ISSN 1335-8715

09-01-2006   Martin Hanus   Kultúrna vojna   verzia pre tlač

Učiteľky sexu

Keď uvidíte v najbližšej dobe v obchode štrnásťročného chlapca s anjelským výrazom, ako si s rumencom v tvári vyberá z regálu prezervatív, vystrašene ho kladie do košíka a zahanbene sa potáca k prekvapenej predavačke, nemusí to nevyhnutne znamenať, že máte problém so zrakom. Ani to, že chlapca šikanuje starší kamarát číhajúci za rohom. To sa len na našich školách začína vyučovať sexuálna výchova v pokrokovom prevedení.

Ako metodická ukážka náplne budúceho predmetu nech slúži článok v denníku SME „Deti majú právo baviť sa o sexe“ (22.10, sobotná príloha Víkend). Autorka Barbora Dvořáková (okrem iného) predstavuje s neskrývaným obdivom zvolenskú učiteľku Lenku Rovňanovú, ktorá svojich deviatakov učí aj „praktické veci“: majú napríklad zistiť dostupnosť ochranných prostriedkov, koľko stoja, ako sa používajú alebo „dostanú za úlohu kúpiť prezervatív, aby zistili, či majú zábrany vyžiadať si ho a tiež, s akou reakciou sa stretnú.“ Potom na hodine diskutujú o svojich „pocitoch a skúsenostiach“.

Povedané inak: ideálom tohto vzdelávania je docieliť stav, keď si deviatak bez zábran kupuje prezervatív, ktorý mu s povzbudzujúcim žmurknutím kasíruje rozradostená predavačka. Čo s kondómom urobí ďalej, už nemá koho čo zaujímať. Hlavná vec, že bol poučený. Zvolenská učiteľka, podľa článku „biela vrana v slovenskom školstve“, „jemná, kultivovaná blondínka“, „vzdelaná a nesmierne ľudská“ vraj ukazuje, že „sexualita (nie je) nič temného a lepkavého, ale krásna a dôležitá vec“.

V spolupráci so Spoločnosťou pre plánované rodičovstvo (SPR) Rovňanová vzdeláva ďalších pedagógov – z bielej vrany sa má stať zrejme kŕdeľ, ktorý sa s radostnou zvesťou o modernom chápaní sexuality rozletí po celej krajine.

Lenže iba s iróniou si tu nevystačíme, pretože pointa je vážnejšia. SPR a s ňou spriatelení sexuológovia sa podieľajú nielen na workshopoch pre učiteľov, ale aj na príprave učebnice pre predmet, o ktorý sa usilujú so zanietením bojovníkov za ľudské práva. Deti vraj majú „právo na informácie“ o svojej sexualite, ktoré slovenské školy porušujú, pretože ich neposkytujú v dostatočnej miere a zotrvávajú vo svojich osnovách na výchove k rodičovstvu.

Podľa predstaviteľky SPR Oľgy Pietruchovej rezervy vo výuke sexuálnej výchovy dokonca odporujú medzinárodným dokumentom. Prípadný spor je tak už vlastne vyriešený: ten, kto si neželá výučbu sexuálnej výchovy podľa vkusu SME a školských sexuálnych reformátorov, už nie je ani názorový oponent, ale hneď dvojnásobný porušovateľ práv: práva detí a medzinárodného práva.

Pietruchová vysvetlila, čo znamená odstrániť protiprávny stav: „Namiesto sexuálna výchova sa hovorí o výchove k manželstvu a rodičovstvu. Lenže to predsa nie je to isté. Mladí ľudia si ešte neplánujú rodičovstvo, napriek tomu majú nárok na široký rozsah informácií, ako prevenciu pred chorobami či neplánovaným rodičovstvom, veď začínajú s intímnym životom.“ Nová výuka má byť teda o sexe ako o izolovanej veci, ktorú si netreba spájať s manželstvom a rodičovstvom. Potom je už len logické, že ústrednú rolu na hodinách musí hrať kondóm. A sex zobrazený v živočíšnej podobe – „bez predsudkov“.

Z celoslovenského dotazníka, ktorý SPR rozposlala tristošesť deťom vo veku 13 až 16 rokov, aby reformátori zmapovali, čo deti nevedia a čo chcú vedieť (nezabúdajme, majú právo na informácie...), napríklad vyplynulo, že im chýbajú vedomosti o análnom a orálnom sexe. Samozrejme, aby celý predmet vyzeral nielen prvoplánovo sexisticky, reformátori chcú k nemu pribaliť, čo sa dá: ochrana pred prenosnými chorobami, pred sexuálnym násilím a zneužívaním, majú sa odstraňovať rodové stereotypy o žene, ktorá sedí doma a stará sa o deti, kým muž zarába peniaze, odstraňovanie predsudkov v oblasti sexuálnej orientácie a podobne.

Psychológovia Ivan Lukšík a Ľubica Lukšíková, ktorí robia pre SPR, v jednej zo svojich analýz upozorňujú, že „mnohé témy sa nepreberajú kvôli cirkevnému zameraniu škôl“, keďže vyučovanie o sexuálnych a reprodukčných právach predstavuje „treciu plochu s náboženstvom“. Hodiny náboženstva obzvlášť ležia v žalúdku aj redaktorke SME, pretože žiak tu „namiesto pravdivých informácií o sexualite počúva, že homosexualita je dedičný hriech, masturbácia škodí zdraviu, predmanželský sex je neprípustný a každá interrupcia rovná sa vražda.“

Dvořákovú znepokojuje, že na jednotlivých školách môže funkciu koordinátorky pre sexuálnu výchovu získať „ortodoxná katolíčka, ktorá sama brojí proti zavedeniu sexuálnem výchovy na základných školách, lebo citujem jednu z nich ´bolo by to predsa navádzanie detí, aby žili sexuálnym životom´“. Dvořákovej „ortodoxná katolíčka“ to však vystihla úplne presne.

SME k článku uverejnilo komiksové obrázky zo zahraničných učebníc sexuálnych výchovy, z ktorých by sa mohlo učiť na Slovensku, resp. by slúžili ako predloha pre slovenskú učebnicu. Na jednom z nich sú zobrazené obscénne kreslené postavičky chlapcov a okolo nich posolstvá o masturbácii ako: „Je to absolútne neškodné, a nezáleží na tom, ako často to robíš“, alebo otázka: „Môžeš masturbovať pred skúškou, alebo športom?“ s upokojujúcim vysvetlením, že „niektorí športovci kľudne masturbujú, alebo majú pohlavný styk pred zápasom“.

Učebný materiál pre deti na základných školách môže niekomu pripadať ako jednoducho zvrhlosť, no podľa SME sú komiksy „zábavné“ a „plné informácií“. Naopak, autorka sa opäť pohoršuje nad „mentorovaním“ učiteliek, ktoré sa na jednej besede s homosexuálom nakazeným HIV pýtali, koľko partnerov dotyčný vystriedal.

Nato, aby sa mohli zástancovia sexuálnej výchovy tváriť ako spoločensky užitoční, vytvorili umelý konštrukt, podľa ktorého sú trinásťročné a štrnásťročné deti obeťami vlastnej neinformovanosti, zadubených rodičov a katechétov na hodinách náboženstva, a v tomto nevedomom stave sa bežne oddávajú sexu. Úlohou školy je teda rešpektovať danú skutočnosť, v nijakom prípade ju neodsudzovať, ale oboznámiť žiakov, ako to robiť čo najbezpečnejšie, ako používať a kde si zadovážiť ochranné prostriedky.

Kým marxisti poznali kapitalistu-vykorisťovateľa a robotníka-vykorisťovaného, dnešná ľavicovo-liberálna ortodoxia odhalila rodiny a školy plné kresťanských predsudkov, od ktorých treba deti s právom na informácie oslobodiť. Výchova detí teda ani v najintímnejších veciach nepatrí rodičom, ale osvietenej edukácii cez monopol štátneho školstva.

Prirodzene, celá schéma je absurdná: nejde o nijakú úprimnú starosť o deti, ktoré sa vplyvom neinformovanosti dostanú do nepríjemnej situácie (pohlavná choroba, nechcené tehotenstvo), ale o psychiku sexuálnych revolucionárov, ktorí si liečia vlastné komplexy a problémy s tradičnou morálkou. Napokon, ako môžu takéto hodiny vyzerať v praxi?

Človek nemusí mať za sebou učiteľskú prax (ako autor tohto článku), aby si vedel predstaviť reakcie detí, ktoré majú pred svojimi 30 spolužiakmi s učiteľom rozoberať o tých najintímnejších veciach. Nevinné duše sa budú cítiť nesmierne trápne, kým odviazanejší spolužiaci budú mať z celej hodiny šou, tak ako si urobili šou z vyššie uvedeného dotazníka.

Deti, ktoré má pobyt vo veľkých školských kolektívov viesť ku kultivácii vzťahov, k vytváraniu étosu spoločenskej komunikácie, budú zrazu zbavené svojej intimity a ochranných sfér. Zábrany, ktoré má poznať každý slušný človek, majú byť zrazu nemoderné až netolerantné.

Ako sa budú v triede cítiť dievčatá, keď bude učiteľ chlapcom vysvetľovať použitie kondómu? Ako to bude s dôstojnosťou chlapcov? A s poslaním učiteľov, z ktorých sa majú po novom stať distribútori kondómov a novej morálky, kde sa kolektívne vyvolávajú sexuálne predstavy a chápanie sexu sa v očiach detí legitimizuje ako druh športu?

Spoločnosť pre plánované rodičovstvo má na vytvorení čo najfrivolnejšej spoločenskej atmosféry prirodzený záujem, pretože len v takej sa môže byť po jej „radách do života“ dopyt. Svoje predstavy si môže pokojne šíriť ďalej, ale mimo škôl, kde sa majú v dôstojnom a úctivom prostredí formovať detské mysle a emócie. Perverzné osoby predsa nemajú v areáli škôl čo hľadať.

Martin Hanus

Článok bol uverejnený vo vianočnom čísle revue Impulz. Vychádza s láskavým zvolením redakcie.

www.ImpulzRevue.sk

  Martin
   D 09-01-2006 6:22
  perfert.
   libertarian 09-01-2006 8:51
  RE: perfert.
   Milton 09-01-2006 12:50
  RE: perfert.
   Lahvac 09-01-2006 13:17
  RE: perfert.
   Milton 09-01-2006 13:30
  RE: perfert.
   Lahvac 09-01-2006 13:36
  RE: perfert.
   iko 09-01-2006 14:03
  RE: perfert.
   iko 09-01-2006 14:05
  RE: perfert.
   Lahvac 09-01-2006 14:44
  RE: perfert.
   Lukas Krivosik 09-01-2006 16:56
  RE: perfert.
   iko 09-01-2006 17:11
  RE: perfert.
   Lukas Krivosik 09-01-2006 19:06
  RE: perfert.
   Lahvac 09-01-2006 22:30
  RE: perfert.
   tato 09-01-2006 23:08
  RE: perfert.
   Lukas Krivosik 09-01-2006 23:44
  RE: perfert.
   Lukas Krivosik 09-01-2006 23:50
  RE: perfert.
   romannn 09-01-2006 17:33
  RE: perfert.
   Lukas Krivosik 09-01-2006 18:52
  RE: perfert.
   romannn 09-01-2006 19:20
  RE: perfert.
   Peter Friso 12-01-2006 16:53
  RE: perfert.
   ono 15-01-2007 12:31
  RE: perfert.
   Whig 09-01-2006 18:55
  RE: perfert.
   Ján Gonda 09-01-2006 21:31
  RE: perfert.
   Lukas Krivosik 10-01-2006 0:00
  RE: perfert.
   libertarian 10-01-2006 8:48
  RE: perfert.
   Ján Gonda 10-01-2006 9:45
  RE: perfert.
   D 11-01-2006 14:52
  RE: perfert.
   Peter Šurda 11-01-2006 19:01
  RE: perfert.
   D 13-01-2006 9:51
  RE: perfert.
   Rasto 12-01-2006 10:56
  Sexuálna výchova
   Dušan 09-01-2006 9:19
  RE: Sexuálna výchova
   Peter Šurda 09-01-2006 10:36
  RE: Sexuálna výchova
   Lahvac 09-01-2006 12:01
  RE: Sexuálna výchova
   Milton 09-01-2006 12:53
  Precco sexualna vychova
   Lahvac 09-01-2006 9:22
  RE: Precco sexualna vychova
   Petronela 09-01-2006 12:24
  RE: Precco sexualna vychova
   Lahvac 09-01-2006 12:35
  RE: Precco sexualna vychova
   romanko 09-01-2006 14:41
  RE: Precco sexualna vychova
   Tomáš Garrigue 09-01-2006 17:04
  RE: Precco sexualna vychova
   D 15-01-2006 13:38
  RE: Precco sexualna vychova
   kazatel 09-01-2006 16:02
  RE: Precco sexualna vychova
   Martin Hanus 09-01-2006 16:19
  RE: Precco sexualna vychova
   asket 09-01-2006 16:28
  RE: Precco sexualna vychova
   jednokto 10-01-2006 18:35
  doporucujem
   Osmonoh 09-01-2006 10:07
  Komu to cele prospieva
   Antiliberal 09-01-2006 10:41
  RE: Komu to cele prospieva
   Plepo 09-01-2006 11:49
  RE: Komu to cele prospieva
   D 09-01-2006 13:11
  RE: Komu to cele prospieva
   Lahvac 09-01-2006 13:18
  RE: Komu to cele prospieva
   iko 09-01-2006 14:11
  RE: Komu to cele prospieva
   iko 09-01-2006 14:40
  RE: Komu to cele prospieva
   Martin Hanus 09-01-2006 15:40
  RE: Komu to cele prospieva
   Antiliberal 09-01-2006 21:21
  RE: Komu to cele prospieva
   romannn 09-01-2006 21:50
  RE: Komu to cele prospieva
   Krtko 09-01-2006 22:07
  RE: Komu to cele prospieva
   Peter Šurda 09-01-2006 22:14
  RE: Komu to cele prospieva
   Makovníček 10-01-2006 6:59
  RE: Komu to cele prospieva
   Martin Hanus 10-01-2006 13:26
  RE: Komu to cele prospieva
   jednokto 10-01-2006 18:41
  RE: Komu to cele prospieva
   libertarian 11-01-2006 9:41
  RE: Komu to cele prospieva
   libertarian 11-01-2006 9:34
  RE: Komu to cele prospieva
   D 15-01-2006 13:46
  Blabol
   Modra je dobra 09-01-2006 13:59
  USA nas vzor
   BeBe 09-01-2006 22:27
  RE: USA nas vzor
   Lahvac 09-01-2006 22:31
  RE: USA nas vzor
   Jozef Filko 09-01-2006 22:50
  RE: USA nas vzor
   BeBe 09-01-2006 23:46
  RE: USA nas vzor
   BeBe 09-01-2006 23:49
  RE: USA nas vzor
   Martin Hanus 10-01-2006 13:33
  RE: USA nas vzor
   BeBe 10-01-2006 21:13
  RE: USA nas vzor
   romco 10-01-2006 21:36
  RE: USA nas vzor
   Martin Hanus 11-01-2006 10:20
  Martin Hanus
   vychodnar 11-01-2006 15:59
  RE: USA nas vzor
   BeBe 12-01-2006 1:52
  RE: USA nas vzor
   Martin Hanus 12-01-2006 12:44
  RE: USA nas vzor
   BeBe 17-01-2006 21:41
  RE: USA nas vzor
   Dinyl 25-01-2006 0:57
  RE: USA nas vzor
   Martin Hanus 25-01-2006 15:33
  RE: USA nas vzor
   Dinyl 26-01-2006 23:40
  RE: USA nas vzor
   Katarina 09-01-2006 23:34
  RE: USA nas vzor
   Krtko 10-01-2006 0:08
  RE: USA nas vzor
   Katarina 10-01-2006 0:19
  RE: USA nas vzor
   Krtko 10-01-2006 1:08
  RE: USA nas vzor
   Katarina 10-01-2006 8:53
  RE: USA nas vzor
   jednokto 10-01-2006 18:45
  Doplnok
   Katarina 09-01-2006 23:39
  Milton
   libertarian 10-01-2006 10:19
  RE: Milton
   Milton 10-01-2006 11:24
  RE: Milton
   libertarian 10-01-2006 13:04
  Libertarianske vnimanie konzervativizmu
   Peter Šurda 10-01-2006 12:56
  RE: Libertarianske vnimanie konzervativizmu
   libertarian 10-01-2006 13:26
  RE: Libertarianske vnimanie konzervativizmu
   Martin Hanus 10-01-2006 13:49
  RE: Libertarianske vnimanie konzervativizmu
   libertarian 10-01-2006 15:56
  RE: Libertarianske vnimanie konzervativizmu
   Martin Hanus 10-01-2006 18:46
  RE: Libertarianske vnimanie konzervativizmu
   Miso 11-01-2006 9:42
  RE: Libertarianske vnimanie konzervativizmu
   Peter Šurda 10-01-2006 15:53
  RE: Libertarianske vnimanie konzervativizmu
   Lukas Krivosik 10-01-2006 16:54
  RE: Libertarianske vnimanie konzervativizmu
   romannnnnnnnnn 10-01-2006 17:59
  RE: Libertarianske vnimanie konzervativizmu
   tato 10-01-2006 18:33
  RE: Libertarianske vnimanie konzervativizmu
   romannnnnnnnnn 10-01-2006 18:51
  RE: Libertarianske vnimanie konzervativizmu
   tato 10-01-2006 20:15
  RE: Libertarianske vnimanie konzervativizmu
   romco 10-01-2006 20:24
  RE: Libertarianske vnimanie konzervativizmu
   tato 10-01-2006 20:28
  RE: Libertarianske vnimanie konzervativizmu
   romco 10-01-2006 20:29
  RE: Libertarianske vnimanie konzervativizmu
   tato 10-01-2006 20:33
  RE: Libertarianske vnimanie konzervativizmu
   romco 10-01-2006 20:35
  RE: Libertarianske vnimanie konzervativizmu
   tato 10-01-2006 20:40
  RE: Libertarianske vnimanie konzervativizmu
   Peter Friso 12-01-2006 17:11
  RE: Libertarianske vnimanie konzervativizmu
   romannnnnnnnnn 10-01-2006 18:02
  RE: Libertarianske vnimanie konzervativizmu
   libertarian 11-01-2006 9:21
  RE: Libertarianske vnimanie konzervativizmu
   Lahvac 11-01-2006 14:37
  Chýba odvaha vychovávať
   Branislav Sepeši 10-01-2006 10:28
  RE: Chýba odvaha vychovávať
   Katarina 10-01-2006 19:17
  Prakticka zrucnost.
   Zolo 10-01-2006 13:39
  Chlapci z LS
   Jozef 10-01-2006 14:31
  RE: Chlapci z LS
   Lukas Krivosik 10-01-2006 16:29
  RE: Chlapci z LS
   romannnnnnnnnn 10-01-2006 16:51
  RE: Chlapci z LS
   Jozef Filko 11-01-2006 12:46
  RE: Chlapci z LS
   Katarina 10-01-2006 19:20
  RE: Chlapci z LS
   tato 10-01-2006 20:25
  RE: Chlapci z LS
   Katarina 10-01-2006 21:40
  Hanusova obava o panicov
   jednokto 10-01-2006 18:29
  RE: Hanusova obava o panicov
   Martin Hanus 10-01-2006 18:52
  RE: Hanusova obava o panicov
   romannnnnnnnnn 10-01-2006 19:05
  RE: Hanusova obava o panicov
   Tana 10-01-2006 19:47
  RE: Hanusova obava o panicov
   romco 10-01-2006 20:43
  RE: Hanusova obava o panicov
   Jozef Filko 10-01-2006 21:26
  RE: Hanusova obava o panicov
   jednokto 11-01-2006 10:00
  RE: Hanusova obava o panicov
   Jozef Filko 11-01-2006 12:04
  RE: Hanusova obava o panicov
   jednokto 11-01-2006 12:38
  RE: Hanusova obava o panicov
   Jozef Filko 11-01-2006 12:49
  RE: Hanusova obava o panicov
   libertarian 11-01-2006 14:05
  RE: Hanusova obava o panicov
   Divad 10-01-2006 23:44
  RE: Hanusova obava o panicov
   Peter Šurda 11-01-2006 19:24
  RE: Hanusova obava o panicov
   Martin Hanus 11-01-2006 10:52
  RE: Hanusova obava o panicov
   jednokto 11-01-2006 12:41
  RE: Hanusova obava o panicov
   Martin Hanus 11-01-2006 17:15
  RE: Hanusova obava o panicov
   jednokto 14-01-2006 11:22
  RE: Hanusova obava o panicov
   romco 11-01-2006 13:11
  Jednokto && formalna logika
   Miso 11-01-2006 10:18
  Libertian, M.Hanus
   Krtko 10-01-2006 19:45
  RE: Libertian, M.Hanus
   Krtko 10-01-2006 19:46
  RE: Libertian, M.Hanus
   Branislav Sepeši 11-01-2006 7:03
  RE: Libertian, M.Hanus
   Martin Hanus 11-01-2006 10:24
  Slusna slobodna spolocnost
   Pol 10-01-2006 21:48
  RE: Slusna slobodna spolocnost
   Peter Šurda 10-01-2006 21:57
  RE: Slusna slobodna spolocnost
   Pol 10-01-2006 22:15
  RE: Slusna slobodna spolocnost
   Peter Šurda 11-01-2006 8:18
  RE: Slusna slobodna spolocnost
   Milton 10-01-2006 23:29
  RE: Slusna slobodna spolocnost
   Lukas Krivosik 11-01-2006 0:33
  RE: Slusna slobodna spolocnost
   Petronela 11-01-2006 1:41
  RE: Slusna slobodna spolocnost
   romco 11-01-2006 7:58
  RE: Slusna slobodna spolocnost
   romco 11-01-2006 7:56
  RE: Slusna slobodna spolocnost
   Lukas Krivosik 11-01-2006 17:09
  RE: Slusna slobodna spolocnost
   romco 11-01-2006 17:39
  RE: Slusna slobodna spolocnost
   Peter Šurda 11-01-2006 8:33
  RE: Slusna slobodna spolocnost
   libertarian 11-01-2006 13:41
  RE: Slusna slobodna spolocnost
   Jozef 11-01-2006 8:36
  RE: Slusna slobodna spolocnost
   Daniel 12-01-2006 16:19
  Dakujem Martin
   ANDREJ 11-01-2006 10:23
  RE: Dakujem Martin
   romco 11-01-2006 10:48
  RE: Dakujem Martin
   Jozef Filko 11-01-2006 11:55
  RE: Dakujem Martin
   romco 11-01-2006 12:05
  RE: Dakujem Martin
   Jozef Filko 11-01-2006 12:28
  RE: Dakujem Martin
   romco 11-01-2006 12:52
  RE: Vyhodenie Buchanana
   Jozef Filko 11-01-2006 13:03
  RE: Vyhodenie Buchanana
   romco 11-01-2006 13:13
  RE: Dakujem Martin
   Milton 11-01-2006 13:06
  RE: Dakujem Martin
   ANDREJ 11-01-2006 12:18
  RE: Dakujem Martin
   Jozef Filko 11-01-2006 12:38
  Pol, nemas pravdu, ze ...
   libertarian 11-01-2006 13:22
  RE: Pol, nemas pravdu, ze ...
   Milton 11-01-2006 13:36
  RE: Pol, nemas pravdu, ze ...
   Peter Šurda 11-01-2006 14:57
  RE: Pol, nemas pravdu, ze ...
   Peter Šurda 11-01-2006 16:28
  RE: Pol, nemas pravdu, ze ...
   Milton 11-01-2006 20:15
  RE: Pol, nemas pravdu, ze ...
   Peter Šurda 11-01-2006 21:47
  RE: Pol, nemas pravdu, ze ...
   tato 11-01-2006 21:14
  RE: Pol, nemas pravdu, ze ...
   Milton 11-01-2006 20:04
  RE: Pol, nemas pravdu, ze ...
   Milton 11-01-2006 20:19
  RE: Pol, nemas pravdu, ze ...
   D 11-01-2006 14:58
  RE: Pol, nemas pravdu, ze ...
   libertarian 11-01-2006 15:03
  samovrazda statu
   vychodnar 11-01-2006 13:41
  RE: samovrazda statu
   libertarian 11-01-2006 13:45
  RE: Libertarian
   ANDREJ 11-01-2006 14:05
  no
   vychodnar 11-01-2006 15:39
  RE: samovrazda statu
   Martin Hanus 11-01-2006 17:26
  RE: samovrazda statu
   Peter Šurda 11-01-2006 19:48
  RE: samovrazda statu
   libertarian 12-01-2006 8:23
  RE: suhlas
   ANDREJ 11-01-2006 14:04
  RE: suhlas
   libertarian 11-01-2006 14:16
  RE: suhlas
   ANDREJ 11-01-2006 16:09
  moja rec
   vychodnar 11-01-2006 15:33
  RE: suhlas
   D 21-01-2006 19:49
  ...
   Peter Friso 11-01-2006 21:30
  Maju pravdu libertariani?
   Pol 11-01-2006 23:11
  RE: Maju pravdu libertariani?
   Peter Šurda 11-01-2006 23:55
  RE: Maju pravdu libertariani?
   Pol 12-01-2006 0:39
  RE: Maju pravdu libertariani?
   Koloman 12-01-2006 8:28
  RE: Maju pravdu libertariani?
   libertarian 12-01-2006 10:50
  RE: Maju pravdu libertariani?
   Peter Šurda 12-01-2006 10:56
  RE: Maju pravdu libertariani?
   Pol 12-01-2006 12:42
  RE: Maju pravdu libertariani?
   jednokto 12-01-2006 14:33
  RE: Maju pravdu libertariani?
   Peter Šurda 12-01-2006 17:00
  RE: Maju pravdu libertariani?
   libertarian 12-01-2006 8:01
  RE: Maju pravdu libertariani?
   ANDREJ 12-01-2006 8:27
  RE: Maju pravdu libertariani?
   ANDREJ 12-01-2006 11:11
  RE: Maju pravdu libertariani?
   jednokto 12-01-2006 14:55
  RE: Maju pravdu libertariani?
   Jozef Filko 12-01-2006 9:15
  RE: Maju pravdu libertariani?
   Peter Frišo 12-01-2006 18:07
  RE: Maju pravdu libertariani?
   Peter Frišo 12-01-2006 20:51
  Kedy to pochopite ?
   Krtko 12-01-2006 19:51
  RE: Kedy to pochopite ?
   Peter Šurda 12-01-2006 22:21
  RE: Kedy to pochopite ?
   Lukas Krivosik 12-01-2006 22:52
  RE: Kedy to pochopite ?
   Peter Šurda 13-01-2006 0:03
  RE: Kedy to pochopite ?
   libertarian 13-01-2006 14:15
  RE: Kedy to pochopite ?
   Jozef Filko 13-01-2006 14:53
  RE: Kedy to pochopite ?
   Peter Šurda 13-01-2006 16:27
  RE: Kedy to pochopite ?
   Antiliberal 13-01-2006 18:56
  RE: Kedy to pochopite ?
   D 15-01-2006 13:50
  RE: Kedy to pochopite ?
   Lukas Krivosik 15-01-2006 15:20
  RE: Kedy to pochopite ?
   D 16-01-2006 10:17
  RE: Kedy to pochopite ?
   tato 16-01-2006 14:07
  RE: Kedy to pochopite ?
   D 16-01-2006 20:55
  RE: Kedy to pochopite ?
   libertarian 17-01-2006 7:51
  RE: Kedy to pochopite ?
   Antiliberal 17-01-2006 11:32
  RE: Kedy to pochopite ?
   D 17-01-2006 12:55
  RE: Kedy to pochopite ?
   libertarian 17-01-2006 14:40
  RE: Kedy to pochopite ?
   Ondrej Jombik 18-01-2006 21:46
  RE: Kedy to pochopite ?
   Dewey 19-01-2006 18:32
  RE: Kedy to pochopite ?
   tato 20-01-2006 12:18
  RE: Kedy to pochopite ?
   D 21-01-2006 10:44
  RE: Kedy to pochopite ?
   tato 21-01-2006 14:06
  RE: Kedy to pochopite ?
   D 21-01-2006 19:17
  autor..
   Slota 20-01-2006 1:32
  RE: autor..
   D 20-01-2006 3:18
  RE: autor..
   Slota 25-01-2006 19:41
  este otazocka
   D 21-01-2006 20:01
  RE: este otazocka
   tato 21-01-2006 21:23
  RE: este otazocka
   D 21-01-2006 22:37

   

 

Kultúrna vojna

Kresťanstvo je tepelnou izoláciou kapitalizmu i západnej civilizácie a kultúrna vojna je vojnou o dušu Západu. Ide v nej o to, či židovsko-kresťanské dedičstvo bude naďalej pre našu civilizáciu smerodajné, alebo či nad morálkou života zvíťazí pudová pseudomorálka smrti. Kultúrna vojna je bojom o zachovanie kultúrnosti západného človeka. Ak zničíme našu civilizačnú tradíciu, nepovstane z jej popola žiadny „nový človek“, nezaťažený poverami a predsudkami, ako si namýšľa liberálna ľavica. Kultúrnosť je to, čo človeka odlišuje od zvieraťa. Zničenie kultúrnosti povedie len k vyslobodeniu zvieraťa, ktoré sa pod tenkou vrstvou civilizácie skrýva v každom z nás.

Tiráž

Názov

Kontakt Šéfredaktor Redakcia Editor Vydavateľ Zakladateľ

Ďalšie odkazy

Newsletter

Ak chcete byť informovaný o zaujímavých novinkách na Pravom Spektre, vyplňte Vašu e-mailovú adresu. (frekvencia cca. 1 správa za mesiac)
 

 
Copyright © 2001-2024 Pravé Spektrum, občianske združenie
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group