ISSN 1335-8715

16-07-2007   Marek Hrubčo   Komentáre   verzia pre tlač

Kríza tvorby

Slovenská publicistika je v kríze. Nie čo do množstva, ale čo do kvality. Táto esej chce zachytiť určité nezdravé publicistické ťahy na pravej strane spektra. Pravej strane preto, lebo na nej autorovi záleží. Chce byť pozitívnym príspevkom – podnetom na diskusiu, môže prispieť k zvýšeniu úrovne, ozdraveniu a ozmysleniu budúcich publicistických počinov.

Kde je zrelosť?

Úslovie mladosť - pochabosť staršia generácia zvyčajne zneužíva, aby v diskusii získala zdanlivú argumentačnú výhodu. No zároveň treba uznať, že je čiastočne pravdivé. V poslednom čase pri čítaní úvah si čoraz častejšie musí čitateľ klásť otázku po zrelosti.

Jej absencia sa prejavuje dvojako: ponajprv v extrémne ostrých, radikálnych súdoch, väčšinou v rámci protestu voči nejakému adverzáriu. Po druhé, v absencii vlastnej myšlienky. Text zvyčajne iba prežúva už predžutú sekundárnu alebo terciárnu literatúru, prípadne hodnotí realitu virtuálnu: produkt nejakého média. Taký príspevok neobsahuje nič žité, nič autentické, nič originálne, nič vlastné, pôvodné.

Prečo? Lebo nevychádza z fenoménu. Fenomén je nevyhnutne potrebný k uchopeniu princípov, porozumeniu ich významu. Koncepty a myšlienky nemôžu byť pre samostatného mysliteľa východiskom. Snaha o priame nahliadnutie na princípy vedie k preberaniu konceptov a myšlienok iných. Namiesto odvodzovania princípov sa princípy stávajú východiskom. Preto ide o príspevky, ktoré k mysleniu neprispievajú. Sú iba viac či menej vydarenou kompiláciou bez pridanej hodnoty.

Chýba nielen samostatné myslenie, ale aj jeho predpoklad: vnímavo prežitý čas, skúsenosť, bezprostredná impresia z vecí, vlastné, originálne, zakúsené, zvnútornené zážitky, ktoré sa môžu pokojne týkať aj samotného myslenia. Dnes je však sprostredkovaných podnetov k dispozícii toľko, že na zvnútorňovanie vlastných nezostáva čas. A chýba aj jemná myšlienková práca, schopnosť sformulovať jemný odtieň myšlienky. Až tento výsledok, prežitá, prekontemplovaná a precízne sformulovaná idea, bude ozajstným vkladom, skutočným príspevkom.

Treba sa usilovať o príspevky, ktoré prispejú. Zatiaľ myšlienky iba spotrebúvame, konzumujeme, nanovo prepisujeme. Toto platí dvojnásobne o tých, ktorých publicistika živí. Horlivo čítajú nie aby porozumeli, ale preto, lebo musia čosi napísať. Touto svojou závislosťou sa stávajú beznádejne predpojatými. Na zrenie je potrebný čas, a toho je do ďalšieho vydania málo. Vyčerpanosť riešia povrchnosťou alebo večným krúžením okolo toho istého konceptu. Dosadzovaním premenných do tej istej rovnice „na týždennej báze“.

Pars pro toto

Isté spoločné črty žitých fenoménov, z ktorých úvahou vyvodzujeme princípy, nazývame -izmami. Z praktických dôvodov: aby sme si lepšie rozumeli. No tieto -izmy sú iba zovšeobecneným pomenovaním pre zložité javy, nie sú problémom osebe. Pomenúvajú síce problémový jav, ale ten v čistej forme neexistuje.

Je rozptýlený v realite, v myslení, v konkrétnych rozhodnutiach a činoch. Preto úvahy o tom, kto je tu konzervatívec a kto nie, nemajú konca – ani zmyslu. Treba si uvedomiť rozptýlenosť a rozhasenosť fenoménov. Kto vie, z koľkých cícerkov sa zlieva rieka? – pýta sa klasik. Ak chceme, aby čitatelia porozumeli z fenoménov odvodeným zovšeobecneným princípom, je nutné rešpektovať ich všeobecnosť. Tvrdý postoj nemožno vykúpiť upadaním do klasického omylu usudzovania z časti na celok.

Málokomu sa to darí. Je veľmi ťažké vyjadriť zložitý problém jednoducho a zrozumiteľne, a zároveň nezameniť časť za celok. Táto schopnosť je známkou intelektuálnej zrelosti. V opačnom prípade produkujeme „bláboly“. Pivné reči v šate intelektualizmu. Príkladom nech je názor na úroveň fínskeho školstva utvorený základe rozhovoru s nejakou fínskou študentkou.

Všetko skúmajte

Ako už na tomto fóre ktosi vtipne uviedol, je príznačné, najmä – ale nielen – pre mladú generáciu, ktorej sa cítim byť členom, nechávať za seba myslieť knihy. Niekedy má naozaj človek dojem, že článok vznikol prekladom či priamym prepisom častí niekoľkých textov z internetu. Táto tendencia je u nastupujúcej generácie vcelku pochopiteľná. Vlastných je málo, tak siahame po skúsenostiach cudzích, ktoré sú zachytené v knihách (alebo elektronicky). Je múdre všetko skúmať, koniec koncov, zo všetkého sa môže človek dobrej vôle poučiť.

Kniha zatiaľ je – a azda aj zostane – symbolom kultúrnosti. Avšak, v knihách sú zaznamenané iba stopy života a myslenia iných ľudí. Nie život a myslenie samo. K pomerne významným neduhom treba pripočítať aj zámerné omyly, teda lži z časti na celok pri hodnotení kontroverzných osobností, ktoré väčšinou stoja na druhom brehu. Alebo aj na tom našom, iba si od ich neslávneho imidžu potrebujeme z nejakého dôvodu umyť ruky.

Články typu Nietzsche-bol-fašista nechcú nič rozoberať. Chcú, aby si čitateľ úsudok neurobil sám, aby nemyslel samostatne. V scenzurovanej časti jednej z mojich reakcií som podobný publicistický počin označil za „príliš šebejovský, ale málo hríbovský“. Za článok v službe politickej agendy. Otvorenosť a šírka neznamená prijímať všetko – práve naopak: je to snaha hľadať zlomky pravdy vo všetkom.

Článok na pár riadkoch môže tému otvoriť. Zložité, svetonáhľadové, priširoké otázky na malom priestore nemôže uzavrieť. Nejde o lacnú vyváženosť v postojoch. Naopak, postoj nech je jednoznačný, ale článok by mal svojím značne limitovaným rozsahom zodpovedať šírke otázky, ktorú chce riešiť. Ak je priširoká, tak je namieste primeraná otvorenosť k čiastočnosti, neúplnosti a nedefinitívnosti textu.

Medializmus

Osobitný problém je medializmus. Je to vnútro-mediálna tendencia reagovať na svoje vlastné produkty. Už nejde o dianie okolo nás, o to čo sa deje a prečo sa to deje. Už nejde o skutočný svet, ale o akúsi hyperštruktúru, virtuálnu realitu. Do seba zahľadená mediálna komunita už iba sprostredkúva sprostredkované.

Človek postihnutý medializmom sa rád vymedzuje voči iným, ale nevie či nechce do kultúry nič vlastné vkladať. Iba reaguje. Je púhym reaktantom, nie činiteľom. K tomuto nezdravému javu prispieva aj čoraz väčšia roztrieštenosť mediálneho priestoru. Výsledkom je ešte väčšia dezorientácia, najmä svetonáhľadová. Novým fenoménom sú blogy – verejný priestor na výlevy kohokoľvek o čomkoľvek.

Vraj „blogy musia byť“. Akoby sme už teraz nepociťovali pretlak informačného smogu, ktorý spôsobuje globálne ohlupovanie (v tomto prípade preukázateľne). Cítime neodolateľné nutkanie rozmnožovať zdroje info-emisií svojím vlastným blogom. Už nepotrebujeme redakčný filter, cez ktorý sa „vonku“ prirodzene dostane iba to, čo stojí za to. Svoj blog môže mať každý. Motívom bloggera je samotné písanie. Písanie ho „baví“. Ide mu o samotný akt písania, v ňom sa vyžíva. Potrebuje sa „vypísať“, uľaviť si.

Potenciálni čitatelia sú pre bloggera vedľajší. Vedľajší je aj riešený problém, otázka. Bloger si svoj blog pestuje ako záhradku. Sebakonštrukcia. Reality show publicistiky. Rovnako nereálna ako tá z televízie. Schopnosť medializmom postihnutej publicistiky k niečomu niekedy nejakým spôsobom reálne a pozitívnym spôsobom prispieť je takmer nulová. Medií, foriem komunikácie, reflexií publicistov pribúda. To však neznamená, že nám majú čo povedať. Skôr naopak.

Marek Hrubčo
(Autor je prekladateľ a publicista)

  Ako to vidim ja
   Maros 16-07-2007 21:02
  RE: Ako to vidim ja
   Czechtek 16-07-2007 23:12
  RE: Ako to vidim ja
   malcolm 18-07-2007 0:43
  RE: Ako to vidim ja
   Czechtek 18-07-2007 9:42
  RE: Ako to vidim ja
   malcolm 18-07-2007 10:40
  RE: Ako to vidim ja
   Czechtek 16-07-2007 23:17
  RE: Ako to vidim ja
   Maros 16-07-2007 23:36
  RE: Ako to vidim ja
   Czechtek 17-07-2007 9:51
  RE: Ako to vidim ja
   Maros 17-07-2007 14:45
  RE: Ako to vidim ja
   Czechtek 18-07-2007 9:40
  RE: Ako to vidim ja
   Maros 18-07-2007 12:29
  RE: Ako to vidim ja
   Ondrej Jombik 19-07-2007 5:43
  RE: Ako to vidim ja
   malcolm 18-07-2007 0:50
  RE: Ako to vidim ja
   Czechtek 18-07-2007 21:41
  RE: Ako to vidim ja
   malcolm 20-07-2007 10:30
  co chyba nasej pravici?
   oblastny komisar 28-07-2007 20:48
  mne sa blogovanie páči
   msarkozy 16-07-2007 21:11
  RE: mne sa blogovanie páči
   Peter Frišo 18-07-2007 15:55
  .
   marek 16-07-2007 21:28
  Problém ?
   Dušan 16-07-2007 21:54
  50% zdrazovanie za Fica!!!
   Czechtek 16-07-2007 23:02
  RE: 50% zdrazovanie za Fica!!!
   PeterS 17-07-2007 0:06
  RE: 50% zdrazovanie za Fica!!!
   Czechtek 17-07-2007 9:48
  RE: 50% zdrazovanie za Fica!!!
   malcolm 18-07-2007 0:49
  RE: 50% zdrazovanie za Fica!!!
   Czechtek 18-07-2007 21:44
  RE: 50% zdrazovanie za Fica!!!
   malcolm 20-07-2007 10:32
  Sociálna Ficova Vláda
   viab 17-07-2007 7:38
  RE: Sociálna Ficova Vláda
   malcolm 18-07-2007 10:42
  veterné mlyny
   Rogue Keeper 17-07-2007 9:33
  RE: veterné mlyny
   Peter Frišo 18-07-2007 16:03
  RE: veterné mlyny
   Ladislav Kováčik 19-07-2007 15:08
  RE: veterné mlyny
   oblastny komisar 28-07-2007 20:58
  Pan Hrubčo
   ja 17-07-2007 10:39
  RE: Pan Hrubčo
   Rogue Keeper 17-07-2007 12:08
  RE: Pan Hrubčo
   ja 17-07-2007 12:41
  Výrok
   Daniel Valent 17-07-2007 18:23
  RE: Výrok
   malcolm 18-07-2007 0:45
  RE: Výrok
   tralos 18-07-2007 8:18
  RE: Výrok
   malcolm 20-07-2007 10:35
  RE: Výrok
   tralos 20-07-2007 10:56
  Libertarianizmus
   Lukas Krivosik 18-07-2007 0:26
  Prezident - šanca pre Slovensko
   Dušan 18-07-2007 9:46
  RE: Prezident - šanca pre Slovensko
   LIBERTARIAN 18-07-2007 10:28
  Alibizmus
   Dušan 18-07-2007 11:29
  RE: Prezident - šanca pre Slovensko
   Peter Frišo 18-07-2007 16:07
  RE: Libertarianizmus
   LIBERTARIAN 18-07-2007 10:39
  RE: Libertarianizmus
   malcolm 18-07-2007 10:44
  RE: Libertarianizmus
   Czechtek 18-07-2007 21:31
  RE: Libertarianizmus
   malcolm 20-07-2007 10:36
  RE: Libertarianizmus
   Maros 18-07-2007 12:51
  RE: Libertarianizmus
   Zolo 18-07-2007 13:48
  RE: Libertarianizmus
   LIBERTARIAN 18-07-2007 14:11
  RE: Libertarianizmus
   Maros 18-07-2007 14:26
  RE: Libertarianizmus
   Maros 18-07-2007 12:37
  RE: Libertarianizmus
   Peter Frišo 18-07-2007 16:09
  RE: Libertarianizmus
   Maros 18-07-2007 22:57
  RE: Libertarianizmus
   Peter Frišo 19-07-2007 9:18
  to maros
   tralos 19-07-2007 10:19
  RE: Libertarianizmus
   LIBERTARIAN 19-07-2007 13:43
  RE: Libertarianizmus
   Daniel Valent 18-07-2007 18:40
  RE: Libertarianizmus
   LIBERTARIAN 19-07-2007 9:10
  Sexy Konzervativizmus
   Lukas Krivosik 18-07-2007 0:36
  RE: Sexy Konzervativizmus
   malcolm 18-07-2007 0:47
  RE: Sexy Konzervativizmus
   Rogue Keeper 18-07-2007 9:47
  RE: Sexy Konzervativizmus
   Peter Frišo 18-07-2007 12:27
  RE: Sexy Konzervativizmus
   Maros 18-07-2007 12:54
  RE: Sexy Konzervativizmus
   Peter Frišo 18-07-2007 17:35
  RE: Sexy Konzervativizmus
   Maros 18-07-2007 22:52
  RE: Sexy Konzervativizmus
   Ladislav Kováčik 19-07-2007 15:28
  Kríza tvorby ?
   Peter Frišo 18-07-2007 6:18
  RE: Kríza tvorby ?
   msarkozy 18-07-2007 18:13
  co je toto za clanok
   ... 18-07-2007 13:51
  RE: co je toto za clanok
   Peter Frišo 18-07-2007 15:50
  Off topic
   andrej beno 18-07-2007 16:06
  Je ti odpustené
   Dušan 18-07-2007 20:18
  Lukasov Clanok
   Czechtek 18-07-2007 21:13
  Libertariani a vojna?
   Maros 18-07-2007 23:05
  RE: Libertariani a vojna?
   Czechtek 19-07-2007 9:17
  RE: Libertariani a vojna?
   tomas cunik 20-07-2007 1:11
  RE: Libertariani a vojna?
   Maros 21-07-2007 1:47
  RE: Libertariani a vojna?
   LIBERTARIAN 19-07-2007 12:31
  RE: Libertariani a vojna?
   Georg 21-07-2007 18:36
  RE: Libertariani a vojna?
   msarkozy 21-07-2007 10:13
  RE: Libertariani a vojna?
   Daniel Valent 21-07-2007 16:48
  RE: Libertariani a vojna?
   tralos 21-07-2007 17:48
  RE: Libertariani a vojna?
   msarkozy 21-07-2007 19:35
  RE: Libertariani a vojna?
   tralos 21-07-2007 23:40
  RE: Libertariani a vojna?
   msarkozy 22-07-2007 18:11
  RE: Libertariani a vojna?
   tralos 22-07-2007 21:30
  RE: Libertariani a vojna?
   msarkozy 22-07-2007 21:37
  RE: Libertariani a vojna?
   tralos 22-07-2007 21:43
  RE: Libertariani a vojna?
   msarkozy 23-07-2007 11:24
  RE: Libertariani a vojna?
   msarkozy 23-07-2007 11:30
  RE: Libertariani a vojna?
   Daniel Valent 22-07-2007 16:23
  RE: Libertariani a vojna?
   msarkozy 22-07-2007 18:19
  RE: Libertariani a vojna?
   Daniel Valent 22-07-2007 18:39
  RE: Libertariani a vojna?
   msarkozy 22-07-2007 19:19
  RE: Libertariani a vojna?
   LIBERTARIAN 25-07-2007 9:02
  RE: Libertariani a vojna?
   msarkozy 25-07-2007 9:47
  RE: Libertariani a vojna?
   msarkozy 25-07-2007 10:17
  RE: Libertariani a vojna?
   LIBERTARIAN 25-07-2007 13:55
  RE: Libertariani a vojna?
   msarkozy 25-07-2007 16:15
  RE: Libertariani a vojna?
   LIBERTARIAN 26-07-2007 7:57
  RE: Libertariani a vojna?
   msarkozy 26-07-2007 11:37
  RE: Libertariani a vojna?
   LIBERTARIAN 26-07-2007 15:28
  RE: Libertariani a vojna?
   msarkozy 26-07-2007 18:47
  RE: Libertariani a vojna?
   LIBERTARIAN 27-07-2007 8:25
  RE: Libertariani a vojna?
   tralos 27-07-2007 10:02
  RE: Libertariani a vojna?
   msarkozy 27-07-2007 13:46
  RE: Libertariani a vojna?
   Maros 21-07-2007 23:50
  RE: Libertariani a vojna?
   Georg 22-07-2007 10:13
  Koniec doveryhodnosti BBC?
   Firstborn 19-07-2007 9:39
  OFF: policajný štát v akcii
   Dušan 19-07-2007 12:38
  RE: OFF: policajný štát v akcii
   LIBERTARIAN 19-07-2007 13:05
  RE: OFF: policajný štát v akcii
   Dušan 19-07-2007 13:49
  K Lukasovym komentarom
   LIBERTARIAN 19-07-2007 12:56
  RE: K Lukasovym komentarom
   Maros 19-07-2007 14:02
  RE: K Lukasovym komentarom
   Lukas Krivosik 19-07-2007 14:18
  RE: K Lukasovym komentarom
   Maros 19-07-2007 17:27
  RE: K Lukasovym komentarom
   Daniel Valent 19-07-2007 17:55
  RE: K Lukasovym komentarom
   Lukas Krivosik 19-07-2007 18:31
  RE: K Lukasovym komentarom
   Daniel Valent 19-07-2007 19:23
  RE: K Lukasovym komentarom
   Lukas Krivosik 19-07-2007 21:53
  RE: K Lukasovym komentarom
   Daniel Valent 21-07-2007 17:19
  RE: K Lukasovym komentarom
   Lukas Krivosik 21-07-2007 20:37
  RE: K Lukasovym komentarom
   Daniel Valent 22-07-2007 16:17
  RE: K Lukasovym komentarom
   LIBERTARIAN 25-07-2007 8:38
  RE: K Lukasovym komentarom
   Lukas Krivosik 19-07-2007 14:23
  RE: K Lukasovym komentarom
   Peter Surda 19-07-2007 22:05
  RE: K Lukasovym komentarom
   iamwhite 20-07-2007 23:24
  RE: K Lukasovym komentarom
   Georg 21-07-2007 18:45
  RE: K Lukasovym komentarom
   Lukas Krivosik 21-07-2007 20:45
  RE: K Lukasovym komentarom
   iamwhite 22-07-2007 15:31
  RE: K Lukasovym komentarom
   malcolm 23-07-2007 0:16
  .
   malcolm 20-07-2007 10:40
  RE: .
   Georg 20-07-2007 10:48
  Reakcie na reakcie
   Marek Hrubčo 23-07-2007 11:19
  RE: Reakcie na reakcie
   msarkozy 23-07-2007 12:20
  RE: Reakcie na reakcie
   Daniel Valent 23-07-2007 19:34
  RE: Reakcie na reakcie
   msarkozy 23-07-2007 15:08
  RE: Reakcie na reakcie
   msarkozy 23-07-2007 16:34
  RE: Reakcie na reakcie
   Daniel Valent 23-07-2007 17:05
  OTAZKA NA LUKASA
   Czechtek 23-07-2007 14:52
  Tiež dobrý
   Dušan 23-07-2007 17:38
  RE: Tiež dobrý
   Czechtek 23-07-2007 19:20
  Hurá - nie sme blbý
   Dušan 24-07-2007 7:12
  RE: Hurá - nie sme blbý
   Czechtek 24-07-2007 9:53
  OFF: žiadna kultúrna vojna
   Dušan 24-07-2007 6:39
  wow
   malcolm 24-07-2007 19:04
  RE: wow
   Czechtek 24-07-2007 21:03
  RE: wow
   PeterS 25-07-2007 1:02
  hehe, prečo používate počítač?
   oblastny komisar 28-07-2007 21:12
  RE: wow
   malcolm 25-07-2007 15:32
  .
   malcolm 25-07-2007 18:03

   

 

Tiráž

Názov

Kontakt Šéfredaktor Redakcia Editor Vydavateľ Zakladateľ

Ďalšie odkazy

Newsletter

Ak chcete byť informovaný o zaujímavých novinkách na Pravom Spektre, vyplňte Vašu e-mailovú adresu. (frekvencia cca. 1 správa za mesiac)
 

 
Copyright © 2001-2023 Pravé Spektrum, občianske združenie
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group