ISSN 1335-8715

06-10-2007   Lukáš Meravý   Komentáre   verzia pre tlač

Putinovo Rusko – znova superveľmoc?

V médiách stále počuť o novom bohatstve a moci Ruska. Najviac sa s týmto novým fenoménom spája osoba prezidenta Ruskej federácie – Vladimíra Putina. Je však toto bohatstvo „pravé“ a moc udržateľná? Naozaj nástup Putina do prezidentského úradu, a tým aj špičku mocenskej pyramídy predstavuje práve ten rozhodujúci rozdiel medzi chudobou a bohatstvom? Ak chceme týmto záhadám porozumieť, musíme sa pozrieť na históriu Ruska. Musíme ísť až do 11. storočia.

Niečo ako základným kameňom Ruska, ale aj ostatných východoeurópskych štátov je Kyjevská Rus. Jestvovala asi v 9. až 11. storočí a bol to ranofeudálny štát východných Slovanov, čiže v pravom zmysle slova to nebola ešte história Ruska. Napriek tomu už v tejto dobe môžeme pozorovať výraznú kultúrnu odlišnosť od Západu.

Kyjevská Rus bola pod kultúrno-spoločenským vplyvom Byzancie. V tomto štátnom útvare existovali dve centrá: Novgorod a územie, kde je dnes Moskva. Z týchto dvoch centier mal Novgorod bližšie k Európe, kým Moskva stála na križovatkách európskych a ázijských politicko-spoločenských vplyvov. Postupom času však Kyjevská Rus spadala stále do hlbšej závislosti na Zlatej Horde – Mongoloch.

Mongoli začali používať moskovské kniežatá ako nástroje, pomocou ktorých vyberali od Novgorodu dane. Novgorod to samozrejme ťahalo dolu vodou a začala prevládať Moskva. Lenže Mongoli začali mať svoje vlastné problémy. Moskovské kniežatá sa osamostatnili a porazili Mongolov – tým sa zbavili povinnosti platiť dane.

Tento vývoj je najdôležitejším aspektom vývoja Ruska, ktorý sa udržiava až dodnes – z dvoch centier neprežil ten civilizovanejší, ale ten, ktorí bol vojensky silnejší. Takto si začalo moskovské knieža, ktorému sa začalo podľa byzantskej tradície hovoriť cár (cisár) budovať svoju ríšu: bezpečnostná hrozba slúžila ako argument, niekedy dokonca ako alibi pre dobývanie nových území. A takto Rusko žije dodnes.

V Európe ožívala renesancia a v Rusku vrcholil stredovek. Rusko vstrebalo mongolské šľachtické rody a stalo sa viac ázijským. V európskom 16. storočí má svoj začiatok viera v rozum a príklon k racionalizmu, v ruskom 16. storočí dominuje zbožštenie panovníka, pasivita a odovzdanosť voči „vyššej štátnej moci“. Proti víťazne nastupujúcemu európskemu individualizmu triumfoval v Rusku kolektivizmus a presvedčenie o neobmedzených možnostiach veľkého štátu, ktorý od tej doby až do 19. storočia pripojoval každý deň k ríši 90 km2.

Rusko teda nemá za sebou históriu renesancie – snáď najdynamickejšie obdobie európskych dejín. V Rusku taktiež nevzniklo rozdelenie moci – štátnej a cirkevnej. Keďže Rusko dedilo náboženské tradície od Byzancie, bol panovník (cár) zároveň aj hlavou cirkvi a jednoducho povedané, bola mu úplne podriadená. V Európe zatiaľ králi a pápeži spolu súperili o moc a postupom času z tohto boja vznikli hodnoty, ktoré nazývame západnými, ako napr. sloboda jednotlivca, sloboda prejavu a oddelenie (v prevážnej väčšine štátov) štátu a cirkvi.

Rusko síce nebolo úplne izolované, ale rozdelené obrovskou kultúrnopolitickou priepasťou od Európy. Rusko sa teda obrátilo na východ a začalo dobývať Sibír. Štátny systém, ktorý sa zrodil z vojenskej expanzie a feudálnych vzťahov mohol len veľmi ťažko sám seba liberalizovať, a tým pripustiť nejakú modernizáciu.

Štáty si musia udržiavať tie sily, z ktorých vznikli, ak nechcú zaniknúť. Ukážkový prípad je rozpad ZSSR, keď sa štát rozpadol, lebo Gorbačov si myslel, že keď ľuďom dá slobodu, naďalej budú chcieť žiť v komunistickom gigante. Takisto podcenil armádu, ktorá by urobila všetko pre to, aby udržal pri živote vojensko-priemyselný komplex ZSSR. Ale späť k cárskemu Rusku.

Rusko len veľmi málo obchodovalo (aj kvôli zlým prírodným podmienkam pre transport tovaru) a preto pri pokusoch o modernizáciu muselo používať len vlastné zdroje – to samozrejme viedlo k nedostatkovej ekonomike. Tu majú pôvod ruské, neskôr sovietske mamutie megaprojekty typu transsibírska magistrála, pri ktorej výstavbe zomreli tisíce ľudí.

Tieto pokusy o modernizáciu boli podriadené vždy štátnym cieľom. V súvislosti s modernizáciou sa často hovorí o Petrovi Veľkom. Ani on v podstate nevybočuje z radu ostatných cárov, lebo jediné veci, ktoré modernizoval, boli nástroje štátnej moci – armáda a štátna správa.

Trnassibírska magistrála bola napr. postavená, aby cár Mikuláš II. mohol dobývať Mandžusko v Číne. Rusko teda problémy, ktoré vznikli prílišnou expanziou riešilo ďalšou expanziou. Ďalším problémom bol a je fakt, že v Rusku neexistuje proces odovzdávania politickej moci. Napriek tomu, že Rusko bolo monarchiou stále prichádzalo k palácovým prevratom. Neskôr, keď už jestvoval ZSSR v podstate žiadny sovietsky vodca neprišiel na svoj post normálnou cestou, buď starý vodca jednoducho zomrel (ako Stalin), alebo nastala situácia podobná puču (ako keď po Chruščovovi nastúpil Brežnev). Dnes, keď už nie je monarchia, je situácia ešte horšia.

Výraznou črtou cárov (hlavne Romanovovcov) bola aj ich nie príliš oslnivá inteligencia. Viacerí boli sadisti, dnes by takýchto ľudí posielali do sanatória. Nechceli ani len pomyslieť na to, že by sa vzdali časti svojej moci. Povstanie dekabristov (čerpajúce z myšlienok Francúzskej revolúcie) dal cár kruto potlačiť. Bolo by však omylom predpokladať, že Rusko bolo slabé – ekonomicky určite, ale vojensky práve naopak.

Platilo to však len dovtedy, kým išlo o počet vojakov. V polovici 19. storočia Rusko utrpelo ponižujúcu vojenskú porážku v Krymskej vojne. Proti Rusom s mušketami stáli Francúzi a Briti s opakovacími puškami, disponujúcich trikrát väčším dostrelom. Navyše oblasti boja (Krym a Ukrajina) neboli s Moskvou vôbec logisticky spojené. Po prehre sa Rusko muselo vzdať svojho ambiciózneho plánu na vybudovanie námorníctva a dobytie čiernomorských úžin.

Odvtedy Rusko hľadalo altruistické alibi, ktoré by ospravedlňovalo ich imperiálne ambície – vďačnou zámienkou sa stalo panslovanstvo. Rusko pod rúškom morálky „oslobodzovalo“ slovanské národy, ktoré boli podriadené Turecku. Niektorí hlupáci, žiaľbohu aj na Slovensku, fandili tejto tupej ideológii. Rusko posilovalo svoju moc ďalším bezcenným kusom zeme na Balkáne.

Nový cár, ktorý nastúpil v roku 1881, Alexander III., bol výnimočne brutálny a bezcharakterný človek. Za jeho vlády bolo poslaných dovtedy najviac ľudí na Sibír. Ministri, ktorých povolal boli bastardi z povolania, ktorí veľmi ochotne vymýšľali nové formy trestu smrti. Alexander III. taktiež skoncoval s pronemeckou politickou, ktorá kontinent udržovala v mieri a naplno sa pustil do dobývania Balkánu. Veľa sa toho nezmenilo ani za vlády posledného cára Mikuláša II. Výsledok je známy – prvá svetová vojna. Pre Rusko je najdôležitejším aspektom vojny, že cárizmus ju neprežil. Boľševici využili vojnu a nastolili svoj experiment – komunizmus.

Keď rozprávame o komunizme v Rusku, je treba si na začiatku niektoré veci objasniť. Vtedy všetko nasvedčovalo tomu, že vznikol úplne nový systém. Stúpala priemyselná výroba a obchody boli plné. Bolo to však skôr doznievanie ekonomického boomu zo začiatku 20. storočia. Na podstate ruského totalitarizmu sa však nič nezmenilo. Ďalších 30. rokov videlo bezprecedentný mocenský vzostup J. Stalina. A práve jeho osoba je kľúčová pri určovaní dnešného charakteru Ruska.

Stalin zdokonalil ekonomický (pokiaľ sa to tak dá vôbec nazvať) model založený na vykorisťovaní obyvateľstva štátom. Ak bolo treba postaviť elektráreň, jednoducho nahnal milión ľudí na miesto, kde mala elektráreň stáť. Znárodnil všetko, čo sa dalo a započal veľkú modernizáciu „ríše“. Slovo „ríša“ je v tomto ohľade veľmi podstatné, lebo Stalinovi napriek jeho rétorike vôbec nešlo o svetovú revolúciu, alebo nejaké marxistické filozofické teórie, ale skôr o to, o čo išlo cárom – zväčšovať moc Ruského impéria rozširovaním územia. Z kozmopolitného komunizmu sa veľmi rýchlo stal tradičný ruský imperializmus.

Fakt, že oficiálna zmena systému z monarchie na komunizmus v Rusku skoro nič nezmenila, nám nasvedčuje, že ani Putin dnes nič nezmení na skorumpovanom, v podstate ešte feudálnom politickom živote. To, že pod pláštikom liberalizácie bola rozkradnutá krajina, dnes dodáva legitimitu Putinovmu vytláčaniu západných hodnôt a inštitúcií z Ruska. Putin zdedil prostredie, v ktorom štát je prepojený s ropnými spoločnosťami a vládne ako feudálny kráľ bez nejakých štandardizovaných pravidiel.

Správna odpoveď na otázku, či je bohatstvo Ruska pravé, je NIE. Pramení z vysokých cien ropy a iných nerastných surovín. Novodobé sebavedomie Ruska a Putinova popularita sú zjavne spôsobené zdaním stability, ktoré kontrastuje s chaosom 90. rokov. Ruská agresívna politika, prameniaca z prepojenia štátnej moci s oligarchiou, je strihaná na mieru záujmom „panovníkových vazalov“ smerom dovnútra i von.

Za silnými Putinovimi vyjadreniami je len málo, o čo by sa mohli oprieť – slabá ekonomika, zdemoralizovaná nekvalitná armáda, závislosť štátu od ropných príjmov. Celé je to len nafúknutá bublina. Rusko nedosiahlo svoju niekdajšiu moc – našťastie.

Lukáš Meravý

  rusom mozu za vela veci
   barry goldwater 06-10-2007 20:30
  pre admin
   barry goldwater 06-10-2007 20:45
  RE: pre admin
   Lukas Krivosik 06-10-2007 21:14
  RE: pre admin
   Lukas Krivosik 06-10-2007 21:15
  RE: pre admin
   barry goldwater 06-10-2007 21:53
  RE: pre admin
   barry goldwater 06-10-2007 21:58
  RE: pre admin
   tomas cunik 07-10-2007 5:26
  RE: pre admin
   barry goldwater 07-10-2007 12:58
  RE: pre admin
   D 10-10-2007 11:34
  RE: pre admin
   tomas cunik 10-10-2007 12:15
  RE: pre admin
   D 10-10-2007 12:56
  RE: pre admin
   tomas cunik 10-10-2007 18:07
  RE: pre admin
   D 10-10-2007 22:36
  Stale ta ista pesnicka
   Peter Surda 18-10-2007 11:47
  Oprava
   Peter Surda 18-10-2007 15:53
  Ale
   ja 07-10-2007 14:58
  RE: Ale
   Liptow 08-10-2007 10:55
  RE: Ale
   barry goldwater 08-10-2007 12:12
  RE: Ale
   D 10-10-2007 11:44
  Nepodceňujme Rusko
   Dušan 08-10-2007 12:18
  nie dedic ale tvorca
   BM 08-10-2007 12:25
  joga
   Firstborn 08-10-2007 12:43
  RE: joga
   Dušan 08-10-2007 15:30
  RE: joga
   AS 08-10-2007 17:53
  RE: joga
   Dušan 08-10-2007 19:07
  RE: joga
   AS 08-10-2007 21:44
  RE: joga
   Dušan 09-10-2007 6:47
  RE: joga
   Lukas Krivosik 09-10-2007 11:28
  RE: joga
   Dušan 09-10-2007 12:08
  RE: joga
   Laborec 09-10-2007 13:49
  RE: joga
   LIBERTARIAN 11-10-2007 8:15
  RE: joga
   ivansml 11-10-2007 21:31
  RE: joga
   D 10-10-2007 12:24
  RE: joga
   AS 10-10-2007 18:18
  RE: joga
   D 10-10-2007 22:54
  RE: joga
   AS 11-10-2007 19:08
  RE: joga
   D 11-10-2007 20:42
  RE: joga
   AS 11-10-2007 22:13
  RE: joga
   LIBERTARIAN 11-10-2007 8:41
  RE: joga
   D 11-10-2007 12:11
  RE: joga
   AS 09-10-2007 18:28
  RE: joga
   D 11-10-2007 12:17
  RE: joga
   AS 11-10-2007 17:44
  RE: joga
   D 11-10-2007 21:45
  RE: joga
   AS 12-10-2007 18:11
  RE: joga
   D 16-10-2007 10:15
  RE: joga
   AS 16-10-2007 19:09
  RE: joga
   D 10-10-2007 11:53
  RE: joga
   AS 10-10-2007 18:06
  RE: joga
   D 11-10-2007 21:58
  RE: joga
   AS 12-10-2007 20:55
  lavicovy liberal
   citatel 08-10-2007 17:18
  RE: lavicovy liberal
   Lukas Krivosik 08-10-2007 18:22
  RE: lavicovy liberal
   citatel 08-10-2007 22:57
  RE: lavicovy liberal
   Lukas Krivosik 09-10-2007 0:29
  RE: lavicovy liberal
   Czechtek 09-10-2007 14:29
  RE: lavicovy liberal
   D 10-10-2007 12:42
  RE: lavicovy liberal
   Lukas Krivosik 10-10-2007 15:56
  RE: lavicovy liberal
   Ladislav Kováčik 10-10-2007 17:04
  RE: lavicovy liberal
   D 11-10-2007 12:37
  RE: lavicovy liberal
   Lukas Krivosik 11-10-2007 15:55
  RE: lavicovy liberal
   D 11-10-2007 20:25
  RE: lavicovy liberal
   Lukas Krivosik 12-10-2007 17:20
  RE: lavicovy liberal
   Ladislav Kováčik 13-10-2007 12:01
  RE: lavicovy liberal
   Ladislav Kováčik 13-10-2007 12:03
  RE: lavicovy liberal
   Lukas Krivosik 13-10-2007 15:50
  RE: lavicovy liberal
   D 16-10-2007 9:47
  RE: lavicovy liberal
   citatel 10-10-2007 14:05
  RE: lavicovy liberal
   Laborec 09-10-2007 13:51
  RE: lavicovy liberal
   D 10-10-2007 12:37
  RE: lavicovy liberal
   Rogue Keeper 11-10-2007 14:20
  RE: lavicovy liberal
   D 11-10-2007 21:31
  RE: lavicovy liberal
   Rogue Keeper 12-10-2007 10:16
  Ruska povaha
   Palo Z. 08-10-2007 19:07
  RE: Ruska povaha
   Peter 13-10-2007 5:23
  zvrat v Iraku?
   Firstborn 09-10-2007 10:52
  RE: zvrat v Iraku?
   Dušan 09-10-2007 12:18
  RE: zvrat v Iraku?
   Laborec 09-10-2007 13:54
  RE: zvrat v Iraku?
   Dušan 09-10-2007 14:15
  RE: zvrat v Iraku?
   andrej beno 09-10-2007 15:48
  RE: zvrat v Iraku?
   Dušan 09-10-2007 18:00
  RE: zvrat v Iraku?
   Laborec 11-10-2007 9:29
  RE: zvrat v Iraku?
   Dušan 11-10-2007 12:22
  RE: zvrat v Iraku?
   štúrovec 10-10-2007 11:52
  RE: zvrat v Iraku?
   D 10-10-2007 12:09
  RE: zvrat v Iraku?
   Laborec 12-10-2007 13:57
  RE: zvrat v Iraku?
   Dušan 13-10-2007 9:00
  RE: zvrat v Iraku?
   Laborec 15-10-2007 11:13
  RE: zvrat v Iraku?
   D 16-10-2007 9:45
  RE: zvrat v Iraku?
   D 16-10-2007 10:43
  RE: zvrat v Iraku?
   Dušan 17-10-2007 7:00
  RE: zvrat v Iraku?
   Georg 18-10-2007 17:39
  RE: zvrat v Iraku?
   D 16-10-2007 9:43
  AMD!!!
   AMD Radical 09-10-2007 17:15
  RE: AMD!!!
   Firstborn 09-10-2007 17:47
  RE: AMD!!!
   Firstborn 09-10-2007 17:48
  RE: AMD!!!
   Czechtek 09-10-2007 20:23
  RE: AMD!!!
   tomas cunik 10-10-2007 12:19
  RE: AMD!!!
   Rogue Keeper 11-10-2007 13:44
  Rusko a jeho Putin, alebo Putin a jeho Rusko?
   štúrovec 10-10-2007 10:51
  RE: Rusko a jeho Putin, alebo Putin a jeho Rusko?
   barry goldwater 10-10-2007 12:40
  RE: Rusko a jeho Putin, alebo Putin a jeho Rusko?
   D 10-10-2007 12:52
  RE: Rusko a jeho Putin, alebo Putin a jeho Rusko?
   barry goldwater 11-10-2007 15:21
  RE: Rusko a jeho Putin, alebo Putin a jeho Rusko?
   štúrovec 12-10-2007 11:52
  RE: Rusko a jeho Putin, alebo Putin a jeho Rusko?
   tomas cunik 12-10-2007 19:02
  Komplex
   Rogue Keeper 11-10-2007 10:27
  Socialistická históriografia.
   PeterS 12-10-2007 2:24
  RE: Komplex
   štúrovec 12-10-2007 11:53
  Al Gore ziskal Nobelovu cenu za mier
   Laborec 12-10-2007 11:50
  RE: Al Gore ziskal Nobelovu cenu za mier
   štúrovec 12-10-2007 11:57
  RE: Al Gore ziskal Nobelovu cenu za mier
   tomas cunik 12-10-2007 19:04
  RE: Al Gore ziskal Nobelovu cenu za mier
   Firstborn 12-10-2007 14:06
  RE: Al Gore ziskal Nobelovu cenu za mier
   PeterS 12-10-2007 16:03
  Russel Kirk a zrod americkeho konzervativizmu
   Firstborn 12-10-2007 15:31
  DOBRY LINK
   tralos 12-10-2007 22:49
  AUTORITARSTVO
   Firstborn 13-10-2007 12:53
  a dalsi vynikajuci clanok o US konzervativizme
   Firstborn 12-10-2007 15:40
  A o americkej rope sa autor bojí?
   PeterS 12-10-2007 15:57
  RE: A o americkej rope sa autor bojí?
   Firstborn 12-10-2007 16:27
  RE: A o americkej rope sa autor bojí?
   PeterS 12-10-2007 21:14
  Lukasova madarska karta...
   Czechtek 12-10-2007 20:48
  RE: Lukasova madarska karta...
   AS 12-10-2007 21:03
  RE: Lukasova madarska karta...
   Lukas Krivosik 12-10-2007 23:01
  The opposite of love is not hate, it's indifference.
   Czechtek 13-10-2007 20:54
  RE: The opposite of love is not hate, it's indifference.
   libertarian 16-10-2007 14:37
  RE: Lukasova madarska karta...
   libertarian 16-10-2007 14:17
  RE: Lukasova madarska karta...
   libertarian 16-10-2007 14:25
  Off topics:Zo svedskej tlace...
   Palo Z. 12-10-2007 20:50
  RE: Off topics:Zo svedskej tlace...
   PeterS 12-10-2007 21:25
  RE: Off topics:Zo svedskej tlace...
   PALO ZLATOIDSKY 13-10-2007 16:45
  RE: Off topics:Zo svedskej tlace...
   Czechtek 13-10-2007 21:25
  RE: Off topics:Zo svedskej tlace...
   Firstborn 12-10-2007 23:30
  RE: Off topics:Zo svedskej tlace...
   PALO ZLATOIDSKY 13-10-2007 16:54
  RE: Off topics:Zo svedskej tlace...
   Firstborn 13-10-2007 19:27
  RE: Off topics:Zo svedskej tlace...
   Firstborn 12-10-2007 23:30
  Historik o HLINKOVI
   Lukas Krivosik 13-10-2007 20:04
  RE: Historik o HLINKOVI
   Ladislav Kováčik 13-10-2007 20:42
  RE: Historik o HLINKOVI
   Lukas Krivosik 13-10-2007 22:10
  RE: Historik o HLINKOVI
   barry goldwater 13-10-2007 23:20
  Hlinka je len "predjedlo"
   Dušan 14-10-2007 7:02
  RE: Hlinka je len
   AS 14-10-2007 9:34
  Žeby v Izraeli boli pri moci komunisti?
   Dušan 14-10-2007 13:17
  RE: Žeby v Izraeli boli pri moci komunisti?
   Czechtek 14-10-2007 20:11
  Rusko je jadrova velmoc
   Jaro 02-11-2007 12:21
  RE: Rusko je jadrova velmoc
   stan 03-11-2007 17:36
  Kyjivska Rus
   Lukáš Michaklovič 18-12-2007 12:39
  Putinovo Rusko - znova superveľmoc ?
   Centrista 06-02-2008 21:47

   

 

Tiráž

Názov

Kontakt Šéfredaktor Redakcia Editor Vydavateľ Zakladateľ

Ďalšie odkazy

Newsletter

Ak chcete byť informovaný o zaujímavých novinkách na Pravom Spektre, vyplňte Vašu e-mailovú adresu. (frekvencia cca. 1 správa za mesiac)
 

 
Copyright © 2001-2024 Pravé Spektrum, občianske združenie
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group