ISSN 1335-8715

08-11-2006   Peter Frišo   Kultúrna vojna   verzia pre tlač

Eurofeministky na Slovensku

„Hovorí sa o emancipácii hospodárskej, aby žena, tiež bez vedomia a proti vôli mužovej mohla slobodne mať a obstarávať svoje súkromné záležitosti, nestarajúc sa ani o deti, ani o manžela, ani o rodinu, a o emancipácii sociálnej, aby sa žena nemusela starať o domácnosť, ani o deti, ani o rodinu, a aby opomínajúc ich, mohla hovieť svojim záľubám a venovať sa i verejnému životu. Ale toto nie je pravá emancipácia ženy, ani dôstojná sloboda, ktorá patrí kresťanskému a vznešenému poslaniu ženy a manželky, je to naopak porušenie ženského charakteru a materskej dôstojnosti a rozvrat celej rodiny, ktorým je zbavovaný muž ženy, deti matky, dom a celá rodina vždy bdelého strážcu. Táto falošná sloboda a neprirodzená rovnosť s mužom zahubí ženu samu. Lebo, ak zostúpi žena z toho kráľovského trónu, na ktorý bola vyvýšená Evanjeliom v rodine, upadne skoro v staré otroctvo (ak nie na oko, iste v skutočnosti) a stane sa, ako u pohanov, púhym nástrojom mužovým“.

Pius XI.: Casti conubii

Desiateho októbra 2006 navštívil Slovensko výbor Európskeho parlamentu pre práva žien a rodovú rovnosť pod vedením slovenskej kresťanskej demokratky Anny Záborskej. Výbor, ktorého jedinou zmysluplnou činnosťou môže byť jeho zánik, prezentoval tradičné protiskutočnostné snahy postaviť sa proti stvoriteľskému dielu Boha, a toto naprávať podľa šablón pomýlených feministických teórií.

Političky, ktoré svoju existenciu zasvätili riešeniu svojho komplexu, že sa narodili ako ženy, akosi neustále nedokážu pochopiť rozdielnosť medzi mužom a ženou. Na základe ich hlúpych, inertne antikresťanských teórií presadzujú svoje sociálne inžinierstvo, útočia na rodinu a spoločnosť, presadzujú ďalšie odľudšťovanie človeka a popierajú všetko, čo o postavení muža a ženy učí Sväté písmo a Cirkev, ako aj skutočnosť samotnú. Je to stále tá istá gnostická pýcha, pochádzajúca od diabla, ktorá im káže nahradiť nedokonalú skutočnosť ich „dokonalými“ konceptami, v ktorých nieto rozdielov medzi mužmi a ženami.

Kresťanstvo nepozná rovnosť medzi mužom a ženou, ale naopak muž i žena sú skutočne v dôstojnom postavení až v rámci Božieho plánu. Hádam by niekto popieral, že Panna Mária prevyšovala všetkých apoštolov? A pritom nedosahovala žiadnu feministkami žiadanú rovnosť s apoštolmi, ale naopak veľa trpela so svojím synom a jej sila bola práve v jej pokore a v onom: „staň sa vôľa tvoja“, ako sa vrúcne modlievame. To je dokonalý protiklad proti snahám o „rodovú rovnosť“, teda snahám o likvidáciu postavenia muža a ženy, ako ju ustanovil náš nebeský Otec.

Okrem mnohých pomýlených zásahov do spoločnosti zo strany feministiek, ktoré už nesú svoje zhnité ovocie, chystajú sa tiež zákonom vytvoriť nový orgán – rodový inštitút. Daňoví poplatníci tak budú zrejme platiť ďalší veľmi škodlivý inštitút, ktorého úlohou bude práca na ďalšej manipulácii myslenia slovenskej spoločnosti, akoby nestačili nechutnosti, ktoré po Slovensku šíria tri hlavné televízie a bulvár. Na svoje si určite prídu feministky z Aspektu a iných protikresťanských organizácií, ktoré šíria tú najhoršiu proticirkevnú a prosodomitskú propagandu, aká sa len dá predstaviť.

Falošnými slovami Edit Bauerovej z SMK, nejde o žiadne feministky ani surfražetky, ide im len o spravodlivejší svet. Keďže ich názory sú vo flagrantnom rozpore so skutočnosťou, ako ju stvoril všemohúci Boh, je zrejmé, že nejde o žiadny spravodlivejší svet, ale o utopický, a teda nielen nespravodlivý, ale aj nebezpečný pokus. Ukazuje sa tak, že pádom komunizmu sa snahy utopistov budovať „spravodlivejší“ svet na základe predstáv, ktoré popierajú samotné základy kresťanstva neskončili, ale pokračujú v najrôznejších formách. Na pôde Európskeho parlamentu je ich neúrekom. Rozhodne je však bez najmenších pochybností, že tieto pokusy samotné na seba zvolávajú trest a neuniknú mu.

Podivné pritom ostáva, že protiskutočnostný výbor vedie kresťanská demokratka.

Peter Frišo

Autor je šéfredaktor www.sacrumimperium.sk, zástupca šéfredaktora časopisu Don Quichotte a predseda Slovenského Kruhu Leva XIII.

  Petrovi
   D 08-11-2006 14:42
  RE: Petrovi
   EIM 08-11-2006 18:46
  RE: Petrovi
   maruska 09-11-2006 10:16
  RE: Petrovi
   D 09-11-2006 14:43
  RE: Petrovi
   EIM 10-11-2006 20:25
  RE: Petrovi
   D 12-11-2006 16:05
  RE: Petrovi
   Peter Frišo 10-11-2006 22:40
  RE: Petrovi
   D 12-11-2006 18:25
  RE: Petrovi
   Peter Surda 17-11-2006 19:05
  prec s dalsimi uradnickami! do vyroby s nimi!
   jednokto 08-11-2006 15:26
  RE: prec s dalsimi uradnickami! do vyroby s nimi!
   Črevný parazit 08-11-2006 18:57
  RE: prec s dalsimi uradnickami! do vyroby s nimi!
   Czechtek 08-11-2006 20:34
  RE: prec s dalsimi uradnickami! do vyroby s nimi!
   Czechtek 08-11-2006 20:35
  RE: prec s dalsimi uradnickami! do vyroby s nimi!
   LIBERTARIAN 09-11-2006 9:08
  RE: prec s dalsimi uradnickami! do vyroby s nimi!
   Milton 09-11-2006 14:23
  RE: prec s dalsimi uradnickami! do vyroby s nimi!
   Milton 09-11-2006 14:21
  Rovni, nerovni, rovnejsi
   LIBERTARIAN 08-11-2006 15:40
  RE: Rovni, nerovni, rovnejsi
   Črevný parazit 08-11-2006 19:03
  RE: Rovni, nerovni, rovnejsi
   Coobiaq 08-11-2006 20:51
  RE: Rovni, nerovni, rovnejsi
   D 09-11-2006 0:16
  RE: Rovni, nerovni, rovnejsi
   LIBERTARIAN 09-11-2006 9:14
  RE: Rovni, nerovni, rovnejsi
   jednokto 09-11-2006 9:24
  RE: Rovni, nerovni, rovnejsi
   jednokto 09-11-2006 10:57
  RE: Rovni, nerovni, rovnejsi
   D 09-11-2006 12:20
  RE: Rovni, nerovni, rovnejsi
   Peter Frišo 10-11-2006 22:49
  RE: Rovni, nerovni, rovnejsi
   sui.iuris 12-11-2006 0:29
  RE: Rovni, nerovni, rovnejsi
   D 12-11-2006 16:21
  RE: Rovni, nerovni, rovnejsi
   Peter Frišo 13-11-2006 23:15
  RE: Rovni, nerovni, rovnejsi
   D 18-11-2006 1:22
  Terminologia
   Zolo 08-11-2006 16:25
  Autor neznamy
   Katarina 08-11-2006 23:10
  RE: Autor neznamy
   D 08-11-2006 23:48
  RE: Autor neznamy
   Katarina 09-11-2006 0:41
  RE: Autor neznamy
   D 09-11-2006 2:24
  RE: Autor neznamy
   Jakobin 09-11-2006 9:10
  RE: Autor neznamy
   D 09-11-2006 20:32
  RE: Autor neznamy
   msarkozy 09-11-2006 10:54
  RE: Autor neznamy
   Črevný parazit 08-11-2006 23:54
  pre Katarinu
   jednokto 09-11-2006 11:09
  RE: pre Katarinu
   D 09-11-2006 11:41
  RE: pre Katarinu
   Milton 09-11-2006 14:50
  RE: pre Katarinu
   jednokto 09-11-2006 15:38
  RE: pre Katarinu/jednokto
   lucia 10-11-2006 0:49
  RE: pre Katarinu/jednokto
   D 10-11-2006 2:44
  RE: pre Katarinu/jednokto
   jednokto 10-11-2006 9:13
  jednokto, D
   lucia 10-11-2006 11:06
  RE: jednokto, D
   jednokto 10-11-2006 12:59
  RE: jednokto
   Lucia 10-11-2006 17:20
  RE: jednokto
   tato 10-11-2006 17:57
  RE: jednokto
   Lucia 10-11-2006 18:36
  RE: jednokto
   tato 10-11-2006 22:40
  RE: jednokto
   Lucia 10-11-2006 22:56
  RE: jednokto
   tato 11-11-2006 7:00
  RE: jednokto
   D 11-11-2006 16:06
  RE: jednokto
   lucia 11-11-2006 17:43
  RE: jednokto
   D 12-11-2006 16:36
  RE: jednokto
   tato 12-11-2006 21:00
  RE: jednokto
   D 13-11-2006 2:53
  RE: jednokto
   tato 13-11-2006 13:14
  RE: jednokto
   D 13-11-2006 19:32
  RE: jednokto
   tato 13-11-2006 20:29
  RE: jednokto
   D 14-11-2006 0:00
  RE: jednokto
   tato 14-11-2006 12:54
  RE: Autor neznamy
   Lukas Krivosik 09-11-2006 11:12
  RE: Autor neznamy
   jednokto 09-11-2006 11:29
  RE: Autor neznamy
   LIBERTARIAN 09-11-2006 11:43
  RE: Autor neznamy
   LIBERTARIAN 09-11-2006 11:55
  RE: Autor neznamy
   D 10-11-2006 5:07
  RE: Autor neznamy
   Katarina 15-11-2006 7:44
  KATARINA
   lucia 10-11-2006 11:18
  manzelstvo a zamestnanie
   jednokto 09-11-2006 13:17
  RE: manzelstvo a zamestnanie
   LIBERTARIAN 09-11-2006 14:37
  RE: manzelstvo a zamestnanie
   LIBERTARIAN 09-11-2006 14:43
  RE: manzelstvo a zamestnanie
   D 09-11-2006 20:55
  OT: VOLBY v USA
   Milton 09-11-2006 13:59
  RE: OT: VOLBY v USA
   LIBERTARIAN 09-11-2006 14:51
  RE: OT: VOLBY v USA
   Milton 09-11-2006 15:05
  RE: OT: VOLBY v USA
   D 09-11-2006 21:13
  RE: OT: VOLBY v USA
   Milton 09-11-2006 15:18
  RE: OT: VOLBY v USA
   LIBERTARIAN 09-11-2006 14:54
  RE: OT: VOLBY v USA
   Milton 09-11-2006 15:10
  RE: OT: VOLBY v USA
   LIBERTARIAN 09-11-2006 16:00
  RE: OT: VOLBY v USA
   Modra je dobra 09-11-2006 15:58
  RE: OT: VOLBY v USA
   Milton 09-11-2006 16:10
  Príčina:pravda a morálka
   Dušan 09-11-2006 17:32
  Rovnopravnost
   Milton 09-11-2006 14:41
  Rovnopravnost - viac muzov v sudnictve!!!!!!!
   jednokto 09-11-2006 15:27
  RE: Rovnopravnost - viac muzov v sudnictve!!!!!!!
   Lucia 10-11-2006 23:07
  RE: Rovnopravnost - viac muzov v sudnictve!!!!!!!
   jednokto 14-11-2006 15:55
  RE: Rovnopravnost - viac muzov v sudnictve!!!!!!!
   lucia 14-11-2006 22:15
  RE: Rovnopravnost - viac muzov v sudnictve!!!!!!!
   jednokto 20-11-2006 13:50
  RE: Rovnopravnost - viac muzov v sudnictve!!!!!!!
   tato 20-11-2006 21:52
  Chcem sa len tak
   dux 09-11-2006 15:37
  RE: Chcem sa len tak
   jednokto 09-11-2006 15:45
  RE: Chcem sa len tak
   Tomáš Krištofóry 09-11-2006 15:59
  RE: Chcem sa len tak
   D 10-11-2006 4:11
  RE: Chcem sa len tak
   Tomáš Krištofóry 10-11-2006 8:00
  RE: Chcem sa len tak
   D 10-11-2006 11:18
  RE: Chcem sa len tak
   D 10-11-2006 4:27
  RE: Chcem sa len tak
   Tomáš Krištofóry 10-11-2006 9:10
  RE: Chcem sa len tak
   D 10-11-2006 10:04
  RE: Chcem sa len tak
   declér 03-06-2022 2:13
  RE: Chcem sa len tak
   jednokto 10-11-2006 9:20
  RE: Chcem sa len tak
   LIBERTARIAN 10-11-2006 14:27
  RE: Chcem sa len tak
   Tomáš Krištofóry 09-11-2006 15:48
  Off topic - prop.sk: viete za koho kopete?
   Stefan 09-11-2006 15:58
  RE: Off topic - prop.sk: viete za koho kopete?
   Tomáš Krištofóry 09-11-2006 16:07
  RE: Off topic - prop.sk: viete za koho kopete?
   Milton 09-11-2006 16:13
  RE: Off topic - prop.sk: viete za koho kopete?
   Tomáš Krištofóry 09-11-2006 16:17
  RE: Off topic - prop.sk: viete za koho kopete?
   LIBERTARIAN 10-11-2006 14:51
  RE: Off topic - prop.sk: viete za koho kopete?
   D 09-11-2006 17:03
  RE: Off topic - prop.sk: viete za koho kopete?
   Milton 09-11-2006 17:27
  RE: Off topic - prop.sk: viete za koho kopete?
   D 09-11-2006 20:19
  RE: Off topic - prop.sk: viete za koho kopete?
   Tomáš Krištofóry 09-11-2006 22:16
  RE: Off topic - prop.sk: viete za koho kopete?
   D 10-11-2006 2:27
  RE: Off topic - prop.sk: viete za koho kopete?
   Tomáš Krištofóry 10-11-2006 9:15
  RE: Off topic - prop.sk: viete za koho kopete?
   LIBERTARIAN 10-11-2006 14:41
  PIUS XI. vs. Benedikt XVI. ?
   Tomáš Krištofóry 09-11-2006 16:15
  RE: PIUS XI. vs. Benedikt XVI. ?
   Peter Frišo 10-11-2006 22:03
  som kňaz
   Michal 09-11-2006 17:38
  RE: som kňaz
   Tomáš Krištofóry 09-11-2006 23:08
  RE: som kňaz
   D 10-11-2006 2:32
  RE: som kňaz
   Tomáš Krištofóry 10-11-2006 8:53
  RE: som kňaz
   D 10-11-2006 15:44
  RE: som kňaz
   LIBERTARIAN 10-11-2006 16:14
  RE: som kňaz
   D 18-11-2006 1:11
  RE: som kňaz
   Peter Frišo 10-11-2006 22:16
  RE: som kňaz
   Michal 11-11-2006 13:50
  RE: som kňaz
   Peter Frišo 06-01-2007 19:16
  RE: som kňaz
   Michal 11-11-2006 13:54
  spravne postavenie
   radikalna frakcia 09-11-2006 19:35
  RE: spravne postavenie
   Tomáš Krištofóry 09-11-2006 21:31
  RE: spravne postavenie
   D 10-11-2006 2:58
  RE: spravne postavenie
   Tomáš Krištofóry 10-11-2006 8:31
  RE: spravne postavenie
   D 10-11-2006 16:23
  RE: spravne postavenie
   D 10-11-2006 16:29
  Friso by si uz nkonecne mal najst frajerku...
   Miso 09-11-2006 20:26
  RE: Friso by si uz nkonecne mal najst frajerku...
   tato 09-11-2006 21:09
  RE: Friso by si uz nkonecne mal najst frajerku...
   D 10-11-2006 2:47
  RE: Friso by si uz nkonecne mal najst frajerku...
   tato 10-11-2006 12:14
  RE: Friso by si uz nkonecne mal najst frajerku...
   D 11-11-2006 14:39
  RE: Friso by si uz nkonecne mal najst frajerku...
   tato 11-11-2006 17:21
  RE: Friso by si uz nkonecne mal najst frajerku...
   D 12-11-2006 16:52
  RE: Friso by si uz nkonecne mal najst frajerku...
   tato 12-11-2006 19:52
  RE: Friso by si uz nkonecne mal najst frajerku...
   D 13-11-2006 3:08
  RE: Friso by si uz nkonecne mal najst frajerku...
   tato 13-11-2006 13:48
  RE: Friso by si uz nkonecne mal najst frajerku...
   D 13-11-2006 19:20
  RE: Friso by si uz nkonecne mal najst frajerku...
   tato 13-11-2006 20:21
  RE: Friso by si uz nkonecne mal najst frajerku...
   D 18-11-2006 1:03
  RE: Friso by si uz nkonecne mal najst frajerku...
   tato 18-11-2006 10:04
  RE: Friso by si uz nkonecne mal najst frajerku...
   Katarina 15-11-2006 8:02
  RE: Friso by si uz nkonecne mal najst frajerku...
   tato 15-11-2006 18:08
  RE: Friso by si uz nkonecne mal najst frajerku...
   Lukas Krivosik 09-11-2006 21:30
  RE: Friso by si uz nkonecne mal najst frajerku...
   D 10-11-2006 4:58
  RE: Friso by si uz nkonecne mal najst frajerku...
   LIBERTARIAN 10-11-2006 14:13
  RE: Friso by si uz nkonecne mal najst frajerku...
   cin cin 03-06-2022 3:02
  RE: Friso by si uz nkonecne mal najst frajerku...
   Peter Frišo 10-11-2006 22:12
  mizogynna perverzia
   frankensteinovo monstrum 09-11-2006 23:16
  RE: mizogynna perverzia
   Tomáš Krištofóry 09-11-2006 23:22
  RE: mizogynna perverzia
   frankensteinovo monstrum 10-11-2006 10:11
  RE: mizogynna perverzia
   Tomáš Krištofóry 10-11-2006 22:47
  To je sila.
   frankensteinovo monstrum 13-11-2006 19:15
  RE: To je sila.
   Tomáš Krištofóry 14-11-2006 21:42
  RE: To je sila.
   frankensteinovo monstrum 15-11-2006 22:03
  RE: mizogynna perverzia
   cin cin 03-06-2022 3:20
  kresťanský individualizmus
   viab 10-11-2006 8:25
  RE: kresťanský individualizmus
   Tomáš Krištofóry 10-11-2006 8:44
  RE: kresťanský individualizmus
   viab 11-11-2006 7:06
  RP a manzelstvo.
   LIBERTARIAN 10-11-2006 9:50
  RE: RP a manzelstvo.
   vychodnar 10-11-2006 11:58
  RE: RP a manzelstvo.
   LIBERTARIAN 10-11-2006 12:21
  RE: RP a manzelstvo.
   Milton 10-11-2006 14:35
  RE: RP a manzelstvo.
   Milton 10-11-2006 14:36
  RE: RP a manzelstvo.
   LIBERTARIAN 10-11-2006 16:08
  RE: RP a manzelstvo.
   D 10-11-2006 17:22
  RE: RP a manzelstvo.
   Milton 10-11-2006 17:39
  RE: RP a manzelstvo.
   D 11-11-2006 14:57
  RE: RP a manzelstvo.
   Milton 12-11-2006 19:42
  RE: RP a manzelstvo.
   D 12-11-2006 20:46
  RE: RP a manzelstvo.
   vychodnar 10-11-2006 16:40
  RE: RP a manzelstvo.
   jednokto 10-11-2006 17:13
  RE: RP a manzelstvo.
   vychodnar 10-11-2006 19:56
  divne.
   LIBERTARIAN 10-11-2006 16:25
  RE: divne.
   Milton 10-11-2006 17:42
  RE: divne.
   LIBERTARIAN 13-11-2006 8:16
  RE: divne.
   vychodnar 10-11-2006 19:59
  aky elektorat, taki politici
   viab 12-11-2006 11:55
  RE: divne.
   Tomáš Krištofóry 11-11-2006 15:33
  RE: divne.
   LIBERTARIAN 13-11-2006 8:59
  danova reforma znevyhodnuje zeny
   jednokto 10-11-2006 17:11
  RE: danova reforma znevyhodnuje zeny
   jednokto 10-11-2006 17:14
  RE: danova reforma znevyhodnuje zeny
   LIBERTARIAN 13-11-2006 8:53
  Koniec svedskych feministiek...
   Palo Zlatoidsky 10-11-2006 20:23
  Palo
   Lucia 10-11-2006 23:02
  Prečo toľká zúrivosť?
   Pravosť 11-11-2006 22:38
  k liberalizmu :
   LIBERTARIAN 13-11-2006 8:42
  RE: k liberalizmu :
   D 13-11-2006 22:36
  RE: k liberalizmu :
   LIBERTARIAN 14-11-2006 10:15
  RE: k liberalizmu :
   D 14-11-2006 16:17
  RE: k liberalizmu :
   Peter Surda 21-11-2006 17:49
  RE: k liberalizmu :
   D 22-11-2006 2:41
  RE: k liberalizmu :
   Peter Surda 22-11-2006 13:39
  Velmi slabe
   Peter Surda 21-11-2006 17:55

   

 

Kultúrna vojna

Kresťanstvo je tepelnou izoláciou kapitalizmu i západnej civilizácie a kultúrna vojna je vojnou o dušu Západu. Ide v nej o to, či židovsko-kresťanské dedičstvo bude naďalej pre našu civilizáciu smerodajné, alebo či nad morálkou života zvíťazí pudová pseudomorálka smrti. Kultúrna vojna je bojom o zachovanie kultúrnosti západného človeka. Ak zničíme našu civilizačnú tradíciu, nepovstane z jej popola žiadny „nový človek“, nezaťažený poverami a predsudkami, ako si namýšľa liberálna ľavica. Kultúrnosť je to, čo človeka odlišuje od zvieraťa. Zničenie kultúrnosti povedie len k vyslobodeniu zvieraťa, ktoré sa pod tenkou vrstvou civilizácie skrýva v každom z nás.

Tiráž

Názov

Kontakt Šéfredaktor Redakcia Editor Vydavateľ Zakladateľ

Ďalšie odkazy

Newsletter

Ak chcete byť informovaný o zaujímavých novinkách na Pravom Spektre, vyplňte Vašu e-mailovú adresu. (frekvencia cca. 1 správa za mesiac)
 

 
Copyright © 2001-2024 Pravé Spektrum, občianske združenie
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group