ISSN 1335-8715

27-10-2006   Tomáš Krištofóry   Slovenská otázka   verzia pre tlač

Panslavisti sa mýlia - Ľudovít Štúr bol klasický liberál

Pani Sepešiová, ako aj ostatní obdivovatelia panslavizmu, úplne zrejme čerpá myšlienky tohto ideového prúdu od S. H. Vajanského a hlavne jeho inšpirátora Ľudovíta Štúra. Bude pre nich zrejme nepríjemným zistením, že zakladateľ tohoto, veľmi častého archetypu slovenskej kultúry mal v skutočnosti na mysli prednostne niečo úplne iné - politické, ekonomické a kultúrno-mravné oslobodenie Slovákov.

K tomuto cieľu obhajoval počas svojho života dve úplne odlišné praktické riešenia. Jedno do roku 1849 a druhé po ňom. Do tohto roku bol Ľudovít Štúr klasický liberál, nádej videl v oslobodení Slovenska a súžití s inými národmi, aj Maďarmi, podľa princípov, z ktorých vyrástla západná civilizácia. Neúspech revolúcie vyvolal obrat v Štúrových praktických názoroch, a dokonca aj v jeho bezprostrednejších ideách, nie však na jeho ideách nadčasových.

Priklonil sa k Rusku a panslavizmu, pre potreby oslobodenia Slovenska. K panslavizmu a pravosláviu sa utiekol z praktických dôvodov oslobodenia Slovenska a tiež z dôvodu toho, že on sám sa vždy musel celým svojím bytím stotožniť s filozofiou, ktorú presadzoval. I dielo Slovanstvo a svet budúcnosti je však založené na západnom ideáli - ontologickom a metodologickom individualizme, ktorý si však v tomto Štúrovom diele nikto nevšimol, a ktorý pani Sepešiová a panslavisti v žiadnom prípade koherentne nezastávajú.

Oslobodenie a skutočný rozvoj jednotlivca a národa, to bol Štúrov večný ideál. Ak si svojej dobe poplatnú rusofilskú naplaveninu v Štúrovej tvorbe odmyslíme, až vtedy zistíme, že Štúrovo skutočné nadčasové dedičstvo je: na ontologickom individualizme založené oslobodenie a skutočný rozvoj jednotlivcov a národov, oslobodenie a rozvoj morálny, ekonomický a politický.

Toto pani Spešiová a iní panslávi nechápu. Novodobí slovenskí panslávi však takto chybujú v pochopení svojho základného východiska, ktorým je nepochybne panslavizmus Ľudovíta Štúra. To, že to doteraz nepochopili ani slovenskí takmer liberáli (Svetoslav Bombík), či pomätení postmodernisti, ktorí sa nazývajú liberálmi (Rudolf Chmel) a konzervatívci typu Lukáša Krivošíka a Romana Jocha, je len na škodu. Ich väčšinou ekonomický liberalizmus spojený s úctou ku konzervatívnym hodnotám u posledne menovaných sa totižto bez pochopenia Štúra zdá byť na Slovensku cudzí, importovaný "židovskými slobodomurárskymi buržujmi".

Tak, ako bol Karel Havlíček Borovský klasickým liberálom (viď článok na adrese http://cepin.cz/cze/prednaska.php?ID=23... ), bol ním aj Ľudovít Štúr, i keď v Slovanstve a svete budúcnosti o Havlíčkovom liberalizme Štúr nič pozitívneho (explicitne) nenapísal. Ako však poukázal Vladimír Forst, a to ešte za socializmu, vo svojej knihe o Ľudovítovi Štúrovi, ak si odmyslíme Štúrove dobe poplatné výroky, boli jeho názory v skutočnosti veľmi blízke tým Halvíčkovým, klasicky liberálnym, a to práve svojím vytrvalým stavaním navrhovaných spoločenských systémov na ontologickom individualizme. Stáli na ňom Štúrove plány na liberálnu demokraciu do revolúcie, ako aj panslavizmus po revolúcii.

Koherentne je však možné na ontologickom individualizme stavať len klasicky liberálnu kapitalistickú demokraciu, ktorá by neohrozovala slobody jednotlivcov a národov. Dnes je slovenský národ politicky slobodný (ak sa na to pozeráme z hľadiska štúrovských požiadaviek) a v ekonomickom a morálnom systéme sú perspektívy pravého oslobodenia a rozvoja. História sa nehrá na keby, ale z predchádzajúceho možno učiniť jednoznačný záver: Ľudovít Velislav Štúr by nám dnes zrejme navrhoval nasledovať ideály rozvoja jednotlivcov a národov v liberálnej kapitalistickej demokracii, ktorá by nesmela zabúdať na svoje morálne korene. Súčasná Európa a v mnohom aj Slovensko zabúda na svoje korene a vytrvalo kráča k politickému, morálnemu a ekonomickému nevoľníctvu jednotlivcov i národov a k anarchii.

Tento rok je Maticou slovenskou vyhlásený za rok Ľudovíta Štúra. Je 150 rokov po jeho smrti. Mohli by sme si konečne uvedomiť, aké sú naše korene, ktoré založil svojou originálnou a úspešnou aplikáciou teórie spontánneho poriadku jazyka Ľudovít Štúr. Inak budeme tápať a nenájdeme cestu spať k politickej, ekonomickej a morálnej slobode. Máme jedinečnú kultúru a jej ozajstným pochopením a prijatím môžeme európske národy inšpirovať, aby sa vydali naozaj na cestu skutočného politického, ekonomického a morálneho oslobodenia Európy, a možno i celého sveta.

Bolo by to plne v duchu odkazu Ľudovíta Štúra. Ak hľadá pani Sepešiová pravdu, je v prvom rade povolaná hľadať pravdu o primárnom zdroji svojho myslenia. Verím, že ak bude naozaj úprimná, dospeje k rovnakému prekvapeniu o pravdivom klasickom liberalizme Ľudovíta Štúra, k akému som nedávno dospel aj ja. Komu nestačia takéto holé závery výskumu, iste sa dočká mojej dôkladnej argumentácie. Čitateľ bude o tejto argumentácii informovaný v pravý čas.

Tomáš Krištofóry

  Tomáš, Tomáš
   stan 27-10-2006 13:53
  RE: Tomáš, Tomáš
   Ondrej 27-10-2006 18:33
  RE: Tomáš, Tomáš
   EIM 27-10-2006 23:41
  RE: Tomáš, Tomáš
   Tomáš Krištofóry 28-10-2006 6:45
  Rabovanie historickych osobnosti
   najazdnici z Rinnu 27-10-2006 16:47
  RE: Rabovanie historickych osobnosti
   Tomáš Krištofory 27-10-2006 18:59
  RE: Rabovanie historickych osobnosti
   Tomáš Krištofóry 28-10-2006 7:03
  Vidim, ze si skutocny expert...
   frankensteinovo monstrum 30-10-2006 17:16
  RE: Vidim, ze si skutocny expert...
   Tomáš Krištofóry 31-10-2006 17:54
  ROFL ! A to doslova
   frankensteinovo monstrum 01-11-2006 19:32
  RE: ROFL ! A to doslova
   Tomáš Krištofóry 01-11-2006 23:34
  he-he
   roby 27-10-2006 21:34
  RE: he-he
   Tomáš Krištofóry 28-10-2006 6:48
  Argumenty?
   D 27-10-2006 21:47
  RE: Argumenty?
   Tomáš Krištofóry 28-10-2006 6:58
  RE: Argumenty?
   D 28-10-2006 15:52
  RE: Argumenty?
   Tomáš Krištofóry 28-10-2006 16:45
  RE: Argumenty?
   D 28-10-2006 18:02
  RE: Argumenty?
   Tomáš Krištofóry 29-10-2006 0:00
  RE: Argumenty?
   D 29-10-2006 2:42
  RE: Argumenty?
   Tomáš Krištofóry 31-10-2006 21:23
  RE: Argumenty?
   D 07-11-2006 3:16
  RE: Argumenty?
   Tomáš Krištofóry 07-11-2006 4:59
  RE: Argumenty?
   D 08-11-2006 1:46
  Štúr bol aj pansláv
   fero 27-10-2006 21:55
  RE: Štúr bol aj pansláv
   Tomáš Krištofóry 28-10-2006 7:34
  RE RE: Štúr bol aj pansláv
   fero 28-10-2006 9:59
  RE: RE RE: Štúr bol aj pansláv
   Tomáš Krištofóry 28-10-2006 16:36
  RE: Štúr bol aj pansláv
   D 28-10-2006 16:09
  RE: Štúr bol aj pansláv
   Tomáš Krištofóry 28-10-2006 16:55
  RE: Štúr bol aj pansláv
   D 28-10-2006 19:44
  RE: Štúr bol aj pansláv
   Tomáš Krištofóry 31-10-2006 22:42
  RE: Štúr bol aj pansláv
   D 07-11-2006 3:13
  RE: Štúr bol aj pansláv
   Tomáš Krištofóry 07-11-2006 5:12
  RE: Štúr bol aj pansláv
   Tomáš Krištofóry 31-10-2006 22:20
  RE: Štúr bol aj pansláv
   D 07-11-2006 3:07
  RE: Štúr bol aj pansláv
   Tomáš Krištofóry 07-11-2006 4:14
  RE: Štúr bol aj pansláv
   D 07-11-2006 15:01
  L.V.Stur a M.R.Stefanik :)
   strazca hradu 27-10-2006 22:56
  RE: L.V.Stur a M.R.Stefanik :)
   EIM 27-10-2006 23:28
  RE: L.V.Stur a M.R.Stefanik :)
   Tomáš Krištofóry 28-10-2006 7:46
  RE: L.V.Stur a M.R.Stefanik :)
   LIBERTARIAN 30-10-2006 11:03
  RE: L.V.Stur a M.R.Stefanik :)
   Tomáš Krištofóry 31-10-2006 23:17
  RE: L.V.Stur a M.R.Stefanik :)
   LIBERTARIAN 02-11-2006 8:42
  RE: L.V.Stur a M.R.Stefanik :)
   Tomáš Krištofóry 02-11-2006 12:16
  RE: L.V.Stur a M.R.Stefanik :)
   LIBERTARIAN 02-11-2006 13:29
  RE: L.V.Stur a M.R.Stefanik :)
   Tomáš Krištofóry 02-11-2006 16:34
  RE: L.V.Stur a M.R.Stefanik :)
   LIBERTARIAN 03-11-2006 7:56
  RE: L.V.Stur a M.R.Stefanik :)
   Tomáš Krištofóry 07-11-2006 3:03
  RE: L.V.Stur a M.R.Stefanik :)
   D 07-11-2006 3:29
  RE: L.V.Stur a M.R.Stefanik :)
   Tomáš Krištofóry 07-11-2006 5:10
  RE: L.V.Stur a M.R.Stefanik :)
   D 08-11-2006 0:37
  RE: L.V.Stur a M.R.Stefanik :)
   Peter Frišo 30-10-2006 23:32
  RE: L.V.Stur a M.R.Stefanik :)
   Tomáš Krištofóry 01-11-2006 0:42
  RE: L.V.Stur a M.R.Stefanik :)
   D 28-10-2006 16:23
  RE: L.V.Stur a M.R.Stefanik :)
   Tomáš Krištofóry 28-10-2006 23:27
  RE: L.V.Stur a M.R.Stefanik :)
   D 29-10-2006 2:55
  RE: L.V.Stur a M.R.Stefanik :)
   Tomáš Krištofóry 30-10-2006 16:37
  RE: L.V.Stur a M.R.Stefanik :)
   Tomáš Krištofóry 28-10-2006 7:40
  RE: L.V.Stur a M.R.Stefanik :)
   Peter Frišo 30-10-2006 23:27
  nič som sa nedozvedel
   EIM 27-10-2006 23:43
  RE: nič som sa nedozvedel
   tomas cunik 28-10-2006 0:06
  RE: nič som sa nedozvedel
   Tomáš Krištofóry 28-10-2006 7:56
  RE: nič som sa nedozvedel
   D 28-10-2006 16:15
  RE: nič som sa nedozvedel
   Tomáš Krištofóry 01-11-2006 0:56
  RE: nič som sa nedozvedel
   Peter Frišo 30-10-2006 23:37
  RE: nič som sa nedozvedel
   Tomáš Krištofóry 01-11-2006 0:57
  RE: nič som sa nedozvedel
   D 08-11-2006 0:14
  RE: nič som sa nedozvedel
   Tomáš Krištofóry 28-10-2006 7:47
  EŠTE MôJ TEXTÍK
   Tomáš Krištofóry 28-10-2006 9:15
  volebna povinnost
   vychodnar 28-10-2006 12:34
  RE: volebna povinnost
   vychodnar 28-10-2006 22:23
  RE: volebna povinnost
   LIBERTARIAN 02-11-2006 11:49
  Stur-popredny slovensky fantasta
   Miso 28-10-2006 21:33
  RE: Stur-popredny slovensky fantasta
   Peter Frišo 31-10-2006 9:37
  RE: Stur-popredny slovensky fantasta
   Tomáš Krištofóry 01-11-2006 1:16
  RE: Stur-popredny slovensky fantasta
   Tomáš Krištofóry 01-11-2006 1:13
  ccc
   tomas cunik 28-10-2006 21:59
  Suhlasim s autorom
   Lukas Krivosik 29-10-2006 0:39
  RE: Suhlasim s autorom
   D 29-10-2006 3:10
  RE: Suhlasim s autorom
   Tomáš Krištofóry 30-10-2006 0:53
  RE: Suhlasim s autorom
   Tomáš Krištofóry 30-10-2006 1:02
  RE: Suhlasim s autorom
   D 30-10-2006 14:48
  RE: Suhlasim s autorom
   Tomáš Krištofóry 01-11-2006 1:21
  RE: Suhlasim s autorom
   D 07-11-2006 0:59
  RE: Suhlasim s autorom
   Tomáš Krištofóry 07-11-2006 3:10
  RE: Suhlasim s autorom
   D 07-11-2006 3:19
  RE: Suhlasim s autorom
   msarkozy 30-10-2006 9:12
  RE: Suhlasim s autorom
   Tomáš Krištofóry 01-11-2006 1:51
  RE: Suhlasim s autorom
   Peter Frišo 31-10-2006 9:40
  RE: Suhlasim s autorom
   Tomáš Krištofóry 01-11-2006 1:46
  D - lavicovy liberal
   Milton 29-10-2006 19:13
  RE: D - lavicovy liberal
   tomas cunik 29-10-2006 20:33
  RE: D - lavicovy liberal
   Lukas Krivosik 29-10-2006 21:59
  RE: D - lavicovy liberal
   Milton 30-10-2006 10:20
  RE: D - lavicovy liberal
   tomas cunik 30-10-2006 13:19
  RE: D - lavicovy liberal
   Tomáš Krištofóry 02-11-2006 0:19
  RE: D - lavicovy liberal
   LIBERTARIAN 30-10-2006 11:36
  RE: D - lavicovy liberal
   tomas cunik 30-10-2006 13:36
  RE: D - lavicovy liberal
   D 30-10-2006 18:19
  RE: D - lavicovy liberal
   Tomáš Krištofóry 01-11-2006 23:50
  RE: D - lavicovy liberal
   LIBERTARIAN 02-11-2006 9:18
  RE: D - lavicovy liberal
   Tomáš Krištofóry 02-11-2006 12:41
  RE: D - lavicovy liberal
   LIBERTARIAN 02-11-2006 14:07
  RE: D - lavicovy liberal
   Tomáš Krištofóry 03-11-2006 3:08
  RE: D - lavicovy liberal
   Tomáš Krištofóry 03-11-2006 3:15
  RE: D - lavicovy liberal
   LIBERTARIAN 03-11-2006 8:10
  RE: D - lavicovy liberal
   james2 03-11-2006 12:50
  RE: D - lavicovy liberal
   D 07-11-2006 0:43
  RE: D - lavicovy liberal
   Tomáš Krištofóry 07-11-2006 5:24
  RE: D - lavicovy liberal
   D 08-11-2006 3:31
  RE: D - lavicovy liberal
   D 07-11-2006 1:08
  RE: D - lavicovy liberal
   Tomáš Krištofóry 07-11-2006 5:35
  RE: D - lavicovy liberal
   D 07-11-2006 18:29
  RE: D - lavicovy liberal
   june 07-11-2006 22:14
  RE: D - lavicovy liberal
   D 07-11-2006 23:41
  RE: D - lavicovy liberal
   june 08-11-2006 0:23
  RE: D - lavicovy liberal
   D 08-11-2006 1:03
  RE: D - lavicovy liberal
   june 08-11-2006 1:38
  RE: D - lavicovy liberal
   D 08-11-2006 2:23
  RE: D - lavicovy liberal
   june 08-11-2006 3:01
  RE: D - lavicovy liberal
   D 08-11-2006 4:26
  RE: D - lavicovy liberal
   june 08-11-2006 15:05
  RE: D - lavicovy liberal
   june 08-11-2006 15:10
  RE: D - lavicovy liberal
   D 08-11-2006 17:18
  RE: D - lavicovy liberal
   june 09-11-2006 0:55
  RE: D - lavicovy liberal
   D 30-10-2006 21:20
  politol. pojmy
   LIBERTARIAN 30-10-2006 11:20
  RE: politol. pojmy
   Lukas Krivosik 30-10-2006 11:53
  RE: politol. pojmy
   msarkozy 30-10-2006 12:29
  RE: politol. pojmy
   LIBERTARIAN 30-10-2006 12:39
  RE: politol. pojmy
   msarkozy 30-10-2006 12:52
  RE: politol. pojmy
   LIBERTARIAN 30-10-2006 12:31
  RE: politol. pojmy
   msarkozy 30-10-2006 12:42
  RE: politol. pojmy
   Lukas Krivosik 30-10-2006 13:06
  RE: politol. pojmy
   msarkozy 30-10-2006 13:15
  RE: politol. pojmy
   LIBERTARIAN 31-10-2006 10:48
  RE: politol. pojmy
   LIBERTARIAN 31-10-2006 11:56
  RE: politol. pojmy
   tomas cunik 31-10-2006 14:27
  RE: politol. pojmy
   Tomáš Krištofóry 02-11-2006 0:12
  Stur a hodnotenie osoby
   Ali Halenar 30-10-2006 16:46
  RE: Stur a hodnotenie osoby
   Tomáš Krištofóry 01-11-2006 1:52
  Pragmatik?
   Zolo 31-10-2006 1:13
  RE: Pragmatik?
   Tomáš Krištofóry 01-11-2006 1:54
  O co tu ide ?
   LIBERTARIAN 02-11-2006 8:29
  RE: O co tu ide ?
   Tomáš Krištofóry 02-11-2006 12:23
  konzervativizmus ?
   LIBERTARIAN 02-11-2006 14:15
  RE: konzervativizmus ?
   Lukas Krivosik 02-11-2006 18:21
  RE: konzervativizmus ?
   LIBERTARIAN 03-11-2006 8:18
  RE: konzervativizmus ?
   Tomáš Krištofóry 07-11-2006 5:37

   

 

Slovenská otázka

Aká je podstata a zmysel slovenských dejín? Odkiaľ a kam kráča náš národ? Aký je náš vzťah k nám samotným a k slovenským dejinám? Ako sa s nimi vyrovnávame? Kde máme o sebe ilúzie a kde sa naopak podceňujeme? Sú tí, ktorých považujeme za našich hrdinov, skutočne hodní úcty? A poznáme vôbec všetky historické osobnosti, ktoré by si to zaslúžili? Kde sa končí vlastenectvo a začína sa nacionalizmus? Otázky, na ktoré okolité národy zodpovedali už dávno. A ak nie, aspoň o nich vášnivo diskutujú.

V slovenskom srdci sídli mnoho komplexov a mýtov o sebe i druhých. Veríme, že články v tejto rubrike vám pomôžu hlbšie spoznať slovenskú dušu a dajú odpovede aspoň na niektorú z vyššie položených otázok.

Tiráž

Názov

Kontakt Šéfredaktor Redakcia Editor Vydavateľ Zakladateľ

Ďalšie odkazy

Newsletter

Ak chcete byť informovaný o zaujímavých novinkách na Pravom Spektre, vyplňte Vašu e-mailovú adresu. (frekvencia cca. 1 správa za mesiac)
 

 
Copyright © 2001-2023 Pravé Spektrum, občianske združenie
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group