aby pracovali ešte tvrdšie.

Je tu otázka, ktorú nemôžeme obísť a tá sa týka vášho brata. Asi najsilnejším odkazom Rona Paula je jeho nesúhlas s vojnou v Iraku. Váš brat Michael bol však veľkým podporovateľom tohto zásahu.

Som veľmi pyšný na svojho brata a na to, čo dosiahol, ale je jasné, že nie vo všetkom máme rovnaké postoje. V našej rodine sa vždy kládol dôraz na názorovú nezávislosť, takže sa v určitých veciach nezhodneme, najmä pokiaľ ide o politiku, ale prechovávame voči sebe úctu.

Predstavme si, že hovoríte s bežným Slovákom z ulice, ktorý nevie nič o amerických primárkach a všetkých politikov aj tak pokladá za klamárov. Čo by ste mu povedali o Ronovi Paulovi?

No v prvom rade by som s ním súhlasil, že skoro všetci politici sú klamári a to je aj jedna z najfrustrujúcejších vecí na demokracii. Že ako ľudia strácame našu dôveru voči svojej vláde. Avšak pri Ronovi Paulovi máme mnohí po prvýkrát pocit nádeje. Dostávame maily, kde ľudia hovoria, že po prvý raz počujú o poctivom človeku, ktorý sa nebojí hovoriť pravdu a robí tak už dvadsať rokov. Či je to práve populárne alebo nie. On nekráča s davmi a to platí pre celú jeho politickú kariéru. Ešte aj s tou istou ženou je zosobášený už päťdesiat rokov. Proste všetkými svojimi skutkami dokazuje, že je čestný a úprimný človek.

Do National Review ste poslali článok, v ktorom pripúšťate, že Ron Paul prehrá. Ale argumentujete, žeby mohol zmeniť nasmerovanie Republikánskej strany, podobne ako kedysi porážka Barryho Goldwatera. Ale čo ak sa prezidentom náhodou stane? Vzbudzuje veľké očakávania. Čo však ak systém zmení jeho, miesto aby on zmenil chybný systém? Nebudú ľudia sklamaní?

Myslím, že väčšina ľudí je v tomto realistická. Vedia, že mnohé pozície Rona Paula sú v rozpore s najvplyvnejšími záujmami a silami v spoločnosti. Čiže bude čeliť veľkému protitlaku. Všetci to vieme. Lenže či už jeho návrhy budú prijaté alebo nie, Ron Paul zanechá stopu už len tým, že to bude úplne iný typ človeka v Bielom dome. Takého vodcu, aký nebol pri moci nielen v Amerike, ale vo väčšine krajín sveta po celé desaťročia. – Niekoho, kto nehľadá spôsob ako zväčšiť svoju moc na úkor občanov. A Ron Paul nebude sám. Privedie do administratívy ľudí z novej generácie, ktorí budú hľadať spôsob ako minúť menej peňazí s menej zamestnancami a zasahovať menej do životov ľudí.

Skutočne veríte v takúto zmenu?

Áno, lebo ľudia si začnú uvedomovať, že je v ich záujme, aby sa moc vrátila do ich vlastných rúk. Ani tu v Európe veľa mladých ľudí nemá rado bruselské spôsoby a ako sa na úrovni EÚ kumuluje stále viac moci. A to je to isté ako federálna vláda vo Washingtone. Takže s Ronom Paulom prichádza po celom svete inšpirácia pre novú generáciu, ktorá chce veci robiť inak, ako sa robili posledných šesťdesiat rokov.

Jedným z bodov Paulovho programu je aj odchod Spojených štátov z OSN, NAFTA a ďalších medzinárodných organizácií. Američanom to môže dávať zmysel, ale aký dôsledok bude mať váš proklamovaný odchod z NATO pre bezpečnostné postavenie Slovenska?

Myslím, že vynikajúci, lebo by to Európanov prinútilo naučiť sa niesť zodpovednosť za svoju bezpečnosť. Niet pochýb, že Európa potrebuje vlastné obranné sily. Európske obranné sily. Slovensko a ďalšie krajiny Európy by sa mali v tejto veci dohodnúť, rovnako ako v ďalších bytostných záležitostiach, ktoré naozaj môže zvládnuť len všetkých 27 štátov dohromady. Ja si myslím, že to len Európanom pomôže, pretože sa budú musieť naučiť spolupracovať tam, kde to dáva zmysel.

Lenže to je pre nás kvadratúra kruhu. Na jednej strane je pravda, že Európa by mala posilniť svoje obranné kapacity. Ale na druhej strane, keby vznikla európska armáda, pod kontrolou Bruselu, mohla by sa ľahko obrátiť proti nám. A vôbec proti krajinám, ktoré majú s prehlbovaním integrácie problém.

Pre mňa ako Američana je skvelé a udivujúce ako nám Európania dôverujú aj s tými vojskami a raketami, ktoré tu máme na vašu ochranu. Pričom vy sa týchto síl, ktoré vás vlastne okupujú, vôbec nebojíte. (Smiech)

To je pravda, lenže Amerika je ďaleko a Brusel nebezpečne blízko.

Dobre, ale som ohromený z toho, že Američanom tak dôverujete a bojíte sa, keby to isté robili iní Európania. Samozrejme, že európska armáda by bola zneužiteľná. Ale to je posolstvo Rona Paula: „Neste zodpovednosť sami za seba“. Inými slovami, postarajte sa o to, aby zneužiteľná nebola. Európa sa musí naučiť vládnuť si sama a dôležité veci, ktoré môžete robiť len pohromade, robte na európskej úrovni. A to nie je len o obrane, ale napríklad aj o kontinentálnych dopravných spojeniach a zopár ďalších veciach.

Keď čítam debaty priaznivcov Rona Paula, všímam si jednu malú časť jeho podporovateľov, ktorí schvaľujú napríklad kritiku FED-u, pretože banky považujú za „nástroj židovského útlaku“, či niečo podobné. Potom sú tam kadejakí konšpirační teoretici. Inými slovami, na jeho hnutie sa napája aj veľa cvokov.

Myslím si, že každý rozmýšľajúci človek v ktorejkoľvek krajine uzná, že existujú rozmanité záujmové skupiny, ktoré rôznym spôsobom vyvíjajú tlak alebo ovplyvňujú vlády. A môžeme mať rôzne teórie o tom, prečo sa nám zdá, že vláda sa mýli, že systém nefunguje alebo prečo sa podľa nás uberá nesprávnym smerom. Nemá zmysel skúmať do detailov každú mysliteľnú teóriu. Cieľom by malo byť opraviť, čo je pokazené. Ron Paul sa nezaujíma o to, ktorá etnická skupina sa angažuje v bankovníctve alebo v akejkoľvek inej oblasti. On hovorí, že je to ekonomický problém a vychádza pritom vždy z učenia rakúskej školy. To sú základné veci, ktoré sú nezávislé od rasy, vierovyznania, farby pleti alebo pohlavia. Chce napraviť peňažný systém, lebo o spoľahlivé peniaze sa ľudia môžu oprieť. Ale situácia s FED-om, tým astronomickým deficitom, infláciou a požičiavaním si od Číňanov nie je udržateľná. Urobme náš peňažný systém poctivý a jasný tak, aby sme sa naň mohli spoľahnúť.

Ste Američan, no už šesť rokov žijete na Slovensku. Prečo vlastne?

Venoval som sa právu mnoho rokov a mal som možnosť vidieť ako sa zopár vecí robí na najvyšších miestach. A nepáčilo sa mi to. Navyše som nemal rád politickú korektnosť. Takže som sa rozhodol opustiť právnickú prax a odísť sem. Vždy som miloval Európu a som tu šťastný i keď samozrejme, veľa vecí je aj odlišných alebo frustrujúcich. Mnoho Američanov, aj Európanov má pocit, že Európa je nihilistický starobinec, ktorý stratil všetky ideály. Ale neviem, či s tým môžem súhlasiť. Je tu cítiť istý pohyb. Medzi mladými veľa ľudí niečo hľadá. Nie ani tak ideológiu, ale spôsob ako prežiť svoj život zmysluplne. A Ron Paul je po dlhej dobe prvým človekom, ktorý vraví: „Môžeme o tom hovoriť verejne.“

Ron Paul je libertarián v Republikánskej strane. Považujete sa aj vy za libertariána?

Konzervatívec, liberál, pravičiar, ľavičiar... Myslím, že sú to všetko nálepky z pred dvoch storočí, ktoré nič nevypovedajú o dnešku.

Všetky sú predsa o rôznych pohľadoch nato, čo by mal robiť štát.

Posolstvo Rona Paula je nad týmito deleniami. On prichádza s niečím, čo sme tu desaťročia nemali. Hovorí, že každý z nás by mal niesť zodpovednosť za vlastný život. A to sa netýka len politiky. Je to aj o vašej osobnej podnikateľskej morálke, o vašej osobnej cti, o vašom osobnom vzťahu k manželke a deťom, o vašich vzťahoch k priateľom. Proste je to o tom, že prestaneme vzhliadať smerom k štátu, s tým, aby nám povedal ako to všetko robiť. Dvesto rokov štát rozširoval svoju moc a tvrdil: „my vám pomôžeme urobiť všetky tieto veci, my ich za vás všetky zorganizujeme.“ Po dvesto rokoch vidíme, že to moc dobre nefungovalo. Čo takto prestať sa spoliehať na štát? Čo takto prestať sa spoliehať na Brusel a niesť zodpovednosť za seba?

Zhováral sa: Lukáš Krivošík

  Vsetko dobre v novom roku
   Lukas Krivosik 01-01-2008 13:21
  RE: Vsetko dobre v novom roku
   Duro 01-01-2008 17:58
  RE: Vsetko dobre v novom roku
   Lukas Krivosik 01-01-2008 20:42
  RE: Vsetko dobre v novom roku
   Zolo 03-01-2008 16:50
  ronpaulmania
   Maros 01-01-2008 18:43
  RE: ronpaulmania
   Modra je dobra 03-01-2008 6:31
  RE: ronpaulmania
   LIBERTARIAN 03-01-2008 9:58
  Dane
   Modra je dobra 04-01-2008 7:42
  Prog. dane
   D 09-01-2008 9:20
  RE: Prog. dane
   libertarian 10-01-2008 8:47
  RE: Prog. dane
   D 10-01-2008 10:09
  RE: ronpaulmania
   Czechtek 03-01-2008 18:44
  RE: ronpaulmania
   Maros 03-01-2008 21:22
  RE: ronpaulmania
   LIBERTARIAN 04-01-2008 7:28
  RE: ronpaulmania
   Maros 04-01-2008 12:57
  RE: ronpaulmania
   LIBERTARIAN 04-01-2008 14:16
  RE: ronpaulmania
   Zolo 04-01-2008 18:17
  RE: ronpaulmania
   Maros 04-01-2008 22:39
  RE: ronpaulmania
   LIBERTARIAN 07-01-2008 7:51
  zelanie a ziarivky
   Firstborn 01-01-2008 22:11
  RE: zelanie a ziarivky
   Czechtek 03-01-2008 19:39
  RE: zelanie a ziarivky
   Firstborn 04-01-2008 8:42
  RE: zelanie a ziarivky
   LIBERTARIAN 04-01-2008 7:38
  toto mal povedat hned na zaciatku
   libertarian 02-01-2008 10:48
  RE: toto mal povedat hned na zaciatku
   Zolo 02-01-2008 16:39
  ben novak reply
   jakubjost 02-01-2008 13:13
  RE: ben novak reply
   Firstborn 02-01-2008 15:07
  s novym rokom...
   P.Z. 02-01-2008 17:39
  Všetko najlepšei v Novom roku
   Dušan 02-01-2008 19:57
  RE: Všetko najlepšei v Novom roku
   Ondrej 02-01-2008 22:07
  RE: Všetko najlepšei v Novom roku
   LIBERTARIAN 03-01-2008 9:40
  Telepat
   Dušan 03-01-2008 10:58
  RE: Telepat
   Firstborn 03-01-2008 13:05
  RE: Telepat
   LIBERTARIAN 04-01-2008 7:42
  RE: Telepat
   Firstborn 04-01-2008 8:37
  Hugo
   Czechtek 03-01-2008 18:07
  RE: Hugo
   Dušan 03-01-2008 20:10
  RE: Hugo
   aristokrat 03-01-2008 20:26
  RE: Hugo
   Zolo 03-01-2008 22:07
  RE: Hugo
   LIBERTARIAN 04-01-2008 7:53
  Už jsem se lekl, že...
   Tony 03-01-2008 22:16
  Iowa
   Dano 04-01-2008 9:52
  RE: Iowa
   Dušan 04-01-2008 10:39
  RE: Iowa
   aristokrat 04-01-2008 12:55
  RE: Iowa
   Zolo 04-01-2008 18:21
  RE: Iowa
   aristokrat 05-01-2008 1:49
  RE: Iowa
   lukobs 04-01-2008 10:59
  RE: Iowa
   kokso 04-01-2008 11:39
  RE: Iowa
   tralos 04-01-2008 12:07
  RE: Iowa
   Firstborn 04-01-2008 12:10
  RE: Iowa
   jakubjost 04-01-2008 12:36
  RE: Iowa
   tralos 04-01-2008 12:47
  RE: Iowa
   jakubjost 04-01-2008 14:59
  RE: Iowa
   tralos 04-01-2008 23:08
  RE: Iowa
   jakubjost 05-01-2008 11:31
  RE: Iowa
   Dano 04-01-2008 12:44
  RE: Iowa
   tralos 04-01-2008 12:50
  RE: Iowa
   Dano 04-01-2008 14:44
  RE: Iowa
   tralos 04-01-2008 23:22
  btw Rothbard
   tralos 04-01-2008 23:41
  RE: btw Rothbard
   Dano 05-01-2008 10:32
  RE: btw Rothbard
   tralos 06-01-2008 0:31
  RE: Iowa
   LIBERTARIAN 04-01-2008 14:33
  RE: Iowa
   LIBERTARIAN 04-01-2008 14:24
  RE: Iowa
   aristokrat 11-01-2008 13:00
  Hlasujte za prezidenta USA :)
   Mišo 04-01-2008 14:45
  RE: Hlasujte za prezidenta USA :)
   lukobs 04-01-2008 15:01
  RE: Hlasujte za prezidenta USA :)
   Czechtek 07-01-2008 12:51
  RE: Hlasujte za prezidenta USA :)
   ariston aton :D 08-01-2008 1:22
  d
   kokso 05-01-2008 15:01
  RE: d
   jakubjost 05-01-2008 15:43
  RE: d
   Firstborn 05-01-2008 17:58
  q
   kokso 05-01-2008 15:03
  Pozorujem v poslednej dobe
   Maros 06-01-2008 1:03
  Ficov pudlík
   Dušan 06-01-2008 11:26
  Ron Paul
   H264 06-01-2008 19:37
  koks - uhlie
   kokso 07-01-2008 0:06
  Ron Paul
   Lenard 07-01-2008 15:53
  RE: Ron Paul
   AS 09-01-2008 18:06
  O R.Paulovi inak
   bebe 09-01-2008 23:39
  RE: O R.Paulovi inak
   jano 11-01-2008 12:57
  Pekne ta prosim
   libertarian 10-01-2008 9:21
  Kampaň Rona Paula i v Praze
   J. 20-02-2008 13:39

   

 

Tiráž

Názov

Kontakt Šéfredaktor Redakcia Editor Vydavateľ Zakladateľ

Ďalšie odkazy

Newsletter

Ak chcete byť informovaný o zaujímavých novinkách na Pravom Spektre, vyplňte Vašu e-mailovú adresu. (frekvencia cca. 1 správa za mesiac)
 

 
Copyright © 2001-2024 Pravé Spektrum, občianske združenie
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group