ISSN 1335-8715

28-12-2005   Lukáš Krivošík   Slobodný trh   verzia pre tlač

Prečo zomierajú bezdomovci?

V Bratislave zomreli dvaja bezdomovci, a to priamo v centre mesta. Tento rok ich bolo už šestnásť! Natíska sa otázka: kto je na vine? Je na vine počasie? Je na vine spoločnosť, ktorá podľa ľavice vytvára veľké materiálne rozdiely a chudobných, ktorých potom necháva skapať na ulici? Alebo sú na vine samotní bezdomovci so svojím neprispôsobivým životným štýlom a neochotou urobiť niečo pre zmenu svojho postavenia?

Ľavičiari určite povedia, že ide o obete "krajne pravicových experimentov na občanoch" a ktovie, možno pre to Smer zvolá aj tlačovku. Nič však nie je viac vzdialené od pravdy ako obviňovanie kapitalizmu. V prípade dvoch zbytočne vyhasnutých životov ide v skutočnosti o obete nášho prerozdeľovacieho sociálneho štátu. Je zaujímavé, že v krajine, kde miera prerozdeľovania dosahuje skoro 45 percent, v krajine, ktorá je po ČR a Japonsku krajinou s najmenšími príjmovými rozdielmi medzi štátmi OECD, zomierajú bezdomovci v centre hlavného mesta.

V žiadnom prípade tu nejde o zlyhanie bezuzdného trhu, lebo taký u nás nie je, ale o zlyhanie sociálneho štátu, ktorý prerozdeľuje obrovské peniaze s odôvodnením, že bojuje práve proti chudobe a napokon nevie túto úlohu vôbec zabezpečiť. Prečo by mali byť občania prirodzene solidárni, keď im štát berie tretinu ich príjmov práve s odôvodnením, že ich potrebuje na "solidaritu"?

Kde sa stala chyba? Vo väčšine vyspelých krajín politici pod rúškom boja proti chudobe rozšírili svoju moc nad občanmi i množstvo vyberaných peňazí a vytvorili robustné prerozdeľovacie systémy. No v každej z týchto krajín (ešte aj v toľko ospevovanom Švédsku) existujú bezdomovci a v každej z nich boj proti chudobe zostal na polceste.

Ľudia, čo tvrdia, že štát robí pre riešenie sociálnej situáciu málo, by mali zodpovedať otázku: na koľko by sa mala miera prerozdelovania zvýšiť, aby sme chudobu s konečnou platnosťou poslali do minulosti? Keď dnes je to skoro 50%, koľko by sa ešte na boj proti chudobe malo vybrať? Šesdesiat? Sedemdesiat? Osemdesiat alebo ešte viac percent? A na konci zistíme, že „bojovníci proti chudobe“ nás opäť dostali do centrálne plánovanej ekonomiky, kde sme si všetci rovní v chudobe a neslobode.

Odpoveď na otázku, prečo zostal boj proti chudobe na polceste, môžeme nájsť aj v minulotýždňových protestoch. V jeden deň protestovali zdravotne postihnutí, druhý deň poľnohospodári žiadajúci vyššie dotácie. No tí prví, teda ľudia, ktorí si naozaj často pomôcť nedokážu a na pomoc štátu sú odkázaní, nedostanú od štátu nikdy dosť prostriedkov na živobytie práve kvôli tým druhým - kvôli dobre organizovaným záujmovým skupinám, ktoré vždy predbehnú invalidov, pokiaľ ide o olympijský beh k rozpočtovému válovu.

Takmer každý vyspelý štát má túto skúsenosť: "sociálne cítiaci" politici najskôr využijú tých najchudobnejších, aby sa dostali k moci, no potom ich s opovrhnutím prehliadajú a miliardami z rúk daňových poplatníkov si zaväzujú dobre organizované záujmové skupiny ako napr. agrárnu lobby. Čím vyššia je miera prerozdeľovania a čím väčší je rozsah štátneho vplyvu, tým viac v krajine prevažujú politickí podnikatelia (bohatnúci na kontaktoch s politikmi) nad trhovými podnikateľmi (ktorí bohatnú poskytovaním najlepšej služby na trhu).

Občan si už uvedomuje, že politici sú banda zlodejov, čo ich problémy nevyriešia, ale veľmi ľahko ich dokážu prehĺbiť. Dokazuje to aj nezáujem o voľby do orgánov VÚC. Na vine nebolo ani počasie, ani médiá, ale skôr všeobecná nedôvera k politike. No reakcia občanov je nesprávna. Namiesto toho, aby tlačili politikov vrátiť peniaze naspäť daňovým poplatníkom a aby volali po zrušení mnohých inštitúcií, ktorých úlohu by trh či prirodzené komunity dokázali zvládnuť lepšie, reaguje občan v lepšom prípade pasivitou a v tom horšom neustálym čakaním na ďalšieho politického spasiteľa, ktorý tú "sociálnu spravodlivosť" a "solidaritu" už naozaj nastolí.

Pritom solidarita (a tak ju chápe aj kresťanstvo) je predovšetkým osobný záväzok ležiaci na každom z nás. Kým budú dve tretiny našej spoločnosti veriť socialistickým aparátčikom, že solidaritu má robiť akýsi anonymný štát (rozumej: niekto iný, len nie ja), dovtedy budú bezdomovci mrznúť v centrách našich miest.

Lukáš Krivošík
(vyšlo v denníku SME, 14.12.2005)

  Farizeji...
   dodo 28-12-2005 10:25
  RE: Farizeji...
   roman 28-12-2005 10:31
  RE: Farizeji...
   Juraj 29-12-2005 1:52
  Smrt na ulici
   Krtko 28-12-2005 15:56
  RE: Smrt na ulici
   Lukas Krivosik 28-12-2005 16:23
  RE: Smrt na ulici
   Krtko 28-12-2005 16:51
  RE: Smrt na ulici
   Jozef Filko 28-12-2005 17:40
  RE: Smrt na ulici
   D 28-12-2005 20:27
  spravodlivost
   roman 28-12-2005 16:51
  RE: spravodlivost
   Peter 28-12-2005 19:10
  RE: spravodlivost
   roman 28-12-2005 19:27
  RE: spravodlivost
   Lukas Krivosik 28-12-2005 19:40
  RE: spravodlivost
   roman 28-12-2005 19:55
  RE: spravodlivost
   D 28-12-2005 20:38
  RE: spravodlivost
   roman 28-12-2005 20:45
  RE: spravodlivost
   D 29-12-2005 0:25
  RE: spravodlivost
   roman 29-12-2005 0:32
  RE: spravodlivost
   D 29-12-2005 19:32
  RE: spravodlivost
   roman 29-12-2005 19:35
  RE: spravodlivost
   Peter Friso 28-12-2005 23:10
  RE: spravodlivost
   roman 28-12-2005 23:35
  RE: spravodlivost
   roman 28-12-2005 20:01
  RE: spravodlivost
   Peto 29-12-2005 9:44
  RE: spravodlivost
   roman 29-12-2005 9:52
  RE: spravodlivost
   Jozef Filko 29-12-2005 12:23
  RE: spravodlivost
   roman 29-12-2005 12:26
  RE: spravodlivost
   Jozef Filko 29-12-2005 13:01
  RE: spravodlivost
   roman 29-12-2005 13:12
  RE: spravodlivost
   Peto 29-12-2005 14:55
  RE: spravodlivost
   roman 29-12-2005 15:25
  RE: spravodlivost
   Peto 29-12-2005 16:04
  RE: spravodlivost
   roman 29-12-2005 17:28
  RE: spravodlivost
   Peto 29-12-2005 17:38
  RE: spravodlivost
   roman 29-12-2005 15:29
  RE: spravodlivost
   Peto 29-12-2005 16:06
  RE: spravodlivost
   roman 29-12-2005 12:33
  RE: spravodlivost
   Jozef Filko 29-12-2005 12:58
  RE: spravodlivost
   roman 29-12-2005 13:09
  Daryl
   Brayan 17-06-2006 13:28
  Axel
   Morris 23-06-2006 5:42
  Dion
   Carter 23-06-2006 5:42
  Westley
   Javier 17-06-2006 13:28
  Ricky
   Cristopher 23-06-2006 5:42
  Hugo
   Keaton 15-07-2006 13:54
  Jair
   Dominique 28-07-2006 15:04
  Don
   Reagan 29-07-2006 9:45
  Antonio
   David 06-08-2006 6:01
  viď. SME
   moralista 28-12-2005 17:49
  LK
   D 28-12-2005 20:20
  oprava
   D 28-12-2005 20:41
  RE: LK
   Krtko 28-12-2005 20:54
  RE: LK
   D 28-12-2005 23:33
  RE: LK
   milton 28-12-2005 21:19
  RE: LK
   D 29-12-2005 0:03
  lukas krivosik
   roman 28-12-2005 21:29
  RE: lukas krivosik
   roman 28-12-2005 21:37
  RE: lukas krivosik
   Peter Spáč 30-12-2005 20:23
  smutne
   Lahvac 28-12-2005 23:11
  RE: smutne
   Jozef Filko 28-12-2005 23:53
  RE: smutne
   Lukas Krivosik 29-12-2005 1:27
  RE: smutne
   roman 29-12-2005 8:46
  RE: smutne
   D 30-12-2005 21:19
  Joey
   Misael 17-06-2006 19:21
  Ignacio
   Ean 30-06-2006 10:58
  Marcel
   Rene 21-07-2006 16:08
  Freddie
   Jim 29-07-2006 9:46
  Mohamad
   Lazaro 06-08-2006 6:01
  Rawls (specialne pre Romana)
   Lukas Krivosik 29-12-2005 1:49
  RE: Rawls (specialne pre Romana)
   roman 29-12-2005 9:13
  RE: Rawls (specialne pre Romana)
   roman 29-12-2005 10:12
  RE: Rawls (specialne pre Romana)
   D 01-01-2006 23:32
  RE: Rawls (specialne pre Romana)
   D 01-01-2006 23:45
  RE: Rawls (specialne pre Romana)
   roman 29-12-2005 12:22
  Korbin
   Abram 30-06-2006 10:57
  Terrance
   Raul 15-07-2006 19:17
  Vernon
   Malachi 06-08-2006 6:01
  DOVIDENIA :)
   roman 29-12-2005 19:45
  RE: DOVIDENIA :)
   D 30-12-2005 14:47
  Dovidenia
   Lukas Krivosik 30-12-2005 22:34
  Krivosik , Friso :
   libertarian 02-01-2006 12:24
  RE: Krivosik , Friso :
   tato 02-01-2006 17:40
  RE: Krivosik , Friso :
   libertarian 03-01-2006 8:04
  RE: Krivosik , Friso :
   tato 03-01-2006 20:10
  RE: Krivosik , Friso :
   libertarian 04-01-2006 8:07
  RE: Krivosik , Friso :
   D 02-01-2006 19:57
  RE: Krivosik , Friso :
   Milton 02-01-2006 20:39
  RE: Krivosik , Friso :
   D 03-01-2006 6:06
  RE: Krivosik , Friso :
   libertarian 03-01-2006 8:09
  RE: Krivosik , Friso :
   D 03-01-2006 19:14
  RE: Krivosik , Friso :
   Peter Šurda 04-01-2006 0:18
  RE: Krivosik , Friso :
   D 04-01-2006 17:40
  RE: Krivosik , Friso :
   Peter Šurda 04-01-2006 23:26
  RE: Krivosik , Friso :
   D 05-01-2006 13:43
  RE: Krivosik , Friso :
   Peter Šurda 05-01-2006 15:25
  RE: Krivosik , Friso :
   D 05-01-2006 21:23
  RE: Krivosik , Friso :
   Peter Šurda 05-01-2006 22:57
  RE: Krivosik , Friso :
   D 07-01-2006 21:28
  RE: Krivosik , Friso :
   libertarian 04-01-2006 8:12
  RE: Krivosik , Friso :
   Katarina 02-01-2006 23:44
  RE: Krivosik , Friso :
   D 03-01-2006 5:39
  RE: Krivosik , Friso :
   libertarian 03-01-2006 8:15
  Prepocet dani a odvodov pre 800eur
   Milton 03-01-2006 13:42
  RE: Krivosik , Friso :
   D 03-01-2006 19:26
  RE: Krivosik , Friso :
   libertarian 04-01-2006 10:58
  RE: Krivosik , Friso :
   D 04-01-2006 17:59
  RE: Krivosik , Friso :
   Jozef Filko 04-01-2006 20:10
  RE: Krivosik , Friso :
   D 07-01-2006 20:20
  RE: Krivosik , Friso :
   D 04-01-2006 19:21
  Alden
   Roosevelt 17-06-2006 19:22
  Ahmad
   Otis 30-06-2006 10:53
  Samson
   Gerardo 15-07-2006 13:49
  J
   Emiliano 15-07-2006 19:14
  Rasheed
   Justin 22-07-2006 14:37
  Ladarius
   Bryan 06-08-2006 6:01
  RE: Krivosik , Friso :
   Milton 03-01-2006 13:16
  L.Krivosik :
   libertarian 02-01-2006 12:41
  RE: L.Krivosik :
   Lukas Krivosik 02-01-2006 18:10
  RE: L.Krivosik :
   libertarian 03-01-2006 8:19
  Lukas Krivosik :
   libertarian 04-01-2006 11:07
  RE: Lukas Krivosik :
   Lukas Krivosik 06-01-2006 15:21
  RE: Lukas Krivosik :
   Peter Šurda 06-01-2006 20:49
  bezdomova
   stres 24-01-2006 18:51
  Kain
   Sasko 19-02-2006 21:56
  RE: Kain
   Lukas Krivosik 23-02-2006 19:44

   

 

Slobodný trh

Na Slovensku čelíme výzve, ktorá je veľkou prekážkou prosperite. Touto bariérou sú mýty a legendy, častejšie však elementárna neznalosť fungovania trhovej ekonomiky, ktoré sú zakorenené hlboko v nás. Stvoriteľ pritom urobil človeka na svoj obraz, daroval mu svet a moc pretvárať ho podľa svojich potrieb. Je to podnikavosť, ktorá drsný nehostinný svet pretvára na znesiteľné miesto pre život. Bohaté národy sú také, ktoré podnikavosť, túto tvorivú moc, stimulujú. Chudobné národy podnikavosť pochovávajú pod tonou dobre mienených regulácii a zodpovednosť za svoj život hádžu na štát. Sme presvedčení, že Slovensko potrebuje viac zodpovednosti za svoj osud a viac ľudskej podnikavosti. Len na tomto základe môže byť založená prosperita nás všetkých.

Tiráž

Názov

Kontakt Šéfredaktor Redakcia Editor Vydavateľ Zakladateľ

Ďalšie odkazy

Newsletter

Ak chcete byť informovaný o zaujímavých novinkách na Pravom Spektre, vyplňte Vašu e-mailovú adresu. (frekvencia cca. 1 správa za mesiac)
 

 
Copyright © 2001-2023 Pravé Spektrum, občianske združenie
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group