ISSN 1335-8715

07-09-2005   Lukáš Krivošík   Kultúrna vojna   verzia pre tlač

„Modernosť“ – vo co go?

V poslednej dobe sme zo všetkých strán konfrontovaní so zvláštnym slovom „modernosť“. Napr. v jednej diskusii nám poslankyňa ANO oznámila, že spor s KDH je sporom „staromódneho“ a „moderného“ pohľadu na spoločnosť. Nedávno sa mi kamarát sťažoval, že pohľady KDH na homosobáše a interrupcie „nie sú moderné“. Potom je tam ešte jedna reklama, ktorá beží v televízií a hovorí, že istá minerálka nesmie chýbať v moderných slovenských rodinách. Ak som z tradičnej slovenskej rodiny, asi si ju kúpiť nemôžem...

Priznám sa, mám so slovom „modernosť“ veľký problém.

Modernosť – suchá ratolesť

Ľudský život je v podstate veľmi krátky. V priebehu pár desaťročí spoznávame svet okolo seba a asi najbolestivejšie zistenie, ku ktorému dospievame, je to, že spoločenský systém, v ktorom žijeme, nie je dokonalý. Má veľa problémov, môže sa nám zdať nespravodlivý a prináša so sebou nejedno sklamanie. V priebehu tých pár desaťročí, ktoré sú človeku vymerané, sme často konfrontovaní s novými trendmi a novými myšlienkami, ktoré sa zdajú neokukané a originálne.

Tu treba zdôrazniť, že nie všetky myšlienky a trendy, ktoré tak pôsobia, aj nové naozaj sú. Väčšinou ide o prepieranie starých ideí, ktoré už raz ukázali svoje škodlivé následky. Dobrým príkladom je odpor voči ekonomickej globalizácii, ktorý nie je ničím iným, len novodobým oživovaním múmie merkantilizmu. Zastaralej ekonomickej doktríny, chybnosť ktorej bola preukázaná už mnohokrát.

Jedna z najdôležitejších lekcií histórie sa k žiakom na (povrchne vyučovaných) hodinách dejepisu nikdy nedostane. To, čo dnes oslavujeme ako „moderné“ a kvôli čomu sa vzdávame toho zdanlivo „staromódneho“, sa už zajtra môže ukázať ako slepá ulička vývoja. Alebo ešte horšie, ako cesta, vedúca milióny ľudí do priepasti. Prečo si túto jednoduchú skutočnosť väčšina ľudí neuvedomuje? Chýba im naozaj historická perspektíva? Ten môj „moderný“ známy má teraz dvadsať rokov. Pred 70 rokmi by pochodoval po ulici v čiernej uniforme a rozbíjal by výklady židovských obchodov, lebo to vtedy bolo „moderné“.

Všetky fašistické hnutia začínali ako hnutia frustrovanej mládeže. Odmietali údajne staromódnu meštiacku morálku svojich rodičov a namiesto toho sa snažili nastoliť „morálku krvi a rasy“. Chceli byť moderní, ale to, čo hlásali, bolo v skutočnosti niečo veľmi veľmi staré. Kmeňová prehistorická morálka aplikovaná na veľkú spoločnosť takmer zničila európsku civilizáciu. To, čo sa v 30. rokoch zdalo ako ohromne pokrokové a moderné, skončilo v slepej uličke.

Keby môj „moderný“ známy žil v 40. alebo 50. rokoch bol by z neho nadšený komunista a náramne by sa čudoval, čo majú kresťania proti komunizmu, keď podľa Marxa ide o vedecký spoločenský systém, na ktorý nás všetkých odsúdila história...

Liberálna ľavica – ďalšia slepá ulička

Dnešný hedonistický životný štýl s rozkladom prirodzených komunít, zdrojov autority a pozitívnych vzorov, ktorý sa považuje opäť za čosi „moderné“ a „pokrokové“ tiež nespadol z neba, ani ho nepriniesli anonymné historické sily. Dnešnú spoločnosť tvarovali konkrétne myšlienkové prúdy a politické opatrenia minulosti.

Legálnosť potratu, dostupnosť antikoncepcie, sociálne a dôchodkové systémy a dlhý pochod marxistov inštitúciami demokratickej spoločnosti, sú príčinou dnešných negatívnych spoločenských javov. Dnešní ľavicovo-liberálni hlásatelia „modernosti“ a „pokrokovosti“ by sa veľmi čudovali, keby vedeli, kto stál na počiatku kultúrnej revolúcie posledných desaťročí.

Že to boli marxistickí filozofi tzv. frankfurtskej školy, Gramcsi, Adorno, Marcuse a Lukács, kto od 60. rokov pomaly ale iste obrátil západnú verejnú mienku a uskutočnil dlhý pochod politickými a mienkotvornými inštitúciami, až sa napokon tieto zvrátené postoje začali považovať za prijateľné a dokonca aj pokrokové.

Zákonitosti dejín síce neexistujú, ale človek sa v priebehu stáročí nemení. Rovnaké politické či ekonomické opatrenia vedú v podobných súvislostiach k rovnakým následkom, či už sa uskutočnili v starovekej Rímskej ríši, v predkolumbovských Andách alebo v krajinách dnešného Západu. Faktormi dynamiky Západu boli v minulosti najmä kresťanstvo, systémová súťaž na malom teritóriu a hospodárska sloboda.

Hoci ekonomiku sa predbežne podarilo zachrániť, v kultúre dochádza od 60. rokov k prevráteniu hodnôt. Dobrým príkladom je trestnosť homosexuality kedysi a trestnosť homofóbie s legalizovanými partnerstvami inak orientovaných dnes. Je logické, že kým pôvodné hodnoty priniesli Západu vzostup, ich dnešná negácia môže Západu priniesť jedine úpadok.

Väčšina z nás sa narodila v krajine, ktorá niesla názov „Československá socialistická republika“. Žijeme na prelome dvoch vekov, akoby v kine, kde nám premietajú prechod z jedného na druhý spoločenský systém. Ale skutočná zmena epoch spočíva podľa mňa v niečom inom. Na pozadí sa tu totiž odohráva ešte väčšia dráma. Sme svedkami súmraku Západu a vzostupu novej civilizácie, ďaleko dynamickejšej a mladšej, než je tá naša.

Ríša Stredu a revitalizácia Západu

Keď pred desiatimi rokmi navštívil Václav Klaus Malajziu, spýtal sa ich, ako funguje malajzský sociálny systém. Premiér Malajzie mu odpovedal, že oni žiadny sociálny systém nemajú, ich sociálny systém sa vraj volá „family“. Na Klausa to urobilo veľký dojem.

Národy Ázie pripomínajú Európanov pred sto rokmi a ak ich nezahubí ich rastúci nacionalizmus, 21. storočie bude úsvitom ich nadvlády nad svetom. Absencia sociálnych systémov, silné postavenie širokej rodiny a ochota pracovať dlhšie, prinášajú už teraz Ázií úspech. Dekadentná, ľavicová a prestarnutá Európa už nemá ani silu, ani vôľu čeliť rastúcemu potenciálu Číny. A je otázne, ako dlho sa udržia Spojené štáty.

Väčšina dnešnej antiamerickej chamrade bude ešte s nostalgiou spomínať na túto dobu, kedy Bush vtrhol do Iraku, aby zhodil krvavého diktátora. Že čínska zahraničná politika, keď sa táto krajina dostane úplne na vrchol, bude ďaleko horšia ako tá dnešná americká, niet pochýb.

Dá sa Západ revitalizovať a zachrániť? Bez boja to nepôjde. Stále viac a viac ma privádza do úžasu, akou ľavicovou a dekadentnou sa stala napríklad nemecká spoločnosť v posledných desaťročiach. Ani to sa neodohralo zo dňa na deň. Môžu zato skrachovaní šesťdesiatosmičkári, najhoršia generácia Nemcov od čias Hitlera. Aj keď voľby vyhrá Angela Merkel a jej CDU/CSU, Nemecko bude ešte dlho „Feindgebiet“...

Priznám sa, že vždy, keď mi niekto vykladá o tom, čo je, alebo nie je „moderné“, zmätene sa obzerám a hľadám východ z miestnosti. No východisko zo smrteľného objatia „modernosti“ existuje. Je ním rozpamätávanie sa na osvedčené západné hodnoty.

Vezmime si len tie dve zúfalo nemoderné tabule s desatorom. Prežili tisícročia a to, že sú stále medzi nami, svedčí o ich životaschopnosti. No pravda je aj taká, že už tisícročia sa snažíme hodiť Mojžišove zákony do starého železa ako „málo pokrokové a nemoderné“. Už v Biblii je zaznamenaných dosť takých pokusov a všetky končia katastrofou. Preto, ak nechceme, aby za pár desaťročí bola za „modernú“ označená mandarínska čínština, mali by sme sa kultúrnej revolúcií liberálnej ľavice dôsledne postaviť na odpor.

Lukáš Krivošík

  Hodnoty
   vik 08-09-2005 0:25
  RE: Hodnoty
   Lukas Krivosik 08-09-2005 0:40
  RE: Hodnoty
   vik 08-09-2005 1:15
  RE: Hodnoty
   jednokto 13-09-2005 9:06
  RE: Hodnoty
   Lukas Krivosik 13-09-2005 17:56
  RE: Hodnoty
   Dewey 13-09-2005 20:25
  RE: Hodnoty
   jednokto 14-09-2005 9:04
  RE: Hodnoty
   Dewey 14-09-2005 13:37
  RE: Hodnoty
   Raze 17-09-2005 11:12
  RE: Hodnoty
   jednotlivec/jednokto 18-09-2005 21:38
  RE: Hodnoty
   Raze 20-09-2005 13:21
  RE: Hodnoty
   jednokto 22-09-2005 12:48
  RE: Hodnoty
   Raze 26-09-2005 15:16
  RE: Hodnoty
   jednokto 27-09-2005 11:40
  RE: Hodnoty
   Raze 28-09-2005 12:15
  RE: Hodnoty
   jednokto 28-09-2005 15:02
  princíp rovnosti a pozitívna diskriminácia
   Raze 30-09-2005 15:20
  preco...
   Braňo 08-09-2005 0:43
  Lukas Krivosik :
   LIBERTARIAN 08-09-2005 8:44
  RE: Lukas Krivosik :
   Dewey 08-09-2005 9:48
  DEWEY:
   LIBERTARIAN 08-09-2005 15:15
  RE: DEWEY:
   Dewey 08-09-2005 17:45
  RE: DEWEY:
   Raze 12-09-2005 15:51
  RE: DEWEY:
   jednokto 13-09-2005 10:20
  RE: DEWEY:
   Dewey 13-09-2005 17:22
  RE: DEWEY:
   Raze 17-09-2005 11:04
  RE: DEWEY:
   Dewey 21-09-2005 21:29
  RE: DEWEY:
   jednokto 22-09-2005 12:42
  RE: DEWEY:
   Raze 26-09-2005 16:58
  RE: DEWEY:
   jednokto 29-09-2005 13:28
  RE: DEWEY:
   adéla 16-04-2007 13:41
  Orwellizmy, Orwellizmy, Orwellizmy
   Dewey 08-09-2005 10:28
  RE: Orwellizmy, Orwellizmy, Orwellizmy
   andrej 08-09-2005 10:35
  RE: Orwellizmy, Orwellizmy, Orwellizmy
   Dewey 08-09-2005 11:38
  RE: Orwellizmy, Orwellizmy, Orwellizmy
   Lukas Krivosik 08-09-2005 16:54
  RE: Orwellizmy, Orwellizmy, Orwellizmy
   Dewey 08-09-2005 21:36
  es geht vo to
   gorazd 08-09-2005 14:03
  RE: es geht vo to
   Lukas Krivosik 08-09-2005 17:06
  RE: es geht vo to
   Dewey 08-09-2005 21:39
  RE: es geht vo to
   Dewey 08-09-2005 21:46
  RE: es geht vo to
   gorazd 09-09-2005 10:54
  RE: es geht vo to
   Abendland 09-09-2005 15:55
  RE: es geht vo to
   gorazd 12-09-2005 9:43
  RE: es geht vo to
   Abendland 12-09-2005 16:48
  RE: es geht vo to
   jednokto 13-09-2005 9:13
  RE: es geht vo to
   Abendland 14-09-2005 19:42
  Suhlas.
   Zolo 08-09-2005 14:28
  Amerika vs. Čína
   peter_s_II 08-09-2005 14:40
  RE: Amerika vs. Čína
   Zolo 08-09-2005 21:23
  Amerika vs. Čína
   gorazd 09-09-2005 9:59
  Je to zlozite.
   LIBERTARIAN 08-09-2005 15:24
  RE: Je to zlozite.
   Lukas Krivosik 08-09-2005 17:11
  RE: Je to zlozite.
   Demo 08-09-2005 17:33
  RE: Je to zlozite.
   Lukas Krivosik 08-09-2005 17:41
  RE: Je to zlozite.
   Demo 08-09-2005 17:45
  RE: Je to zlozite.
   Lukas Krivosik 08-09-2005 21:55
  RE: Je to zlozite.
   Demo 08-09-2005 17:54
  RE: Je to zlozite.
   Dewey 08-09-2005 21:45
  Die ´68 er
   Abendland 08-09-2005 17:47
  dva dotazy
   tomocici 08-09-2005 21:11
  RE: dva dotazy
   Dewey 08-09-2005 21:53
  abendlandovi a tomicicimu
   Lukas Krivosik 08-09-2005 22:12
  RE: abendlandovi a tomicicimu
   Abendland 09-09-2005 15:54
  RE: abendlandovi a tomicicimu
   Lukas Krivosik 09-09-2005 19:29
  RE: abendlandovi a tomicicimu
   Abendland 12-09-2005 16:42
  Bismarck
   Lukas Krivosik 09-09-2005 19:43
  Modernita
   vik 08-09-2005 21:32
  Fico v Site
   Lukas Krivosik 08-09-2005 22:38
  RE: Fico v Site
   vik 09-09-2005 0:06
  RE: Fico v Site
   Antific 09-09-2005 2:10
  RE: Fico v Site
   Orm moreplavec 09-09-2005 14:45
  RE: Fico v Site
   Dewey 09-09-2005 22:20
  RE: Fico v Site
   Martin Hanus 09-09-2005 9:39
  RE: Fico v Site
   Orm moreplavec 09-09-2005 14:20
  RE: Fico v Site
   Alex Botev 09-09-2005 20:18
  RE: Fico v Site
   Orm moreplavec 09-09-2005 22:40
  RE: Fico v Site
   andrej 09-09-2005 15:51
  Lukas Krivosik :
   LIBERTARIAN 09-09-2005 8:09
  Tradičná rodina
   Dušan 09-09-2005 11:05
  RE: Tradičná rodina
   tato 09-09-2005 19:30
  RE: Tradičná rodina
   Dušan 12-09-2005 9:15
  RE: Tradičná rodina
   tato 12-09-2005 20:04
  RE: Tradičná rodina
   Dušan 13-09-2005 8:12
  RE: Tradičná rodina
   tato 13-09-2005 20:57
  Tradičná rodina včera a dnes
   jednokto 13-09-2005 9:23
  RE: Tradičná rodina včera a dnes
   Lukas Krivosik 13-09-2005 18:00
  RE: Tradičná rodina včera a dnes
   jednokto 14-09-2005 9:14
  RE: Tradičná rodina včera a dnes
   Abendland 14-09-2005 19:43
  RE: Tradičná rodina včera a dnes
   Dušan 16-09-2005 9:24
  RE: Tradičná rodina včera a dnes
   Abendland 16-09-2005 15:29
  dochodkovy system
   Milan 09-09-2005 12:47
  RE: dochodkovy system
   Dewey 09-09-2005 14:40
  "Vo co go" autorovi
   bebe 12-09-2005 22:13
  RE:
   jednokto 13-09-2005 9:26
  RE:
   Dewey 13-09-2005 20:27
  Pre GORAZDA :
   LIBERTARIAN 13-09-2005 8:58
  RE: Pre GORAZDA :
   gorazd 14-09-2005 9:12
  RE: Pre GORAZDA :
   Abendland 14-09-2005 19:46
  RE: Pre GORAZDA :
   Dewey 15-09-2005 11:33
  RE: Pre GORAZDA :
   Raze 17-09-2005 11:48
  RE: Pre GORAZDA :
   LIBERTARIAN 29-09-2005 15:19
  RE: Pre GORAZDA :
   jednokto 30-09-2005 13:25

   

 

Kultúrna vojna

Kresťanstvo je tepelnou izoláciou kapitalizmu i západnej civilizácie a kultúrna vojna je vojnou o dušu Západu. Ide v nej o to, či židovsko-kresťanské dedičstvo bude naďalej pre našu civilizáciu smerodajné, alebo či nad morálkou života zvíťazí pudová pseudomorálka smrti. Kultúrna vojna je bojom o zachovanie kultúrnosti západného človeka. Ak zničíme našu civilizačnú tradíciu, nepovstane z jej popola žiadny „nový človek“, nezaťažený poverami a predsudkami, ako si namýšľa liberálna ľavica. Kultúrnosť je to, čo človeka odlišuje od zvieraťa. Zničenie kultúrnosti povedie len k vyslobodeniu zvieraťa, ktoré sa pod tenkou vrstvou civilizácie skrýva v každom z nás.

Tiráž

Názov

Kontakt Šéfredaktor Redakcia Editor Vydavateľ Zakladateľ

Ďalšie odkazy

Newsletter

Ak chcete byť informovaný o zaujímavých novinkách na Pravom Spektre, vyplňte Vašu e-mailovú adresu. (frekvencia cca. 1 správa za mesiac)
 

 
Copyright © 2001-2023 Pravé Spektrum, občianske združenie
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group