ISSN 1335-8715

14-10-2006   Martin Pener   Slovenská otázka   verzia pre tlač

Ich bin ein Pressburger

Osem rokov sme mali pokoj od komunistov rekvalifikovaných na nacionalistov. Po parlamentných voľbách pseudovlastenci mocní vyjadreniami, no slabí reálnymi činmi opäť vytŕčajú rožky. V Literárnom týždenníku č.31-32 si na mušku vzali mesto, ktorému mnohí vďačia za kariéru, ktoré ich prijalo – aby sa dočkalo nevďaku a pohŕdania. Tým mestom je Bratislava. Slabá útecha, že sa tak stalo v jednom z tzv. incestných časopisov (čítajú ho iba sami autori, kde jeden druhému píše recenzie), ktorí občania financujú zo svojich daní, no o existencii ktorého už skoro nevedia.

Signatári výzvy (ich zoznam a vzťah k Bratislave je na konci článku) vyzývajú primátora Bratislavy, aby nedopustil odstrániť Štúrovu sochu zo Štúrovho námestia. Vraj dokonca to ani nedovolia, pretože by to bolo nemravné gesto vôči Ľudevítovi a urážka slovenského národa. Naznačujú i možnosť pouličných nepokojov.

Vyhlásenie je vôbec plné akéhosi romantického a idealistického nacionalizmu. Takého, na ktorom Slota zakladá protimaďarskú agendu, ostávajúc slepý vôči nebezpečiu, ktoré národnej suverenite hrozí z Bruselu. A čo je hlavné – je presiaknuté odporom k našej prešporskej histórii, k našim (hovorím za mnohých Bratislavčanov - Prešpurákov) predkom, osobnostiam mesta a nášmu mestu vôbec.

Výzva je tiež demagogická. Autori operujú s imaginárnymi vinníkmi, ba až nepriateľmi a rukopis často prezrádza netoleranciu. Vidno, že mnohí oprášili svoje skúsenosti spred roku 1989. Nechcem však robiť recenziu na neznámy článok a tiež vzhľadom na nebezpečnosť formulácie výzvy budem často citovať.

Vyše trinásť dlhých rokov od vzniku nezávislého štátu (1993) nezišlo nikomu z poslancov mestského zastupiteľstva a, samozrejme, ani jednému z primátorov hlavného mesta na um prísť s iniciatívou, aby Bratislava vzdala úctu osobnostiam Slovenska a ľuďom, ktorí nadobro poznačili jej osud.

Ó áno, najmä v časoch, kedy sa nám Mečiar pomstil za nevolenie HZDS krátením financií a museli sme preto na noc vypínať pouličné osvetlenie, nebolo inej starosti než stavať sochy! Mnoho ľudí zo Slovenska skutočne nadobro poznačilo Bratislavu. Potrebovali by sme Ústav pamäti Bratislavy, aby vyplávali na povrch všetci východniari, horniaci, považania, či stredoslováci, kooptovaní do bratislavských orgánov strany a mesta, čo sa ukájali búraním a komplexy dedinčana liečili devastáciou.

Málo bolo takých ako prvorepublikový architekt Emil Beluš zo Slovenskej Ľupče, ktorý Bratislavu poznačil pozitívne (asi tým, že to bolo za prvej Československej republiky a nie za komunistov).

Ale sochy našich slávnych Pressburgerov naozaj chýbajú. Doteraz v Bratislave chýba socha filantropa baróna von Schulpeho – o.i. staviteľa bytov pre sociálne slabých, ktorý napokon sám skončil zabudnutý v chudobe.

Tiež arcikňažnej Izabely, vďaka ktorej vznikli historicky nesmierne cenné fotografie Pressburgu. A čo niekdajší hlavný mestský inžinier Sendlein? (Projektant detského útulku, či hasičského depa, stál i pri zrode budovy dnešného Národného divadla.) Alebo archivár Batka, mešťanosta Taller... No tieto mená autorom výzvy sotva niečo hovoria.

Zato centrum Starého mesta v Bratislave zaplienili paškvily zízačov (po česky čumilov), paparazzov, socha napoleonského vojaka, pri ktorých sa pristavujú zahraniční turisti a nechávajú sa fotografovať s človekom z kanála ako symbolom hlavného mesta!

Koľko zahraničných turistov sa necháva fotiť s Hviezdoslavom alebo bulharským partizánom? A čo viac poteší detského i dospelého návštevníka mesta – chladní démonickí Štúrovci, alebo z kanála vykukujúci usmiaty Čumil? Práve Schöne Nazi a Paparazzo krášlia naše ulice – nie Štúrovci takmer bez črtov tváre.

Ignorovali ste našu výzvu na pomenovanie Most generála Štefánika a svojvoľne ste zvolili názov Apollo po bývalej uhorskej rafinérii!

Nielen primátor, ale aj väčšina Bratislavčanov si dovolí tú drzosť, že majú odlišný názor ako autori výzvy – takmer všetci prisťahovalci. Navyše je až zábavné, ako národniari zatvárajú oči pred tým, že Štefánik – najslávnejší slovenský slobodomurár – bol v skutočnosti čechoslovakista. Mimochodom aj preto ho mám rád a vážim si ho. Len na okraj – urobil dobre, že zomrel včas, inak by dnes bol nedocenený ako Hodža, či dokonca národniarmi nenávidený ako Beneš.

Pýtame sa však, kedy si hlavné mesto uctí zástoj bernolákovcov, ktorí v generálnom seminári stvorili zázrak prebudenia slovenského národa? A kedy sa na Kollárovom námestí zjaví socha pevca celého Slovanstva Jána Kollára? (...) Potešilo by nás, ak by ste prišli s iniciatívou, aby sa v hlavnom meste zjavili aj sochy kniežaťa Rastislava, ktorý k nám pozval Konštantína a Metoda, alebo kráľa Svätopluka, Antona Bernoláka, či busty Štefana Moysesa, Karola Kuzmányho, prípadne Jozefa Miloslava Hurbana a ďalších historicky významných osobností Slovenska.

Tu naši vyzývatelia ukazujú svoju silnú stránku. Pýtať sa a priať si niečo – to im ide. Zodpovedá to ťapákovskej tradícii Slovákov. Len po nich nechcime, aby vyvíjali reálnu iniciatívu, založili nadáciu či založili zbierku (a dohliadli, aby peniaze niekto predčasne nerozkradol), rokovali s magistrátom, lobovali u investorov, alebo zháňali sponzorov. Vo výzve síce napr. spoločnosti Eurovea a ďalším investorom „otvárajú dvere“. Investor sa však oslovuje celkom iným spôsobom než nenápadnou zmienkou vo výzve v časopise, ktorý si vlastne ani nemá možnosť prečítať.

V čase plnej slobody a demokracie sa opäť raz našla "skupinka obrazoborcov" a ľudí vnútornej nenávisti voči všetkému, čo symbolizuje najlepšie demokratické tradície slovenského národa, aby rozdúchala dobré spolužitie.

Kto rozhodol o zbúrani sochy Márie Terézie (na jej mieste dnes stojí Štúr), boli to prešporskí Rakúšania a Maďari? Kto dal za komunizmu zrútiť sochu Štefánika? Sovietski poradcovia? Všetko to bolo barbarstvo len a len Slovákov, ktorí si prišli privlastniť Prešpork, neskôr Bratislavu. Odstránenie Štúra vytvára predpoklad na odčinenie škôd a „rehabilitáciu“ našej bývalej panovníčky, ktorá Bratislavu zviditeľnila a pozdvihla neporovnateľne viac než Štúrovci. A nacionálna eufória vrcholí v zvolaní:

Pán primátor, odkazujeme vám aj celému mestskému zastupiteľstvu, že sme so Spolkom slovenských spisovateľov, Maticou slovenskou a stovkami vzdelaných a vlastenecky cítiacich Slovákov z Bratislavy aj z celého Slovenska pripravení všetkými prostriedkami zabrániť Vám v tom, aby ste sa opovážili siahnuť na Štúrovu sochu!!! Pre nás symbolizuje slobodu slovenského národa a každé nemravné gesto voči tejto osobnosti považujeme za urážku slovenského národa! Namiesto toho, aby ste sochy stavali, chcete sochy búrať! Neprovokujte Slovákov, aby vyšli do ulíc!

Slováci v uliciach je science-fiction. My nie sme Maďari, ktorí (mimochodom presne 50 rokov po Sovietmi krvavo potlačenom povstaní) išli do ulíc ukázať svojmu premiérovi, že chcú, aby odtiahol. Nie sme ani Poliaci, ktorí na rozdiel od Slovákov za svoju slobodu ustavične bojovali. Na uvedenom citáte je vidno, že národniari - nezriedka bývalí komunisti - sú majstri silných slôv, domýšlajú si názory národa podľa toho, ako im to vyhovuje a riešenia blízke násiliu im nie sú nesympatické.

Navoziť odborárov do Bratislavy, aby si zaprotestovali proti Dzurindovej vláde (paradoxne tej, ktorá ich pozvala do tripartity), to ešte šlo. Odkedy však boli postavené nákupné centrá a hypermarkety aj inde ako v Bratislave, motivácia odborárov terigať sa do Bratislavy revoltovať zakapala.

Bratislava už urobila pre štúrovský odkaz viac než dosť. Jeden príklad za všetky: Barossova ulica bola premenovaná na Štúrovú. Gábor Baross bol uhorský minister dopravy, vďaka ktorému bol postavený dnešný Starý most – na vyše 80 rokov jediný. Ako Prešpurák tvrdím, že urobil pre Bratislavu viac než Štúr. A pretože Štúr má tak v Bratislave nielen ulicu, ale i námestie, patrilo by sa s odstránením sochy premenovať aj Štúrove námestie. Napríklad na námestie T. G. Masaryka, vďaka ktorému slovenský národ celkom nezanikol. A chýba nám tiež ulica či námeste Ronalda Regana, ktorý asi najviac prispel k páde komunizmu vo východnom bloku.

V Bratislave je miesto i pre sochu Štúra. No sochu dôstojnú, nie odstrašujúcu a v inom priestore než pri Redute, ktorý historicky patrí iným osobnostiam – viac než iba úzko národného formátu. A ak chcú vyzývatelia Slovákov v uliciach, nech založia hokejové mužstvo a vyhrajú majstrovstvá. Inej cesty niet.

Potom nebude dôvod, aby sa voči hlavnému mestu po Slovensku šírila nenávisť na bratislavocentrizmus, osobitne však na duchovnú vyprázdnenosť Bratislavy. Zmeňte obraz nehodného hlavného mesta SR a začnite pracovať na takom hlavnom meste, ktoré si je vedomé povinností prvého mesta medzi rovnými voči celému Slovensku.

Zaujímavé, že autori popierajú samých seba, ak hovoria o duchovnej vypráznenosti Bratislavy. Veď koľkí v nej pôsobia? Alebo došli k názoru,že hodnota ich práce je iná, než sa im pôvodne zdalo? Tak či onak - duchovná vyprázdnenosť Bratislavy je lož. A ak by sme sa aj všetci Bratislavčania zložili na monumentálne súsošie všetkých našich buditeľov – zvyšok Slovenska nás bude aj tak neznášať. To je daň, ktorú platíme, aby sa Slovensko načisto nerozvadilo medzi sebou.

Samozrejme, že percento hlupákov a darebákov nemôže byť medzi Bratislavčanmi menšie ako medzi (podľa poradia ľudnatosti našich miest) Košičanmi, Prešovčanmi, Nitrančanmi, Žilinčanmi, Bystričanmi a tak ďalej. Sú to ale aj mimobratislavskí Slováci, kto okolo nás vytvára našu zlú povesť. Mnohí živia fikciu bratislavocentrizmu, pretože ho v regiónoch potrebujú na obhajobu svojich pozícií.

Paradoxne tak činia i tí, ktorí/ktoré sa po doštudovaní v Bratislave držali zubami nechtami, alebo sa sem cielene priženili/privydali. Veď pôvodní Bratislavčania – Prešpuráci nechceli byť centrom slovenskej časti Československa. Boli však pričlenení násilne. Osobne si napríklad myslím, že v r. 1919 sa mal stať centrom Turčiansky Sv. Martin, ktorý bol skutočne aj v hre. Slovensko však potrebuje Bratislavu za hlavné mesto, lebo slúži ako hromozvod, ktorým možno zviesť každý hrom a blesk. V opačnom prípade by sa nedokázalo zhodnúť na náhradnej metropole.

Je však naším plným právom rozhodovať o sochách v našom meste – tak ako sa vonkoncom nestaráme do umeleckého skrášľovania Košíc, Prešova, Nitry, Žiliny, atď.

Pre úplnosť, všimnime si, kto vlastne používa termín „Blavák“? Iba ne-bratislavčania! A že my „blaváci“ sme namyslení? Nuž... máme byť aj na čo. Musím sklamať všetkých, ktorý by chceli moje argumety odbiť, že som iba ďalší namyslený Blavák. Som otvorený príchodu každého, kto bude v Bratislave užitočný. Môj najlepší kamarát je pôvodom zo Starej Ľubovne. Iný veľmi blízky priateľ sa oženil s Spišiačkou – dnes je i ona mojou kamarátkou.

Medzi kamarátmi z redakcie Pravého spektra sú Prievidzčan, Nitrančanka, Trnavčan. Vo viacerých mestách Slovenska mám výborných kamarátov a kamarátky, za ktorými sa rád zastavím. A mohol by som pokračovať ešte dlho.

Ak majú autori výzvy problém s Bratislavou, prečo tu žijú? Na snenie o slnečnom štáte slovenskom budú mať iste ideálne podmienky vo svojich rodných vieskach po celom Slovensku. (Dá sa to. Dokázali to napríklad spisovatelia ako Ivan Kadlečík a Hana Ponická, vyhnaní na dediny. Mimochodom v čase, kedy podaktorí z podpísaných sedeli v Bratislave v komunistických funkciách.)

Odkaz platí pre všetkých prisťahovalcov, ktorý nadávajú na Bratislavu napriek tomu, že im Bratislava dala vysokoškolské tituly, pracovné miesta, lukratívne funkcie, za totality byty, dnes služobné autá a mobily.

Martin P. Pener (ein Pressburger)


Autormi výzvy sú (meno / miesto narodenia):

Drahoslav Machala - Zemianske Podhradie (Považie)

Ján Tužinský - Zlaté Moravce

Etela Farkašová - Levoča

Eva Kristínová - Trenčín

Andrej Červeňák – Šarišský Štiavnik

Jozef Bob – Tekovská Nová Ves

Peter Jaroš - Hybe (Liptov)

Gabriela Rothmayerová - Gelnica

Matúš Kučera - Mojtín

Jozef Markuš - Nyíregyháza (Maďarsko)

Augustín Maťovčík - Brezno

Ladislav Ťažký – Čierny Balog

Štefan Moravčík – Jakubov (Záhorie)

Rodisko Vincenta Šabíka a Jozefa Zavarského sa mi nepodarilo zistiť, jediným preukázateľným Bratislavčanom je Pavol Janík.

  Divnô
   Peter Frišo 14-10-2006 18:57
  RE: Divnô
   Peter Frišo 16-10-2006 23:32
  Velmi dobry clanok
   Alexander Hamilton 14-10-2006 19:52
  RE: Velmi dobry clanok
   jednokto 18-10-2006 16:22
  RE: Velmi dobry clanok
   Peto 18-10-2006 21:28
  RE: Velmi dobry clanok
   ricky 21-10-2006 23:35
  RE: Velmi dobry clanok
   Zolo 23-10-2006 21:12
  2 nepresnosti
   Peter W 14-10-2006 23:22
  RE: 2 nepresnosti
   Peto 15-10-2006 1:02
  RE: 2 nepresnosti
   Peter Frišo 15-10-2006 13:40
  RE: 2 nepresnosti
   Peto 15-10-2006 15:38
  RE: 2 nepresnosti
   Lukas Krivosik 15-10-2006 15:56
  RE: 2 nepresnosti
   M. Pener 15-10-2006 19:26
  RE: 2 nepresnosti
   vychodnar 15-10-2006 20:34
  RE: 2 nepresnosti
   Peto 15-10-2006 20:52
  RE: 2 nepresnosti
   Martin Pé 16-10-2006 8:09
  RE: 2 nepresnosti
   Peter Frišo 17-10-2006 10:16
  RE: 2 nepresnosti
   anna 23-03-2008 21:40
  Čo dodať??
   jano 15-10-2006 0:20
  RE: Čo dodať??
   Lukas Krivosik 15-10-2006 2:10
  RE: Čo dodať??
   vychodnar 15-10-2006 11:59
  RE: Čo dodať??
   Ondrej 17-10-2006 11:44
  RE: Čo dodať??
   vychodnar 17-10-2006 16:18
  RE: Čo dodať??
   Ondrej 25-10-2006 14:18
  RE: Čo dodať??
   peter 19-11-2006 21:42
  RE: Čo dodať??
   clovek so skusenostami 23-07-2008 13:00
  RE: Čo dodať??
   tomas cunik 16-10-2006 19:59
  Martibovi
   D 15-10-2006 0:42
  Rozporuplny clanok
   Roman H. 16-10-2006 1:34
  RE: Rozporuplny clanok
   D 16-10-2006 8:50
  RE: Rozporuplny clanok
   Martin Pener 16-10-2006 12:07
  RE: Rozporuplny clanok
   Lukas Krivosik 16-10-2006 13:57
  RE: Rozporuplny clanok
   D 16-10-2006 22:23
  RE: Rozporuplny clanok
   D 16-10-2006 22:22
  RE: Rozporuplny clanok
   astalavista 18-10-2006 0:09
  Hlavný architekt
   Dušan 16-10-2006 12:27
  RE: Hlavný architekt
   D 16-10-2006 22:10
  Odťahovka = mafia
   Dušan 17-10-2006 12:25
  Iny navrh
   LIBERTARIAN 16-10-2006 14:18
  RE: Iny navrh
   D 16-10-2006 20:55
  Ich bin
   Liberal-homosexual 16-10-2006 19:04
  RE: Ich bin
   D 16-10-2006 20:56
  ha-ha, dobrý článok
   andrej pagáč 17-10-2006 0:18
  RE: ha-ha, dobrý článok
   LIBERTARIAN 17-10-2006 9:44
  RE: ha-ha, dobrý článok
   vychodnar 17-10-2006 16:22
  Su spat
   Goran 17-10-2006 1:50
  RE: Su spat
   LIBERTARIAN 17-10-2006 9:54
  Dôvod
   msarkozy 17-10-2006 10:03
  RE: Dôvod
   Peter Frišo 17-10-2006 10:19
  RE: Dôvod
   msarkozy 17-10-2006 10:46
  RE: Dôvod
   msarkozy 17-10-2006 11:28
  dost uz kotkodakania
   Marek Hrubčo 17-10-2006 11:06
  RE: dost uz kotkodakania
   Czechtek 18-10-2006 15:53
  RE: dost uz kotkodakania
   Praviciar 25-10-2006 15:07
  piesocek nas.
   Laborec 17-10-2006 11:55
  Nie veľké mesto !!!
   Dušan 17-10-2006 12:37
  RE: piesocek nas.
   Martin Pé 17-10-2006 14:16
  RE: piesocek nas.
   Marek Hrubčo 17-10-2006 15:29
  RE: piesocek nas.
   M. Pener 17-10-2006 18:18
  Starnime dostojne
   Lukas Krivosik 17-10-2006 13:51
  RE: Starnime dostojne
   LIBERTARIAN 17-10-2006 15:40
  RE: Starnime dostojne
   Laborec 18-10-2006 9:53
  RE: Starnime dostojne
   Ondrej 25-10-2006 15:27
  LIBERTARIAN
   LIBERTARIAN 17-10-2006 15:36
  RE: LIBERTARIAN
   Marek Hrubčo 17-10-2006 20:07
  RE: LIBERTARIAN
   LIBERTARIAN 18-10-2006 8:03
  RE: LIBERTARIAN
   jednokto 30-10-2006 11:05
  skoda slov na socanov
   skoorwenetz 17-10-2006 21:48
  bratislavsky melting pot
   jednokto 18-10-2006 16:21
  RE: bratislavsky melting pot
   vychodnar 18-10-2006 20:01
  Melting Pot
   Danoslav 18-10-2006 17:43
  RE: Melting Pot
   LIBERTARIAN 19-10-2006 9:27
  RE: Melting Pot
   Danoslav 19-10-2006 10:54
  RE: Melting Pot
   LIBERTARIAN 19-10-2006 15:22
  RE: Melting Pot
   Danoslav 19-10-2006 15:33
  RE: Melting Pot
   Katarina 19-10-2006 15:49
  RE: Melting Pot
   Danoslav 20-10-2006 10:01
  Sú pomníky dôležité?
   fero 21-10-2006 15:49
  Divné
   xxxxx 24-10-2006 19:59
  RE: Divné
   Danoslav 25-10-2006 10:30
  Bratislava je krásna
   Richard_BA 25-10-2006 16:45
  cct
   Anton 04-11-2006 21:43
  dakujem
   Marianna 20-09-2011 20:05

   

 

Slovenská otázka

Aká je podstata a zmysel slovenských dejín? Odkiaľ a kam kráča náš národ? Aký je náš vzťah k nám samotným a k slovenským dejinám? Ako sa s nimi vyrovnávame? Kde máme o sebe ilúzie a kde sa naopak podceňujeme? Sú tí, ktorých považujeme za našich hrdinov, skutočne hodní úcty? A poznáme vôbec všetky historické osobnosti, ktoré by si to zaslúžili? Kde sa končí vlastenectvo a začína sa nacionalizmus? Otázky, na ktoré okolité národy zodpovedali už dávno. A ak nie, aspoň o nich vášnivo diskutujú.

V slovenskom srdci sídli mnoho komplexov a mýtov o sebe i druhých. Veríme, že články v tejto rubrike vám pomôžu hlbšie spoznať slovenskú dušu a dajú odpovede aspoň na niektorú z vyššie položených otázok.

Tiráž

Názov

Kontakt Šéfredaktor Redakcia Editor Vydavateľ Zakladateľ

Ďalšie odkazy

Newsletter

Ak chcete byť informovaný o zaujímavých novinkách na Pravom Spektre, vyplňte Vašu e-mailovú adresu. (frekvencia cca. 1 správa za mesiac)
 

 
Copyright © 2001-2024 Pravé Spektrum, občianske združenie
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group