ISSN 1335-8715

05-03-2006   Dominik Baco   Slovenská otázka   verzia pre tlač

Ísť PROTI umelcom znamená byť ZA kultúru

Div že nie so zbraňou v ruke, podujali sa rozvášnení bratislavskí umelci kultúrne povzniesť slovenský národ... Nasaďme si preto klapky na oči aj na uši a pri úvodných slovách na tému kultúra sa tvárme, akoby žiadni bratislavskí umelci ani neexistovali.

Roger Scruton hneď na úvod svojej zbierky esejí Sprievodca inteligentného človeka po modernej kultúre podáva trojaký výklad pojmu kultúra. Rozlišuje kultúru zdieľanú a vysokú, popri ktorých sa ešte vytvorila aj kultúra nižších vrstiev. O nej však neskôr.

Zdieľanú kultúru môžeme opatrne nahradiť aj slovom náboženstvo, za vysokú kultúru si môžeme nemenej opatrne dosadiť umenie. Tieto dve rozličné ponímania kultúry kráčali dejinami podľa Scrutona ruka v ruke, o čom svedčia napríklad sakrálne stavby či sakrálne maľby. Pod vplyvom osvietenstva sa však náboženstvo začalo zo života vytrácať, a naopak, význam umenia začal narastať. Prečo? Ľudia jednoducho našli v poosvietenskej vysokej kultúre to, čo im predtým poskytovalo náboženstvo. Slovami Rogera Scrutona, chýbajúcu útechu začali ľudia hľadať v krásnych veciach, respektíve v predmetoch estetického záujmu.

Po krátkom exkurze do mysle konzervatívneho Angličana sa však znova vráťme na Slovensko. Pravda, znova budeme musieť pripustiť aj to, že existujú bratislavskí umelci, ich prítomnosť im však aspoň trocha znepríjemnime položením nasledujúcich otázok: Skutočne nachádzame útechu v tom, čo produkujú naši umelci? Skutočne sa z nás pri pozorovaní ich výtvorov stávajú lepší, cnostnejší ľudia? Pretože ak nie, podľa Scrutona ich činnosť nemôže byť nazývaná umením a nemôže byť ani súčasťou vysokej kultúry. Navyše, z našich umelcov robí „umelcov“ aj fakt, že ono kultúrne povznesenie chcú docieliť prostredníctvom televízie. Verejnoprávni Shakespearovia.

Popri zdieľanej a vysokej kultúre, ako už bolo spomenuté, všimol si Scruton aj sformovanie akejsi kultúry nižších vrstiev. Vtip je v tom, že zatiaľ, čo kedysi sa táto kultúra volala ľudová, dnes ju nazývame populárnou. Ak vnúčatá opovrhujú ľudovými piesňami svojich starých rodičov a starí rodičia zalamujú rukami nad dnešnou hudbou mladých, pričom nikto z nich nemá väčší nárok nazývať svoju kultúru kultúrnejšou, je zvlášť na Slovensku predstava neprípustná. Nuž, skúsme však svojim starým rodičom vysvetliť, že istá paralela medzi hopkaním na melódie ľudových tancov kedysi a poskakovaním na diskotékach dnes tu je. Navyše, ani ľudová kultúra minulosti, ani populárna kultúra súčasnosti nevznikli na náboženskom základe, takže právom obe nemôžu pomýšľať na zaradenie k vysokej kultúre.

Skutočne, vnesením tých najprísnejších scrutonovských pravidiel do hry zvanej kultúra zisťujeme, že Slovák stojí pred dilemou, či si vybrať medzi populárnou kultúrou alebo vysokou kultúrou, ktorá sa len tvári ako vysoká. Pripomínam však, že zatiaľ čo za populárnu kultúru prvýkrát zaplatíme až pri zakúpení lístka na koncert, tá vysoká kultúra je prvýkrát zaplatená už z našich daní a kúpou lístka do divadla za ňu zaplatíme vlastne druhý raz. Prvý argument v prospech odštátnenia kultúry.

Teraz sa bližšie pozrime na bratislavských umelcov. Vonkoncom totiž nie sú jednotní. Hlavný prúd je síce ešte stále tvorený umelcami, ktorí si nepríjemný zvyk tvoriť vysokú kultúru za štátne a na štátnom priniesli ešte z obdobia socializmu, a zrejme to myslia vážne aj teraz. No aj na Slovensku ich z pozície kritikov súčasných pomerov začína vytláčať hnutie mladých umelcov, očarených myšlienkami Marxa, Foucaulta či Derridu a ktorí si so sebou priniesli aj svojskú, šokujúcu interpretáciu umenia. Pre nás môže byť zatiaľ len výhodné, že tí prví neznášajú tých druhých a naopak, jednostaj ich však spája láska k štátom dotovanej kultúre. A keďže hnutiu mladých umelcov chceme odrezať cestu k dosiahnutiu takého privilegovaného spoločenského postavenia, akým disponovali ich predchodcovia, vyslovili sme práve druhý argument v prospech odštátnenia kultúry.

A čo sa po odštátnení kultúry stane s nami, požívateľmi jej plodov? Možno v rozpore so Scrutonom sa stane to, že ak sa v nás ozve plebejec túžiaci po popkultúre, plebejec nás na takéto miesto privedie. No ak sa v nás z času na čas ozve patricij túžiaci po pravej vysokej kultúre, môžeme si byť istí, že patricij ju pôjde hľadať. A ak niečo také nájde, respektíve ak nájde ľudí, ktorí by sa na jej tvorbe narozdiel od dneška vôbec podieľali, zaplatí veľmi rád.

Dominik Baco

http://baco.blog.sme.sk...

  Bánovčan
   Bánovčan 05-03-2006 20:36
  RE: Bánovčan
   Dominik Baco 05-03-2006 21:49
  Kritika clanku
   Lahvac 05-03-2006 22:03
  RE: Kritika clanku
   jgalt 05-03-2006 22:16
  RE: Kritika clanku
   Lahvac 05-03-2006 22:35
  RE: Kritika clanku
   neferankh 05-03-2006 22:44
  RE: Kritika clanku
   romco 05-03-2006 22:55
  RE: Kritika clanku
   jgalt 05-03-2006 23:01
  RE: Kritika clanku
   romco 05-03-2006 23:12
  RE: Kritika clanku
   jgalt 05-03-2006 23:17
  RE: Kritika clanku
   romco 05-03-2006 23:27
  RE: Kritika clanku
   jgalt 06-03-2006 0:21
  RE: Kritika clanku
   romco 06-03-2006 0:25
  RE: Kritika clanku
   jgalt 06-03-2006 0:45
  RE: Kritika clanku
   neferankh 06-03-2006 23:30
  RE: Kritika clanku
   andrej pagáč 06-03-2006 5:56
  RE: Kritika clanku
   neferankh 06-03-2006 23:26
  RE: Kritika clanku
   karol 05-02-2007 15:21
  RE: Kritika clanku
   Lahvac 05-03-2006 22:55
  RE: Kritika clanku
   jgalt 05-03-2006 23:08
  RE: Kritika clanku
   romco 05-03-2006 23:16
  RE: Kritika clanku
   jgalt 05-03-2006 23:23
  RE: Kritika clanku
   romco 05-03-2006 23:26
  RE: Kritika clanku
   jgalt 05-03-2006 23:32
  RE: Kritika clanku
   romco 05-03-2006 23:40
  RE: Kritika clanku
   jgalt 06-03-2006 0:41
  RE: Kritika clanku
   romco 06-03-2006 0:56
  RE: Kritika clanku
   jgalt 06-03-2006 1:15
  RE: Kritika clanku
   jgalt 06-03-2006 1:27
  RE: Kritika clanku
   romco 06-03-2006 8:54
  RE: Kritika clanku
   jgalt 06-03-2006 14:20
  RE: Kritika clanku
   karol 05-02-2007 15:30
  RE: Kritika clanku
   neferankh 06-03-2006 23:42
  RE: Kritika clanku
   Lukas Krivosik 05-03-2006 23:40
  RE: Kritika clanku
   Lahvac 05-03-2006 23:48
  RE: Kritika clanku
   romco 05-03-2006 23:49
  Lukas ako vlastnik rieky
   jednokto 06-03-2006 16:33
  RE: Lukas ako vlastnik rieky
   Lukas Krivosik 06-03-2006 17:35
  RE: Lukas ako vlastnik rieky
   jednokto 06-03-2006 21:32
  RE: Kritika clanku
   Lahvac 05-03-2006 23:22
  RE: Kritika clanku
   jgalt 05-03-2006 23:26
  RE: Kritika clanku
   Lahvac 05-03-2006 23:30
  RE: Kritika clanku
   jgalt 06-03-2006 0:50
  RE: Kritika clanku
   neferankh 06-03-2006 23:47
  RE: Kritika clanku
   neferankh 06-03-2006 23:36
  RE: Kritika clanku
   jgalt 05-03-2006 22:46
  RE: Kritika clanku
   Lahvac 05-03-2006 23:00
  RE: Kritika clanku
   jgalt 05-03-2006 23:05
  RE: Kritika clanku
   Lahvac 05-03-2006 23:21
  RE: Kritika clanku
   jgalt 05-03-2006 23:30
  RE: Kritika clanku
   Lahvac 05-03-2006 23:33
  RE: Kritika clanku
   jgalt 06-03-2006 0:57
  RE: Kritika clanku
   Milton 06-03-2006 12:33
  RE: Kritika clanku
   Lukas Krivosik 05-03-2006 23:37
  RE: Kritika clanku
   Lahvac 05-03-2006 23:46
  RE: Kritika clanku
   romco 05-03-2006 23:47
  RE: Kritika clanku
   Lukas Krivosik 05-03-2006 23:55
  RE: Kritika clanku
   romco 06-03-2006 0:01
  RE: Kritika clanku
   jgalt 06-03-2006 1:05
  RE: Kritika clanku
   romco 06-03-2006 8:57
  RE: Kritika clanku
   jgalt 06-03-2006 14:29
  RE: Kritika clanku
   romco 06-03-2006 15:11
  RE: Kritika clanku
   jgalt 06-03-2006 15:17
  RE: Kritika clanku
   romco 06-03-2006 16:17
  RE: Kritika clanku
   jgalt 06-03-2006 16:21
  RE: Kritika clanku
   katajec 06-03-2006 17:03
  RE: Kritika clanku
   romco 06-03-2006 18:20
  RE: Kritika clanku
   libertarian 06-03-2006 11:09
  RE: Kritika clanku
   romco 06-03-2006 15:12
  RE: Kritika clanku
   libertarian 06-03-2006 15:35
  RE: Kritika clanku
   romco 06-03-2006 15:37
  RE: Kritika clanku
   viab 07-03-2006 10:32
  RE: Kritika clanku
   karol 05-02-2007 15:48
  HEHEHEEE!!!
   romco 06-03-2006 0:12
  RE: HEHEHEEE!!!
   Lukas Krivosik 06-03-2006 0:36
  RE: HEHEHEEE!!!
   romco 06-03-2006 0:43
  RE: HEHEHEEE!!!
   Lukas Krivosik 06-03-2006 0:50
  RE: HEHEHEEE!!!
   romco 06-03-2006 1:00
  RE: HEHEHEEE!!!
   Lukas Krivosik 06-03-2006 1:04
  O kultúrnosti národa alebo O myšich a ľuďoch
   andrej pagáč 06-03-2006 6:36
  RE: O kultúrnosti národa alebo O myšich a ľuďoch
   jgalt 06-03-2006 15:12
  Stale dokola ...........
   libertarian 06-03-2006 10:50
  RE: Stale dokola ...........
   andrej beno 06-03-2006 15:39
  RE: Stale dokola ...........
   romco 06-03-2006 16:20
  RE: Stale dokola ...........
   andrej beno 06-03-2006 16:26
  RE: Stale dokola ...........
   Modra je dobra 06-03-2006 16:30
  RE: Stale dokola ...........
   libertarian 08-03-2006 8:23
  RE: Stale dokola ...........
   jednokto 06-03-2006 16:38
  RE: Stale dokola ...........
   Lukas Krivosik 06-03-2006 17:47
  RE: Stale dokola ...........
   romco 06-03-2006 18:27
  RE: Stale dokola ...........
   D 06-03-2006 21:07
  RE: Stale dokola ...........
   D 06-03-2006 21:17
  RE: Stale dokola ...........
   june 06-03-2006 21:44
  RE: Stale dokola ...........
   D 06-03-2006 22:04
  RE: Stale dokola ...........
   D 06-03-2006 22:06
  RE: Stale dokola ...........
   june 06-03-2006 22:12
  RE: Stale dokola ...........
   D 06-03-2006 22:43
  RE: Stale dokola ...........
   tato 07-03-2006 12:59
  RE: Stale dokola ...........
   D 07-03-2006 14:39
  RE: Stale dokola ...........
   jgalt 07-03-2006 14:54
  RE: Stale dokola ...........
   D 07-03-2006 15:43
  RE: Stale dokola ...........
   jgalt 07-03-2006 16:34
  RE: Stale dokola ...........
   D 07-03-2006 19:59
  RE: Stale dokola ...........
   jgalt 07-03-2006 21:39
  RE: Stale dokola ...........
   tato 07-03-2006 20:26
  RE: Stale dokola ...........
   D 07-03-2006 20:47
  RE: Stale dokola ...........
   tato 07-03-2006 21:21
  RE: Stale dokola ...........
   D 07-03-2006 21:45
  RE: Stale dokola ...........
   tato 07-03-2006 22:06
  RE: Stale dokola ...........
   D 07-03-2006 23:41
  RE: Stale dokola ...........
   tato 08-03-2006 20:18
  RE: Stale dokola ...........
   D 09-03-2006 14:30
  RE: Stale dokola ...........
   tato 09-03-2006 22:08
  RE: Stale dokola ...........
   D 09-03-2006 22:46
  RE: Stale dokola ...........
   tato 10-03-2006 9:37
  RE: Stale dokola ...........
   D 11-03-2006 0:51
  RE: Stale dokola ...........
   tato 11-03-2006 7:01
  RE: Stale dokola ...........
   Martin 06-03-2006 23:56
  RE: Stale dokola ...........
   jgalt 08-03-2006 2:45
  RE: Stale dokola ...........
   romco 06-03-2006 18:31
  korene vysokej kultury
   jednokto 06-03-2006 16:29
  RE: korene vysokej kultury
   Dominik Baco 06-03-2006 18:43
  RE: korene vysokej kultury
   Lukas Krivosik 06-03-2006 18:56
  RE: korene vysokej kultury
   Dominik Baco 06-03-2006 19:30
  RE: korene vysokej kultury
   june 06-03-2006 20:02
  RE: korene vysokej kultury
   Lukas Krivosik 06-03-2006 20:04
  RE: korene vysokej kultury
   andrej beno 06-03-2006 20:17
  RE: korene vysokej kultury
   Lahvac 06-03-2006 20:25
  RE: korene vysokej kultury
   june 06-03-2006 20:45
  RE: korene vysokej kultury
   Dominik Baco 06-03-2006 20:47
  RE: korene vysokej kultury
   jednokto 06-03-2006 21:53
  RE: korene vysokej kultury
   Dominik Baco 07-03-2006 3:17
  RE: korene vysokej kultury
   D 06-03-2006 21:01
  PEKNY CLANOCEK;-)
   Lukas Krivosik 06-03-2006 23:12
  RE: PEKNY CLANOCEK;-)
   Lukas Krivosik 06-03-2006 23:58
  RE: PEKNY CLANOCEK;-)
   D 07-03-2006 1:21
  Scruton
   Katarina 06-03-2006 23:30
  autor je bolsevik
   Martin 06-03-2006 23:38
  RE: autor je bolsevik
   Petronela 06-03-2006 23:46
  RE: autor je bolsevik
   Martin 06-03-2006 23:50
  RE: autor je bolsevik
   neferankh 07-03-2006 21:29
  RE: autor je bolsevik
   jednokto 08-03-2006 10:27
  RE: autor je bolsevik
   jgalt 07-03-2006 1:35
  RE: autor je bolsevik
   Martin 07-03-2006 15:16
  RE: autor je bolsevik
   Lukas Krivosik 07-03-2006 16:18
  RE: autor je bolsevik
   Martin 08-03-2006 0:49
  RE: autor je bolsevik
   jgalt 08-03-2006 2:27
  RE: autor je bolsevik
   D 08-03-2006 9:41
  RE: autor je bolsevik
   Martin 08-03-2006 11:34
  RE: autor je bolsevik
   jgalt 08-03-2006 15:07
  RE: autor je bolsevik
   D 08-03-2006 16:25
  RE: autor je bolsevik
   Martin 08-03-2006 18:59
  RE: autor je bolsevik
   jgalt 09-03-2006 15:07
  RE: autor je bolsevik
   kulturnik 09-03-2006 15:40
  RE: autor je bolsevik
   jgalt 09-03-2006 16:13
  RE: autor je bolsevik
   jano 09-03-2006 21:01
  RE: autor je bolsevik
   Milton 07-03-2006 17:36
  RE: autor je bolsevik
   Martin 08-03-2006 0:40
  RE: autor je bolsevik
   jgalt 08-03-2006 2:30
  RE: autor je bolsevik
   D 07-03-2006 1:59
  RE: autor je bolsevik
   D 07-03-2006 2:09
  RE: autor nie je rusky revolucionar
   Dominik Baco 07-03-2006 2:25
  RE: autor je bolsevik
   Martin 07-03-2006 15:23
  RE: autor je bolsevik
   D 07-03-2006 20:05
  RE: autor je bolsevik
   tato 07-03-2006 20:46
  RE: autor je bolsevik
   D 08-03-2006 0:03
  RE: autor je bolsevik
   Martin 08-03-2006 0:55
  RE: autor je bolsevik
   jgalt 08-03-2006 2:35
  RE: autor je bolsevik
   D 08-03-2006 9:25
  RE: autor je bolsevik
   libertarian 08-03-2006 13:49
  RE: autor je bolsevik
   Lahvac 07-03-2006 17:47
  RE: autor je bolsevik
   Lukas Krivosik 07-03-2006 18:16
  RE: autor je bolsevik
   Lahvac 07-03-2006 18:28
  RE: autor je bolsevik
   jgalt 07-03-2006 18:52
  RE: autor je bolsevik
   Lahvac 07-03-2006 20:28
  RE: autor je bolsevik
   jgalt 07-03-2006 21:22
  RE: autor je bolsevik
   libertarian 08-03-2006 13:54
  RE: autor je bolsevik
   D 07-03-2006 21:31
  RE: autor je bolsevik
   D 07-03-2006 21:34
  RE: autor je bolsevik
   tato 07-03-2006 21:41
  RE: autor je bolsevik
   D 07-03-2006 21:51
  RE: autor je bolsevik
   tato 07-03-2006 22:15
  RE: autor je bolsevik
   D 07-03-2006 23:25
  RE: autor je bolsevik
   jgalt 07-03-2006 21:45
  RE: autor je bolsevik
   D 07-03-2006 21:48
  RE: autor je bolsevik
   jgalt 07-03-2006 21:58
  RE: autor je bolsevik
   D 07-03-2006 23:29
  RE: autor je bolsevik
   jgalt 08-03-2006 0:48
  RE: autor je bolsevik
   D 08-03-2006 9:33
  RE: autor je bolsevik
   jgalt 08-03-2006 15:32
  RE: autor je bolsevik
   D 08-03-2006 17:02
  RE: autor je bolsevik
   jgalt 09-03-2006 14:49
  RE: autor je bolsevik
   D 09-03-2006 22:39
  RE: autor je bolsevik
   jgalt 10-03-2006 15:30
  RE: autor je bolsevik
   Milton 07-03-2006 18:56
  RE: autor je bolsevik
   Lahvac 07-03-2006 20:27
  RE: autor je bolsevik
   Lukas Krivosik 07-03-2006 21:52
  RE: autor je bolsevik
   D 07-03-2006 23:47
  RE: autor je bolsevik
   Martin 08-03-2006 1:00
  RE: autor je bolsevik
   jgalt 08-03-2006 2:41
  RE: autor je bolsevik
   D 08-03-2006 9:44
  RE: autor je bolsevik
   jgalt 08-03-2006 15:17
  RE: autor je bolsevik
   libertarian 08-03-2006 15:48
  RE: autor je bolsevik
   D 08-03-2006 16:53
  RE: autor je bolsevik
   jgalt 08-03-2006 17:08
  RE: autor je bolsevik
   Martin 08-03-2006 18:51
  RE: autor je bolsevik
   jgalt 09-03-2006 14:32
  RE: autor je bolsevik
   D 07-03-2006 21:15
  RE: autor je bolsevik
   Milton 07-03-2006 22:31
  RE: autor je bolsevik
   D 07-03-2006 23:36
  RE: autor je bolsevik
   Milton 08-03-2006 10:10
  RE: autor je bolsevik
   D 07-03-2006 20:38
  TOTO SI PRECITAJTE
   miso 07-03-2006 13:34
  LIB. vss. KONZ.
   libertarian 08-03-2006 8:39
  RE: LIB. vss. KONZ.
   Katarina 09-03-2006 21:15
  RE: LIB. vss. KONZ.
   LIBERTARIAN 10-03-2006 8:57
  RE: LIB. vss. KONZ.
   Jan Gonda 13-03-2006 10:37
  to uz prehanas.
   libertarian 08-03-2006 9:46
  RE: to uz prehanas.
   Lukas Krivosik 09-03-2006 8:48
  RE: to uz prehanas.
   libertarian 09-03-2006 11:22
  RE: to uz prehanas.
   Lukas Krivosik 10-03-2006 12:02
  RE: to uz prehanas.
   LIBERTARIAN 10-03-2006 12:35
  RE: to uz prehanas.
   Lukas Krivosik 10-03-2006 17:32
  RE: to uz prehanas.
   jednokto 12-03-2006 0:41
  RE: to uz prehanas.
   Lukas Krivosik 12-03-2006 1:39
  niekoľko poznámok
   Filip Glasa 19-03-2006 18:06

   

 

Slovenská otázka

Aká je podstata a zmysel slovenských dejín? Odkiaľ a kam kráča náš národ? Aký je náš vzťah k nám samotným a k slovenským dejinám? Ako sa s nimi vyrovnávame? Kde máme o sebe ilúzie a kde sa naopak podceňujeme? Sú tí, ktorých považujeme za našich hrdinov, skutočne hodní úcty? A poznáme vôbec všetky historické osobnosti, ktoré by si to zaslúžili? Kde sa končí vlastenectvo a začína sa nacionalizmus? Otázky, na ktoré okolité národy zodpovedali už dávno. A ak nie, aspoň o nich vášnivo diskutujú.

V slovenskom srdci sídli mnoho komplexov a mýtov o sebe i druhých. Veríme, že články v tejto rubrike vám pomôžu hlbšie spoznať slovenskú dušu a dajú odpovede aspoň na niektorú z vyššie položených otázok.

Tiráž

Názov

Kontakt Šéfredaktor Redakcia Editor Vydavateľ Zakladateľ

Ďalšie odkazy

Newsletter

Ak chcete byť informovaný o zaujímavých novinkách na Pravom Spektre, vyplňte Vašu e-mailovú adresu. (frekvencia cca. 1 správa za mesiac)
 

 
Copyright © 2001-2023 Pravé Spektrum, občianske združenie
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group