ISSN 1335-8715

08-07-2007   Peter Sklenár   Kultúrna vojna   verzia pre tlač

Tradičná latinská omša sa vracia

Hovorí sa, že dejiny sa nezvyknú opakovať, no niekedy dochádza k situáciám, ktoré nám svojím návratom môžu nielen pripomenúť, ale aj naživo lepšie spoznať niečo, čo nepatrí iba do múzeí či spomienok z detstva. Častokrát musí totiž človek najprv niečo hodnotné stratiť, aby to potom mohol znova nájsť a vážiť si.

Možno aj preto Benedikt XVI. opäť raz upriamil pozornosť na otázky, ktoré mnohí môžu považovať za nepodstatné a zbytočné, no ktoré sa bytostne dotýkajú života katolíkov latinského obradu. Ale aj všetkých tých, ktorí nepoznajú a nepoznali to, čo po stáročia prenikalo dejiny a kultúru západnej civilizácie.

Z vlastnej iniciatívy napísaným apoštolským listom Summorum Pontificum 80-ročný pápež rozširuje možnosť slávenia tzv. Tridentskej omše. Poukazuje pritom na to, že starý latinský obrad spred 2.Vatikánskeho koncilu nebol napriek reformám nikdy oficiálne zakázaný ani zrušený.

V štvorstranovom dokumente doplnenom o sprievodný list biskupom vysvetľuje pápež dôvody, prečo by mala byť stáročná liturgia (naposledy upravená podľa omšových kníh blahoslaveného Jána XXIII. z roku 1962) znova o niečo dostupnejšia všetkým rímskokatolíckym kňazom a rovnako aj tým veriacim, ktorí o ňu požiadajú. Lebo hoci nebola zrušená, jej slávenie sa po zavedení koncilových inštrukcií liturgiou Pavla VI. (1969) značne obmedzilo.

Bolo potrebné špeciálne povolenie od miestnych biskupov. Avšak mnohí ho nevydali, keďže buď nebol o to záujem alebo chýbali kňazi, ktorí by vedeli a chceli klasický rímsky obrad slúžiť.

Výrazne obmedzenie omše kodifikovanej svätým Piom V. sa však stalo hlavnou príčinou založenia Spoločnosti svätého Pia X. ,ktorá dodnes vznáša vážne výhrady nielen voči pokoncilovej liturgii, ale aj iným reformám uplatneným po Koncile.

Rozpory vyvrcholili v júni 1988, keď arcibiskup Marcel Lefebvre bez súhlasu Vatikánu vysvätil štyroch biskupov, čím sa spolu s nimi exkomunikoval a oddelil od jednoty s rímskym pápežom. Mnohých práve táto skutočnosť dodnes mylne zvádza označovať všetkých tradicionalistov za stúpencov zosnulého francúzskeho arcibiskupa.

Dekrét Ecclesia Dei bol však okrem spomínanej exkomunikácie aj príležitosťou na zakladanie nových tradicionálnych hnutí verných Svätej stolici. Bratstvo svätého Petra, Inštitút Krista Kráľa Veľkňaza či Spoločnosť svätého Vincenta Ferrera sú len niektoré z nových cirkevných spoločenstiev, ktorým pápež Ján Pavol II. udelil výnimku.

Na základe nej môžu vykonávať apoštolát a vysluhovať sviatosti výhradne podľa liturgických kníh a predpisov schválených Misálom Jána XXIII., uznávajúc pritom platnosť liturgie zavedenej koncilovou reformou. Dobrou príležitosťou spoznať toto bohatstvo katolíckej tradície boli aj Svetové dni mládeže v Kolíne 2005.

Stále príťažlivejšia aj pre mladých

Početne zastúpené hnutie Juventutem svojimi aktivitami vrámci oficiálneho programu jasne dosvedčovalo, že tradičná latinská omša nie je len záležitosťou „nostalgikov“ či rôznych okrajových skupiniek neraz žiaľ s extrémistickými názormi. (Pozri článok www.prave-spektrum.sk/article.php?443)

Práve naopak, klasický rímsky obrad vo svojej „mimoriadnej forme“ (Benedikt XVI.) je veľmi blízky aj moderným ľuďom. Viacerých priťahuje najmä svojím posvätným tichom a hlbokou symbolikou netypickou pre dnešný hlučný a profánny svet. Psychologický aspekt prežívania ticha a posvätna nás môže priblížiť k hlbšiemu skúmaniu svojho vnútra a jeho potrieb načúvajúc Boží hlas v nás.

Ide o katolíkov, ktorí milujú svoju vieru a sú verní učeniu Svätého Otca a Magistériu Katolíckej cirkvi i poslušní svojim duchovným pastierom. Sú medzi nimi aj mladí ľudia (a hlavne mladé rodiny s deťmi), ktorí sa narodili desiatky rokov po skončení Druhého Vatikánskeho koncilu a nemajú iný motív ako hlbšie prežívať svoju vieru a poznať Krista, milovať ho a slúžiť mu.. Otec Kenneth E.Myers spomína svedectvo mladej ženy, dcéry nepraktizujúcich katolíkov po jej prvej „latinskej“ omši:

„Keď začala omša, zostala som v úžase....Hoci som vôbec nerozumela tomu, čo som videla, bolo tam niečo veľmi zvláštne. Niečo, čo som som nikdy predtým nezažila. Cítila som, že v tej omši bola pravda, a hlboká, svätá tradícia. V ten deň som cítila, že toto je miesto kam patrím...Otvorila som moje srdce Bohu a On mi vrátil jeho lásku. Nikdy predtým v živote som necítila taký pokoj. Boh je dobrý, Boh je milosrdný! Som veľmi nadšená, že môžem vychovávať našu rodinu v tradičnej latinskej omši!“

Ľuďom, ktorí majú radi tradičnú latinskú omšu sa však nie vždy dostane porozumenia. Často narážajú na nepochopenie. Viackrát sa stretávajú sa s pejoratívnymi výrazmi (neraz účelovo používanými) ako „omša chrbtom k ľudu“ či „latinská omša“. Tie majú naznačiť, že ide o niečo nepotrebné a zastaralé. Oba termíny sú však nepresné.

V „latinskej omši“ sa okrem latinčiny čoraz častejšie používajú aj moderné spisovné jazyky (čítanie lekcií, Evanjelia), nehovoriac o o gréckych a aramejských výrazoch („Kyrie eleison“, „Amen“ a „Alleluia“). Taktiež ani omša sa neslúži „chrbtom k ľudu“, ale smerom „k Pánovi“, ako o tom často píše aj dnešný pápež Benedikt XVI. A navyše, oba tieto charakteristické prvky nie sú podstatou a jadrom Tridentského rítu.

Tým, čo je naozaj dôležitým a podstatným vo svätej omši je eucharistický Ježiš Kristus. Pápež Benedikt XVI. si je toho veľmi dobre uvedomý. Aj preto ponecháva na uplatnenie svojho apoštolského listu čas do 14.septembra. Okolnosti ukážu, no treba veriť, že pokojné spolunažívanie oboch foriem jedného rímskeho obradu nebude „výletom do histórie“, ale poslúži veriacim k hlbšiemu prežívaniu viery, ako o to žiadal Druhý vatikánsky koncil.

Peter Sklenár

sklenarpet@pobox.sk

  Bližšie k ľuďom
   Dušan 08-07-2007 6:55
  RE: Bližšie k ľuďom
   LIBERTARIAN 09-07-2007 7:46
  RE: Bližšie k ľuďom
   Peter Frišo 09-07-2007 8:31
  RE: Bližšie k ľuďom
   LIBERTARIAN 09-07-2007 9:02
  RE: Bližšie k ľuďom
   Peter Frišo 09-07-2007 9:33
  RE: Bližšie k ľuďom
   root2 22-07-2007 15:55
  Zvlastne clanky v poslednej dobe
   Maros 08-07-2007 11:09
  RE: Zvlastne clanky v poslednej dobe
   Lukas Krivosik 08-07-2007 13:34
  RE: Zvlastne clanky v poslednej dobe
   Robo 08-07-2007 13:59
  RE: Zvlastne clanky v poslednej dobe
   Lukas Krivosik 08-07-2007 14:18
  RE: Zvlastne clanky v poslednej dobe
   Dušan 08-07-2007 18:00
  RE: Zvlastne clanky v poslednej dobe
   Maros 09-07-2007 11:00
  RE: Zvlastne clanky v poslednej dobe
   recina 21-08-2011 9:05
  RE: Zvlastne clanky v poslednej dobe
   Fender Stratocaster 08-07-2007 18:25
  RE: Zvlastne clanky v poslednej dobe
   Maros 09-07-2007 11:04
  RE: Zvlastne clanky v poslednej dobe
   Fender Stratocaster 13-07-2007 1:06
  RE: Zvlastne clanky v poslednej dobe
   Maros 13-07-2007 11:16
  RE: Zvlastne clanky v poslednej dobe
   Fender Stratocaster 13-07-2007 18:46
  RE: Zvlastne clanky v poslednej dobe
   Maros 13-07-2007 23:40
  RE: Zvlastne clanky v poslednej dobe
   Fender Stratocaster 14-07-2007 21:39
  RE: Zvlastne clanky v poslednej dobe
   recina 21-08-2011 9:08
  RE: Zvlastne clanky v poslednej dobe
   Peter Frišo 09-07-2007 8:15
  Kolka bije
   autor clanku 08-07-2007 17:28
  latinsky obrad
   miro ilias 08-07-2007 19:29
  RE: latinsky obrad
   Peter Frišo 09-07-2007 8:19
  RE: latinsky obrad
   miro ilias 09-07-2007 9:14
  RE: latinsky obrad
   Peter Frišo 09-07-2007 9:34
  RE: latinsky obrad
   tomas 09-07-2007 17:09
  RE: latinsky obrad
   Peter Frišo 09-07-2007 23:12
  RE: latinsky obrad
   Peter Frišo 09-07-2007 8:34
  RE: latinsky obrad
   Zolo 09-07-2007 17:33
  RE: latinsky obrad
   Peter Frišo 09-07-2007 23:19
  RE: latinsky obrad
   Fender Stratocaster 11-07-2007 19:31
  RE: latinsky obrad
   Peter Frišo 13-07-2007 8:09
  RE: latinsky obrad
   recina 21-08-2011 9:14
  este mi napadlo
   miro ilias 08-07-2007 19:49
  RE: este mi napadlo
   Peter Frišo 10-07-2007 22:49
  treba to zachovat
   Martin Pener 08-07-2007 21:58
  RE: treba to zachovat
   Alexios I. 09-07-2007 10:36
  RE: treba to zachovat
   Peter Frišo 09-07-2007 10:45
  RE: treba to zachovat
   AS 09-07-2007 17:41
  RE: treba to zachovat
   Peter Frišo 12-07-2007 18:48
  Cyril a Metod
   autor clanku 08-07-2007 23:09
  RE: Cyril a Metod
   LIBERTARIAN 09-07-2007 9:08
  RE: Cyril a Metod
   Peter Frišo 13-07-2007 8:10
  "Liberali" sa prejavili
   Lukas Krivosik 09-07-2007 11:16
  Tvoja reakcia
   Maros 09-07-2007 12:29
  RE: Tvoja reakcia
   Lukas Krivosik 09-07-2007 13:22
  RE: Tvoja reakcia
   Peter Frišo 09-07-2007 13:30
  RE: Tvoja reakcia
   Maros 09-07-2007 13:47
  RE: Tvoja reakcia
   Lukas Krivosik 09-07-2007 13:48
  RE: Tvoja reakcia
   Maros 09-07-2007 14:26
  RE:
   tom 09-07-2007 18:57
  RE:
   msarkozy 09-07-2007 20:14
  RE:
   tom 09-07-2007 20:35
  RE:
   Peter Frišo 09-07-2007 23:18
  RE:
   msarkozy 10-07-2007 18:36
  RE:
   tom 10-07-2007 20:45
  RE:
   msarkozy 10-07-2007 21:34
  RE:
   mima 10-07-2007 22:23
  RE:
   Peter Frišo 10-07-2007 22:44
  RE:
   mima 10-07-2007 23:01
  RE:
   tom 11-07-2007 7:34
  RE:
   Peter Frišo 10-07-2007 22:41
  RE:
   msarkozy 11-07-2007 13:32
  RE:
   Peter Frišo 12-07-2007 18:57
  RE:
   msarkozy 12-07-2007 20:38
  RE:
   Peter Frišo 13-07-2007 7:29
  RE:
   msarkozy 13-07-2007 8:34
  RE:
   Peter Frišo 14-07-2007 9:28
  RE:
   msarkozy 14-07-2007 18:34
  Uplne mimo
   Maros 10-07-2007 12:02
  RE: Uplne mimo
   tom 10-07-2007 13:50
  RE: Uplne mimo
   Maros 10-07-2007 22:19
  RE: Uplne mimo
   Peter Frišo 10-07-2007 22:45
  RE: Uplne mimo
   Peter Frišo 10-07-2007 22:51
  RE: Uplne mimo
   Maros 10-07-2007 23:07
  RE: Uplne mimo
   Peter Frišo 11-07-2007 12:02
  RE:
   tom 09-07-2007 19:05
  RE:
   enikibeniki 10-07-2007 16:46
  RE:
   Lukas Krivosik 10-07-2007 21:51
  RE:
   enikibeniki 10-07-2007 23:09
  RE:
   enikibeniki 10-07-2007 23:17
  RE: "Liberali" sa prejavili
   Fender Stratocaster 10-07-2007 23:23
  off topic hmmm
   tomas cunik 09-07-2007 15:34
  a na obranu liberalov :))
   tomas cunik 09-07-2007 15:44
  RE: a na obranu liberalov :))
   Peter Frišo 09-07-2007 23:17
  RE: a na obranu liberalov :))
   iamwhite 10-07-2007 0:10
  RE: a na obranu liberalov :))
   Fero 10-07-2007 10:04
  RE: a na obranu liberalov :))
   iamwhite 10-07-2007 10:25
  RE: a na obranu liberalov :))
   viab 10-07-2007 10:13
  RE: off topic hmmm
   Peter Frišo 09-07-2007 23:15
  RE: off topic hmmm
   tomas cunik 10-07-2007 14:29
  RE: off topic hmmm
   LIBERTARIAN 10-07-2007 14:55
  RE: off topic hmmm
   tomas cunik 10-07-2007 16:19
  RE: off topic hmmm
   LIBERTARIAN 11-07-2007 13:05
  RE: off topic hmmm
   tomas cunik 11-07-2007 14:02
  RE: off topic hmmm
   Peter Frišo 10-07-2007 22:28
  RE: off topic hmmm
   tomas cunik 11-07-2007 11:30
  RE: off topic hmmm
   Peter Frišo 11-07-2007 12:04
  RE: off topic hmmm
   tomas cunik 11-07-2007 12:20
  RE: off topic hmmm
   Peter Frišo 12-07-2007 19:00
  RE: off topic hmmm
   LIBERTARIAN 11-07-2007 13:10
  RE: off topic hmmm
   Peter Frišo 12-07-2007 19:01
  RE: off topic hmmm
   LIBERTARIAN 13-07-2007 8:05
  RE: off topic hmmm
   Peter Frišo 13-07-2007 8:14
  RE: off topic hmmm
   tomas cunik 14-07-2007 10:32
  RE: off topic hmmm
   Peter Frišo 15-07-2007 12:59
  Jediná správna
   Dušan 10-07-2007 18:31
  RE: Jediná správna
   Lukas Krivosik 10-07-2007 22:07
  RE: Jediná správna
   Dušan 10-07-2007 23:50
  RE: Jediná správna
   mima 10-07-2007 22:58
  RE: Jediná správna
   Maros 10-07-2007 23:15
  RE: Jediná správna
   Dušan 10-07-2007 23:39
  RE: Jediná správna
   Maros 10-07-2007 23:57
  RE: Jediná správna
   viab 13-07-2007 14:02
  Katolícki komunisti
   Dušan 15-07-2007 9:40
  RE: Jediná správna
   Dušan 10-07-2007 23:28
  RE: Jediná správna
   mima 10-07-2007 23:47
  RE: Jediná správna
   Dušan 10-07-2007 23:58
  RE: Jediná správna
   tom 11-07-2007 20:49
  RE: Jediná správna
   Peter Surda 14-07-2007 15:58
  RE: Jediná správna
   enikibeniki 10-07-2007 23:14
  RE: Jediná správna
   Peter Frišo 13-07-2007 7:26
  RE: Jediná správna
   Dušan 13-07-2007 10:32
  RE: Jediná správna
   Peter Frišo 14-07-2007 9:31
  Chcelo by to nejaky clanok
   Maros 11-07-2007 14:39
  pekny citat od Actona
   Firstborn 11-07-2007 16:21
  Hlúposti
   Richard 11-07-2007 16:43
  RE: Hlúposti
   Modra je dobra 11-07-2007 18:12
  RE: Hlúposti
   Ondrej 11-07-2007 20:49
  RE: Hlúposti
   enikibeniki 12-07-2007 2:29
  RE: Hlúposti
   Maros 12-07-2007 10:44
  RE: Hlúposti
   Modra je dobra 12-07-2007 12:36
  RE: Hlúposti
   Maros 12-07-2007 12:49
  RE: Hlúposti
   Modra je dobra 12-07-2007 13:47
  RE: Hlúposti
   Peter Frišo 13-07-2007 8:47
  RE: Hlúposti
   Richard 13-07-2007 10:59
  RE: Hlúposti
   Peter Frišo 14-07-2007 9:35
  RE: Hlúposti
   Maros 13-07-2007 11:11
  RE: Hlúposti
   tomas cunik 13-07-2007 13:42
  RE: Hlúposti
   modra je dobra 14-07-2007 8:10
  RE: Hlúposti
   Lukas Krivosik 14-07-2007 14:22
  RE: Hlúposti
   TRALOS 14-07-2007 8:34
  RE: Hlúposti
   tomas cunik 14-07-2007 10:23
  RE: Hlúposti
   Georg 14-07-2007 20:20
  RE: Hlúposti
   TRALOS 15-07-2007 0:03
  RE: Hlúposti
   Georg 15-07-2007 8:27
  RE: Hlúposti
   Peter Frišo 14-07-2007 9:37
  RE: Hlúposti
   tomas cunik 14-07-2007 11:02
  RE: Hlúposti
   Peter Frišo 15-07-2007 13:04
  RE: Hlúposti
   LIBERTARIAN 13-07-2007 14:57
  RE: Hlúposti
   Maros 14-07-2007 0:12
  RE: Hlúposti
   Peter Frišo 14-07-2007 9:41
  RE: Hlúposti
   Modra je dobra 14-07-2007 19:41
  RE: Hlúposti
   Richard 12-07-2007 9:48
  Libertarian o lat. omsi
   Lukas Krivosik 11-07-2007 22:46
  Buchanan o lat. omsi
   Lukas Krivosik 11-07-2007 22:53
  RE: Buchanan o lat. omsi
   tomas cunik 12-07-2007 8:24
  RE: Buchanan o lat. omsi
   LIBERTARIAN 12-07-2007 8:39
  RE: Buchanan o lat. omsi
   tomas cunik 12-07-2007 8:52
  RE: Buchanan o lat. omsi
   LIBERTARIAN 12-07-2007 11:07
  RE: Buchanan o lat. omsi
   tomas cunik 12-07-2007 13:55
  RE: Buchanan o lat. omsi
   tomas cunik 12-07-2007 14:01
  RE: Buchanan o lat. omsi
   tomas cunik 12-07-2007 8:54
  RE: Buchanan o lat. omsi
   Peter Frišo 12-07-2007 19:04
  RE: Buchanan o lat. omsi
   tomas cunik 12-07-2007 20:05
  RE: Buchanan o lat. omsi
   LIBERTARIAN 12-07-2007 8:47
  RE: Buchanan o lat. omsi
   Peter Frišo 12-07-2007 19:12
  Odpustite mi.
   Georg 12-07-2007 21:42
  modernizmus
   TRALOS 14-07-2007 0:36
  RE: modernizmus
   msarkozy 15-07-2007 12:46
  RE: modernizmus
   Peter Frišo 15-07-2007 13:07
  RE: modernizmus
   msarkozy 15-07-2007 13:35
  Petrovi Frisovi
   Peter Surda 15-07-2007 14:10
  RE: Petrovi Frisovi
   Theudemer 15-07-2007 18:38
  RE: Petrovi Frisovi
   Peter Frišo 15-07-2007 18:45
  RE: Petrovi Frisovi
   Peter Surda 15-07-2007 20:53
  RE: Petrovi Frisovi
   tralos 15-07-2007 21:10
  RE: Petrovi Frisovi
   Peter Surda 15-07-2007 21:32
  RE: Petrovi Frisovi
   tralos 15-07-2007 22:47
  RE: Petrovi Frisovi
   Peter Surda 16-07-2007 1:41
  RE: Petrovi Frisovi
   tralos 16-07-2007 8:34
  RE: Petrovi Frisovi doplnok
   tralos 16-07-2007 8:45
  RE: Petrovi Frisovi doplnok
   Peter Surda 16-07-2007 10:09
  RE: Petrovi Frisovi doplnok
   tralos 16-07-2007 22:31
  RE: Petrovi Frisovi doplnok
   Peter Surda 17-07-2007 3:03
  diskusia s tralosom
   LIBERTARIAN 18-07-2007 12:32
  RE: diskusia s tralosom
   Peter Surda 18-07-2007 15:22
  RE: Petrovi Frisovi
   Peter Frišo 15-07-2007 21:54
  RE: Petrovi Frisovi
   Peter Surda 16-07-2007 1:37
  RE: Petrovi Frisovi
   Peter Frišo 16-07-2007 22:12
  RE: Petrovi Frisovi
   Peter Surda 17-07-2007 0:29
  RE: Petrovi Frisovi
   Peter Frišo 17-07-2007 9:16
  RE: Petrovi Frisovi
   Peter Surda 17-07-2007 11:17
  RE: Petrovi Frisovi
   LIBERTARIAN 18-07-2007 12:51
  RE: Petrovi Frisovi
   Peter Surda 18-07-2007 15:09
  RE: Petrovi Frisovi
   Peter Frišo 18-07-2007 21:10
  RE: Petrovi Frisovi
   Peter Surda 19-07-2007 10:05
  RE: Petrovi Frisovi
   Peter Frišo 18-07-2007 21:14
  RE: Petrovi Frisovi
   LIBERTARIAN 19-07-2007 9:24
  RE: Petrovi Frisovi
   Peter Frišo 19-07-2007 17:13
  RE: Petrovi Frisovi
   Peter Surda 19-07-2007 21:06
  RE: Petrovi Frisovi
   Peter Surda 19-07-2007 10:12
  RE: Petrovi Frisovi
   Peter Frišo 18-07-2007 21:02
  RE: Petrovi Frisovi
   Peter Surda 19-07-2007 11:06
  Ecrasez l'infame!
   antiklerikal 22-07-2007 11:53

   

 

Kultúrna vojna

Kresťanstvo je tepelnou izoláciou kapitalizmu i západnej civilizácie a kultúrna vojna je vojnou o dušu Západu. Ide v nej o to, či židovsko-kresťanské dedičstvo bude naďalej pre našu civilizáciu smerodajné, alebo či nad morálkou života zvíťazí pudová pseudomorálka smrti. Kultúrna vojna je bojom o zachovanie kultúrnosti západného človeka. Ak zničíme našu civilizačnú tradíciu, nepovstane z jej popola žiadny „nový človek“, nezaťažený poverami a predsudkami, ako si namýšľa liberálna ľavica. Kultúrnosť je to, čo človeka odlišuje od zvieraťa. Zničenie kultúrnosti povedie len k vyslobodeniu zvieraťa, ktoré sa pod tenkou vrstvou civilizácie skrýva v každom z nás.

Tiráž

Názov

Kontakt Šéfredaktor Redakcia Editor Vydavateľ Zakladateľ

Ďalšie odkazy

Newsletter

Ak chcete byť informovaný o zaujímavých novinkách na Pravom Spektre, vyplňte Vašu e-mailovú adresu. (frekvencia cca. 1 správa za mesiac)
 

 
Copyright © 2001-2024 Pravé Spektrum, občianske združenie
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group