ISSN 1335-8715

15-10-2007   Michal Drotován   Slobodný trh   verzia pre tlač

Trvalo udržateľný rozvoj – mýtus či nevyhnutnosť?

Rúti sa ľudstvo do záhuby a hrozia katastrofálne dôsledky spôsobené činnosťou človeka? Stane sa postupne Zem neobývateľnou planétou s vysokou teplotou a horami odpadkov? Alebo naopak je environmentalizmus novodobou totalitnou ideológiou či panteizmom a Zem by mala ostať modrá a nie zelená, ako tvrdí Václav Klaus? Môže za všetko dobytok a jeho metabolický proces, ako hovorí Chris Goodall? A ako je to s trvalo udržateľným rozvojom? Je to socialistický experiment alebo jediná schodná cesta do budúcnosti?

Globálne otepľovanie sa stalo najväčšou ekologickou hrozbou a opakovane plní predné stránky novín od konca osemdesiatych rokov 20. storočia. Najpopulárnejšia teória o jeho vzniku hovorí o tzv. skleníkovom efekte, ktorý bol prvýkrát objavený francúzskym vedcom Jeanom-Baptistom Fourierom v roku 1827, kvantitatívne ho v roku 1896 definoval švédsky chemik Svante Arrhenius, ktorí odhadol, že zdvojnásobenie množstva CO2 v atmosfére by spôsobilo zvýšenie globálnej teploty o 5 až 6 °C. Zaujímavé je, že jeho odhad je veľmi podobný súčasným odhadom klimatológov.

Na začiatok by som rád upozornil na jednu skutočnosť, ktorá je často prehliadaná. „Až do polovice 70-tých rokov 20. storočia tvorila klimatológia v podstate okrajový odbor vied o atmosfére, ktorá sa zaoberala hlavne rutinným spracovaním klimatických dát. Začiatkom 70-tých rokov, po sérii chladných rokov, poklesla v poľnohospodárskych štátoch USA, ktoré majú tradične silnú lobby vo vláde aj Kongrese, výroba obilia. To bolo vnímané ako nebezpečný politický signál, vyrážajúci Amerike z rúk jednu z veľkých zbraní studenej vojny – pšenicu. Stretnutie prominentných klimatológov varovalo pred príchodom ľadovej doby. Boli toho plné noviny. Politici a ochranári žiadali okamžité kroky k zastaveniu globálneho ochladzovania..“ (Cílek Václav: Spor o skleníkový jev)

Nasledovali nadpriemerne teplé osemdesiate roky a dňa 23. júna 1988, uprostred mimoriadneho tepla a sucha, informuje James Hansen, riaditeľ Goddardovho ústavu pre výskum vesmíru, americký Kongres o otepľovaní planéty. V tom istom roku bol tiež založený IPCC. Agenda sa zmenila a pretrváva až do dnešných dní.

Začiatkom tohoto roka sa konalo stretnutie Medzinárodného panelu pre klimatické zmeny (IPCC- The Intergovernmental Panel on Climate Change), kde poprední klimatológovia vyslovili názor, že súčasné otepľovanie planéty je spôsobené s najväčšou pravdepodobnosťou antropogénnym činiteľom. Vedci tiež na základe zložitých počítačových modelov vyrátali, že priemerná teplota na Zemi vzrastie medzi rokmi 1990 a 2100 o 1,1 až 6,4 °C. Daný interval je iba odhadnutý, nakoľko počasie je samo osebe čiastočne chaotický stav podnebia, záchrancovia planéty samozrejme operujú s najvyššími číslami a najkatastrofickejšími víziami, ktoré im zaručujú predné stránky novín a titulky v televíznych správach.

Pripomína to vyhlásenia Rímskeho klubu, ktorý varoval svojho času pred preľudnením planéty. Titulné stránky tiež striedavo zaberajú a zaberali SARS, BSE, H5N1, Y2K apod. Na Slovensku hlavne Fico a Tomanová.

Na jednej strane je pochopiteľné, že predpovede musia byť katastrofické, aby zasiahli čo možno väčšie množstvo ľudí a tiež aby na ne boli uvoľnené väčšie množstvá tzv. verejných zdrojov. Na druhej strane však často chýba rôznym výskumom kritické zhodnotenie a v podstate na oboch stranách barikád je analýza založená na potvrdzovaní dopredu určených hypotéz a postulátov. Kritické myslenie a seriózny výskum je často prekrytý jednoduchými heslami a riešeniami.

Zlatá stredná cesta

Nedávno rozbúril hladinu člen Strany zelených v Británii Chris Goodall, ktorý tvrdí, že ak človek ide do obchodu pešo ničí tým planétu viac, ako keby išiel autom. Vo svojich výskumoch vychádza z výpočtov spotrebovanej energie a z metabolického procesu trávenia kráv, ktoré ma za následok emisie metánu, ktorý je výrazne škodlivejší ako CO2.

Goodall tiež upozorňuje, že veľké množstvo energie sa spotrebúva pri výrobe a chladení potravín. Navrhuje teda menej pohybu, dlhší pobyt pred televíziou a menej konzumácie (pre menší výdaj energie). Predpokladám však, že uvedená rada by mala za následok maximálne zvýšenie obezity, ktorá je v niektorých krajinách už teraz kritická.

V roku 1992 sa konala v Rio de Janeiro Konferencia o životnom prostredí a rozvoji, ktorej sa zúčastnilo bezprecedentné množstvo najvyšších predstaviteľov štátov celého sveta, bola prijatá mimo iného Agenda 21 a množstvo dokumentov, ktorými sa štáty neformálne zaväzovali na postupné riešenie svetových problémov (dezertifikácia, preľudnenie, choroby, hlad, chudoba, prístup k pitnej vode, znečisťovanie vôd, ovzdušia a pôdy, výrub pralesov, úbytok druhov atď.)

O desať rokov neskôr boli vytlačené ďalšie tisícky strán, ktoré de facto konštatovali na konferencii v Johannesburgu, že daná agenda sa neplní. Arabské štáty však navrhli odhlasovať rezolúciu o apartheide v Izraeli, ktorá bola následne schválená. Táto rezolúcia bola v podstate jediný „výsledok“ konferencie o trvalo udržateľnom rozvoji.

Trvalo udržateľný rozvoj (TUR) predpokladá také využívanie zdrojov, aby zostali využiteľné aj pre ďalšie generácie. Jediným hmatateľným výsledkom sú zatiaľ stohy papierov, noví úradníci a nové inštitúcie platené z daní občanov. TUR dodnes zaplavuje ľudí rôznymi akčnými plánmi rozvoja a peknými ideami. Obávam sa, aby tieto inštitúcie neskončili ako v známej anekdote o potkanoch. Podľa nej sa vo Švajčiarsku v 19. storočí premnožili potkany a kantóny rozmýšľali ako vzniknutú situáciu riešiť. V jednom z nich zriadili Úrad pre boj s potkanmi a daný kantón je jediný, kde majú premnožené potkany dodnes.

Obhajcovia a propagátori TUR, na Slovensku na čele s pánom profesorom M. Hubom, v princípe obhajujú chvályhodné veci. Je však otázne či vydávanie smerníc, nariadení, vyhlásení a deklarácií je tou správnou cestou. V postindustriálnej dobe by kvalita životného prostredia mala byť sama o sebe pridanou hodnotou. Najdrahšie pozemky na svete väčšinou kombinujú blízkosť mesta a kvalitné prostredie. Postupujúca deurbanizácia aj na Slovensku (najmarkantnejšie ju môžeme sledovať v okolí Bratislavy) ukazuje, že ľudia s vysokými príjmami sa začínajú sťahovať na vidiek.

Prináša to však tiež rad negatívnych dopadov na spoločnosť, pretože ak sa oni sami majú lepšie, dochádzkou do práce zaplňujú mestá automobilmi. Niektoré mestá v Európe reagovali na túto skutočnosť tým, že nedovoľujú vstup so súkromným automobilom do centra. Môžeme sa prieť, či ide o socializmus. Laissez-faire prístup vo vzťahu k životnému prostrediu sa neukázal ako najlepší (stačí si spomenúť na Londýn či Manchester v 19. storočí), zároveň však ani socialistický prístup nebol lepší (môžeme tvrdiť, že to bolo ešte výrazne horšie).

Stačí si spomenúť na toxické skládky v Československu, Černobyľ, Aralské jazero a mnoho ďalšieho. Ukazuje sa, že asi najlepšou je akási zlatá stredná cesta, ktorá má však bližšie k voľnému trhu ako k plánovaniu. V súčasnosti za rozvojom a rastom HPD stoja informácie, inovácie, veda a výskum a nie cement, uhlie, kombajny a traktory. Preto budúcnosť netreba vidieť až tak pesimisticky.

Slovensko je v environmentálnom myslení za krajinami ako Rakúsko, Švédsko či Nórsko výrazne pozadu. Teraz nejde o globálne otepľovanie, ktoré nemusí byť vôbec spôsobované človekom či sa vôbec nemusí konať. Plastové tašky z Tesca, tégliky z Mc Donaldu, autá parkujúce na trávnikoch, nedostatok parkov a športových plôch, absentujúce cyklotrasy v Bratislave a mnoho iného je neodškriepiteľnou skutočnosťou.

Oponent by možno namietal, že odpadky v uliciach sú pozitívne, pretože vytvárajú nové pracovné miesta (v komunálnych službách). Postindustriálna doba založená prioritne na informáciách a službách, by mala klásť na podniky aj nárok na akúsi ekologickú zodpovednosť. Je zodpovedný iba zákazník danej firmy, alebo aj firma samotná?

Má ísť vždy iba o zisk (ako v Mc Donalde, kde si zákazník odnesie odpad väčšinou aj sám), alebo existujú aj iné pridané hodnoty? Prečo môže v Londýne existovať Hyde Park a v New Yorku Central Park a v Bratislave vyrastá vysoká veža pri Auparku, tieniac Sad Janka Kráľa? Dá sa vybudovať zodpovedná spoločnosť smernicami, nariadeniami alebo skôr zmenou paradigmy každého z nás? Na tieto otázky si musí zodpovedať každý sám.

Michal Drotován

  Je to zložité.
   Dušan 15-10-2007 13:21
  RE: Je to zložité.
   gejza 15-10-2007 16:33
  RE: Je to zložité.
   Czechtek 16-10-2007 20:22
  Fajn
   Rogue Keeper 15-10-2007 13:27
  problém počiatočných podmienok
   oblastny komisar 15-10-2007 14:01
  RE: problém počiatočných podmienok
   Rogue Keeper 15-10-2007 14:12
  RE: problém počiatočných podmienok
   Braňo 15-10-2007 22:31
  RE: problém počiatočných podmienok
   D 16-10-2007 16:32
  RE: problém počiatočných podmienok
   Rogue Keeper 16-10-2007 18:11
  preco Svedski studenti netusia o zlocinoch komunizmu
   Firstborn 15-10-2007 15:24
  jeden vtip o laviciaroch
   Firstborn 15-10-2007 16:39
  RE: jeden vtip o laviciaroch
   Rogue Keeper 15-10-2007 17:16
  RE: jeden vtip o laviciaroch
   Ondrej 19-10-2007 19:50
  a este jeden kamenak od Ann Coulter
   Firstborn 15-10-2007 16:53
  how much is the oil?
   Czechtek 15-10-2007 20:32
  RE: how much is the oil?
   Rogue Keeper 16-10-2007 8:39
  RE: how much is the oil?
   Czechtek 16-10-2007 20:17
  RE: how much is the oil?
   Rogue Keeper 17-10-2007 10:32
  RE: how much is the oil?
   Czechtek 17-10-2007 21:47
  RE: how much is the oil?
   Rogue Keeper 18-10-2007 11:24
  RE: how much is the oil?
   LIBERTARIAN 18-10-2007 12:27
  RE: how much is the oil?
   Rogue Keeper 18-10-2007 13:57
  RE: how much is the oil?
   Maros 18-10-2007 17:55
  RE: how much is the oil?
   Rogue Keeper 19-10-2007 10:51
  RE: how much is the oil?
   Maros 19-10-2007 15:25
  RE: how much is the oil?
   Rogue Keeper 19-10-2007 16:07
  RE: how much is the oil?
   Maros 20-10-2007 10:34
  RE: how much is the oil?
   Rogue Keeper 22-10-2007 13:50
  uf
   Braňo 15-10-2007 22:29
  RE: uf
   lucid 16-10-2007 10:02
  RE: uf
   andrej beno 16-10-2007 10:52
  RE: uf
   Dušan 16-10-2007 11:02
  RE: uf
   D 16-10-2007 13:01
  RE: uf
   Rogue Keeper 16-10-2007 11:21
  RE: uf
   lucid 17-10-2007 12:40
  RE: uf
   Czechtek 17-10-2007 21:34
  RE: uf
   Braňo 17-10-2007 12:55
  RE: uf
   lucid 17-10-2007 13:12
  RE: uf
   Braňo 17-10-2007 14:45
  RE: uf
   Rogue Keeper 17-10-2007 15:11
  RE: uf
   Braňo 17-10-2007 12:52
  RE: uf
   mišo 22-10-2007 13:15
  RE: uf
   mišo 22-10-2007 14:56
  RE: uf
   Braňo 24-10-2007 1:01
  RE: uf
   mišo 24-10-2007 10:51
  RE: uf
   Braňo 25-10-2007 15:27
  Smer má nových členov
   Dušan 17-10-2007 11:03
  RE: Smer má nových členov
   Rogue Keeper 17-10-2007 12:06
  RE: Smer má nových členov
   Maros 17-10-2007 13:07
  RE: Smer má nových členov
   Lukas Krivosik 17-10-2007 17:59
  RE: Smer má nových členov
   Maros 18-10-2007 10:28
  RE: Smer má nových členov
   LIBERTARIAN 18-10-2007 15:54
  RE: Smer má nových členov
   Maros 18-10-2007 17:28
  RE: Smer má nových členov
   LIBERTARIAN 19-10-2007 10:51
  RE: Smer má nových členov
   LIBERTARIAN 17-10-2007 15:58
  RE: Smer má nových členov
   Ladislav Kováčik 17-10-2007 15:59
  RE: Smer má nových členov
   Dušan 17-10-2007 16:53
  RE: Smer má nových členov
   LIBERTARIAN 18-10-2007 12:15
  RE: Smer má nových členov
   Lukas Krivosik 17-10-2007 18:02
  RE: Smer má nových členov
   LIBERTARIAN 18-10-2007 12:31
  RE: Smer má nových členov
   AS 17-10-2007 21:06
  RE: Smer má nových členov
   Dušan 18-10-2007 6:57
  RE: Smer má nových členov
   Ladislav Kováčik 18-10-2007 9:57
  RE: Smer má nových členov
   Dušan 18-10-2007 10:50
  RE: Smer má nových členov
   LIBERTARIAN 18-10-2007 12:48
  RE: Smer má nových členov
   Ladislav Kováčik 18-10-2007 9:59
  RE: Smer má nových členov
   Dušan 18-10-2007 11:00
  RE: Smer má nových členov
   LIBERTARIAN 18-10-2007 12:42
  RE: Smer má nových členov
   Czechtek 20-10-2007 23:30
  RE: Smer má nových členov
   AS 18-10-2007 17:29
  Biskupi sa bránia trhu
   Dušan 18-10-2007 19:17
  RE: Biskupi sa bránia trhu
   AS 18-10-2007 20:16
  RE: Biskupi sa bránia trhu
   Lukas Krivosik 18-10-2007 23:31
  Trh môže cirkvy len pomôcť
   Dušan 19-10-2007 7:14
  RE: Trh môže cirkvy len pomôcť
   AS 19-10-2007 18:53
  RE: Trh môže cirkvy len pomôcť
   Dušan 19-10-2007 19:39
  RE: Trh môže cirkvy len pomôcť
   AS 19-10-2007 20:15
  RE: Biskupi sa bránia trhu
   D 19-10-2007 17:30
  RE: Smer má nových členov
   Modrak 19-10-2007 8:46
  RE: Smer má nových členov
   Lukas Krivosik 19-10-2007 12:46
  Vzdy
   Modrak 20-10-2007 7:06
  RE: Vzdy
   Lukas Krivosik 20-10-2007 11:04
  Načo chodiť ďaleko
   Dušan 20-10-2007 20:58
  RE: Vzdy
   Modrak 21-10-2007 7:42
  Dodatok
   Modrak 21-10-2007 7:45
  8 problemov konzervativneho hnutia v USA
   Firstborn 19-10-2007 9:03
  RE: 8 problemov konzervativneho hnutia v USA
   Milton 21-10-2007 11:16

   

 

Slobodný trh

Na Slovensku čelíme výzve, ktorá je veľkou prekážkou prosperite. Touto bariérou sú mýty a legendy, častejšie však elementárna neznalosť fungovania trhovej ekonomiky, ktoré sú zakorenené hlboko v nás. Stvoriteľ pritom urobil človeka na svoj obraz, daroval mu svet a moc pretvárať ho podľa svojich potrieb. Je to podnikavosť, ktorá drsný nehostinný svet pretvára na znesiteľné miesto pre život. Bohaté národy sú také, ktoré podnikavosť, túto tvorivú moc, stimulujú. Chudobné národy podnikavosť pochovávajú pod tonou dobre mienených regulácii a zodpovednosť za svoj život hádžu na štát. Sme presvedčení, že Slovensko potrebuje viac zodpovednosti za svoj osud a viac ľudskej podnikavosti. Len na tomto základe môže byť založená prosperita nás všetkých.

Tiráž

Názov

Kontakt Šéfredaktor Redakcia Editor Vydavateľ Zakladateľ

Ďalšie odkazy

Newsletter

Ak chcete byť informovaný o zaujímavých novinkách na Pravom Spektre, vyplňte Vašu e-mailovú adresu. (frekvencia cca. 1 správa za mesiac)
 

 
Copyright © 2001-2023 Pravé Spektrum, občianske združenie
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group