ISSN 1335-8715

07-11-2005   Ján Gonda   Kultúrna vojna   verzia pre tlač

Interrupcie: čierne na bielom

13. októbra 2005 sa v malej sále Univerzitného pastoračného centra v internátnych domovoch Ľudovíta Štúra v Bratislave pod záštitou mimovládnej občianskej organizácie „Fórum života“ uskutočnilo premietanie filmu "Choice blues – Pravda o umelom potrate" aj s následnou diskusiou.

Film nám zobrazil oko kamery umelého potratu v Spojených štátoch. Pre pochopenie kontextu filmu: známy a pomerne rozšírený film Dr. Nathansona „Nemý výkrik“ zachytil momenty umelého potratu sonografom, v tomto prípade bolo možné vidieť abortus v realistickom zobrazení, ako skutočne prebieha a vyzerá. Nemý výkrik tak vystihoval skôr vnútorný pochod všetkých nás pri sledovaní krvavého zákroku v 12. – 14. týždni tehotenstva.

Zúfalé okamihy pre naše oči prišli aj neskôr, keď sa lekári pokúšali kompletne poskladať rozpoltené malé telíčka nenarodených obetí, na ktorých boli rozoznateľné znaky ľudského tela – nožičky, ručičky, hlavička. O to silnejšie nás dusili zábery mŕtvych novorodencov po 24. týždni gravidity, ktoré už vražednú definíciu v našich dušiach nedokázali poprieť. Toľko na úvod.

Aj za asistencie poznatkov získaných na tejto prezentácii občianskej organizácie „Fórum života“ sa budem snažiť vyvrátiť kompletnú mytológiu feministiek a liberálnej ľavice, zhrnutú v ôsmich východiskových bodoch, najmä pokúsiť sa o demonštráciu ich neblahých a nezodpovedných dôsledkov. Základom je použitie správneho interpretačného kľúča, keďže dvere k jadru problému sú pevne „zamýtované“.

1. Interrupcie nie sú nebezpečné a zdraviu škodlivé, ak sú vykonané zákonne a na patričnej odbornej úrovni. Dokonca sú jedným z najbezpečnejších a najjednoduchších zákrokov.

Je to tvrdenie nechutne lživé. Zneužíva sa fakt, podľa ktorého na následky nelegálne vykonanej interrupcie zomiera ročne vyše 70 - 200 000 žien. Avšak, za tento spochybniteľný a labilný údaj nenesie zodpovednosť zákonná reštrikcia. K tomu sa vyjadrím v ďalšej časti.

Zhrňme si kauzu prvého bodu v ucelenej realite. V dôsledku potratu dôjde k mechanickému porušeniu krčka maternice. Normálne je tuhý a slúži na to, aby sa bábätko neporodilo skôr. Krčok však dozrieva a tesne pred termínom zmäkne a dôjde k pôrodu. Keď sa tento mechanizmus naruší potrhávaním pevných štruktúr krčka, už nikdy nebude možné tieto štruktúry opraviť. Ďalšie dieťa je preto vystavené riziku predčasného pôrodu, aj pred 28. týždňom – 1/3 takých detí zomiera, alebo má iné (napr. mentálne) následky.

Z hľadiska ženy môže dôjsť k poškodeniu sliznice maternice. Vnútorná výstielka sa agresívne odstráni, čo môže znamenať dlhodobú neplodnosť, alebo môže pri oplodnení dochádzať k infekcii. Mechanické vniknutie do maternice ženy vyvoláva rizikové krvácanie.

Výskumy dokazujú, že najčastejším onkologickým ochorením ženy je rakovina prsníka. U žien, ktoré podstúpili umelý potrat, sa zistilo, že v dôsledku náhleho poklesu hormonálnych hladín počas prestavby prsníka dochádza k zvýšenej rizikovosti rakoviny prsníka.

Z hľadiska psychického zdravia pretrváva u ženy pocit viny, depresia, pocity beznádeje, nechuť žiť, myšlienky na samovraždu. Ďalšími znakmi sú nervozita, úzkosť, psychosomatické ochorenia, zlé sny (o deťoch), iné psychické problémy – pri pohľade na deti, nenávisť voči manželovi, atď.

Ďalšou obeťou po dieťati je teda aj žena, či už narušením fyzického alebo psychického zdravia. Ak to odporcovia zákazu interrupcií popierajú, svedčí to len o bezcharakternosti ich metód. Napriek týmto faktom, sú podľa WHO neodborne (nezákonne) vykonané interrupcie najjednoduchšie odstrániteľnou príčinou materskej mortality žien a ich legalizácia a prístupnosť môže zachrániť životy státisícov žien a matiek. Cynizmus, nemyslíte?

2. Zákaz nič nerieši, iba stupňuje riziká potratovej turistiky a nelegálnej interrupcie („anjeličkárstvo zabíja každých 5 minút“). Jediná reálna cesta znižovania počtu umelých potratov je liberálna legislatíva s možnosťou legálnej, medicínsky bezpečnej a dobrovoľnej interrupcie.

Tento argument nadobúda vysokú frekvenciu výskytu aj v kresťansky založených vzorkách populácie. No zároveň je tento mýtus fádne krehký. Jeho logika je totiž položená na pomýlených základoch.

Paradoxne, prezentácia rizikovosti nelegálnych potratov by mohla byť dostačujúcim mementom pre antiinterrupčné východiská. Ďalej si musíme uvedomiť, že strategický indikátor je celkový súhrn potratovosti. Fakt, že sa isté číslo odsunie do sféry nelegálnosti, predsa ešte nič škandalózne neznačí, len dokazuje tvrdosť a oprávnenosť zákona v kontexte s nevypestovanou antiinterrupčnou mentalitou daného národa.

Je síce možné podložiť svoj pro-choice svetonázor štatistikami potratovej turistiky a nelegálnych zákrokov, ale predsa podstatnými údajmi nemôžu byť len tieto dva ukazovatele. V susedných Čechách sa vykonal prieskum, v ktorom mali ľudia odpovedať na otázku, kedy sa začína ľudský život. Väčšina z respondentov vyslovila mienku v súlade s lokálnym interrupčným zákonom – teda od 3. mesiacu života...

Z našich skúseností jednoznačne vyplýva, že zákony minimálne informujú o zlom či dobrom aspekte vykonaného aktu, určujú štandartné mantinely, ktoré sa „prevteľujú“ aj do nášho „svedomia“. Analogicky sa dá percipovať aj režim komunizmu.

Počas jeho trvania vládni komunisti kradli „vo veľkom“, ale nikto ich nepostihoval, keďže vládnuca mafia bola zlegalizovaná. Po vylúčení komunistického režimu z verejného života sa začali politici „premieňať“ na nenásytné obludy a mafia sa presunula z parlamentných lavíc aj do obyčajných ulíc.

Môžeme sa teda pýtať – je vinná demokracia a právny štát? Alebo komunizmus, ktorý zmrzačil morálku spoločnosti?

Logika protizákonných argumentov je teda osudovo mylná, a samozrejme, nepriamo obhajuje umelé potraty. Podobný princíp sa pro-choice nepokúša aplikovať na ostatné vraždy alebo krádeže. Jediným pevným bodom, o ktorý sa môže opierať, je „úspech“ nízkej potratovosti liberálneho Holandska.

Avšak tu zohrala dôležitejšiu úlohu dlhodobá antikoncepčná mentalita, ktorá taktiež eskaluje nebezpečie rakoviny prsníka a v neskoršom štádiu sa k nej začlení aj potratová pilulka, ktorá vydestiluje v myslení ľudí z umelého potratu definíciu vraždy.

Ak ste už niekedy videli Holandskú potratovú loď, dôkladne sa jej vyhnite. Jej ponuka je skazonosná.

Náhla zákonná reštrikcia a eliminácia potratových oddelení, samozrejme, nepovedie k okamžitému dôstojnému výsledku, najmä ak nepripravíme spoločnosť na negatívne vnímanie umelého potratu ako nebezpečného precedensu zneváženia hodnoty života a deformovania vzťahu matky k dieťaťu.

Toto bremeno zodpovednosti na sebe dobrovoľne nesú občianske organizácie pro-life, ako je napr. spomínané Fórum života alebo Liga páru manželov, Život ako dar, ale predovšetkým Cirkev a všetky konzervatívno-kresťanské spolky.

Ich stavebným kameňom sú tisícročné hodnoty vypestované v prospech morálnej perspektívy ľudstva. Negáciou tradícii sa meníme na relativistických nihilistov, ktorí nechcú ani „degustovať“ osvedčené skúsenosti „autorít“.

3. Ľudský život sa začína v treťom mesiaci, prípadne až v 24. týždni. Dovtedy je umelý potrat možný resp. oprávnený. Počatie sa nerovná človek.

Je to fabula veľmi arogantná a pokrytecká, nepodložená - v najvyššej tolerancii absolútne relativistická. Vykresľuje len ďalšiu neetickú povahovú črtu aktivistov pro-choice.

Každá normálna matka vyčkáva pod svojím srdcom svoje dieťa, svoje bábätko. No pre organizácie typu Možnosť voľby je počatý život vlastne len akýmsi plodom, resp. oplodneným vajíčkom – do určitého stanoveného týždňa, mesiaca. Zaujímavý je potom náhľad na rôznorodosť takéhoto termínu v rozličných krajinách.

Zatiaľ čo u nás sa za genézu ľudského života považuje koniec prvého trimestra, v Holandsku a USA do príchodu G. Busha bola hranica odsunutá až na okamih pôrodu (niekedy až o niečo neskôr), čo je dosť otrasné – ale aspoň nepokrytecké. Dá sa povedať, že na nás pôsobí tzv. „mačací efekt“ – kým je to malé, tak to nebolí...

Kde spočíva pravda? Pred počatím majú vajíčko a ľudská bunka len 23 chromozómov, zatiaľ čo každá normálna ľudská bunka ich má 46. Po uskutočnení počatia vzniknutá bunka už obsahuje kompletných 46 chromozómov (ako dospelá ľudská bunka).

Počatie je jediným miestom, kde dochádza k zmene v podstate života a vo vývoji ľudskej bytosti. Všetky ostatné zmeny sú už len súčasťou pokračujúceho procesu rastu. Dospelý človek má presne tú istú genetickú štruktúru, akú má v momente počatia.

V tejto súvislosti Dr. Nathanson poznamenáva, že spoznal, ako sa nenarodené dieťa môže učiť, napr. ak zatrúbili trúbkou pri tehotnej matke – srdce začalo prudko biť. Pri znení Mozarta plod menil svoj prejav, ak zaznela heavymetalová hudba, nastala úplne iná reakcia. Vo výskumoch pokračoval ďalej a videl, kedy nenarodený spí, kedy sníva, močí, prehĺta alebo sa hýbe, cmúľa si palec.

Všetky tieto veci ho presvedčili, že ľudský plod je členom nášho spoločenstva. Je taký ako my, už vo veľmi skorom štádiu v prvých 9 mesiacoch života, keď nie je schopný prežiť bez matky. Sú to najdôležitejšie mesiace celého nášho života, lebo v tom čase sa organizuje naše telo a náš mozog. Dokonca je preukázané, ako sa dieťa násilnému potratu bráni.

Každopádne, potrat je zrejmý exitus kompaktnej ľudskej bytosti. Poňatý brutálnym spôsobom, nevynímajúc medicínsky potrat v skorých štádiách tehotenstva. Poznáme 2 používané medikamenty – tabletky Metotroxín – liek na liečbu rakoviny, veľmi silný a jedovatý; a druhá tabletka je RU 486 z Francúzska (tí nemajú takmer nič dobré na svedomí v celej svojej histórii) s toxickým účinkom na organizmus, taktiež nebezpečná aj pre matku.

Pre odporcov interrupcií musia byť aj tieto formy neprijateľné. Nastáva tu istý kontraproduktívny paradox – potratové tabletky sú aj na čiernom trhu, teda efekt, ktorému sa chcú tak vehementne voľnomyšlienkari vyhnúť. RU486 je tiež dôkazom nemorálnych praktík dvoch svetových etatistických organizácii – bola účelovo vytvorená na objednávku WHO pri OSN na reguláciu populácie v rozvojových krajinách.

Dôvera konzervatívcov v obe monopolné verejné inštitúcie musí stále klesať. Sám vidím možné východisko v odtrhnutí ich vplyvu na štátne zväzky a ponechaním len na platforme informatívneho, nie normatívneho charakteru.

Ukončím polemiku iróniou – je bizarné domnievať sa, že dieťa v 3. mesiaci je človekom a týždeň po počatí je len vývinovou troskou. Aký je rozdiel medzi zabitím v 3. mesiaci a počas 2. roku života ? Neprebieha tu permanentne len určitý vývin?

Ak by sme stále ostávali na pochybách, je lepšie prikloniť sa na váhu ponechania života, než jeho možného odopretia bezbranným „plodom“, ktoré mohli zmeniť tento svet. Následky sú absolútne odlišné.

Zamyslel sa vôbec nejaký pro-choice fanatik nad alternatívou - koľko úspešných umelcov, vedcov, lekárov mohlo z tých „oplodnených vajíčok“ vzísť?

4. Žena má právo rozhodovať o tom, čo sa bude diať s jej telom. Zodpovednosť je spojená s právom rozhodnúť sa. Právo ženy rozhodnúť o donosení alebo nedonosení je základným ľudským právom. Muži a štát do tohto procesu nemajú čo vravieť.

Uvedený mýtus je asi ten najpopulárnejší a úmerne tomu najfragilnejší.

Je pravda, že žena má právo rozhodnúť o tom, čo sa bude diať s jej telom. Proti tomu nikto nič nenamieta. Má plné právo zodpovedne sa rozhodnúť, keď „vstupuje“ do dobrovoľného pohlavného styku, tak ako má právo zvoliť si cestu chráneného/nechráneného styku. So všetkými prirodzenými dôsledkami - aj s trpkým ovocím slobodnej vôle.

Teda, ak je úmyslom partnerov sexuálnym stykom splodiť dieťa, konzekvencie svojho konania prijmú. Úzus tejto logiky je obdobný aj pri neúspešnej snahe. Rešpekt k prirodzeným dôsledkom slobody sa preto nemôže špecificky meniť v prípade, keď obidvaja partneri využijú alebo nevyužijú všetky dostupné prostriedky na zabránenie počatia.

Je scestné posúvať hranicu rozhodnutia až za počatie nového ľudského života. Ak kastráciou zodpovednosti a hodnotovej izolácie života postupne stratíme existenčnú motiváciu, zmysel a spirituálnu hodnotu bytia, stane sa definícia umelého potratu bežným riešením. Brzdy spoločenského pokroku a myslenia budú neovládateľné.

Nedať šancu ľudskému životu z dôvodu benevolentnej svojvôle (resp. odmietania jej negatívnych dôsledkov), ktorá sa nazve ľudským alebo reprodukčným právom, je pomerne absurdná interpretácia ľudských práv a slobody (sloboda končí tam, kde začína sloboda druhého). Tieto názorové kolízie prichádzajú až do takých cynických extrémov, keď sa ľudský plod zrovnáva s rakovinovým nádorom, ktorý je možné kedykoľvek odstrániť.

Obdobné ideové prostriedky využíva práve ľavicový liberalizmus a feministický „humanrightizmus“, známy svojím utilitarizmom, čiže prijímaním iba pozitívnych konzekvencií slobodnej vôle a hádzaním negatívnych do rúk štátu či „vzduchoprázdna“. Práve tento smer je najväčšou škodnou pre všetky posledné hodnotové fragmenty západnej morálky. Kríza fenoménu sa nazýva kríza sekulárnej morálky, charakterizujúca súčasnú postmodernú integritu spoločnosti.

Otrepaný feminizmus dokázal urobiť z interrupcií rodový delikt. Muži nemajú do tohto „procesu“ čo vravieť, aj keď sú zjavne pri počatí potrební. Muž si môže so ženou pekne užiť, veď tá „štetka“ si dá nechcený nevyvinutý „fetus“ odstrániť... Feministický mechanizmus sa obracia proti svojmu pánovi – feministke.

Apropo, štát... Nepresadzujú práve odporcovia zákazov interrupcií svoje ciele štátnou mocou? Štát má poslať základné právo na život do úzadia, aby vyhovel reprodukčným požiadavkám feministiek? Štát má prebrať zodpovednosť za neželaný dôsledok sexuálnej slobody tým, že dá žene možnosť ísť na potrat? Aký je to pocit pre kresťana, keď musí žiť v štátnom zväzku, ktorý pretvára interrupcie na legálnu banalitu?

Konzervatívny gynekológ sa stáva treťou obeťou a značne znevýhodnenou persónou v poli interrupčnej relativity. Jedinou cestou morálno-právnej ochrany je barikáda výhrady svedomia, najefektívnejšie vo forme medzinárodnej zmluvy so Svätou stolicou.

Argumentuje sa tiež biologickým inžinierstvom štátu, s cieľom progresívnej regulácie pôrodnosti. Zaujímavé by bolo, ak by sme tejto logike prevrátili kabát... alebo dali regresívny kabát Populačného fondu OSN, medzinárodnej organizácie podporujúcej pro-choice aktivity. Práve konzervatívno-liberálne a pro-live skupiny sú proti akýmkoľvek neprirodzeným zásahom!

Biologické inžinierstvo môže mať úplný iný dosah, než si ženy predstavujú. Dokonca je schopné zdeformovať právo ženy na svojvoľné vlastníctvo plodu, teda práve to, ktoré si tak urzupujú. Dr. Nathanson píše o poznatkoch z Číny, kde robia umelé oplodnenie a nechávajú plod žiť až do 19. týždňa tehotenstva.

Číňania očakávajú, že zanedlho budú môcť plod udržať živý celých 9 mesiacov. Z toho vyplýva, že ani žena nebude potrebná na to, aby vynosila plod. Tie ženy, ktoré hovoria, že sú dôležitým prvkom počatia, a že umelé oplodnenie urobilo mužov nepotrebných pri počatí dieťaťa – tie ženy urobili Číňania tiež nepotrebnými. Tak ďaleko môže feministická podpora umelého oplodnenia vybehnúť z reality, ak sa neudrží na konzervatívnej uzde. Sami sa vykalkulujeme z kultúry života v objatí prírody.

5. Nedôstojné sociálno-ekonomické podmienky (a nedostatočná štátna starostlivosť), resp. týranie detí sú dostatočnými determinantmi umelého potratu.

Opäť etatisticko-socialistický utilitarizmus! Štát a rodina (prípadne dieťa) – to sú dva nehomogénne, seba nepodmieňujúce celky. V spoločenskom zázemí panuje väčšinový názor, že nedôstojné sociálne podmienky sú dostatočnou zálohou za počatý ľudský život. Pripomeniem, že ľudstvo sa aj v ostatných storočiach obracalo v ťažkých hospodárskych krízach a nikdy nimi nemuselo obhajovať umelé potraty, prípadne iné amorálne skutky.

V ťažkých a podradných podmienkach prežívali celé mnohopočetné rodiny a ich ďalšie generácie aj bez asistencie štátu. Ich vzájomná súdržnosť sa tak prehlbovala, aj keď deti padali za obeť všedným chorobám. Ale ženy, napriek tomu, prechovávali úctu k životu už od počiatku a dieťa vždy donosili.

Nikto ich vtedy nevnímal ako orgán na plodenie detí. Štát si nezostavoval demografické prieskumy pôrodnosti. I dnešné ženy v Afrike prežívajú čosi podobné – deti im umierajú priamo v náručí. Ich mentalitu môže zdevastovať marxizmus reinkarnovaný v „liberálnych“ aktivistoch západu, podľa ktorých je hodnota života merateľná materiálnymi jednotkami.

Dôvody vedúce k potratom však nie sú jednoznačne zafarbené ekonomickým koloritom. Najmä slovenská prax ukazuje, ako ženy prichádzajú k chirurgickému stolcu pod tlakom okolia – či už rodiny alebo partnera. Vek a postavenie ženy nie sú až taký dominantný agens. Čoraz stálejšou príčinou je eliminácia počtu detí už finančne zabezpečených rodín. To vedie len k zneužívaniu liberálnej (rozumej benevolentnej) interrupčnej legislatívy. Domnienka o pestovaní biologického inžinierstva zo strany odporcov zákazov interrupciou je preto neporovnateľne ráznejšia.

V dnešných podmienkach existujú aj lepšie záruky – prioritne adopcia detí (najlepšie trhová) a až potom „z núdze cnosť“ - detské domovy. Každý život je lepší (aj keď sa stáva „peklom na zemi“) ako žiaden život! Mladé rodičky opustené nezodpovedným partnerom peklo prežívajú a nikto ich neposiela na smrť.

Týranie detí – nie je preukázané, že vykonávanie potratov znižuje výskyt týrania detí. Počet týrania detí sa stále zvyšuje, aj keď je počet potratov stále veľmi vysoký. Preto nemôže byť odpoveďou na podobné problémy smrť, resp. umelé zastavenie vývinu života jedinca, ale láska k blížnemu a súčasne aj k životu.

6. Znásilnenie, plody s vrodenými chybami a rizikové tehotenstvá sú jednoznačným dôvodom pre umelé prerušenie tehotenstva.

V tomto bode je žiaduca opatrnosť a dôkladné preskúmanie uvedeného bilaterálneho konfliktu, keď môžu byť priamoúmerne poznačené obe strany.

Znásilnenie uchopuje pozitívny prístup k interrupciám. Ak sa tento bod vyčíta konzervatívnemu prúdu, ide o obzvlášť neférovú hru. Navyše, znásilnením býva „znásilňovaná“ celá interrupčná legislatíva.

Postačí, ak si uvedomíme, že na každý tisíci potrat pripadne jedno znásilnenie. Pravdepodobnosť je naozaj malá pri súčte všetkých faktorov tvoriacich súhru eventuálneho oplodnenia vajíčka (od plodných dní až po prienik spermie k vajíčku, atď.).

Preukázalo sa, že v prípadoch znásilnenia je možnosť otehotnenia znížená aj ďalšími násilne vynútenými psycho-biologickými faktormi. Ak by však gravidita predsa len nastala, je vcelku zavádzajúce kompenzovať jeden zlý čin – znásilnenie, skutkom ešte krutejším – vraždou (ak súhlasíme s bodom 3).

V tejto situácii sú napriek tomu konzervatívne ladené skupiny ohľaduplné, a zvyčajne ponechávajú rozhodnutie na ženu samotnú. Príkladom je legislatíva v Poľsku. Nie je však taká -pre kresťanov- striktne vzorová a konsolidovaná, akú môžeme nájsť v Írsku.

Likvidácia plodu s vrodenou chybou je alarmujúcim úkazom, inklinujúcim k súmraku fašistickej filozofie. Nikdy sa nebudeme rodiť dokonalí, a budú medzi nami aj takí, pre ktorých bude život len útržkovitým zrkadlom, v ktorom nerozoznajú ani vlastné črty tváre. Je utopistické, a de facto aj diskriminačné, štylizovať sa do pozície inžinierov ideálnych parametrov ľudstva.

Tak ako sa stáva sloboda súčasťou demokracie, tak sa i utrpenie a defektnosť markantne spolupodieľa na našom živote. Je len na nás, ako nedokonalým ľudským bytostiam pomôžeme vniesť viac svetla do ich ponurého prežívania.

Za jedinú oprávnenú interrupčnú výhradu sa dá považovať rizikové tehotenstvo, najmä mimomaternicové, pri ktorom je takmer nemožné dieťa donosiť. Pri ohrození života matky je naozaj atribút nenarodeného dieťaťa druhoradý, a to s najvyššou neodkladnosťou, ak je jeho šanca na prežitie minimálna. Ale to nie je železný argument na kompletné legislatívne povolenie výkonu interrupcií.

7. Odporcovia interrupcií problém manipulujú, zneužívajú emócie a konajú impulzívne a fanaticky, ba priam neprimerane až protizákonne.

Tento úsudok sa nedá dementovať recipročne. Napr. pamätný prípad Roe verzus Wade v roku 1973, ktorý umožnil milióny potratov v USA až do posledného štádia tehotenstva, vyvolal veľkú nevôľu radikálnych odporcov interrupcií. Tá vyústila až do vrážd lekárov vykonávajúcich potraty. Odsúdeniahodné, ale podnietené fanatizmom a zabíjaním druhej strany. Čo, samozrejme, nikoho neospravedlňuje.

Mnohí pro-choice označujú aktivistov pro-life za náboženských fundamentalistov, pričom je dôležité pripomenúť si, že odpudivý postoj k interrupciám si prechovávajú aj zásadovejší klasickí liberáli, silní ateisti aj oponenti cirkvi.

Stáva sa síce, že poniektorí kresťania akosi pozabudnú na posolstvo lásky a osožia sa na odporcov zákona o umelom potrate výrokmi „Boh ťa nenávidí“, avšak nájdu sa vždy aj takí, čo sa v tichosti pridržia kríža a pomodlia.

Obrázky abortovaných „fetusov“ nie sú ničím nezvyčajným, ale jedným z mála účinných nástrojov v boji proti ľahko prijateľným riešeniam pro-choice.

Manipulácie sa tiež nedajú vylúčiť, najmä v spojitosti s nepodloženými obvineniami z podpory interrupcií vykonávaných v Číne, ktoré boli z radov republikánov podané na plecia UNFPA.

Fanatickým verdiktom sa nálepkuje antiinterrupčný program Globag Gag Rule „ultrakonzervatívnej“ politiky súčasného amerického prezidenta. Ono je skôr pravdepodobné, že proti tomuto programu protestujú (ľavicoví) ultraliberáli z fanklubu pro-choice, ktorí pojmu „konzervatívny“ skrátka nerozumejú, tak ako nepochopili význam slova „liberál“.

Klasický liberál by totiž nikdy nepodporoval (minimálne z ekonomických korelácií a odporu k inžinierstvu) medzinárodné organizácie ako Populačný fond OSN (UNFPA), ktoré z daní občanov preplácajú a zaisťujú africkému ľudu aborty, antikoncepčné prostriedky, hlavne kondómy a tak podobne.

Pre konzervatívnu politiku Bieleho domu nachádza podporu jedine výchova k sexuálnej abstinencii, čo si môžeme označiť vzhľadom na potláčanie epidémie AIDS ako dosť trúfalé stanovisko. Žiadne miliónové dotácie však situáciu nebudú posúvať ďalej, právne naopak - hladina výskytu nakazení HIV neklesá napriek veľkej snahe etatistických populačných inštitútov.

Pre konzervatívne spektrum (a istú časť klasických liberálov) je celkom očividné, že náprava africkej klímy je možná len kultúrno-ekonomickou prevýchovou, nie neúmernými dotáciami a bezbrehým rozdávaním kondómov, ktoré ešte len viac kontaminujú sexuálno-morálne cítenie Afričanov a rozširujú plochu náhodne nechránenej sexuálnej invázie.

Vírus HIV predsa nemá svoj pôvod na africkom kontinente, prišiel z „vyspelého liberálneho“ západu v ostatnom storočí. Nespôsobil ho nedostatok ochranných gumičiek, ale expanzia sexuálneho „free boom“ z ospevovaných šesťdesiatych rokov.

Omnoho zakomplexovanejší fanatizmus v sebe predstavujú aktivisti pro-choice. A k nim sa začleňuje aj skupina katolíkov z organizácie Catholics for Free Choice (CFFC, Katolíci za slobodnú voľbu), ktorá sa spolu s ostatnými pro-choice zúčastnila Pochodu za životy žien (celebrít) smerujúceho k Bielemu domu. Ich hlavné posolstvo na demonštrácii pred vatikánskou ambasádou bolo „Ozvi sa proti fundamentalizmu!“

Ďalšími zásadnými požiadavkami CFFC sú - jasné oddelenie cirkvi a štátu a reforma inštitúcie Rímsko-katolíckej cirkvi. Z prostých a ľavicovo-liberálnych pohnútok. Aké skvelé posolstvo to vlastne značí pre „moderných“ sokov kresťanstva a cirkvi: my, kresťania a cirkev sa rozložíme zvnútra sami, na to vás už nepotrebujeme. Radšej sa podrobíme diktátu ľavicovo-liberálnych noriem medzinárodných organizácii a splynieme s nimi v jednu pospolitú „modernú“ antikonzervatívnu formáciu.

Pro-choice sa na pochode utrhlo z úst celých generácií rodín aj k takýmto výkrikom: „Moja mama ma plánovala“ alebo „ďalší baby boy pre podporu slobodnej voľby“, ale aj mohutné ovácie typu: „77% antichoice sú muži. 100% z nich nikdy nebude tehotných“ (uvidíme, liberálny pokrok nezastavíš...), „Zastavme vojnu proti ženám“. Whoopi Goldberg (film „Sestra v akcii“) na čele sprievodu niesla drôtený vešiak: „Toto bolo pred rokom 1973 medicínsky inštrument, pomocou ktorého sa vykonávali potraty. Už nikdy nechceme ísť späť!“ Ktorá strana mince tu v skutočnosti zneužíva emócie?

Organizácia pre plánovanie rodičovstva Planned Parenthood Golden State, považovaná za najväčšiu skupinu presadzujúcu potraty všade na svete, propagovala videofilm „Superhrdinka za slobodnú voľbu“. Superhrdinka svoju podporu „slobodnej voľby“ predvádza strieľaním kondómov zo zbrane na demonštrujúcich ochrancov života. Každý z nich z nich sa ukáže v nafúknutom kondóme skôr, ako celý exploduje, a tým ho zabije.

Našťastie, v našom globálnom priestranstve sú aj „opačne orientované“, aj keď nie početné organizácie Life Decisions International alebo Americká liga života, ktoré toto propagandistické video odsúdili. Vo filme sa ochrancovia života prezentujú ako zlí a hlúpi aj za pomoci falošných údajov o kontrole pôrodnosti, potrate a sexualite.

Dá sa teda „ráciom“ usúdiť, že nepodopretý manipulačný fanatizmus balansuje svoje záujmy predovšetkým na vlnách pro-choice.

8. Chceme smerovať do Európskej únie a mali by sme aspoň rešpektovať jej dokumenty, ktoré sú v súlade s nariadeniam medzinárodných organizácii (pro-choice, moja pozn.), počnúc WHO. Nechceme si predsa budovať cirkev či fundamentalistický (prípadne vatikánsky, moja pozn.) štát!

Takéto presvedčenia sú hodne ťažkomyseľné. V prvom rade: nie všetci chcú smerovať do Európskej únie! Vývoj jej napredovania je veľavravný a čitateľný bežným okom. Ak túžila Európa v svojich počiatkoch držať sa svojich tradícií, teraz ich svojím socialistickým poňatím ľavicovo-liberálneho aktivizmu rozožiera a čoskoro padne na „hubu“.

V júli 2001 Európsky parlament prijal dokument, v ktorom vyzval štáty Európskej únie a štáty uchádzajúce sa o vstup do EÚ, aby podporovali reprodukčné zdravie a práva vrátane bezpečnej, legálnej a dostupnej interrupcie. Požaduje (!) od týchto vlád, aby poskytli patričnú (pro-choice, moja pozn.) podporu tehotným mladistvým dievčatám bez ohľadu na to, či chcú svoje tehotenstvo ukončiť alebo vynosiť a porodiť.

Ďalej žiada vládnu podporu núdzovej antikoncepcie, resp. jej finančnú dostupnosť, odporúča podporovať sexuálnu výchovu (zrejme liberálnu) počas povinnej školskej dochádzky, verejné kampane (zrejme z verejných zdrojov). Diktát ľavicových liberálov tak zakotvil v atramente byrokratov budujúcich krajšiu Európsku úniu. Nemal by však prebiehať na úkor národného práva.

Minister spravodlivosti Daniel Lipšic konštatoval, že Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) veľmi zreteľne povedal - otázka miery ochrany nenarodeného ľudského života je vecou národného práva, a nie jeho vecou. Súd teda podľa ministra spravodlivosti priznal, že skutočnosť, kedy začína život, musí byť rozhodnutá na úrovni jednotlivých štátov. Prvým paradoxom je uvedená skutočnosť – život začína v každom kraji v inom termíne.

Druhým paradoxom je predošlý rozsudok ESĽP. Ten totiž rozhodol, že „nedobrovoľná interrupcia neznamená vraždu“. Podnietil tak vznik precedensu v oblasti právneho statusu nenarodených detí, ktorý môžu aplikovať ostatné európske krajiny. Rozsudok padol v súvislosti s chybou francúzskych lekárov, ktorí si pomýlili pacientku a uskutočnili zákrok vedúci k nevyhnutnej interrupcii. Súd pomerom hlasov 14:3 rozhodol, že ochrana práva na život zakotveného v európskom dohovore sa nevzťahuje na ľudský plod. Bohužiaľ, život zadefinoval a prehlasoval súd. Za „veľkou mlákou“ obhajuje americký prezident George Bush presne opačný prístup, keď ľudský život je hoden rovnakej ochrany pred narodením aj po ňom.

Z týchto informácii si poskladajme interpretačné paralely a dôjdeme k istému konsenzu. Západné demokracie sa ujali problému veľmi nedbanlivo a antiliberálne. Z daní občanov sa platia antikoncepčné programy a dotuje sa ich produkcia, čo predstavuje bezprecedentný útok na súkromné vlastníctvo a takmer nulový efekt k sexuálnej zodpovednosti mladistvých.

S pribúdajúcim uzatváraním „slobodného spolužitia“ európskych národov sa bude rozsah pro-interrupčných nariadení európskeho parlamentu zintenzívňovať kvantitatívne i kvalitatívne. Ak je jediným únikom „fundamentalistický“ či „cirkevný“ štát, ktorý nechce nič viac, než len zákaz interrupcií, vzdám sa svojej náboženskej slobody v prospech života, prípadne vatikánskej zmluvy. Prípadne emigrujem prvým lietadlom do Spojených štátov amerických. A bude pre mňa veľmi prospešné, ak mi túto moju slobodnú voľbu nejaký byrokrat preplatí.

Roe vs. Wade alebo Globag Gag Rule?

Ako som spomenul na začiatku, relevantný je interpretačný kľúč. Kľúč života alebo kľúč pohodlia - práva na život alebo práva na voľbu zo strany žien, práva na slobodu aj pre nenarodených alebo práva na zneužívanie slobody silnejších.

Spoločnosť urobila z jedného veľmi negatívneho fenoménu jav zákonný, a teraz sa len mlčky prizerá a hľadá príčiny tejto praxe všade, len nie v subvencii legalizácie. Proti masívnej kampani pro-choice, podporovanej Euróspkou úniou, nespočetnými etatistickými svetovými a medzinárodnými organizáciami, sa bojuje veľmi namáhavo.

Ich ponuka nepozostáva z ťažkého riešenia, aké nám predostierajú minoritné skupiny zastavajúce názory pro-live. Zmena v mentalite ľudí je však možná, o čom svedčí aj príbeh Dr. Nathansona, niekdajšieho najväčšieho zástancu umelých potratov a riaditeľa potratovej kliniky, neskôr horlivého kresťanského aktivistu na opačnom protipóle.

Interrupcie otvorili vráta aj ďalšiemu z fenoménov pohodlia a smrti – asistovanej samovražde, resp. eutanázii, kultúrne a eticky nebezpečnej. V obidvoch praktikách sa jedná o zdravotne a fyzicky odkázané formy života, ktoré nenašli prislúchajúcu opateru.

Život, sloboda, šťastie – v tejto postupnosti vždy reprezentovali tri strategické imperatívy pre ľudstvo. Ako asi bude vyzerať svet, ako náhle sa ich poradie začne postupne otáčať?

Ján Gonda

  Právo na život
   protagoras 08-11-2005 0:22
  RE: Právo na život
   Tomas Sikorsky 08-11-2005 1:04
  RE: Právo na život
   protagoras 08-11-2005 9:42
  RE: Právo na život
   Palo 08-11-2005 14:17
  RE: Právo na život
   D 08-11-2005 16:37
  RE: Právo na život
   tato 09-11-2005 22:16
  RE: Právo na život
   D 10-11-2005 14:29
  RE: Právo na život
   Laborec 11-11-2005 12:52
  RE: Právo na život
   D 11-11-2005 16:08
  RE: Právo na život
   tato 12-11-2005 13:57
  RE: Právo na život
   D 12-11-2005 15:13
  RE: Právo na život
   tato 12-11-2005 19:56
  RE: Právo na život
   D 13-11-2005 14:07
  RE: Právo na život
   tato 13-11-2005 21:11
  RE: Právo na život
   D 14-11-2005 7:50
  RE: Právo na život
   Katarina 14-11-2005 8:26
  RE: Právo na život
   D 14-11-2005 11:09
  RE: Právo na život
   tato 14-11-2005 11:24
  RE: Právo na život
   D 14-11-2005 13:48
  RE: Právo na život
   tato 14-11-2005 20:02
  RE: Právo na život
   D 18-11-2005 7:30
  RE: Právo na život
   tato 18-11-2005 17:22
  RE: Právo na život
   jednokto 09-11-2005 13:23
  RE: Právo na život
   luk 09-11-2005 20:12
  RE: Právo na život
   jednotko 09-11-2005 23:43
  RE: Právo na život
   Palo 11-11-2005 8:17
  RE: Právo na život
   D 12-11-2005 10:59
  RE: Právo na život
   tato 12-11-2005 14:05
  RE: Právo na život
   D 12-11-2005 15:01
  RE: Právo na život
   tato 12-11-2005 20:08
  RE: Právo na život
   D 13-11-2005 15:21
  RE: Právo na život
   tato 13-11-2005 21:48
  RE: Právo na život
   D 14-11-2005 7:26
  RE: Právo na život
   tato 14-11-2005 11:46
  RE: Právo na život
   D 14-11-2005 17:23
  RE: Právo na život
   tato 14-11-2005 21:32
  RE: Právo na život
   D 18-11-2005 7:50
  RE: Právo na život
   tato 18-11-2005 18:06
  RE: Právo na život
   D 18-11-2005 20:49
  RE: Právo na život
   tato 19-11-2005 9:32
  RE: Právo na život
   D 21-11-2005 14:30
  RE: Právo na život
   tato 24-11-2005 19:42
  RE: Právo na život
   Palo 12-11-2005 22:34
  RE: Právo na život
   D 13-11-2005 15:36
  RE: Právo na život
   Palo 14-11-2005 8:02
  RE: Právo na život
   D 14-11-2005 9:51
  RE: Právo na život
   Palo 14-11-2005 14:15
  RE: Právo na život
   D 14-11-2005 15:53
  RE: Právo na život
   Palo 15-11-2005 9:52
  RE: Právo na život
   D 18-11-2005 7:55
  RE: Právo na život
   Katarina 18-11-2005 19:55
  RE: Právo na život
   D 18-11-2005 20:36
  RE: Právo na život
   Katarina 19-11-2005 10:59
  RE: Právo na život
   D 08-11-2005 16:44
  RE: Právo na život
   jednokto 09-11-2005 13:41
  RE: Právo na život
   D 09-11-2005 16:11
  RE: Právo na život
   tato 09-11-2005 22:20
  RE: Právo na život
   jednotko 09-11-2005 23:50
  RE: Právo na život
   Laborec 11-11-2005 12:59
  RE: Právo na život
   D 11-11-2005 16:39
  RE: Právo na život
   jednokto 13-11-2005 2:49
  RE: Právo na život
   tato 12-11-2005 20:18
  RE: Právo na život
   tmc 10-11-2005 11:04
  RE: Právo na život
   D 08-11-2005 16:27
  evenflow
   jano 08-11-2005 2:13
  RE: evenflow
   protagoras 08-11-2005 9:53
  RE: evenflow
   andrej 08-11-2005 15:31
  RE: evenflow
   D 09-11-2005 7:42
  RE: evenflow
   Jozef Filko 09-11-2005 11:02
  RE: evenflow
   D 09-11-2005 11:40
  RE: evenflow
   Jozef Filko 09-11-2005 11:47
  RE: evenflow
   D 09-11-2005 12:05
  RE: evenflow
   Jozef Filko 09-11-2005 12:17
  RE: evenflow
   D 09-11-2005 12:48
  RE: evenflow
   LubosB 10-11-2005 21:58
  RE: evenflow
   Dewey 11-11-2005 5:48
  RE: evenflow
   Jozef Filko 11-11-2005 10:45
  RE: evenflow
   D 11-11-2005 15:57
  RE: evenflow
   eva 16-05-2007 0:37
  Ochrana života
   Dušan 08-11-2005 11:17
  ...
   D 08-11-2005 16:15
  nuz neviem
   rypal 08-11-2005 18:25
  RE: nuz neviem
   D 08-11-2005 18:27
  RE: nuz neviem
   andrej 08-11-2005 18:30
  ALL
   Katarina 08-11-2005 19:14
  RE: ALL
   Martin Hanus 08-11-2005 21:39
  RE: ALL
   Katarina 08-11-2005 22:39
  RE: ALL
   D 09-11-2005 7:35
  RE: ALL
   Katarina 09-11-2005 8:00
  RE: ALL
   D 09-11-2005 10:04
  RE: ALL
   Katarina 09-11-2005 10:27
  RE: ALL
   D 09-11-2005 12:03
  RE: ALL
   Katarina 09-11-2005 12:33
  RE: ALL
   D 09-11-2005 13:17
  RE: ALL
   Katarina 09-11-2005 13:31
  RE: ALL
   D 09-11-2005 13:36
  RE: ALL
   Katarina 09-11-2005 13:43
  RE: ALL
   D 09-11-2005 16:21
  RE: ALL
   Katarina 09-11-2005 12:54
  RE: ALL
   D 09-11-2005 13:24
  RE: ALL
   luk 09-11-2005 21:03
  RE: ALL
   D 10-11-2005 8:16
  RE: ALL
   Martin Hanus 09-11-2005 11:56
  RE: ALL
   D 09-11-2005 12:12
  RE: ALL
   Martin Hanus 09-11-2005 13:56
  RE: ALL
   D 09-11-2005 16:06
  RE: ALL
   Martin Hanus 09-11-2005 17:25
  RE: ALL
   D 09-11-2005 17:43
  RE: ALL
   Martin Hanus 09-11-2005 21:43
  RE: ALL
   D 10-11-2005 8:03
  RE: ALL
   Martin Hanus 10-11-2005 22:17
  RE: ALL
   Dewey 11-11-2005 6:08
  RE: ALL
   Martin Hanus 11-11-2005 22:09
  RE: ALL
   Katarina 10-11-2005 23:09
  RE: ALL
   Dewey 11-11-2005 5:54
  RE: ALL
   Tomas 11-11-2005 10:57
  RE: ALL
   D 11-11-2005 14:23
  RE: ALL
   Tomas 11-11-2005 14:47
  RE: ALL
   D 11-11-2005 16:00
  RE: ALL
   Tomas 12-11-2005 20:28
  RE: ALL
   Katarina 11-11-2005 20:21
  RE: ALL
   D 11-11-2005 22:46
  RE: ALL
   Katarina 11-11-2005 23:20
  RE: ALL
   D 12-11-2005 11:07
  RE: ALL
   Katarina 12-11-2005 11:31
  RE: ALL
   Katarina 11-11-2005 22:37
  RE: ALL
   D 12-11-2005 11:21
  RE: ALL
   Katarina 12-11-2005 12:06
  RE: ALL
   D 12-11-2005 12:25
  RE: ALL
   Firstborn 09-11-2005 12:21
  RE: ALL
   jednotko 10-11-2005 0:17
  RE: ALL
   D 09-11-2005 7:39
  RE: ALL
   Katarina 09-11-2005 8:06
  RE: ALL
   D 09-11-2005 9:54
  RE: ALL
   Katarina 09-11-2005 10:12
  RE: ALL
   D 09-11-2005 12:19
  RE: ALL
   D 09-11-2005 7:28
  RE: ALL
   Katarina 09-11-2005 8:30
  RE: ALL
   D 09-11-2005 9:51
  RE: ALL
   Katarina 09-11-2005 10:01
  RE: ALL
   Tomas 09-11-2005 10:57
  RE: ALL
   D 09-11-2005 11:38
  RE: ALL
   Tomas 09-11-2005 12:02
  RE: ALL
   D 09-11-2005 12:32
  RE: ALL
   Tomas 09-11-2005 13:07
  RE: ALL
   D 09-11-2005 13:29
  RE: ALL
   Tomas 10-11-2005 10:19
  RE: ALL
   D 10-11-2005 11:58
  RE: ALL
   Tomas 10-11-2005 12:37
  RE: ALL
   D 10-11-2005 14:33
  RE: ALL
   Tomas 11-11-2005 10:48
  RE: ALL
   D 11-11-2005 14:24
  RE: ALL
   Tomas 11-11-2005 14:54
  RE: ALL
   D 11-11-2005 16:07
  RE: ALL
   Katarina 09-11-2005 13:20
  RE: ALL
   D 09-11-2005 13:27
  RE: ALL
   luk 09-11-2005 21:30
  RE: ALL
   D 10-11-2005 8:11
  Zivot ako najvyssia hodnota
   Prievidzanka 09-11-2005 10:08
  RE: Zivot ako najvyssia hodnota
   D 09-11-2005 11:44
  RE: Zivot ako najvyssia hodnota
   Prievidzanka 14-11-2005 13:43
  gazdove argumenty
   jednokto 09-11-2005 11:57
  RE: gazdove argumenty
   Jozef Filko 09-11-2005 12:25
  RE: gazdove argumenty
   jednokto 09-11-2005 13:18
  RE: gazdove argumenty
   andrej 09-11-2005 13:40
  RE: gazdove argumenty
   andrej 09-11-2005 13:44
  RE: gazdove argumenty
   jednokto 09-11-2005 13:50
  RE: gazdove argumenty
   andrej 09-11-2005 14:27
  RE: gondove argumenty
   jednotko 10-11-2005 0:04
  nechat to na lekarov?
   D 10-11-2005 15:32
  RE: gazdove argumenty
   D 09-11-2005 13:45
  RE: gazdove argumenty
   Ján Gonda 09-11-2005 17:43
  RE: gazdove argumenty
   jednotko 09-11-2005 23:32
  RE: gazdove argumenty
   Ján Gonda 10-11-2005 8:54
  RE: gondove argumenty
   jednokto 10-11-2005 11:07
  RE: gondove argumenty
   Ján Gonda 10-11-2005 19:27
  RE: gondove argumenty
   D 11-11-2005 9:13
  RE: gondove argumenty
   Ján Gonda 11-11-2005 9:32
  RE: gondove argumenty
   D 11-11-2005 9:58
  RE: gondove argumenty
   jednokto 13-11-2005 2:45
  RE: gondove argumenty
   jany 15-11-2005 22:08
  RE: gondove argumenty
   jednokto 23-11-2005 10:03
  RE: gondove argumenty
   Ján Gonda 23-11-2005 10:45
  RE: gondove argumenty
   jednokto 24-11-2005 15:59
  RE: gondove argumenty
   Ján Gonda 24-11-2005 17:55
  RE: gondove argumenty
   jednokto 01-12-2005 10:56
  RE: gondove argumenty
   tato 02-12-2005 18:49
  RE: gazdove argumenty
   Lukas Krivosik 12-11-2005 20:37
  RE: gazdove argumenty
   jednokto 13-11-2005 3:01
  All
   Katarina 09-11-2005 19:43
  Jazykolam
   PeterS 10-11-2005 12:44
  Jazykolamy
   Peter Friso 11-11-2005 0:42
  Danke an Juden
   Abendland 10-11-2005 19:37
  RE: Danke an Juden
   Martin Hanus 10-11-2005 22:22
  RE: Danke an Juden
   Jozef Filko 11-11-2005 11:09
  RE: Danke an Juden
   M 11-11-2005 13:34
  RE: Danke an Juden
   Bótšafter 08-08-2012 8:52
  RE: Danke an Juden
   David 11-11-2005 13:32
  RE: Danke an Juden
   Palo 11-11-2005 15:25
  RE: Danke an Juden
   Ján Gonda 11-11-2005 16:28
  RE: Danke an Juden
   D 11-11-2005 17:00
  RE: Danke an Juden
   Ján Gonda 11-11-2005 17:22
  RE: Danke an Juden
   D 11-11-2005 22:31
  RE: Danke an Juden
   Ján Gonda 11-11-2005 23:12
  RE: Danke an Juden
   D 12-11-2005 11:56
  RE: Danke an Juden
   Ján Gonda 12-11-2005 17:40
  oprava
   Ján Gonda 12-11-2005 18:02
  RE: oprava
   D 13-11-2005 14:05
  RE: oprava
   Ján Gonda 15-11-2005 23:06
  RE: oprava
   D 18-11-2005 20:20
  RE: oprava
   Ján Gonda 23-11-2005 10:48
  RE: oprava
   D 24-11-2005 8:36
  RE: oprava
   Ján Gonda 24-11-2005 17:34
  RE: oprava
   D 25-11-2005 8:13
  RE: oprava
   Ján Gonda 26-11-2005 1:11
  RE: oprava
   D 26-11-2005 1:49
  Este odpoved na otazku
   D 11-11-2005 22:32
  RE: Danke an Juden
   Miroslav Záborský 23-11-2005 19:19
  RE: Danke an Juden
   Firstborn ( Erstgeborener ) 11-11-2005 22:42
  apel na PS
   Firstborn 11-11-2005 22:48
  RE: apel na PS
   Peter Šurda 12-11-2005 1:12
  Spravne alebo legalne?
   Peter Šurda 12-11-2005 0:54
  RE: Spravne alebo legalne?
   Ján Gonda 12-11-2005 9:07
  RE: Spravne alebo legalne?
   Ján Gonda 12-11-2005 9:16
  RE: Spravne alebo legalne?
   jednokto 13-11-2005 2:55
  RE: Spravne alebo legalne?
   Peter Šurda 12-11-2005 12:36
  RE: Spravne alebo legalne?
   Ján Gonda 12-11-2005 16:36
  RE: Spravne alebo legalne?
   jednokto 13-11-2005 3:28
  RE: Spravne alebo legalne?
   Bzzz 13-11-2005 23:40
  RE: Spravne alebo legalne?
   jednokto 16-11-2005 14:59
  RE: Spravne alebo legalne?
   Jozef Filko 16-11-2005 16:11
  RE: Spravne alebo legalne?
   Bzzz 16-11-2005 16:57
  RE: Spravne alebo legalne?
   jednokto 23-11-2005 10:13
  RE: Spravne alebo legalne?
   Ján Gonda 15-11-2005 23:28
  Nezabiješ
   bebe 12-11-2005 7:59
  tosh...z kazdeho rozku..
   Rude 12-11-2005 17:07
  RE: tosh...z kazdeho rozku..
   Martin Hanus 14-11-2005 19:31
  mily martin anus
   Rude 17-11-2005 0:53
  RE: mily martin anus
   Martin Hanus 17-11-2005 15:05
  Na zaver:
   Rude 12-11-2005 17:14
  Inteleguál
   Richard 12-11-2005 23:22
  RE: Inteleguál
   tato 13-11-2005 9:56
  RE: Inteleguál
   bebe 16-11-2005 3:00
  RE: Inteleguál
   Martin Hanus 17-11-2005 15:11
  RE: Inteleguál
   D 18-11-2005 20:25
  priatelia (a aj ti co sa nimi necitia byt)
   D 13-11-2005 15:30
  RE: priatelia (a aj ti co sa nimi necitia byt)
   Martin Hanus 14-11-2005 19:15
  RE: priatelia (a aj ti co sa nimi necitia byt)
   D 15-11-2005 7:27
  RE: priatelia (a aj ti co sa nimi necitia byt)
   jany 15-11-2005 22:10
  RE: priatelia (a aj ti co sa nimi necitia byt)
   D 18-11-2005 20:28
  Moj nazor
   Aeon 01-02-2006 1:11
  interupcia
   Martina 14-09-2006 21:36

   

 

Kultúrna vojna

Kresťanstvo je tepelnou izoláciou kapitalizmu i západnej civilizácie a kultúrna vojna je vojnou o dušu Západu. Ide v nej o to, či židovsko-kresťanské dedičstvo bude naďalej pre našu civilizáciu smerodajné, alebo či nad morálkou života zvíťazí pudová pseudomorálka smrti. Kultúrna vojna je bojom o zachovanie kultúrnosti západného človeka. Ak zničíme našu civilizačnú tradíciu, nepovstane z jej popola žiadny „nový človek“, nezaťažený poverami a predsudkami, ako si namýšľa liberálna ľavica. Kultúrnosť je to, čo človeka odlišuje od zvieraťa. Zničenie kultúrnosti povedie len k vyslobodeniu zvieraťa, ktoré sa pod tenkou vrstvou civilizácie skrýva v každom z nás.

Tiráž

Názov

Kontakt Šéfredaktor Redakcia Editor Vydavateľ Zakladateľ

Ďalšie odkazy

Newsletter

Ak chcete byť informovaný o zaujímavých novinkách na Pravom Spektre, vyplňte Vašu e-mailovú adresu. (frekvencia cca. 1 správa za mesiac)
 

 
Copyright © 2001-2024 Pravé Spektrum, občianske združenie
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group