ISSN 1335-8715

29-12-2005   Michal Maťovčík   Slobodný trh   verzia pre tlač

Ekonómia slobody

„Je možné, že základné premisy hlavného prúdu ekonomickej teórie sú založené na omyle? A ak áno, čo to znamená pre svet, ktorý z týchto mylných téz vychádza po celé generácie? Čo je to spravodlivá cena? V čom spočíva skutočné jadro neúspechu socializmu? Prečo štátne zásahy vždy znižujú blahobyt? Ako treba bojovať proti monopolom? Aká je úloha centrálnych bánk?“ Na tieto a ďalšie otázky dáva odpoveď kniha Martina Štefunka Ekonómia slobody.

Jeho kniha nie je ani taká revolučná nejakými novými poznatkami, ktoré by prezentovala (napokon rakúska škola sama osebe je takýchto myšlienok plná, čiže nie je to ani nevyhnutné). Ale tým, že zrozumiteľným spôsobom predostiera čitateľovi základné princípy ekonomickej školy, ktorá je v našich končinách a najmä na akademickej pôde zaznávaná. Logickou argumentáciou a správnou dedukciou (vlastnou rakúskym národohospodárom) krok za krokom vyvracia jednotlivé predpoklady dnešného hlavného prúdu ekonómie - a to ekonómie neoklasickej.

Kniha je veľmi dobre štruktúrovaná a dáva prehľad o celej rakúskej škole, aj o jej predchodcoch (najmä scholastikoch). Tým, že autor nespomína iba výsledky ekonomického bádania týchto velikánov, ale na začiatku knihy opisuje aj ich rodinné pomery a miesta štúdia a akademického pôsobenia, dáva čitateľovi priestor pochopiť vzájomnú previazanosť medzi jej jednotlivými predstaviteľmi a dôvody hlavných odlišností medzi nimi.

Gro knihy spočíva vo vysvetľovaní základných ekonomických kategórií ako je cena (spravodlivá cena), inflácia, dane a ich vplyv na (ne)slobodu a s tým spojený blahobyt (hlavne jeho nesprávne pochopenie neoklasikmi), preferencie, užitočnosť, verejné statky, externality, štátne zásahy, atď. V podstate ako každá kniha ekonomickej teórie, len s tým rozdielom, že nedáva čitateľovi šancu nepochybovať o mylnosti mnohých téz súčasného hlavného prúdu ekonomického myslenia.

Martin Štefunko spravil veľmi dobre, že neostal v čisto teoretickej rovine vyvracania predpokladov a výsledkov istého smeru ekonomického myslenia, ale popretkával knihu reálnymi príkladmi zo života, čím len umocnil teoretické závery ľudí ako Hayek či Mises. A to všetko bez toho, aby sa uchýlil k emotívnym hodnoteniam a moralizovaniu, ktorá cesta je správnejšia.

Celou knihou dôkladne vykreslil nezmyselnosť štátnych zásahov každého druhu z dôvodu pomýlenosti etatistických teórií z hľadiska predpokladov, cieľov a nástrojov spôsobujúcich presný opak zamýšľaného.

Kniha je vrele odporúčaná každému, kto má seriózny záujem o ekonómiu a nemá čas študovať rozsiahle diela rakúskych národohospodárov. Publikácia dá na malom rozsahu prehľad, o čom je vlastne ekonómia a určite mnoho ľudí nadchne k ďalšiemu štúdiu tohto oboru. Nech jeho účelom už bude vyvrátenie alebo potvrdenie predkladaných argumentov.

Ekonómia slobody - kniha mladého slovenského ekonóma Martina Štefunka (28), spoluzakladateľa Inštitútu pre slobodnú spoločnosť a Visiting Fellow Centre for New Europe so sídlom v Bruseli. Vyštudoval a akademicky pôsobil na Ekonomickej univerzite v Bratislave, Johannes Kepler Universität v Rakúskom Linci a Mises Institute v USA.

Michal Maťovčík

  Reklama na knihu ?
   Krtko 29-12-2005 2:28
  RE: Reklama na knihu ?
   Chartist 29-12-2005 11:00
  RE: Reklama na knihu ?
   Braňo 30-12-2005 1:50
  RE: Reklama na knihu ?
   chartist 30-12-2005 2:23
  RE: Reklama na knihu ?
   jednokto 04-01-2006 23:13
  RE: Reklama na knihu ?
   chartist 07-01-2006 14:54
  RE: Reklama na knihu ?
   Peter Šurda 07-01-2006 15:21
  RE: Reklama na knihu ?
   pudlik 08-06-2006 15:29
  RE: Reklama na knihu ?
   D 30-12-2005 14:27
  RE: Reklama na knihu ?
   chartist 30-12-2005 14:59
  RE: Reklama na knihu ?
   chartist 30-12-2005 15:00
  RE: Reklama na knihu ?
   D 30-12-2005 20:33
  RE: Reklama na knihu ?
   chartist 30-12-2005 23:19
  RE: Reklama na knihu ?
   D 31-12-2005 11:17
  RE: Reklama na knihu ?
   Lukas Krivosik 30-12-2005 17:53
  RE: Reklama na knihu ?
   D 30-12-2005 20:29
  RE: Reklama na knihu ?
   Lukas Krivosik 30-12-2005 22:32
  RE: Reklama na knihu ?
   D 31-12-2005 12:12
  RE: Reklama na knihu ?
   Braňo 30-12-2005 22:41
  RE: Reklama na knihu ?
   Lukas Krivosik 30-12-2005 23:30
  RE: Reklama na knihu ?
   Firstborn 31-12-2005 12:06
  RE: Reklama na knihu ?
   Filip Glasa 31-12-2005 16:21
  RE: Reklama na knihu ?
   Peter Šurda 31-12-2005 13:47
  RE: Reklama na knihu ?
   neferankh 02-01-2006 23:55
  RE: Reklama na knihu ?
   Peter Šurda 03-01-2006 1:06
  RE: Reklama na knihu ?
   D 31-12-2005 11:23
  RE: Reklama na knihu ?
   Lukas Krivosik 31-12-2005 13:13
  RE: Reklama na knihu ?
   chartist 31-12-2005 13:50
  RE: Reklama na knihu ?
   D 04-01-2006 17:21
  RE: Reklama na knihu ?
   Jozef Filko 04-01-2006 18:04
  RE: Reklama na knihu ?
   D 11-01-2006 15:24
  RE: Reklama na knihu ?
   chartist 05-01-2006 16:46
  RE: Reklama na knihu ?
   D 11-01-2006 10:45
  RE: Reklama na knihu ?
   D 01-01-2006 5:22
  RE: Reklama na knihu ?
   frado 29-12-2005 11:15
  RE: Reklama na knihu ?
   iko 15-02-2006 2:10
  Eco slobody
   Jozef Filko 29-12-2005 10:07
  A je doma :)
   Ši 29-12-2005 13:16
  Uplne OFF-TOPIC: Trest smrti
   milton 29-12-2005 20:09
  RE: Uplne OFF-TOPIC: Trest smrti
   Lukas Krivosik 29-12-2005 20:15
  RE: Uplne OFF-TOPIC: Trest smrti
   jednokto 04-01-2006 23:19
  RE: Uplne OFF-TOPIC: Trest smrti
   libertarian 05-01-2006 14:30
  Trest smrti
   Lukas Krivosik 05-01-2006 18:43
  RE: Trest smrti
   neferankh 05-01-2006 21:22
  RE: Trest smrti
   Peter Šurda 05-01-2006 22:31
  RE: Trest smrti
   Jozef Filko 05-01-2006 23:16
  RE: Trest smrti
   Jozef Filko 05-01-2006 23:21
  RE: Trest smrti
   Peter Šurda 05-01-2006 23:48
  RE: Trest smrti
   Peter Šurda 05-01-2006 23:56
  RE: Trest smrti
   Jozef Filko 06-01-2006 13:42
  RE: Trest smrti
   Peter Šurda 06-01-2006 14:42
  RE: Trest smrti
   Jozef Filko 06-01-2006 19:37
  RE: Trest smrti
   Peter Šurda 06-01-2006 19:57
  RE: Trest smrti
   Jozef Filko 06-01-2006 20:31
  RE: Trest smrti
   Peter Šurda 06-01-2006 20:54
  RE: Trest smrti
   neferankh 07-01-2006 14:21
  RE: Trest smrti
   jednokto 06-01-2006 16:25
  RE: Trest smrti
   Jozef Filko 06-01-2006 19:47
  RE: Trest smrti
   Peter Šurda 06-01-2006 20:02
  RE: Trest smrti
   Jozef Filko 06-01-2006 20:13
  RE: Trest smrti
   Peter Šurda 06-01-2006 21:05
  RE: Trest smrti
   neferankh 07-01-2006 14:29
  RE: Trest smrti
   jednokto 06-01-2006 22:13
  RE: Trest smrti
   Lukas Krivosik 06-01-2006 21:40
  RE: Trest smrti
   neferankh 07-01-2006 14:32
  RE: Trest smrti
   tato 07-01-2006 15:57
  RE: Trest smrti
   Peter Šurda 07-01-2006 16:57
  RE: Trest smrti
   tato 07-01-2006 20:08
  RE: Trest smrti
   neferankh 08-01-2006 0:00
  RE: Trest smrti
   tato 08-01-2006 0:45
  RE: Trest smrti
   neferankh 08-01-2006 13:44
  RE: Trest smrti
   D 14-01-2006 6:56
  RE: Trest smrti
   Lukas Krivosik 06-01-2006 21:41
  RE: Trest smrti
   Peter Šurda 06-01-2006 22:50
  RE: Trest smrti
   jednokto 06-01-2006 16:32
  RE: Trest smrti
   Jozef Filko 06-01-2006 20:08
  RE: Trest smrti
   jednokto 06-01-2006 22:24
  RE: Trest smrti
   Jozef Filko 06-01-2006 23:18
  RE: Trest smrti
   Peter Šurda 06-01-2006 23:58
  RE: Trest smrti
   Jozef Filko 07-01-2006 1:02
  RE: Trest smrti
   Peter Šurda 07-01-2006 13:45
  RE: Trest smrti
   Jozef Filko 07-01-2006 16:19
  RE: Trest smrti
   Peter Šurda 07-01-2006 17:03
  RE: Trest smrti
   Jozef Filko 07-01-2006 23:27
  RE: Trest smrti
   Peter Šurda 08-01-2006 0:04
  RE: Trest smrti
   neferankh 08-01-2006 13:57
  RE: Trest smrti
   neferankh 08-01-2006 14:14
  RE: Trest smrti
   Jozef Filko 08-01-2006 14:37
  RE: Trest smrti
   neferankh 08-01-2006 17:04
  RE: Trest smrti
   Jozef Filko 08-01-2006 18:44
  RE: Trest smrti
   neferankh 08-01-2006 20:52
  RE: Trest smrti
   neferankh 08-01-2006 0:14
  RE: Trest smrti
   neferankh 08-01-2006 0:11
  RE: Trest smrti
   tato 08-01-2006 0:56
  RE: Trest smrti
   D 11-01-2006 11:29
  RE: Trest smrti
   tato 11-01-2006 18:28
  RE: Trest smrti
   D 13-01-2006 5:55
  RE: Trest smrti
   tato 13-01-2006 18:24
  RE: Trest smrti
   Lukas Krivosik 07-01-2006 2:54
  RE: Trest smrti
   jednokto 07-01-2006 10:04
  RE: Trest smrti
   Lukas Krivosik 07-01-2006 14:29
  RE: Trest smrti
   Peter Šurda 07-01-2006 15:16
  RE: Trest smrti
   tato 07-01-2006 15:23
  RE: Trest smrti
   Peter Šurda 07-01-2006 13:58
  RE: Uplne OFF-TOPIC: Trest smrti
   Krtko 29-12-2005 20:41
  RE: Uplne OFF-TOPIC: Trest smrti
   Pol 30-12-2005 20:26
  RE: Uplne OFF-TOPIC: Trest smrti
   Krtko 31-12-2005 7:39
  RE: Uplne OFF-TOPIC: Trest smrti
   Pol 31-12-2005 15:04
  RE: Uplne OFF-TOPIC: Trest smrti
   Krtko 01-01-2006 3:49
  RE: Uplne OFF-TOPIC: Trest smrti
   Pol 31-12-2005 15:28
  RE: Uplne OFF-TOPIC: Trest smrti
   D 31-12-2005 12:42
  RE: Uplne OFF-TOPIC: Trest smrti
   tato 29-12-2005 22:13
  RE: Uplne OFF-TOPIC: Trest smrti
   neferankh 03-01-2006 0:08
  RE: Uplne OFF-TOPIC: Trest smrti
   tato 03-01-2006 19:45
  RE: Uplne OFF-TOPIC: Trest smrti
   neferankh 03-01-2006 23:34
  RE: Uplne OFF-TOPIC: Trest smrti
   Jozef Filko 29-12-2005 22:53
  RE: Uplne OFF-TOPIC: Trest smrti
   milton 29-12-2005 23:40
  RE: Uplne OFF-TOPIC: Trest smrti
   Jozef Filko 29-12-2005 23:50
  RE: Uplne OFF-TOPIC: Trest smrti
   neferankh 03-01-2006 0:10
  RE: Uplne OFF-TOPIC: Trest smrti
   Jozef Filko 03-01-2006 0:53
  RE: Uplne OFF-TOPIC: Trest smrti
   neferankh 04-01-2006 11:26
  RE: Uplne OFF-TOPIC: Trest smrti
   Jozef Filko 05-01-2006 21:57
  RE: Uplne OFF-TOPIC: Trest smrti
   neferankh 08-01-2006 16:58
  RE: Uplne OFF-TOPIC: Trest smrti
   Jozef Filko 08-01-2006 17:13
  RE: Uplne OFF-TOPIC: Trest smrti
   neferankh 08-01-2006 17:19
  RE: Uplne OFF-TOPIC: Trest smrti
   neferankh 05-01-2006 21:36
  RE: Uplne OFF-TOPIC: Trest smrti
   Jozef Filko 05-01-2006 21:59
  RE: Uplne OFF-TOPIC: Trest smrti
   neferankh 08-01-2006 14:19
  RE: Uplne OFF-TOPIC: Trest smrti
   Jozef Filko 08-01-2006 14:39
  RE: Uplne OFF-TOPIC: Trest smrti
   neferankh 08-01-2006 17:10
  RE: Uplne OFF-TOPIC: Trest smrti
   Jozef Filko 08-01-2006 19:01
  RE: Uplne OFF-TOPIC: Trest smrti
   neferankh 08-01-2006 21:05
  RE: Uplne OFF-TOPIC: Trest smrti
   Jozef Filko 08-01-2006 21:43
  RE: Uplne OFF-TOPIC: Trest smrti
   Jozef Filko 08-01-2006 22:09
  RE: Uplne OFF-TOPIC: Trest smrti
   neferankh 09-01-2006 1:08
  RE: Uplne OFF-TOPIC: Trest smrti
   Jozef Filko 09-01-2006 11:23
  RE: Uplne OFF-TOPIC: Trest smrti
   neferankh 09-01-2006 20:56
  RE: Uplne OFF-TOPIC: Trest smrti
   D 30-12-2005 14:35
  RE: Uplne OFF-TOPIC: Trest smrti
   neferankh 03-01-2006 0:11
  RE: Uplne OFF-TOPIC: Trest smrti
   D 03-01-2006 5:29
  RE: Uplne OFF-TOPIC: Trest smrti
   neferankh 03-01-2006 23:36
  RE: Uplne OFF-TOPIC: Trest smrti
   Peter Šurda 30-12-2005 23:45
  Primerany trest.
   Zolo 02-01-2006 23:59
  RE: Primerany trest.
   neferankh 03-01-2006 0:14
  RE: Primerany trest.
   Peter Šurda 03-01-2006 2:21
  RE: Primerany trest.
   Jozef Filko 07-01-2006 1:08
  RE: Primerany trest.
   Zolo 07-01-2006 14:57
  RE: Primerany trest.
   Jozef Filko 07-01-2006 23:29
  RE: Uplne OFF-TOPIC: Trest smrti
   neferankh 05-01-2006 21:39
  OFF TOPIC IMIGRANTI NAM BERU PRACU
   Firstborn 29-12-2005 23:41
  RE: OFF TOPIC IMIGRANTI NAM BERU PRACU
   Peter Šurda 30-12-2005 23:55
  RE: OFF TOPIC IMIGRANTI NAM BERU PRACU
   Firstborn 31-12-2005 9:22
  Kto chce, ten vie !
   libertarian 02-01-2006 14:08
  RE: Kto chce, ten vie !
   Firstborn 02-01-2006 14:39
  RE: Kto chce, ten vie !
   libertarian 03-01-2006 15:48
  problem s Ciganmi
   libertarian 04-01-2006 10:07
  Ekonomia slobody a cigani.
   libertarian 04-01-2006 10:31
  Trest Smrti
   Milton 05-01-2006 23:52
  RE: Trest Smrti
   Milton 06-01-2006 0:00
  RE: Trest Smrti
   Peter Šurda 06-01-2006 0:06
  RE: Trest Smrti
   Milton 06-01-2006 0:23
  RE: Trest Smrti
   Peter Šurda 06-01-2006 1:07
  RE: Trest Smrti
   Milton 06-01-2006 10:39
  RE: Trest Smrti
   Peter Šurda 06-01-2006 14:58
  RE: Trest Smrti
   neferankh 08-01-2006 14:23
  RE: Trest Smrti
   Lukas Krivosik 06-01-2006 15:02
  RE: Trest Smrti
   Peter Šurda 06-01-2006 18:06
  RE: Trest Smrti
   Jozef Filko 06-01-2006 20:24
  RE: Trest Smrti
   Peter Šurda 06-01-2006 21:11
  RE: Trest Smrti
   Jozef Filko 06-01-2006 21:42
  RE: Trest Smrti
   Peter Šurda 06-01-2006 22:55
  RE: Trest Smrti
   jednokto 06-01-2006 22:16
  RE: Trest Smrti
   Jozef Filko 07-01-2006 1:16
  RE: Trest Smrti
   tato 07-01-2006 8:51
  RE: Trest Smrti
   Milton 07-01-2006 14:01
  RE: Trest Smrti
   Peter Šurda 07-01-2006 15:22
  RE: Trest Smrti
   Milton 07-01-2006 16:46
  RE: Trest Smrti
   Peter Šurda 07-01-2006 17:10
  RE: Trest Smrti
   Milton 07-01-2006 18:33
  RE: Trest Smrti
   Peter Šurda 07-01-2006 18:46
  RE: Trest Smrti
   Jozef Filko 07-01-2006 23:34
  RE: Trest Smrti
   Peter Šurda 08-01-2006 16:15
  RE: Trest Smrti
   neferankh 08-01-2006 17:14
  RE: Trest Smrti
   neferankh 08-01-2006 14:36
  Absolutnost desatora
   Milton 07-01-2006 18:44
  RE: Absolutnost desatora
   Peter Šurda 07-01-2006 18:48
  RE: Absolutnost desatora
   Milton 07-01-2006 20:06
  RE: Absolutnost desatora
   Peter Šurda 07-01-2006 20:36
  RE: Absolutnost desatora
   Milton 07-01-2006 23:33
  RE: Absolutnost desatora
   Peter Šurda 07-01-2006 23:43
  RE: Absolutnost desatora
   Peter Šurda 08-01-2006 0:14
  RE: Absolutnost desatora
   Jozef Filko 07-01-2006 23:35
  Desatoro je absolutne a je to konzistentne tvrdenie
   neferankh 08-01-2006 14:54
  RE: Desatoro je absolutne a je to konzistentne tvrdenie
   neferankh 08-01-2006 14:57
  RE: Desatoro je absolutne a je to konzistentne tvrdenie
   Peter Šurda 08-01-2006 16:31
  RE: Desatoro je absolutne a je to konzistentne tvrdenie
   neferankh 08-01-2006 17:23
  RE: Desatoro je absolutne a je to konzistentne tvrdenie
   Peter Šurda 08-01-2006 20:59
  RE: Desatoro je absolutne a je to konzistentne tvrdenie
   tato 08-01-2006 21:06
  RE: Desatoro je absolutne a je to konzistentne tvrdenie
   Jozef Filko 08-01-2006 16:40
  RE: Desatoro je absolutne a je to konzistentne tvrdenie
   neferankh 08-01-2006 17:30
  RE: Desatoro je absolutne a je to konzistentne tvrdenie
   Jozef Filko 08-01-2006 19:05
  RE: Desatoro je absolutne a je to konzistentne tvrdenie
   tato 08-01-2006 20:24
  RE: Desatoro je absolutne a je to konzistentne tvrdenie
   Jozef Filko 08-01-2006 20:27
  RE: Desatoro je absolutne a je to konzistentne tvrdenie
   tato 08-01-2006 20:43
  RE: Desatoro je absolutne a je to konzistentne tvrdenie
   neferankh 08-01-2006 21:20
  RE: Desatoro je absolutne a je to konzistentne tvrdenie
   Jozef Filko 08-01-2006 20:30
  RE: Desatoro je absolutne a je to konzistentne tvrdenie
   neferankh 08-01-2006 21:15
  RE: Desatoro je absolutne a je to konzistentne tvrdenie
   Peter Šurda 09-01-2006 0:36
  RE: Desatoro je absolutne a je to konzistentne tvrdenie
   neferankh 08-01-2006 21:13
  RE: Desatoro je absolutne a je to konzistentne tvrdenie
   Jozef Filko 08-01-2006 21:36
  RE: Desatoro je absolutne a je to konzistentne tvrdenie
   tato 08-01-2006 21:49
  RE: Desatoro je absolutne a je to konzistentne tvrdenie
   neferankh 09-01-2006 1:20
  RE: Desatoro je absolutne a je to konzistentne tvrdenie
   Jozef Filko 09-01-2006 11:37
  RE: Desatoro je absolutne a je to konzistentne tvrdenie
   neferankh 09-01-2006 21:11
  RE: Desatoro je absolutne a je to konzistentne tvrdenie
   Jozef Filko 09-01-2006 23:53
  RE: Desatoro je absolutne a je to konzistentne tvrdenie
   neferankh 10-01-2006 23:36
  RE: Desatoro je absolutne a je to konzistentne tvrdenie
   D 09-01-2006 7:24
  RE: Desatoro je absolutne a je to konzistentne tvrdenie
   neferankh 09-01-2006 21:17
  RE: Desatoro je absolutne a je to konzistentne tvrdenie
   D 11-01-2006 12:17
  Dohodnite sa vy sami !
   libertarian 09-01-2006 10:14
  Dohodnite sa vy sami !
   libertarian 09-01-2006 10:14
  RE: Dohodnite sa vy sami !
   Lukas Krivosik 11-01-2006 1:43
  RE: Dohodnite sa vy sami !
   jednokto 12-01-2006 9:59

   

 

Slobodný trh

Na Slovensku čelíme výzve, ktorá je veľkou prekážkou prosperite. Touto bariérou sú mýty a legendy, častejšie však elementárna neznalosť fungovania trhovej ekonomiky, ktoré sú zakorenené hlboko v nás. Stvoriteľ pritom urobil človeka na svoj obraz, daroval mu svet a moc pretvárať ho podľa svojich potrieb. Je to podnikavosť, ktorá drsný nehostinný svet pretvára na znesiteľné miesto pre život. Bohaté národy sú také, ktoré podnikavosť, túto tvorivú moc, stimulujú. Chudobné národy podnikavosť pochovávajú pod tonou dobre mienených regulácii a zodpovednosť za svoj život hádžu na štát. Sme presvedčení, že Slovensko potrebuje viac zodpovednosti za svoj osud a viac ľudskej podnikavosti. Len na tomto základe môže byť založená prosperita nás všetkých.

Tiráž

Názov

Kontakt Šéfredaktor Redakcia Editor Vydavateľ Zakladateľ

Ďalšie odkazy

Newsletter

Ak chcete byť informovaný o zaujímavých novinkách na Pravom Spektre, vyplňte Vašu e-mailovú adresu. (frekvencia cca. 1 správa za mesiac)
 

 
Copyright © 2001-2023 Pravé Spektrum, občianske združenie
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group