ISSN 1335-8715

28-09-2007   Martin Hanus   Slovenská otázka   verzia pre tlač

Lex Hlinka - poslanecká historie

Slovenský parlament před několika dny postoupil velkou většinou hlasů do dalšího čtení zákon, kterým Slováci uctí Andreje Hlinku - jako muže, který se mimořádně zasloužil o slovenský národ i stát, a proto mu patří titul „Otec národa“.

Zatímco politické strany s výjimkou Strany maďarské koalice se víceméně konsenzuálně postavily za státní svatořečení Hlinky, v tisku se objevovaly komentáře o „slovenském Hitlerovi“, kterého není radno uctít, neboť rozděluje společnost. A společnost? Ta jen lhostejně přihlížela. Perem novináře se to nepíše snadno, ale v této kauze tahal za kratší konec právě jeho stav.

Není pochyb, že polemika o tom, zda mají poslanci interpretovat historii v zákonech a vyhlašovat jakési sekulární světce, je plně legitimní. Tím spíš, že z klobouku budou vytahováni hrdinové například socialistického Smeru premiéra Fica - možná přijde na řadu Lex Clementis či Lex Dubček.

Jenže debata už takhle vůbec nestojí, jelikož před sedmi lety byl zákonem povýšen Milan Rastislav Štefánik. Aktuální otázka tedy zní jinak: pokud bylo třeba do panteonu zařadit další osobnost, je Hlinka dobrou volbou?

Při pohledu na Slotovy nacionalisty, jejichž verze zákona po jistých obměnách nakonec prošla, se to nepíše snadno, ale schválenému znění zákona je opravdu těžké protiřečit. Mezi slovenskými historiky vládne totiž poměrně konsenzuální pohled na Hlinku, z něhož vyčnívají mnohá nezanedbatelná pozitiva.

Slovenský TGM

Katolický kněz Hlinka se svého národního přesvědčení držel už desetiletí předtím, než se stalo módou. Také proto v roce 1906 putoval na dva roky do vězení. Nebyl velký myslitel, ale člověk akce: zakládal banky, družstva a podněcoval lidi k podnikatelské aktivitě.

Pro Slováky byl po válce postavou podobného významu jako pro Čechy T. G. Masaryk. Nebýt Hlinky, který v roce 1918 horlil pro vznik Československa, slovenský přechod do poměrů nového státu vůbec nemusel být lehký.

Po první světové válce obyvatelé mnoha koutů dnešního Slovenska netušili, že jsou Slováky - bez velkého vkladu Hlinky, jenž svým charismatem přitahoval davy lidí, by národní probuzení v takové míře bylo nepředstavitelné. Hlinka se od začátku bil za autonomistické nároky Slováků, nepřekročil však hranici loajality ke státu, za níž by mohla být nálepka „rozbíječe Československa“ spravedlivá.

Jinými slovy znění schváleného Lex Hlinka není zavádějící. Co si ale počít se smutnou kapitolou slovenských dějin, která následovala po Hlinkově smrti v roce 1938? Co si počít s organizacemi, které nesly Hlinkovo jméno a jménem Hlinky se dopouštěly státního teroru na části vlastního obyvatelstva?

Ano, Tisův „slovakštát“, který vznikl z Hitlerova nátlaku, byl státem, jemuž vládla Hlinkou založená strana a jím vychovaní následníci. Jenomže při otázce, jestli a jaká je souvislost mezi životním dílem otce zakladatele s pozdějšími selháními HSĽS (Hlinkovy slovenské lidové strany), si musíte vystačit s vlastní intuicí.

Slovenská historiografie dosud nepřinesla ani jednu rozsáhlejší biografii o Hlinkovi, hodnocení jeho osoby je roztroušené ve sbornících a různých statích. Jednoduše, slovenský „Otec národa“ čeká na základní výzkum...

To, že ho svým zákonem předběhli politici, však nelze vyčítat jim, ale historikům. Ti se pak ani nemůžou divit, když se v tisku dává rovnítko mezi Hlinku a neslavně proslulé Hlinkovy gardy.

Z dostupných materiálů se nezdá, že by obvinění Hlinky ze zodpovědnosti za válečné zločiny luďáků (jako deportace Židů) stála na pevné půdě. Na Hlinkův antisemitismus nelze hledět očima lidí po holokaustu, jinak bychom za tragédii Židů mohli obvinit celou tehdejší československou politickou třídu. Z ní Hlinka v tomto ohledu nevyčníval, přičemž jeho případně antisemitské výroky nebyly rasistické.

Je pravda, že Hlinka svého času sympatizoval s nastupujícím fašismem, ve kterém ovšem řada dobových pozorovatelů viděla odpověď na pociťovanou krizi demokracie. Když ale sám Mussolini zaútočil na církev a když se papež obrátil nejen proti bolševismu, ale také proti fašismu, Hlinkovy koketérie skončily. V tom byl Hlinka víc knězem než politikem - neměl žádné vlastní zahraničněpolitické koncepce, vně slovenských hranic upíral svůj zrak jen na Vatikán.

Zbytečné spekulace Je nemožné spekulovat, jak by se choval v nových podmínkách, kdyby se dožil při plném zdraví o několik let více - zda by podobně jako Jozef Tiso v roli mrtvého brouka totálně selhal a dal úřady svého milovaného Slovenska vyvézt na smrt 60 tisíc „dítek Božích“. Anebo by Židy před Hitlerem chránil tak dlouho, jak by to šlo.

Hlinkou vyvoleným následníkem však nebyl později pronacistický Alexander Mach či Vojtech Tuka, ale Karol Sidor. Ten jako předseda vlády jen několik měsíců po Hlinkově smrti odmítl pod tlakem Němců vyhlásit samostatné Slovensko.

Na hranicích stály 11. března 1939 Hitlerovy tankové divize, ale Sidor ani na naléhání spolustraníků nechtěl ustoupit a řekl: „Nevezmu na sebe, aby mě celý národ proklínal, že jsem na něj uvalil německé jařmo.“ Když viděl, že to s Němci neuhraje, odstoupil a odešel z velké politiky.

Nasazovat Hlinkovi psí hlavu za smrtelné hříchy slovenského státu, jak to učinili někteří publicisté či politologové, prostě neobstojí. Což samozřejmě neznamená, že Štefánika, Hlinku (a další) je třeba pateticky tesat do zákona.

Martin Hanus
(Vyšlo v českých Lidových novinách)


Reakcia na petičnú iniciatívu ľavicovo-liberálnych aktivistov: http://www.aktuality.sk/spravy/komentare/komentar-aktivisti-proti-hlinkov...

  Tak ako ? Je sväty ?
   LIBERTARIAN 28-09-2007 14:12
  RE: Tak ako ? Je sväty ?
   Czechtek 29-09-2007 20:34
  RE: Tak ako ? Je sväty ?
   telefonista 30-09-2007 17:36
  RE: Tak ako ? Je sväty ?
   Czechtek 03-10-2007 20:35
  RE: Tak ako ? Je sväty ?
   inspektor derrick 15-01-2008 20:43
  lahko pochopitelne
   Martin Hanus 28-09-2007 14:23
  RE: lahko pochopitelne
   Czechtek 29-09-2007 20:41
  RE: lahko pochopitelne
   Lukas Krivosik 29-09-2007 21:39
  RE: lahko pochopitelne
   Marcel Mikolasik 30-09-2007 1:52
  RE: lahko pochopitelne
   Czechtek 02-10-2007 14:05
  RE: lahko pochopitelne
   Lukas Krivosik 02-10-2007 15:38
  RE: lahko pochopitelne
   tomas cunik 01-10-2007 2:49
  RE: lahko pochopitelne
   Lukas Krivosik 01-10-2007 10:22
  RE: lahko pochopitelne
   Maros 01-10-2007 10:58
  RE: lahko pochopitelne
   Czechtek 02-10-2007 14:18
  RE: lahko pochopitelne
   Lukas Krivosik 02-10-2007 15:42
  RE: lahko pochopitelne
   LIBERTARIAN 03-10-2007 9:04
  RE: lahko pochopitelne
   Czechtek 03-10-2007 20:47
  RE: lahko pochopitelne
   tomas cunik 06-10-2007 3:02
  RE: lahko pochopitelne
   barry goldwater 06-10-2007 20:02
  RE: lahko pochopitelne
   tomas cunik 07-10-2007 5:27
  RE: lahko pochopitelne
   Michal Malatinský 05-10-2007 19:16
  RE: lahko pochopitelne
   inspektor derrick 15-01-2008 20:47
  ...
   Maros 28-09-2007 15:18
  RE: ...
   Lukas Krivosik 28-09-2007 15:40
  RE: ...
   Maros 28-09-2007 16:06
  RE: ...
   LIBERTARIAN 01-10-2007 8:24
  RE: ...
   Czechtek 02-10-2007 14:24
  RE: ...
   LIBERTARIAN 02-10-2007 15:11
  RE: ...
   AS 28-09-2007 20:30
  Načo ?
   peterson 29-09-2007 9:43
  Téma pre "svätých" a super Slovákov
   Dušan 29-09-2007 11:41
  Hlinka bol diletant
   Alexios I. 29-09-2007 18:29
  RE: Hlinka bol diletant
   Ladislav Kováčik 30-09-2007 9:44
  RE: Hlinka bol diletant
   Alexios I. 02-10-2007 9:09
  RE: Hlinka bol diletant
   D 05-10-2007 16:59
  Otazku by som postavil inak...
   miso 30-09-2007 15:03
  OFF: Pochvala pre Palka
   Dušan 01-10-2007 9:06
  RE: OFF: Pochvala pre Palka
   Maros 01-10-2007 9:42
  RE: OFF: Pochvala pre Palka
   LIBERTARIAN 01-10-2007 10:29
  RE: OFF: Pochvala pre Palka
   Dušan 01-10-2007 11:10
  RE: OFF: Pochvala pre Palka
   LIBERTARIAN 01-10-2007 13:00
  RE: OFF: Pochvala pre Palka
   Dušan 02-10-2007 8:01
  RE: OFF: Pochvala pre Palka
   LIBERTARIAN 02-10-2007 8:57
  RE: OFF: Pochvala pre Palka
   tomas cunik 06-10-2007 3:04
  iny nazor
   BM 01-10-2007 9:34
  RE: iny nazor
   Dušan 01-10-2007 9:46
  RE: iny nazor
   LIBERTARIAN 01-10-2007 10:35
  iny pohlad
   kouk 01-10-2007 21:16
  OKS - komentar v aktualitach
   Maros 02-10-2007 9:29
  Luterani
   Havran ml 02-10-2007 10:02
  RE: Luterani
   Maros 02-10-2007 10:13
  RE: Luterani
   Lukas Krivosik 02-10-2007 10:57
  RE: Luterani
   Havran ml 02-10-2007 11:16
  RE: Luterani
   Lukas Krivosik 02-10-2007 13:24
  RE: Luterani
   Havran ml 02-10-2007 15:24
  RE: Luterani
   Jozo 03-10-2007 14:48
  RE: Luterani
   jakubjost 11-10-2007 2:31
  RE: Luterani
   LIBERTARIAN 11-10-2007 8:00
  RE: Luterani
   tralos 02-10-2007 13:48
  RE: Luterani
   msarkozy 02-10-2007 15:15
  RE: Luterani
   Lukas Krivosik 02-10-2007 15:49
  RE: Luterani
   mišo 04-10-2007 9:44
  RE: Luterani
   marian sarkozy 04-10-2007 12:04
  RE: Luterani
   mišo 04-10-2007 12:19
  RE: Luterani
   mišo 04-10-2007 12:30
  RE: Luterani
   D 10-10-2007 13:26
  RE: Luterani
   msarkozy 11-10-2007 10:11
  RE: Luterani
   D 11-10-2007 11:59
  RE: Luterani
   msarkozy 11-10-2007 14:39
  RE: Luterani
   D 11-10-2007 22:15
  RE: Luterani
   LIBERTARIAN 02-10-2007 15:18
  RE: Luterani
   LIBERTARIAN 02-10-2007 12:17
  RE: Luterani
   antiklerikal 02-10-2007 15:46
  RE: Luterani
   antiklerikal 02-10-2007 15:47
  RE: OKS - komentar v aktualitach
   LIBERTARIAN 02-10-2007 15:04
  RE: OKS - komentar v aktualitach
   Maros 02-10-2007 15:34
  RE: OKS - komentar v aktualitach
   Lukas Krivosik 02-10-2007 15:51
  RE: OKS - komentar v aktualitach
   Maros 02-10-2007 17:47
  RE: OKS - komentar v aktualitach
   Lukas Krivosik 03-10-2007 13:27
  RE: OKS - komentar v aktualitach
   Maros 03-10-2007 14:08
  RE: OKS - komentar v aktualitach
   Lukas Krivosik 03-10-2007 14:22
  RE: OKS - komentar v aktualitach
   Maros 03-10-2007 14:32
  RE: OKS - komentar v aktualitach
   Lukas Krivosik 03-10-2007 14:47
  RE: OKS - komentar v aktualitach
   Maros 03-10-2007 15:25
  RE: OKS - komentar v aktualitach
   tomas cunik 06-10-2007 3:11
  RE: OKS - komentar v aktualitach
   LIBERTARIAN 11-10-2007 8:04
  RE: OKS - komentar v aktualitach
   Maros 03-10-2007 15:44
  RE: OKS - komentar v aktualitach
   LIBERTARIAN 03-10-2007 8:49
  RE: OKS - komentar v aktualitach
   Maros 03-10-2007 9:46
  RE: OKS - komentar v aktualitach
   LIBERTARIAN 03-10-2007 13:10
  RE: OKS - komentar v aktualitach
   Lukas Krivosik 03-10-2007 13:34
  RE: OKS - komentar v aktualitach
   Maros 03-10-2007 14:18
  RE: OKS - komentar v aktualitach
   Lukas Krivosik 03-10-2007 14:33
  RE: OKS - komentar v aktualitach
   Maros 03-10-2007 14:47
  RE: OKS - komentar v aktualitach
   LIBERTARIAN 03-10-2007 14:56
  RE: OKS - komentar v aktualitach
   Maros 03-10-2007 15:38
  RE: OKS - komentar v aktualitach
   D 05-10-2007 17:19
  RE: OKS - komentar v aktualitach
   tomas cunik 06-10-2007 4:06
  RE: OKS - komentar v aktualitach
   LIBERTARIAN 03-10-2007 14:44
  RE: OKS - komentar v aktualitach
   tomas cunik 06-10-2007 4:09
  RE: OKS - komentar v aktualitach
   D 10-10-2007 13:14
  Kto je nevinný ?
   Dušan 04-10-2007 11:20
  RE: Kto je nevinný ?
   AS 04-10-2007 18:01
  RE: Kto je nevinný ?
   tomas cunik 06-10-2007 3:24
  Podpora demokracie v praxi
   Dušan 02-10-2007 11:28
  RE: Podpora demokracie v praxi USA
   PeterS 03-10-2007 23:05
  off topic OKS a clanok LK
   LIBERTARIAN 02-10-2007 12:41
  RE: off topic OKS a clanok LK
   tomas cunik 06-10-2007 3:28
  RE: off topic OKS a clanok LK
   barry goldwater 06-10-2007 20:15
  RE: off topic OKS a clanok LK
   tomas cunik 07-10-2007 5:31
  off topic 2 - Rydlo
   LIBERTARIAN 02-10-2007 12:52
  RE: off topic 2 - Rydlo
   LIBERTARIAN 02-10-2007 12:54
  Fasofarar Hlinka
   Martin 09-10-2007 0:56
  Tiso
   ixikoy 05-12-2007 17:46

   

 

Slovenská otázka

Aká je podstata a zmysel slovenských dejín? Odkiaľ a kam kráča náš národ? Aký je náš vzťah k nám samotným a k slovenským dejinám? Ako sa s nimi vyrovnávame? Kde máme o sebe ilúzie a kde sa naopak podceňujeme? Sú tí, ktorých považujeme za našich hrdinov, skutočne hodní úcty? A poznáme vôbec všetky historické osobnosti, ktoré by si to zaslúžili? Kde sa končí vlastenectvo a začína sa nacionalizmus? Otázky, na ktoré okolité národy zodpovedali už dávno. A ak nie, aspoň o nich vášnivo diskutujú.

V slovenskom srdci sídli mnoho komplexov a mýtov o sebe i druhých. Veríme, že články v tejto rubrike vám pomôžu hlbšie spoznať slovenskú dušu a dajú odpovede aspoň na niektorú z vyššie položených otázok.

Tiráž

Názov

Kontakt Šéfredaktor Redakcia Editor Vydavateľ Zakladateľ

Ďalšie odkazy

Newsletter

Ak chcete byť informovaný o zaujímavých novinkách na Pravom Spektre, vyplňte Vašu e-mailovú adresu. (frekvencia cca. 1 správa za mesiac)
 

 
Copyright © 2001-2024 Pravé Spektrum, občianske združenie
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group