ISSN 1335-8715

09-08-2005   Martin Pener   Komentáre   verzia pre tlač

Tatranské požiare a odkaz Veľkomoravskej ríše

Posledné týždne sa pozornosť Slovenska obracala k doposiaľ najničivejším požiarom v zóne nášho prírodného „rodinného striebra“ – Vysokých Tatrách. Nikdy nezistíme, či sa oheň vznietil samovoľne, alebo či ho spôsobil dáky „dobrák od kosti“. Aj v prípade jeho odhalenia, dolapenia a usvedčenia bude prípadná sankcia v porovnaní s napáchanou škodou pseudohumanisticky smiešna. Pravé Spektrum preto na zamyslenie prináša niekoľko odstavcov zo Zákona sudnyj ľjudem (dokumentu veľkomoravského pôvodu inšpirovaného byzantskou právnou zbierkou Ekloga), ošetrujúcich vinu za škody spôsobené požiarom.

Odstavec 14.

Kto podpaľuje cudzí les alebo v ňom rúbe stromy, nech zaplatí dvojnásobnú náhradu.

Odstavec 15.

Kto z nepriateľstva alebo kvôli lúpeži majetku podpaľuje ohňom obytné budovy, nech ho upália, ak je to v meste. Ak je to na dedine alebo v usadlosti, nech ho popravia mečom. Ale podľa cirkevného práva sa odovzdáva na pokánie na 12 rokov, lebo je to nepriateľ.

Ak chce niekto spáliť strnisko alebo krovie na svojom pozemku a zapáli oheň a ten preskočí a zapáli cudzie pole alebo cudziu vinicu, treba celú vec posúdiť a vyšetriť. Ak k tomu prišlo tak, že z nevedomosti alebo ľahkomyseľnosti zapálil oheň, nech postihnutého odškodní.

Ak by zapálil oheň vo veternom dni alebo neurobil potrebné opatrenia hovoriac: oheň sa nerozšíri, alebo z lenivosti, alebo že nemôže a oheň narobí škody, nech zaplatí a nech je zbičovaný.

Ak by však zachoval všetky opatrenia a náhle prišla búrka a preto sa oheň veľmi rozšíril, nech nie je odsúdený. Ak sa zapáli niečí dom od blesku a zhorí buď jeho vlastné obydlie, alebo sa oheň rozšíri a zhoria aj domy jeho susedov, pretože tento požiar vznikol znenazdania, nemá sa súdiť.

Nabudúce: sankcie za krvismilstvo, pohlavný styk s pannami a iné chlípne sexuálne radovánky.

(Zdroj: Slovensko očami cudzincov - II.zväzok edícia Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov, Literárne informačné centrum Bratislava, 1999, s.198)

  Pachatel.
   Zolo 10-08-2005 16:55
  RE: Pachatel.
   Ondrej Jombik 14-08-2005 10:40

   

 

Tiráž

Názov

Kontakt Šéfredaktor Redakcia Editor Vydavateľ Zakladateľ

Ďalšie odkazy

Newsletter

Ak chcete byť informovaný o zaujímavých novinkách na Pravom Spektre, vyplňte Vašu e-mailovú adresu. (frekvencia cca. 1 správa za mesiac)
 

 
Copyright © 2001-2024 Pravé Spektrum, občianske združenie
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group