ISSN 1335-8715

08-04-2006   Matúš Demko   Kultúrna vojna   verzia pre tlač

Dabru Emet: Židovské stanovisko ku kresťanom a kresťanstvu

Dabru Emet (“Speak the Truth”) je stanovisko viac ako 170 židovských vzdelancov, vydané v septembri 2000.

V posledných rokoch nastal dramatický a bezprecedentný posun vo vzťahoch medzi židmi a kresťanmi. V priebehu takmer dvoch tisícročí židovského exilu sa kresťania prikláňali k charakteristike judaizmu ako neúspešného náboženstva alebo prinajlepšom ako náboženstva, ktoré pripravilo cestu pre kresťanstvo a v ňom je dokončené.

Počas desaťročí od holokaustu sa však dramaticky zmenilo i kresťanstvo. Vzrastajúci počet oficiálnych cirkevných telies, rímskokatolíckych i protestantských, zverejnil vyhlásenia ľutujúcich zlé zaobchádzaniu kresťanov so židmi a židovstvom. Tieto stanoviská deklarovali okrem iného to, že kresťanské učenie a kázanie môže a musí byť reformované, aby uznali stály Boží záväzok so židmi a oslávili príspevok judaizmu svetovej civilizácii a samotnej kresťanskej viere.

Sme presvedčení, že tieto zmeny si zasluhujú hĺbavú reakciu židov. Hovoriac iba pre nás – medzidenominačnú skupinu židovských vzdelancov – myslíme si, že pre židov nastal čas spoznať úsilie kresťanov o uznanie judaizmu. Verím, že prišiel čas premýšľať o tom, čo dnes môže judaizmus povedať o kresťanstve. Ako prvý krok ponúkame osem krátkych stanovísk, ako môže židovstvo a kresťanstvo spolu súvisieť.

Židia a kresťania uctievajú toho istého Boha. Pred vzostupom kresťanstva boli židia jediní, ktorí uctievali Boha Izraela. Ale kresťania taktiež uctievajú Boha Abraháma, Izáka a Jakuba, Stvoriteľa nebies a zeme. Hoci kresťanská bohoslužba nie je pre židov schodná, ako židovskí teológovia sa tešíme z toho, že cez kresťanstvo stovky miliónov ľudí vstúpilo do vzťahu s Bohom Izraela.

Židia a kresťania hľadajú autoritu v rovnakej knihe – Biblii (židia ju volajú „Tanakh“ a kresťania „Starý zákon“). Čítame ju kvôli náboženskej orientácii, spirituálnemu obohateniu a spoločnému vzdelávaniu a berieme si z nej podobné lekcie: Boh stvoril a udržuje vesmír; Boh ustanovil zmluvu s ľudom Izraela; Božie zjavené slovo sprevádza Izrael v spravodlivom živote; a Boh nakoniec spasí Izrael a celý svet. Dosiaľ však židia a kresťania interpretujú Bibliu v niektorých bodoch rozdielne. Tieto rozdielnosti musia byť vždy rešpektované.

Kresťania môžu rešpektovať požiadavku Židov na územie Izraela. Najdôležitejšou udalosťou od holokaustu je pre Židov znovuobnovenie židovského štátu v zasľúbenej zemi. Ako členovia náboženstva postaveného na Biblii, kresťania oceňujú, že Izrael bol prisľúbený – a daný – Židom ako fyzické centrum zmluvy medzi nimi a Bohom. Veľa kresťanov podporuje štát Izrael pre dôvody omnoho hlbšie než číra politika. Ako Židia tlieskame tejto podpore. Taktiež uznávame, že židovská tradícia umožňuje spravodlivosť pre všetkých Nežidov, ktorí žijú v židovskom štáte.

Židia a kresťania akceptujú morálne princípy Tóry. Ústrednými morálnymi princípmi Tóry sú neodcudziteľná svätosť a dôstojnosť každého ľudského jedinca. Všetci sme boli stvorení na obraz Boží. Tento zdieľaný morálny akcent môže byť základom pre lepší vzťah medzi našimi komunitami. Takisto to môže byť báza pre mohutné svedectvo celému ľudstvu na zlepšovanie životov našich blížnych a pre pozíciu proti nemorálnostiam a modloslužbe, ktoré nám škodia a degradujú nás. Takéto svedectvo je obzvlášť potrebné po bezprecedentných hororoch uplynulého storočia.

Nacizmus nebol kresťanským fenoménom. Bez dlhej histórie kresťanského antijudaizmu a kresťanských násilností voči židom by nacistická ideológia nemohla byť uchopená ani uskutočnená. Príliš veľa kresťanov sa podieľalo na nacistických zverstvách voči Židom, alebo im to bolo sympatické. Iní kresťania dostatočne neprotestovali proti týmto krutostiam.

Ale nacizmus svojou podstatou nebol nevyhnutným dôsledkom kresťanstva. Ak by bolo nacistické vyhladzovanie Židov úplne úspešné, bolo by sa zmenilo na vražednú zúrivosť proti kresťanom. S vďačnosťou oceňujeme tých kresťanovi, ktorí riskovali, alebo obetovali svoje životy na záchranu Židov počas nacistického režimu. S touto myšlienkou podporujeme pokračovanie súčasného úsilia kresťanskej teológie jasne zamietnuť opovrhovanie judaizmom a židmi. Tlieskame tým kresťanom, ktorí odmietli toto učenie opovrhovania a neviníme ich za hriechy, spáchané ich predchodcami.

Ľudsky nezlučiteľný rozdiel medzi židmi a kresťanmi nebude vyrovnaný, kým Boh nespasí celý svet, ako to sľúbil v Písme. Kresťania poznajú Boha a slúžia Mu cez Ježiša Krista a kresťanskú tradíciu. Židia poznajú Boha a slúžia Mu cez Tóru a židovskú tradíciu. Tento rozdiel sa neurovná, ak bude jedno spoločenstvo tvrdiť, že má lepší výklad Písma ako to druhé, ani ak jedno bude uplatňovať politickú silu nad druhým. Žida chcú rešpektovať kresťanskú vernosť ich zjaveniu a očakávame, že kresťania budú rešpektovať našu vernosť nášmu zjaveniu. Ani žid, ani kresťan by nemal byť tlačený k prijatiu učenia iného spoločenstva.

Nový vzťah medzi židmi a kresťanmi neoslabí židovské zvyky. Lepší vzťah neurýchli kultúrnu a náboženskú asimiláciu, ktorej sa židia právom obávajú. Nezmení to tradičné židovské formy uctievania, ani nepribudne sobášov medzi Židmi a Nežidmi, ani to nepresvedčí viac židov, aby konvertovali na kresťanstvo, ani to nevytvorí falošné miešanie judaizmu a kresťanstva. Rešpektujeme kresťanstvo ako vieru, ktorá vznikla v judaizme a má s ním stále výrazné kontakty. Nevidíme ju ako nadstavbu judaizmu. Tento vzťah môžeme napĺňať s integritou iba ak sa budeme starať o naše vlastné tradície.

Židia a kresťania musia spolupracovať na spravodlivosti a mieri. Židia a kresťania, každý svojím spôsobom, uznávajú nevykúpený stav sveta reflektovaný pretrvávajúcim prenasledovaním, chudobou, ľudskou degradáciou a utrpením. Hoci spravodlivosť a mier sú s konečnou platnosťou Božie, naše spoločné úsilie spolu s ostatnými spoločenstvami viery, napomôžu priniesť kráľovstvo Božie, po ktorom dúfame a túžime. Každý zvlášť i spoločne musíme prinášať spravodlivosť a mier do nášho sveta. V tejto vízii nás sprevádza vízia izraelských prorokov:

„Na konci dní bude upevnený vrch Pánovho domu na temene hôr a vyčnievať bude nad pahorky; i budú sa naň hrnúť všetky národy. Prídu mnohé kmene a povedia: Hor' sa, vystúpme na vrch Pánov, do domu Jakubovho Boha, nech nás poučí o svojich cestách a budeme kráčať jeho chodníkmi" (Iz 2, 2-3).

Preložil: Matúš Demko

Publikované na http://www.firstthings.com...


“Dabru Emet: Židovské stanovisko o kresťanoch a kresťanstve” organizované pod záštitou baltimorského Institute on Christian and Jewish Studies, navrhli Dr. David Novak z University of Toronto, Dr. Tikvo Frymer–Kensky z University of Chicago, Dr. Peter Ochs z the University of Virginia a Dr. Michael Signer z University of Notre Dame. Čiastkový zoznam ďalších signatárov zahŕňa:

Dr. David Blumenthal (Emory University), Dr. Eugene B. Borowitz (Hebrew Union College– Jewish Institute of Religion), Rabín Gary Bretton–Granatoor (Stephen Wise Free Synagogue New York, New York), Rabín Nina Beth Cardin (Baltimore, Maryland), Dr. Robert Chazan (New York University), Dr. Norman Cohen (Hebrew Union College–Jewish Institute of Religion), Rabín Barry Cytron (The Jay Phillips Center for Jewish–Christian Learning), Dr. Elliot Dorff (University of Judaism), Rabín Yechiel Eckstein (International Fellowship of Christians and Jews), Rabín Joseph H. Ehrenkranz (Center for Christian– Jewish Understanding), Rabín Jerome Epstein (United Synagogue of Conservative Judaism), Rabín Seymour L. Essrog (Adat Chaim Congregation Reisterstown, Maryland), Rabín Harvey Fields (Wilshire Boulevard Temple Los Angeles, California), Rabín Barry Freundel (Kesher Israel Congregation Washington, D.C.), Rabín Albert H. Friedlander (Leo Baeck College London, England), Rabín Laura Geller (Temple Emanuel Beverly Hills, California), Dr. Robert Gibbs (University of Toronto), Dr. Neil Gillman (Jewish Theological Seminary of America), Dr. David Gordis (University of Judaism), Rabín Irving Greenberg (Jewish Life Network), Dr. Susannah Heschel (Dartmouth College), Dr. Lawrence Hoffman (Hebrew Union College– Jewish Institute of Religion), Rabín Leon Klenicki (Anti–Defamation League), Rabín Charles A. Kroloff (Central Conference of American Rabíns), Rabín Ronald Kronish (Interreligious Coordinating Council in Israel), Rabín Harold Kushner (Natick, Massachusetts), Rabín Simeon J. Maslin (Congregation Keneseth Israel Elkins Park, Pennsylvania), Dr. Paul Mendes–Flohr (Hebrew University/ University of Chicago), Rabín Paul J. Menitoff (Central Conference of American Rabíns), Rabín Joel Meyers (The Rabínnical Assembly), Dr. Alan Mittleman (Muhlenberg College), Rabín Hayim Goren Perelmuter (Bernardin Center for Christian and Jewish Studies at Catholic Theological Union), Rabín W. Gunther Plaut (Holy Blossom Temple Toronto, Ontario, Canada), Dr. Ronald Price (Institute of Traditional Judaism), Dr. Hilary Putnam (Harvard University), Rabín Jeffrey Salkin (The Community Synagogue Port Washington, New York), Rabín David Sandmel (Institute on Christian and Jewish Studies), Dr. Marc Saperstein (George Washington University), Rabín Sandy Eisenberg Sasso & Rabín Dennis Sasso (Congregation Beth–El Zedeck Indianapolis, Indiana), Rabín Chaim Seidler–Feller (Hillel Jewish Student Center Los Angeles, California), Rabín Ronald B. Sobel (Congregation Emanu–El New York, New York), Rabín Jacob Staub (Reconstructionist Rabbinical College), Dr. David A. Teusch (Reconstructionist Rabbinical College), Rabín Lennard Thal (Union of American Hebrew Congregations), Rabín Arnold Jacob Wolf (K.A.M. Isaiah Israel Congregation Chicago, Illinois), Dr. Elliot Wolfson (New York University), Rabín David Wolpe (Sinai Temple Los Angeles, California), Rabín Eric H. Yoffie (Union of American Hebrew Congregations), Rabín Sheldon Zimmerman (Hebrew Union College–Jewish Institute of Religion).

  Problem
   PeterS 09-04-2006 12:12
  RE: Problem
   Lukas Krivosik 09-04-2006 15:23
  RE: Problem
   Lukas Krivosik 09-04-2006 15:28
  RE: Problem
   Peter Šurda 09-04-2006 18:15
  RE: Problem
   jano 09-04-2006 15:37
  RE: Problem
   Lukas Krivosik 09-04-2006 18:16
  Erich von Sleziak
   jano 10-04-2006 0:44
  RE: Erich von Sleziak
   Lukas Krivosik 10-04-2006 1:26
  Vulcan
   PeterS 09-04-2006 23:01
  RE: Vulcan
   PeterS 09-04-2006 23:20
  RE: Vulcan
   PeterS 09-04-2006 23:30
  RE: Vulcan
   Lukas Krivosik 09-04-2006 23:44
  RE: ???
   religionista 10-04-2006 16:49
  RE: ???
   PF 10-04-2006 18:31
  nemyslim
   stan 12-04-2006 12:12
  RE: nemyslim
   Lukas Krivosik 12-04-2006 17:09
  RE: nemyslim
   Miro Ilias 17-04-2006 18:49
  Zidia a krestania
   Miro ILIAS 17-04-2006 11:04
  RE: Zidia a krestania - dodatok
   Miro ILIAS 17-04-2006 11:38
  RE: Zidia a krestania
   romco 17-04-2006 20:59
  RE: Zidia a krestania
   Miro Ilias 18-04-2006 11:21
  Zidovstvo, krestanstvo a Pilatove ciste ruky
   Marek Hrubco 20-04-2006 20:56
  RE: Zidovstvo, krestanstvo a Pilatove ciste ruky
   Miro Ilias 21-04-2006 12:36
  RE: Zidovstvo, krestanstvo a Pilatove ciste ruky
   Marek Hrubco 21-04-2006 16:01
  RE: Zidovstvo, krestanstvo a Pilatove ciste ruky
   Miro Ilias 21-04-2006 18:51
  RE: Zidovstvo, krestanstvo a Pilatove ciste ruky
   Marek Hrubco 21-04-2006 20:48
  Konecne
   ocho 17-11-2007 14:14

   

 

Kultúrna vojna

Kresťanstvo je tepelnou izoláciou kapitalizmu i západnej civilizácie a kultúrna vojna je vojnou o dušu Západu. Ide v nej o to, či židovsko-kresťanské dedičstvo bude naďalej pre našu civilizáciu smerodajné, alebo či nad morálkou života zvíťazí pudová pseudomorálka smrti. Kultúrna vojna je bojom o zachovanie kultúrnosti západného človeka. Ak zničíme našu civilizačnú tradíciu, nepovstane z jej popola žiadny „nový človek“, nezaťažený poverami a predsudkami, ako si namýšľa liberálna ľavica. Kultúrnosť je to, čo človeka odlišuje od zvieraťa. Zničenie kultúrnosti povedie len k vyslobodeniu zvieraťa, ktoré sa pod tenkou vrstvou civilizácie skrýva v každom z nás.

Tiráž

Názov

Kontakt Šéfredaktor Redakcia Editor Vydavateľ Zakladateľ

Ďalšie odkazy

Newsletter

Ak chcete byť informovaný o zaujímavých novinkách na Pravom Spektre, vyplňte Vašu e-mailovú adresu. (frekvencia cca. 1 správa za mesiac)
 

 
Copyright © 2001-2023 Pravé Spektrum, občianske združenie
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group