ISSN 1335-8715

29-06-2006   Lukáš Krivošík   Ideológia   verzia pre tlač

36 strategém: čínska náuka úskoku

S pokračujúcim vzostupom Číny je pre západných politikov i podnikateľov stále dôležitejšie poznať starobylé čínske zásady ľsti. Spisovateľ David Wingrove raz napísal, že dvaja Číňania sú schopní popíjať spolu čaj, navzájom sa na seba usmievať a pritom sa k pravde preklamať. Kým my na Západe sme skôr asertívni a radi jednáme priamo a na rovinu, Číňania povýšili lesť na niečo medzi vedou a umením.

Jej korene siahajú päťsto rokov dozadu, kedy na Ďalekom východe vyšlo dielo neznámeho autora s názvom 36 strategém: tajná kniha vojenského umenia.

Išlo o 36 pravidiel úskoku, ktoré boli používané najmä vo vojenstve a politike. A to už od piateho storočia, kedy ich systematicky začal rozvíjať generál Tan Daoji (zomrel okolo roku 436 n.l.). No dnes ich silnejúca Čína používa čoraz viac aj pri presadzovaní svojich obchodných záujmov. Európan môže síce lesť a jej používanie odmietať ako nečestné, rozhodne je však dôležité s čínskymi strategémami sa oboznámiť. Zásady ľsti sa totiž dajú použiť nielen pri útoku, ale aj na rozpoznanie a obranu pred úskokom protistrany.

Európania, ktorí sa strategémam venujú, tvrdia, že mnohé západné firmy na čínskom trhu zlyhajú, lebo nie sú schopné rozpoznať čínsku manipuláciu. Lesť nehrá v západnej manažérskej literatúre takmer nijakú úlohu. No žiadna zo strategém sa nemusí zdať Európanovi neznáma, najmä ak trochu pozná históriu a dejiny vojenstva. Pre jednotlivé zásady sa dajú nájsť aj ekvivalenty v našej kultúre. Avšak iba Číňania dali ľsti systém. V Číne a na Taiwane v posledných rokoch vyšlo viac ako päťdesiat kníh, ktoré aplikujú 36 strategém na manažment a marketing.

Popredným európskym znalcom tejto problematiky je švajčiarsky profesor Harro von Senger (1944), právnik a sinológ z univerzity vo Freiburgu, autor štyroch kníh o tejto problematike. Senger obhajuje čínsku náuku o úskokoch prirovnaním ku kriminológií. Aj zločiny sú nemorálne, čo však nebráni tomu, že máme vedu o zločinoch. Ako napísal Carl von Clausewitz: „Slabému a malému, ktorému už nepomôže žiadna múdrosť, sa úskok ponúka ako posledná pomoc“.

Náuka

Slovo „strategéma“ je synonymom pre trik, úskok, vojnovú lesť a klamlivé zdanie. Na vymenovanie všetkých 36 strategém Číňanom stačí 138 znakov, veľmi farbistého a do kontextu čínskej kultúry a dejín zasadeného jazyka. Náuku tvorí okrem znalosti samotných zásad aj vedomie rizika, ktoré sa k použitiu každej z nich viaže, vedomie dosahu jednotlivých strategém a prevencia, voči ľsti druhého.

Na včasné rozpoznanie cudzieho úskoku možno reagovať asertívnym upozornením, ale aj pripravením vlastného triku. Lesť je neutrálny nástroj, ktorého etická hodnota sa odvíja od účelu. Z morálneho hľadiska je však možné rozdeliť 36 strategém do štyroch kategórii: strategémy škody (prevláda deštruktívny, sebecký motív), strategémy služby (namierené na konštruktívne ciele), strategémy žartu (vyvolávajú vtipnú situáciu dobehnutím niekoho) a eticky hybridné strategémy.

Ako teda lesť používať? Treba si uvedomiť, že 36 čínskych strategém nie je podrobnou mapou pre doslovné použitie. Konkrétny spôsob ich praktického využitia musí nájsť každý sám a tvorivo podľa nich riešiť konkrétnu situáciu. Stáročia zjemňovania vojenskej taktiky Číňanov naučili, že najdôležitejšia je flexibilita strategického myslenia. Existuje šesť kategórií techník klamu.

 1. strategémy, ktoré majú niečo zakrývať;
 2. strategémy, ktoré majú niečo predstierať;
 3. strategémy, ktoré slúžia odhaleniu ťažko prístupných súvislostí;
 4. strategémi využitia konkrétnej situácie;
 5. reťazová strategéma, ktorá spája viaceré techniky úskoku; a
 6. strategéma úteku.

Strategémy

 1. Prebrodiť more za denného svetla: Stratég najskôr vybuduje fasádu a keď si oči protivníka na ňu privyknú, môže spoľahlivo za ňou ukrytý, uskutočniť svoj manéver.
 2. Jednu ríšu obliehať s cieľom inú zachrániť: Keď na jeseň 1914 stáli Nemci pred Parížom, Francúzi presvedčili svojich ruských spojencov, aby začali ofenzívu vo východnom Prusku. Tým uľahčili západnému frontu a zastavili nemecký postup na francúzsku metropolu.
 3. Zabíjať nožom druhého: Použiť iného na dosiahnutie našich cieľov. Jemu zostane zodpovednosť a nám úžitok.
 4. Odpočinutý očakávať unaveného nepriateľa: Donútiť druhého mrhať svojou energiou na neplodné aktivity, zatiaľ čo my si naše sily ušetríme pre rozhodujúci stret.
 5. Požiar na krádež využiť: Chaos, nepríjemnosti alebo núdzu iného využiť pre vlastný prospech.
 6. Na východe robiť hluk, na západe zaútočiť: Predtým, než sa Spojenci vylodili v Normandii uskutočnili rozsiahly zastierací manéver, aby Nemcov presvedčili, že sa vylodia v Pas-de-Calais. Podobne ako ostatné, aj táto zásada má široké využitie od bojových športov, až po biznis.
 7. Vyrobiť niečo z ničoho: Vytvoriť u protivníka falošnú predstavu, že máme k dispozícií prostriedky (napr. atómové zbrane alebo dôverné informácie o konkurencii), ktoré nám prinášajú nejakú výhodu, aj keď ich v skutočnosti nemáme. Cieľom je odradiť súpera od úderu voči nám. V inom význame, neustálym vyvolávaním falošného poplachu oslabiť protivníkovu pozornosť.
 8. Prejsť priesmykom cez noc: Využiť okolnosti na diskrétny manéver a nenechať sa prichytiť so stiahnutými nohavicami.
 9. Pozorovať požiar z opačného brehu: Toto dnes robí Čína. Necháva súčasného hegemóna – Spojené štáty, angažovať sa v konfliktoch po celom svete a tak sa oslabovať. Sama pritom do týchto konfliktov otvorene nezasahuje a pripravuje si po celej planéte (prednostne v Afrike a Latinskej Amerike) pozíciu pre neskoršie prevzatie moci, keď sa pomery síl zmenia v jej prospech.
 10. Skrývať meč za úsmevom: Najskôr si získať protivníkovu dôveru a neskôr, keď to bude najmenej očakávať, na neho zaútočiť. Svojím spôsobom išlo aj o prax Sovietskeho zväzu počas Studenej vojny. Moskva sa tvárila ako hlavný advokát svetového mieru a veľa „užitočných idiotov“ v západnom mierovom hnutí jej to aj uverilo. Ale za chrbtom pritom veselo zbrojila, vyvolávala v rozvojovom svete konflikty a školila teroristov.
 11. Strom slivky nechať padnúť za strom broskyne: Princíp, známy každému šachistovi. Za záchranu kráľovnej alebo inej cennej figúrky sa oplatí obetovať pár pešiakov.
 12. Odviesť ovcu ľahkou rukou: Strategéma vychádza zo starého čínskeho príbehu o chudobnom pútnikovi, ktorého cestu prekrížila črieda oviec. Pútnik sa vydal krížom cez čriedu a na druhej strane mal zrazu v ruke ovcu. Ale pastier si ho vôbec nevšimol. Pútnik sa totiž tváril veľmi nenápadne, akoby celý čas, viedol na trh vlastnú ovcu. Ide tu zhruba o to, hrať so všetkými kartami, ktoré nám osud dá do rúk a využívať aj tú najnepatrnejšiu príležitosť v náš prospech.
 13. Búchaním po tráve hadov vyplašiť: Ak nevieme, aký silný je protivník, je dobré trošku ho vyprovokovať a podpichnúť, aby sme tak zistili jeho skutočnú silu, resp. skutočné vlastnosti. Táto zásada sa často používa japonskými teoretikmi manažmentu, ktorí vychádzajú zo zen-budhizmu. Majstri zenu totiž zvyknú používať príbehy a hádanky, aby otestovali charakter a odhalili spôsob zmýšľania svojich žiakov.
 14. Požičať si mŕtvu telesnú schránku, aby sa duša iného mohla navrátiť: Toto pravidlo sa dá ukázať na nedávnom vyhlásení Michaela Jacksona, že sa chystá zhudobniť niekoľko básní zosnulého pápeža. Ide tu teda o to, požičať si niečo tradičné a milované a použiť to na niečo celkom iné. Škandálom poznačený Jacko by sa teda mohol „vrátiť k životu“ s úplne iným štýlom hudby i imidžom. Ďalším príkladom môžu byť veľkolepé štátne pohreby prezidenta Hindenburga a neskôr generála Rommela v Tretej ríši. Hindenburg aj Rommel sa v kľúčových okamihoch postavili proti Hitlerov, čo však nacistickému režimu nebránilo po ich smrti použiť ich slávu k vlastným propagandistickým účelom.
 15. Zlákať horského tigra na rovinu: Protivníka donútiť opustiť chránené pozície. V ďalšom význame ide o to, donútiť nepriateľa bojovať v podmienkach, na ktoré nie je navyknutý. Španielska pechota bola v 16. storočí najlepšou pozemnou armádou na európskom kontinente. Akonáhle sa však nalodila na ťažkopádne galeóny s cieľom podrobiť si Anglicko, rýchlo sa stala obeťou morských búrok a anglických korzárov, pre ktorých oceán predstavoval priam druhý živel.
 16. Ak chceš niečo chytiť, najskôr to pustiť musíš: Ak sú nepriatelia po víťaznej bitke príliš kruto prenasledovaní, môžu sa obrátiť a začať zúfalo bojovať. Je lepšie dať im čas na výbeh, aby sa rozptýlili a potom ich možno pochytať bez väčšej námahy a ďalšieho krviprelievania.
 17. Tehly sa vzdať a tým drahokam získať: Získať niečo skutočne drahocenné, výmenou za čosi podradné a nedôležité. Asi najlepším príkladom pre použitie tejto strategémy v západnom kultúrnom okruhu bol obchod, ktorý v mene holandskej Západoindickej spoločnosti uzavrel Peter Minuit v roku 1626. Za truhlicu čačiek v hodnote 60 guldenov kúpil od miestnych indiánov ostrov Manhattan, na ktorom dnes stojí mesto New York.
 18. Kto chce zneškodniť bandu zbojníkov, musí najprv zajať jej vodcu: Keď je človek konfrontovaný so silnou opozíciou, mal by najskôr znemožniť jej hlavu. Organizácie ako al-Kaidá sa proti „sťatiu hlavy“ chránia decentralizovanou, sieťovou štruktúrou.
 19. Vziať drevo spod kotla: Niečo ako naše „vziať vietor z plachiet“ alebo „stratiť pôdu pod nohami“. Protivníkovi, ktorého nie je možné poraziť v otvorenej konfrontácií, treba najskôr odňať jeho morálno-vôľovú, surovinovú a logistickú základňu pre ďalší boj.
 20. Čeriť hladinu a oslepené ryby pochytať: Najskôr vytvoriť zmätok (a tým protivníka obrať o prehľad nad dianím), potom využiť situáciu a pozbierať výhody.
 21. Zbaviť cikádu jej pozlátenej schránky: Nechať fasádu rozostavanú, ale skutočné dianie preniesť inam.
 22. Chytiť lupiča zavretím dverí: Odrezať protivníkovi ústupovú cestu, tak aby nemohol s korisťou ujsť.
 23. So vzdialeným nepriateľom sa spojiť a blízkeho nepriateľa napadnúť: Pripomína prebiehajúci boj o oceliarsky gigant Arcelor. Nemecký Thyssen-Krupp a indický Mittal-Steel sú „vzdialenými nepriateľmi“, ktorí sa spojili proti Arceloru. Indovia a Nemci totiž podnikajú s inými produktmi. Na druhej strane, luxemburský Arcelor, dobehol Kruppa pri prevzatí kanadskej firmy Dofasco. Po prípadnom prevzatí Arceloru Mittalom, padne Kruppovi ako bonus do lona práve firma Dofasco.
 24. Požičať si cestu cez štát Yu a zaútočiť na štát Guo a potom ovládnuť aj Yu: Pripomína Schlieffenov plán, spôsob, akým Nemci prešli neutrálnym Belgickom v roku 1914, aby mohli napadnúť Francúzsko z nechránenej strany.
 25. Vybrať nosné trámy a podporné stĺpy domu bez zmeny jeho fasády: Na tejto strategéme je založený úspech čínskeho miliardára Li Ka-Šinga. Pomaly a potichu nakupoval väčšiny akcií britských spoločností v Hongkongu a premieňal tak tieto firmy na čínske. Kým si to ekonomickí publicisti a verejnosť všimli, Li už bol jedným z najbohatších ľudí na svete.
 26. Na jedného prstom ukázať a druhého pritom vyhrešiť: Strategéma nepriamej kritiky. Antickí dejepisci zvykli poukazovať na poklesky vtedajších panovníkov tým, že ich vlastnosti prenášali vo svojich knihách na cisárov, ktorí už boli dávno mŕtvi.
 27. Predstierať šialenstvo a hlavu pritom nestratiť: Rímskeho cisára Claudia príbuzní pokladali za neškodného blázna, vďaka čomu ako jediný prežil vzájomné vražedné intrigy zvyšku svojej rodiny až sa stal cisárom. No táto strategéma sa zvykne uplatňovať aj pri balení žien mužmi. Ženy majú svoj ochranný štít pred dotieravými zvodcami. Deväť z desiatich zvodcov preto odporúča tváriť sa „neškodne“, kým žena stratí ostražitosť. Len medzitým neslobodno stratiť zo zreteľa sledovaný cieľ...
 28. Zlákať na strechu a rebrík potom odstrániť: Vlákať protivníka do slepej uličky. A to vytvorením dojmu, že mu táto činnosť prinesie osoh.
 29. Vysušené stromy umelými kvetmi vyzdobiť: Zakryť pravdu bombastickým divadlom – alebo tiež „strategéma potemkinovskej dediny“.
 30. Rolu hosťa na rolu hostiteľa zmeniť: Dobrým príkladom je spôsob akým Ray Kroc získal firmu McDonalds. Originálnu prevádzku totiž založili v Kalifornii dvaja bývalí kulisári z Hollywoodu – bratia McDonaldovci. Kroca nadchol spôsob akým reštaurácia fungovala a tak bratom ponúkol, že bude podobné licencované reštaurácie zakladať po celej Amerike. Keď sa biznis pozbieral, vyplatil bratom odstupné 2,7 milióna dolárov a po šiestich rokoch sa tak stal jediným pánom v dome.
 31. Strategéma krásnej ženy: Podľa niektorých, najúčinnejšia strategéma. Už Kleopatra vedela to, čo vie aj každá moderná tajná služba – popri peniazoch je človek najzraniteľnejší cez sex.
 32. Strategéma prázdnej pevnosti: Opak siedmej strategémy. Ide o to, vyzerať slabší, než sme v skutočnosti. Cieľom je podcenenie zo strany súpera. Ide teda o zjavný apel na jeho aroganciu. Na tomto najčastejšie padajú západné firmy, podnikajúce v Číne. Nadutí západní manažéri si myslia, že už všetko vedia, hoci sa odmietajú detailnejšie zaoberať čínskym právom, jazykom a etiketou. Tým pádom sú vždy v nevýhode oproti snaživým čínskym manažérom, ktorí sa radi učia a pýtajú na všetko nové.
 33. Strategéma dvojitého agenta: Skompromitovať príslušníka konkurenčnej organizácie a donútiť ho tým pracovať pre nás. Následne zasadiť do protivníkových radov nesvornosť.
 34. Strategéma trpiaceho mäsa: Vlákať protivníka do pasce vzbudením súcitu. Touto strategémou sa inšpirovala aj jedna japonská poisťovňa. Ako svojich poisťovacích agentov vyškolila veľké množstvo vdov. Vďaka ich výkonu zaznamenala poisťovňa nadpriemerné zisky. Vdovy totiž dokázali byť presvedčivejšie, než iní poisťovací agenti. Ich argumentom bolo, že ak by ich manžel uzavrel včas životnú poistku, nemuseli by sa ponevierať ako poisťovacie agentky.
 35. Reťazová strategéma: Najmä v prípade veľkej asymetrie medzi nami a protivníkom je lepšie tvorivo spojiť viacero strategém. Učebnicovým príkladom je kauza Transrapid. Išlo o miliardový nemecko-čínsky obchod s šanghajskou rýchlodráhou, pri ktorom bol Berlín úplne ošklbaný. Profesor Senger márne upozorňoval nemeckú vládu, že Číňania tu krok za krokom používajú reťazovú strategému. Schröderova garnitúra zostala voči úskokom Pekingu slepá a prišla pritom o dve miliardy EUR.
 36. Včasný útek je pri úplnej beznádejnosti tým najlepším východiskom: Nie vždy je výhra možná. Kapitulovať znamená prehrať na celej čiare. Dohodnúť sa je polovičnou porážkou ale útek porážkou nie je, hovoria Číňania. A pokiaľ nie sme porazení, stále ešte máme šancu zvíťaziť.

Lukáš Krivošík
(vyšlo v časopise .týždeň, 26/2006)

  niečo pre pravicové strany
   Alkibiades 29-06-2006 21:50
  Číňania
   Ledy 30-06-2006 0:17
  Zatmenie pred ocami
   Lukas Krivosik 30-06-2006 1:28
  RE: Zatmenie pred ocami
   lubo 30-06-2006 9:09
  RE: Zatmenie pred ocami
   Ledy 30-06-2006 10:03
  RE: Zatmenie pred ocami
   msarkozy 30-06-2006 14:51
  RE: Zatmenie pred ocami
   Ondrej 01-07-2006 16:43
  RE: Zatmenie pred ocami
   Jozef 30-06-2006 9:30
  RE: Zatmenie pred ocami
   Lukas Krivosik 30-06-2006 12:00
  RE: Zatmenie pred ocami
   Jozef 30-06-2006 15:55
  RE: Zatmenie pred ocami
   Jozef 30-06-2006 15:56
  RE: Zatmenie pred ocami
   Havran ml 03-07-2006 14:04
  RE: Zatmenie pred ocami
   Lukas Krivosik 03-07-2006 17:15
  RE: Zatmenie pred ocami
   Alexios I. 06-07-2006 10:22
  RE: Zatmenie pred ocami
   msarkozy 06-07-2006 10:36
  RE: Zatmenie pred ocami
   Alexios I. 06-07-2006 10:48
  RE: Zatmenie pred ocami
   msarkozy 06-07-2006 11:04
  RE: Zatmenie pred ocami
   Alexios I. 06-07-2006 11:15
  RE: Zatmenie pred ocami
   msarkozy 06-07-2006 11:30
  RE: Zatmenie pred ocami
   Alexios I. 06-07-2006 11:40
  RE: Zatmenie pred ocami
   msarkozy 06-07-2006 11:56
  RE: Zatmenie pred ocami
   Alexios 07-07-2006 10:24
  RE: Zatmenie pred ocami
   D 30-06-2006 18:07
  RE: Zatmenie pred ocami
   Martin Chren 03-07-2006 13:05
  RE: Zatmenie pred ocami
   strigoi 03-07-2006 14:07
  RE: Zatmenie pred ocami
   Lukas Krivosik 03-07-2006 16:34
  RE: Zatmenie pred ocami
   Havran ml 03-07-2006 16:49
  RE: Zatmenie pred ocami
   Lukas Krivosik 03-07-2006 17:00
  RE: Zatmenie pred ocami
   D 04-07-2006 10:46
  RE: Zatmenie pred ocami
   D 04-07-2006 10:42
  RE: Zatmenie pred ocami
   Lukas Krivosik 04-07-2006 12:25
  RE: Zatmenie pred ocami
   D 05-07-2006 0:01
  RE: Zatmenie pred ocami
   D 04-07-2006 10:30
  RE: Zatmenie pred ocami
   msarkozy 04-07-2006 13:42
  RE: Zatmenie pred ocami
   LIBERTARIAN 04-07-2006 14:49
  RE: Zatmenie pred ocami
   D 05-07-2006 0:31
  RE: Zatmenie pred ocami
   msarkozy 05-07-2006 14:35
  RE: Zatmenie pred ocami
   D 07-07-2006 4:59
  RE: Zatmenie pred ocami
   D 05-07-2006 0:21
  RE: Zatmenie pred ocami
   msarkozy 05-07-2006 14:48
  RE: Zatmenie pred ocami
   D 05-07-2006 23:45
  RE: Zatmenie pred ocami
   msarkozy 06-07-2006 8:52
  RE: Zatmenie pred ocami
   D 06-07-2006 11:56
  RE: Zatmenie pred ocami
   msarkozy 06-07-2006 9:06
  RE: Zatmenie pred ocami
   Alexios I. 06-07-2006 10:36
  RE: Zatmenie pred ocami
   msarkozy 06-07-2006 10:54
  RE: Zatmenie pred ocami
   Alexios I. 06-07-2006 10:59
  RE: Zatmenie pred ocami
   msarkozy 06-07-2006 11:20
  RE: Zatmenie pred ocami
   Alexios I. 06-07-2006 11:25
  RE: Zatmenie pred ocami
   msarkozy 06-07-2006 11:43
  RE: Zatmenie pred ocami
   msarkozy 06-07-2006 15:08
  RE: Zatmenie pred ocami
   D 07-07-2006 5:14
  RE: Zatmenie pred ocami
   D 06-07-2006 11:58
  Komunistická Čína
   Dušan 30-06-2006 7:16
  RE: Komunistická Čína
   tomocici 01-07-2006 18:40
  RE: Komunistická Čína
   D 01-07-2006 19:52
  Kapitalizmus bez demokracie.
   LIBERTARIAN 30-06-2006 10:54
  RE: Kapitalizmus bez demokracie.
   Jozef Filko 30-06-2006 14:43
  RE: Kapitalizmus bez demokracie.
   LIBERTARIAN 30-06-2006 14:50
  RE: Kapitalizmus bez demokracie.
   Jozef Filko 30-06-2006 15:29
  výboprný článok:-)
   Marcela Jánošová 30-06-2006 18:21
  Poradte mi, prosim.
   PeterS 01-07-2006 0:10
  Zdroj?
   Lahvac 01-07-2006 15:18
  RE: Zdroj?
   Lahvac 04-07-2006 10:11
  RE: Zdroj?
   Lukas Krivosik 04-07-2006 23:22
  A uz je to tu :)
   Miso 03-07-2006 19:28
  RE: A uz je to tu :)
   marek 03-07-2006 20:28
  RE: A uz je to tu :)
   Lukas Krivosik 03-07-2006 22:38
  RE: A uz je to tu :)
   Katarina 03-07-2006 22:47
  Palko sa pýtal, či je správny chlap
   PeterS 03-07-2006 22:50
  RE: A uz je to tu :)
   marek 04-07-2006 10:13
  RE: A uz je to tu :)
   LIBERTARIAN 04-07-2006 10:30
  RE: A uz je to tu :)
   marek 04-07-2006 12:18
  RE: A uz je to tu :)
   LIBERTARIAN 04-07-2006 13:14
  A je vonku z Europy
   PeterS 04-07-2006 21:06
  Cinska filozofia dnes
   Zolo 06-07-2006 1:19

   

 

Ideológia

Pri slove „ideológia“ mnohým z nás zídu na um časy nedávno minulé a masy, ktoré pochodujú pod jednoduchými heslami. No ideológia je istým súborom vnútorne kompatibilných názorov, bez ktorých sa politika nezaobíde. Pravé Spektrum má ambíciu diskutovať v tejto rubrike o myšlienkovom pozadí politickej pravice. Aký je vzťah klasického liberalizmu a kresťanského konzervativizmu? Koľko Boha, patriotizmu a trhu treba k namiešaniu pravicového kokteilu, príťažlivého pre ľudí? Kto boli myšlienkoví otcovia smeru, ku ktorému sa hlásime? Táto rubrika je však venovaná aj filozofom a intelektuálom všeobecne. Čo zahŕňa prirodzene aj výmenu názorov s teoretikmi protistrany.

Tiráž

Názov

Kontakt Šéfredaktor Redakcia Editor Vydavateľ Zakladateľ

Ďalšie odkazy

Newsletter

Ak chcete byť informovaný o zaujímavých novinkách na Pravom Spektre, vyplňte Vašu e-mailovú adresu. (frekvencia cca. 1 správa za mesiac)
 

 
Copyright © 2001-2024 Pravé Spektrum, občianske združenie
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group