ISSN 1335-8715

01-05-2006   Peter Jedlička   Ideológia   verzia pre tlač

O pravde, tolerancii a postmodernom myslení

„Môžem povedať len toľko, že liberalizmus je najlepšia myšlienka, akú Európa mala a že z Európy a Severnej Ameriky vytvorila najlepšiu spoločnosť, aká kedy vznikla.“
--Richard Rorty

Výrok Richarda Rortyho, slávneho postmoderného filozofa, znie príťažlivo. Ak sa pod liberalizmom myslí úcta k ľudskej slobode, dá sa s ním súhlasiť. Jeho jediným nedostatkom je, že práve takéto slová Richard Rorty s plnou vážnosťou povedať nemôže. Problém postmoderných mysliteľov totiž je, že síce veria v ideály bratstva, rovnosti a slobody, ale ich vlastná filozofia ich, žiaľ, podkopáva.

Sebadekonštrukcia postmoderného liberalizmu?

Krédo postmoderny spočíva v tom, že žiadny názor nie je objektívne pravdivejší alebo lepší ako iný. Ak si to niekto o svojich názoroch myslí, je na najlepšej ceste k pýche a nadradenosti, ktoré nemôžu splodiť nič iné ako netoleranciu a „svätú“ vojnu proti „bludárom”. Postmoderna sa svetonázorovým a náboženským konfliktom snaží vyhnúť tým, že slovíčko „pravda” vyškrtla zo slovníka. Vyhlásila všetky názory za jazykové hry bez vzťahu k objektívnej realite.

Na základe akého kritéria je však potom ideál slobody tou „najlepšou myšlienkou, akú Európa mala”? Siahol Richard Rorty v tomto prípade k nemoderným platónskym pojmom pravdy a dobra a protirečí tak svojej vlastnej filozofii? Bystrý mysliteľ sa môže námietke protirečivosti vyhnúť jediným spôsobom. Povie, že jeho výrok je tiež len jednou z jazykových hier a nenárokuje si na objektívnu pravdivosť.

Lenže potom na základe čoho obhájime ideály politickej a osobnej slobody? Ak nemožno označiť niektoré názory za pravdivejšie a lepšie ako iné, prečo neuprednostniť totalitné predstavy Stalina a Lenina pred toleranciou Rortyho? Prečo máme prijať jazykovú hru postmodernistov a odmietnuť trebárs inú hru opísanú v knihe Mein Kampf?

Podľa Rortyho je „sebaklamnou predstavou“, že máme „nejakú hlbokú, skrytú, metafyzicky významnú podstatu, ktorou sa ‚neredukovateľne’ odlišujeme od kalamárov či atómov“. Filozofia „atomizmu“ má výhodu, že je veľmi jednoduchá. Všetko, čo existuje, sú atómy. Jej nevýhodou však je, že sa na nej nedá postaviť nijaká rozumná etická a politická teória.

Ak je všetko úplne redukovateľné na kúsočky hmoty, v podstate neexistuje žiaden rozdiel medzi rozbitím hlavy blížneho a atómu. Ak sú občania iba hŕbou atómov ako neživé predmety, niet dôvodu priznávať im o nič väčšie práva ako stoličkám a stolom. Postmoderné myslenie koketujúce s relativizmom a atomizmom nedokáže poskytnúť pevnú pôdu liberálnej demokracii.

Tolerancia vs. pravda

Je možné odmietnuť postmoderný relativizmus a neotvoriť pritom dvere obávanej netolerancii? Dá sa byť verný svojim princípom, a napriek tomu sa nestať netolerantným a nad iných povýšeným človekom? V kontexte židovsko-kresťanskej kultúry má zmysel pýtať sa, či je možné zladiť pevnú náboženskú vieru s úctou k ľuďom s iným názorom.

Niektorí intelektuáli považujú náboženský zápal pre pravdu za jeden z hlavných dôvodov netolerancie. Náboženské osobnosti, ktoré rovnako ostro kritizujú relativizmus i netoleranciu, v nich preto vzbudzujú rozpaky. Bližší pohľad na vec však odhalí, že nemusí ísť o protirečenie v náboženstve, ale, naopak, o logický dôsledok jeho východiskových princípov.

Tolerancia a zasadzovanie sa za slobodu svedomia pre všetkých ľudí v židovsko-kresťanskom myslení pramenia z dvoch hlavných dôvodov. Prvým je biblická úcta k dôstojnosti blížneho, a to i mýliaceho sa alebo znepriateleného blížneho. Niektorí horliví obrancovia pravdy odmietajú toleranciu k ľuďom s iným názorom s pôsobivým odôvodnením: „Omyl nemá žiadne práva!“ Výrok je to iste oprávnený, pretože spoznaný omyl treba z úcty k pravde vždy zavrhnúť. Títo ochrancovia pravdy si však neuvedomujú, že omyl síce práva nemá, ale mýliaci sa človek práva má. A jedno zo základných ľudských práv je právo na hľadanie pravdy, inak povedané, na slobodu svedomia.

Sloboda a pravda úzko navzájom súvisia: svätou pravdou je, že ľudia majú právo slobodne hľadať svätú pravdu. Alebo, ako to vyjadril Richard Neuhaus: „Nezabíjame sa navzájom kvôli rôznym názorom na to, čo je vôľa Božia, pretože je vôľa Božia, aby sme sa navzájom nezabíjali kvôli rôznym názorom na to, čo je vôľa Božia.“

Pravda je väčšia ako my

Druhým dôvodom, prečo veriaci môžu byť pevnými zástancami náboženskej slobody a dialógu s inými (aj sekulárnymi) myšlienkovými prúdmi, je intelektuálna pokora. Pravda je nekonečne hlboká a nevyčerpateľná, preto je trúfalé myslieť si, že ju chápeme a žijeme dokonale. Dialóg s inými názorovými smermi nám pomáha prehlbovať poznanie pravdy.

Židia i kresťania veria, že pravou Cestou a Pravdou je nekonečný Boh. Úprimná diskusia je pre nich nenahraditeľná, pretože im pomáha znovu objaviť zabudnuté alebo prehliadané aspekty ich vlastného učenia. Ako napísal Chesterton, herézy sú „zbláznené pravdy“. Aj v mylných názoroch sú často cenné zrnká pravdy, ktoré je dôležité si všimnúť a nechať sa nimi obohatiť. Napríklad zosnulý pápež vo svojej poslednej knihe Pamäť a identita napísal, že hoci sa Francúzska revolúcia zvrhla v neľudský teror, jej ideály bratstva, rovnosti a slobody boli pre novoveké ľudstvo veľkým prínosom.

Wojtyla nepatril k čierno-bielym mysliteľom. Postmoderné rozpaky nad konzervatívno-liberálnymi mysliteľmi, ako je Ján Pavol II. alebo Michael Novak, pramenia z nepochopenia ich myšlienkových východísk. Sú vášnivými zástancami dialógu a náboženskej slobody nie napriek svojim pevným názorom, ale vďaka nim.

Postmoderná filozofia nemôže byť účinným liekom na svetonázorové konflikty, pretože si ctí iba slobodu a zabúda na pravdu. Rortyho pragmatizmus je tak v konečnom dôsledku nepragmatický. Na druhej strane uctievači pravdy, ktorí zabúdajú na slobodu, takisto nie sú schopní ponúknuť vhodné riešenie. Iba myslenie, ktoré si rovnako ctí pravdu a slobodu, môže byť základom idey slobodnej a otvorenej spoločnosti.

Keď ide o neprotirečivé a pevné zdôvodnenie slobody, je lepšie obrátiť sa skôr ku skostnatelým uctievačom staromódnych metafyzických pojmov Dobra a Pravdy, než k ich moderným dekonštruktivistom.

Peter Jedlička
(autor je vedecký pracovník a publicista)
peterjedlicka@yahoo.com

  ????
   romco 01-05-2006 12:00
  Rorty a problem pravdy
   Peter Jedlicka 02-05-2006 22:12
  RE: Rorty a problem pravdy
   Duro 03-05-2006 12:11
  jednoducha logika
   Duro 03-05-2006 11:59
  RE: jednoducha logika
   Peter Jedlicka 03-05-2006 13:53
  RE: jednoducha logika
   romco 04-05-2006 10:22
  RE: jednoducha logika
   Peter Jedlicka 04-05-2006 13:15
  RE: jednoducha logika
   Duro 04-05-2006 13:33
  RE: jednoducha logika
   v.B 04-05-2006 14:13
  RE: jednoducha logika
   Duro 04-05-2006 14:36
  nac tolko slov, romco:)
   Jan Gonda 01-05-2006 13:21
  RE: slov moze byt aj viac...
   Jan Gonda 01-05-2006 13:46
  doplnenie:
   Jan Gonda 01-05-2006 13:58
  RE: doplnenie:
   romco 01-05-2006 14:27
  RE: doplnenie:
   romco 01-05-2006 14:33
  RE: doplnenie:
   Peter Jedlicka 02-05-2006 7:19
  RE: doplnenie:
   romco 02-05-2006 8:09
  RE: doplnenie:
   romco 02-05-2006 23:10
  RE: doplnenie:
   Duro 03-05-2006 12:02
  RE: doplnenie:
   romco 04-05-2006 10:29
  ono je to troska inac ;-)
   brain 04-05-2006 10:50
  RE: ono je to troska inac ;-)
   Peter Jedlicka 04-05-2006 13:17
  RE: ono je to troska inac ;-)
   Duro 04-05-2006 13:35
  RE: doplnenie:
   Duro 04-05-2006 13:41
  postmoderna bola prijata
   brain 04-05-2006 13:49
  RE: postmoderna bola prijata
   Duro 04-05-2006 13:52
  RE: postmoderna bola prijata
   brain 04-05-2006 13:55
  RE: postmoderna bola prijata
   Duro 04-05-2006 14:19
  pripadne
   brain 04-05-2006 14:16
  RE: pripadne
   Duro 04-05-2006 14:23
  RE: pripadne
   brain 04-05-2006 14:58
  RE: doplnenie:
   Peter Jedlicka 04-05-2006 14:44
  RE: doplnenie:
   romco 04-05-2006 22:27
  chces povedat
   brain 04-05-2006 22:56
  RE: chces povedat
   romco 04-05-2006 23:00
  to nie je o citoch
   brain 04-05-2006 23:07
  RE: chces povedat
   Duro 05-05-2006 16:53
  RE: doplnenie:
   romco 04-05-2006 22:42
  RE: doplnenie:-extra pre dura
   romco 04-05-2006 22:58
  extra pre romca a peta jedlicku
   Duro 05-05-2006 9:06
  RE: extra pre romca a peta jedlicku
   Peter Jedlicka 05-05-2006 17:15
  RE: doplnenie:
   Peter Jedlicka 05-05-2006 8:38
  RE: doplnenie:
   Duro 05-05-2006 16:30
  RE: doplnenie:
   romco 05-05-2006 16:48
  RE: doplnenie:
   Duro 05-05-2006 17:20
  RE: doplnenie: este raz
   romco 05-05-2006 16:56
  RE: doplnenie: este raz
   Peter Jedlicka 05-05-2006 17:21
  RE: doplnenie: este raz
   Duro 05-05-2006 17:43
  RE: doplnenie: este raz
   romco 06-05-2006 10:44
  RE: doplnenie: este raz
   Peter Jedlicka 06-05-2006 13:46
  RE: doplnenie: este raz
   romco 06-05-2006 14:31
  RE: doplnenie: este raz
   Peter Jedlicka 06-05-2006 19:16
  RE: doplnenie: este raz
   romco 06-05-2006 21:59
  RE: doplnenie: este raz
   Peter Jedlicka 08-05-2006 8:02
  RE: doplnenie: este raz
   romco 08-05-2006 10:21
  RE: doplnenie:
   Duro 05-05-2006 17:26
  RE: doplnenie:
   romco 01-05-2006 15:33
  RE: doplnenie:
   Jan Gonda 01-05-2006 19:43
  RE: doplnenie:
   romco 01-05-2006 21:29
  RE: doplnenie:
   romco 01-05-2006 22:49
  RE: slov moze byt aj viac...
   Irgun 19-05-2006 16:54
  RE: nac tolko slov, romco:)
   Zolo 02-05-2006 13:32
  RE: nac tolko slov, romco:)
   Lukas Krivosik 02-05-2006 19:30
  RE: nac tolko slov, romco:)
   Peter Jedlicka 02-05-2006 22:19
  RE: nac tolko slov, romco:)
   romco 02-05-2006 22:54
  RE: nac tolko slov, romco:)
   Peter Jedlicka 03-05-2006 13:58
  RE: nac tolko slov, romco:)
   Duro 03-05-2006 14:12
  RE: nac tolko slov, romco:)
   romco 04-05-2006 10:34
  RE: nac tolko slov, romco:)
   Peter Jedlicka 04-05-2006 13:21
  RE: nac tolko slov, romco:)
   Duro 04-05-2006 13:49
  RE: nac tolko slov, romco:)
   romco 04-05-2006 22:24
  RE: nac tolko slov, romco:)
   Duro 05-05-2006 8:52
  RE: nac tolko slov, romco:)
   Zolo 05-05-2006 15:04
  RE: nac tolko slov, romco:)
   Duro 05-05-2006 16:47
  Metodologicka poznamka
   PeterS 01-05-2006 20:41
  Medzireakcia
   Peter Jedlicka 02-05-2006 7:21
  k veci !
   LIBERTARIAN 02-05-2006 11:51
  RE: k veci !
   Peter Jedlicka 02-05-2006 14:34
  RE: k veci !
   LIBERTARIAN 02-05-2006 14:53
  RE: k veci !
   LIBERTARIAN 02-05-2006 14:54
  RE: k veci !
   Peter Jedlicka 02-05-2006 15:02
  RE: k veci !
   LIBERTARIAN 03-05-2006 8:37
  RE: k veci !
   Peter Frišo 04-05-2006 0:25
  rad by som vedel
   brain 03-05-2006 13:45
  RE: rad by som vedel
   Peter Jedlicka 03-05-2006 13:57
  RE: rad by som vedel
   brain 03-05-2006 14:13
  RE: rad by som vedel
   Duro 03-05-2006 14:23
  musim
   brain 03-05-2006 14:28
  RE: musim
   Duro 03-05-2006 15:19
  RE: musim
   romco 04-05-2006 10:39
  RE: musim
   brain 04-05-2006 11:13
  RE: musim
   romco 04-05-2006 12:18
  RE: musim
   brain 04-05-2006 12:27
  RE: musim
   Duro 04-05-2006 13:57
  RE: musim
   romco 04-05-2006 22:25
  RE: musim
   Duro 05-05-2006 9:09
  RE: rad by som vedel
   Peter Jedlicka 03-05-2006 15:11
  RE: rad by som vedel
   brain 03-05-2006 15:50
  RE: rad by som vedel
   Duro 03-05-2006 16:08
  kortikalny mixer
   brain 03-05-2006 14:52
  RE: kortikalny mixer
   Duro 03-05-2006 15:20
  RE: kortikalny mixer
   romco 04-05-2006 10:41
  pripomina mi to
   brain 04-05-2006 11:23
  errrata
   brain 04-05-2006 11:34
  rrrata
   brain 04-05-2006 11:34
  RE: kortikalny mixer
   Duro 04-05-2006 13:59
  RE: rad by som vedel
   Duro 03-05-2006 14:20
  tu quoque
   brain 03-05-2006 14:38
  RE: tu quoque
   Duro 03-05-2006 15:28
  RE: tu quoque
   brain 03-05-2006 16:00
  RE: tu quoque
   Duro 03-05-2006 16:10
  RE: tu quoque
   romco 04-05-2006 10:44
  to mas za tie tvoje preklepy
   brain 04-05-2006 11:02
  RE: to mas za tie tvoje preklepy
   romco 04-05-2006 12:15
  Si si isty, ze ten, kto nerozumie, som ja ?
   brain 04-05-2006 12:24
  RE: Si si isty, ze ten, kto nerozumie, som ja ?
   romco 04-05-2006 12:53
  si na dobrej ceste
   brain 04-05-2006 13:18
  Britton
   Uriel 06-08-2006 5:57
  RE: tu quoque
   Duro 04-05-2006 14:02
  ???
   LIBERTARIAN 03-05-2006 15:22
  RE: ???
   Duro 03-05-2006 15:27
  Rahul
   Geoffrey 03-08-2006 22:37
  Reilly
   Ronaldo 06-08-2006 5:56
  re: Zolo
   ACMilan 03-05-2006 20:48
  re: Zolo
   Duro 04-05-2006 9:25
  re: Zolo
   Peter Jedlicka 04-05-2006 10:08
  re: Zolo
   Duro 04-05-2006 14:05
  Thomas
   Luke 23-07-2006 23:24
  Sawyer
   Dejuan 03-08-2006 22:44
  Sawyer
   Dejuan 03-08-2006 22:45
  Brodie
   Jan 03-08-2006 22:40
  Brodie
   Jan 03-08-2006 22:43
  Irvin
   Cristobal 04-08-2006 14:41
  Irvin
   Cristobal 04-08-2006 14:43
  Irvin
   Cristobal 04-08-2006 14:43
  Aric
   Davin 23-07-2006 23:25

   

 

Ideológia

Pri slove „ideológia“ mnohým z nás zídu na um časy nedávno minulé a masy, ktoré pochodujú pod jednoduchými heslami. No ideológia je istým súborom vnútorne kompatibilných názorov, bez ktorých sa politika nezaobíde. Pravé Spektrum má ambíciu diskutovať v tejto rubrike o myšlienkovom pozadí politickej pravice. Aký je vzťah klasického liberalizmu a kresťanského konzervativizmu? Koľko Boha, patriotizmu a trhu treba k namiešaniu pravicového kokteilu, príťažlivého pre ľudí? Kto boli myšlienkoví otcovia smeru, ku ktorému sa hlásime? Táto rubrika je však venovaná aj filozofom a intelektuálom všeobecne. Čo zahŕňa prirodzene aj výmenu názorov s teoretikmi protistrany.

Tiráž

Názov

Kontakt Šéfredaktor Redakcia Editor Vydavateľ Zakladateľ

Ďalšie odkazy

Newsletter

Ak chcete byť informovaný o zaujímavých novinkách na Pravom Spektre, vyplňte Vašu e-mailovú adresu. (frekvencia cca. 1 správa za mesiac)
 

 
Copyright © 2001-2024 Pravé Spektrum, občianske združenie
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group