ISSN 1335-8715

12-11-2005   Peter Frišo   Ideológia   verzia pre tlač

O smrti konzervativizmu

S vďakou voči profesorovi Preisnerovi, vytrvalému konzervatívnemu pútnikovi.

„Nie, ja už ďalej neverím, že politické riešenia sú ešte možné… Nepriateľ – to sme my.… A preto nám neostáva než dúfať, že môžeme teraz urobiť niečo viac, ako vziať necht svätca zo škripca alebo hrsť popola z hranice a pochovať ho tajne v kvetinovom záhone, pre ten deň veky od nás vzdialený, kedy sa niekoľko málo ľudí opäť odváži veriť, že niekedy existovalo niečo iné, že niečo iné je vôbec mysliteľné a budú potrebovať nejaký dôkaz o tom, že posilujúce vedomie, že boli ľudia, ktorí za toho veľkého súmraku láskyplne mysleli na to zachovať svedectvo o nádeji a pravde“.

Whittaker Chambers: v liste Williamovi F. Buckleymu

„…si ma presvedčil, že s konzervativizmom je nadobro koniec. Uisťujem ťa, že nad ním málokto uroní slzu“. Rio Preisner: O živote a smrti konzervativizmu

Tento článok si nepraje byť ničím viac a ničím menej ako propedeutikou konzervativizmu. Zachytáva pár vstupných myšlienok, ktoré sú dobrým úvodom pre dôsledné vymedzenie konzervativizmu, na ktoré sa podujmem v svojej prednáške 3.decembra 2005 na konferencii Konzervativizmus – liek proti sekularizácii Európy?, ktorá sa uskutoční v Trnave.

Samotný názov článku vyjadruje aj jeho hlavný obsah, konzervativizmus je dnes mŕtvy! Bol ťažko zranený už v 17.storočí a krvácal zo všetkých rán počas gnostických revolúcií – anglických, americkej a predovšetkým francúzskej – a potom počas ďalších a ďalších revolúcií, ktoré nasledovali, toť smerovanie do nekonečna každého utopizmu a dialektiky.

Súčasne, ako moc uchopili gnostické elity, potvrdila sa téza Erica Voegelina:

„Keby v západnej spoločnosti nebolo nič iné, len gnosticizmus, bol by pohyb smerom doľava neodolateľný, nakoľko taký pohyb vyplýva zo samotnej logiky imanentizácie…“.

T.G. Masaryk tak už len skonštatoval, že svet ide do ľava. Táto samotná skutočnosť tak viedla nielen k anihilácii konzervativizmu, ale aj ku silnému zmäteniu pojmov súvisiacemu so samotným posunom do ľava.

V dlhom procese – za silnej podpory liberálov všetkých odnoží – sa za konzervatívcov začali považovať práve tie zložky, ktoré vzdorovali jakobínskemu víťazstvu a ktorým ostalo aspoň niečo zo zdravého rozumu (v zmysle nepostihnutím nosos, alebo aspernatio rationis).

Treba si však uvedomiť, že tieto prúdy, ktoré sa považujú za dnešný konzervativizmus (ktorí si stvorili samotní liberáli a ľavica), sú v skutočnosti pseudokonzervatívne a vystavané na revolučných základoch celkom zrejme protichodných voči samotnej podstate konzervativizmu. Tragédiou pre konzervativizmus tak je že tí, ktorí dnes pokladajú seba samých za konzervatívcov a zároveň sú za konzervatívcov všeobecne aj považovaní, sú v skutočnosti revolucionári.

Čo chcú konzervovať? Revolúciu? Nepriehľadnuteľná kontradikcia však vyhovuje prúdom, ktoré sa na anihilácii konzervativizmu (ktorá má viesť k anihilácii človeka) podieľali. Podivné potom nie je ani spojenectvo týchto „konzervatívcov“ s liberálmi, keďže ide v konečnom dôsledku o spojenie liberálov s liberálmi.

Absurditu toho, kto je dnes nazývaný konzervatívcom vystihol vo svojom príklade T. John Jamieson v štúdii o ctihodnom grófovi Josephovi de Maistre-ovi, kde zhrnul nasledovne:

„...niektorí potom prijmú libertariánske stanovisko a považujú sa konzervatívcov, aj keď status quo, ktorý sa snažia uchovať je liberálny. Ich individualizmus nepramení z presvedčenia o posvätnosti jedinca… Keď usilujú o obmedzenie suverenity, je to preto, že nevedia definovať autoritu“.

Analýza nás tak dovedie k záveru, že konzervativizmus je skutočne mŕtvy a nikto nad ním nevyroní slzu. Tých pár konzervatívcov, ktorí ešte ostávajú je už len v postavení pútnikov bez reálneho vplyvu. Gnóza dala vzniknúť liberalizmu, ktorý sa ďalej vyvíjal a „porodil“ celú ľavicu a všetky liberálne odnože (čím netvrdím, že tieto nie sú ľavicové), konzervativizmus ako protipól gnózy však postupne už len krvácal.

Zatiaľ gnóza obsadila celé spektrum myslenia o spoločnosti a za „konzervativizmus“ dosadila jeden zo svojich prúdov, po druhej svetovej vojne v zavŕšení jednej z etáp revolúcie potom vypísala celkom dialekticky proskripcie proti iným svojim častiam a zároveň tam pripísala aj posledné zbytky konzervativizmu.

Konzervatívnym pútnikom tak ostáva jediné, a síce opäť teoreticky vystavať a ozrejmiť metafyzické základy skutočnosti a konzervativizmu, a tak sa postarať o to, aby bol dnes mŕtvy konzervativizmus opäť vzkriesený. Pretože:

„…tých pár osamelcov, ktorí hádajú smer dejín zo vzťahu medzi obcou sveta a obcou Božou na pozadí civitatis diaboli, nemá už pokresťanskej moderne, nieto ešte postmoderne čo povedať.“

Konzervatívci ako Preisner či Kondylis si túto skutočnosť celkom zrejme uvedomujú. Úlohou konzervatívcov je prijať skutočnosť takú, aká je, usilovať sa však o postupný návrat konzervativizmu. Napriek tomu, konzervatívec týchto neskorých dní nemá najmenší dôvod na pesimimus:

„Postmoderný konzervatívec (v zmysle konzervatívec v časoch postmoderny), to by mohol byť iba kresťan, ktorý si denne vždy znova a znova uvedomuje, že sa to všetko deje len preto, aby sa celkom jednoznačne a s konečnou platnosťou prejavilo víťazstvo Kristovo…“.

Peter Frišo

  Svedok
   Katarina 12-11-2005 23:31
  Mimochodom ...
   Peter Šurda 13-11-2005 0:00
  RE: Mimochodom ...
   Lukas Krivosik 13-11-2005 1:35
  RE: Mimochodom ...
   kazatel 13-11-2005 16:37
  RE: Mimochodom ...
   Miro 13-11-2005 16:58
  RE: Mimochodom ...
   Tana 13-11-2005 17:41
  RE: Mimochodom ...
   Miro 13-11-2005 20:53
  prosba
   Mišo 29-11-2011 23:38
  RE: Mimochodom ...
   Lukas Krivosik 13-11-2005 17:43
  RE: Mimochodom ...
   Miro 13-11-2005 21:05
  RE: Mimochodom ...
   D 16-11-2005 7:32
  RE: Mimochodom ...
   neferankh 16-11-2005 18:56
  RE: Mimochodom ...
   Jozef Filko 16-11-2005 19:39
  RE: Mimochodom ...
   D 16-11-2005 23:52
  RE: Mimochodom ...
   Jozef Filko 17-11-2005 0:14
  RE: Mimochodom ...
   neferankh 17-11-2005 15:46
  RE: Mimochodom ...
   D 17-11-2005 18:22
  RE: Mimochodom ...
   Peter Friso 20-11-2005 19:36
  RE: Mimochodom ...
   Peter Šurda 21-11-2005 14:43
  RE: Mimochodom ...
   D 17-11-2005 18:57
  RE: Mimochodom ...
   Peter Šurda 13-11-2005 21:42
  RE: Mimochodom ...
   neferankh 16-11-2005 18:59
  RE: Mimochodom ...
   libertarian 14-11-2005 11:55
  RE: Mimochodom ...
   D 15-11-2005 19:55
  RE: Mimochodom ...
   libertarian 18-11-2005 8:04
  RE: Mimochodom ...
   D 14-11-2005 12:28
  uz to malo prist skor
   jednokto 13-11-2005 3:47
  RE: uz to malo prist skor
   neferankh 16-11-2005 19:02
  Smutná skutočnosť
   Bzzz 13-11-2005 8:56
  RE: Smutná skutočnosť
   Peter Šurda 13-11-2005 13:32
  RE: Smutná skutočnosť
   Bzzz 13-11-2005 15:07
  RE: Smutná skutočnosť
   Peter Šurda 13-11-2005 15:57
  RE: Smutná skutočnosť
   Bzzz 13-11-2005 16:41
  RE: Smutná skutočnosť
   Peter Šurda 13-11-2005 18:46
  RE: Smutná skutočnosť
   Bzzz 13-11-2005 22:37
  RE: Smutná skutočnosť
   Peter Šurda 14-11-2005 15:30
  RE: Smutná skutočnosť
   róbert janko 16-11-2005 9:11
  RE: Smutná skutočnosť
   Peter Friso 18-11-2005 20:19
  All
   Katarina 13-11-2005 17:45
  to: Peter Frišo
   filip glasa 13-11-2005 19:51
  RE: to: Peter Frišo
   Lukas Krivosik 13-11-2005 19:59
  RE: to: Peter Frišo
   Peter Šurda 13-11-2005 20:02
  RE: to: Peter Frišo
   neferankh 17-11-2005 15:53
  RE: to: Peter Frišo
   Peter Friso 18-11-2005 23:56
  RE: to: Peter Frišo
   Peter Šurda 19-11-2005 1:08
  RE: to: Peter Frišo
   Peter Friso 19-11-2005 17:22
  RE: to: Peter Frišo
   Peter Šurda 19-11-2005 20:04
  z ineho sudku
   Tomas Cunik 13-11-2005 21:48
  Nie je nad google :)
   Jozef Filko 13-11-2005 22:32
  RE: z ineho sudku
   jano 13-11-2005 22:33
  RE: z ineho sudku
   Peter Šurda 13-11-2005 23:47
  RE: z ineho sudku
   jano 14-11-2005 9:21
  RE: z ineho sudku
   Miso 14-11-2005 13:28
  RE: z ineho sudku
   libertarian 14-11-2005 14:32
  RE: z ineho sudku
   jano 14-11-2005 16:06
  RE: z ineho sudku
   Peter Šurda 14-11-2005 17:45
  RE: z ineho sudku
   Tomas Cunik 16-11-2005 23:22
  RE: z ineho sudku
   neferankh 17-11-2005 15:56
  Co je to KONZERVATIVIZMUS ?
   libertarian 14-11-2005 8:27
  RE: Co je to KONZERVATIVIZMUS ?
   tato 14-11-2005 11:53
  RE: Co je to KONZERVATIVIZMUS ?
   libertarian 14-11-2005 12:01
  RE: Co je to KONZERVATIVIZMUS ?
   D 14-11-2005 12:26
  RE: Co je to KONZERVATIVIZMUS ?
   libertarian 14-11-2005 13:58
  RE: Co je to KONZERVATIVIZMUS ?
   Antilibertarian 14-11-2005 22:32
  RE: Co je to KONZERVATIVIZMUS ?
   Peter Šurda 15-11-2005 0:50
  RE: Co je to KONZERVATIVIZMUS ?
   D 15-11-2005 7:45
  sorry,oprava
   D 15-11-2005 7:49
  RE: Co je to KONZERVATIVIZMUS ?
   neferankh 17-11-2005 16:14
  RE: Co je to KONZERVATIVIZMUS ?
   D 17-11-2005 23:17
  RE: Co je to KONZERVATIVIZMUS ?
   libertarian 15-11-2005 8:13
  RE: Co je to KONZERVATIVIZMUS ?
   neferankh 17-11-2005 16:25
  RE: Co je to KONZERVATIVIZMUS ?
   neferankh 17-11-2005 16:30
  RE: Co je to KONZERVATIVIZMUS ?
   D 17-11-2005 23:28
  RE: Co je to KONZERVATIVIZMUS ?
   róbert janko 21-11-2005 9:30
  RE: Co je to KONZERVATIVIZMUS ?
   libertarian 21-11-2005 13:02
  RE: Co je to KONZERVATIVIZMUS ?
   neferankh 17-11-2005 16:09
  RE: Co je to KONZERVATIVIZMUS ?
   neferankh 17-11-2005 16:06
  RE: Co je to KONZERVATIVIZMUS ?
   D 18-11-2005 0:06
  RE: Co je to KONZERVATIVIZMUS ?
   Katarina 14-11-2005 18:50
  RE: Co je to KONZERVATIVIZMUS ?
   Jozef Filko 14-11-2005 21:15
  RE: Co je to KONZERVATIVIZMUS ?
   tato 14-11-2005 21:57
  RE: Co je to KONZERVATIVIZMUS ?
   D 15-11-2005 7:59
  RE: Co je to KONZERVATIVIZMUS ?
   Peter Šurda 15-11-2005 9:44
  RE: Co je to KONZERVATIVIZMUS ?
   D 15-11-2005 10:14
  RE: Co je to KONZERVATIVIZMUS ?
   neferankh 17-11-2005 16:45
  RE: Co je to KONZERVATIVIZMUS ?
   miso 17-11-2005 15:34
  RE: Co je to KONZERVATIVIZMUS ?
   Lukas Krivosik 15-11-2005 17:21
  RE: Co je to KONZERVATIVIZMUS ?
   D 15-11-2005 19:46
  RE: Co je to KONZERVATIVIZMUS ?
   neferankh 17-11-2005 16:48
  RE: Co je to KONZERVATIVIZMUS ?
   D 17-11-2005 19:07
  RE: Co je to KONZERVATIVIZMUS ?
   Peter Šurda 14-11-2005 22:02
  RE: Co je to KONZERVATIVIZMUS ?
   Katarina 14-11-2005 22:22
  RE: Co je to KONZERVATIVIZMUS ?
   Peter Šurda 15-11-2005 1:22
  RE: Co je to KONZERVATIVIZMUS ?
   neferankh 17-11-2005 16:51
  RE: Co je to KONZERVATIVIZMUS ?
   Peter Friso 18-11-2005 20:42
  RE: Co je to KONZERVATIVIZMUS ?
   Peter Šurda 19-11-2005 0:43
  RE: Co je to KONZERVATIVIZMUS ?
   Peter Šurda 19-11-2005 11:47
  RE: Co je to KONZERVATIVIZMUS ?
   Jozef Filko 19-11-2005 16:41
  RE: Co je to KONZERVATIVIZMUS ?
   Peter Friso 19-11-2005 17:20
  RE: Co je to KONZERVATIVIZMUS ?
   Peter Šurda 19-11-2005 19:46
  RE: Co je to KONZERVATIVIZMUS ?
   tato 20-11-2005 10:50
  RE: Co je to KONZERVATIVIZMUS ?
   Peter Šurda 20-11-2005 11:46
  RE: Co je to KONZERVATIVIZMUS ?
   tato 20-11-2005 22:17
  RE: Co je to KONZERVATIVIZMUS ?
   Peter Friso 20-11-2005 19:43
  RE: Co je to KONZERVATIVIZMUS ?
   Peter Šurda 20-11-2005 20:19
  RE: Co je to KONZERVATIVIZMUS ?
   Peter Friso 21-11-2005 23:15
  RE: Co je to KONZERVATIVIZMUS ?
   Peter Šurda 19-11-2005 19:37
  RE: Co je to KONZERVATIVIZMUS ?
   Jozef Filko 19-11-2005 22:26
  RE: Co je to KONZERVATIVIZMUS ?
   Peter Šurda 19-11-2005 22:34
  RE: Co je to KONZERVATIVIZMUS ?
   Peter Friso 25-11-2005 16:47
  Kto zareaguje ?
   libertarian 15-11-2005 9:29
  RE: Kto zareaguje ?
   tato 15-11-2005 10:19
  RE: Kto zareaguje ?
   Peter Šurda 15-11-2005 14:05
  RE: Kto zareaguje ?
   Lukas Krivosik 15-11-2005 17:28
  RE: Kto zareaguje ?
   Peter Šurda 15-11-2005 20:08
  RE: Kto zareaguje ?
   neferankh 17-11-2005 16:56
  RE: Kto zareaguje ?
   milton 15-11-2005 20:22
  RE: Kto zareaguje ?
   D 16-11-2005 7:43
  RE: Kto zareaguje ?
   Peter Friso 18-11-2005 20:26
  RE: Kto zareaguje ?
   Antilibertarian 15-11-2005 20:00
  RE: Kto zareaguje ?
   Peter Šurda 15-11-2005 20:24
  RE: Kto zareaguje ?
   D 16-11-2005 8:26
  RE: Kto zareaguje ?
   milton 15-11-2005 20:55
  RE: Kto zareaguje ?
   Jozef Filko 15-11-2005 21:10
  RE: Kto zareaguje ?
   Lukas Krivosik 16-11-2005 13:35
  RE: Kto zareaguje ?
   gorazd 16-11-2005 14:02
  RE: Kto zareaguje ?
   Lukas Krivosik 16-11-2005 17:06
  RE: Kto zareaguje ?
   milton 16-11-2005 20:21
  RE: Kto zareaguje ?
   gorazd 17-11-2005 6:41
  RE: Kto zareaguje ?
   Peter Šurda 15-11-2005 21:37
  RE: Kto zareaguje ?
   Tomas Cunik 18-11-2005 22:58
  RE: Kto zareaguje ?
   Peter Šurda 19-11-2005 0:53
  RE: Kto zareaguje ?
   miso 20-11-2005 3:21
  RE: Kto zareaguje ?
   Peter Friso 18-11-2005 20:34
  miltonovi , Surdovi, Krivosikovi
   libertarian 16-11-2005 8:27
  RE: miltonovi , Surdovi, Krivosikovi
   Peter Šurda 16-11-2005 9:29
  RE: miltonovi , Surdovi, Krivosikovi
   D 16-11-2005 12:25
  RE: miltonovi , Surdovi, Krivosikovi
   Peter Šurda 16-11-2005 12:45
  RE: miltonovi , Surdovi, Krivosikovi
   D 16-11-2005 15:04
  RE: miltonovi , Surdovi, Krivosikovi
   libertarian 16-11-2005 15:51
  RE: miltonovi , Surdovi, Krivosikovi
   Peter Šurda 16-11-2005 17:30
  RE: miltonovi , Surdovi, Krivosikovi
   libertarian 18-11-2005 8:50
  RE: miltonovi , Surdovi, Krivosikovi
   gorazd 18-11-2005 10:22
  RE: miltonovi , Surdovi, Krivosikovi
   libertarian 18-11-2005 13:04
  RE: miltonovi , Surdovi, Krivosikovi
   Lukas Krivosik 19-11-2005 22:58
  RE: miltonovi , Surdovi, Krivosikovi
   miso 20-11-2005 3:09
  RE: miltonovi , Surdovi, Krivosikovi
   libertarian 21-11-2005 9:21
  RE: miltonovi , Surdovi, Krivosikovi
   Peter Šurda 21-11-2005 10:09
  RE: miltonovi , Surdovi, Krivosikovi
   libertarian 21-11-2005 13:15
  RE: miltonovi , Surdovi, Krivosikovi
   Peter Šurda 21-11-2005 14:20
  RE: miltonovi , Surdovi, Krivosikovi
   libertarian 22-11-2005 7:58
  RE: miltonovi , Surdovi, Krivosikovi
   Peter Šurda 22-11-2005 20:36
  RE: miltonovi , Surdovi, Krivosikovi
   Lukas Krivosik 23-11-2005 1:12
  RE: miltonovi , Surdovi, Krivosikovi
   libertarian 24-11-2005 9:35
  RE: miltonovi , Surdovi, Krivosikovi
   Peter Šurda 25-11-2005 0:54
  RE: miltonovi , Surdovi, Krivosikovi
   libertarian 25-11-2005 9:19
  RE: miltonovi , Surdovi, Krivosikovi
   Lukas Krivosik 19-11-2005 22:56
  RE: miltonovi , Surdovi, Krivosikovi
   miso 20-11-2005 3:26
  RE: miltonovi , Surdovi, Krivosikovi
   Peter Šurda 18-11-2005 10:59
  RE: miltonovi , Surdovi, Krivosikovi
   Peter Friso 18-11-2005 20:48
  RE: miltonovi , Surdovi, Krivosikovi
   Peter Šurda 19-11-2005 0:57
  RE: miltonovi , Surdovi, Krivosikovi
   libertarian 21-11-2005 9:23
  RE: miltonovi , Surdovi, Krivosikovi
   Peter Šurda 21-11-2005 14:57
  RE: miltonovi , Surdovi, Krivosikovi
   libertarian 22-11-2005 7:38
  RE: miltonovi , Surdovi, Krivosikovi
   Peter Šurda 22-11-2005 20:57
  RE: miltonovi , Surdovi, Krivosikovi
   D 26-11-2005 1:24
  RE: miltonovi , Surdovi, Krivosikovi
   milton 16-11-2005 12:51
  RE: miltonovi , Surdovi, Krivosikovi
   libertarian 16-11-2005 15:40
  RE: miltonovi , Surdovi, Krivosikovi
   milton 16-11-2005 17:02
  RE: miltonovi , Surdovi, Krivosikovi
   milton 16-11-2005 17:03
  RE: miltonovi , Surdovi, Krivosikovi
   libertarian 18-11-2005 13:50
  RE: miltonovi , Surdovi, Krivosikovi
   milton 18-11-2005 15:31
  RE: miltonovi , Surdovi, Krivosikovi
   D 16-11-2005 15:23
  RE: miltonovi , Surdovi, Krivosikovi
   Katarina 16-11-2005 20:12
  RE: miltonovi , Surdovi, Krivosikovi
   D 16-11-2005 23:57
  Pre Krivosika
   libertarian 16-11-2005 8:46
  RE: Pre Krivosika, doplnok
   libertarian 16-11-2005 16:04
  to liberterian
   june 17-11-2005 17:28
  RE: to liberterian
   libertarian 18-11-2005 7:59
  The Restoration of Tradition
   Katarina 17-11-2005 21:31
  RE: The Restoration of Tradition
   D 18-11-2005 7:28
  RE: The Restoration of Tradition
   Katarina 18-11-2005 22:13
  RE: The Restoration of Tradition
   D 19-11-2005 0:17
  RE: The Restoration of Tradition
   Katarina 19-11-2005 10:55
  RE: The Restoration of Tradition
   D 19-11-2005 11:36
  Stacy
   Bradly 03-08-2006 22:44
  Stacy
   Bradly 03-08-2006 22:52
  Stacy
   Bradly 03-08-2006 22:52
  Jevon
   Misael 04-08-2006 14:44
  RE: The Restoration of Tradition
   Peter Friso 19-11-2005 17:13
  RE: The Restoration of Tradition
   D 20-11-2005 13:29
  RE: The Restoration of Tradition
   Peter Friso 20-11-2005 19:50
  RE: The Restoration of Tradition
   D 21-11-2005 7:42
  Cordell
   Ean 03-08-2006 22:58
  Rudolph
   Reagan 04-08-2006 14:44
  Aaron
   Armani 06-08-2006 5:58
  Rylee
   Male 23-07-2006 23:15
  Kenyon
   Dorian 03-08-2006 22:55
  Kenyon
   Dorian 03-08-2006 22:58
  RE: The Restoration of Tradition
   Peter Friso 18-11-2005 21:02
  RE: The Restoration of Tradition
   Katarina 18-11-2005 22:20
  RE: The Restoration of Tradition
   Peter Friso 18-11-2005 23:43
  Chandler
   Walker 03-08-2006 22:43
  Jeremiah
   Maximus 04-08-2006 14:43
  RE: The Restoration of Tradition
   jano 21-11-2005 1:24
  Moises
   Donte 23-07-2006 23:14
  Jerrod
   Efrain 03-08-2006 22:59
  Jerrod
   Efrain 03-08-2006 23:00

   

 

Ideológia

Pri slove „ideológia“ mnohým z nás zídu na um časy nedávno minulé a masy, ktoré pochodujú pod jednoduchými heslami. No ideológia je istým súborom vnútorne kompatibilných názorov, bez ktorých sa politika nezaobíde. Pravé Spektrum má ambíciu diskutovať v tejto rubrike o myšlienkovom pozadí politickej pravice. Aký je vzťah klasického liberalizmu a kresťanského konzervativizmu? Koľko Boha, patriotizmu a trhu treba k namiešaniu pravicového kokteilu, príťažlivého pre ľudí? Kto boli myšlienkoví otcovia smeru, ku ktorému sa hlásime? Táto rubrika je však venovaná aj filozofom a intelektuálom všeobecne. Čo zahŕňa prirodzene aj výmenu názorov s teoretikmi protistrany.

Tiráž

Názov

Kontakt Šéfredaktor Redakcia Editor Vydavateľ Zakladateľ

Ďalšie odkazy

Newsletter

Ak chcete byť informovaný o zaujímavých novinkách na Pravom Spektre, vyplňte Vašu e-mailovú adresu. (frekvencia cca. 1 správa za mesiac)
 

 
Copyright © 2001-2024 Pravé Spektrum, občianske združenie
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group