ISSN 1335-8715

03-02-2007   Matúš Pošvanc   Slobodný trh   verzia pre tlač

Výzva za zákonné víťazstvo dobra nad zlom

K rukám všetkým politicky činným záchrancom, revolucionárom, predstaviteľom, zákonodarcom a orgánom.

Veľavážení všetci! Viete, že nemalému počtu ľudí žijúcich na tejto planéte je denno-denne zle? Nie že by všetci holdovali alkoholu, ráno sa budili s bolesťami hlavy a neidentifikovateľnou chuťou v ústach. To nie!

Obrovský počet ľudí nepatrí medzi bohatých, nemá istotu zamestnania a rovnosť príležitostí, musí každé ráno vstávať a podlo sa živiť prácou, dokonca ich tlačia okolnosti byť zodpovednými za svoj život a život svojich rodín. A rovnako ako vy, ktorí tieto slová zdôrazňujete vo svojich prejavoch, i my to považujeme za zlo!

Nemyslíte si, že s tým treba už konečne niečo urobiť? A na koho iného sa obrátiť, ak nie na vás. Ľudia majú problém. Vy ho vyriešite. Tak to funguje. Síce pre nás nič nevyrábate a neposkytujete nám žiadne služby, ale zato denne prijímate milióny strán zákonov, ktorými regulujete a prerozdeľujete, čo ostatní produktívne vyprodukovali. A aj keď sa každým vaším zákonom vraj približujeme raju na zemi, stále sme ďaleko od konečného cieľa: „Aby bolo dobre všetkým!“ Preto je na mieste otázka: „Koľko zákonov ešte musíte prijať, aby bolo už dobre?“

Tisíce? Desaťtisíce? To však môže trvať príliš dlho. Preto sme prišli s konečným riešením. Objavili sme ho prostredníctvom najmodernejších metód. Pozorovali sme viac ako 100 rokov vaše správanie. Úspechy i neúspechy. Všetky tieto dáta boli vložené do nami stvoreného politicko-ekonometrického modelu.

Vygenerované riešenie je prekvapivé svojou jednoduchosťou. Bolo vlastne jediné, vzhľadom na fakt, že viac ako 100 rokov robíte stále to isté – prijímate tony zákonov. Dnes stačí prijať jediný zákon! „Zákon o matí sa dobre!“

Vyzývame vás preto ó, záchrancovia naši, k neveľkému, no o to odvážnejšiemu činu spásy celého ľudstva. Vyzývame OSN, FAO, FAOSTAT, UNESCO, UNICEF, WHO, UNCEA, UNIFEM, UNITAF, OFFLU, CIFAL, ILO, ITU, Svetovú banku, EBRD, IMF, WTO, OECD, EU, EFTA, ASEAN, ACD, SAARC, CIS, SCO, GUAM, African Union, ECOWAS, SADC, IGAD, NAFTA, OAS, CARICOM, OECS, IOC, IOR-ARC, APEC, asi i NATO, OSCE a INTERPOL a ostatných, na ktorých sme pozabudli, všetky národné parlamenty a vlády, politikov a zákonodarcov na zvolanie mimoriadnej parlamentnej či diktátorskej schôdze, na ktorej sa musí prijať právna norma uzákoňujúca, že bude jednoducho už všade dobre.

Neprichádzame samozrejme bez návrhov! Máme za sebou seriózny výskum. Názov zákona bude jednoduchý, aby každý pochopil, o čo ide: „Zákon o tom, že sa máme vďaka politike porušovania vlastníckych práv, prerozdeľovania, zdaňovania a regulácií, ktorú realizujú politici v mene nás všetkých demokratickým i iným spôsobom, na večné veky už dobre! (Zákon o matí sa dobre)“. Áno, názov nakoniec nie je až tak jednoduchý, ale veď jednoduchá nie je ani vaša práca.

Základnou podmienkou nášho spoločného úspechu bude, že zákon musí zakázať ľuďom, aby sa mali zle. Je to jeho condicio sine qua non! Pre toho, kto bude po prijatí zákona naďalej tvrdiť, že je mu zle, navrhujeme trest smrti. Živly, ktoré budú tvrdiť, že im je síce dobre, ale ich život sa zhoršil, sú nebezpečné a treba ich rovnako eliminovať v zárodku.

Ďalšia vec, ktorá z našich výpočtov vyplynula, je, že zákon by mal upraviť štátne sviatky slávenia dobra. Ako príklad pre európske štáty navrhujeme sviatky: „Zdanenia a matia sa dobre (31. marec)“, „Rozšírenia EU a matia sa dobre (1. máj),“ „Mládeže a matia sa dobre (1. september)“ či sviatok „Matia sa dobre a matia sa dobre (24. december)“, keď by sa všetci mali dvakrát tak dobre ako obyčajne. Na základe dôslednej kalkulácie upozorňujeme, že celkový počet sviatkov by nemal prekročiť hranicu od 365 do 366 dní ročne.

Toto úsilie je nemožné podľa nášho predikčného modelu realizovať bez medzinárodnej kooperácie. Preto navrhujeme urýchlene zriadiť Medzinárodnú organizáciu pre všeobecné dobro (International Organization for General Welfare). Táto organizácia sa bude zaoberať tou najdôležitejšou činnosťou: monitoringom rastu dobra na zemi. Musí pravidelne vydávať rôznofarebné knihy, ktoré budú opisovať, ako je to s dobrom na svete. Organizácia bude zároveň platformou na diskusiu o ďalšej generácii „Ľudských práv na dobrý život“ a zároveň bude organizovať rôzne konferencie, workshopy, stretnutia na najvyšších úrovniach, aby každý pochopil, že sa máme dobre.

Výsledok tohto zákona bude nedozierny. Už nebudete riešiť žiadne ľudské partikulárne problémy. Vyriešia sa samy! Každému bude dobre a všetci budú šťastní, usmiati a optimistickí.

Sťažujú sa dnes napríklad poľnohospodári, že majú malé dotácie, že domáci trh je nedostatočne chránený a že je im zle? Dnes musíte prijať zákony, brať ľuďom peniaze a v mene údajnej ochrany trhu udeliť poľnohospodárom dotácie. Potom bude na chvíľu dobre. Výsledok pomoci je však často nadprodukcia, a tým i pokles cien. A čo horšie sa môže stať, ako pokles cien, ktorý je vždy spojený s predzvesťou zla? Tak vám neostáva nič inšie, len túto nadprodukciu odkúpiť. Opäť za peniaze ľudí. Ale potom ostávajú ceny omnoho vyššie, ako by mohli byť, a poviete si: „Nie je to náhodou nefér k spotrebiteľom?“ A tak prikročíte k ďalším regulačným krokom vedúcim na začiatok tohto strastiplného príbehu o vašej dobrosrdečnosti.

Ďalší príklad sú služby, ktoré nazývate verejné a ktoré sú vraj pre verejné blaho (akoby iné služby pre blaho ľudí neboli). Dnes ich poskytujete pre ľudí, ako najlepšie viete. Cesty sú rozbité. Hromadná doprava preplnená. Mládež dosahuje zlé výsledky. Sociálny a zdravotný systém je neudržateľný. Vy za to nemôžete a ľudia sú nespokojní. A to je za to, že sa zaujímate o dobro ľudí! Jednoducho, nevďak vládne svetom!

Po prijatí zákona všetky problémy zmiznú. Nebudete musieť rozmýšľať, či zachraňovať zákonmi skôr vedcov alebo poľnohospodárov, realizovať dobro pre školákov alebo zdravotníkov. Bude už každému dobre. Bude to ustanovené zákonom! A pokiaľ je niečo v zákone, tak to musí byť pravda. Zákon sa tak stane novým Primum movens dejín ľudstva.

Smejete sa pri čítaní týchto riadkov? Hovoríte, že samotným zákonom nemožno zabezpečiť dobro; že na to, aby sa mali ľudia dobre, je potrebné vyrábať, produkovať, podnikať a obchodovať? Nezabúdajte však na svoju zmysluplnú prácu!

Zoberte si napríklad zahraničný obchod: výrobca z „krajiny A“ chce predať svoj tovar v „krajinách X a Y“. Ako by mohol bez vašej pomoci niečo vyviezť? To by si akože predstavoval naložiť všetok tovar do kamiónu bez toho, aby ste mu to zákonom povolili a dali mu vypísať tisíce vývozných a dovozných formulárov? Veď bez týchto zákonom ustanovených procedúr by nastal koniec medzinárodného obchodu. Hovoria predsa o tom zákony – vaša práca, ktorou zlepšujete a zefektívňujete obchodovanie. Čo na tom, že sú potom tieto výrobky drahšie a ľudia chudobnejší.

Nikto z vás nemôže pochybovať, že samotnými zákonmi sa nedá realizovať dobro. Veď nebyť napríklad vami prijatých zákonov o školstve alebo zdravotníctve, tak žiaden z týchto sektorov neexistuje. Čo by robili učitelia? Ako by bez zákonov zistili, že deti treba učiť písať, čítať, počítať a pripraviť ich na budúcnosť? Až prijatím zákonov sa všetko stáva skutočnosťou. Zrazu každý vie, čo robiť. Inak by sa nikto neučil a ľuďom by bolo zle! O zdravotníctve hovoriť ani nechceme. Veď nebyť zákonov, tak ľudia netušia, že sa musia poistiť, či sporiť si pre prípad choroby. A lekári? Tí by nevedeli, čo robiť s pacientom, či aké lieky mu predpísať. Ešteže máme vás, ktorí všetko opíšete v zákonoch. Až potom dokážu lekári uzdravovať ľudí.

Preto proti akýmkoľvek posmeškom hovorí jasnou rečou vaša prax. A len diletant nevidí jej špecifiká. Denne musíte totiž zákonmi pomáhať obchodníkom, poľnohospodárom, učiteľom, zdravotníkom, vedcom, jednoducho, všetkým ľuďom. Náš návrh je len dovedením tejto logiky do záblesku génia. Len si predstavte, aké to bude úžasné, keď ho prijmete!

A keď sa to nepodarí? Potom obviníte ako vždy trh. Veď čo iné nesie väčšiu vinu za to, že na svete nie je dobre. Prečo by trh nemohol aj za tento prípadný neúspech. Veď vy chcete pomôcť ľuďom a niekde na polceste sa to všetko pokazí pre nejaké ekonomické zákonitosti.

A kto by dnes akceptoval ekonomické zákonitosti a realizoval etickú politiku blahobytu, založenú na ochrane vlastníctva jednotlivca, a tú sa snažil zákonne ustanoviť. Kto by už len čítal, ešte k tomu klasické diela, na ktorých vaša ignorancia zanechala tri vrstvy prachu. Dnes predsa každý vie, že staré pravdy o slobodnom obchode bez obmedzení, nízkych daniach, štátnych výdavkoch a minimálnom regulačnom rámci už dávno stratili na svojom charaktere. Dôkazom sú predsa zákony, ktoré prijímate pre naše dobro.

Preto sme prišli s týmto definitívnym riešením. Po jeho prijatí bude už každému dobre. Bude o tom explicitne hovoriť zákon. Trikrát nech žije Zákon o matí sa dobre!

P.S.: Jediné, na čom naozaj záleží je, či budú zákony dobré pre všetkých ľudí. Ostatné je vedľajšie.

Matúš Pošvanc
Nadácia F.A. Hayeka

  Co pan Posvanc fetuje?
   Fridrich Engels 03-02-2007 13:51
  RE: Co pan Posvanc fetuje?
   Lukas Krivosik 03-02-2007 15:54
  RE: Co pan Posvanc fetuje?
   Friedrich Engels 03-02-2007 18:22
  RE: Co pan Posvanc fetuje?
   vychodnar 03-02-2007 22:38
  RE: Co pan Posvanc fetuje?
   Slovan 04-02-2007 0:10
  RE: Co pan Posvanc fetuje?
   Slovan 04-02-2007 0:15
  ty si husty nacek
   tinko 04-02-2007 10:03
  RE: Co pan Posvanc fetuje?
   Friedrich Engels 04-02-2007 12:54
  Prestante
   tinko 04-02-2007 13:06
  RE: Prestante
   Slovan 04-02-2007 16:46
  RE: Prestante
   tinko 04-02-2007 17:02
  RE: Co pan Posvanc fetuje?
   Slovan 04-02-2007 14:43
  RE: Co pan Posvanc fetuje?
   dux 04-02-2007 14:48
  blbec
   tinko 04-02-2007 15:57
  RE: blbec
   Slovan 04-02-2007 16:39
  Slovan,ty debko
   Friedrich Engels 04-02-2007 18:14
  RE: Slovan,ty debko
   Slovan 04-02-2007 22:21
  RE: Slovan,ty debko
   Czechtek 05-02-2007 18:20
  RE: Co pan Posvanc fetuje?
   andy hlina 04-02-2007 1:31
  RE: Co pan Posvanc fetuje?
   Palo Zlatoidsky 05-02-2007 18:08
  RE: Co pan Posvanc fetuje?
   Czechtek 03-02-2007 17:18
  RE: Co pan Posvanc fetuje?
   Friedrich Engels 03-02-2007 18:12
  RE: Co pan Posvanc fetuje?
   vychodnar 03-02-2007 22:45
  Treba sa vrátiť k neolitickej revolúcii a začať znova
   Alexios Komnenos 03-02-2007 13:58
  to sme už skúsili
   msarkozy 03-02-2007 17:06
  RE: to sme už skúsili
   Alexios Komnenos 03-02-2007 18:46
  RE: Treba sa vrátiť k neolitickej revolúcii a začať znova
   Czechtek 03-02-2007 17:34
  RE: Treba sa vrátiť k neolitickej revolúcii a začať znova
   dux 03-02-2007 18:23
  RE: Treba sa vrátiť k neolitickej revolúcii a začať znova
   Friedrich Engels 03-02-2007 18:24
  co je engels?
   antifa 04-02-2007 2:50
  RE: co je engels?
   Friedrich Engels 04-02-2007 12:52
  RE: co je engels?
   antifa 04-02-2007 13:53
  RE: co je engels?
   Friedrich Engels 04-02-2007 16:05
  co je antifa
   tinko 04-02-2007 16:09
  RE: co je antifa
   antifa 05-02-2007 1:49
  RE: co je antifa
   Tomas Samel 08-02-2007 16:39
  Zivot a zakony
   PseudoMeyer 03-02-2007 15:30
  Autor sa vyhýba
   dux 03-02-2007 19:19
  co sa to tu deje?
   vychodnar 03-02-2007 22:42
  Totalne smetie
   tinko 04-02-2007 10:17
  RE: Totalne smetie
   Lukas Krivosik 04-02-2007 10:29
  RE: Totalne smetie
   tinko 04-02-2007 11:21
  RE: Totalne smetie
   vychodnar 04-02-2007 12:58
  RE: Totalne smetie
   Lukas Krivosik 04-02-2007 14:53
  RE: Totalne smetie
   dux 04-02-2007 15:36
  Uz si niekedy pracoval?
   tinko 04-02-2007 16:04
  RE: Uz si niekedy pracoval?
   greenwood 06-02-2007 17:46
  RE: Totalne smetie
   Alexios Komnenos 04-02-2007 18:16
  RE: Totalne smetie
   Friedrich Engels 04-02-2007 18:17
  RE: Totalne smetie
   pritepleny krestanko 05-02-2007 10:02
  RE: Totalne smetie
   tomas cunik 05-02-2007 0:11
  RE: Totalne smetie
   tinko 05-02-2007 14:42
  RE: Totalne smetie
   tomas cunik 05-02-2007 14:57
  RE: Totalne smetie
   tinko 05-02-2007 15:20
  RE: Totalne smetie
   tomas cunik 05-02-2007 17:28
  RE: Totalne smetie
   dux 05-02-2007 17:58
  RE: Totalne smetie
   neferankh 05-02-2007 23:22
  RE: Totalne smetie
   tinko 05-02-2007 18:26
  RE: Totalne smetie
   tomas cunik 05-02-2007 21:22
  RE: Totalne smetie
   tinko 07-02-2007 1:29
  RE: Totalne smetie
   Praviciar 08-02-2007 18:30
  Lukas Krivosik
   Milton 04-02-2007 13:56
  Súhlasím
   Dušan 04-02-2007 15:45
  RE: Súhlasím
   kikimor ogrgen 04-02-2007 23:49
  RE: Súhlasím
   LIBERTARIAN 05-02-2007 7:53
  RE: Súhlasím
   Dušan 05-02-2007 8:10
  RE: Súhlasím
   LIBERTARIAN 05-02-2007 9:39
  RE: Súhlasím
   Dušan 05-02-2007 10:10
  RE: Súhlasím
   tomas cunik 05-02-2007 11:19
  O zidoch
   killroy 06-02-2007 11:38
  Ton a podstata
   Zolo 04-02-2007 16:27
  Robte s tym nieco !
   LIBERTARIAN 05-02-2007 7:58
  RE: Robte s tym nieco !
   tinko 05-02-2007 12:59
  RE: Robte s tym nieco !
   Palo Zlatoidsky 05-02-2007 18:12
  RE: Robte s tym nieco !
   LIBERTARIAN 06-02-2007 10:52
  RE: Robte s tym nieco !
   Firstborn 06-02-2007 10:57
  RE: Robte s tym nieco !
   Czechtek 06-02-2007 12:25
  POSVANC, HAYEK A INA CHAMRAD
   pritepleny krestanko 05-02-2007 9:49
  RE: POSVANC, HAYEK A INA CHAMRAD
   tinko 05-02-2007 12:36
  RE: POSVANC, HAYEK A INA CHAMRAD
   tomas cunik 05-02-2007 14:12
  RE: POSVANC, HAYEK A INA CHAMRAD
   tinko 05-02-2007 14:45
  RE: POSVANC, HAYEK A INA CHAMRAD
   tomas cunik 05-02-2007 14:59
  RE: POSVANC, HAYEK A INA CHAMRAD
   pritepleny krestanko 05-02-2007 15:11
  RE: POSVANC, HAYEK A INA CHAMRAD
   tinko 05-02-2007 15:14
  RE: POSVANC, HAYEK A INA CHAMRAD
   pritepleny krestanko 05-02-2007 15:28
  RE: POSVANC, HAYEK A INA CHAMRAD
   LIBERTARIAN 05-02-2007 15:51
  RE: POSVANC, HAYEK A INA CHAMRAD
   pritepleny krestanko 05-02-2007 16:06
  RE: POSVANC, HAYEK A INA CHAMRAD
   tomas cunik 05-02-2007 17:36
  RE: POSVANC, HAYEK A INA CHAMRAD
   pritepleny krestanko 05-02-2007 17:56
  RE: POSVANC, HAYEK A INA CHAMRAD
   dux 05-02-2007 18:02
  RE: POSVANC, HAYEK A INA CHAMRAD
   pritepleny krestanko 05-02-2007 22:37
  RE: POSVANC, HAYEK A INA CHAMRAD
   tinko 07-02-2007 1:36
  RE: POSVANC, HAYEK A INA CHAMRAD
   tomas cunik 07-02-2007 11:35
  RE: POSVANC, HAYEK A INA CHAMRAD
   Ondrej 08-02-2007 18:58
  Sudruh libertarian
   tinko 05-02-2007 18:46
  RE: Sudruh libertarian
   tomas cunik 05-02-2007 21:23
  RE: Sudruh libertarian
   tinko 07-02-2007 1:43
  RE: Sudruh libertarian
   tomas cunik 07-02-2007 11:38
  RE: Sudruh libertarian
   LIBERTARIAN 06-02-2007 10:46
  RE: Sudruh libertarian
   tinko 07-02-2007 1:58
  pritepleny krestanko
   neferankh 05-02-2007 23:33
  RE: pritepleny krestanko
   pritepleny krestanko 05-02-2007 23:45
  RE: pritepleny krestanko
   neferankh 06-02-2007 13:05
  RE: pritepleny krestanko
   pritepleny krestanko 06-02-2007 14:01
  RE: pritepleny krestanko
   neferankh 07-02-2007 16:09
  Bohumile organizacie
   Palo Zlatoidsky 05-02-2007 18:04
  fakticka poznamka
   neferankh 05-02-2007 20:34
  RE: fakticka poznamka
   tato 05-02-2007 21:23
  RE: fakticka poznamka
   matus 06-02-2007 16:51
  Výzva za zákonné víťazstvo dobra nad zlom.
   štúrovec 05-02-2007 21:55
  IPCC
   Firstborn 06-02-2007 18:04
  Myslíte si, že
   dux 07-02-2007 0:53
  RE: Myslíte si, že
   Lukas Krivosik 07-02-2007 0:55
  RE: Myslíte si, že
   dux 07-02-2007 0:58
  RE: Myslíte si, že
   neferankh 07-02-2007 16:18
  BLUDY O KAPITALIZME
   Tomas Sikorsky 07-02-2007 2:30
  A Chilling Tale of Global Warming
   Firstborn 07-02-2007 10:12
  Paríž Hilton obeťou politickej korektnosti
   Lukas Krivosik 07-02-2007 11:17
  RE: Paríž Hilton obeťou politickej korektnosti
   real antifa 07-02-2007 11:48
  RE: Paríž Hilton obeťou politickej korektnosti
   LIBERTARIAN 07-02-2007 12:51
  RE: Paríž Hilton obeťou politickej korektnosti
   antifa 07-02-2007 15:23
  texty pre libertatriana
   antifa 07-02-2007 15:36
  zhodnotenie
   xyz 12-02-2007 11:36
  diskusia kategorie II. stupen ZS
   ex 21-02-2007 23:52

   

 

Slobodný trh

Na Slovensku čelíme výzve, ktorá je veľkou prekážkou prosperite. Touto bariérou sú mýty a legendy, častejšie však elementárna neznalosť fungovania trhovej ekonomiky, ktoré sú zakorenené hlboko v nás. Stvoriteľ pritom urobil človeka na svoj obraz, daroval mu svet a moc pretvárať ho podľa svojich potrieb. Je to podnikavosť, ktorá drsný nehostinný svet pretvára na znesiteľné miesto pre život. Bohaté národy sú také, ktoré podnikavosť, túto tvorivú moc, stimulujú. Chudobné národy podnikavosť pochovávajú pod tonou dobre mienených regulácii a zodpovednosť za svoj život hádžu na štát. Sme presvedčení, že Slovensko potrebuje viac zodpovednosti za svoj osud a viac ľudskej podnikavosti. Len na tomto základe môže byť založená prosperita nás všetkých.

Tiráž

Názov

Kontakt Šéfredaktor Redakcia Editor Vydavateľ Zakladateľ

Ďalšie odkazy

Newsletter

Ak chcete byť informovaný o zaujímavých novinkách na Pravom Spektre, vyplňte Vašu e-mailovú adresu. (frekvencia cca. 1 správa za mesiac)
 

 
Copyright © 2001-2024 Pravé Spektrum, občianske združenie
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group