ISSN 1335-8715

22-02-2006   Branislav Jáger   Kultúrna vojna   verzia pre tlač

O ľuďoch a túlavých psoch

Už to tak býva: v čase Vianoc sme na chvíľku všetci milší, ohľaduplnejší, viac naklonení urobiť niečo dobré. Radosť z príchodu Spasiteľa zrejme obmäkčila srdce aj redaktora Tribulu, ktorého špecialitou je vydolovať maximum z akéhokoľvek ľudského nešťastia. A tak pre nás v Prvý sviatok vianočný pripravil reportáž zo zvieracieho útulku. Na pozadí spomalených záberov roztomilých šteniatok a dojímavej hudby sme sa dozvedeli, že úbohé zvieratká tu „nežijú v žiadnom luxuse“, často sa musia tlačiť viaceré v kotercoch a vraj potrebujú akútnu pomoc verejnosti. Nechýbala informácia, ako a kde je možné prispieť. Podobných reportáži som počas Vianoc videl niekoľko. Nevidel som však žiadnu o hladujúcich deťoch na druhej strane zemegule. Táto absurdita mi pripomenula inú zvrhlosť, s ktorou som sa stretol nedávno v jednom veľkom obchode. Na pulte stáli dve veľké priehľadné pokladničky na príspevky od darcov. Jedna bola určená na pomoc sirotám z detského domova, druhá opusteným psom vo zvieracom útulku. Stáli tam bok po boku, ako dve veže, či skôr dva majáky, ale iba jeden z nich bol pravý. Druhý, naoko rovnaký maják zvádzal do plytčiny sebaklamu a falošnej dobročinnosti – úspešne! K úplnému zavŕšeniu tejto nechutnej a nanajvýš trápnej scény už totiž čitateľovi chýba iba posledná informácia – v pokladni pre opustených psov bol vyzbieraný dvojnásobok peňazí.

Postavenie útulku pre opustené a nechcené zvieratá zrejme v blízkej budúcnosti postihne aj mesto Trnava. Súdiac podľa zanietenosti jeho duchovných otcov, s ktorých názormi a žiadosťami o podporu som bol v poslednej dobe neustále konfrontovaný, akokoľvek dôsledne som sa im snažil vyhnúť. A tak som zistil, že právo na život bez krutosti majú všetky živé tvory, čo ma – mierne povedané – desí, nakoľko som si uvedomil, že som masový vrah. A v takom prípade je namieste priznanie. Takže, mojou rukou (prípadne nohou) zahynulo nespočetné množstvo múch, dážďoviek, cvrčkov ... V prípade, že medzi „tvorov“ patria aj rastliny – a myslím, že by sme im toto právo v 21. storočí nemali upierať – počet mojich zločinov sa rozrastá do obludných rozmerov. Môžeme dokonca hovoriť o genocíde, áno o genocíde, pretože niektoré rastliny som najskôr verejne označil za „škodnú“, „burinu“, či „pliagu“ a odvtedy ich systematicky vyhladzujem kdekoľvek ich v záhrade objavím. A to zvlášť brutálnym spôsobom – hádžem ich na kopu a pálim, ako dajakých netvorov. Jednou z mojich najcennejších trofejí, na ulovenie ktorej som bol až do toho strašného zistenia náležite hrdý, bola myš. Z ohľadu na čitateľov so slabšími žalúdkami a tiež z priestorových dôvodov upúšťam od podrobného vykreslenia ďalších vrážd. Navyše – snáď pre otupenosť svedomia – si na okolnosti väčšiny zločinov ani nespomínam. Pre túto chvíľu snáď postačí, že zločiny som páchal zväčša sám, bez komplicov. Tak, a mám to za sebou.

Ako som už spomenul, aj v našom meste sú ľudia, ktorí sa (na rozdiel odo mňa) odmietli prispôsobiť dnešnej po krvi bažiacej dobe a zachovali si čisté svedomie, hoci ich to iste stálo mnoho obetí. Preto si dovolím nazdávať sa, že šľachetné aktivity oného hrdinského združenia sa postavením útulku nemusia vyčerpať. Ambíciou jeho členov je „aktívne pôsobiť za práva zvierat.“ Takže je namieste predpokladať, že ak im hviezdy zachovajú svoju priazeň, budú raz Trnavčania prispievať na operu pre šváby či slimačie fitnes centrum. Ako to už býva, zlovestný autor tohto textu, nechápajúc smer globálnych svetových trendov a neuvedomujúc si historickú nevyhnutnosť príchodu zvieracej revolúcie, sa opäť raz ukáže v pravom svetle a pozdvihne pero, chrliac oheň a síru na tieto ušľachtilé plány. Nakoniec však bude opäť porazený. Je totiž jasné, že niektoré zvieratá (pardon všetky zvieratá) majú nespochybniteľné právo na vlastnú operu, pokiaľ je pravda, že majú právo na svoj vlastný útulok.

Teraz vážne. Zdá sa, že sa nevyhneme krátkemu zastaveniu pri slove charita. Tento pojem je úzko spätý so skutkami telesného milosrdenstva, ktoré zaujímajú v živote kresťana výsadné postavenie. V podobenstve o poslednom súde zasadne Syn človeka na trón svojej slávy a oddelí spravodlivých od zlorečených, ako pastier oddeľuje ovce od capov. Spravodlivých pozýva do svojho kráľovstva s odôvodnením: „bol som hladný a dali ste mi jesť; bol som smädný a dali ste mi piť; bol som pocestný a pritúlili ste ma; bol som nahý a priodeli ste ma; bol som chorý a navštívili ste ma...“. Zlorečených naopak zatracuje do večného ohňa, pretože takto konať odmietli. Na prekvapené otázky všetkých, kedy sa všetko toto udialo odpovedá: „Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili“.

Charitou je nielen konanie skutkov telesného milosrdenstva, ale aj akákoľvek podpora týchto aktivít. Charitou však určite nie je odovzdávanie peňazí komukoľvek, kto o to požiada. Spadajú do kategórie najmenších bratov z podobenstva aj túlavé psy? Pomýlení obrancovia zvieracích práv o tom zrejme nepochybujú. Svoj diel viny na tejto zmätenosti majú iste aj zákonodarcovia. Príspevok z dane, poukázaný pre zvierací útulok má v našej legislatíve rovnakú cenu ako príspevok pre hladujúce deti. Toto gesto je rovnako zvrhlé, ako postaviť vedľa seba dve rovnaké pokladnice – jednu pre psy, druhú pre siroty.

Každý rozumne uvažujúci človek (aj napriek zákonodarcom) hádam dokáže rozlišovať medzi človekom a zvieraťom. Zatiaľ čo založenie sirotinca, nemocnice, hospicu či školy všade tam, kde nie sú, je humánne a chvályhodné; založenie zvieracieho útulku je antihumánne a odsúdeniahodné. Prečo? Pretože odčerpáva sily a finančné prostriedky všetkých pomýlených. Za antihumánnu považujem aj finančnú podporu zvieracieho útulku. Každá koruna, poukázaná na tento účel, je totiž korunou, ktorá mohla alternatívne nasýtiť hladujúce dieťa napríklad v Kigali (hlavné mesto Rwandy). Namiesto toho nasýti túlavého psa, trebárs v Trnave. Aj zdanlivo bezvýznamné rozhodnutie komu poukázať dve percentá svojej dane je teda morálnou voľbou par excellence. Ak sa totiž hladujúce dieťa (kdekoľvek) nenasýti po dobu niekoľkých týždňov, zomrie od hladu – a denne ich od hladu zomiera asi 11 000. Smrť nevinných ľudských životov tak nepriamo dolieha aj na plecia dobrodincov zvieracích útulkov.

V dvadsiatom prvom storočí trpí hladom osemstopäťdesiat miliónov ľudí. Tri zo štyroch obetí hladu sú deti do päť rokov. Aj počas vianočných sviatkov ich pochovali desaťtisíce. Zvieratá v útulku mali v tieto dni bohatšie menu ...

Braňo Jáger


Vážení priatelia, dovoľujem si dať Vám do pozornosti piate číslo časopisu Don Quichotte, konzervatívny hlas z Trnavy, ktoré prináša tieto články:

Amir Taheri: Prečo horel Paríž?

Jeffrey T.Kuhner: Čierny deň pre Chorvátsko

Jaroslav Bublinec: Eurovlak sa rúti – s rušňovodičkou

Pat Buchanan: Uctievači demokracie

Peter Frišo: John Ronald Tolkien - neprekonaný majster imaginácie

Peter Frišo: A Tolkien stvoril mýtus

Igor Skúpy: Ako ubrániť západnú civilizáciu?

Roger Scruton: Všetko je dnes postavené na hlavu

Peter Frišo: Je to ľahšie ako LÁSKA

Podivuhodné príhody Sancha Panzu

Viac informácii ako sa dostať k časopisu získate na www.donquichotte.sk

  zapisnik Tutmaka Wilsona
   clivia 22-02-2006 12:38
  RE: zapisnik Tutmaka Wilsona
   Maroš Miliczki 23-02-2006 13:01
  RE: zapisnik Tutmaka Wilsona
   clivia 23-02-2006 14:17
  Detské domovy
   Dušan 22-02-2006 13:21
  RE: Detské domovy
   libertarian 23-02-2006 8:18
  RE: Detské domovy
   Fero 23-02-2006 13:59
  RE: Detské domovy
   Dušan 24-02-2006 13:11
  RE: Detské domovy
   Štefan 22-03-2006 11:59
  pre autora
   romco 22-02-2006 15:06
  pre Jagera
   jednokto 22-02-2006 16:07
  RE: pre Jagera
   Braňo Sepeši 23-02-2006 14:46
  RE: pre Jagera
   jednokto 23-02-2006 17:36
  RE: pre Jagera
   Braňo Sepeši 24-02-2006 6:41
  RE: pre Jagera
   Sisa 11-03-2006 0:13
  RE: pre Jagera
   nie je jedno kto 03-11-2007 11:11
  pre Jagera II.
   jednokto 22-02-2006 16:12
  Jager a jeho moralizovanie
   jednokto 22-02-2006 16:17
  RE: Jager a jeho moralizovanie
   romco 22-02-2006 16:22
  RE: Jager a jeho moralizovanie
   jednokto 22-02-2006 16:45
  RE: Jager a jeho moralizovanie
   libertarian 23-02-2006 8:38
  RE: Jager a jeho moralizovanie
   Braňo Sepeši 23-02-2006 15:05
  RE: Jager a jeho moralizovanie
   libertarian 23-02-2006 15:43
  RE: Jager a jeho moralizovanie
   Braňo Sepeši 24-02-2006 7:03
  RE: Jager a jeho moralizovanie
   jednokto 23-02-2006 17:45
  RE: Jager a jeho moralizovanie
   Braňo Sepeši 24-02-2006 6:50
  RE: Jager a jeho moralizovanie
   jednokto 24-02-2006 9:12
  RE: Jager a jeho moralizovanie
   Braňo Sepeši 24-02-2006 9:38
  RE: Jager a jeho moralizovanie
   jednokto 24-02-2006 12:05
  RE: Jager a jeho moralizovanie
   Braňo Sepeši 24-02-2006 13:16
  RE: Jager a jeho moralizovanie
   jednokto 24-02-2006 13:32
  RE: Jager a jeho moralizovanie
   Braňo Sepeši 24-02-2006 13:39
  Klidek
   Peter Šurda 22-02-2006 17:07
  Preco?
   Peter Šurda 22-02-2006 17:13
  RE: Preco?
   D 22-02-2006 22:08
  RE: Preco?
   libertarian 23-02-2006 9:59
  Hmm
   Katarina 22-02-2006 20:21
  RE: Hmm
   D 22-02-2006 22:18
  Moj nazor
   aeneus 22-02-2006 21:15
  RE: Moj nazor
   Katarina 22-02-2006 21:38
  RE: Moj nazor
   libertarian 23-02-2006 12:57
  RE: Moj nazor
   D 22-02-2006 22:31
  re:
   Ján Gonda 23-02-2006 0:58
  re:
   D 23-02-2006 7:56
  re:
   Ján Gonda 23-02-2006 21:52
  re:
   D 23-02-2006 22:22
  re:
   Jan Gonda 26-02-2006 19:33
  re:
   Peter Šurda 23-02-2006 8:09
  tak neviem
   ULRIK 23-02-2006 2:19
  RE: tak neviem
   libertarian 23-02-2006 12:08
  Je clanok v sulade s konzervativizmom ?
   libertarian 23-02-2006 8:11
  RE: Je clanok v sulade s konzervativizmom ?
   Lukas Krivosik 23-02-2006 8:44
  RE: Je clanok v sulade s konzervativizmom ?
   Dušan 23-02-2006 9:18
  RE: Je clanok v sulade s konzervativizmom ?
   romco 23-02-2006 10:04
  RE: Je clanok v sulade s konzervativizmom ?
   Lukas Krivosik 23-02-2006 11:05
  RE: Je clanok v sulade s konzervativizmom ?
   romco 23-02-2006 18:11
  RE: Je clanok v sulade s konzervativizmom ?
   clivia 23-02-2006 11:16
  RE: Je clanok v sulade s konzervativizmom ?
   D 23-02-2006 11:35
  RE: Je clanok v sulade s konzervativizmom ?
   Lukas Krivosik 23-02-2006 11:42
  RE: Je clanok v sulade s konzervativizmom ?
   D 23-02-2006 11:48
  RE: Je clanok v sulade s konzervativizmom ?
   kazatel 23-02-2006 11:35
  RE: Je clanok v sulade s konzervativizmom ?
   clivia 23-02-2006 14:35
  RE: Je clanok v sulade s konzervativizmom ?
   Dan 26-02-2006 15:23
  RE: Je clanok v sulade s konzervativizmom ?
   libertarian 23-02-2006 11:39
  ten kto/co nema vedomie nema prava?
   jednokto 23-02-2006 14:24
  RE: Je clanok v sulade s konzervativizmom ?
   palo 23-02-2006 14:47
  RE: Je clanok v sulade s konzervativizmom ?
   clivia 23-02-2006 20:15
  RE: Je clanok v sulade s konzervativizmom ?
   clivia 23-02-2006 18:31
  RE: Je clanok v sulade s konzervativizmom ?
   Katarina 23-02-2006 20:08
  RE: Je clanok v sulade s konzervativizmom ?
   Katarina 23-02-2006 9:18
  RE: Je clanok v sulade s konzervativizmom ?
   libertarian 23-02-2006 11:48
  RE: Je clanok v sulade s konzervativizmom ?
   Katarina 23-02-2006 19:38
  RE: Je clanok v sulade s konzervativizmom ?
   libertarian 24-02-2006 10:42
  RE: Je clanok v sulade s konzervativizmom ?
   D 24-02-2006 18:12
  RE: Je clanok v sulade s konzervativizmom ?
   Katarina 24-02-2006 23:41
  RE: Je clanok v sulade s konzervativizmom ?
   Braňo Sepeši 24-02-2006 9:52
  RE: Je clanok v sulade s konzervativizmom ?
   Dan 26-02-2006 15:20
  Reakcia
   Milton 23-02-2006 11:21
  RE: Reakcia
   libertarian 23-02-2006 12:01
  RE: Reakcia
   Milton 24-02-2006 15:22
  rozvojova pomoc
   Maroš Miliczki 23-02-2006 13:19
  A teraz VAZNE :
   libertarian 23-02-2006 12:45
  RE: A teraz VAZNE :
   jgalt 23-02-2006 15:38
  RE: A teraz VAZNE :
   libertarian 23-02-2006 16:03
  RE: A teraz VAZNE :
   libertarian 23-02-2006 16:21
  RE: A teraz VAZNE :
   jgalt 23-02-2006 22:33
  pár poznámok
   Maroš Miliczki 23-02-2006 13:44
  RE: pár poznámok
   jednokto 23-02-2006 14:30
  RE: pár poznámok
   Petronela 23-02-2006 18:30
  RE: pár poznámok
   Maroš Miliczki 23-02-2006 21:31
  RE: pár poznámok
   D 23-02-2006 22:34
  RE: pár poznámok
   jednokto 24-02-2006 2:54
  Vedomie
   D 23-02-2006 22:46
  RE: Vedomie
   Maroš Miliczki 23-02-2006 22:58
  RE: Vedomie
   clivia 24-02-2006 10:50
  Dobry clanok
   Lahvac 23-02-2006 23:49
  RE: Dobry clanok
   jednokto 24-02-2006 3:07
  RE: Dobry clanok
   clivia 24-02-2006 9:01
  Priroda
   Tomas 24-02-2006 7:46
  RE: Priroda
   Lukas Krivosik 24-02-2006 9:01
  Lukas Reaguj
   jednokto 24-02-2006 9:16
  RE: Lukas Reaguj
   Lukas Krivosik 24-02-2006 9:42
  RE: Lukas Reaguj
   clivia 24-02-2006 11:14
  RE: Lukas Reaguj
   Lukas Krivosik 24-02-2006 11:43
  RE: Lukas Reaguj
   jednokto 24-02-2006 12:15
  RE: Lukas Reaguj
   Lukas Krivosik 24-02-2006 18:52
  RE: Priroda
   romco 24-02-2006 9:31
  RE: Priroda
   Lukas Krivosik 24-02-2006 9:50
  RE: Priroda
   clivia 24-02-2006 10:11
  RE: Priroda
   romco 24-02-2006 11:14
  RE: Priroda
   palo 24-02-2006 11:36
  RE: Priroda
   D 24-02-2006 14:17
  RE: Priroda
   clivia 24-02-2006 9:57
  RE: Priroda
   D 24-02-2006 11:19
  RE: Priroda
   mudrlant 24-02-2006 11:33
  RE: Priroda
   Lukas Krivosik 24-02-2006 11:42
  RE: Priroda
   Tomas Sikorsky 24-02-2006 18:41
  repriza: Preco v Kulturnej vojne ?
   libertarian 24-02-2006 10:48
  RE: repriza: Preco v Kulturnej vojne ?
   Lukas Krivosik 24-02-2006 11:07
  RE: repriza: Preco v Kulturnej vojne ?
   romco 24-02-2006 11:18
  RE: repriza: Preco v Kulturnej vojne ?
   Lukas Krivosik 24-02-2006 11:24
  RE: repriza: Preco v Kulturnej vojne ?
   romco 24-02-2006 11:31
  RE: repriza: Preco v Kulturnej vojne ?
   Lukas Krivosik 24-02-2006 11:34
  RE: repriza: Preco v Kulturnej vojne ?
   romco 24-02-2006 11:40
  RE: repriza: Preco v Kulturnej vojne ?
   Braňo Sepeši 24-02-2006 11:18
  ako chranit prirodu?
   Lukas Krivosik 24-02-2006 11:56
  RE: ako chranit prirodu?
   jednokto 24-02-2006 12:22
  RE: ako chranit prirodu?
   Lukas Krivosik 24-02-2006 12:33
  RE: ako chranit prirodu?
   jednokto 24-02-2006 12:51
  RE: ako chranit prirodu?
   Braňo Sepeši 24-02-2006 13:23
  RE: ako chranit prirodu?
   jednokto 24-02-2006 13:34
  RE: ako chranit prirodu?
   Braňo Sepeši 24-02-2006 13:41
  RE: ako chranit prirodu?
   jednokto 24-02-2006 14:04
  RE: ako chranit prirodu?
   clivia 24-02-2006 14:11
  RE: ako chranit prirodu?
   Lukas Krivosik 24-02-2006 19:04
  RE: ako chranit prirodu?
   romco 24-02-2006 19:35
  RE: ako chranit prirodu?
   jednokto 24-02-2006 20:22
  RE: ako chranit prirodu?
   Lukas Krivosik 24-02-2006 21:24
  RE: ako chranit prirodu?
   romco 24-02-2006 21:32
  RE: ako chranit prirodu?
   Lukas Krivosik 24-02-2006 21:47
  RE: ako chranit prirodu?
   romco 24-02-2006 21:51
  RE: repriza: Preco v Kulturnej vojne ?
   libertarian 24-02-2006 14:39
  RE: repriza: Preco v Kulturnej vojne ?
   Tomas Sikorsky 24-02-2006 18:45
  RE: repriza: Preco v Kulturnej vojne ?
   Odyseus 24-02-2006 19:33
  RE: repriza: Preco v Kulturnej vojne ?
   Lukas Krivosik 24-02-2006 19:40
  Názor
   Milovník zvierat 26-12-2010 8:41

   

 

Kultúrna vojna

Kresťanstvo je tepelnou izoláciou kapitalizmu i západnej civilizácie a kultúrna vojna je vojnou o dušu Západu. Ide v nej o to, či židovsko-kresťanské dedičstvo bude naďalej pre našu civilizáciu smerodajné, alebo či nad morálkou života zvíťazí pudová pseudomorálka smrti. Kultúrna vojna je bojom o zachovanie kultúrnosti západného človeka. Ak zničíme našu civilizačnú tradíciu, nepovstane z jej popola žiadny „nový človek“, nezaťažený poverami a predsudkami, ako si namýšľa liberálna ľavica. Kultúrnosť je to, čo človeka odlišuje od zvieraťa. Zničenie kultúrnosti povedie len k vyslobodeniu zvieraťa, ktoré sa pod tenkou vrstvou civilizácie skrýva v každom z nás.

Tiráž

Názov

Kontakt Šéfredaktor Redakcia Editor Vydavateľ Zakladateľ

Ďalšie odkazy

Newsletter

Ak chcete byť informovaný o zaujímavých novinkách na Pravom Spektre, vyplňte Vašu e-mailovú adresu. (frekvencia cca. 1 správa za mesiac)
 

 
Copyright © 2001-2024 Pravé Spektrum, občianske združenie
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group