ISSN 1335-8715

26-09-2007   Václav Klaus   Slobodný trh   verzia pre tlač

Prejav V. Klausa o klíme v OSN

Zodpovědní politici vědí, že musí jednat, je-li to nezbytné. Vědí, že je jejich povinností iniciovat vhodná opatření, může-li dojít k ohrožení občanů jejich zemí. A vědí i to, že se musí domlouvat s kolegy z dalších zemí, nemůže-li být problém uzavřen do hranic jednotlivých států. Přispívat k tomu je jedním z hlavních důvodů existence institucí, jakou je Organizace spojených národů.

Politici jsou také povinni zajistit, aby náklady těch opatření, která navrhují, nebyly větší, než efekty, které z nich plynou. Musí proto velmi pozorně vyhodnocovat a analyzovat všechny své projekty a iniciativy. Musí to dělat i tehdy, je-li to nepopulární a znamená-li to „foukání proti větru“ módy a politické korektnosti. Chtěl bych poděkovat generálnímu tajemníkovi Ban Ki-moonovi za zorganizování této konference a za to, že nám tím poskytl příležitost vyslovit se k důležitému, ale dosud zcela jednostranně diskutovanému problému klimatických změn. Důsledky přijetí hypotézy o klimatických změnách jako o reálné, rozsáhlé, okamžité a lidmi způsobené hrozbě by byly tak enormní, že jsme povinováni „měřit dvakrát“, než učiníme jakákoli dalekosáhlá rozhodnutí. Obávám se, že se to neděje.

Chtěl bych uvést několik myšlenek, které jsou nezbytné k tomu, abychom tuto věc uvedli do patřičného kontextu:

1. Navzdory uměle a neoprávněně vytvořené představě o velkém rozsahu probíhajících klimatických změn, bylo zvýšení globálních teplot v posledních letech, desetiletích a stoletích v historickém porovnání velmi malé. Jeho důsledky na člověka a jeho aktivity jsou v podstatě zanedbatelné.

2. Hrozba spojená s hypotetickým budoucím globálním oteplováním vychází výlučně z velmi spekulativních prognóz, nikoli z vědecky ověřené minulé zkušenosti a z rozpoznání jejích trendů a tendencí. Tyto prognózy vycházejí z relativně krátkých časových řad relevantních proměnných a z prognostických modelů, které se neukázaly být dostatečně spolehlivými při objasnění vývoje v minulosti.

3. V rozporu s mnoha sebevědomými a samoúčelnými výroky ohledně příčin probíhajících klimatických změn žádný vědecký konsensus neexistuje. Nestranný pozorovatel musí přiznat, že obě strany sporu – tedy ti, kteří věří v dominantní úlohu člověka v nedávných klimatických změnách, i ti, kteří podporují hypotézu o převážně přírodní příčině klimatických výkyvů – nabízejí argumenty natolik silné, že jim musíme pozorně naslouchat. Vyhlašovat předčasné vítězství jedné skupiny nad druhou by bylo tragickou chybou a já se obávám, že ji právě teď děláme.

4. Výsledkem tohoto sporu uvnitř klimatologie je to, že někteří z nás žádají okamžitou akci, zatímco jiní před ní varují. Racionální chování vždy závisí na porovnání velikosti a pravděpodobnosti rizika a velikosti nákladů, jak se tomuto riziku vyhnout. Jako zodpovědný politik, jako ekonom, jako autor knihy o ekonomice klimatických změn, s vědomím všech dostupných dat a argumentů, patřím k těm, kteří došli k závěru, že je riziko velmi malé, že jsou náklady, jak se mu vyhnout, neúnosně vysoké a že je aplikace fundamentalisticky interpretovaného principu předběžné opatrnosti chybnou strategií.

5. I ti politici, kteří věří v existenci rozsáhlého globálního oteplování – a já mezi ně nepatřím – a zejména ti, kteří věří v jeho antropogenní původ, jsou rozděleni: někteří z nich chtějí kontrolovat a omezovat globální klimatické změny (a jsou připraveni vynakládat na to obrovské finanční zdroje), zatímco jiní se spoléhají na přirozenou lidskou adaptabilitu, na modernizaci a technický pokrok a zejména na blahodárné účinky budoucího růstu bohatství a blahobytu (a proto preferují vydávat veřejné prostředky tímto směrem). Druhá varianta je sice méně efektní a méně ambiciózní, ale slibuje daleko více než ta první.

6. Celý problém nemá pouze svou časovou dimenzi, ale má i svůj mimořádně důležitý prostorový (regionální) aspekt. To je třeba hlasitě připomínat zejména zde, na půdě OSN. Různá úroveň ekonomického rozvoje, životní úrovně a bohatství v různých místech světa vede k tomu, že je každé plošné, celosvětové, jednolité řešení příliš nákladné, nespravedlivé a do značné míry diskriminační. Dnešní rozvinuté země nemají sebemenší právo jakýmkoliv dalším způsobem zatěžovat méně rozvinuté země. Diktovat jim ambiciózní a pro chudší státy často téměř likvidační environmentální standardy je chybou a mělo by to být vyloučeno z nabídky doporučovaných opatření.

Mám dvě doporučení:

1. OSN by měla zorganizovat dva paralelní mezivládní panely o klimatických změnách a publikovat dvě konkurenční zprávy. Podmínkou jakékoli efektivní a racionální debaty je zbavit se jednostranného monopolu. Dobrým výchozím bodem by bylo poskytnutí stejné, nebo aspoň srovnatelné finanční podpory oběma skupinám vědců.

2. Jednotlivé členské země OSN by si měly vzájemně naslouchat a měly by se učit z chyb i úspěchů jiných, ale každá země by si měla vytvořit svůj vlastní program jak se stavět k důsledkům případných klimatických změn a hlavně by měla mít možnost rozhodnout se sama, jakou prioritu přidělí tomuto problému mezi dalšími konkurenčními cíli.

Měli bychom věřit racionalitě člověka a důsledkům spontánní evoluce lidské společnosti více než „dobru“, plynoucímu z politického aktivismu. Zvolme si proto adaptaci, nikoliv pokusy řídit globální klima.

Václav Klaus
(OSN, Konference o změnách klimatu, New York, 24. září 2007. Překlad z angličtiny.)

http://www.klaus.cz...

  Paralela
   mišo 26-09-2007 12:36
  RE: Paralela
   lorenc 26-09-2007 15:43
  zdanlivo od veci
   BM 26-09-2007 16:25
  RE: zdanlivo od veci
   LIBERTARIAN 27-09-2007 11:50
  RE: zdanlivo od veci
   BM 27-09-2007 15:57
  od veci
   hral oko a nikto ho nemal rád 27-09-2007 8:02
  RE: od veci
   Maros 27-09-2007 9:24
  RE: od veci
   antiklerikal 28-09-2007 10:12
  RE: od veci
   LIBERTARIAN 28-09-2007 14:20
  Jesitny Vasek je proste komediant
   Rogue Keeper 27-09-2007 9:44
  RE: Jesitny Vasek je proste komediant
   BM 27-09-2007 16:02
  RE: Jesitny Vasek je proste komediant
   BM 27-09-2007 16:43
  RE: Jesitny Vasek je proste komediant
   Rogue Keeper 27-09-2007 17:44
  RE: Jesitny Vasek je proste komediant
   Rogue Keeper 27-09-2007 18:18
  RE: Jesitny Vasek je proste komediant
   citatel 28-09-2007 8:06
  Kaslite uz na tu klimu
   Maros 28-09-2007 9:10
  RE: Kaslite uz na tu klimu
   Ladislav Kováčik 28-09-2007 9:26
  RE: Kaslite uz na tu klimu
   Maros 28-09-2007 9:48
  RE: Kaslite uz na tu klimu
   Ladislav Kováčik 28-09-2007 11:01
  RE: Kaslite uz na tu klimu
   Lukas Krivosik 28-09-2007 11:45
  RE: Kaslite uz na tu klimu
   LIBERTARIAN 28-09-2007 14:53
  RE: Kaslite uz na tu klimu
   Ladislav Kováčik 28-09-2007 15:15
  RE: Kaslite uz na tu klimu
   Peter Surda 30-09-2007 22:56
  RE: Kaslite uz na tu klimu
   LIBERTARIAN 01-10-2007 10:53
  RE: Kaslite uz na tu klimu
   Ladislav Kováčik 28-09-2007 15:14
  RE: Kaslite uz na tu klimu
   Lukas Krivosik 28-09-2007 15:45
  RE: Kaslite uz na tu klimu
   Rogue Keeper 28-09-2007 17:19
  RE: Kaslite uz na tu klimu
   lorenc 29-09-2007 1:38
  RE: Kaslite uz na tu klimu
   Ladislav Kováčik 30-09-2007 10:05
  RE: Kaslite uz na tu klimu
   Ladislav Kováčik 30-09-2007 10:06
  RE: Kaslite uz na tu klimu
   Ladislav Kováčik 30-09-2007 10:11
  RE: Kaslite uz na tu klimu
   Ladislav Kováčik 30-09-2007 10:24
  RE: Kaslite uz na tu klimu
   LIBERTARIAN 01-10-2007 10:42
  RE: Kaslite uz na tu klimu
   LIBERTARIAN 01-10-2007 10:59
  RE: Kaslite uz na tu klimu
   lorenc 01-10-2007 18:05
  Imunita proti demagógii
   Ladislav Kováčik 28-09-2007 11:04
  Štyrti konsenzuálne body vedcov zastúpených v IPCC
   Ladislav Kováčik 30-09-2007 10:20
  ibazeby...
   oblastny komisar 09-10-2007 15:21
  veda, politika, hlupst, zdravy rozum a bla bla
   mat 19-10-2007 16:10

   

 

Slobodný trh

Na Slovensku čelíme výzve, ktorá je veľkou prekážkou prosperite. Touto bariérou sú mýty a legendy, častejšie však elementárna neznalosť fungovania trhovej ekonomiky, ktoré sú zakorenené hlboko v nás. Stvoriteľ pritom urobil človeka na svoj obraz, daroval mu svet a moc pretvárať ho podľa svojich potrieb. Je to podnikavosť, ktorá drsný nehostinný svet pretvára na znesiteľné miesto pre život. Bohaté národy sú také, ktoré podnikavosť, túto tvorivú moc, stimulujú. Chudobné národy podnikavosť pochovávajú pod tonou dobre mienených regulácii a zodpovednosť za svoj život hádžu na štát. Sme presvedčení, že Slovensko potrebuje viac zodpovednosti za svoj osud a viac ľudskej podnikavosti. Len na tomto základe môže byť založená prosperita nás všetkých.

Tiráž

Názov

Kontakt Šéfredaktor Redakcia Editor Vydavateľ Zakladateľ

Ďalšie odkazy

Newsletter

Ak chcete byť informovaný o zaujímavých novinkách na Pravom Spektre, vyplňte Vašu e-mailovú adresu. (frekvencia cca. 1 správa za mesiac)
 

 
Copyright © 2001-2023 Pravé Spektrum, občianske združenie
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group