ISSN 1335-8715

10-08-2007   Pavol Zlatoidský   Kultúrna vojna   verzia pre tlač

Na homofronte nekľud

V nedeľu sa skončil niekoľkodňový festival gejov a lesbičiek v Štokholme, na ktorom sa zúčastnilo asi päťdesiat tisíc osôb z celého sveta a ktorý taktiež poctili návštevou aj predseda švédskej vlády Frederik Reinfeldt a jeho ministerka Maud Olofsson. Je to príznačné: táto krajina má jedny z najliberálnejších zákonov pre homosexuálov a dokonca ich chráni zákonom. Takýto životný štýl je tu takmer propagovaný a spomína sa dokonca aj v školských učebniciach.

Podobné zákony boli prijaté alebo sa za ne intenzívne bojuje vo všetkých krajinách západnej civilizácie a sú predmetom politického boja medzi kresťansko-konzervatívnymi a ľavicovo-liberálnymi politickými krídlami.

Morálka a rozum

Nemennosť morálky a jej metafyzická nadčasovosť je hlavným argumentom konzervatívcov, načo liberáli argumentujú premennosťou morálky podľa stupňa rozvoja spoločnosti. Nemienim polemizovať o jednom či druhom koncepte morálky, dovolím si však prezentovať vlastný názor na túto ožehavú spoločenskú tému ktorej sa určite nevyhneme ani na Slovensku.

Bez ohľadu nato, či sa morálka mení či nemení, mala by mať akýsi racionálny základ, bázu zdravého rozumu. Pozrime sa len veľmi zrýchlene čo hovorí o tejo problematike nezaujatá veda.

Výmenu genetickej informácie medzi dvoma či viacerými jedincami praktizujú už najjednoduchšie tvory, baktérie, čím si odovzdávajú genetické informácie získané indukciou ako reakciou na prostredie - napríklad takýmto mechanizmom sa šíri rezistencia proti antibiotikám.

Prvými tvormi ktoré sa párili boli pravdepodobne mäkkýše na dne prekambrického oceánu nejakých štyristo iliónov rokov dozadu. Pohlavné rozmnožovanie je práve kvôli rýchlej výmene genetickej informácie veľmi výhodné v evolučnom prirodzenom výbere. Preto komplexnejšie formy živej hmoty sa až na nepatrné výnimky rozmnožujú jedine týmto mechanizmom, ktorý zabezpečí najlepšie prežitie v konkurenčnom boji.

Bezpohlavné alebo hermafroditické formy vyšších živočíchov v súčasnej dobe, po viac ako štyristo miliónoch rokov evolúcie viacbunkových organizmov, už jednoducho neexistujú. Rozmnožovanie prakticky všetkých druhov vyšších živočíchov je výlučne viazané na akt párenia dvoch jednicov rozdielneho pohlavia.

Homosexuálny akt je preto z princípu neplodný a živočíšny druh,ktroý by začal trpieť takouto úchylkou presahujúcou určitú hranicu, by sa dostal do fatálnej evolučnej nevýhody. Ľudovo povedané, vyhynul by. Presne to sa dá povedať aj o ľudskom druhu, o jeho jednotlivých kultúrach alebo komunitách.

Rozhodujú aj hormóny

Pohlavie ľudského jednica je determinované v okamihu splynutia spermie s vajíčkom a je formované okrem iného hormónmi, ktoré regulujú počas celého života, ale najvýraznejšie v období dospievania, primárne i sekundárne pohlavné znaky. Mužský pohlavný hormón testosterón zodpovedá za vznik charakteristického mužského vzhľadu a riadnu funkciu mužského organizmu, u žien je to zasa ergosterón.

Avšak mužský organizmus vylučuje tiež isté množstvo ergosterónu a naopak, ženský organizmus vylučuje v určitých množstvách mužský pohlavný hormón. Ich hladiny sú kontrolované zložitým biochemickým mechanizmom a možno povedať že nik nie je stopecentný muž alebo stopercentná žena.

Hormonálna rovnováha sa môže meniť v závislosti od veku alebo od psychickej kondície a môžu sa vyskytnúť i poruchy tejto rovnováhy. Predpokladá sa že takéto poruchy môžu zapríčiňovať náklonnosť určitých jednicov k rovnakému pohlaviu.

Odborníci predpokladajú že príčinou vzniku homosexuality treba hľadať i v oblasti psychiky, napriklad prežité traumy, vplyv prostredia (napríklad vo väzniciach kde je výskyt homosexuality častejší). Bolo napríklad zistené že muži - homosexuáli pochádzajú so zvýšenou frekvenciou z rodín, kde chýbal z akýchkoľvek dôvodov mužský vzor. Homosexualita sa môže dediť ale do istej miery je i vecou vlastnej voľby.

Z dôvodov hore uvedených si dovolím tvrdiť,že homosexualita je úchylka, porucha v sexuálnom správaní a pokiaľ by jej rozšírenie presiahlo určitú hranicu, môže viesť ku fatálnemu poškodeniu populácie ľudského druhu alebo jednotlivej kultúry .

Láska a láska

Homosexuáli často argumentujú, že homosexuálne správanie existuje aj v prírode medzi živočíchmi. Možno je to pravda, ale tá dokazuje jedine to, že aj medzi živočíchmi môžu existovať poruchy správania - nič viac. V prírode je tiež rozšírený kanibalizmus, požieranie vlastných mláďat, incest a mnoho iných vecí ktoré asi ťažko bude niekto normálny pokladať za morálne.

Iní zástancovia tohoto životného štýlu, ktorí sa snažia o kopromis s kresťanskou morálkou, argumentujú v zmysle: veď kresťanstvo je náboženstvo lásky. Istý kňaz švédskej cirkvi, ktorý sa postavil proti sobášeniu takto postihnutých jedincov v kostoloch, nebol (na moje prekvapenie) schopný kvalifikovane odpovedať v interview na otázku, prečo sú kresťanské cirkvi tak úporne proti homosexuálnej láske, keď aj Ježiš kázal milovať všetkých bez rozdielu. Aj keď nie som človek kvalifikovaný v oblasti filozofie a etiky, odpovedal by som takto:

Starí Gréci mali pre slovo láska tri výrazy:

Eros, čo bol výraz pre telesnú lásku, či sexualitu. Od toho máme dnešné slovo erotika s dosť jasným obsahom.

Phileo - náklonnosť, príťažlivosť, záujem. Slovo Philosophia značí záujem o múdrosť.

Agape - nezištná, altruistická láska bez emócií, ktorá bola považovaná za tú najvyššiu formu. Myslím, že mi väčšina dá za pravdu, že Ježiš pod pojmom láska určite nemyslel eros ale agape. Z toho dôvodu tvrdím, že u homosexuálov sa nejedná o žiadnu lásku, ale o obyčajné uspokojenie sexuálneho pudu, ešte naviac vychýleného. Homosexualita má s láskou asi toľko čo ”uličky lásky” v Amsterdame alebo ”pracovníčky lásky ” v severných Čechách na E 55.

Jasne určiť pokiaľ

Časť homosexuálov má tendenciu dávať širokému okoliu najavo svoje zameranie. Pride-parády, podobnné ako táto v Štokholme so sprievodom mužov v dámskych róbach, s namaľovanými perami a umelými riasami alebo v baletných sukničkách. Mužov, ktorí nie sú mužmi a žien, ktoré nie sú ženami a pri pohľade na ktorých cíti normálny človek zmes hnusu a súcitu, sú akýmsi druhom exhibicionizmu a zároveň nátlaku na verejnosť.

Bojujú donekonečna za svoje práva a keď ím servilní politici v rámci volebného marketingu ustúpia, pokračujú podľa príslovia daj prst, schmatnú ti celú ruku. Môžeme len hádať čo bude ďalej. Pedofili? Tí už majú aj svoju stranu kdesi v Holandsku.

Potom nekrofili? Alebo nebodaj zoofili, ktorí prídu s požiadavkou na registrované partnerstvo alebo aby sa mohli sobášiť v kostole? Pri súčasnej politickej garnitúre v EU je to len otázka času.

Nie som samozrejme zato, aby boli takto postihnutí jedinci akokoľvek prenasledovaní alebo diskriminovaní, ale zrovnoprávnenie zväzku dvojice rovnakého pohlavia s normálnou rodinou je z uvedených dôvodov škodlivým nezmyslom. Vrcholom je schválenie možnosti adopcie detí párom rovnakého pohlavia – kde bolo Švédsko hneď na druhom mieste za Holandskom.

Paradoxne, v krajine s tak úpornou ochranou detských práv, kde za jedno materské pozadku môže osoba skončiť pred súdom, začali robiť na deťoch takýto zúfalý experiment s výsledkom viac ako neistým.

A nám ostáva len dúfať, že vlastné predvolebné sľuby o budovaní štandardného európskeho sociálneho modelu, nebudú brať naši zvolení predstavitelia ľudu až tak vážne.

Pavol Zlatoidský
(Autor žije vo Švédsku)

  odpoveď pastorova
   Peter Frišo 10-08-2007 7:35
  RE: odpoveď pastorova
   jednokto 29-09-2007 14:44
  No teda.......
   LIBERTARIAN 10-08-2007 8:05
  RE: No teda.......
   Dušan 10-08-2007 8:39
  RE: No teda.......
   LIBERTARIAN 10-08-2007 10:23
  RE: No teda.......
   Dušan 10-08-2007 10:43
  RE: No teda.......
   Palo Zlatoidsky 10-08-2007 18:18
  RE: No teda.......
   Rogue Keeper 10-08-2007 10:58
  RE: No teda.......
   Dušan 10-08-2007 11:23
  RE: No teda.......
   LIBERTARIAN 10-08-2007 12:18
  RE: No teda.......
   Laborec 24-08-2007 15:26
  RE: No teda.......
   Palo Zlatoidsky 10-08-2007 17:26
  RE: No teda.......
   Palo Zlatoidsky 10-08-2007 18:27
  RE: No teda.......
   Rogue Keeper 13-08-2007 10:23
  RE: No teda.......
   Palo Zlatoidsky 13-08-2007 18:19
  RE: No teda.......
   Rogue Keeper 14-08-2007 11:39
  RE: No teda.......
   clivia 14-08-2007 16:08
  RE: No teda.......
   jednokto 29-09-2007 15:13
  RE: No teda.......
   Lukas Krivosik 10-08-2007 12:10
  RE: No teda.......
   LIBERTARIAN 10-08-2007 12:24
  RE: No teda.......
   Lukas Krivosik 10-08-2007 12:26
  RE: No teda.......
   Czechtek 10-08-2007 19:16
  RE: No teda.......
   maros 16-08-2007 0:53
  RE: No teda.......
   Rogue Keeper 10-08-2007 12:41
  RE: No teda.......
   karol sudor 12-08-2007 9:51
  RE: No teda.......
   Peter Frišo 13-08-2007 8:07
  RE: No teda.......
   karol sudor 26-08-2007 0:10
  RE: No teda.......
   luk 15-08-2007 14:09
  RE: No teda.......
   jednokto 29-09-2007 14:41
  off topic - pochvala a kritika
   LIBERTARIAN 10-08-2007 8:34
  RE: off topic - pochvala a kritika
   Czechtek 10-08-2007 16:15
  Buzíci a pravica
   Alexios I. 10-08-2007 8:53
  RE: Buzíci a pravica
   LIBERTARIAN 10-08-2007 10:03
  RE: Buzíci a pravica
   Czechtek 10-08-2007 18:38
  RE: Buzíci a pravica
   clivia 10-08-2007 13:35
  RE: Buzíci a pravica
   clivia 10-08-2007 13:44
  RE: Buzíci a pravica
   LIBERTARIAN 10-08-2007 13:49
  RE: Buzíci a pravica
   clivia 10-08-2007 14:58
  RE: Buzíci a pravica
   iko 10-08-2007 23:58
  RE: Buzíci a pravica
   Czechtek 10-08-2007 18:47
  RE: Buzíci a pravica
   Czechtek 10-08-2007 18:51
  RE: Buzíci a pravica
   iko 11-08-2007 20:19
  RE: Buzíci a pravica
   Palo Zlatoidsky 10-08-2007 17:42
  RE: Buzíci a pravica
   Info 13-08-2007 3:35
  RE: Buzíci a pravica
   viab 13-08-2007 22:45
  RE: Buzíci a pravica
   Info 14-08-2007 2:14
  RE: Buzíci a pravica
   Alexios I. 13-08-2007 16:40
  RE: Buzíci a pravica
   Czechtek 10-08-2007 18:36
  stacilo
   tralos 10-08-2007 9:49
  RE: stacilo
   Palo Zlatoidsky 10-08-2007 17:44
  RE: stacilo
   tralos 10-08-2007 17:47
  RE: stacilo
   Palo Zlatoidsky 10-08-2007 17:49
  RE: stacilo
   tralos 10-08-2007 18:01
  RE: stacilo
   Palo Zlatoidsky 10-08-2007 18:24
  RE: stacilo
   tralos 10-08-2007 23:36
  RE: stacilo
   Palo Zlatoidsky 11-08-2007 16:22
  RE: stacilo
   tralos 13-08-2007 15:13
  RE: stacilo
   clivia 13-08-2007 15:46
  RE: stacilo
   tralos 13-08-2007 16:17
  RE: stacilo
   clivia 13-08-2007 16:52
  RE: stacilo
   tralos 14-08-2007 9:39
  RE: stacilo
   clivia 14-08-2007 16:17
  RE: stacilo
   tralos 14-08-2007 17:04
  RE: stacilo
   clivia 14-08-2007 19:36
  RE: stacilo
   tralos 15-08-2007 0:05
  RE: stacilo
   clivia 15-08-2007 6:26
  RE: stacilo
   tralos 15-08-2007 10:12
  RE: stacilo
   clivia 15-08-2007 11:01
  RE: stacilo
   Georg 14-08-2007 20:32
  reakcia na Dusana
   pieksamaki 10-08-2007 9:51
  RE: reakcia na Dusana
   LIBERTARIAN 10-08-2007 10:08
  RE: reakcia na Dusana
   Palo Zlatoidsky 10-08-2007 17:47
  RE: reakcia na Dusana
   LIBERTARIAN 15-08-2007 8:20
  RE: reakcia na Dusana
   clivia 15-08-2007 10:14
  RE: reakcia na Dusana
   Dušan 10-08-2007 11:02
  RE: reakcia na Dusana
   LIBERTARIAN 10-08-2007 13:52
  RE: reakcia na Dusana
   Dušan 10-08-2007 14:16
  O com je tento clanok?
   ja 10-08-2007 11:20
  RE: O com je tento clanok?
   Palo Zlatoidsky 10-08-2007 17:56
  POPULISTICKE DILETANSTVO I
   Maros 10-08-2007 13:23
  RE: POPULISTICKE DILETANSTVO I
   Palo Zlatoidsky 10-08-2007 18:01
  RE: POPULISTICKE DILETANSTVO I
   iko 10-08-2007 23:53
  RE: POPULISTICKE DILETANSTVO I
   Maros 12-08-2007 11:12
  POPULISTICKE DILETANSTVO II
   Maros 10-08-2007 13:34
  RE: POPULISTICKE DILETANSTVO II
   Palo Zlatoidsky 10-08-2007 18:11
  RE: POPULISTICKE DILETANSTVO II
   Maros 12-08-2007 11:20
  RE: POPULISTICKE DILETANSTVO II
   clivia 12-08-2007 13:05
  RE: POPULISTICKE DILETANSTVO II
   Maros 12-08-2007 22:25
  RE: POPULISTICKE DILETANSTVO II
   clivia 13-08-2007 0:51
  RE: POPULISTICKE DILETANSTVO II
   Maros 13-08-2007 2:12
  RE: POPULISTICKE DILETANSTVO II
   clivia 13-08-2007 9:13
  o ničom
   msarkozy 10-08-2007 14:51
  RE: o ničom
   clivia 10-08-2007 15:05
  RE: o ničom
   msarkozy 10-08-2007 15:35
  RE: o ničom to MS
   tralos 10-08-2007 15:58
  RE: o ničom to MS
   msarkozy 10-08-2007 16:31
  RE: o ničom to MS
   tralos 10-08-2007 16:56
  RE: o ničom to MS
   msarkozy 10-08-2007 18:02
  RE: o ničom to MS
   tralos 10-08-2007 18:17
  RE: o ničom to MS
   msarkozy 10-08-2007 18:37
  RE: o ničom to MS
   tralos 11-08-2007 10:43
  RE: o ničom to MS
   Info 13-08-2007 4:03
  RE: o ničom to MS
   clivia 13-08-2007 8:43
  RE: o ničom
   tom 10-08-2007 15:31
  RE: o ničom
   msarkozy 10-08-2007 15:38
  RE: o ničom
   tom 11-08-2007 16:45
  RE: o ničom
   msarkozy 11-08-2007 18:41
  RE: o ničom
   tom 12-08-2007 17:12
  RE: o ničom
   msarkozy 13-08-2007 11:01
  RE: o ničom
   tom 14-08-2007 9:41
  Kto zaplati ucet?
   Czechtek 10-08-2007 16:12
  Zaver:
   Czechtek 10-08-2007 16:19
  RE: Zaver:
   Zolo 10-08-2007 17:51
  RE: Zaver:
   Czechtek 10-08-2007 18:23
  RE: Zaver:
   Palo Zlatoidsky 10-08-2007 18:58
  RE: Zaver:
   Czechtek 10-08-2007 19:42
  RE: Zaver:
   Czechtek 10-08-2007 19:45
  RE: Zaver:
   Palo Zlatoidsky 10-08-2007 20:04
  RE: Zaver:
   Czechtek 10-08-2007 20:40
  RE: Zaver:
   Palo Zlatoidsky 11-08-2007 16:29
  RE: Zaver:
   Czechtek 12-08-2007 12:43
  RE: Zaver:
   LIBERTARIAN 14-08-2007 7:31
  RE: Zaver:
   clivia 14-08-2007 22:32
  RE: Zaver:
   LIBERTARIAN 15-08-2007 8:32
  RE: Zaver:
   clivia 15-08-2007 9:22
  RE: Zaver:
   godz 12-08-2007 17:23
  RE: Zaver:
   Palo Zlatoidsky 13-08-2007 18:21
  RE: Zaver:
   LIBERTARIAN 15-08-2007 8:29
  Homosexualne vztahy su neprirodzene
   Jaro 10-08-2007 18:56
  Koniec sveta v kufríku
   Dušan 10-08-2007 19:31
  RE: Koniec sveta v kufríku
   Palo Zlatoidsky 12-08-2007 17:29
  RE: Koniec sveta v kufríku
   Dušan 13-08-2007 9:15
  RE: Koniec sveta v kufríku
   Palo Zlatoidsky 13-08-2007 18:13
  RE: Koniec sveta v kufríku
   Info 13-08-2007 4:14
  RE: Homosexualne vztahy su neprirodzene
   tralos 10-08-2007 23:33
  RE: Homosexualne vztahy su neprirodzene
   Jaro 11-08-2007 9:52
  NEsuhlas s duchom clanku
   iko 10-08-2007 21:23
  RE: NEsuhlas s duchom clanku
   clivia 10-08-2007 22:52
  RE: NEsuhlas s duchom clanku
   iko 10-08-2007 23:45
  RE: NEsuhlas s duchom clanku
   clivia 11-08-2007 1:09
  RE: NEsuhlas s duchom clanku
   iko 11-08-2007 1:28
  RE: NEsuhlas s duchom clanku
   clivia 11-08-2007 17:54
  RE: NEsuhlas s duchom clanku
   iko 11-08-2007 20:28
  RE: NEsuhlas s duchom clanku
   clivia 11-08-2007 22:00
  RE: NEsuhlas s duchom clanku
   iko 16-08-2007 0:50
  RE: NEsuhlas s duchom clanku
   clivia 16-08-2007 8:25
  RE: NEsuhlas s duchom clanku
   iko 11-08-2007 20:35
  NARTH
   peter 10-08-2007 21:32
  RE: NARTH
   Jaro 11-08-2007 22:52
  Este nieco zo svedskej tlace
   Palo Zlatoidsky 12-08-2007 17:19
  RE: Este nieco zo svedskej tlace
   Info 13-08-2007 4:20
  RE: Este nieco zo svedskej tlace
   msarkozy 13-08-2007 11:55
  RE: Este nieco zo svedskej tlace
   Palo Zlatoidsky 13-08-2007 18:28
  RE: Este nieco zo svedskej tlace
   msarkozy 14-08-2007 8:34
  RE: Este nieco zo svedskej tlace
   clivia 14-08-2007 22:03
  RE: Este nieco zo svedskej tlace
   msarkozy 14-08-2007 22:46
  Z prvej ruky
   Dušan 13-08-2007 11:19
  Posledna vecera ocami homosexuala
   clivia 13-08-2007 16:39
  Zaujimavy link:
   Palo Zlatoidsky 13-08-2007 19:23
  Dobré ráno stará mama
   Dušan 13-08-2007 19:44
  RE: Zaujimavy link:
   LIBERTARIAN 15-08-2007 8:43
  o konzervativizme.
   LIBERTARIAN 14-08-2007 10:37
  RE: o konzervativizme.
   Lukas Krivosik 14-08-2007 12:09
  RE: o konzervativizme.
   LIBERTARIAN 14-08-2007 14:26
  RE: o konzervativizme.
   LIBERTARIAN 14-08-2007 15:54
  RE: o konzervativizme.
   Georg 14-08-2007 20:25
  RE: o konzervativizme.
   LIBERTARIAN 15-08-2007 8:07
  RE: o konzervativizme.
   Georg 15-08-2007 19:22
  RE: o konzervativizme.
   LIBERTARAIAN 20-08-2007 21:19
  RE: o konzervativizme.
   tom 15-08-2007 9:32
  RE: o konzervativizme.
   LIBERTARIAN 15-08-2007 14:17
  RE: o konzervativizme.
   tom 15-08-2007 15:34
  kam az demokracia moze dojst
   clivia 14-08-2007 23:08
  RE: kam az demokracia moze dojst
   LIBERTARIAN 15-08-2007 8:48
  RE: kam az demokracia moze dojst
   clivia 15-08-2007 9:42
  ach ti svedski luterani
   miro ilias 15-08-2007 15:23
  morálka sa mení ?
   Laborec 24-08-2007 15:20
  Pavol, trefný článok
   Laborec 24-08-2007 16:07
  prdvica
   Šimon Mág 31-08-2007 14:10
  RE: prdvica
   Laborec 04-09-2007 15:43
  RE: prdvica
   prom.psychiater 06-09-2007 18:42
  demagogia, nelogickost a idiotizmus
   vgt 07-09-2007 2:16
  RE: demagogia, nelogickost a idiotizmus
   PALO ZLATOIDSKY 07-09-2007 18:09
  heh
   jednokto 29-09-2007 14:25
  pre mna hlupaka
   jednokto 29-09-2007 14:49
  ÚČEL PODPORY A PROPAGACE HOMOSEXUÁLŮ
   ingvlk 25-12-2007 9:59
  Homosexual Pavol Zlatoidsky
   Rainbow Warrior 05-02-2010 3:15
  O nás bez nás...
   dv 20-04-2014 12:39

   

 

Kultúrna vojna

Kresťanstvo je tepelnou izoláciou kapitalizmu i západnej civilizácie a kultúrna vojna je vojnou o dušu Západu. Ide v nej o to, či židovsko-kresťanské dedičstvo bude naďalej pre našu civilizáciu smerodajné, alebo či nad morálkou života zvíťazí pudová pseudomorálka smrti. Kultúrna vojna je bojom o zachovanie kultúrnosti západného človeka. Ak zničíme našu civilizačnú tradíciu, nepovstane z jej popola žiadny „nový človek“, nezaťažený poverami a predsudkami, ako si namýšľa liberálna ľavica. Kultúrnosť je to, čo človeka odlišuje od zvieraťa. Zničenie kultúrnosti povedie len k vyslobodeniu zvieraťa, ktoré sa pod tenkou vrstvou civilizácie skrýva v každom z nás.

Tiráž

Názov

Kontakt Šéfredaktor Redakcia Editor Vydavateľ Zakladateľ

Ďalšie odkazy

Newsletter

Ak chcete byť informovaný o zaujímavých novinkách na Pravom Spektre, vyplňte Vašu e-mailovú adresu. (frekvencia cca. 1 správa za mesiac)
 

 
Copyright © 2001-2024 Pravé Spektrum, občianske združenie
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group