ISSN 1335-8715

31-05-2006   Vladimír Palko   Kultúrna vojna   verzia pre tlač

Jazyk pani Černej

Pani poslankyňa Eva Černá povedala: "Bolo by veľmi dobre, keby sa Cirkev zamerala na teplošov vo svojich farách a farnostiach po celej Európe. Dobre viete, koľko škandálov vyšlo na povrch zemský." Málokedy sa podarí vysloviť tak stručný výrok s tak mnohovrstevnatou inkonzistenciou. Černá tak reagovala na výroky pápeža o neprípustnosti homosexuálnych partnerstiev. Dovoľte pár poznámok.

1. Skôr než sa dostaneme k záležitostiam logiky, pristavme sa pri estetičnosti jazyka pani Černej. Ak žena s pravdepodobne najväčšími megaboardovými podobizňami v strednej Európe verejne používa slovo "teploš" a to bez rozhorčenej odozvy médií, znamená to, že žijeme v upadajúcej kultúre. Samozrejme, že obeťou tejto kultúry, ku ktorej pani Černá prispieva, budú ženy. Ak sa totiž ženy budú vyjadrovať jazykom spodiny, aj s nimi bude hovorené jazykom spodiny. Kultúra stredoveku vynašla rytierskosť mužov voči ženám, ale ANO, ako je známe, nechce návrat do stredoveku.

Spomínam si, ako pred pár rokmi priniesli liberálne médiá fotografie českej političky z ČSSD Petry Buzkovej, ako si "hore bez" vykračuje na plážach Jadranu. Bolo to pre ne i pre Buzkovú v podstate "kúl". O dva roky nato si dala pani Buzková chirurgicky zmenšiť prsia. Mnohí politici na to reagovali rôznymi poznámkami. Buzkovej stranícky kolega Kraus povedal, že teraz sú Buzkovej prsia tak akurát do jeho rúk. Tie isté médiá začali vypisovať, že Kraus je hulvát a Buzkovej sa to tiež nepáčilo. Zabudli, že myšlienky majú dôsledky. Ak ženy ukazujú prsia, tak ako kedysi ukazovali oči, tak muži budú dnes o ich prsiach hovoriť tak, ako kedysi hovorili o ich očiach. Čo sa dookola pošle, to sa aj vráti. No ale žiadajte od liberálov konzistentnosť v myslení.

2. Teraz sa už venujme tej nekonzistentnosti. Predovšetkým je tu otázka, čo vyšlo vlastne najavo po celej Európe? Viem o veľkých problémoch s pedofilnými kňazmi v USA, ale v Európe? Pamätám si na škandál v rakúskom St. Pöltene, kde ktorýsi seminarista prechovával v počítači pornografické materiály, ale to je tak všetko. Predpokladám, že nič konkrétne, čo by sa týkalo "celej Európy" nevie ani pani Černá. Len si tak porozprávala. To však liberáli môžu beztrestne. K tomu sa ešte dostaneme.

3. V Černej výroku je i zakotvená hlavná lož celej homosexuálnej agendy. Touto ložou je podsúvanie názoru, že to konzervatívni ľudia neustále nanášajú tému homosexuality, ktorí sa musia brániť pred zasahovaním do svojho života. "Mal by si sa radšej zamerať na to alebo tamto", zvykneme hovorievať človeku, čo sa stará do niečoho, do čoho ho nič nie je. Pravdou je však opak. Homosexuáli si môžu žiť, ako chcú, ale je to liberálna ľavica, ktorá žiada, aby homosexuálne praktiky povinne schvaľovala celá spoločnosť. Agresorom je ľavica a spoločnosť sa len bráni. Ľavica vymyslela homopartnerstvá, intenzívne ich propaguje, a Cirkev sa na to iba zareagovala. Napokon, robí tak dvetisíc rokov.

Mimochodom, veď sú to samotné liberálne médiá, spojenec liberálnych politikov, ktoré neustále žiadajú Cirkev, aby sa vyjadrovala k otázkam rodiny , manželstva a sexu. Hlavná lož tejto agendy je lžou preto, lebo zamieňa útočníka s obeťou.

4. Čo nám pripomína polemika Černá vs. Ratzinger? Spomínam si na také časy, kedy sa polovzdelanci suverénne osopovali na vzdelaných a premýšľajúcich ľudí. Bolo to za komunizmu a akosi sa to vracia,

5. Z Černej výroku vyplýva jasne i to, že deklarovaná snaha liberálov pomôcť údajne prenasledovaným homosexuálom je len póza. Sympatický homosexuál - obeť netolerantnej a pokryteckej kresťanskej morálky - sa v Černej videní sčistajasna zázračne transformuje na nesympatického "teploša" v okamihu, ak je kňazom. Sympatičnosť homosexuála teda nie je v liberálnom myslení (ak možno použiť toto slovo) konštantou. Konštantou je nenávisť voči kresťanstvu a voči Cirkvi.

6. Ďalšia nekonzistentnosť výroku spočíva v tom, že Cirkev predsa problém homosexuálnych kňazov neobchádza. Po skúsenostiach so situáciou v USA Vatikán pred pár mesiacmi vydal smernicu, ktorá jasne hovorí, že osoby s homosexuálnymi sklonmi nemajú byť prijímaní do seminárov a nemajú byť svätení za kňazov. Aké bolo stanovisko liberálnych médií? Pochopiteľne obviňovali Vatikán z diskriminácie homosexuálov. Takýto je kolobeh sympatií voči homosexuálom v liberálnom svete. Kým Cirkev robí gayovi problém s prijatím do seminára, gay je sympatická obeť. Ak sa stal kňazom a podlieha pokušeniam, mení sa na nesympatického "teploša".

7. Ďalej bude reč o nekonzistentnosti médií. Pre mňa najvýznamnejším aspektom výroku bolo to, čo nastalo alebo skôr nenastalo po ňom. Predstavte si, že by niektorý politik KDH použil v súvislosti s homosexuálmi slovo "teploš". Burácajúce "Fúúúj KDH" by v podstate vo všetkých médiách znelo týždne, mesiace a roky. Takýto výrok by sa trvalo citoval ako dôkaz iracionálnej atavistickej nenávisti zaostalých kresťanských homofóbov voči inakosti druhých.

Mimochodom, liberálne médiá tak prahnú po takýchto výrokoch kresťanov, že keď tieto neprichádzajú, médiá si ich musia vymyslieť. Pastor Ake Green v roku 2004 vyslovil výrok, že sexuálne deviácie sú rakovinovým nádorom, pričom hneď v nasledujúcej vete hovoril o zoofílii a pedofílii. Médiá okamžite posunuli jeho výrok v tom zmysle, že mal tvrdiť, že homosexualita je rakovinovým nádorom. Ďalším posunom bolo tvrdenie médií, že povedal, že homosexuáli sú rakovinovým nádorom. Keď som vyjadril švédskej veľvyslankyni protest proti odsúdeniu Greena, denník SME publikoval Shootyho karikatúru mojej osoby, kde mi vložil do úst výrok: "Budeme vždy stáť na strane práva! Práva ničiť a ponižovať tých prašivých buzerantských hajzlov!" Pravdou je pritom to, že nič nie je vzdialenejšie skutočným kresťanom ako takýto jazyk, najmä ak neprechovávajú žiadnu nenávisť proti homosexuálom ako takým, iba sa bránia pred donucovaním k schvaľovaniu homosexuálnych praktík.

Médiá teda vymýšľajú v skutočnosti neexistujúce nenávistné nadávky kresťanov proti homosexuálom, ale prechádzajú mlčaním skutočné znevažujúce nadávky voči homosexuálom zo strany liberálov. Toto je perveznosť médií. Tento princíp nazvime princípom "Ľavica môže, pravica nemôže (a aj keď to nerobí, bude obvinená, že to robí)".

8. O fungovaní princípu "Ľavica, môže, pravica nie" sa možno dočítať i na stránke www.brusselsjournal.com v článku Luca von Braekela "Dirty hetero" an example of "Partisan Tolerance". Dočítame sa v ňom o aktivite belgickej vládnej agentúry CEOOR (Centrum pre rovnosť príležitostí a opozíciu proti rasizmu), ktorá dala vytlačiť 100 tisíc pohľadníc s nadpisom "Špinavý heterosexuál". Podľa agentúry sa má jednať o provokatívnu kampaň s cieľom ukázať, akému druhu útokov sú bežne vystavení homosexuáli. Nie je mi jasné, ak homosexuálom nadávajú do špinavcov podľa mojich informácií v zásade iba asociáli, prečo majú byť vystavení takýmto urážkam takmer všetci občania. To nie je provokatívna kampaň, ale vládny teror.

Niektorí občania správne reagovali podaním trestného oznámenia na agentúru z dôvodu diskriminácie. Riaditeľ agentúry Jozef De Witte sa z nich vysmieval tvrdiac: "Mám veľa odborníkov, ktorí pracujú pre mňa a vedia, čo je to diskriminácia. Stigmatizácia väčšiny nie je diskriminácia. Diskriminácia je niečo, čo sa z definície týka menšín". Počul tento ignorantský byrokrat a jeho odborníci niekedy niečo o komunizme? V komunizme bolo u zaujatia drvivej väčšiny vedúcich miest predpokladom členstvo v komunistickej strane. V porovnaní asi so štyristotisíc straníkmi boli milióny nestraníkov diskriminované.

A ešte raz si predstavte, že by skúsil nejaký kresťanský politik použiť slovo "špinavý" v súvislosti s homosexuálmi.... Ľavica môže, pravica nie...

9. Princíp Ľavica môže, pravica nie platí aj v iných oblastiach prebiehajúcej kultúrnej vojny. V USA je takou témou napríklad rasizmus. Veľké médiá tu neustále nálepkujú Republikánsku stranu nálepkou rasizmu. Občas zlikvidujú republikánskeho politika nie za jeho výrok, ale za to, čo si ony, médiá, myslia, že z jeho výroku vyplýva. Príkladom spred troch rokov je odstúpenie senátora Trenta Lotta, ktorý si dovolil povedať na oslave stých narodenín Stroma Thurmonda, že ak by bol Thurmond zvolený v roku 1948 za prezidenta, USA by si mohli ušetriť mnoho problémov. Vojnový hrdina Thurmond bol zástancom segregácie, ale mnohé iné jeho názory boli zdravé a správne. Médiá však obvinili Lotta, že určite mal na mysli podporu Thurmondových názorov na segregáciu. Použili tak iný princíp, ktorý by sa dal nazvať "Veď my najlepšie vieme, čo si myslíš"...

Zo strany Veľkých médií i politikov Demokratickej strany však neraz zaznejú rasistické poznámky voči černochom, ktorí sa angažujú v Republikánskej strane. Sú označovaný za "strýčkov Tomov". Strýčko Tom bol hlavnou postavou známeho románu Harriet Beecher Stoweovej Chalúpka strýčka Toma. Bol to starý čierny otrok pokorne znášajúci svoj osud.

Myslenie (ak sa to tak dá nazvať) liberálnych médií je jednoduché. Čierny republikán? Iste má mentalitu strýčka Toma a je to posluhovač belochov, veď inak by nebol v rasistickej strane, no nie? Nijako ich nevyrušuje fakt, že pred stopäťdesiat rokmi boli motorom zrušenia otroctva Republikáni zo Severu a brzdou Demokrati z Juhu.

Myslíte si, že republikánsky politik môže vysloviť poznámku akokoľvek spomínajúcu farbu černošského politika z Demokratickej strany? Nech by skúsil... Ľavica môže, pravica nie.

10. Tak, čo priatelia, veríte, že žijeme v prostredí slobodnej férovej výmeny názorov, kde médiá každému namerajú rovnakým metrom?

Vladimír Palko
(autor je podpredseda KDH)

  ???
   LIBERTARIAN 31-05-2006 8:56
  RE: ???
   clivia 31-05-2006 9:41
  RE: ???
   Miso 31-05-2006 9:51
  RE: ???
   D 31-05-2006 13:05
  Off topic - Pedofilia
   Stefan 31-05-2006 9:26
  RE: Off topic - Pedofilia
   antitkrist 22-03-2007 12:18
  Pedofilni kňazi v Európe
   BeBe 31-05-2006 9:43
  RE: Pedofilni kňazi v Európe
   Jozef 31-05-2006 13:32
  RE: Pedofilni kňazi v Európe
   Jozef 31-05-2006 13:35
  RE: Pedofilni kňazi v Európe
   cakanka 02-06-2006 15:01
  Kriziak Palko.
   obranca 31-05-2006 10:56
  RE: Kriziak Palko.
   Luk 31-05-2006 12:10
  RE: Kriziak Palko.
   Jozef 31-05-2006 13:51
  RE: Kriziak Palko.
   jednokto 31-05-2006 15:51
  RE: Kriziak Palko.
   D 31-05-2006 20:45
  RE: Kriziak Palko.
   hamen 01-06-2006 0:25
  RE: Kriziak Palko.
   jednokto 01-06-2006 12:51
  RE: Kriziak Palko.
   h amen 01-06-2006 20:56
  RE: Kriziak Palko.
   viab 31-05-2006 23:21
  RE: Kriziak Palko.
   uberfrenki 28-06-2006 14:37
  dalsia povinna Palkova zostava
   jednokto 31-05-2006 11:26
  RE: dalsia povinna Palkova zostava
   Jan Gonda 31-05-2006 12:07
  RE: dalsia povinna Palkova zostava
   D 31-05-2006 16:32
  RE: dalsia povinna Palkova zostava
   Jan Gonda 31-05-2006 21:39
  RE: dalsia povinna Palkova zostava
   D 01-06-2006 15:00
  RE: dalsia povinna Palkova zostava
   liberal 05-06-2006 22:41
  RE: dalsia povinna Palkova zostava
   D 06-06-2006 10:23
  ...
   D 31-05-2006 12:58
  Rytier
   Filip Likavčan 31-05-2006 14:45
  RE: Rytier
   antitkrist 22-03-2007 12:21
  p.Palkovi: budme presní
   Peter 31-05-2006 14:57
  RE: p.Palkovi: budme presní
   jednokto 31-05-2006 15:54
  RE: p.Palkovi: budme presní
   Lukas Krivosik 31-05-2006 16:56
  RE: p.Palkovi: budme presní
   D 31-05-2006 17:32
  RE: p.Palkovi: budme presní
   Mi Si 31-05-2006 18:01
  RE: p.Palkovi: budme presní
   Lukas Krivosik 31-05-2006 18:12
  RE: p.Palkovi: budme presní
   D 31-05-2006 20:40
  RE: p.Palkovi: budme presní
   tato 31-05-2006 22:14
  RE: p.Palkovi: budme presní
   D 01-06-2006 0:25
  RE: p.Palkovi: budme presní
   tato 01-06-2006 11:20
  RE: p.Palkovi: budme presní
   D 02-06-2006 8:54
  RE: p.Palkovi: budme presní
   tato 02-06-2006 11:15
  RE: p.Palkovi: budme presní
   D 02-06-2006 12:28
  RE: p.Palkovi: budme presní
   LIBERTARIAN 02-06-2006 13:30
  RE: p.Palkovi: budme presní
   D 02-06-2006 13:39
  RE: p.Palkovi: budme presní
   Lukas Krivosik 02-06-2006 13:39
  RE: p.Palkovi: budme presní
   D 02-06-2006 13:56
  RE: p.Palkovi: budme presní
   Peter Frišo 02-06-2006 16:25
  RE: p.Palkovi: budme presní
   D 03-06-2006 0:52
  RE: p.Palkovi: budme presní
   Peter Frišo 03-06-2006 13:02
  RE: p.Palkovi: budme presní
   D 03-06-2006 22:33
  RE: p.Palkovi: budme presní
   Lukas Krivosik 03-06-2006 12:35
  RE: p.Palkovi: budme presní
   Peter Frišo 03-06-2006 12:57
  RE: p.Palkovi: budme presní
   D 03-06-2006 22:36
  RE: p.Palkovi: budme presní
   Peter Frišo 02-06-2006 16:28
  RE: p.Palkovi: budme presní
   D 03-06-2006 0:58
  RE: p.Palkovi: budme presní
   Peter Frišo 04-06-2006 14:39
  RE: p.Palkovi: budme presní
   D 04-06-2006 21:43
  RE: p.Palkovi: budme presní
   Peter Frišo 08-06-2006 10:06
  RE: p.Palkovi: budme presní
   D 09-06-2006 21:54
  RE: p.Palkovi: budme presní
   D 01-06-2006 0:35
  RE: p.Palkovi: budme presní
   Peter Frišo 02-06-2006 16:31
  RE: p.Palkovi: budme presní
   D 03-06-2006 1:00
  RE: p.Palkovi: budme presní
   Peter Frišo 03-06-2006 13:04
  RE: p.Palkovi: budme presní
   D 03-06-2006 23:09
  RE: p.Palkovi: budme presní
   marian 02-06-2006 12:32
  RE: p.Palkovi: budme presní
   D 02-06-2006 13:58
  RE: p.Palkovi: budme presní
   Peter Frišo 02-06-2006 16:34
  RE: p.Palkovi: budme presní
   D 03-06-2006 1:15
  RE: p.Palkovi: budme presní
   Lukas Krivosik 03-06-2006 12:43
  RE: p.Palkovi: budme presní
   tato 03-06-2006 18:55
  RE: p.Palkovi: budme presní
   D 03-06-2006 21:07
  RE: p.Palkovi: budme presní
   Peter Frišo 03-06-2006 21:25
  RE: p.Palkovi: budme presní
   D 03-06-2006 22:08
  RE: p.Palkovi: budme presní
   Lukas Krivosik 04-06-2006 0:17
  RE: p.Palkovi: budme presní
   D 04-06-2006 12:19
  RE: p.Palkovi: budme presní
   tato 04-06-2006 14:14
  RE: p.Palkovi: budme presní
   Lukas Krivosik 04-06-2006 0:20
  RE: p.Palkovi: budme presní
   D 04-06-2006 13:04
  RE: p.Palkovi: budme presní
   Lukas Krivosik 04-06-2006 14:51
  RE: p.Palkovi: budme presní
   D 04-06-2006 18:44
  RE: p.Palkovi: budme presní
   magdalena 04-06-2006 23:09
  RE: p.Palkovi: budme presní
   D 05-06-2006 0:27
  RE: p.Palkovi: budme presní
   tato 05-06-2006 17:58
  RE: p.Palkovi: budme presní
   D 05-06-2006 22:00
  RE: p.Palkovi: budme presní
   tato 06-06-2006 23:13
  RE: p.Palkovi: budme presní
   D 07-06-2006 16:59
  RE: p.Palkovi: budme presní
   tato 07-06-2006 19:36
  RE: p.Palkovi: budme presní
   tato 03-06-2006 21:48
  RE: p.Palkovi: budme presní
   D 03-06-2006 22:14
  RE: p.Palkovi: budme presní
   tato 03-06-2006 22:59
  RE: p.Palkovi: budme presní
   D 16-06-2006 14:07
  RE: p.Palkovi: budme presní
   Lukas Krivosik 03-06-2006 12:39
  RE: p.Palkovi: budme presní
   D 03-06-2006 21:17
  RE: p.Palkovi: budme presní
   D 16-06-2006 14:07
  RE: p.Palkovi: budme presní
   Nemo 31-05-2006 23:50
  RE: p.Palkovi: budme presní
   tato 01-06-2006 11:27
  RE: p.Palkovi: budme presní
   jednokto 01-06-2006 13:07
  RE: p.Palkovi: budme presní
   tato 01-06-2006 14:58
  RE: p.Palkovi: budme presní
   Peter Frišo 02-06-2006 16:36
  RE: p.Palkovi: budme presní
   jednokto 03-06-2006 0:47
  RE: p.Palkovi: budme presní
   Peter Frišo 03-06-2006 12:33
  RE: p.Palkovi: budme presní
   jednokto 03-06-2006 15:15
  RE: p.Palkovi: budme presní
   Peter Frišo 03-06-2006 21:52
  RE: p.Palkovi: budme presní
   Slavo Brtko 03-06-2006 15:53
  RE: p.Palkovi: budme presní
   jednokto 04-06-2006 11:11
  RE: p.Palkovi: budme presní
   Slavo Brtko 08-06-2006 16:13
  RE: p.Palkovi: budme presní
   jednokto 01-06-2006 13:05
  RE: p.Palkovi: budme presní
   BeBe 03-06-2006 20:13
  Klamar rytierom
   milan 31-05-2006 17:35
  Dobrý článok
   Introvert 01-06-2006 9:04
  RE: Dobrý článok
   jednokto 01-06-2006 13:11
  RE: Dobrý článok
   PeterS 02-06-2006 13:10
  RE: Dobrý článok
   D 01-06-2006 14:59
  RE: Dobrý článok
   Peter Frišo 01-06-2006 21:18
  RE: Dobrý článok
   D 02-06-2006 8:18
  RE: Dobrý článok
   Peter Frišo 02-06-2006 20:40
  RE: Dobrý článok
   D 03-06-2006 0:45
  RE: Dobrý článok
   Peter Frišo 03-06-2006 12:50
  RE: Dobrý článok
   D 03-06-2006 21:30
  RE: Dobrý článok
   Peter Frišo 03-06-2006 22:02
  RE: Dobrý článok
   D 03-06-2006 22:27
  RE: Dobrý článok
   Lukas Krivosik 04-06-2006 0:30
  RE: Dobrý článok
   D 04-06-2006 3:24
  RE: Dobrý článok
   Peter Frišo 04-06-2006 14:22
  RE: Dobrý článok
   D 04-06-2006 22:00
  RE: Dobrý článok
   liberal 05-06-2006 23:01
  RE: Dobrý článok
   D 07-06-2006 3:21
  dobry clanok
   LABOREC 01-06-2006 15:21
  RE: dobry clanok
   manager 01-06-2006 17:37
  Presne napísané
   amir 01-06-2006 20:14
  Drahi gayovia odpuste Eve Cernej ze ste pre nu teplosi
   Peter Frišo 01-06-2006 20:53
  RE: Drahi gayovia odpuste Eve Cernej ze ste pre nu teplosi
   Nemo 01-06-2006 21:49
  RE: Drahi gayovia odpuste Eve Cernej ze ste pre nu teplosi
   Peter Frišo 02-06-2006 16:19
  dobre napisany clanok
   Marek Hrubčo 01-06-2006 21:03
  RE: dobre napisany clanok
   D 02-06-2006 9:20
  RE: dobre napisany clanok
   Marek Hrubco 02-06-2006 18:24
  RE: dobre napisany clanok
   tato 02-06-2006 22:13
  RE: dobre napisany clanok
   D 03-06-2006 0:32
  RE: dobre napisany clanok
   tato 03-06-2006 18:33
  RE: dobre napisany clanok
   D 03-06-2006 22:30
  RE: dobre napisany clanok
   tato 03-06-2006 23:14
  RE: dobre napisany clanok
   D 04-06-2006 3:32
  RE: dobre napisany clanok
   tato 04-06-2006 10:15
  RE: dobre napisany clanok
   D 04-06-2006 12:11
  RE: dobre napisany clanok
   tato 04-06-2006 14:05
  RE: dobre napisany clanok
   D 04-06-2006 15:00
  RE: dobre napisany clanok
   tato 04-06-2006 22:11
  RE: dobre napisany clanok
   D 05-06-2006 0:51
  RE: dobre napisany clanok
   tato 05-06-2006 12:49
  RE: dobre napisany clanok
   D 05-06-2006 22:08
  RE: dobre napisany clanok
   tato 05-06-2006 23:12
  RE: dobre napisany clanok
   D 06-06-2006 10:29
  RE: dobre napisany clanok
   tato 06-06-2006 21:22
  RE: dobre napisany clanok
   D 06-06-2006 23:36
  RE: dobre napisany clanok
   tato 07-06-2006 20:16
  RE: dobre napisany clanok
   D 09-06-2006 22:30
  RE: dobre napisany clanok
   tato 10-06-2006 8:03
  RE: dobre napisany clanok
   D 11-06-2006 23:26
  RE: dobre napisany clanok
   tato 12-06-2006 20:50
  RE: dobre napisany clanok
   D 13-06-2006 12:39
  RE: dobre napisany clanok
   tato 13-06-2006 12:58
  RE: dobre napisany clanok
   D 15-06-2006 0:58
  RE: dobre napisany clanok
   D 03-06-2006 0:26
  RE: dobre napisany clanok
   Marek Hrubčo 05-06-2006 23:28
  RE: dobre napisany clanok
   Marek Hrubčo 06-06-2006 20:55
  RE: dobre napisany clanok
   D 07-06-2006 17:43
  RE: dobre napisany clanok
   Marek Hrubco 09-06-2006 9:47
  Nepravda nevadi
   BeBe 02-06-2006 3:33
  bez zdroja
   marian 02-06-2006 12:45
  A je to tu !!!
   LIBERTARIAN 02-06-2006 12:59
  RE: A je to tu !!!
   Michal Havran ml 02-06-2006 14:35
  RE: A je to tu !!!
   Peter Frišo 02-06-2006 20:26
  RE: A je to tu !!!
   Michal Havran ml 02-06-2006 23:35
  RE: A je to tu !!!
   Peter Frišo 03-06-2006 13:17
  RE: A je to tu !!!
   Michal Havran ml 03-06-2006 20:45
  RE: A je to tu !!!
   Peter Frišo 03-06-2006 22:04
  RE: A je to tu !!!
   Peter Frišo 02-06-2006 20:30
  RE: A je to tu !!!
   Peter Frišo 02-06-2006 20:34
  RE: A je to tu !!!
   Lukas Krivosik 03-06-2006 12:52
  nie vsetko co sa blysti je zlato
   jednokto 03-06-2006 0:48
  RE: nie vsetko co sa blysti je zlato
   jednokto 03-06-2006 0:50
  RE: nie vsetko co sa blysti je zlato
   Peter Frišo 03-06-2006 12:36
  RE: nie vsetko co sa blysti je zlato
   tato 03-06-2006 13:29
  RE: nie vsetko co sa blysti je zlato
   jednokto 03-06-2006 15:09
  RE: nie vsetko co sa blysti je zlato
   tato 03-06-2006 18:19
  RE: nie vsetko co sa blysti je zlato
   jednokto 12-06-2006 9:06
  RE: nie vsetko co sa blysti je zlato
   tato 12-06-2006 22:34
  RE: nie vsetko co sa blysti je zlato
   jednokto 12-06-2006 23:51
  RE: nie vsetko co sa blysti je zlato
   tato 13-06-2006 12:54
  Informacie
   miriam 03-06-2006 14:50
  RE: Informacie
   jednokto 03-06-2006 15:17
  RE: Informacie
   Pedro 04-06-2006 0:14
  RE: Informacie
   jednokto 04-06-2006 11:17
  RE: Informacie
   Lukas Krivosik 04-06-2006 14:58
  RE: Informacie
   jednokto 05-06-2006 9:34
  RE: Informacie
   Michal Havran ml 05-06-2006 19:29
  RE: Informacie
   Lukas Krivosik 05-06-2006 19:36
  RE: Informacie
   Michal Havran ml 05-06-2006 22:37
  RE: Informacie
   Michal Havran ml 05-06-2006 22:47
  RE: Informacie
   Lukas Krivosik 05-06-2006 23:43
  RE: Informacie
   Michal Havran ml 06-06-2006 9:51
  RE: Informacie
   Lukas Krivosik 07-06-2006 10:58
  RE: Informacie
   Michal Havran ml 07-06-2006 19:25
  RE: Informacie
   jednokto 06-06-2006 9:15
  RE: Informacie
   Michal Havran ml 06-06-2006 10:08
  RE: Informacie
   jednokto 06-06-2006 10:56
  RE: Informacie
   LIBERTARIAN 07-06-2006 13:35
  RE: Informacie
   jednokto 07-06-2006 17:43
  off topics
   Palo Zlatoidsky 04-06-2006 19:43
  Príbeh zo života
   Dušan 05-06-2006 10:15
  Trapna demagogia.
   LIBERTARIAN 05-06-2006 11:12
  RE: Trapna demagogia.
   magdalena 06-06-2006 9:13
  RE: Trapna demagogia.
   LIBERTARIAN 06-06-2006 10:26
  RE: Trapna demagogia.
   magdalena 07-06-2006 15:38
  RE: Trapna demagogia.
   LIBERTARIAN 08-06-2006 8:29
  RE: Trapna demagogia.
   Peter Frišo 08-06-2006 10:11
  RE: Trapna demagogia.
   magdalena 08-06-2006 12:34
  RE: Trapna demagogia.
   Peter Frišo 08-06-2006 10:10
  k celemu ANO
   elisabeth 05-06-2006 20:22
  RE: k celemu ANO
   jednokto 06-06-2006 12:36
  RE: k celemu ANO
   LIBERTARIAN 06-06-2006 15:59
  RE: k celemu ANO
   elisabeth 06-06-2006 21:57
  RE: k celemu ANO
   jednokto 07-06-2006 8:18
  RE: k celemu ANO
   LIBERTARIAN 07-06-2006 8:32
  tato, mas rozum ?
   LIBERTARIAN 08-06-2006 8:43
  RE: tato, mas rozum ?
   tato 08-06-2006 9:55
  RE: tato, mas rozum ?
   LIBERTARIAN 08-06-2006 11:40
  RE: tato, mas rozum ?
   Lukas Krivosik 08-06-2006 12:00
  RE: tato, mas rozum ?
   LIBERTARIAN 08-06-2006 13:27
  RE: tato, mas rozum ?
   june 08-06-2006 14:56
  RE: tato, mas rozum ?
   jednokto 08-06-2006 19:24
  RE: tato, mas rozum ?
   Lukas Krivosik 08-06-2006 23:27
  RE: tato, mas rozum ?
   jednokto 09-06-2006 10:19
  RE: tato, mas rozum ?
   tato 08-06-2006 19:06
  Re: dobre napisany clanok
   Marek Hrubco 09-06-2006 9:46
  Re: dobre napisany clanok
   D 09-06-2006 23:45
  Re: dobre napisany clanok
   Marek Hrubčo 14-06-2006 14:58
  Re: dobre napisany clanok
   antitkrist 22-03-2007 12:16
  Tri druhy konzervativizmu.
   LIBERTARIAN 09-06-2006 13:05
  RE: Tri druhy konzervativizmu.
   Lukas Krivosik 09-06-2006 16:40
  RE: Tri druhy konzervativizmu.
   Michal Havran ml 09-06-2006 17:15
  RE: Tri druhy konzervativizmu.
   Miso 09-06-2006 22:42
  RE: Tri druhy konzervativizmu.
   Lukas Krivosik 09-06-2006 23:00
  RE: Tri druhy konzervativizmu.
   D 11-06-2006 22:33
  RE: Tri druhy konzervativizmu.
   Miso 11-06-2006 17:36
  RE: Tri druhy konzervativizmu.
   Peter Frišo 25-06-2006 16:18
  RE: Tri druhy konzervativizmu.
   Peter Frišo 25-06-2006 16:30
  RE: Tri druhy konzervativizmu.
   Weissman 23-06-2006 12:49
  RE: Tri druhy konzervativizmu.
   D 11-06-2006 22:12
  RE: Tri druhy konzervativizmu.
   Peter Frišo 25-06-2006 16:21
  konzervativizmus OKS a KDH
   LIBERTARIAN 13-06-2006 15:33
  RE: konzervativizmus OKS a KDH
   LIBERTARIAN 13-06-2006 16:01
  RE: konzervativizmus OKS a KDH
   neferankh 16-06-2006 7:24
  prinos -
   LIBERTARIAN 22-06-2006 12:57
  RE: prinos -
   Lukas Krivosik 07-07-2006 15:17
  RE: prinos -
   LIBERTARIAN 13-07-2006 13:31

   

 

Kultúrna vojna

Kresťanstvo je tepelnou izoláciou kapitalizmu i západnej civilizácie a kultúrna vojna je vojnou o dušu Západu. Ide v nej o to, či židovsko-kresťanské dedičstvo bude naďalej pre našu civilizáciu smerodajné, alebo či nad morálkou života zvíťazí pudová pseudomorálka smrti. Kultúrna vojna je bojom o zachovanie kultúrnosti západného človeka. Ak zničíme našu civilizačnú tradíciu, nepovstane z jej popola žiadny „nový človek“, nezaťažený poverami a predsudkami, ako si namýšľa liberálna ľavica. Kultúrnosť je to, čo človeka odlišuje od zvieraťa. Zničenie kultúrnosti povedie len k vyslobodeniu zvieraťa, ktoré sa pod tenkou vrstvou civilizácie skrýva v každom z nás.

Tiráž

Názov

Kontakt Šéfredaktor Redakcia Editor Vydavateľ Zakladateľ

Ďalšie odkazy

Newsletter

Ak chcete byť informovaný o zaujímavých novinkách na Pravom Spektre, vyplňte Vašu e-mailovú adresu. (frekvencia cca. 1 správa za mesiac)
 

 
Copyright © 2001-2024 Pravé Spektrum, občianske združenie
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group