ISSN 1335-8715

14-07-2005   Ondrej Dostál   EUtópia   verzia pre tlač

Ústavná sťažnosť proti ratifikácii európskej ústavy

Na Ústavný súd SR v Košiciach bola dnes doručená ústavná sťažnosť podľa čl. 127 Ústavy SR, v ktorej skupina fyzických osôb namieta porušenie svojho základného práva zúčastňovať sa na správe verejných vecí priamo priznaného v čl. 30 ods. 1 Ústavy SR v spojení s ďalšími článkami Ústavy SR.

K porušeniu tohto základného práva prišlo podľa sťažovateľov tým, že NR SR dňa 11. mája 2005 vyslovila súhlas so Zmluvou o Ústave pre Európu bez toho, aby bol zároveň schválený ústavný zákon o vstupe do štátneho zväzku s inými štátmi, ktorý by podliehal potvrdeniu v referende, ako to predpokladá Ústava SR v čl.7ods.1.

Právny názor sťažovateľov, že Zmluva o Ústave pre Európu je medzinárodnou zmluvou o vstupe SR do štátneho zväzku s inými štátmi a vyžaduje schválenie ústavným zákonom, ktorý sa následne potvrdí referendom, sa opiera o nasledovné argumenty:

1. Európska únia by v prípade nadobudnutia platnosti Zmluvy o Ústave pre Európu bola štátnym zväzkom, pretože by bola útvarom vykazujúcim znaky a plniacim funkcie štátneho zväzku.

2. Vstup Slovenskej republiky do štátneho zväzku vyžaduje schválenie ústavným zákonom, ktorý sa potvrdí referendom (čl. 7 ods. 1 a čl. 93 ods. 1 Ústavy SR). Iný spôsob vstupu Slovenskej republiky do štátneho zväzku s inými štátmi nie je možný.

3. V Slovenskej republike sa dosiaľ nekonalo referendum o vstupe do štátneho zväzku s inými štátmi podľa čl. 7 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a čl. 93 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky. Preto je nevyhnutné, aby sa o Zmluve o Ústave pre Európu, ktorá konštituuje Európsku úniu ako štátny zväzok, rozhodovalo prostredníctvom ústavného zákona o vstupe do štátneho zväzku, ktorý by podliehal potvrdeniu referendom.

Jedno zo základných práv zakotvených v Ústave SR je právo občanov zúčastňovať sa na správe verejných vecí priamo alebo slobodnou voľbou svojich zástupcov. Priamou formou účasti občanov na správe verejných vecí je referendum, vrátane celoštátneho referenda, ktoré je upravené v čl. 93 až 100 Ústavy SR. Ústava SR explicitne definuje prípady, v ktorých sa má referendum uskutočniť. Jedným z takýchto prípadov je situácia, keď Slovenská republika vstupuje do štátneho zväzku s inými štátmi alebo vystupuje z tohto štátneho zväzku.

Zmluva o Ústave pre Európu je zmluvou o vstupe SR do štátneho zväzku s inými štátmi, na ktorú sa vzťahuje čl. 7 ods. 1 a čl. 93 ods. 1 Ústavy SR. Z toho vyplýva, že súhlas s ratifikáciou Zmluvy o Ústave pre Európu nemal byť v SR získaný v NR SR, ale prostredníctvom referenda potvrdzujúceho ústavný zákon o vstupe do štátneho zväzku s inými štátmi. Keďže sa také referendum neuskutočnilo, je to porušením práva občanov zúčastňovať sa na správe verejných vecí priamo.

Keby sme právo občanov zúčastňovať sa na správe verejných vecí priamo (čl. 30 ods. 1) posudzovali izolovane, jeho porušením by bolo napr. to, keby bolo oprávnenému voličovi zabránené zúčastniť sa referenda, ktoré sa uskutočnilo, alebo keby niekto zmaril právoplatne vyhlásené referendum. Ústavný súd SR sa však vo svojej rozhodovacej činnosti pridŕža doktríny, že „jednotlivé ustanovenia ústavy nemožno vytŕhať z kontextu ústavy, ale treba ich vysvetľovať v súvislosti, vo vzájomných väzbách všetkých noriem ústavy, ktoré navzájom nadväzujú.“

Aj ustanovenie článku 30 ods. 1 je preto potrebné vykladať s prihliadnutím na súvislosti a väzby s ostatnými normami ústavy, najmä s čl. 2 ods. 1, s čl. 7 ods. 1, s čl. 93 a 94 Ústavy SR. A pri takomto výklade došlo podľa názoru sťažovateľov postupom NR SR k jeho porušeniu.

S ústavnou sťažnosťou sa na Ústavný súd SR obrátila skupina fyzických osôb z organizácií tvoriacich Iniciatívu proti európskej ústave. Ak by Ústavný súd SR sťažnosti vyhovel a konštatoval porušenie základných práv sťažovateľov, malo by to za následok zrušenie uznesenia, ktorým NR SR vyslovila súhlas s ratifikáciou Zmluvy o Ústave pre Európu.

Vzhľadom na dôležitosť Zmluvy o Ústave pre Európu je podľa názoru sťažovateľov nevyhnutné, aby bol postup Slovenskej republiky pri jej ratifikácii zbavený akýchkoľvek pochybností o jeho súlade s Ústavou Slovenskej republiky a o tom, že týmto postupom neprišlo k porušeniu základných práv občanov Slovenskej republiky. Preto je potrebné, aby sa prezident SR až do právoplatného rozhodnutia Ústavného súdu SR o sťažnosti zdržal ratifikácie Zmluvy o Ústave pre Európu.

Ondrej Dostál
Autor textu ústavnej sťažnosti
Koordinátor Iniciatívy proti európskej ústave
Riaditeľ Konzervatívneho inštitútu M.R.Štefánika

V Bratislave, dňa 11. júla 2005

Zoznam sťažovateľov:

Ondrej Dostál, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika (KI)

Peter Zajac, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika (KI)

Ladislav Bariak, Kresťanskodemokratická mládež Slovenska (KDMS)

Ľuboš Mikuška, Mladí konzervatívci (MK)

Peter Tatár, Občianska konzervatívna strana (OKS)

Peter Osuský, Občianska konzervatívna strana (OKS)

Richard Ďurana, Združenie euroskeptikov EUnie.sk

Martin Thomay, Inštitút pre slobodnú spoločnosť (ISS)

Martin Pener, Pravé spektrum

Peter Gonda, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika (KI)

Radovan Kazda, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika (KI)

Dušan Sloboda, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika (KI)

Jaroslav Daniška, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika (KI)

Advokát zastupujúci sťažovateľov: JUDr. Matúš Petrík

  prvy uspech
   Lukas Krivosik 14-07-2005 18:26
  bla bla bla
   kazatel 14-07-2005 22:52
  RE: bla bla bla
   Miso 15-07-2005 21:00
  RE: bla bla bla
   Ondrej 15-07-2005 21:02
  RE: bla bla bla
   kazatel 17-07-2005 12:39
  RE: bla bla bla
   tato 17-07-2005 14:57
  RE: bla bla bla
   kazatel 17-07-2005 19:18
  RE: bla bla bla
   tato 19-07-2005 21:00
  co takhle si dat referendum?
   jednokto 15-07-2005 9:59
  RE: co takhle si dat referendum?
   milton 15-07-2005 14:24
  RE: co takhle si dat referendum?
   tato 15-07-2005 20:48
  RE: co takhle si dat referendum?
   Miso 15-07-2005 20:56
  RE: co takhle si dat referendum?
   tato 15-07-2005 21:14
  RE: co takhle si dat referendum?
   Dewey 16-07-2005 11:54
  RE: co takhle si dat referendum?
   tato 16-07-2005 16:59
  RE: co takhle si dat referendum?
   Dewey 18-07-2005 16:11
  RE: co takhle si dat referendum?
   tato 18-07-2005 19:39
  RE: co takhle si dat referendum?
   Dewey 19-07-2005 9:58
  RE: co takhle si dat referendum?
   tato 19-07-2005 19:23
  RE: co takhle si dat referendum?
   Dewey 21-07-2005 0:02
  Jadon
   Immanuel 12-06-2006 7:49
  Jadon
   Immanuel 12-06-2006 7:49
  Jadon
   Immanuel 12-06-2006 7:49
  RE: co takhle si dat referendum?
   milton 16-07-2005 17:10
  RE: co takhle si dat referendum?
   Praviciar 15-07-2005 14:25
  RE: co takhle si dat referendum?
   jednokto 15-07-2005 15:07
  RE: co takhle si dat referendum?
   Miso 15-07-2005 16:43
  pupiri
   kazatel 15-07-2005 18:23
  RE: pupiri
   vik 15-07-2005 18:38
  RE: pupiri
   Firstborn 15-07-2005 23:22
  RE: pupiri
   tomocici 16-07-2005 11:07
  Royce
   Philip 12-06-2006 7:45
  of topic
   dexter 16-07-2005 9:34
  RE: of topic
   Lukas Krivosik 16-07-2005 10:47
  RE: of topic
   jednotlivec/jednokto 16-07-2005 12:11
  Nooo
   Firstborn 16-07-2005 14:33
  RE: Nooo
   tomocici 16-07-2005 15:24
  RE: Nooo
   dexter 16-07-2005 15:53
  RE: Nooo
   Firstborn 16-07-2005 16:35
  RE: Nooo
   milton 16-07-2005 17:12
  RE: Nooo
   Lukas Krivosik 16-07-2005 17:26
  RE: Nooo
   Firstborn 16-07-2005 18:36
  RE: Nooo
   tomocici 16-07-2005 21:09
  RE: Nooo
   tato 17-07-2005 9:12
  RE: of topic
   tato 16-07-2005 17:12
  RE: of topic
   Firstborn 16-07-2005 19:13
  RE: of topic
   dexter 16-07-2005 19:34

   

 

EUtópia

Už roky Slovensko pokorne plní všetko, čo si Európska únia zmyslí. Máme však v sebe dosť hrdosti, aby sme aspoň občas reagovali na vztýčený ukazovák Bruselu vztýčeným prostredníkom? Skončili vstupom do EÚ naše dejiny? Naozaj je integrácia prospešná hospodárskemu rastu? Vyrieši teraz Únia všetky problémy Slovenska za nás? Sú európski byrokrati osvietenejší než naši? Sú europolitici múdrejší a poctivejší, než tí naši? Budú si teraz európske národy nezištne pomáhať a obetujú pre európsku myšlienku aj svoje národné záujmy? A bolo by správne, keby tak urobili? My si nemyslíme, že s Európskou úniou je všetko košér...

Tiráž

Názov

Kontakt Šéfredaktor Redakcia Editor Vydavateľ Zakladateľ

Ďalšie odkazy

Newsletter

Ak chcete byť informovaný o zaujímavých novinkách na Pravom Spektre, vyplňte Vašu e-mailovú adresu. (frekvencia cca. 1 správa za mesiac)
 

 
Copyright © 2001-2024 Pravé Spektrum, občianske združenie
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group