ISSN 1335-8715

18-07-2005   Peter Frišo   Kultúrna vojna   verzia pre tlač

Koniec kresťanskej politiky

„Priznávam, že politický konzervativizmus vyznávajú dnes osamelí jedinci, ktorí sa príliš nelíšia od okolo idúceho kresťanského pútnika,… v ktorom vyhasla všetka túžba k moci.“

Rio Preisner: O živote a smrti konzervativizmu

„Rozhodovať môžeme iba o tom, ako si budeme počínať v čase, ktorý nám bol daný. A náš čas, už začína černieť.“

J. R. R. Tolkien: Pán prsteňov I., kniha I.

„…dochádza k deformovaniu našich veriacich prekrucovaním pravdy v masmédiách a k rozkolom v cirkvi samotnej vďaka pôsobeniu falošných učiteľov... Po celom svete sme označovaní za prekážku pokroku a celosvetovej prosperity. Vina za všetky spoločenské problémy je zvaľovaná na nedostatočnú globálnu politiku, my však stojíme na opačnom krídle, než akákoľvek politika, ktorá v záujme zachovania ľudstva znižuje hodnotu jedinca.

Zo všetkého najviac ma znepokojuje osudný sklon Západu slepo prehliadať nové formy totalitarizmu... Vďaka interupciám a potratom zomierajú ročne desiatky miliónov ľudí. Toto storočie je storočím materialistickej ideológie násilia, ktoré vo svojej stope zanecháva civilizáciu zbavenú takmer úplne zmyslu pre hodnotu života. Človek je bytosť neba a zeme, ale už to nevie, už nepozná sám seba. Už nepočúva. Výsledkom je, že sa blíži kríza veľkých rozmerov.“

Michael D `O Brien: Apokalypsa

Antikresťanská Európa

Pravdou je, že si ešte nevieme poriadne uvedomiť to, čo sa v skutočnosti stalo na pôde Európskeho parlamentu (napriek tomu, že Európa je už dlhú dobu nielen postkresťanská, ale je priamo anti-kresťanská).

Je to výzva, aby sme vzali na vedomie skutočnosť, aká je Európa a aký spolok štátov (a nepotrvá dlho a bude jeden socialistický superštát) je EÚ. Odvolanie Rocca Buttiglioneho to jasne ukázalo, byť kresťanom je prekážkou, ak chcete zastávať (zatiaľ) politické posty – kým naopak byť homosexuálom môže byť jedným z predpokladov pre výbornú kariéru a požívanie výhod pozitívnej diskriminácie. Aby boli rovní a homosexuáli.

Toto je dôsledok dlhú dobu trvajúcej revolúcie, revolúcie ďaleko plazivejšej ako bola revolúcia komunistov. Ide o kultúrnu revolúciu, preformulovanie utópií, imanentizáciu eschatonu, konečné riešenie, ktoré má zbaviť ľudstvo područia Božskej nadvlády a spraviť ho konečne slobodným pre páchanie zvrátenosti.

Omyl kresťanskej demokracie

Z tohto pohľadu bol vznik a práca tzv. kresťansko-demokratických strán omylom, neúspechom a púhym prispením k tomu, aby nadobudol proces revolúcie správne obrysy dialektickej negácie skutočnosti. Samotné kresťansko-demokratické strany podľahli tejto dialektike a pomaly, ale o to istejšie sa odkresťančili, rezignovali na princípy svojej viery, rezignovali na pravdu.

Ak sa rezignuje na pravdu, môže si politická strana udržať moc, nevyhne sa však lživosti, ktorá sa stane zhubnou ako pre ňu samotnú, tak pre spoločnosť.

Mnohé varovania, ktorých sa nám dostalo od veľkých mužov snažiacich sa zabrdziť prudké vlny revolučného besu, boli opomenuté, pozlátko sme vzali za svoje, nestarajúc sa o to, koľko zla sa pod ním skrýva.

Kresťanské princípy v politike mali červenú už dlhšiu dobu (dnešná Európa je miesto genocídy, kde človek nemá právo sa narodiť, hoc mu utopická charta „dáva“ právo na sprostredkovanie práce) – tzv. kresťansko-demokratické strany sú takmer do jednej odkresťančené – teraz sa však každý kresťanský politik – ktorý má živú vieru a necenzuruje si vieru, aby bola v súlade s ideológiou presadzovanou v EÚ – stal personou non grata. Kresťania v celej Európe dostali jasne najavo, že sú občanmi druhej kategórie a čaká ich kádrovanie. Možno je to len prvý krok na ceste k prenasledovaniu.

Osamelí

Nie je na nás, aby sme strácali nádej, pretože konečné víťazstvo – prítomné neustále v eucharistii a definitívne pri druhom Kristovom príchode – je naše. Pravda, ak neodbočíme z cesty pravdy.

Nikdy nerezignujeme na to, čo pokladáme za morálne. Zdá sa, že európska politika naplno prepadla bludu (už od 18.storočia), zavŕšeného likvidáciou kresťanskej politiky, ktorá je v plnom prúde a každý prostriedok na jej dosiahnutie je dosť dobrý, aby sa použil.

Kresťanskí politici (ktorých nie je veľa), zdá sa, svoju bitku nateraz prehrali a zdá sa tiež, že osudom kresťanských strán bude stále viac sa sekularizovať tak, ako to už urobili kresťanské strany západnej Európy. Euroideológia im prisúdi hlásať akúsi všeobijímajúcu jednotu a falošnú humanitu, len nie živého Krista, len nie hriech, nie náboženstvo, nie pravdu. Každý, kto prijme toto pokušenie, si musí uvedomiť, že duša sa nedá predať každý deň.

Zatiaľ skutoční kresťanskí politici ostanú osamelí bojovať svoj boj. Dnešné bitky síce vyzerajú byť prehraté, je však na nás, aby sme si zobrali úplnú zbraň a úplnú zbroj, ak bude treba budeme radi krvácať.

Peter Frišo
(článok vyšiel na www.kdmstt.sk)

  Od sekularnej k antikrestanskej Europe
   milton:) 18-07-2005 22:24
  ach darwin, ja to asi neprezijem
   kazatel 18-07-2005 22:49
  placky na pohrebe su suvix oproti tomuto
   jednotlivec/jednokto 19-07-2005 8:06
  RE: placky na pohrebe su suvix oproti tomuto
   milton:) 19-07-2005 12:35
  RE: placky na pohrebe su suvix oproti tomuto
   Dewey 19-07-2005 14:16
  RE: placky na pohrebe su suvix oproti tomuto
   milton:) 19-07-2005 14:33
  RE: placky na pohrebe su suvix oproti tomuto
   Dewey 19-07-2005 15:50
  RE: placky na pohrebe su suvix oproti tomuto
   milton:) 19-07-2005 16:41
  RE: placky na pohrebe su suvix oproti tomuto
   Dewey 19-07-2005 17:31
  RE: placky na pohrebe su suvix oproti tomuto
   milton:) 19-07-2005 18:33
  RE: placky na pohrebe su suvix oproti tomuto
   Dewey 20-07-2005 23:41
  RE: placky na pohrebe su suvix oproti tomuto
   milton:) 21-07-2005 1:46
  RE: placky na pohrebe su suvix oproti tomuto
   Dewey 20-07-2005 23:43
  RE: placky na pohrebe su suvix oproti tomuto
   Dewey 20-07-2005 23:44
  RE: placky na pohrebe su suvix oproti tomuto
   Peter Frišo 24-07-2005 23:33
  RE: placky na pohrebe su suvix oproti tomuto
   Dewey 25-07-2005 12:57
  RE: placky na pohrebe su suvix oproti tomuto
   Peter Friso 25-07-2005 20:51
  RE: placky na pohrebe su suvix oproti tomuto
   Dušan 26-07-2005 8:18
  RE: placky na pohrebe su suvix oproti tomuto
   Dewey 26-07-2005 9:16
  RE: placky na pohrebe su suvix oproti tomuto
   Abendland 26-07-2005 17:19
  RE: placky na pohrebe su suvix oproti tomuto
   Abendland 26-07-2005 17:18
  RE: placky na pohrebe su suvix oproti tomuto
   Peter Frišo 24-07-2005 22:09
  RE: placky na pohrebe su suvix oproti tomuto
   Dewey 25-07-2005 14:24
  RE: placky na pohrebe su suvix oproti tomuto
   Peter Frišo 26-07-2005 18:25
  RE: placky na pohrebe su suvix oproti tomuto
   Dewey 27-07-2005 10:20
  RE: placky na pohrebe su suvix oproti tomuto
   Abendland 27-07-2005 20:23
  RE: placky na pohrebe su suvix oproti tomuto
   Peter Frišo 29-07-2005 13:46
  RE: placky na pohrebe su suvix oproti tomuto
   jednokto 19-07-2005 15:42
  RE: placky na pohrebe su suvix oproti tomuto
   Andrej 19-07-2005 14:20
  RE: placky na pohrebe su suvix oproti tomuto
   Lukas Krivosik 19-07-2005 14:24
  RE: placky na pohrebe su suvix oproti tomuto
   jednokto 19-07-2005 15:19
  RE: placky na pohrebe su suvix oproti tomuto
   LIBERTARIAN 19-07-2005 15:50
  RE: placky na pohrebe su suvix oproti tomuto
   Peter Frišo 24-07-2005 22:40
  RE: placky na pohrebe su suvix oproti tomuto
   LIBERTARIAN 25-07-2005 9:51
  RE: placky na pohrebe su suvix oproti tomuto
   Peter Frišo 26-07-2005 18:39
  RE: placky na pohrebe su suvix oproti tomuto
   LIBERTARIAN 19-07-2005 15:51
  RE: placky na pohrebe su suvix oproti tomuto
   kazatel 19-07-2005 17:50
  RE: placky na pohrebe su suvix oproti tomuto
   Lukas Krivosik 19-07-2005 18:02
  RE: placky na pohrebe su suvix oproti tomuto
   milton:) 19-07-2005 18:39
  RE: placky na pohrebe su suvix oproti tomuto
   Peter Frišo 24-07-2005 22:44
  RE: placky na pohrebe su suvix oproti tomuto
   Abendland 26-07-2005 17:21
  RE: placky na pohrebe su suvix oproti tomuto
   peter_s_II 20-07-2005 16:22
  FIT OF LAUGH
   Firstborn 23-07-2005 10:52
  RE: placky na pohrebe su suvix oproti tomuto
   Peter Frišo 24-07-2005 22:30
  RE: placky na pohrebe su suvix oproti tomuto
   Dewey 19-07-2005 16:12
  RE: placky na pohrebe su suvix oproti tomuto
   PeterS 19-07-2005 16:59
  RE: placky na pohrebe su suvix oproti tomuto
   Peter Frišo 24-07-2005 21:14
  RE: placky na pohrebe su suvix oproti tomuto
   peter 11-11-2005 10:56
  Reakcia
   Peter Surda 19-07-2005 9:58
  Navrat totality ???
   LIBERTARIAN 19-07-2005 10:07
  .... doplnam
   LIBERTARIAN 19-07-2005 10:11
  RE: .... doplnam
   Peter Frišo 24-07-2005 22:51
  RE: Navrat totality ???
   neferankh-emanuel 21-07-2005 23:58
  Hlaste sa sudruha Zincicu
   Modra je dobra 19-07-2005 14:30
  RE: Hlaste sa sudruha Zincicu
   jednokto 19-07-2005 15:55
  RE: Hlaste sa sudruha Zincicu
   Peter Frišo 24-07-2005 23:11
  RE: Hlaste sa sudruha Zincicu
   Dušan 26-07-2005 8:50
  RE: Hlaste sa sudruha Zincicu
   Peter Frišo 26-07-2005 18:44
  RE: Hlaste sa sudruha Zincicu
   Dušan 27-07-2005 10:32
  RE: Hlaste sa sudruha Zincicu
   Peter Frišo 29-07-2005 13:49
  RE: Hlaste sa sudruha Zincicu
   Zolo 19-07-2005 19:25
  RE: Hlaste sa sudruha Zincicu
   neferankh-emanuel 22-07-2005 0:10
  RE: Hlaste sa sudruha Zincicu
   Modra je dobra 22-07-2005 12:26
  RE: Hlaste sa sudruha Zincicu
   Peter Frišo 26-07-2005 23:06
  RE: Hlaste sa sudruha Zincicu
   Modra je dobra 27-07-2005 15:08
  RE: Hlaste sa sudruha Zincicu
   Peter Frišo 29-07-2005 13:52
  Mal by som riesenie
   Sturovec 19-07-2005 17:04
  RE: Mal by som riesenie
   Lukas Krivosik 19-07-2005 17:48
  RE: Mal by som riesenie
   Abendland 19-07-2005 17:49
  RE: Mal by som riesenie
   milton:) 19-07-2005 19:35
  RE: Mal by som riesenie
   milton:) 19-07-2005 19:38
  RE: Mal by som riesenie
   Abendland 20-07-2005 20:10
  RE: Mal by som riesenie
   Sturovec 19-07-2005 20:04
  RE: Mal by som riesenie
   milton:) 19-07-2005 20:13
  RE: Mal by som riesenie
   Sturovec 20-07-2005 17:33
  RE: Mal by som riesenie
   milton:) 20-07-2005 17:48
  RE: Mal by som riesenie
   Abendland 22-07-2005 15:44
  RE: Mal by som riesenie
   milton:) 22-07-2005 17:45
  RE: Mal by som riesenie
   Abendland 26-07-2005 17:22
  RE: Mal by som riesenie
   Sisi 23-07-2005 4:23
  RE: Mal by som riesenie
   Lukas Krivosik 23-07-2005 11:46
  RE: Mal by som riesenie
   Sisi 23-07-2005 17:23
  RE: Mal by som riesenie
   Lukas Krivosik 23-07-2005 23:29
  RE: Mal by som riesenie
   Sisi 24-07-2005 1:18
  RE: Mal by som riesenie
   Firstborn 23-07-2005 19:03
  RE: Mal by som riesenie
   Abendland 26-07-2005 17:29
  RE: Mal by som riesenie
   Sisi 26-07-2005 22:51
  RE: Mal by som riesenie
   Sisi 27-07-2005 0:18
  RE: Mal by som riesenie
   Lukas Krivosik 20-07-2005 22:01
  RE: Mal by som riesenie
   Dewey 22-07-2005 14:21
  RE: Mal by som riesenie
   Abendland 22-07-2005 15:47
  RE: Mal by som riesenie
   Lukas Krivosik 22-07-2005 16:29
  RE: Mal by som riesenie
   Dewey 23-07-2005 23:21
  RE: Mal by som riesenie
   Dewey 23-07-2005 23:22
  RE: Mal by som riesenie
   Lukas Krivosik 23-07-2005 23:33
  RE: Mal by som riesenie
   Dewey 25-07-2005 13:10
  RE: Mal by som riesenie
   Tomas 25-07-2005 13:13
  RE: Mal by som riesenie
   Dewey 25-07-2005 15:19
  RE: Mal by som riesenie
   Tomas 25-07-2005 16:14
  RE: Mal by som riesenie
   Dewey 26-07-2005 9:44
  RE: Mal by som riesenie
   Tomas 26-07-2005 15:30
  RE: Mal by som riesenie
   Dewey 27-07-2005 10:24
  RE: Mal by som riesenie
   Abendland 26-07-2005 17:26
  RE: Mal by som riesenie
   Sisi 26-07-2005 23:02
  RE: Mal by som riesenie
   Abendland 19-07-2005 20:53
  RE: Mal by som riesenie
   Zolo 19-07-2005 21:52
  RE: Mal by som riesenie
   winston 01-08-2005 9:47
  RE: Mal by som riesenie
   Peter Frišo 24-07-2005 23:19
  RE: Mal by som riesenie
   andrej 20-07-2005 14:14
  RE: Mal by som riesenie
   Abendland 22-07-2005 15:53
  Slabost silnych , sila slabych .
   tato 19-07-2005 22:16
  LukasKrivosik :
   LIBERTARIAN 20-07-2005 7:57
  RE: LukasKrivosik :
   Peter Frišo 24-07-2005 23:04
  RE: LukasKrivosik :
   LIBERTARIAN 25-07-2005 9:37
  RE: LukasKrivosik :
   Peter Frišo 26-07-2005 18:55
  RE: LukasKrivosik :
   Peter Frišo 26-07-2005 19:00
  kretanslka demokracia
   pravicovy volic 21-07-2005 19:48
  RE: kretanslka demokracia
   Dewey 22-07-2005 14:24
  religio
   Firstborn 23-07-2005 11:12
  RE: religio
   Sisi 23-07-2005 16:49
  RE: religio
   Peter Frišo 24-07-2005 23:00
  RE: religio
   PeterS 25-07-2005 10:21
  RE: religio
   PeterS 25-07-2005 11:14
  RE: religio
   Abendland 26-07-2005 17:28
  RE: religio
   PeterS 26-07-2005 18:21
  RE: religio
   Peter Frišo 26-07-2005 19:13
  Predsa len reakcia
   Peter Frišo 24-07-2005 21:02
  RE: Predsa len reakcia
   LIBERTARIAN 25-07-2005 10:03
  RE: Predsa len reakcia
   tato 25-07-2005 21:38
  RE: Predsa len reakcia
   milton:) 26-07-2005 9:17
  RE: Predsa len reakcia
   jednokto 26-07-2005 15:19
  RE: Predsa len reakcia
   milton:) 26-07-2005 18:14
  RE: Predsa len reakcia
   LIBERTARIAN 26-07-2005 10:51
  RE: Predsa len reakcia
   tato 26-07-2005 21:08
  RE: Predsa len reakcia
   Dewey 26-07-2005 12:38
  RE: Predsa len reakcia
   Peter Frišo 26-07-2005 23:37
  ?
   Dewey 28-07-2005 12:06
  RE: ?
   Peter Frišo 29-07-2005 13:57
  RE: ?
   Dewey 29-07-2005 23:28

   

 

Kultúrna vojna

Kresťanstvo je tepelnou izoláciou kapitalizmu i západnej civilizácie a kultúrna vojna je vojnou o dušu Západu. Ide v nej o to, či židovsko-kresťanské dedičstvo bude naďalej pre našu civilizáciu smerodajné, alebo či nad morálkou života zvíťazí pudová pseudomorálka smrti. Kultúrna vojna je bojom o zachovanie kultúrnosti západného človeka. Ak zničíme našu civilizačnú tradíciu, nepovstane z jej popola žiadny „nový človek“, nezaťažený poverami a predsudkami, ako si namýšľa liberálna ľavica. Kultúrnosť je to, čo človeka odlišuje od zvieraťa. Zničenie kultúrnosti povedie len k vyslobodeniu zvieraťa, ktoré sa pod tenkou vrstvou civilizácie skrýva v každom z nás.

Tiráž

Názov

Kontakt Šéfredaktor Redakcia Editor Vydavateľ Zakladateľ

Ďalšie odkazy

Newsletter

Ak chcete byť informovaný o zaujímavých novinkách na Pravom Spektre, vyplňte Vašu e-mailovú adresu. (frekvencia cca. 1 správa za mesiac)
 

 
Copyright © 2001-2024 Pravé Spektrum, občianske združenie
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group