ISSN 1335-8715

30-01-2006   Pavol Zlatoidský   EUtópia   verzia pre tlač

Švédsky model

V ostatnej dobe sa akosi často objavujú v ústach niektorých slovenských politikov ódy na takzvaný švédsky model, a dokonca tendencie na zavedenie podobného experimentu na Slovensku. Žijem vo Švédsku ôsmy rok, a tak na vlasnej koži zažívam, ako tento model (ne)funguje v praxi, som svedkom jeho pomalej, ale istej degenerácie a tento môj príspevok má byť veľmi dôrazným varovaním pred akýmikoľvek experimentmi typu Made in Sweden.

Švédsko bolo ešte v polovici 19. storočia veľmi chudobnou krajinou s takmer hladujúcim obyvateľstvom, neobmedzenou mocou kráľa a šľachty a obrovskou emigráciou – do prvej svetovej vojny sa najmä do USA vysťahovalo okolo milióna Švédov.

Rýchla industrializácia, ktorá nastala v druhej polovici 19. storočia, priniesla systém slobodného trhu a krajina začala postupne bohatnúť. Vďaka obchodu so zbraňami (a Nemeckom garantovanej neutralite) krajina zbohatla na oboch vojnách a povojnová koaličná vláda Tageho Erlandera vybudovala zo Švédska blahobytnú krajinu s tretím najvyšším životným štandardom na svete. Výrazne exportná a vysoko konkurencieschopná ekonomika bola zameraná najmä na produkciu s vysokou pridanou hodnotou – na elektroniku, strojárske výrobky, farmaceutiká, chémiu.

O takzvanom švédskom modeli sa začalo hovoriť koncom šesťdesiatych rokov, keď sociálnodemokratickú vládu zostavil Olof Palme, eurokomunista a romantický rojko, ktorý sa pokúšal spraviť zo Švédska najcivilizovanejšiu krajinu sveta. Hlavným volebným heslom socialistov bolo „istota a starostlivosť“ a blahobyt pre každého.

Základom boli tri piliere

1. Prerozdeľovanie

Jeho podstatou bolo odobratie pracujúcim čo najviac peňazí v podobe daní a po ich prehnaní cez štátny rozpočet ich čiastočné navrátenie v podobe sociálnych dávok, prídavkov na deti, na bývanie a podobne. Takto vznikol falošný dojem, že štát čosi dáva, ale najmä u menej inteligentných voličov zabral. Prekvapivo málokto je schopný pochopiť, že štát v prvom rade pracujúcim berie a až potom môže niečo dávať. Táto fikcia zabrala a dodnes je hlavným volebným argumentom ľavice to, že pravica pripraví ľud o jeho sociálne dávky.

2. Rovnostárstvo

Romantická predstava o rovnosti ľudí sa stala ďalšou volebnou vábničkou a jednou z hlavných dogiem švédskeho modelu. Problém bol v tom, že ľudia si rovní nie sú, a ak, tak nanajvýš v tom, že patria k rovnakému biologickému druhu, celá evolúcia smeruje k diverzite, a nie k rovnosti. Socialisti však jednoducho nariadili, že všetci si rovní budú a hotovo.

Začala sa tvrdo presadzovať téza, že všetky povolania sú rovnako dôležité a všetci majú rovnaký žalúdok. Zaviedol sa diskriminačný, progresívny systém zdaňovania a umelá egalizácia platov. Každý nadpriemer je ešte i dnes dôsledne a tvrdo ekonomicky trestaný. Presadzuje sa téza, že nezamestnaní, nezamestnateľní a dlhodobo práceneschopní majú nárok na rovnakú životnú úroveň ako pracujúci.

3. Indoktrinácia

Socialisti masívne infiltrovali tlač a školstvo, aby mohli premývať mozgy celému národu – od kolísky po hrob. Máloktorý učiteľ či novinár nie je presvedčený socialista. Nenávisť voči USA a kapitalizmu sa vštepuje deťom od plienok. Akékoľvek pravicové názory bývajú hneď označené za fašistické a rasistické. Multikulturalizmus a integrácia navzájom úplne nekompatibilných kultúr útočí permanentne na občana zo všetkých médií. Integračná politika je hlavnou témou na obrazovke i v tlači, i keď s biednym účinkom v praxi.

Výsledok prišiel v 80. rokoch

Prvou obeťou, ktorá vykrvácala na oltári ideológie, bolo švédske školstvo. Do krajnosti dovedený princíp rovnosti, ktorý pripomína Lysenkovu negáciu dedičnosti, zrušil v školách známkovanie ako škodlivé a odporujúce dogme o rovnosti. Učiteľ nemá šancu od detí čokoľvek vyžadovať, hodnotiť ich, ani ich hocijako motivovať.

Deťom chýba akákoľvek motivácia byť lepší než ostatní. Každé súťaženie je striktne zakázané – napríklad aj u nás dobre známe olympiády z prírodných vied a podobne. V prvom a druhom ročníku, pokiaľ dieťa dostane dobrého vyučujúceho, tento systém pôsobí na prvý pohľad sympaticky, nestresujúco, ale vo vyšších ročníkoch sa jeho nedostatky odhalia v plnej nahote.

Za Palmeho bol zavedený systém takzvaných gymnázií, ktoré však s gymnáziami v európskom zmysle nemajú nič spoločné – sú to hybridy učňoviek a stredných škôl, kde sa pod jednou strechou učia kaderníčky, automechanici, študenti prírodovedných a humanitných odborov – a všetci (!) získajú kvalifikáciu na vysokoškolské štúdium. Všetci si predsa musia byť rovní. Alebo, keď to nie je možné, aspoň musia mať ten pocit.

Kritériá sú nastavené tak, aby strednú školu urobil každý, čo znamená, že úroveň sa prispôsobila najslabším študenom. Pokiaľ je niekto neúspešný na strednej škole, čakajú ho veľkolepé sociálne dávky.

Dnes švédske základné školy produkujú až 30 percent čiastočných alebo úplných analfabetov – osôb, ktoré nie sú schopné ani prečítať si noviny. Krajina má veľmi málo vysokoškolsky vzdelaných ľudí (19 percent).

Ekonomické dôsledky

Neradostné dôsledky experimentu postihli aj ekonomiku: Obrovské progresívne daňové zaťaženie na jednej strane a grandiózne sociálne dávky na strane druhej, viedli k prakticky úplnej likvidácii drobných remeselníkov a živnostníkov a vyprodukovali masu sociálne závislých, poberajúcich nejakú formu sociálnych dávok.

V súčasnosti je tu stále asi 20 percent občanov na nejakej forme podpory, z toho 15 percent je dlhodobo práceneschopných. Zrazu bolo menej tých, čo vo forme daní plnia štátnu kasu a viac tých, čo sú na ňu odkázaní. Ďalej sa zvyšovali sa dane aďalej klesala motivácia pracovať. Rástla armáda sociálne závislých, ktorí vo voľbách, samozrejme, podporovali socialistov.

Opäť sa zvyšovali dane, klesala motivácia a bohatí ľudia a podniky sa začali sťahovať do zahraničia, samozrejme i s kapitálom. Prehlboval sa deficit a opäť bol tlak na zvyšovanie daní. K tomu všetkému ešte treba pripočítať nezamestnateľných analfabetov, ktorých produkuje švédsky školský systém a desaťtisíce afričanov a orientálcov, nepoužiteľných v industriálnej spoločnosti, ktorí sem prúdia bez akejkoľvek selekcie (veď sme si rovní) a po celé generácie sú odkázaní na podporu.

Tento jav najlepšie opisuje terminus technicus pozitívna spätná väzba. Produktivita začala prudko klesať a výdavky rozpočtu prudko stúpať bez akýchkoľvek medzí. Švédske podniky väčšinou riadia, alebo aspoň do ich chodu podstatne zasahujú, všemocné odbory, pričom jedinou možnosťou, ako sa ich zbaviť, je presťahovať podnik do zahraničia.

V skutočnosti je „outsourcing“ obrovským problémom súčasnej švédskej ekonomiky. Takmer každý týždeň sa možno dočítať v tlači o sťahovaní nejakého podniku alebo prevádzky do nových krajín Európskej únie.

Systém sa začal masívne rúcať v osemdesiatych rokoch minulého storočia. Jednoducho už nebolo dosť tých, čo by platili dane. Podniky, ktoré ostali, stratili konkurencieschopnosť pre vysoké náklady spôsobené daňovým zaťažením. Kapitál sa sťahoval do iných štátov s priaznivejším daňovým prostredím a investície neprichádzali (veď kto by išiel podnikať za švédske dane).

Bolo nevyhnutné devalvovať menu. Nastala séria devalvácií, začala stúpať nezamestnanosť a ekonomika začala klesať. Blahobyt končil – pre pracujúcich i pre tých, ktorí nepracujú. Po tragickom konci, ktorý stihol Olofa Palmeho, zvíťazila pravica (vládu zostavoval Carl Bildt), ktorá musela nutne zaviesť silne reštriktívne opatrenia, čo jej však, pochopiteľne, prinieslo stratu popularity.

V roku 1994 zvíťazila opäť sociálna demokracia, ktorá zlízala smotanu z Bildtových reforiem. Vláda Görana Perssona je síce pragmatickejšia, ale stále postihnutá ideológiou, obsesiou starať sa o ľudí, pretože oni by to sami nevedeli, a rozhodovať o tom, ako majú míňať ich vlastné peniaze. (Jedna z vládnych strán má v programe zavedenie občianskeho platu – rovnakého platu pre všetkých. Našťastie nemá viac ako 5 % preferencií, všade inde by však takýto volebný program pokladali skôr za diagnózu.)

Súčasnosť

Vdaka pravicovým reformám sa podarilo prepad zastaviť, ale v rokoch 2001–2002 sa začal zasa. Dnes má Švédsko jeden z najnižších HDP v starej EU (nižší HDP má len Španielsko, Portugalsko a Grécko), približne 20 percent obyvateľstva je stále na nejakej forme sociálnej podpory – väčšina ako dlhodobo práceneschopní – zdravotníctvo je v štádiu kolapsu (na operácie sa čaká mesiace až roky, stomatologická starostlivosť je taká drahá, že si ju mnoho občanov nemôže vôbec dovoliť), je to krajina s najťažšie dostupným bývaním pre mladé rodiny v „starej“ EU, životná úroveň klesla z tretieho miesta na devätnáste a Švédsko je, v podstate opäť, v rámci Západu chudobná krajina, ktorá jasne ukazuje, kadiaľ cesta nevedie.

Švédsky model, a do istej miery aj všetky európske socialistické modely, vyprodukovali novú triedu ľudí – parazitov. Triedu, ktorá sa vyznačuje tým, že stratila schopnosť sa o seba postarať a nemá najmenšiu motiváciu sa to naučiť. Vie len jediné: ako využiť systém a má nepríjemnú vlastnosť: expandovať.

Jedným dychom si však dovolím koštatovať, že na vine nie sú ľudia, ktorí systém zneužívajú. Tí robia len to, čo im systém umožňuje. Na vine je samotný systém, ktorý treba od základu zmeniť. Problém je, že pre to nie je dostatočná politická vôľa, štátna kasa však neúprosne a podľa zákonov matematiky vysychá. Tohoročné voľby ukážu, či si švédska spoločnosť zachovala ešte nejakú samočistiacu schopnosť.

Treba si uvedomiť, že socialistické a sociálnodemokratické strany, ktoré vznikali v 19. storočí ako typické strany zamestnancov brániacich svoje práva, zmenili vývojom v eurorealite svoj charakter a stali sa stranami parazitov.

Stranami pracujúcich sú teraz strany stredopravé.

Pavol Zlatoidský

(Článok vyšiel v časopise .týždeň 4/2006, autor je chemik - výskumník, pracuje vo Švédsku)

  pekne napisane...
   neferankh 30-01-2006 1:04
  Många Tack !
   Antiliberál 30-01-2006 7:23
  RE: Många Tack !
   eleanor 30-01-2006 8:11
  RE: Många Tack !
   Dušan 30-01-2006 8:32
  RE: Många Tack !
   Shade 24-04-2008 17:45
  ???,
   vychodnar 30-01-2006 11:56
  RE: ???,
   kriq 30-01-2006 20:45
  na doplnenie
   Osmonoh 30-01-2006 9:49
  RE: na doplnenie
   andrej beno 30-01-2006 10:48
  RE: na doplnenie
   polemik 15-12-2009 14:33
  Socializmus zvitazi . Vzdy znova a znova.
   libertarian 30-01-2006 10:46
  RE: Socializmus zvitazi . Vzdy znova a znova.
   Peter Šurda 30-01-2006 12:28
  RE: Socializmus zvitazi . Vzdy znova a znova.
   Zolo 30-01-2006 16:04
  RE: Socializmus zvitazi . Vzdy znova a znova.
   Lubosb 30-01-2006 18:06
  RE: Socializmus zvitazi . Vzdy znova a znova.
   elve 30-01-2006 20:09
  RE: Socializmus zvitazi . Vzdy znova a znova.
   D 30-01-2006 20:30
  RE: Socializmus zvitazi . Vzdy znova a znova.
   Martin Filko 04-02-2006 15:45
  RE: Socializmus zvitazi . Vzdy znova a znova.
   Ivuso 09-08-2006 23:45
  RE: Socializmus zvitazi . Vzdy znova a znova.
   marian 09-02-2006 9:19
  RE: Socializmus zvitazi . Vzdy znova a znova.
   luiv 25-08-2008 12:05
  z tvojho egoizmu a zloby
   polemik 15-12-2009 14:37
  RE: Socializmus zvitazi . Vzdy znova a znova.
   x 30-01-2006 20:39
  RE: Socializmus zvitazi . Vzdy znova a znova.
   D 30-01-2006 20:45
  RE: Socializmus zvitazi . Vzdy znova a znova.
   moshe 03-02-2006 3:04
  Rowan
   Jessy 17-06-2006 13:29
  Harvey
   Hamza 23-06-2006 5:41
  Gene
   Amos 30-06-2006 10:54
  Gene
   Amos 30-06-2006 10:55
  Royce
   Pavel 15-07-2006 19:15
  Fredy
   Boris 29-07-2006 9:48
  RE: Socializmus zvitazi . Vzdy znova a znova.
   Marián Šarkozy 30-01-2006 20:39
  RE: Socializmus zvitazi . Vzdy znova a znova.
   D 30-01-2006 20:49
  RE: Socializmus zvitazi . Vzdy znova a znova.
   Marián Šarkozy 30-01-2006 21:28
  RE: Socializmus zvitazi . Vzdy znova a znova.
   D 31-01-2006 9:29
  RE: Socializmus zvitazi . Vzdy znova a znova.
   libertarian 31-01-2006 11:05
  RE: Socializmus zvitazi . Vzdy znova a znova.
   Marián Šarkozy 31-01-2006 11:21
  Marian : Libertarian
   D 31-01-2006 12:17
  RE: Marian : Libertarian
   Marián Šarkozy 31-01-2006 17:06
  RE: Marian : Libertarian
   D 31-01-2006 19:02
  RE: Marian : Libertarian
   Marián Šarkozy 31-01-2006 21:36
  RE: Marian : Libertarian
   D 31-01-2006 22:47
  RE: Marian : Libertarian
   tato 31-01-2006 23:29
  RE: Marian : Libertarian
   D 01-02-2006 2:12
  RE: Marian : Libertarian
   tato 01-02-2006 18:04
  RE: Marian : Libertarian
   D 03-02-2006 7:52
  RE: Marian : Libertarian
   tato 03-02-2006 11:36
  RE: Marian : Libertarian
   D 04-02-2006 13:16
  RE: Marian : Libertarian
   tato 04-02-2006 17:42
  RE: Marian : Libertarian
   D 05-02-2006 13:11
  RE: Marian : Libertarian
   Marián Šarkozy 05-02-2006 19:42
  RE: Marian : Libertarian
   D 06-02-2006 21:29
  RE: Marian : Libertarian
   E 08-02-2006 14:57
  RE: Marian : Libertarian
   D 08-02-2006 16:50
  RE: Socializmus zvitazi . Vzdy znova a znova.
   Ja 23-02-2006 11:06
  RE: Libertarian
   andrej beno 30-01-2006 10:54
  RE: Libertarian
   D 30-01-2006 14:27
  RE: Libertarian
   Milton 30-01-2006 15:30
  RE: Libertarian
   D 30-01-2006 16:40
  RE: Libertarian
   Milton 30-01-2006 17:12
  RE: Libertarian
   D 30-01-2006 18:03
  RE: Libertarian
   Milton 30-01-2006 19:22
  RE: Libertarian
   D 30-01-2006 19:59
  RE: Libertarian
   Autor 30-01-2006 17:38
  RE: Libertarian
   D 30-01-2006 17:51
  RE: Libertarian
   marian 09-02-2006 9:30
  Dominique
   Vance 23-06-2006 5:42
  Miguel
   Clint 29-07-2006 9:49
  J
   Troy 06-08-2006 6:02
  problém so socializmom
   viab 30-01-2006 11:00
  nemate email
   vychodnar 30-01-2006 11:52
  RE: nemate email
   Lukas Krivosik 30-01-2006 12:46
  RE: nemate email
   libertarian 30-01-2006 13:30
  RE: nemate email
   Lukas Krivosik 30-01-2006 14:11
  RE: nemate email
   libertarian 30-01-2006 14:51
  RE: nemate email
   romco 30-01-2006 14:59
  ale,ale romcik
   vychodnar 31-01-2006 16:30
  RE: nemate email
   Zolo 30-01-2006 16:13
  RE: nemate email
   D 30-01-2006 16:54
  RE: nemate email
   Autor 30-01-2006 17:35
  vekto je jasne
   D 30-01-2006 12:33
  RE: vekto je jasne
   Lubosb 30-01-2006 15:00
  RE: vekto je jasne
   Lubosb 30-01-2006 15:16
  RE: vekto je jasne
   D 30-01-2006 16:34
  RE: vekto je jasne
   Jozef Filko 30-01-2006 18:55
  RE: vekto je jasne
   D 30-01-2006 20:01
  RE: vekto je jasne
   D 30-01-2006 15:16
  RE: vekto je jasne
   Lubosb 30-01-2006 15:27
  RE: vekto je jasne
   romco 30-01-2006 15:32
  RE: vekto je jasne
   Lubosb 30-01-2006 16:00
  RE: vekto je jasne
   romco 30-01-2006 16:06
  RE: vekto je jasne
   D 31-01-2006 9:36
  RE: vekto je jasne
   D 30-01-2006 16:18
  RE: vekto je jasne
   Autor 30-01-2006 16:59
  RE: vekto je jasne
   D 30-01-2006 17:20
  RE: vekto je jasne
   Autor 30-01-2006 18:42
  RE: vekto je jasne
   D 30-01-2006 20:11
  RE: vekto je jasne
   Jozef Filko 30-01-2006 20:27
  RE: vekto je jasne
   D 30-01-2006 20:41
  RE: vekto je jasne
   Jozef Filko 30-01-2006 20:52
  RE: vekto je jasne
   D 30-01-2006 22:12
  RE: vekto je jasne
   tato 30-01-2006 22:24
  RE: vekto je jasne
   D 30-01-2006 22:45
  RE: vekto je jasne
   tato 30-01-2006 23:15
  RE: vekto je jasne
   D 31-01-2006 9:34
  RE: vekto je jasne
   Peter Šurda 30-01-2006 22:58
  RE: vekto je jasne
   Zolo 31-01-2006 16:32
  RE: vekto je jasne
   D 30-01-2006 20:13
  RE: vekto je jasne
   Autor 30-01-2006 21:56
  RE: vekto je jasne
   D 30-01-2006 22:50
  RE: vekto je jasne
   Autor 30-01-2006 23:12
  RE: vekto je jasne
   D 31-01-2006 18:49
  RE: vekto je jasne
   Jozef Filko 30-01-2006 18:59
  RE: vekto je jasne
   D 30-01-2006 20:50
  RE: vekto je jasne
   Jozef Filko 30-01-2006 20:54
  RE: vekto je jasne
   D 30-01-2006 22:46
  Jerald
   Rick 12-06-2006 7:44
  Jerald
   Rick 12-06-2006 7:44
  Jerald
   Rick 12-06-2006 7:45
  Quincy
   Chris 17-06-2006 19:21
  Ezekiel
   Greggory 15-07-2006 19:15
  Elvis
   Arnaldo 28-07-2006 15:04
  Marty
   Arron 29-07-2006 9:52
  Vladimir
   Jim 06-08-2006 6:02
  RE: vekto je jasne
   Autor 30-01-2006 18:57
  RE: vekto je jasne
   D 30-01-2006 20:20
  RE: vekto je jasne
   Jozef Filko 30-01-2006 20:30
  RE: vekto je jasne
   D 30-01-2006 20:55
  RE: vekto je jasne
   marek 21-04-2011 14:57
  autor
   kazatel 30-01-2006 15:51
  RE: autor
   romco 30-01-2006 15:54
  RE: autor
   kazatel 30-01-2006 16:08
  RE: autor
   kazatel 30-01-2006 16:12
  RE: autor
   Autor 30-01-2006 17:06
  RE: autor
   Autor 30-01-2006 17:08
  RE: autor
   kazatel 30-01-2006 19:22
  RE: autor
   Jozef Filko 30-01-2006 19:29
  RE: autor
   kazatel 30-01-2006 21:06
  RE: autor
   Autor 30-01-2006 21:47
  Leroy
   Maverick 12-06-2006 7:43
  Sammy
   Devon 17-06-2006 19:21
  Davin
   Sullivan 23-06-2006 5:41
  RE: autor
   Milton 30-01-2006 19:15
  RE: autor
   kazatel 30-01-2006 19:19
  RE: autor
   Jozef Filko 30-01-2006 19:24
  RE: autor
   kazatel 30-01-2006 19:38
  RE: autor
   Jozef Filko 30-01-2006 19:52
  RE: autor
   Autor 30-01-2006 23:04
  RE: autor
   D 01-02-2006 2:07
  RE: autor
   Autor 01-02-2006 10:54
  RE: autor
   D 01-02-2006 19:11
  RE: autor
   Milton 30-01-2006 19:27
  RE: autor
   kazatel 30-01-2006 19:35
  RE: autor
   Milton 30-01-2006 19:43
  RE: autor
   Jozef Filko 30-01-2006 19:45
  RE: autor
   kazatel 30-01-2006 19:59
  RE: autor
   Jozef Filko 30-01-2006 20:04
  RE: autor
   D 30-01-2006 21:15
  RE: autor
   Jozef Filko 30-01-2006 21:44
  RE: autor
   D 30-01-2006 22:36
  RE: autor
   tato 30-01-2006 22:55
  RE: autor
   D 30-01-2006 23:28
  RE: autor
   tato 31-01-2006 0:03
  RE: autor
   D 31-01-2006 14:16
  RE: autor
   tato 31-01-2006 21:01
  RE: autor
   Jozef Filko 31-01-2006 14:10
  RE: autor
   D 31-01-2006 14:35
  RE: autor
   D 30-01-2006 21:06
  RE: autor
   Jozef Filko 30-01-2006 21:14
  RE: autor
   D 30-01-2006 21:20
  RE: autor
   Jozef Filko 30-01-2006 21:40
  RE: autor
   D 30-01-2006 22:21
  RE: autor
   Milton 30-01-2006 19:35
  RE: autor
   kazatel 30-01-2006 19:41
  RE: autor - udaje o vzdelani
   j. 31-01-2006 19:04
  RE: autor - udaje o vzdelani
   Autor 01-02-2006 9:44
  Prosím pomôžte
   hlúpy jano 30-01-2006 22:10
  RE: Prosím pomôžte
   Marián Šarkozy 30-01-2006 22:34
  RE: Prosím pomôžte
   Firstborn 30-01-2006 23:16
  RE: Prosím pomôžte
   Marián Šarkozy 31-01-2006 11:09
  RE: Prosím pomôžte
   Firstborn 30-01-2006 23:15
  RE: Prosím pomôžte
   Zolo 30-01-2006 23:51
  RE: Prosím pomôžte
   vychodnar 31-01-2006 1:59
  RE: Prosím pomôžte
   romco 31-01-2006 6:43
  ??
   vychodnar 31-01-2006 16:24
  RE: Prosím pomôžte
   Branislav Sepeši 31-01-2006 8:58
  RE: Prosím pomôžte
   Martin Hanus 31-01-2006 16:18
  RE: Prosím pomôžte
   hlúpy jano 01-02-2006 13:09
  RE: Prosím pomôžte
   Martin Hanus 01-02-2006 14:45
  My zidobolsevici a slobodomurary
   libertarian 31-01-2006 8:57
  RE: My zidobolsevici a slobodomurary
   hlúpy jano 31-01-2006 9:08
  RE: My zidobolsevici a slobodomurary
   D 31-01-2006 14:34
  RE: My zidobolsevici a slobodomurary
   libertarian 31-01-2006 15:05
  RE: My zidobolsevici a slobodomurary
   D 31-01-2006 15:58
  svedsky model - ?
   LABOREC 31-01-2006 10:39
  RE: svedsky model - ?
   libertarian 31-01-2006 10:48
  RE: svedsky model - ?
   arles 06-02-2006 17:10
  Mato
   D 31-01-2006 19:04
  konecne riesenie volebneho prava
   amron 31-01-2006 23:01
  vyborne
   romco 31-01-2006 23:49
  publikovat minimalne v karentovanom casopise...
   Braňo 01-02-2006 17:53
  RE: publikovat minimalne v karentovanom casopise...
   Autor 01-02-2006 21:44
  RE: publikovat minimalne v karentovanom casopise...
   D 02-02-2006 2:51
  RE: publikovat minimalne v karentovanom casopise...
   Braňo 02-02-2006 14:07
  RE: publikovat minimalne v karentovanom casopise...
   autor 02-02-2006 17:29
  RE: publikovat minimalne v karentovanom casopise...
   autor 02-02-2006 17:30
  RE: publikovat minimalne v karentovanom casopise...
   Braňo 03-02-2006 1:55
  RE: publikovat minimalne v karentovanom casopise...
   autor 03-02-2006 11:21
  RE: publikovat minimalne v karentovanom casopise...
   Braňo 03-02-2006 15:13
  RE: publikovat minimalne v karentovanom casopise...
   autor 03-02-2006 17:30
  RE: publikovat minimalne v karentovanom casopise...
   Braňo 03-02-2006 21:30
  RE: publikovat minimalne v karentovanom casopise...
   Braňo 02-02-2006 14:16
  Pre zaujimavost
   JKG 01-02-2006 23:55
  RE: Pre zaujimavost
   autor 02-02-2006 12:28
  RE: Pre zaujimavost
   JKG 02-02-2006 14:13
  RE: Pre zaujimavost
   Jozef Filko 02-02-2006 17:57
  RE: Pre zaujimavost
   JKG 02-02-2006 19:24
  RE: Pre zaujimavost
   Jozef Filko 02-02-2006 20:31
  RE: Pre zaujimavost
   JKG 02-02-2006 20:54
  RE: Pre zaujimavost
   D 03-02-2006 2:27
  RE: Pre zaujimavost
   Jozef Filko 03-02-2006 13:25
  RE: Pre zaujimavost
   autor 02-02-2006 18:19
  RE: Pre zaujimavost
   JKG 02-02-2006 19:05
  RE: Pre zaujimavost
   Braňo 02-02-2006 14:36
  RE: Pre zaujimavost
   autor 02-02-2006 20:47
  RE: Pre zaujimavost
   Braňo 03-02-2006 0:49
  RE: Pre zaujimavost
   autor 03-02-2006 10:50
  RE: Pre zaujimavost
   Braňo 03-02-2006 20:54
  RE: Pre zaujimavost
   autor 03-02-2006 22:08
  RE: Pre zaujimavost
   autor 03-02-2006 22:21
  RE: Pre zaujimavost
   Braňo 04-02-2006 13:31
  RE: Pre zaujimavost
   autor 04-02-2006 17:26
  RE: Pre zaujimavost
   Braňo 05-02-2006 1:22
  RE: Pre zaujimavost
   autor 05-02-2006 10:39
  RE: Pre zaujimavost
   Braňo 06-02-2006 0:03
  RE: Pre zaujimavost
   autor 07-02-2006 6:38
  Mathew
   Jess 17-06-2006 19:22
  Brendon
   Sherman 15-07-2006 13:49
  Ronny
   Branden 03-08-2006 22:38
  Zechariah
   Ellis 04-08-2006 14:41
  Zechariah
   Ellis 04-08-2006 14:44
  Rex
   Darin 06-08-2006 5:59
  Rex
   Darin 06-08-2006 6:02
  RE: Pre zaujimavost
   autor 07-02-2006 6:42
  RE: Pre zaujimavost
   Braňo 07-02-2006 21:24
  RE: Pre zaujimavost
   D 07-02-2006 22:36
  RE: Pre zaujimavost
   Braňo 09-02-2006 17:37
  do tretice
   romco 02-02-2006 2:16
  RE: do tretice
   romco 02-02-2006 2:17
  RE: do tretice
   hlúpy jano 02-02-2006 9:37
  RE: do tretice
   Pablos 05-02-2006 18:29
  RE: do tretice
   hlúpy jano 06-02-2006 22:05
  RE: do tretice
   romco 02-02-2006 2:20
  RE: do tretice
   autor 02-02-2006 13:05
  RE: do tretice
   romco 02-02-2006 13:18
  tak
   romco 02-02-2006 13:17
  DOLEZITY FAKT
   Lukas Krivosik 02-02-2006 20:01
  RE: DOLEZITY FAKT
   D 03-02-2006 22:40
  Svedsko
   Richard 03-02-2006 9:13
  Paľo, ozvi sa mi prosím
   Miro 24-02-2006 0:17
  veľa otáznikov
   Milos 28-02-2006 14:29
  RE: veľa otáznikov
   autor 01-03-2006 19:01
  RE: veľa otáznikov
   Milos 15-03-2006 10:39
  RE: veľa otáznikov
   autor 15-03-2006 18:37
  PRECO TAM TEDA ZIJE?
   reny 09-08-2006 16:56
  Znôžka klamstiev
   Titus 18-05-2009 16:35
  fasisticke nazory
   polemik 15-12-2009 14:29
  chudak
   pk 12-01-2010 11:39
  ale pan vyskumnik...
   Karina 27-02-2013 10:43

   

 

EUtópia

Už roky Slovensko pokorne plní všetko, čo si Európska únia zmyslí. Máme však v sebe dosť hrdosti, aby sme aspoň občas reagovali na vztýčený ukazovák Bruselu vztýčeným prostredníkom? Skončili vstupom do EÚ naše dejiny? Naozaj je integrácia prospešná hospodárskemu rastu? Vyrieši teraz Únia všetky problémy Slovenska za nás? Sú európski byrokrati osvietenejší než naši? Sú europolitici múdrejší a poctivejší, než tí naši? Budú si teraz európske národy nezištne pomáhať a obetujú pre európsku myšlienku aj svoje národné záujmy? A bolo by správne, keby tak urobili? My si nemyslíme, že s Európskou úniou je všetko košér...

Tiráž

Názov

Kontakt Šéfredaktor Redakcia Editor Vydavateľ Zakladateľ

Ďalšie odkazy

Newsletter

Ak chcete byť informovaný o zaujímavých novinkách na Pravom Spektre, vyplňte Vašu e-mailovú adresu. (frekvencia cca. 1 správa za mesiac)
 

 
Copyright © 2001-2024 Pravé Spektrum, občianske združenie
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group