ISSN 1335-8715

14-03-2006   Branislav Sepeši   Komentáre   verzia pre tlač

Ústava SR i Charta ľudských práv prekonané!

Základné dokumenty o ľudských právach na Slovensku sú oddnes minulosťou. Zdravotníci už nemajú právo na mzdu za vykonanú prácu. „Zubári posielajú pacientov domov.“ Predmetom článku s týmto dramatickým titulkom, ktorý uverejnil v piatok 17. februára denník Pravda, bolo odmietanie ošetrenia pacientov VšZP nad rámec dohodnutého limitu finančných prostriedkov na mesiac február.

Pointou článku však bolo, že pacient sa má domáhať ošetrenia svojho chrupu všetkými možnými spôsobmi, hoci aj sťažnosťami u lekára VÚC či na Úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Základná otázka, ktorá sa tu natíska, je: Kde je tu trh?

Systém platieb za zdravotnícke výkony na Slovensku je založený na systéme akýchsi kontraktov medzi poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a zdravotnou poisťovňou. Poisťovňa, ako v podstate všemocný držiteľ finančných prostriedkov si u poskytovateľa zmluvne zabezpečí objem zdravotníckych služieb do výšky určitého finančného limitu.

Tu závisí len a len od ochoty poisťovne, či limit, ktorý poskytovateľovi určí, bude vyšší alebo nižší. Kľúč, podľa ktorého poisťovňa vyberá poskytovateľov a sumy je nejasný. Z laicko-ekonomického pohľadu je najvýhodnejší poskytovateľ, ktorý za čo najmenej peňazí zahrá pokiaľ možno najviac muziky. Kvalita „muziky“ je druhoradá, lebo dobrý orchester veľa stojí. Inými slovami, kvalitná zdravotná starostlivosť je v očiach poisťovní plytvaním, keď stačí aj, jemne povedané, menej kvalitná.

Ak lekár svoj finančný limit vyčerpá pred koncom mesiaca, teda ak ošetrí v danom časovom období viac pacientov, než koľko mu poisťovňa preplatí, má v prvom rade smolu a potom tri možnosti. Buď výkony nad rámec finančného limitu nevykáže a pacientov ošetrí na vlastné náklady, alebo ich vykáže a obratom dostáva od poisťovne upozornenie, že finančný limit prekročil. Následky prvého prípadu nie je ťažké si predstaviť. Okrem vlastnej straty ide o podporovanie tohto nezdravého systému vlastnými prostriedkami.

Možno je to ťažko pochopiteľné, ale mnohokrát je to jediná možnosť. V druhom prípade sa dostáva do veľmi nebezpečného postavenia. Stáva sa totiž pre poisťovňu „príliš drahým“, a preto nerentabilným a riskuje, že poisťovňa s ním v najbližšom časovom období ďalšiu zmluvu neuzatvorí, respektíve bude takouto hrozbou vydierateľný. Tretia možnosť je – zavrieť krám až do začiatku nového mesiaca. Predsa však sa tu naskytá ešte jedna možnosť. Nechať poisťovne poisťovňami a prejsť na inkasovanie platieb od pacientov hotovosti.

Realita je však iná a podstatne zložitejšia. Kým pre horných desaťtisíc je táto možnosť pomerne akceptovateľná, existuje tu ešte zvyšok podstatne menej solventných občanov, ktorí, bohužiaľ, majú zuby rovnako kazivé ako tí bohatí. Je priamo nepredstaviteľné, aby babička na sociálnej podpore vynaložila na zubné protézy tisícky či desiatky tisíc korún. Zubár má znovu možnosť poslať ju preč, ale v súčasnom „konkurenčnom prostredí“ si dvakrát rozmyslí, či príde o klienta, alebo ju radšej ošetrí na vlastné náklady v nádeji, že aspoň časť z nich sa mu vráti od poisťovne. No a kým ešte pred pár rokmi chodili platby od poisťovní zálohovo vopred, dnes meškajú s platením aj niekoľko mesiacov.

Vzťah medzi poisťovňou a poskytovateľom tu teda možno s pokojným svedomím postaviť do polohy vydierač – rukojemník. Rukojemníkom je, pochopiteľne, ten lekár, hoci sa tento termín z mne neznámych dôvodov používa väčšinou na označenie pacienta. Ale zaradenie pacienta do týchto súvislostí je veľmi ťažké, lebo ten ostáva mnohokrát, respektíve takmer vždy vlastnou pasivitou v tomto vzťahu celkom bezprizorný.

Až potiaľto som napísal tento článok pred pár týždňami. Dnes (1.3. 2006) som sa však dozvedel, že už ani cash platby nie sú v zdravotníckom systéme prípustné. Ba čo viac, sú priam nezákonné. Pán minister s rozhorčením v hlase typickým pre človeka, ktorému veci nevychádzajú tak, ako si predstavoval a ktorý ani nie je pevne presvedčený o slovách, ktoré vychádzajú z jeho úst, vyhlásil, že poskytovateľovi, ktorý si dovolí nárokovať si za svoju prácu odmenu, spoľahlivo zaručí odobratie licencie. Opäť inými slovami: Ak nebude robiť zadarmo, nebude robiť vôbec. Ešte teraz mi v ušiach rezonujú jeho predvolebné plamenné prejavy o tom, ako po reforme bude v zdravotníctve všetko klapať, ako pacient dostane adekvátnu starostlivosť a ako lekár dostane zaplatené za všetky oprávnené výkony.

Porovnávajúc tamto a toto sa mi nevdojak tlačí na jazyk množstvo otázok: Čo sa to vlastne stalo? Ako to, že to nefunguje, keď to bolo tak dobre premyslené? Kde sa podel ten sebaistý minister, ktorému mnohí z nás chceli a nakoniec aj dali šancu, nech ukáže, či len netára? (Nota bene, kam sa podel jeho reformný tím?) Kam sa podel ten toľko proklamovaný trhový mechanizmus, keď si poskytovateľ pri likvidačných limitoch nemá šancu zarobiť ani na bežnú prevádzku (nieto ešte na zisk), nech je akokoľvek usilovný? A hlavne, kam sa vôbec podelo právo na mzdu za vykonanú prácu?

Pravdupovediac, tuším odpovede na svoje otázky. Hľadám len niekoho, kto bude mať viac odvahy a priestoru na to, aby nahlas verbalizoval to, čo prakticky všetci vedia. Hľadám tiež autoritu, ktorá by aj pacientom povedala, že nie vždy ten, kto je prvý na rane, si zaslúži ich hnev. Nájde sa niekto?

Branislav Sepeši
(lekár – radiačný onkológ)

  ???
   LIBERTARIAN 14-03-2006 8:30
  RE: ???
   Braňo Sepeši 14-03-2006 9:13
  RE: ???
   jgalt 14-03-2006 15:36
  RE: ???
   Branislav Sepeši 14-03-2006 19:38
  RE: ???
   D 14-03-2006 22:37
  RE: ???
   dubak 15-03-2006 3:07
  RE: ???
   D 15-03-2006 15:56
  RE: ???
   LIBERTARIAN 15-03-2006 8:47
  RE: ???
   D 15-03-2006 16:06
  Gavyn
   August 12-06-2006 7:46
  Gavyn
   August 12-06-2006 7:46
  Gavyn
   August 12-06-2006 7:46
  RE: ???
   Marta Farska 26-08-2006 21:37
  Zdravotníctvo a trh
   Dušan 14-03-2006 8:38
  RE: Zdravotníctvo a trh
   amir 14-03-2006 9:47
  RE: Zdravotníctvo a trh
   Dušan 14-03-2006 12:50
  RE: Zdravotníctvo a trh
   amir 14-03-2006 13:19
  RE: Zdravotníctvo a trh
   Milton 14-03-2006 14:05
  RE: Zdravotníctvo a trh
   Dušan 14-03-2006 14:26
  RE: Zdravotníctvo a trh
   amir 14-03-2006 15:39
  RE: Zdravotníctvo a trh
   Dušan 15-03-2006 7:56
  RE: Zdravotníctvo a trh
   Braňo Sepeši 14-03-2006 13:33
  RE: Zdravotníctvo a trh
   Dušan 14-03-2006 14:36
  vzdelanie?
   viab 14-03-2006 9:40
  RE: vzdelanie?
   Pol 14-03-2006 20:06
  RE: vzdelanie?
   Braňo Sepeši 15-03-2006 11:24
  RE: vzdelanie?
   Pol 15-03-2006 20:10
  Riesenie.
   LIBERTARIAN 15-03-2006 8:52
  Nesúhlas
   Dušan 15-03-2006 9:41
  RE: Nesúhlas
   Milton 15-03-2006 11:11
  RE: Nesúhlas
   Braňo Sepeši 15-03-2006 11:19
  RE: Nesúhlas
   Dušan 15-03-2006 11:50
  RE: Nesúhlas
   LIBERTARIAN 16-03-2006 8:01
  RE: Nesúhlas
   Braňo Sepeši 16-03-2006 8:21
  RE: Nesúhlas
   Richard 20-03-2006 11:24
  RE: Nesúhlas
   Dušan 16-03-2006 9:49
  RE: Nesúhlas
   jgalt 16-03-2006 21:52
  Ach ten pokrok
   Katarina 15-03-2006 11:32
  RE: Ach ten pokrok
   Dušan 15-03-2006 11:43
  RE: Ach ten pokrok
   Braňo Sepeši 15-03-2006 13:41
  RE: Ach ten pokrok
   jgalt 15-03-2006 14:32
  RE: Ach ten pokrok
   LIBERTARIAN 16-03-2006 12:12
  RE: Ach ten pokrok
   Dušan 16-03-2006 12:45
  RE: Ach ten pokrok
   LIBERTARIAN 16-03-2006 15:02
  RE: Ach ten pokrok
   Dušan 17-03-2006 7:02
  RE: Ach ten pokrok
   LIBERTARIAN 17-03-2006 14:01
  RE: Ach ten pokrok
   jgalt 17-03-2006 16:35
  RE: Ach ten pokrok
   Dušan 20-03-2006 8:53
  Dušanovi a Libertianovi
   amir 16-03-2006 7:50
  RE: Dušanovi a Libertianovi
   Braňo Sepeši 16-03-2006 8:17
  RE: Dušanovi a Libertianovi
   Dušan 16-03-2006 9:38
  RE: Dušanovi a Libertianovi
   Dušan 16-03-2006 9:14
  RE: Dušanovi a Libertianovi
   Braňo Sepeši 16-03-2006 10:59
  RE: Dušanovi a Libertianovi
   jgalt 16-03-2006 14:15
  RE: Dušanovi a Libertianovi
   amir 17-03-2006 6:52
  RE: Dušanovi a Libertianovi
   Milton 17-03-2006 16:21
  RE: Dušanovi a Libertianovi
   amir 17-03-2006 6:54
  Život
   Braňo Sepeši 16-03-2006 8:09
  svadobne oznamenie
   kazatel 16-03-2006 11:28
  RE: svadobne oznamenie
   Ondrej 16-03-2006 16:50
  RE: svadobne oznamenie
   kazatel 17-03-2006 7:13
  kdh-oks=?
   june 16-03-2006 12:45
  RE: kdh-oks=?
   Braňo Sepeši 16-03-2006 13:24
  RE: kdh-oks=?
   Dušan 16-03-2006 14:10
  RE: kdh-oks=?
   Milton 16-03-2006 13:33
  RE: kdh-oks=?
   Lukas Krivosik 16-03-2006 13:58
  RE: kdh-oks=?
   june 16-03-2006 19:47
  Jorden
   Marc 23-06-2006 5:42
  Osvaldo
   Abdullah 30-06-2006 10:57
  Israel
   Cale 03-08-2006 22:41
  Daren
   Lamont 06-08-2006 6:05
  RE: kdh-oks=?
   tato 16-03-2006 14:56
  RE: kdh-oks=?
   kazatel 16-03-2006 15:04
  RE: kdh-oks=?
   Lukas Krivosik 17-03-2006 11:01
  RE: kdh-oks=?
   jednokto 17-03-2006 22:05
  RE: kdh-oks=?
   Lukas Krivosik 18-03-2006 16:30
  RE: kdh-oks=?
   tato 18-03-2006 11:04
  RE: kdh-oks=?
   june 19-03-2006 14:34
  RE: kdh-oks=?
   tato 19-03-2006 20:56
  RE: kdh-oks=?
   june 20-03-2006 17:21
  RE: kdh-oks=?
   tato 20-03-2006 19:36
  RE: kdh-oks=?
   june 20-03-2006 20:16
  RE: kdh-oks=?
   tato 20-03-2006 20:43
  RE: kdh-oks=?
   tato 20-03-2006 19:43
  RE: kdh-oks=?
   june 20-03-2006 17:30
  RE: kdh-oks=?
   tato 20-03-2006 19:39
  RE: kdh-oks=?
   miso 21-03-2006 15:17
  RE: kdh-oks=?
   tato 21-03-2006 20:27
  reg. part. v CR
   jednokto 16-03-2006 13:40
  A riesenie je kde pani doktori?
   Milton 16-03-2006 13:40
  RE: A riesenie je kde pani doktori?
   Braňo Sepeši 16-03-2006 14:36
  RE: A riesenie je kde pani doktori?
   Milton 16-03-2006 14:55
  RE: A riesenie je kde pani doktori?
   tato 16-03-2006 15:01
  RE: A riesenie je kde pani doktori?
   amir 17-03-2006 6:23
  RE: A riesenie je kde pani doktori?
   Milton 17-03-2006 9:53
  Vydavky na zdravotnictvo
   Milton 16-03-2006 13:55
  RE: Vydavky na zdravotnictvo
   LubosB 16-03-2006 14:39
  RE: Vydavky na zdravotnictvo
   Braňo Sepeši 16-03-2006 16:14
  RE: Vydavky na zdravotnictvo
   Milton 16-03-2006 17:08
  Opicime sa aj v zdravotnictve.
   Zolo 16-03-2006 17:02
  RE: Opicime sa aj v zdravotnictve.
   Braňo Sepeši 17-03-2006 8:01
  RE: Opicime sa aj v zdravotnictve.
   Milton 17-03-2006 16:29
  RE: Opicime sa aj v zdravotnictve.
   Dušan 20-03-2006 8:52
  Conner
   Eli 12-06-2006 7:44
  Conner
   Eli 12-06-2006 7:44
  Donald
   Nathanial 17-06-2006 13:28
  Dimitri
   Myles 23-06-2006 5:42
  RE: Opicime sa aj v zdravotnictve.
   amir 17-03-2006 9:58
  RE: Opicime sa aj v zdravotnictve.
   Braňo Sepeši 17-03-2006 10:45
  RE: Opicime sa aj v zdravotnictve.
   Zolo 17-03-2006 14:13
  RE: Opicime sa aj v zdravotnictve.
   Braňo Sepeši 17-03-2006 14:41
  RE: Opicime sa aj v zdravotnictve.
   LIBERTARIAN 17-03-2006 15:34
  RE: Opicime sa aj v zdravotnictve.
   Lukas Krivosik 18-03-2006 16:35
  RE: Opicime sa aj v zdravotnictve.
   Braňo Sepeši 18-03-2006 17:17
  RE: Opicime sa aj v zdravotnictve.
   LIBERTARIAN 20-03-2006 14:34
  RE: Opicime sa aj v zdravotnictve.
   Braňo Sepeši 20-03-2006 19:10
  RE: Opicime sa aj v zdravotnictve.
   LIBERTARIAN 20-03-2006 13:25
  RE: Opicime sa aj v zdravotnictve.
   Braňo Sepeši 20-03-2006 19:17
  americky system
   boris 18-03-2006 4:32
  RE: americky system
   tato 18-03-2006 9:03
  RE: americky system
   Milton 18-03-2006 10:06
  RE: americky system
   Zolo 18-03-2006 14:15
  RE: americky system
   Milton 18-03-2006 15:53
  RE: americky system
   tato 18-03-2006 20:21
  RE: americky system
   Richard 18-03-2006 23:00
  RE: americky system
   Braňo Sepeši 18-03-2006 15:45
  RE: americky system
   Lukas Krivosik 18-03-2006 16:44
  Cena Zdravia
   boris 18-03-2006 15:32
  RE: Cena Zdravia
   Lukas Krivosik 18-03-2006 16:51
  RE: Cena Zdravia
   Braňo Sepeši 18-03-2006 17:02
  RE: Cena Zdravia
   boris 18-03-2006 23:23
  RE: Cena Zdravia
   jgalt 18-03-2006 18:15
  RE: Cena Zdravia
   Lukas Krivosik 19-03-2006 16:02
  RE: Cena Zdravia
   akyna 18-03-2006 18:22
  RE: Cena Zdravia
   Lukas Krivosik 18-03-2006 18:30
  RE: Cena Zdravia
   akyna 18-03-2006 19:16
  RE: Cena Zdravia
   jgalt 18-03-2006 23:27
  RE: Cena Zdravia
   romco 19-03-2006 9:10
  RE: Cena Zdravia
   tato 19-03-2006 10:04
  RE: Cena Zdravia
   romco 19-03-2006 10:28
  RE: Cena Zdravia
   tato 19-03-2006 14:07
  RE: Cena Zdravia
   jgalt 19-03-2006 14:59
  RE: Cena Zdravia
   tato 19-03-2006 20:46
  RE: Cena Zdravia
   romco 18-03-2006 20:58
  RE: Cena Zdravia
   amir 20-03-2006 7:34
  RE: Cena Zdravia
   Braňo Sepeši 20-03-2006 8:27
  RE: Cena Zdravia
   romco 20-03-2006 8:40
  RE: Cena Zdravia
   amir 20-03-2006 11:32
  RE: Cena Zdravia
   romco 20-03-2006 11:53
  RE: Cena Zdravia
   amir 20-03-2006 22:54
  RE: Cena Zdravia
   amir 20-03-2006 11:33
  RE: Cena Zdravia
   tato 20-03-2006 11:50
  RE: Cena Zdravia
   romco 20-03-2006 11:56
  RE: Cena Zdravia
   tato 20-03-2006 13:04
  RE: Cena Zdravia
   Dušan 20-03-2006 8:41
  RE: Cena Zdravia
   romco 20-03-2006 8:43
  Pohľad pesimistu
   Richard_BA 20-03-2006 11:48
  RE: Pohľad pesimistu
   LIBERTARIAN 20-03-2006 13:36
  ANTIZAJO
   Alexios 22-03-2006 15:05
  RE: ANTIZAJO
   Lukas Krivosik 23-03-2006 14:27
  RE: ANTIZAJO
   Antizajo 25-03-2006 12:59
  RE: ANTIZAJO
   Lukas Krivosik 25-03-2006 20:41
  RE: ANTIZAJO
   Alexios 26-03-2006 17:13
  RE: ANTIZAJO
   Jan Gonda 26-03-2006 20:40
  RE: ANTIZAJO
   Alexios 26-03-2006 21:56
  RE: ANTIZAJO
   Jan Gonda 26-03-2006 23:16
  RE: ANTIZAJO
   Alexios 27-03-2006 9:05
  RE: ANTIZAJO
   pt 31-03-2006 8:33
  RE: ANTIZAJO
   Richard_BA 23-03-2006 14:41
  RE: ANTIZAJO
   Lukas Krivosik 23-03-2006 14:56
  bezmocnost
   ivanka 04-05-2006 9:41
  bezmocnost
   ivanka 04-05-2006 9:42
  BEZPRAVIE
   Marta Farska 26-08-2006 21:47
  DISKRIMINACIA-MOCENSKE DOMACE NASILIE PROMINENTSKEJ BESTII,,
   MARTAMARTA 26-08-2006 21:49

   

 

Tiráž

Názov

Kontakt Šéfredaktor Redakcia Editor Vydavateľ Zakladateľ

Ďalšie odkazy

Newsletter

Ak chcete byť informovaný o zaujímavých novinkách na Pravom Spektre, vyplňte Vašu e-mailovú adresu. (frekvencia cca. 1 správa za mesiac)
 

 
Copyright © 2001-2024 Pravé Spektrum, občianske združenie
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group