ISSN 1335-8715

01-05-2006   Peter Sklenár   Kultúrna vojna   verzia pre tlač

Tridentská omša: mládež objavuje dávnu tradíciu

Minuloročné Svetové dni mládeže (SDM) v Kolíne nad Rýnom boli pre ich účastníkov nezabudnuteľným zážitkom a tiež príležitosťou lepšie si uvedomiť, že Cirkev je univerzálna, no nie uniformná. Mladí z celého sveta mali možnosť spoznať rozmanitosť a pestrosť aj v prítomnosti členov rôznych cirkevných komunít, hnutí a spoločenstiev.

Okrem nových hnutí inšpirovaných charizmatickou obnovou sa tu objavili aj tie viac tradičné. Kto pozorne listoval v oficiálnom programe SDM, tak si mohol v spleti asi 300 ponúkaných aktivít všimnúť aj pontifikálne vešpery v klasickom rímskom obrade organizované hnutím Juventutem. O čo šlo?

Podľa vzoru ukrajinských katolíkov východného obradu na SDM v Toronte 2002, prišla do Kolína aj delegácia maronitského obradu - ďalšieho z východných katolíckych rítov. Po prvýkrát sa na SDM v Kolíne však slávila tradičná (nazývaná aj Tridentská) sv. omša spred roka 1970.

S oficiálnym schválením Vatikánu tak putovala do Kolína aj tisícčlenná delegácia Juventutem, ktorú svojou účasťou podporili aj 11 biskupi zo všetkých kontinentov, vrátane kardinálov Arinzeho, Pella (Austrália) a Georgea (USA). Medzi účastníkmi z 20 krajín sveta bola najväčšou skupina z Francúzska, ale prišli aj mladí tradicionalisti z USA, Veľkej Británie, Austrálie, Poľska, ale napríklad aj 40-členná skupinka z brazílskej diecézy Campos. Tejto udalosti venovali vopred pozornosť aj viaceré svetové médiá ako napríklad Zenit, La Croix, The Tablet či Le Figaro.

Tradičná latinská omša podľa liturgických kníh bl. Jána XXIII. z roku 1962 bola stredobodom programu Juventutem počas putovania z bavorského Wigratzbadu na SDM, ako aj počas samotného priebehu tohto veľkolepého podujatia. Zároveň sa však mladí tradicionalisti spolu s ostatnými zúčastnili na záverečnej omši s pápežom Benediktom XVI. Pri tom ich sprevádzali modlitbou i účasťou viaceré tradičné komunity združené v hnutí Ecclesia Dei ako napríklad Bratstvo sv. Petra, Inštitút Krista Kráľa Veľkňaza či Spoločnosť sv. Vincenta Ferrera.

Tie vznikli následkom rovnomenného apoštolského listu Jána Pavla II. z roku 1988. Ním okrem exkomunikácie arcibiskupa Lefebvra a jeho stúpencov, umožnil predchádzajúci pápež zakladať tradičné spoločenstvá v jednote so Svätou stolicou a zároveň slúžiť predkoncilovú omšu.

Zároveň vyzval miestnych biskupov „štedro a hojne“ udeľovať povolenie (indult) „pre všetkých tých veriacich, ktorí túžia po predchádzajúcich liturgických a disciplinárnych formách latinskej tradície“.

V deň svojej púte do kolínskej katedrály sa účastníci zastavili aj v kostole Maria-Hilf, ktorý spravuje už spomínané Bratstvo sv. Petra. V preplnenom chráme sa slúžila slávnostná omša, ktorá sa vďaka medzinárodnej účasti značne časovo predĺžila. Hlavným rozdielom oproti súčasnej normatívnej omši je fakt, že tradičnú omšu slúži kňaz v latinčine obrátený smerom k bohostánku.

Nádheru, ktorá dodnes fascinuje a priťahuje starších, ale čoraz viac aj mladých, zhrnul v kázni vo viacerých jazykoch páter Banauch slovami:

„Máme veľké privilégium a radosť, že môžeme sláviť sviatosti podľa obradu, ktorý umožňuje dokonalý zážitok Božej nadradenosti a transcendentnej suverenity. Posvätná hudba a zbožné ticho, bohatstvo malých gest s ich hlbokým významom, texty Sv. Písma a tajomstvo liturgického jazyka – všetky tieto znaky nás majú viesť k stretnutiu s Bohom, naším Spasiteľom, ktorý naháňa strach, no zároveň je dôverným priateľom.“

Prítomnosť Juventutem na SDM podporil svojím posolstvom aj pápež Benedikt XVI., ktorý je známy svojou priazňou k latinčine a k tridentskej svätej omši. Ešte ako kardinál Ratzinger viackrát verejne slúžil „starú“ svätú omšu a osobne pomohol pri zakladaní tradičných komunít, ktoré chceli zostať v jednote so Svätou stolicou po exkomunikácii arcibiskupa Lefebvra.

Neprekvapuje preto dnes jeho snaha o zmierenie so schizmatickou Spoločnosťou sv. Pia X., na čele ktorej stál už spomínaný francúzsky arcibiskup Marcel Lefebvre. Riešenie tejto pre Katolícku cirkev citlivej otázky si vyžaduje osobitný prístup. Jedným z krokov by malo byť aj všeobecné pápežské povolenie pre kňazov latinského obradu verejne slúžiť tridentskú omšu.

Tí, ktorí prišli na SDM v Kolíne, mali možnosť vidieť rôzne podoby života Katolíckej cirkvi. Je dobré, že je v nej priestor aj pre tých, ktorí si ctia starodávnu tradíciu západného obradu, no zároveň rešpektujú nutné zmeny, ktoré viedli k jeho súčasnej podobe. Pekne to zhrnul francúzsky arcibiskup J. P. Ricard:

„Mládež z Juventutem je tiež súčasťou Cirkvi. Ich prítomnosť ukazuje, že vieru možno žiť viacerými spôsobmi. Je dôležité, aby každý prijal rozličné spôsoby objavovania Dobrej zvesti a som rád, že prišli na kolínske SDM.“

Peter Sklenár
(autor je študent politológie a európskych štúdií)

  Quo primum
   Peter Frišo 01-05-2006 20:46
  RE: Quo primum
   Peter Frišo 01-05-2006 20:53
  RE: Quo primum
   romco 01-05-2006 21:34
  RE: Quo primum
   Branislav Sepeši 02-05-2006 7:27
  RE: Quo primum
   Palo S. 02-05-2006 21:31
  RE: Quo primum
   vychodnar 03-05-2006 7:41
  RE: Quo primum
   romco 03-05-2006 18:54
  RE: Quo primum
   Regins 01-10-2006 20:09
  RE: Quo primum
   Branislav Sepeši 03-05-2006 10:32
  RE: Quo primum
   Marienka z Hnúšte 03-05-2006 14:00
  Alec
   Grayson 30-06-2006 10:52
  Michel
   Jalen 15-07-2006 13:50
  Raymond
   Alonzo 29-07-2006 9:52
  Hector
   Nathan 04-08-2006 14:50
  Hector
   Nathan 04-08-2006 14:51
  Nutné?
   Jaroslav Bublinec 01-05-2006 21:47
  boh, spasitel?
   jem 03-05-2006 8:33
  Moj clanok
   Peter Sklenar 03-05-2006 10:01
  Trident
   viab 03-05-2006 14:20
  RE: Trident
   Peter Frišo 04-05-2006 0:56
  RE: Trident
   viab 04-05-2006 19:49
  RE: Trident
   Peter Frišo 04-05-2006 22:55
  RE: Trident
   viab 05-05-2006 8:14
  RE: Trident
   Peter Frišo 05-05-2006 16:56
  RE: Trident
   viab 05-05-2006 20:30
  RE: Trident
   Peter Frišo 06-05-2006 10:19
  RE: Trident
   romco 06-05-2006 11:03
  RE: Trident
   Peter Frišo 06-05-2006 19:12
  RE: Trident
   romco 06-05-2006 21:48
  RE: Trident
   Peter Frišo 06-06-2006 8:29
  RE: Trident
   viab 08-05-2006 8:58
  RE: Trident
   viab 07-05-2006 10:45
  RE: Trident
   Peter Frišo 14-01-2007 18:34
  RE: Trident
   Ondřej Karták 08-07-2007 19:11
  RE: Trident
   Ondřej Karták 08-07-2007 19:14
  Moj clanok 2
   Peter Sklenar 03-05-2006 15:50
  RE: Moj clanok 2
   Peter Frišo 04-05-2006 0:54
  RE: Moj clanok 2
   Peter Sklenar 04-05-2006 10:24
  RE: Moj clanok 2
   Peter Frišo 04-05-2006 18:16
  RE: Moj clanok 2
   Peter Sklenar 05-05-2006 13:10
  RE: Moj clanok 2
   Peter Frišo 05-05-2006 16:47
  Ad orientem
   Peter Sklenar 10-05-2006 9:53
  generalny indult
   marian 18-05-2006 13:25
  generalny indult
   marian 18-05-2006 13:29
  RE: generalny indult
   Tomáš 21-04-2008 19:34

   

 

Kultúrna vojna

Kresťanstvo je tepelnou izoláciou kapitalizmu i západnej civilizácie a kultúrna vojna je vojnou o dušu Západu. Ide v nej o to, či židovsko-kresťanské dedičstvo bude naďalej pre našu civilizáciu smerodajné, alebo či nad morálkou života zvíťazí pudová pseudomorálka smrti. Kultúrna vojna je bojom o zachovanie kultúrnosti západného človeka. Ak zničíme našu civilizačnú tradíciu, nepovstane z jej popola žiadny „nový človek“, nezaťažený poverami a predsudkami, ako si namýšľa liberálna ľavica. Kultúrnosť je to, čo človeka odlišuje od zvieraťa. Zničenie kultúrnosti povedie len k vyslobodeniu zvieraťa, ktoré sa pod tenkou vrstvou civilizácie skrýva v každom z nás.

Tiráž

Názov

Kontakt Šéfredaktor Redakcia Editor Vydavateľ Zakladateľ

Ďalšie odkazy

Newsletter

Ak chcete byť informovaný o zaujímavých novinkách na Pravom Spektre, vyplňte Vašu e-mailovú adresu. (frekvencia cca. 1 správa za mesiac)
 

 
Copyright © 2001-2024 Pravé Spektrum, občianske združenie
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group