ISSN 1335-8715

10-09-2007   Marián Šarkőzy   Ideológia   verzia pre tlač

Kľúč k totalitarizmu

Postmoderne a slovensky signifikantným pokusom definovať totalitarizmus je „Diablova práca“ Tomáša Zálešáka. Zálešák totiž naznačuje, že už samotnou definíciou totalitarizmu by sme sa stali totalitnými mysliteľmi. Hlavnú myšlienku „Diablovej práce“ by som sformuloval takto

- Už samotné jednoznačné definovanie totalitarizmu v sebe ukrýva totalitné nebezpečenstvo, ktorému sa vyhneme len tak, že budeme pred ním neustále aktívne na pozore a podľa možnosti nič jasne a jednoznačne nedefinujeme. „Diablovou prácou“ sú totiž jasné a jednoznačné definície! Ja si myslím, že pojem totalitarizmu je možné celkom efektívne jasne vymedziť.

Predpoklady

Keď hovoríme o totalitných spoločnostiach nemá zmysel ísť príliš hlboko do histórie. Predpokladom takého usporiadania je všeobecná gramotnosť. V totalitnej spoločnosti má totiž vzdelanie funkciu náboženstva. Bez všeobecnej indoktrinácie skrz moderný vzdelávací systém nemá vôbec zmysel hovoriť o totalitnej spoločnosti.

Táto indoktrinácia má špecifický charakter. Jej obsahom je dokonalé vysvetlenie histórie, ktoré ospravedlňuje diktatúru vládnucej politickej strany. Hovoriť teda o totalitarizme stredovekých siekt, či starej Sparty nemá zmysel.

Tým pojem totalitarizmu tak rozšírime, že za totalitné budeme môcť označiť viacmenej všetko. (To T.Z. v spomínanej práci aj robí.) Samozrejme má každé historické dianie analógiu v inej dobe lebo povaha ľudského bytia na tomto svete sa radikálne nemení.

Príbehy fanatizmu, davového šialenstva, masového vraždenia, osobných mravných zlyhaní, hrdinstva, sily, slabosti, túžby po moci atď sa odjakživa vinuli celou históriou ľudstva a ani v budúcnosti tomu nebude inak.

Paul Johnson – mravný relativizmus

V slávnom úvode k svojim dejinám 20. storočia hovorí Johnson o morálnom relativizme, ktorý je spoločenským odrazom zle pochopenej fyzikálnej teórie relativity, ako základe všetkého zla. To je omyl, ktorý bije do očí.

Komunisti ani nacisti, tým menej dnešní džihádisti, žiadnymi relativistami nikdy neboli. Príbehy hrdinstva, často až šialenej odvahy a obetí, ktoré fanatici boli a sú schopní položiť „za svoju pravdu“ sú dostatočne známe. Fanatizmus je s mravným relativizmom zjavne nezlučiteľný. A bez fanatikov si nevieme totalitnú spoločnosť predstaviť.

Historické vzdelanie

Rovnako ako si nevieme predstaviť totalitu bez fanatikov, je nepredstaviteľná bez istého druhu historického vzdelania spojeného s „mravným uvedomením“.

Thomas Cahillo – dar od židov

Prácu Thomasa Cahilla predstavuje vo svojom článku v .týždni František Šebej. Cahillo tvrdí, že lineárne vnímanie času je špecifickým vynálezom židovskej viery. Tá je totiž založená na historických „dôkazoch“ a prísľuboch do budúcnosti. Bez „pred“ a „potom“ je starozákonný židovský morálny svetový poriadok nemysliteľný.

Tento historicizmus je spojený s kolektívnym poňatím viny a trestu. Jehova odmeňuje a trestá celé národy. Cahillo nerozlišuje židovskú a kresťanskú tradíciu, ako keby v židovskom a kresťanskom morálnom historicizme nebolo rozdielu. Tam je koreň jeho omylu, ktorý ho vedie k domienke, že lineárne židovské vnímanie času je znakom slobody, zatiaľčo antickí Gréci boli podľa neho neslobodnými ľuďmi.

Kristus – koniec histórie

Zmena, s ktorou prišiel Ježiš Kristus končí kolektívne trestanie a prichádza individualistické poňatie viny, hriechu a trestu. S ním sa končí Cahillov židovský „čas“.

Vykúpením ďaľšia kolektívna história už nemá s ohľadom na vinu a trest význam. V tomto ohľade je kresťanstvo blízke budhizmu. Individuálne vykúpenie ruší náboženský význam národných dejín. Pre boha už v kresťanstve národy nie sú podstatné. Židovský historický morálny kolektivizmus je dodnes prítomný v Islame.

Hegelova poetika

Hegel je v mnohých ohľadoch praotcom spoločenských vied. To, čo zanechal je metóda ako urobiť zo spoločenských vied „ozajstné vedy“ na spôsob fyziky. Jeho poňatie histórie je plné Newtonovských prirovnaní.

Sila, energia, pohyb, zotrvačnosť – pojmy, ktoré s prívlastkami ako spoločenský, či historický tvoria dodnes podstatu „vedeckého“ pohľadu na históriu a spoločnosť. Od účelového zamieňania analógií a metafor s podstatou spoločenských javov bol len krok ku kreovaniu historických zákonov, ako analógie „prírodných zákonov“. S tým rozdielom, že proti tým spoločenským sa možno previniť.

Nasleduje trest v podobe vyhodenia na „smetisko dejín“. Vina a trest tu majú samozrejme kolektívny rozmer. Ak totiž hľadáme v dejinách „hybné sily“ a „zákony“ potom nám nezostáva nič iné, než zvoliť veľkú a vzdialenú optiku, v ktorej jednotlivca už nie je vidno. Ten by nám totiž zákonitosť mohol riadne skomplikovať. O tom vie svoje každá kartárka.

Už je asi jasné aký typ atavizmu Hegelova poetika dejín umožnila. Z histórie sa znovu stal systém kolektívnych previnení a trestov šikovne prevedený do „vedeckej“ pojmológie pod krycími názvami príčina a účinok. Marx a spol. dielo návratu do čias kolektívnych hriechov už len dotvorili. Každý si vybral „kolektív“ podľa svojho vkusu, či už sa jednalo o národy, rasy, triedy alebo dnes v riadne čajovej podobe o sexuálne a sociálne menšiny, gendre etc...

Staré semeno Hegelovskej kvázi filozofickej novoreči kvitne ďalej v stále nových a nových absurdných súkvetiach. Trestacie prostriedky sa chvalabohu už zmiernili. Ak patríte k nesprávnej skupine, väčšinou sa za kolektívny hriech stačí ospravedlniť.

Jednoznačným poznávacím znakom totalitarizmu je morálny historický kolektivizmus, ktorý je vždy nejakým spôsobom zakomponovaný aj do právneho systému a aj dnes nebezpečne deštruuje západnú právnu tradíciu.

Pokiaľ chceme naisto spoznať duchovný zárodok totality, hľadajme historicky podmienenú kolektívnu vinu a trest!

Marián Šarkőzy

  stručne
   lucid 10-09-2007 16:06
  sebakritika
   msarkozy 10-09-2007 17:20
  RE: sebakritika
   Lukas Krivosik 10-09-2007 20:04
  RE: sebakritika
   msarkozy 10-09-2007 21:37
  RE: sebakritika
   Firstborn 11-09-2007 11:03
  RE: sebakritika
   Lukas Krivosik 11-09-2007 11:10
  RE: sebakritika
   Firstborn 11-09-2007 12:46
  RE: sebakritika
   msarkozy 11-09-2007 13:41
  RE: sebakritika
   Firstborn 11-09-2007 14:11
  RE: sebakritika
   mišo 11-09-2007 14:12
  RE: sebakritika
   msarkozy 12-09-2007 20:12
  RE: sebakritika
   miso 16-09-2007 15:38
  Totalita: Obrátené garde
   Dušan 11-09-2007 7:54
  RE: Totalita: Obrátené garde
   LIBERTARIAN 11-09-2007 9:39
  RE: Totalita: Obrátené garde
   štúrovec 11-09-2007 10:24
  RE: Totalita: Obrátené garde
   Laborec 11-09-2007 13:17
  RE: Totalita: Obrátené garde
   štúrovec 11-09-2007 13:48
  RE: Totalita: Obrátené garde
   Laborec 13-09-2007 12:43
  RE: Totalita: Obrátené garde
   štúrovec 13-09-2007 12:53
  RE: Totalita: Obrátené garde
   Laborec 18-09-2007 11:59
  RE: Totalita: Obrátené garde
   tom 11-09-2007 20:18
  Kolektivny trest
   LIBERTARIAN 11-09-2007 9:32
  RE: Kolektivny trest
   štúrovec 11-09-2007 10:32
  RE: Kolektivny trest
   Czechtek 13-09-2007 15:24
  Uvedomuješ si ?
   LIBERTARIAN 11-09-2007 9:52
  Kredo Praveho spektra.
   štúrovec 11-09-2007 10:44
  RE: Kredo Praveho spektra.
   Zolo 11-09-2007 13:31
  RE: Kredo Praveho spektra.
   štúrovec 11-09-2007 13:56
  RE: Kredo Praveho spektra.
   Lukas Krivosik 11-09-2007 16:32
  RE: Kredo Praveho spektra.
   Zolo 11-09-2007 17:25
  RE: Kredo Praveho spektra.
   Firstborn 12-09-2007 17:19
  OT : Britski konzervativci odsudzuju konzumerizmus
   Rogue Keeper 11-09-2007 11:26
  RE: OT : Britski konzervativci odsudzuju konzumerizmus
   PeterS 12-09-2007 0:07
  RE: OT : Britski konzervativci odsudzuju konzumerizmus
   Rogue Keeper 12-09-2007 9:24
  What a President!
   Lukas Krivosik 11-09-2007 16:40
  RE: What a President!
   Rogue Keeper 11-09-2007 17:38
  RE: What a President!
   Ladislav Kováčik 12-09-2007 10:55
  RE: What a President!
   Dušan 12-09-2007 16:11
  RE: What a President!
   Rogue Keeper 13-09-2007 11:17
  RE: What a President!
   Tomáš Krištofóry 13-09-2007 14:33
  RE: What a President!
   Rogue Keeper 14-09-2007 11:21
  RE: What a President!
   Tomáš Krištofóry 14-09-2007 18:59
  Socializmus večne živý
   Dušan 12-09-2007 15:03
  RE: Socializmus večne živý
   Rogue Keeper 12-09-2007 15:30
  RE: Socializmus večne živý
   Dušan 12-09-2007 15:57
  RE: Socializmus večne živý
   Rogue Keeper 13-09-2007 10:35
  RE: Socializmus večne živý
   Dušan 13-09-2007 16:14
  RE: Socializmus večne živý
   LIBERTARIAN 14-09-2007 8:02
  RE: Socializmus večne živý
   Dušan 14-09-2007 8:37
  RE: Socializmus večne živý
   LIBERTARIAN 14-09-2007 9:47
  RE: Socializmus večne živý
   LIBERTARIAN 12-09-2007 16:11
  RE: Socializmus večne živý
   Zolo 12-09-2007 17:00
  RE: Socializmus večne živý
   LIBERTARIAN 12-09-2007 16:16
  RE: Socializmus večne živý
   Dušan 12-09-2007 16:39
  RE: Socializmus večne živý
   Georg 12-09-2007 18:22
  Trošku kritiky
   Alexios Komnenos 12-09-2007 16:49
  RE: Trošku kritiky
   msarkozy 12-09-2007 18:59
  RE: Trošku kritiky
   Firstborn 13-09-2007 9:23
  RE: Trošku kritiky
   msarkozy 13-09-2007 10:04
  RE: Trošku kritiky
   Alexios Komnenos 13-09-2007 21:41
  RE: Trošku kritiky
   msarkozy 14-09-2007 20:58
  RE: Trošku kritiky
   Alexios I. 17-09-2007 8:19
  RE: Trošku kritiky
   msarkozy 18-09-2007 11:04
  RE: Trošku kritiky
   Alexios I. 20-09-2007 8:53
  Kde sa da este zohnat Voegelin?
   Firstborn 13-09-2007 9:26
  RE: Kde sa da este zohnat Voegelin?
   tralaland 13-09-2007 11:03
  RE: Kde sa da este zohnat Voegelin?
   Barry Goldwater 13-09-2007 12:51
  Havran ml. ohovara Prave-Spektrum !!
   Laborec 13-09-2007 12:08
  RE: Havran ml. ohovara Prave-Spektrum !!
   Firstborn 13-09-2007 12:46
  RE: Havran ml. ohovara Prave-Spektrum !!
   Barry Goldwater 13-09-2007 12:49
  RE: Havran ml. ohovara Prave-Spektrum !!
   Barry Goldwater 13-09-2007 12:54
  RE: Havran ml. ohovara Prave-Spektrum !!
   Barry Goldwater 13-09-2007 12:57
  RE: Havran ml. ohovara Prave-Spektrum !!
   Barry Goldwater 13-09-2007 13:01
  RE: Havran ml. ohovara Prave-Spektrum !!
   Rogue Keeper 13-09-2007 13:33
  RE: Havran ml. ohovara Prave-Spektrum !!
   Laborec 13-09-2007 14:15
  RE: Havran ml. ohovara Prave-Spektrum !!
   Rogue Keeper 13-09-2007 17:31
  RE: Havran ml. ohovara Prave-Spektrum !!
   Dušan 13-09-2007 18:42
  RE: Havran ml. ohovara Prave-Spektrum !!
   LIBERTARIAN 14-09-2007 8:10
  RE: Havran ml. ohovara Prave-Spektrum !!
   Laborec 18-09-2007 12:02
  RE: Havran ml. ohovara Prave-Spektrum !!
   LIBERTARIAN 18-09-2007 12:37
  RE: Havran ml. ohovara Prave-Spektrum !!
   Ladislav Kováčik 13-09-2007 17:32
  RE: Havran ml. ohovara Prave-Spektrum !!
   Tomáš Krištofóry 13-09-2007 14:28
  RE: Havran ml. ohovara Prave-Spektrum !!
   Rogue Keeper 13-09-2007 17:25
  RE: Havran ml. ohovara Prave-Spektrum !!
   clivia 14-09-2007 18:23
  Ftipny Laborec
   Barry Goldwater 13-09-2007 13:41
  RE: Ftipny Laborec
   Rogue Keeper 13-09-2007 13:43
  RE: Ftipny Laborec
   Barry Goldwater 13-09-2007 13:44
  RE: Ftipny Laborec
   Rogue Keeper 13-09-2007 13:47
  RE: Ftipny Laborec
   Barry Goldwater 13-09-2007 13:56
  RE: Ftipny Laborec
   Rogue Keeper 13-09-2007 14:08
  RE: Ftipny Laborec
   Lukas Krivosik 13-09-2007 14:11
  RE: Ftipny Laborec
   Laborec 13-09-2007 14:29
  RE: Ftipny Laborec
   Firstborn 13-09-2007 15:36
  RE: Ftipny Laborec
   msarkozy 13-09-2007 15:44
  RE: Ftipny Laborec
   Firstborn 13-09-2007 15:57
  RE: Ftipny Laborec
   Laborec 18-09-2007 12:06
  RE: Ftipny Laborec
   Laborec 13-09-2007 14:17
  RE: Ftipny Laborec
   Lukas Krivosik 13-09-2007 14:21
  RE: Ftipny Laborec
   Zolo 13-09-2007 18:44
  RE: Ftipny Laborec
   LIBERTARIAN 14-09-2007 8:16
  RE: Ftipny Laborec
   Firstborn 13-09-2007 15:37
  RE: Ftipny Laborec
   Zolo 13-09-2007 18:47
  RE: Ftipny Laborec
   Firsborn 13-09-2007 19:05
  RE: Ftipny Laborec
   Zolo 13-09-2007 21:11
  RE: Ftipny Laborec
   LIBERTARIAN 14-09-2007 9:05
  Mravný relativizmus
   Tomáš Krištofóry 13-09-2007 14:56
  RE: Mravný relativizmus
   msarkozy 13-09-2007 15:36
  RE: Mravný relativizmus
   Tomáš Krištofóry 13-09-2007 20:18
  RE: Mravný relativizmus
   tralos 14-09-2007 9:44
  doplnenie
   tralos 14-09-2007 9:48
  RE: doplnenie
   LIBERTARIAN 14-09-2007 12:09
  RE: doplnenie
   tralos 14-09-2007 12:50
  RE: Mravný relativizmus
   Daniel Valent 14-09-2007 17:47
  RE: Mravný relativizmus
   Tomáš Krištofóry 14-09-2007 18:39
  RE: Mravný relativizmus
   Daniel Valent 15-09-2007 18:12
  RE: Mravný relativizmus
   Tomáš Krištofóry 19-09-2007 15:07
  RE: Mravný relativizmus
   msarkozy 14-09-2007 13:25
  RE: Mravný relativizmus a JÁN PAVLÍK
   Tomáš Krištofóry 14-09-2007 18:29
  RE: Mravný relativizmus a JÁN PAVLÍK
   tralos 14-09-2007 22:07
  RE: Mravný relativizmus a JÁN PAVLÍK
   msarkozy 14-09-2007 22:16
  RE: Mravný relativizmus a JÁN PAVLÍK
   tralos 14-09-2007 22:30
  RE: Mravný relativizmus a JÁN PAVLÍK
   Tomáš Krištofóry 19-09-2007 17:32
  RE: Mravný relativizmus a JÁN PAVLÍK
   Daniel Valent 15-09-2007 18:26
  RE: Mravný relativizmus a JÁN PAVLÍK
   Tomáš Krištofóry 19-09-2007 17:16
  RE: Mravný relativizmus a JÁN PAVLÍK
   Daniel Valent 19-09-2007 18:17
  RE: Mravný relativizmus a JÁN PAVLÍK
   LIBERTARIAN 20-09-2007 8:36
  RE: Mravný relativizmus a JÁN PAVLÍK
   Tomáš Krištofóry 24-09-2007 12:20
  to MS
   tralos 14-09-2007 21:49
  RE: to MS
   msarkozy 14-09-2007 22:23
  RE: to MS
   tralos 14-09-2007 22:40
  RE: to MS
   msarkozy 15-09-2007 11:08
  RE: to MS
   tralos 15-09-2007 22:43
  RE: to MS
   msarkozy 18-09-2007 10:57
  RE: to MS
   LIBERTARIAN 17-09-2007 7:54
  Trh si vždy nájde cestu
   Dušan 13-09-2007 18:27
  RE: Trh si vždy nájde cestu
   Tomáš Krištofóry 13-09-2007 19:19
  RE: Trh si vždy nájde cestu
   Dušan 13-09-2007 19:51
  RE: Trh si vždy nájde cestu
   Tomáš Krištofóry 13-09-2007 20:29
  Madari
   LIBERTARIAN 14-09-2007 10:39
  RE: Madari
   Lukas Krivosik 14-09-2007 10:49
  RE: Madari
   Dušan 14-09-2007 11:05
  RE: Madari
   Firstborn 14-09-2007 11:12
  RE: Madari
   LIBERTARIAN 14-09-2007 11:57
  RE: Madari
   LIBERTARIAN 14-09-2007 12:03
  RE: Madari
   tom 14-09-2007 15:33
  Vykonané
   Dušan 14-09-2007 17:01
  RE: Vykonané
   tom 15-09-2007 19:49
  RE: Madari
   LIBERTARIAN 14-09-2007 11:52
  RE: Madari
   Ladislav Kováčik 14-09-2007 21:01
  RE: Madari
   Ladislav Kováčik 14-09-2007 21:02
  RE: Madari
   msarkozy 14-09-2007 12:38
  RE: Madari
   Dušan 14-09-2007 13:19
  RE: Madari
   msarkozy 14-09-2007 13:31
  RE: Madari
   Dušan 14-09-2007 13:54
  RE: Madari
   tom 14-09-2007 15:46
  RE: Madari
   msarkozy 14-09-2007 17:43
  RE: Madari
   Alexios Komnenos 15-09-2007 12:37
  RE: Madari
   msarkozy 15-09-2007 14:31
  RE: Madari
   tom 15-09-2007 19:23
  RE: Madari
   msarkozy 15-09-2007 20:06
  RE: Madari
   tom 16-09-2007 17:11
  RE: Madari
   msarkozy 16-09-2007 18:36
  RE: Madari
   tom 17-09-2007 16:19
  RE: Madari
   msarkozy 17-09-2007 16:41
  RE: Madari
   tom 17-09-2007 17:19
  RE: Madari
   msarkozy 18-09-2007 6:26
  RE: Madari
   LIBERTARIAN 18-09-2007 9:29
  RE: Madari
   tom 18-09-2007 9:57
  RE: Madari
   msarkozy 18-09-2007 10:42
  RE: Madari
   tom 18-09-2007 13:10
  RE: Madari
   msarkozy 18-09-2007 13:18
  RE: Madari
   tom 18-09-2007 15:56
  RE: Madari
   msarkozy 18-09-2007 13:07
  chcel tu niekto Voegelina?
   Barry Goldwater 14-09-2007 13:01
  RE: chcel tu niekto Voegelina?
   Firstborn 14-09-2007 15:12
  NATO či Varš. zmluva ?
   LIBERTARIAN 14-09-2007 16:07
  RE: NATO či Varš. zmluva ?
   Dušan 14-09-2007 16:25
  RE: NATO či Varš. zmluva ?
   tom 14-09-2007 17:05
  Pozor na madarov
   Czechtek 14-09-2007 20:20
  RE: Pozor na madarov
   Czechtek 14-09-2007 20:35
  Miško Havran
   tom 16-09-2007 17:57
  RE: Miško Havran
   Lukas Krivosik 17-09-2007 14:54
  RE: Miško Havran
   tom 17-09-2007 17:24
  RE: Miško Havran
   Pornoherec 17-09-2007 22:13
  RE: Miško Havran
   msarkozy 18-09-2007 11:16
  3
   malcolm 17-09-2007 6:46
  Súper ťažkého kalibru
   Dušan 18-09-2007 6:22
  RE: Súper ťažkého kalibru
   LIBERTARIAN 18-09-2007 9:12
  RE: Súper ťažkého kalibru
   Dušan 18-09-2007 10:06
  RE: Súper ťažkého kalibru
   LIBERTARIAN 18-09-2007 12:27
  RE: Súper ťažkého kalibru
   tom 18-09-2007 16:18
  prehnity kapitalizmus
   Firstborn 19-09-2007 13:51
  Kapitalizmus a kravy
   Georg 19-09-2007 18:51
  archiv pod lampou
   Firstborn 20-09-2007 9:35

   

 

Ideológia

Pri slove „ideológia“ mnohým z nás zídu na um časy nedávno minulé a masy, ktoré pochodujú pod jednoduchými heslami. No ideológia je istým súborom vnútorne kompatibilných názorov, bez ktorých sa politika nezaobíde. Pravé Spektrum má ambíciu diskutovať v tejto rubrike o myšlienkovom pozadí politickej pravice. Aký je vzťah klasického liberalizmu a kresťanského konzervativizmu? Koľko Boha, patriotizmu a trhu treba k namiešaniu pravicového kokteilu, príťažlivého pre ľudí? Kto boli myšlienkoví otcovia smeru, ku ktorému sa hlásime? Táto rubrika je však venovaná aj filozofom a intelektuálom všeobecne. Čo zahŕňa prirodzene aj výmenu názorov s teoretikmi protistrany.

Tiráž

Názov

Kontakt Šéfredaktor Redakcia Editor Vydavateľ Zakladateľ

Ďalšie odkazy

Newsletter

Ak chcete byť informovaný o zaujímavých novinkách na Pravom Spektre, vyplňte Vašu e-mailovú adresu. (frekvencia cca. 1 správa za mesiac)
 

 
Copyright © 2001-2024 Pravé Spektrum, občianske združenie
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group