ISSN 1335-8715

11-01-2006   Martin Fott   Kultúrna vojna   verzia pre tlač

Američtí skauti se ubránili homosexuálním fanatikům

Česká média a homosexuální agitátoři mohli v závěru roku 2005 slavit dílčí vítězství, když Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila především hlasy levicových poslanců návrh zákona o registrovaném partnerství osob stejného pohlaví. Nejen v České republice je ovšem v současnosti v módě ochraňovat hodné homosexuály a pečovat o jejich práva proti netolerantní většině spoutané nemoderními předsudky.

V americkém San Diegu tamní homosexuální aktivisté srovnali skautský oddíl s násilnickou rasistickou organizací Ku-Klux-Klan, která byla v historii známa terorem a vraždami příslušníků černošského obyvatelstva. Důvodem tohoto srovnání bylo, že si američtí skauti dovolili nepřijímat za své vedoucí osoby s homosexuální orientací.

Homosexuální aktivisté zorganizovali v San Diegu protestní pochod, jehož cílem bylo donutit tamní chlapeckou skautskou organizaci, aby za své vedoucí přijímala také homosexuály. Aktivisté, kteří své snažení zastřešili heslem „Skauting pro všechny“, vyjádřili stanovisko, že vedoucími v organizaci Boy Scouts of America by měl být kdokoliv bez ohledu na svoji víru, pohlaví či sexuální orientaci.

Asi nepřekvapí, že americké „celebrity“, které jsou vždy ochotné posloužit zájmům Demokratické strany a různých nátlakových menšin, se ke kampani utlačovaných homosexuálů nadšeně přidali. „Institucionalizovaná homofobie u skautů, v církvi a ve školách je ta nejkrutější ze všech,“ prohlásil herec Ian McKellan, který hrál postavu Gandolfa v trilogii Pán Prstenů.

Homosexuálové nalezli podporu i u Americké unie pro občanská práva (ACLU), což je velmi vlivná levicově-liberální organizace s téměř komunistickými rysy, která právními prostředky bojuje podle svých slov za lidská práva, ovšem ve skutečnosti brání zájmy výrobců pornografie a pedofilů a tvrdě vystupuje proti křesťanství a skautům.

ACLU skupina pohrozila žalobami proti veřejným organizacím a školám podporujícím skauty, a to právě na podkladě toho, že skauti při přijímání vedoucích diskriminují homosexuály, a tedy nemají mít nárok na jakékoliv využívání veřejných prostředků a zařízení. Skautská organizace se tak ocitla pod palbou žalob fanatických aktivistů, kteří se ve své podstatě snažili znemožnit další fungování skautů, kteří jsou již po desetiletí organizací vychovávající chlapce v duchu morálky a vlastenectví ve slušné a vzorné občany.

Normální člověk zřejmě nespatří nic závadného na tom, že skauti za smysl svého fungování považují výchovu chlapců v silné, zdravé a morální občany (ostatně není náhodou, že Československu komunistická moc skautskou organizaci zakázala a nahradila ji „pokrokovými“ pionýry). Pokud se skauti domnívají, homosexuálové k naplnění skautských nepřispívají, mají na to svaté právo. Do jisté míry chápu obavy rodičů, kteří posílají své děti na skautské tábory proto, aby z nich udělaly tvrdé a solidní chlapy, a nikoliv účastníky pedofilních sexuálních hrátek homosexuálních instruktorů.

Ačkoliv homosexuální hnutí ve Spojených státech a v České republice se jistě v mnohém liší, určité paralely nalézt lze. Homosexuální aktivisté jdou za svým cílem tvrdě; jakýmsi zvláštním hnutím svých myslí dospěli k závěru, že jejich životní problémy způsobuje většinová heterosexuální společnost. Proti této údajné diskriminaci pak bojují všemi prostředky.

Některé rozdíly však přeci jenom existují. Zatímco česká levicová Poslanecká sněmovna tlaku homosexuálů a médií podlehla a schválila homosexuálům privilegium v podobě registrovaného partnerství (které není umožněno osobám rozdílného pohlaví!), ve Spojených státech se naopak zákonodárci snaží společnosti proti homosexuálním aktivistům bránit.

A tak skupina kongresmanů obou hlavních stran, především však republikánů, navrhla zákon na „podporu našich skautů“, který zajišťuje, že skautům nebude bráněno v přístupu k vládním budovám (např. školám), účasti na vládních programech apod. Tento zákon byl reakcí na předchozí žaloby ACLU, které měly za cíl skauty od přístupu ke státním zařízením, budovám a programům „odstřihnout“ pod záminkou jejich údajných diskriminačních praktik.

Zákon byl nakonec přijat v prosinci 2005. Vůdce senátní většiny Bill Frist zákon obhajoval a konstatoval, že jeho účelem je zabránit nesmyslným žalobám, které vyčerpávají skautskou organizaci a rozptylují ji od její veřejné služby. Vyjádřil přesvědčení, že skautská organizace bude pokračovat ve svém vznešeném úsilí a bude formovat srdce i duše i příští generace Američanů.

Můžeme si jen přát, aby se i český Parlament dokázal nátlakovým organizacím homosexuálů postavit čelem a přestal s poskytováním privilegií na základě odlišné sexuální orientace.

Martin Fott

http://www.euportal.cz...

  Domnelá diskriminácia
   Branislav Sepeši 11-01-2006 7:26
  Homosexualita v USA
   Dušan 11-01-2006 8:03
  RE: Homosexualita v USA
   Miso 11-01-2006 9:29
  RE: Homosexualita v USA
   Dušan 11-01-2006 11:17
  RE: Homosexualita v USA
   Miso 11-01-2006 11:35
  RE: Homosexualita v USA
   Dušan 11-01-2006 12:24
  RE: Homosexualita v USA
   Jozef Filko 11-01-2006 12:55
  RE: Homosexualita v USA
   Dušan 11-01-2006 13:28
  RE: Homosexualita v USA
   Dušan 11-01-2006 13:34
  RE: Homosexualita v USA
   Jozef Filko 11-01-2006 14:13
  RE: Homosexualita v USA
   Branislav Sepeši 11-01-2006 10:06
  RE: Homosexualita v USA
   Dušan 11-01-2006 11:30
  RE: Homosexualita v USA
   LABOREC 11-01-2006 13:51
  RE: Homosexualita v USA
   Dušan 11-01-2006 14:10
  RE: Homosexualita v USA
   LABOREC 11-01-2006 17:05
  RE: Homosexualita v USA
   Branislav Sepeši 12-01-2006 7:13
  RE: Homosexualita v USA
   LABOREC 12-01-2006 15:37
  RE: Homosexualita v USA
   D 15-01-2006 0:23
  RE: Homosexualita v USA
   Branislav Sepeši 16-01-2006 6:23
  RE: Homosexualita v USA
   D 16-01-2006 21:19
  RE: Homosexualita v USA
   Branislav Sepeši 17-01-2006 10:23
  RE: Homosexualita v USA
   D 17-01-2006 15:05
  RE: Homosexualita v USA
   peter 06-05-2006 13:27
  RE: Homosexualita v USA
   Jozef 11-01-2006 11:13
  RE: Homosexualita v USA
   Dušan 11-01-2006 11:41
  RE: Homosexualita v USA
   iko 11-01-2006 19:58
  ale, ale
   stan 11-01-2006 9:05
  RE: ale, ale
   romco 11-01-2006 11:34
  RE: ale, ale
   stan 11-01-2006 11:51
  RE: ale, ale
   Antiliberal 11-01-2006 12:05
  RE: ale, ale
   D 11-01-2006 12:12
  RE: ale, ale
   ronnY 11-01-2006 14:30
  RE: ale, ale
   Lukas Krivosik 11-01-2006 16:32
  RE: ale, ale
   stan 11-01-2006 18:41
  RE: ale, ale
   Lukas Krivosik 11-01-2006 19:12
  Nezmysel
   Peter Breiner 15-10-2006 19:29
  RE: ale, ale
   Kokoško 11-01-2006 19:48
  RE: ale, ale
   Jozef Filko 11-01-2006 19:51
  RE: ale, ale
   stan 11-01-2006 22:39
  ZIDIA
   Lukas Krivosik 12-01-2006 0:45
  RE: ZIDIA
   Dušan 12-01-2006 9:11
  RE: ZIDIA
   stan 12-01-2006 9:25
  RE: ZIDIA
   Dušan 12-01-2006 12:42
  RE: ZIDIA
   stan 12-01-2006 9:20
  RE: ZIDIA
   stan 12-01-2006 9:21
  RE: ZIDIA
   Peter Šurda 12-01-2006 17:23
  RE: ZIDIA
   stan 12-01-2006 21:27
  RE: ZIDIA
   ronnY 12-01-2006 11:26
  RE: ZIDIA
   D 12-01-2006 17:50
  RE: ZIDIA
   Lukas Krivosik 12-01-2006 18:30
  RE: ZIDIA
   romco 12-01-2006 21:30
  RE: ZIDIA
   tato 12-01-2006 23:05
  RE: ZIDIA
   romco 12-01-2006 23:07
  RE: ZIDIA
   tato 13-01-2006 18:42
  RE: ZIDIA
   romco 12-01-2006 22:26
  RE: ZIDIA
   Lukas Krivosik 12-01-2006 22:48
  RE: ZIDIA
   romco 12-01-2006 23:06
  RE: ZIDIA
   Vlado 13-01-2006 10:35
  RE: ZIDIA
   Jozef Filko 13-01-2006 14:48
  RE: ZIDIA
   D 15-01-2006 0:33
  RE: ZIDIA
   tato 15-01-2006 7:36
  RE: ZIDIA
   D 15-01-2006 13:22
  RE: ZIDIA
   tato 15-01-2006 13:29
  RE: ZIDIA
   romco 15-01-2006 15:46
  RE: ZIDIA
   D 15-01-2006 21:29
  RE: ale, ale
   D 12-01-2006 17:39
  RE: ale, ale
   Jozef Filko 12-01-2006 18:20
  RE: ale, ale
   D 13-01-2006 5:49
  RE: ale, ale
   peter 12-01-2006 13:26
  RE: ale, ale
   romco 12-01-2006 13:58
  RE: ale, ale
   tato 12-01-2006 23:12
  RE: ale, ale
   Kokoško 11-01-2006 19:50
  RE: ale, ale
   Plepo 11-01-2006 11:44
  RE: ale, ale
   jednokto 11-01-2006 12:30
  RE: ale, ale
   LABOREC 11-01-2006 13:57
  RE: ale, ale
   jednokto 13-01-2006 13:28
  RE: ale, ale
   LABOREC 25-01-2006 12:52
  RE: ale, ale
   jednokto 26-01-2006 13:41
  "rozsrobovacovi"
   killroy 15-01-2006 0:11
  RE:
   jednokto 16-01-2006 16:24
  RE: ale, ale
   Dušan 11-01-2006 13:11
  voda na mlyn panbozkarom
   jednokto 11-01-2006 12:21
  Hura!!!
   Zolo 11-01-2006 13:32
  ...
   D 11-01-2006 14:19
  nuda
   Lahvac 11-01-2006 14:33
  RE: nuda
   Lahvac 11-01-2006 14:42
  RE: nuda
   Ján Gonda 11-01-2006 15:24
  RE: nuda
   romco 11-01-2006 15:32
  RE: nuda
   Ján Gonda 11-01-2006 15:40
  RE: nuda
   romco 11-01-2006 15:51
  RE: nuda
   libertarian 12-01-2006 9:19
  pripomienky
   iko 11-01-2006 20:26
  budme korektni
   Filip Likavcan 11-01-2006 21:52
  Skauti maju pravo na doveryhodnost
   Pol 12-01-2006 0:06
  RE: Skauti maju pravo na doveryhodnost
   Lahvac 12-01-2006 10:56
  RE: Skauti maju pravo na doveryhodnost
   Pol 12-01-2006 14:45
  RE: Skauti maju pravo na doveryhodnost
   Peter Šurda 12-01-2006 16:37
  RE: Skauti maju pravo na doveryhodnost
   Certik 15-02-2006 4:47
  RE: Skauti maju pravo na doveryhodnost
   eleanor 30-01-2006 12:41
  Aktivisti ... pred Vatikánom
   Jozef Filko 13-01-2006 22:42
  Prave spektrum
   Maros 14-01-2006 10:11
  RE: Prave spektrum
   Lukas Krivosik 14-01-2006 12:38
  RE: Prave spektrum
   Antiliberal 14-01-2006 15:16
  RE: Prave spektrum
   D 15-01-2006 0:40
  RE: Prave spektrum
   stan 15-01-2006 20:48
  RE: Prave spektrum
   jednokto 16-01-2006 16:25
  RE: Prave spektrum
   libertarian 16-01-2006 7:57
  RE: Prave spektrum
   Lukas Krivosik 16-01-2006 18:23
  RE: Prave spektrum
   Peter Šurda 16-01-2006 21:13
  RE: Prave spektrum
   Makovníček 17-01-2006 6:26
  Zidia
   Lukas Krivosik 17-01-2006 8:21
  Krivošík
   stan 17-01-2006 8:32
  RE: Krivošík
   Lukas Krivosik 17-01-2006 8:58
  RE: Krivošík
   jednokto 18-01-2006 11:40
  RE: Krivošík
   Lukas Krivosik 18-01-2006 12:29
  RE: Krivošík
   Antiliberal 18-01-2006 13:21
  RE: Krivošík
   Peter Šurda 18-01-2006 14:33
  RE: Krivošík
   libertarian 18-01-2006 15:05
  RE: Krivošík
   Lukas Krivosik 18-01-2006 15:37
  RE: Krivošík
   kazatel 19-01-2006 13:24
  RE: Krivošík
   D 19-01-2006 15:52
  RE: Krivošík
   kazatel 19-01-2006 17:27
  RE: Krivošík
   D 20-01-2006 3:11
  RE: Krivošík
   kazatel 20-01-2006 8:31
  RE: Krivošík
   Antiliberal 20-01-2006 7:14
  RE: Krivošík
   D 05-02-2006 3:39
  hlúposť
   ronnY 17-01-2006 8:46
  RE: hlúposť
   Lukas Krivosik 17-01-2006 9:07
  "Registrované partnerství" zleva
   Tom 19-03-2006 8:04

   

 

Kultúrna vojna

Kresťanstvo je tepelnou izoláciou kapitalizmu i západnej civilizácie a kultúrna vojna je vojnou o dušu Západu. Ide v nej o to, či židovsko-kresťanské dedičstvo bude naďalej pre našu civilizáciu smerodajné, alebo či nad morálkou života zvíťazí pudová pseudomorálka smrti. Kultúrna vojna je bojom o zachovanie kultúrnosti západného človeka. Ak zničíme našu civilizačnú tradíciu, nepovstane z jej popola žiadny „nový človek“, nezaťažený poverami a predsudkami, ako si namýšľa liberálna ľavica. Kultúrnosť je to, čo človeka odlišuje od zvieraťa. Zničenie kultúrnosti povedie len k vyslobodeniu zvieraťa, ktoré sa pod tenkou vrstvou civilizácie skrýva v každom z nás.

Tiráž

Názov

Kontakt Šéfredaktor Redakcia Editor Vydavateľ Zakladateľ

Ďalšie odkazy

Newsletter

Ak chcete byť informovaný o zaujímavých novinkách na Pravom Spektre, vyplňte Vašu e-mailovú adresu. (frekvencia cca. 1 správa za mesiac)
 

 
Copyright © 2001-2024 Pravé Spektrum, občianske združenie
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group